- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Zeleni Hrast – Zemunik Donji – ZD 0013

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                       Kio – 579/97

R J E Š E NJE

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. SKOKNA DAMIRA i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 122.0KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru br. KT- 710/97. od 30. srpnja 1997. godine, temeljem čl. 150.st.l. i 2. ZKP,

r i j e š i o    j e

Protiv okr.

 1. DAMIRA SKOKNAsina Marka i majke Marije, rođenog 10. veljače 1964. godine u Zadru, Srbina, zadnje poznato boravište u Smilčiću, trenutno u bijegu,

 1. VLADE SKOKNAsin Marka i majke Marije rođenog 7. listopada 1966. godine u Zadru, Srbina, zadnje poznato boravište u Smilčiću, trenutno u bijegu,

PROVEST CE SE ISTRAGA

jer postoji utemeljena sumnja,

da su dana 14. rujna 1991. godine oko 18,00 sati ,kod Zelenog Hrasta, kao pripadnici tzv. vojske SAO Krajina sudjelujući u oružanim sukobima protiv oružanih snaga Republike Hrvatske, nakon što su zajedno s još nekoliko nepoznatih osoba, postavili zasjedu i iz vatrenog oružja pucali po vozilu, koje se kretalo iz smjera Pridrage prema Zadru i u kojem su bili pripadnici specijalne policije PU Zadar, Ante Batur i Ante Kokić, i ove ranili i to Antu Batur prostrijelom u lijevi kuk, a Antu Kokić prostrijelom u uho i okrznućem nosa, postupajući protivno članku 4.st.2. alineja (a) , u svezi stavka 1. i u svezi čl.7. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine, o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), ovako ranjene ih izvukli iz vozila, uhitili ih i udarali nogama i kundacima pušaka po tijelu i to Antu Batur , os. Damir Skokna, po rani na kuku, a ostali po cijelom tijelu, te Antu Kokić svi, po cijelom tijelu, uslijed čega su ovi na kratko bili izgubili svijest, a u jednom trenutku je upravo os. Damir Skokna izvadio nož i prišao Anti Kokić s ciljem da ga zakolje, u čemu su ga ostali spriječili, da bi ih na koncu ,tako ranjene i pretučene vezali konopcem za čišćenje pušaka i vojnim transportnim vozilom odvezli u Benkovac,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava, ratne zarobljenike mučili i prema njima nečovječno postupali,

pa da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti i ne međunarodnog prava, ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika, označeno čl.122. OKZ RH.

ODREDJUJE SE PRITVOR protiv okr. Damira Skokna i okr. Vlade Skokna, na temelju čl.182.st.l. ZKP i koji pritvor je u odnosu na obojicu započinje teći sa danom njihova uhićenja i od toga dana može trajati najduže mjesec dana

Obrazloženje

Županijski državni odvjetnik u Zadru, podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Skokna Damira i dr., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okrivljenici nisu ispitani od strane istražnog suca, budući su za sada nepoznatog boravišta. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe istrage moglo doći do štetnih posljedica, jer postoji mogućnost da se određeni dokazi protekom vremena ne bi mogli provesti, odlučeno je donijeti rješenje o provedbi istrage i bez prethodnog ispitivanja okrivljenika. Osnovana sumnja da su upravo okrivljenici počinitelji krivičnog djela koje im se stavlja na teret proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki koje su sačinjene po obavljenim informativnim razgovorima sa osobama koje se predlaže u ovom postupku saslušati kao svjedoke.

Imajući u vidu visinu zaprijećene kazne za krivično djelo koje se okrivljenicima stavlja na teret, nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po osnovi iz čl.182.st.l. ZKP, jer su za pritvor po tom osnovu ispunjeni svi zakonski uvjeti.

U Zadru, 15. listopada 1997.

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

 1. Okrivljenicima pri uhićenju
 2. ŽDO Zadar
 3. u spis

ZD 0013

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                       Kio – 579/97

R J E Š E NJE

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. SKOKNA DAMIRA i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 122.0KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru br. KT- 710/97. od 30. srpnja 1997. godine, temeljem čl. 150.st.l. i 2. ZKP,

r i j e š i o    j e

Protiv okr.

 1. DAMIRA SKOKNAsina Marka i majke Marije, rođenog 10. veljače 1964. godine u Zadru, Srbina, zadnje poznato boravište u Smilčiću, trenutno u bijegu,

 1. VLADE SKOKNAsin Marka i majke Marije rođenog 7. listopada 1966. godine u Zadru, Srbina, zadnje poznato boravište u Smilčiću, trenutno u bijegu,

PROVEST CE SE ISTRAGA

jer postoji utemeljena sumnja,

da su dana 14. rujna 1991. godine oko 18,00 sati ,kod Zelenog Hrasta, kao pripadnici tzv. vojske SAO Krajina sudjelujući u oružanim sukobima protiv oružanih snaga Republike Hrvatske, nakon što su zajedno s još nekoliko nepoznatih osoba, postavili zasjedu i iz vatrenog oružja pucali po vozilu, koje se kretalo iz smjera Pridrage prema Zadru i u kojem su bili pripadnici specijalne policije PU Zadar, Ante Batur i Ante Kokić, i ove ranili i to Antu Batur prostrijelom u lijevi kuk, a Antu Kokić prostrijelom u uho i okrznućem nosa, postupajući protivno članku 4.st.2. alineja (a) , u svezi stavka 1. i u svezi čl.7. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine, o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), ovako ranjene ih izvukli iz vozila, uhitili ih i udarali nogama i kundacima pušaka po tijelu i to Antu Batur , os. Damir Skokna, po rani na kuku, a ostali po cijelom tijelu, te Antu Kokić svi, po cijelom tijelu, uslijed čega su ovi na kratko bili izgubili svijest, a u jednom trenutku je upravo os. Damir Skokna izvadio nož i prišao Anti Kokić s ciljem da ga zakolje, u čemu su ga ostali spriječili, da bi ih na koncu ,tako ranjene i pretučene vezali konopcem za čišćenje pušaka i vojnim transportnim vozilom odvezli u Benkovac,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava, ratne zarobljenike mučili i prema njima nečovječno postupali,

pa da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti i ne međunarodnog prava, ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika, označeno čl.122. OKZ RH.

ODREDJUJE SE PRITVOR protiv okr. Damira Skokna i okr. Vlade Skokna, na temelju čl.182.st.l. ZKP i koji pritvor je u odnosu na obojicu započinje teći sa danom njihova uhićenja i od toga dana može trajati najduže mjesec dana

Obrazloženje

Županijski državni odvjetnik u Zadru, podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Skokna Damira i dr., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okrivljenici nisu ispitani od strane istražnog suca, budući su za sada nepoznatog boravišta. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe istrage moglo doći do štetnih posljedica, jer postoji mogućnost da se određeni dokazi protekom vremena ne bi mogli provesti, odlučeno je donijeti rješenje o provedbi istrage i bez prethodnog ispitivanja okrivljenika. Osnovana sumnja da su upravo okrivljenici počinitelji krivičnog djela koje im se stavlja na teret proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki koje su sačinjene po obavljenim informativnim razgovorima sa osobama koje se predlaže u ovom postupku saslušati kao svjedoke.

Imajući u vidu visinu zaprijećene kazne za krivično djelo koje se okrivljenicima stavlja na teret, nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po osnovi iz čl.182.st.l. ZKP, jer su za pritvor po tom osnovu ispunjeni svi zakonski uvjeti.

U Zadru, 15. listopada 1997.

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

 1. Okrivljenicima pri uhićenju
 2. ŽDO Zadar
 3. u spis

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                       Kio – 579/97

R J E Š E NJE

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. SKOKNA DAMIRA i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 122.0KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru br. KT- 710/97. od 30. srpnja 1997. godine, temeljem čl. 150.st.l. i 2. ZKP,

r i j e š i o    j e

Protiv okr.

 1. DAMIRA SKOKNAsina Marka i majke Marije, rođenog 10. veljače 1964. godine u Zadru, Srbina, zadnje poznato boravište u Smilčiću, trenutno u bijegu,

 1. VLADE SKOKNAsin Marka i majke Marije rođenog 7. listopada 1966. godine u Zadru, Srbina, zadnje poznato boravište u Smilčiću, trenutno u bijegu,

PROVEST CE SE ISTRAGA

jer postoji utemeljena sumnja,

da su dana 14. rujna 1991. godine oko 18,00 sati ,kod Zelenog Hrasta, kao pripadnici tzv. vojske SAO Krajina sudjelujući u oružanim sukobima protiv oružanih snaga Republike Hrvatske, nakon što su zajedno s još nekoliko nepoznatih osoba, postavili zasjedu i iz vatrenog oružja pucali po vozilu, koje se kretalo iz smjera Pridrage prema Zadru i u kojem su bili pripadnici specijalne policije PU Zadar, Ante Batur i Ante Kokić, i ove ranili i to Antu Batur prostrijelom u lijevi kuk, a Antu Kokić prostrijelom u uho i okrznućem nosa, postupajući protivno članku 4.st.2. alineja (a) , u svezi stavka 1. i u svezi čl.7. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine, o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), ovako ranjene ih izvukli iz vozila, uhitili ih i udarali nogama i kundacima pušaka po tijelu i to Antu Batur , os. Damir Skokna, po rani na kuku, a ostali po cijelom tijelu, te Antu Kokić svi, po cijelom tijelu, uslijed čega su ovi na kratko bili izgubili svijest, a u jednom trenutku je upravo os. Damir Skokna izvadio nož i prišao Anti Kokić s ciljem da ga zakolje, u čemu su ga ostali spriječili, da bi ih na koncu ,tako ranjene i pretučene vezali konopcem za čišćenje pušaka i vojnim transportnim vozilom odvezli u Benkovac,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava, ratne zarobljenike mučili i prema njima nečovječno postupali,

pa da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti i ne međunarodnog prava, ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika, označeno čl.122. OKZ RH.

ODREDJUJE SE PRITVOR protiv okr. Damira Skokna i okr. Vlade Skokna, na temelju čl.182.st.l. ZKP i koji pritvor je u odnosu na obojicu započinje teći sa danom njihova uhićenja i od toga dana može trajati najduže mjesec dana

Obrazloženje

Županijski državni odvjetnik u Zadru, podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Skokna Damira i dr., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okrivljenici nisu ispitani od strane istražnog suca, budući su za sada nepoznatog boravišta. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe istrage moglo doći do štetnih posljedica, jer postoji mogućnost da se određeni dokazi protekom vremena ne bi mogli provesti, odlučeno je donijeti rješenje o provedbi istrage i bez prethodnog ispitivanja okrivljenika. Osnovana sumnja da su upravo okrivljenici počinitelji krivičnog djela koje im se stavlja na teret proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki koje su sačinjene po obavljenim informativnim razgovorima sa osobama koje se predlaže u ovom postupku saslušati kao svjedoke.

Imajući u vidu visinu zaprijećene kazne za krivično djelo koje se okrivljenicima stavlja na teret, nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po osnovi iz čl.182.st.l. ZKP, jer su za pritvor po tom osnovu ispunjeni svi zakonski uvjeti.

U Zadru, 15. listopada 1997.

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

 1. Okrivljenicima pri uhićenju
 2. ŽDO Zadar
 3. u spis

ZD 0013

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                       Kio – 579/97

 

 

R J E Š E NJE

 

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. SKOKNA DAMIRA i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 122.0KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru br. KT- 710/97. od 30. srpnja 1997. godine, temeljem čl. 150.st.l. i 2. ZKP,

 

 

r i j e š i o    j e

 

 

Protiv okr.

 

 1. DAMIRA SKOKNAsina Marka i majke Marije, rođenog 10. veljače 1964. godine u Zadru, Srbina, zadnje poznato boravište u Smilčiću, trenutno u bijegu,

 

 1. VLADE SKOKNAsin Marka i majke Marije rođenog 7. listopada 1966. godine u Zadru, Srbina, zadnje poznato boravište u Smilčiću, trenutno u bijegu,

 

 

PROVEST CE SE ISTRAGA

 

jer postoji utemeljena sumnja,

 

da su dana 14. rujna 1991. godine oko 18,00 sati ,kod Zelenog Hrasta, kao pripadnici tzv. vojske SAO Krajina sudjelujući u oružanim sukobima protiv oružanih snaga Republike Hrvatske, nakon što su zajedno s još nekoliko nepoznatih osoba, postavili zasjedu i iz vatrenog oružja pucali po vozilu, koje se kretalo iz smjera Pridrage prema Zadru i u kojem su bili pripadnici specijalne policije PU Zadar, Ante Batur i Ante Kokić, i ove ranili i to Antu Batur prostrijelom u lijevi kuk, a Antu Kokić prostrijelom u uho i okrznućem nosa, postupajući protivno članku 4.st.2. alineja (a) , u svezi stavka 1. i u svezi čl.7. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine, o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), ovako ranjene ih izvukli iz vozila, uhitili ih i udarali nogama i kundacima pušaka po tijelu i to Antu Batur , os. Damir Skokna, po rani na kuku, a ostali po cijelom tijelu, te Antu Kokić svi, po cijelom tijelu, uslijed čega su ovi na kratko bili izgubili svijest, a u jednom trenutku je upravo os. Damir Skokna izvadio nož i prišao Anti Kokić s ciljem da ga zakolje, u čemu su ga ostali spriječili, da bi ih na koncu ,tako ranjene i pretučene vezali konopcem za čišćenje pušaka i vojnim transportnim vozilom odvezli u Benkovac,

           

            dakle, kršeći pravila međunarodnog prava, ratne zarobljenike mučili i prema njima nečovječno postupali,

pa da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti i ne međunarodnog prava, ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika, označeno čl.122. OKZ RH.

 

ODREDJUJE SE PRITVOR protiv okr. Damira Skokna i okr. Vlade Skokna, na temelju čl.182.st.l. ZKP i koji pritvor je u odnosu na obojicu započinje teći sa danom njihova uhićenja i od toga dana može trajati najduže mjesec dana

 

Obrazloženje

 

Županijski državni odvjetnik u Zadru, podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Skokna Damira i dr., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okrivljenici nisu ispitani od strane istražnog suca, budući su za sada nepoznatog boravišta. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe istrage moglo doći do štetnih posljedica, jer postoji mogućnost da se određeni dokazi protekom vremena ne bi mogli provesti, odlučeno je donijeti rješenje o provedbi istrage i bez prethodnog ispitivanja okrivljenika. Osnovana sumnja da su upravo okrivljenici počinitelji krivičnog djela koje im se stavlja na teret proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki koje su sačinjene po obavljenim informativnim razgovorima sa osobama koje se predlaže u ovom postupku saslušati kao svjedoke.

 

Imajući u vidu visinu zaprijećene kazne za krivično djelo koje se okrivljenicima stavlja na teret, nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po osnovi iz čl.182.st.l. ZKP, jer su za pritvor po tom osnovu ispunjeni svi zakonski uvjeti.

 

U Zadru, 15. listopada 1997.

 

 

                                                                                                                        ISTRAŽNI SUDAC

                                                                                                                        Antun Klišmanić

 

 

PRAVNA POUKA

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

 

DNA

 

 1. Okrivljenicima pri uhićenju
 2. ŽDO Zadar
 3. u spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -