- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slunj – KA 0001 – REG 095

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

 

Broj __511-05-41/1-K-121/92.

Datum __30.04.1992. godine.

 

O K R U Ž N O M  ODVJETNIŠTVO

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. BORO TRKULJA    , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Marko i majka __ _, rođene ___ _     _,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   05.01.1967. u   Crnaja općina  __Cazin__,

R   BiH , stanuje u __Nova Kršlja_,  ulica  ___­­­­_____,

broj   50 , općina  Slunj__, narodnost _Srbin__,

u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju.

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____iz čl. 236. F KZ RH –oružana pobuna.

 

 

 

 

na način što je kao pripadnik tzv. ”JNA” i TO SAO KRAJINA” početkom devetog mjeseca 1991. godine nabavljao, prevozio i naoruživao srpsko stanovništvo na području Nove Kršlje općina Slunj.

 

Dokazi:

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxx

 

Opis činjeničnog stanja:

 

 

Prije početka oružanih sukoba na području općine Slunj prijavljeni učestvuje u organiziranju sastanaka SDS na području Nove Kršlje na koje redovito dolaze i Bajić Božo iz Lipovače i Kotur Neđo iz Grabovca da bi početkom osmog mjeseca obukao SMB uniformu, naoružao se kratkim i dugim naoružanjem te sa braćom Milanom i Nešom odlazio u Ličko Petrovo Selo i Titovu Korenicu sa teretnim vozilom marke ”Mercedes bihaćke registracije sive boje te vršio nabavku hrane (stoke, ulja, brašna i dr) te preko Vaganca, Sadilovca i Lipovače dovozi u selo Nova Kršlja i namjernice djeli srpskom stanovništvu. Za vrijeme nabavke namjernica prijavljenog bi sa svojim osobnim vozilima pratili Ilija Kolundžija, Ilija Jerković, Đuro Muškinja, Radaković Milan, Lazo Cvjetičanin, Radaković Jovo.

Početkom devetog mjeseca t.j. 2.9.1991. godine prijavljeni zajedno sa svojim ocem Markom i bratom Milanom dovozi sa navedenim kamionom oružje iz Kordunskog Ljeskovca te ga uskladištuje u svom dvorištu i tokom noći sa vozilima došli Ilija Kolundžija, Ilija Jerković i Đuro Muškinja natovarili oružje i odvezli a poslije toga pješice dolaze Radaković Milan, Dujo Muškinja, Dane Muškinja, Milan Muškinja, Mile Muškinja, Ostoja Ivančević, Slavko Ivančević, Zdravko Ivančević, Milan Ivančević, Ilija Ivančević, Dragan Ivančević i Mišo Ivančević zadužuju oružje i odnose svojim kućama.

Nakon pada Rakovice i Drežnik Grada prijavljeni odlazi u navedena sela iz koga su izbjegli stanovnici Hrvati te po kućama kradu sve vrijednije stvari odvoze u Novu Kršlju a poslije Trkulja Marko i Trkulja Milan ukradene stvari odvoze na sajmište u Tržačka Raštela gdje poravaju TV Color za 200 DM a TV crno bijeli za 100 DM, te nude zamrzivače, frižidere i namještaj.

Napominjemo da nismo u mogućnosti sa prijavljenim obaviti informativni razgovor pošto nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Iz napred opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Trkunja Boro počinio krivično djelo iz članka 236. F KZ RH –oružana pobuna i krivično djelo iz članka 131 KZ RH – teška krađa.

Prednje vam dostavljamo u daljnju nadležnost.

P r i l o g: 1.

ZAPOVJEDNIK:

Ivan Panić


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

 

Broj __511-05-41/1-K-138/92.

Datum __07.05.1992. godine.

 

O K R U Ž N O M  JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

1.      CVJETIČANIN STEVO    , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Milan i majka __ _, rođene ___ _     _,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   07.04.1960. u   Novoj Kršlji općina  __Slunj

R   Hrvatska , stanuje u __Grabovcu Drežničkom_,  ulica  ________,

broj   bb , općina  Slunj__, narodnost _Srbin__, zanimanje _bravar_,

završio je _srednju metalsku_.

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____iz čl. 236. F i čl. 236. N KZ RH.

 

 

n a  n a č i n  što je dobrovoljno pristupio u sastav nelegalnih neprijateljskih formacija tzv. ”TO SAO Krajine” u mjestu Stara Kršlja, učestvovao u oružanoj pobuni sa ciljem rušenja ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, kao i u njenoj pripremi.

 

D o k a z i :

 

 1. Službena zabilješka sastavljena dana 27.04.1992. godine po izjavi xxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Opis činjeničnog stanja:

 

 

Operativnom radom došlo se do saznanja da je Cvjetičanin Stevo u toku mjeseca rujna 1991.

godine dobrovoljno pristupio u sastav nelegalne neprijateljske formacije tzv. ”TO SAO Krajine” u mjestu Stara Kršlja, čije je jedan od glavnih organizatora i osnivača Zinaić Petar.

Aktivno je uključen u pripremama, te u samoj oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske na tom području tokom 10. i 11. mjeseca 1991. godine. Kao pripadnik navedene neprijateljske formacije naoružane od strane okupatorske ”JNA”.

Na osnovu tih saznanja zavedena je krim. obrada te je utvrđeno slijedeće:

Prijavljeni Cvjetičanin Stevo po osnivanju nelegalnih neprijateljskih formacija tzv. ”TO SAO Krajine” tokom 09. mjeseca 1991.godine pristupa istoj čiji je glavni organizator Zinaić Petar koji ujedno učestvuje i u obučavanju istih. Aktivno podržava ekstremnu politiku Srba o genocidnosti hrvatskog naroda, što mu je ujedno poslužilo kao motiv za učešće u oružanoj pobuni i agresiji.

Početkom mjeseca listopada 1991. godine sa nekoliko svojih sumještana iz Stare Kršlje učestvuje u dopremi naoružanja i opreme, te podjeli iste Srbima iz Stare Kršlje, koja im je dato od strane okupatorska ”JNA” (Dokaz prilog broj 1).

Po agresiji na teritoriju općine Slunj, te dana 16.11.1991. godine, okupaciji iste od strane okupatorske ”JNA” Cvjetičanin Stevo stavlja se na stranu agresora kao pripadnik neprijateljskih formacija ”TO SAO Krajine” te učestvuje u svim nedjelima na tom području uništavajući, pljačkajući i paleći imovinu protjeranih Hrvata.

Napominjemo da nismo u mogućnosti obaviti informativni razgovor na navedene okolnosti sa Cvjetičanin Stevom jer isti nije dostupan legalnim organima vlasti u RH, te pravosudnim organima.

Iz prethodno opisanog činjeničnog stanja postoji osnovana vjerovatnost da je Cvjetičanin Stevo počinio krivično djelo iz člana 236. F i čl. 236. N KZ RH.

O svim naknadnim saznanjima obavijestit ćemo Vas putem posebnog izvještaja. Prednje Vam dostavljamo u daljnju nadležnost.

 

Prilog: 1.

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Ivan Panić


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

 

Broj __511-05-41/1-K-132/92.

Datum 04.05.1992. godine.

 

O K R U Ž N O M  JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

1.      SLAVKO IVANČEVIĆ    , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Dragan i majka __ _, rođene ___ _     _,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   30.06.1962. u   Slunj općina  __Slunj__,

R   Hrvatska , stanuje u __Nova Kršlja_,  ulica  ___    _____,

broj   bb , općina  Slunj__, narodnost _Srbin__,

zanimanje _policajac_, završio je _srednju školu_

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____iz čl. 236. F KZ RH –oružana pobuna.

 

n a  n a č i n  što je kao pripadnik tzv. ”JNA i TO SAO KRAJINE” početkom 9 mjeseca 1991. učestvovao u nabavci i podjeli oružja srpskom stanovništvu u Novoj Kršlji općina Slunj.

 

 

Dokazi:

 

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxx
 2. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxx

 

 

Opis činjeničnog stanja:

 

 

Početkom osmog mjeseca t.j. 05.08.1991. godine prijavljeni je u Policijskoj upravi Karlovac

kao njihov radnih podnio pismeni zahtjev za raskid radnog odnosa u istoj te se odmah priključio pripadnicima TO u Novoj Kršlji te aktivno učestvuje u nabavci oružja i hrane iz Kordunskog Ljeskovca, Ličkog Petrovog Sela i Titove Korenice, redovito prisustvuju sastancima SDS u Novoj Kršlji koje održavaju Kotur Neđo iz Grabovca i Bajić Božo iz Lipovače.

Dana 02.09.1991. g. prijavljeni kod Trkulja Marka zadužuje automatsku pušku te nekoliko dana poslije toga oblači SMB uniformu sa bijelim opasačom i na području Nove Kršlje radi kao vojni policajac, te kod kuće Milana Radakovića zaustavlja Marijana i Peru Marijanović te iz zabranjuje kretanje dalje od kuće Radaković Milana prema seoskoj trgovini niti se mogu kretati van dijela sela Nova Kršlja u kome je naseljeno hrvatsko stanovništvo.

Napominjemo da nismo u mogućnosti obaviti informativni razgovor sa prijavljenim jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Iz napred navedenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Slavko Ivančević počinio krivično djelo iz članka 236. F – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

P r i l o g: 1.

 

 

Z a p o v j e d n i k:

Ivan Panić


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

 

Broj __511-05-41/1-K-131/92.

Datum 04.05.1992. godine.

 

O K R U Ž N O M  JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

1.      NEBOJŠA TRKULJA     , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Marko i majka __ _, rođene ___ _     _,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   17.06.1969. u   Karlovac općina  __Karlovac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Nova Kršlja_,  ulica  ___    _____,

broj   50 , općina  Slunj__, narodnost _Srbin__,

u evidenciji se vodi u Slunju.

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____iz čl. 236. F KZ RH –oružana pobuna.

 

 

n a  n a č i n što je kao pripadnik tzv. ”JNA i TO SAO KRAJINA” početkom devetog mjeseca učestvovao u nabavci i podjeli oružja srpskom stanovništvu u Novoj Kršlji općina Slunj.

 

 

D o k a z i :

 

 1. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Opis činjeničnog stanja:

 

 

Još prije početka oružanih sukoba na području općine Slunj prijavljenog aktivno učestvuje na

svim sastancima i skupovima SDS na Području Nove Kršlje koji se održavaju u kući njegova oca Marka, područnoj školi u lovačkom domu u Novoj Kršlji odjeven u SMB uniformu i naoružan automatskom puškom.

U periodu osmog i devetog mjeseca prijavljeni zajedno sa ocem Markom, bratom Milanom i Borom sa teretnim vozilom marke ”Mercedes” Bihaćke registracije iz Ličkog Petrovog Sela i Titove Korenice doprema stoku, brašno i ostale namjernice i dijeli srpskom stanovništvu na području Nove Kršlje. Prilikom transporta sa osobnim vozilima ih prate: Muškinja Đuro, Radaković Jovo, Jerković Ilija, Kolundžija Ilija, Cvjetičanin Lazo i Radaković Milan.

Nakon pada Rakovice i Drežnik Grada prijavljeni učestvuje u krađi stoke, namještaja i tehničkih stvari sa navedenog područja iz kuća Hrvata koji su izbjegli pred pripadnicima JNA i TO SAO Krajine te stvari dopremaju u Novu Kršlju otkud otac Marko i brat Boro odvoze stvari u Tržačka Raštela na pijacu gdje prodaju TV Color po 200 DM a TV crno bijeli po 100 DM te nude frižidere, zamrzivače i regale po veoma niskim cijenama.

Napominjemo da nismo u mogućnosti obaviti informativni razgovor sa prijavljenim jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Iz napred navedenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Nebojša Trkunja počinio krivično djelo iz članka 236. F. oružana pobuna i krivično djelo iz članka 132. KZ RH – krađa.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

 

 

Prilog: 1.

 

 

Z a p o v j e d n i k:

Ivan Panić


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

 

Broj __511-05-41/1-K-130/1992.

Datum 04.05.1992. godine.

 

O K R U Ž N O M  JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

1.      MARKO TRKULJA     , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Milan i majka __ _, rođene ___ _     _,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   04.06.1937. u   Crnaja općina  __Cazin__,

R   BiH , stanuje u __Nova Kršlja_,  ulica  ___    _____,

broj   50 , općina  Slunj__, narodnost _Srbin__,

zanimanje _djelatnik__.

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____iz čl. 236. F KZ RH –oružana pobuna.

 

n a  n a č i n  što je kao pripadnik tzv. ”JNA i TO SAO KRAJINE” početkom devetog mjeseca učestvovao u nabavci i podjeli oružja srpskom stanovništvu u Novoj Kršlji općina Slunj.

 

 

D o k a z i:

 

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Opis činjeničnog stanja:

 

 

Prije početka oružanih sukoba na području Općine Slunj prijavljen je kao organizator učestvovao na sastancima SDS koji bi se održavali u kući prijavljenog, područnoj školi u Novoj Kršlji te u lovačkom domu u Novoj Kršlji. Što se rat više razbuktavao prijavljeni okuplja oko sebe srpsko stanovništvo sa područja Nove Kršlje, organizira seoske straže i surađuje sa Bajić Božom iz Lipovače i Kotur Neđom iz Grabovca.

Dana 02.09.1991. godine prijavljeni zajedno sa svojim sinovima Borom Milanom na kamionu marke ”Mercedes” reg. oznake BI nepoznatog reg. broja i Kordunskog Ljeskovca dovozi oružje koje pohranjuje u svoje oružje. U toku noći sa svojim osobnim vozilima kod prijavljenog dolaze Kolundžija Ilija, Jerković Ilija i Đuro Muškinja a pješice Radaković Milan, Muškinja ?, Muškinja Dane, Muškinja Milan, Muškinja Mile, Ivančević Ostoja, Ivančević Drago, Ivančević Slavko, Ivančević Zdravko, Ilija Ivančević i Ivančević Mišo preuzimanju, odnose i odvoze oružje svojim kućama.

Nakon pada Rakovice i Drežnik Grada prijavljeni učestvuje u krađi stoke stvari na navedenom području sa svojim sinom Borom te sa gore navedenim vozilom kradene stvari odvoze u Tržačka Raštela na pijacu gdje TV Color prodaje po 200 DM, crno bijeli televizor po 100 DM te nudili frižidere, zamrzivače i regale po veoma niskim cijenama.

Početkom 11 mjeseca prijavljeni donosi naredbu (pismeni ultimatum) koji je donio neki major da do 12 sati istog dana svi hrvati na području Nove Kršlje predaju oružje prijavljenom.

Napominjemo da nismo u mogućnosti obaviti informativni razgovor sa prijavljenim jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Iz napred navedenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Trkulja Marko počinio krivično djelo iz članka 236. F KZ RH – oružana pobuna i krivično djelo iz članka 130. KZ RH – krađa.

Prednje vam se dostavlja na daljnju nadležnost.

P r i l o g:  2.

Z A P O V J E D N I K:

Ivan Panić


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

 

Broj __511-05-41/1-K-129/92.

Datum 04.05.1992. godine.

 

O K R U Ž N O M  JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

1.      MILAN  TRKULJA     , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Marko i majka __ _, rođene ___ _     _,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   03.01.1965. u   Crnaja općina  __Cazin__,

R   BiH , stanuje u __Nova Kršlja_,  ulica  ___    _____,

broj   50 , općina  Slunj__, narodnost _Srbin__,

u evidenciji se vodi u Slunju.

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____iz čl. 236. F KZ RH –oružana pobuna.

 

 

n a  n a č i n  što je kao pripadnik tzv. ”JNA i TO SAO Krajina” početkom devetog mjeseca učestvovao u nabavci i podjeli oružja srpskom stanovništvu u Novoj Kršlji općina Slunj.

 

 

D o k a z i:

 

 1. Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Opis činjeničnog stanja:

 

 

Prije početka oružanih sukoba na području općine Slunj prijavljeni je aktivno učestovao na sastancima SDS koji su se održavali u njegovoj kući, područnoj školi i lovačkom domu u Novoj Kršlji a gdje je organizator bio njegov otac Marko a na iste bi dolazili Bajić Božo iz Lipovače i Kotur Neđo iz Grabovca.

Dana 02.09.1991. godine prijavljeni zajedno sa ocem Markom i bratom Borom na kamionu marke ”Mercedes” reg. oznake BI nepoznatog reg. broja iz Kordunskog Ljeskovca dovozi oružje koje pohranjuje u svoje dvorište. U toku iste noći sa svojim osobnim vozilima kod prijavljenog dolaze Ilija Kolundžija, Jerković Ilija i Muškinja Đuro a pješice Radaković Milan, Muškin Dujo, Muškinja Dane, Muškinja Milan, Muškinja Mile, Ivančević Ostoja, Ivančević Dragan, Ivančević Slavko, Ivančević Zdravko, Ivančević Ilija, Ivančević Mišo preuzimaju, odvoze ili odnose svojim kućama.

U periodu osmog i devetog mjeseca 1991.g. sa bratom Borom i Nešom sa navedenim kamionom iz Ličkog Petrovog Sela i Titove Korenice noću dovoze stoku, brašno i ostale namjernice a prate ih osobnim vozilima Muškinja Đuro, Radaković Jovo, Jerković Ilija, Kolundžija Ilija, Lazo Cvjetičanin, i Radaković Milan i djele u Novoj Kršlji srpskom stanovništvu.

Nakon pada Rakovice i Drežnik Grada prijavljeni učestvuje u krađi, stokeri raznih stvari i sa ocem Markom i bratom Borom odlaze u Tržička Raštela na pijacu gdje TV Color prodaju po 200 DM a TV crno bijeli po 100 DM te nude frižidere, zamrzivače i regale koje nude po veoma niskim cjenama.

Napominjemo da nismo u mogućnosti obaviti informativni razgovor sa prijavljenim, jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Iz napred navedenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Trkulja Milan počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH i krivično djelo iz članka 130. KZ RH – krađa.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

P r i l o g:

Z A P O V I J E D N I K:

Ivan Panić


 

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-130

Datum: 05.01.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxx , zanimanje aktivni policajac ,

rođen                            godine boravište- prebivalište                                 

broj                  je dana 05.01.1992. godine u Prostoriji PU Karlovac – u vezi lišavanja

slobode od strane okupatora zatim provođenja u zatvoru.

dao ovlaštenoj osobi: PS SLUNJ

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

Dana 28.10.1991.godine u Novu Kršlju je došlo 7-8 muškaraca obučenih u specijalnu maskirnu šarenu uniformu sa kapuljačama na glavi. Ja sam se nalazio kod kuće i mene su ti muškarci uhvatili i odvezli me iz Nove Kršlje u Željavu u zatvor. Meni su nepoznati ti mladići, ali sam jednog prema glasu prepoznao, a to je Mile Vuković iz Jamarja trgovac koji je radio u Zagrebu, jer me pitao za mog brata xxxxxxxxxxxx, koji se nalazi u HV. Mene su odvezli od kuće u vojnom ?.

Prije osam dana su došli kod moje kuće Dražić Željko, Pašić Zdravko zv. Omer iz Broćanca, Ćuić Miloš zv. Lešo iz Broćanca, i Rodić Rade iz Sadilovca. Došli su sa vojnom kampanjolom koju je vozio Dražić Željko, pa su iskočili iz vozila i sa dugim oružjem opkolili moju kuću i tražili mene. Tada je Rodić Rade rekao ”Uhvatit ću ja njega majku mu”, a sve sam ja to promatrao i slušao iza svoje kuće, jer sam njihov dolazak primjetio i sakrio se iza kuće. Vidio sam ih svu četvoricu da su bili obučeni u SMB uniforme s kokardana na glavi naoružani s dugim i kratkim naoružanjem.

Mada su me uhvatili i odvezli su me u zatvor u Željavi T. Korenica kod aeodroma, te su me ispitivali i tamo sam vidio Nikolu Jelovca zeta Đure Borovice, gdje je vozio smeće s kamionom a bio je obučen u SMB uniformu s dugim i kratkim naoružanjem.

Kada su me uhvatili odvezli su me u zatvor u Željavi SO T. Korenica kod aeodroma, te su me ispitivali i tamo sam vidio Nikolu Jelovca zeta Đure Borovice, gdje je vozio smeće s kamionom a bio je obučen u SMB uniformu s kratkim naoružanjem.

Iz Željave sam prevežen u zatvor na ? i poslije u Staru Gradišku gdje sam bio do kraja, to jest do 12.12.1991. godine kada sam u razmjeni pušten na slobodu.

U zatvoru sam sreo Marjanović Vinka iz Nove Kršlje, koji je uhvaćen na brdu Bliznica kada je išao s traktorom u Rakovicu, od strane VEIN BOGDANA i VEIN ZORANA, oba iz Grabovca, SO Slunj, koji su ga zarobili, odvezli u Željavu i predali vojsci, gdje je Marjanović Vinko proveo 27 dana i poslije prebačen u Staru Gradišku zatvor.

Također sam čuo od Vinka Marjanovića da su Vein Bogdan i Vein Zoran zapalili kuću od Rakić Milana, a sa njima se još nalazio i Ralić Zoran iz Nove Kršlje. Također Vinko navodi da je Vein Bogdan obučen u SMB uniformu i da ima čin kapetana a također ne naoružan s dugim i kratkim oružjem.

Ja sam počeo s izgradnjom obiteljske kuće u mjestu prebivališta u xxxxxxxxxxxxxxx SO Slunj, i stavio sam prvu deku, a ispod deke sam garažirao svoj putnički automobil marke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. U 11 mjesecu 1991. godine u xxxxxxxxxx je došao Cvjetičanin Milan zv. Okac iz Sadilovca, pa je bio obučen u SMB uniformu , nosio automatsku pušku i pucao kroz selo a to mi je pričala   Marjanović Mara iz Nove Kršlje. Milan je tražio auto, pa je vidio moj putnički automobil, uzeo ga i s njim se odvezao iz Nove Kršlje, te se nekoliko dana vozio u mojem vozilu a zatim ga je prodao u T. Korenici za 8.000 DM, jer je moje vozilo skoro novo proizvodnje 1990. godine s pređenih 15.000 kilometara.

Inače sam ja i ranije viđavao Cvjetičanin Milana zv. Okca iz Sadilovca gdje prolazi kroz mjesto Nova Kršlja prema Jamarju seosku stražu, obučen u vojničku uniformu i nosio je pušku, jer u Jamarju ima tasta.

Također je selo Nova Kršlja došao pismeni ultimatum da mještani predaju svoje oružje do 12 sati kod Trkulja Marka iz Nove Kršlje, koji je bio trgovac, a Marko je rekao da je to naređenje majora koji je glavni za područje Nove Kršlje. Tada je došao u Novu Kršlju Kotur Nedeljka zv. Nedjo obučen u SMB uniformu s naoružanjem te nam rekao da oružje nedamo nikome nego da ćemo ga predati njemu i da Marko nema nikakove veze s nama, već da je on to jest Kotur Nedjo glavni. Kasnije je utvrđeno da je za naše selo ultimatum u vezi predaje oružja pisao sam Trkulja Marko iz Nove Kršlje.

Napominjem da je početkom 10 mjeseca 1991. godine najavljeno došao u selo Nova Kršlja SO Slunj, gdje je stanovništvo mješano te Kotur Nedjo održao sastanak i rekao da se nemamo što bojati, da će on paziti na nas toliko-koliko. U pratnji s Koturom su bili: Varećak Mićo iz Grabovca obučen u vojnu uniformu i nosio je snajper i još trojica naoružanih nepoznatih muškaraca, koji su tražili od nas oružje i radio stanicu. Mi smo njima odgovorili da mi u selu nemamo ništa osim lovačkog oružja, pa su nam dozvolili da s tim oružjem držimo stražu u selu. Kotur Nedeljko zv. Nedjo je bio obučen u vojnu uniformu i imao je čin kapetana i nosio je oružje.

U vezi navedenog više nemam što da izjavim.

 

 

Ovl. sl. osobe.

 1. Obajdin Mirko


 

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-131/92.

Datum: 07.03.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxx , zanimanje policajac ,

rođen xxxxxxxxxxxxxx. godine boravište- prebivalište xxxxxxxxxxxxxxxxx

broj   je dana 07.03.1992. godine u PU KARLOVAC

 

dao ovlaštenoj osobi: PS SLUNJ

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

Početkom osmog mjeseca 1991. godine na području Nove Kršlje Trkulja Marko iz Nove Kršlje zajedno sa Kotur Neđom iz Grabovca, Jerković Ilijom iz Nove Kršlje i Muškinja Đurom iz Nove Kršlje okupljaju u više navrata srpsko stanovništvo u područnoj školi i domu Mjesne zajednice te održavaju sastanke SDS.

Početkom devetog mjeseca 1991.g. t.j. 2.9.1991. godine Trkulja Boro iz Nove Kršlje sa svojim teretnim vozilom ”Mercedes BI registracije sive boje” zajedno sa ocem Markom i bratom Milanom dovozi oružje iz Kordunskog Ljeskovca i u skladištvuje ga u svom dvorištu da bi u toku noći jedinačno dolazili sa vozilima Ilije Kolundžija, Ilija Jerković, i Đuro Muškinja, a pješice Milan Radaković, Dujo Muškinja, Dane Muškinja, Milan Muškinja, Mile Muškinja, Ivančević Ostoja, Ivančević Slavko, Ivančević Zdravko, Milan Ivančević, Ilija Ivančević, Dragan Ivančević i Mišo Ivančević te preuzeli oružje i odvozili svojim kućama.

U periodu osmog i devetog mjeseca 1991. godine braća Boro, Nešo i Mile Trkulja iz Nove Kršlje su sa gore navedenim kamionom dovozili iz pravca Ličkog Petrovog Sela i Sadilovca stoku, brašno i ostane namjernice a pretili bi ih sa osobnim vozilima Muškinja Đuro, Radaković Jovo, Ilija Jerković, Ilija Kolundžija, ? Cvjetićanin, Milan Radaković.

Nakon pada Rakovice i Drežnik Grada Trkulja Milan sin Marka je sa kamionom u pratnji oca Marka iz Rakovice, Grabovca i Drežnika pljačkao i odvozio: stoku, ovce, drva, rezanu građu i bijelu tehniku te je odvozili u Tržačka Raštela BiH na sajam gdje bi televizor u boji prodavali za 200 DM crno bijeli za 100 DM i nudili frižidere, škrinje za zamrzavanje i regale po niskim cijenama.

Ovl. sl. osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-309/92

 

Karlovac, 25. svibnja 1992.

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91) i (25/92), podižem,

protiv

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

 

I okr. BORE TRKULJAsin Marka, rođ.5.1. 1967. u Cazinu,

Republika BiH, prebiva u Slunju, Nova Kršlja br.50,

Srbin, držav.RH,

II okr. STEVE CVJETIČANINsin Milana, rođ.7.4.1960. u

Slunju, prebiva u Grabovcu Drežničkom bb, bravar,

Srbin, držav.RH,

III okr. SLAVKA IVANČEVIĆsin Dragana, rođ.30.6.1962.

u Slunju, gdje i prebiva, Nova Kršlja bb, policajac,

Srbin, držav.RH,

 

IV okr. NEBOJŠE TRKULJA, zv.”Nešo”, sin Marka, rođ.17.6 .1969.

u Karlovcu, prebiva u Slunju, Nova Kršlja br.50,

Srbin, držav.RH,

V okr. MARKA TRKULJE ,  sin Milana,

rođ.4.6.1937. u Cazinu, Republika BiH, prebiva u Slunju,

Nova Kršlja br.50, djelatnik, Srbin, držav.RH,

 

 

 

 

VI okr. MILANA TRKULJE, sin Marka, rođ. 3.1.1965.

u Cazinu, Republika BiH, prebiva u Slunju, Nova Kršlja

br. 50, Srbin, držav. RH

 

VI. okr. MILANA TRKULJE, sin Marka, rođ. 3.1.1965. u

Cazinu, Republika BiH, prebiva u Slunju, Nova Kršlja br. 50,

Srbin, držav. RH,

 

da su:

 

tokom rujna 1991. g. godine na području Nove Kršlje, SO Slunj, u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva Republike Hrvatske, a u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih nelegalnih oružanih formacija koje su akcije upravljene na odcjepljenje djelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno zajednički pristupili neprijateljskim četničkim formacijama, te sudjelovali u nabavci hrane (stoke, brašna, ulja) na području Vaganca, Sadilovca i Lipovače, koju su hranu dijelili na području Stare i Nove Kršlje mještanima Srpske nacionalnosti , nakon čega je oružjem  izvršen napad i okupacija Rakovice i Drežnik grada, te šireg područja gdje živi pretežno Hrvatsko pučanstvo, koja su područja i okupirana i zbog toga nisu pod kontrolom legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ili sigurnosti Republike Hrvatske, upravljena ustrojstva

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,

2. da se na raspravu pozove I okr.Trkulja Boro, II okr. Cvjetičanin Stevo,  III okr.Ivančević Slavko, IV okr.Trkulja Nebojša, V okr.Trkulja Marko,  VI okr.Trkulja Milan, te da se provede dokaz saslušanjem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kao svjedoka,

3. da se nad okrivljenicima temeljem članka 191 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) odredi pritvor.

4. da se temeljem članka 300 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) suđenje provede u odsutnosti.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska stanica Slunj podnijela je prijavu protiv Trkulja Bore, Cvjetičanin Steve, Ivančević Slavka, Trkulja Nebojše, Trkulja Marka i Trkulja Milana, radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ove optužnice

Iz izjava xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, proizlazi da su u toku 9.mj.199l.g. osumnjičeni dobrovoljno pristupili nelegalnim neprijateljskim formacijama koje su imale za cilj nasilno rušenje državnog ustrojstva Republike Hrvatske, otcjepljenje djelova teritorija RH i stvaranje tzv. “SAO Krajine”. Okrivljenici su se pridružili neprijateljskim i četničkim formacijama te su za mještane Srpske nacionalnosti nabavljali hranu na području Vaganca, Sadilovca i Lipovače, bili su naoružani, a također su uz pomoć JNA iz područja Kordunskog Ljeskovca dovozili oružje, kojim oružjem su noću zaduživani mještani Srpske nacionalnosti i nakon toga je izvršen napad na područje Rakovice i Drežnik grada, te šireg područja gdje je pretežno živjelo Hrvatsko pučanstvo, koje područje je i okupirano i zbog toga nije više pod kontrolom legalnih snaga RH.

Postupak okrivljenika s obzirom na izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ukazuje na sve bitne elemente krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH. Očito je njihova namjera bila nasilno rušenje legalno izabrane vlasti RH i otcjepljenja njenog teritorija, radi sprečavanja kontrole legalnih strana RH na cijelom njenom teritoriju, zbog čega je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

S obzirom da osumnjičeni za sada nisu dostupni legalnim pravosudnim organima Republike Hrvatske valjalo je predložiti temeljem članka 191 stavak 2 preuzetog ZKP-a pritvor, kao i temelj em članka 300 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) suđenje u odsutnosti.

 

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KA.RLQVAC

Broj: K.74/92-2

Kv . 53/92

 

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od suca Zvonimira Matan, kao predsjednika vijeća te sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. Bore Trkulja i dr., radi &iv. djela iz čl. 236-f.st.l. KZ RH-a, na sjednici vijeća održanoj dana 1. lipnja 1992.god.,

r i j e š i o  j e  :

 

Temeljem članka 19i.st.2., toč.l. Zakona o krivičnom postupku koji j e preuzet na temelju članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o kriv. postupku (N.N.53/9l) kao Zakon Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu ZKP- protiv:

I-okr. BORE TRKULJA, sina Marke, rod. 5.1.1967.g. u Cazinu,

Republika BIH, prebiva u Slunju, Nova Kršlja br.50. Srbin, drž. RH-a,

 

II-okr.  STEVE CVJETIČANIN, sina Milana, rođen 7.4.1960.

g. u Slunju, prebiva u Drežničkom Grabovcu bb., bravar, Srbin, drže RH-a,

 

III -okr. SLAVKA IVANČEVIĆ, sina Dragana, rod. 30.6.1962.

god. u Slunju, gdje i prebiva, N.Kršlja bb., policajac, Srbin, drže RH-a,

 

IV-okr. NEBOJŠA. TRKULJA zv.”Nešo”, sin Marka, rođen

17.6.1969.g.u Karlovcu, prebiva u Slunju, N.Kršlja br. 50., Srbin, drže RH-a,

V-okr. MARKO TRKULJA, sin Milana, rođen 4.6.1937.g. u

Cazinu, Republika BIH, prebiva u Slunju, N.Kršlja br. 50., Srbin, drže RH-a,

 

VI-okr. MILAN TRKDLJA, sin Marka, rod.3.1.l965.g. u Cazinu,

Republika BIH, prebiva u Slunju, N.Kršlja br. 50., Srbin, drže RH-a,

 

ODREĐUJE SE PRITVOR

koji počinje teći od dana lišenja slobode okrivljenika.

Temeljem čl. 551.st. 1 i 2 ZKP-a protiv okrivljenika

se naređuje:

 

IZDAVANJE TJERALICE

Raspisivanje tjeralice povjerava se MUP-u Karlovac.

Nakon pronalaska okrivljene treba lišiti slobode i privesti u ovaj sud u radno vrijeme, a izvan radnog vremena u Okružni zatvor Karlovac i o tome odmah obavjestiti Vojni sud Karlovac.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac optužnicom br. KT-309/92 od 25. svibnja 1992.god. optužilo je okr. Boru Trkulja i dr., radi kriv. djela iz čl. 236-f st.l. KZ RH-a, kako je r.o pobliže opisano u izreci optužnice.

Okrivljenici prebivaju kao što proizlazi iz spisa na dijelu teritorija RH-a koji je pod okupacijom ne regularnih vojnih jedinica i za sad su nedostupni sudu kao i državnim organima. Osnovana sumnja proizlazi iz stanja spisa, da su počinili utužena djela, te se također može zaključiti da se nalaze g bijegu.

Stoga očigledno proizlaze razlozi za određivanje pritvora kao iza izdavanje tjeralice.

 

U Karlovcu, 1. lipnja 1992.god.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA.:

Tonka Rendulić                                                                      Zvonimir Matan

 

POUKA O PRAVNOM  LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 24 sata od časa -primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u dva istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

Dna:

1. VT Klc. na KT-309/92

2. I-okr.Boro Trkulja,

3. II-okr. Stevo Cvjetičanin

4. III-okr. Slavko Ivančević

5. IV-okr. Nebojša Trkulja

6. V-okr. Marko Trkulja

7. VI-okr. Milan Trkulja,

putem 8. MUP Karlovac

9. Milosav Božić, odvj. Klc.

10.Okr. zatvor Klc.,-odjel III

11.predsjedništvo suda MUP-a Klc., prilikom uhićenja

 

N

I – rješenje nepravomoćno

II – dostavi kao gore

III – vidi up. ”K”

IV – kal. 3 dana

 

U Klc., 1.6.’92.g.

Sudac:

 


 

REPUBLIKA. HRVATSKA.

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K. 74/92-3

Kv.53/92

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od suca Zvonimira Matan, kao predsjednika vijeća, te sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv Bore Trkulja i dr., radi kriv. djela iz čl. 236-f.st.l. KZ RH-a, na sjednici Vijeća održanoj dana l.lipnja 1992.god.,

 

r i j e š i o – j e

 

Temeljem članka 300.st. 3. i 4. preuzetog ZKP-a (N.N.53/91) protiv:

 

I-okr. BORE TRKULJA, sina Marka, rod.5.l.1967.g.

u Cazinu, Republika BIH, prebiva u Slunju,

N.Kršlja br.5o., Srbina, drže RH-a,

 

II-okr. STEVE. CVJETIČANINA, sina Milana, rođen 7.4.1960.

g. u Slunju, prebiva u Drež.Grabovcu bb., bravara, Srbina, drže RH-a,

 

III okr.SLAVKA IVANČEVIĆA, sina Dragana, rod.30.6.1962.

god. u Slunju, gdje i prebiva, N.Kršlja bb., policajca, drže RH-a,

IV. okr. NEBOJŠE TRKULJA zv. “Nešo”, sin Marka, rođen

17.6.1969.god. u Karlovcu, prebiva u Slunju, N. Kršlja br.50., Srbina, drže RH-a,

V-okr. MARKA. TRKULJA, sina Milana, rođen 4.6.1937.g.

u Cazinu, Republika BIH, prebiva u Slunju, N. Kršlja br.50., Srbina, drže RH-a,

 

VI-okr. MILANA TRKULJA, sina Marka, rod. 3.1.l965.g. u Cazinu,

Republika BIH, prebiva u Slunju, N. Kršlja br. 50., Srbina, drže RH-a,

 

ODREĐUJE SE PROVODENJE SUDENJA U ODSUTNOSTI

 

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac optužnicom br. KT-309/92 od 25.svibnja 1992.god.optužilo je okr Boru Trkulja i dr., radi kriv.djela iz čl. 236-f.st.l.KZ RH~a, kako je to pobliže opisano

u izreci optužnice, te time da je u optužnici stavljen prijedlog da se optuženicima sudi u odsutnosti.

Iz spisa proizlazi da se okrivljenici nalaze u bijegu, pa je upravo stoga posebnim rješenjem određen pritvor i naređeno izdavanje tjeralice.

Okrivljenici nisu dostupni državnim organima RH-a

Obzirom da su i sada uključeni u oružanu pobunu, te cijeneći težinu počinjenog krivičnog djela, kao i potrebu da se takovo-postupanje osudi u smislu specijalne i generalne prevencije, to postoji izuzetno važni razlozi da im se sudi u odsutnosti…

Stoga je odlučeno kao u izreci rješenja.

 

U Karlovcu, 1. lipnja 1992.god.

 

 

ZAPI SNI ČAR :                                                                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić                                                                                  Zvonimir Matan

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog tješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 3 dana od dana primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 2 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Hrvatske.

 

Dna:

1. VT Klc..na br. KT-309/92

2. I-okr.Boro Trkulja

3. II-okr.Stevo Cvjetičanin

4. III-okr. Slavko Ivančević,

5. IV.okr. Marko Trkulja

6. V-okr. Nebojša Trkulja

7. VI-okr.Milan Trkulja, putem MUP-e-Klc. prilikom branitelja

8. branitelj Milosav Božić, odvj. iz KIc.

 

N

I – rješenje nepravomoćno

II – dostavi kao gore

III – vidi up. ”K”

IV – kal. 3 dana

 

U Klc., 1.6.’92.g.

Sudac:

 


 

Broj: _K-74/92-5

ZAPISNIK

od _15. lipnja 1992.

o glavnoj raspravi kod _Vojnog_ suda u _Karlovcu_

 

 

Prisutni od suda:                                                               Krivični predmet:

 

__Mladen Kosijer__                                                   Tužilac: _VT Karlovac_

 

_Nina Bubaš_                                                                         Okrivljeni: _Boro Trkulja i dr.

 

_Zvonimir Matan_                                         zbog kriv. djela iz čl. _236. f st. 1. KZ RH_

 

_Blaženka Čurjak_ Broj Voj. tužilaštva _KT-309/92_

 

 

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u _12_ sati objavljuje predmet glavne rasprave.

Utvrđuje se da su pristupili:

 1. Zamj. VT Tužilac Zdravko Car
 2. Oštećeni:_________________
 3. Okrivljeni: _branitelj Milosav Božić odvj. iz Karlovca
 4. Svjedoci: _za danas pozvani

 

 

Predsjednik vijeća otvara zasjedanje, objavljuje predmet gl. rasprave i sastav vijeća, te se

konstatira da nema primjedbi.

 

Gl. rasprava je javna.

 

Svjedoci upozoreni u smislu čl. 231 i 325 preuzetog ZKP, te upućeni van sudnice do poziva.

 

Utvrđuje se identitet okr.

 

. I  okr. BORO TRKULJA

II okr. STEVO CVJETIČANIN

III okr. SLAVKO IVANČEVIĆ

IV okr. NEBOJŠA TRKULJA

V okr. MARKO TRKULJA

VI-o kr. MILAN TRKULJA , svi podaci kao na listu br. 9.

 

Gl. rasprava počinje.

Čita se optužnica.

 

 

DOKAZNI .POSTUPAK

 

U sudnicu pozvan svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx,, nije u rodu, nije u zavadnji,

propisno opomenut iskazuje:

 

 

Sve do 28.10.1991.g. ja sam obaljao djelatnost redovnog policajca hrvatske vlasti, a sada sam bio zarobljen., u:Novoj Kršlji. Prepraćen sam bio u Željavu, to je jedan logor .kraj Bihaća od tuda u Manjaču i S.Gradišku, time da je izvršena 12.12.1991.razmjena na Turnju i nakon toga sam djelatnik MUP-a Karlovac.

U odnosu na I okr. meni je malo toga poznato tako da sam samo čuo da je on vršio prikupljanje stvari i sredstava za njihovu neprijateljsku  djelatnost.

U odnosu na II okr. Stevu Cvjetičanina mogu reći da sam ga zamjetio prije zarobljavanja da je odnosno da sam ga primjetio u uniformi, plava jakna vojna kako je prolazio kroz selo Jamare i kroz N.Kršlju, te smo se pozdravili i popričali, pa sam tada zamjetio da je imao vatreno oružje ”PAP-ovku”. U zarobljeništvu sam bio 10-etak dana kada sa čuo da je on prolazeći kroz selo pucao, a nakon zarobljeništva kada sam došao u Zagreb i ,razgovarao sa Marjanović Slavkom isti.mi je kazao da je upravo Stevo’pronašao moj auto koji -je bio “kod susjed-a

i da je taj auto odvezao i naknadno ga prodao u Korenicu.

Za III okr. Slavka Ivančevića mogu reci da sam ga prije zarobljavanja vidio u uniformi vojnog policajca te je, dolazio često kod Marka Trkulje. Nama je mještanima upravo Marko Trkulja postavio., ultimatum da. “predamo sve oružje do 12 sati, čak je poslao i pismo i govorio da je to naredio neki kapetan. Mi smo htjeli provjeriti u MZ i pitali smo i tog kapetana da li je to njegova naredba, odnosno htjeli smo pitati koji bi to kapetan bio, pa smo ustanovili da je on to izmislio i da je sam tražio. Upravo tako jednom prilikom Slavko Ivančević i Marko Trkulja su se prepirali da bi zatim taj isti Slavko napravio zabranu u selu da se ne smije nitko od mještana kretati prema njihovom dijelu gdje su oni prebivali. Sve to bilo je usmjereno tako da oni mogu glavnom cestom prevoziti što god su htjeli a da mi to ne bi vidjeli.

U odnosu na IV okr. Nebojšu Trkulju nisu mi poznati neki detalji jer se radi o mlađoj osobi.

U odnosu na V okr. Marka Trkulju navodim da smo pretpostavljali da je kod njega bila glavna baza jer smo vidjeli da se najviše osoba kod. njega okuplja i po noći smo znali čuti da dolazi jedan šleper i stalno se nešto odvozilo i dovozilo, no mi nismo znali što. Čak smo pretpostavljali da posjeduje radio stanicu.

U odnosu-na VI okr. Milana Trkulju mogu navesti da sam ga vidio daleko zorom da je svojim teretnim kamionom ”Zastava”  često puta vozio cestom po srpskim selima, no kako je na kamionu bila cerada nisam mogao primijetiti što je vozio.

Mogu dodati da smo doista pratili jednom prilikom odlazak dva traktora sa ljudima koji su se kasnije vratili sa oružjem iz Kadunskog Ljeskovca.Ti traktori razvozili su oružje po srpskim selima, tako da je upravo u jednom momentu moj kolega Crnković Dragan otišao u Dražić selo i prepoznao određene osobe te je vidio da razvoze oružje koje su odmah dijelili tim ljudima koji su tamo prebivali. Tako je npr. kazao da je vidio Dražić Željka i Vorkapić Lazu i dr. Upravo iz takvog načina podjele oružja zaključili smo da su se ti mještani- naoružali.

Moje selo Nova KršIja, je hrvatsko selo,jedno 15- estak kuće,hrvatsko stanovništvo, dok je okruženo sa Dražić selom, Jamari i Starom Kršljom koja sela su nastanjena srpskim stanovništvom, a mi imamo izlaz na glavnu cestu Rakovica – Tržačka Raštela. Stega na toj poziciji mogli smo promatrati što se događalo po okolnim selima i glavnoj cesti, a kako su tu stalno prolazili i vojni kamioni i različiti transporteri, to- nam je upravo bilo zabranjeno .da dođemo par stotinjak metara od glavne ceste, kako ne bi vidjeli što se tom cestom sve prevozi. Koliko je meni poznato većina naših mještana je ostala u selu ali ne znam što se s njima događa.

Kada je izvršen napad na Drežnik-grad ja sam bio kod kuće te je jedan susjed došao traktorom iz Rakovice i kazao da je sedam do osam automobila velikom brzinom prošlo prema Drežnik gradu i da je među tim automobilima zapazio auto Dražić Željka. Odmah nakon pola sata čuo sam jake detonacije i pucnjavu iz pravca Drežnik-grada. Ovo djelovanje ja bih mogao opisati kao napad TO sa leđa radi osvajanja upravo tih područja. Odmah nakon toga napada došlo je do. potpunog prekida komunikacije cestovnih veza na bilo kojem potezu cestovnom.

To upravo znači da je sve područje oko nas bilo pod vlašću neprijatelja tzv.teritorijalaca i sl. formacija.

Mogu dodati da su se u srpskim selima organizirale straže, a i mi smo tako stražarili i u našem selu, te su se po riti čule pucnjave, a i jednom prilikom je u srpskom selu izgorjela kuća hrvatske obitelji.

To je sve što mogu iskazati, svjedok trošak ne traži.

 


Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –

 Karlovac,policajac  ., nije u rodu, nije li zavadnji,

propisno opomenut iskazuje:

 

 

Ja sam do 6.10.1991.g. bio u N.Kršlji i obavljao djelatnost policajca pod hrvatskom ingerencijiom Istog Dana u 18,30 sati otišao sam iz N. Kršlje u Lipovaču i Drežnik te sam

zatim bio na hrvatskim položajima i sudjelovao u obrani Vaganca, Drežika-a zbog jakih neprijateljskih djelovanja morali smo se povlačiti prema Karlovcu.

Početkom 8.mj.199l.g. na području Nove Kršlje Trkulja Marko iz N.Kršlje zajedno sa Kotur Nedjom iz Grabovca i Jerković Ilijom i Muškinja Đurom okupljali su se u više navrata si to srpsko stanovništvo u područnoj školi i domu MZ te održavali sastanke -SDS. Početkom 9.mj.199l.g. točnije 2.9.199l.g. Trkulja Boro iz N.Kršlje sa svojim teretnim vozilom “Mercedes” bihaćke reg..sive boje zajedno sa ocem Markom i bratom Milanom dovozi oružje iz Kordun.Leskovca i uskladišćuje ga u svom dvorištu da ti u toku noći pojedinačno dolazili sa vozilima Ilija Kolundžija, Ilija Jerković i Đuro Muškinja, a pješice Milan Radaković, Dujo

Muškinja, Dane Muškinja, Milan Muškinja,- Mild Muškinja, Ivančević Ostoja, Ivančević Slavko, Ivančević Zdravko, Milan Ivančević i dr. te preuzeli oružje i odvozili svojim kućama.

To sam ja lično zapazio jer smo promatrali što se događalo u tim selima i pratili smo njihovo kretanje. U periodu 8. i 9. mj.199l.g..braća Boro Trkulja, Nedeljko Trkulja i iMilan_Trkulja iz Nove Kršlje su svojim teretnim kamionom marke “Mercedes” dovozili iz pravca Ličkog Petrovog sela i Sardilovca stoku, brašno i ostale namirnice a pratili su ih osob.vozilima Muškinja Đuro, Radaković Jovo, Ilija Jerković, Ilija Kolundžija, Lazo Cvjetičanin i Milan Radaković.Iz priče susjeda kojeg znam po imenu Dragan Matovina čuo -‘sam .da je bio zajedno sa–Trkulja Milanom i Markom -u Tržačkim Raštelima na sajmu gdje je vidio da su ovi prodavali TV,frižidere, škrinje za zamrzavanje i regale po niskim cijenama a “također je vidio njihov kamion. Također su mi .- pored Dragana i Krizmanić Zlatko i Hodak Milan govorili da su iste osobe vidjeli da su na taj sajam prevozili stoku, ovce, drva rezanu građu i bijelu tehniku te prodavali po nižim cijenama

– od stvarne, a što očigledno potiče od pljačke. Također su mi te osobe pričale da su bili neposredni očevici da su vidjeli da su ovi dvojica vršili’ pljačku odnosno odvozili sve te stvari iz hrvatskih kuća.. U odnosu na Cvjetičanin Stevu ja mogu navesti da sam 1.10.199l.g.. oko 18 sati brao kukuruz na svojoj njivi koja je otprilike 500 m od ceste. Sa mnom su bili Marjanović Marijan, Crnković Luka i Ratko i još petorica osoba. U to vrijeme iz S.Kršlje u pravcu Rončević brda traktorom su prošli Zinajić Petar koji je vozio traktor a kraj njega su sjedili sin Milicav, Vorkapić Lazo,  Cvjetičanin Stevo i Zinajić Pero.. Svi su bili u civilu, a u prikolici je bilo još deset ljudi.. Navedena grupa se zaustavila na Rončević brdu a nedugo zatim spustila su se na to mjesto dva vojna helikoptera, te su te osobe preuzimale teret i preuzimali i stavljali u traktorske prikolice. Oko 21 sat ta-grupa se vraćala natrag i uočio sam da su svi bili obučeni u plave uniforme bivše JNA, i u krilima su držali automatske i poluautomatske puške,ručne bacače te su se vidjele nekakve kutije za koje sam pretpostavljao da su unutra minobacači. Sa osobnim automobilom “Lade.” vozio se Zinajić Branko. Mogu potvrditi da sam osobno zapazio i uočio da su svi okr. ranije držali stražu u selu u civilu i bili su naoružani, a kasnije su imali sve plave uniforme tzv . bivše JNA i posjedovali oružje. Po noći su se čuli pucnjevi sa tih straža u srpskim selima. Ja osobno nisam vidio da su okr. pucali, no kao što sam naveo upravo oni su držali  straže u tim srpskim selima i od tuda se pucalo, a toda još u tim selima nije bilo vojske, pod čime podrazumijevam formacije tzv. JNA, koje su došle u ta sela tek nakon pada Vaganca i Drežnik-grada.

U Novoj Kršlji ima jedno 12 kuća hrvatskih a 40-50 kuća srpskih i te osobe držale su stražu u svom dijelu sela.

To je sve što imam iskazati, svjedok trošak ne traži.

Daljnjih dokaz. prijedloga nema.

 


 

DOKAZNI POSTUPAK DOVRŠEN

 

 

Vijeće daje riječ strankama.

 

Zamjenik VT – mijenja činjenični opis djela tako da i sti glasi:

 

– tokom rujna 1991. godine na području Nove Kršlje SO Slunj u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva RH, uvjetima oružanih akcija tzv”JNA” i drugih nelegalnih oružanih

. formacija koje su akcije bile upravljene na ocjepljenje dijelova teritorija RH i stvaranje tzv.’SAO Krajine”, dobrovoljno zajednički pristupili neprijateljskim srbo-četničkim formacijama te su sudjelovali u noćnim stražama -na području Nove Kršlje, a I okr. Trkulja Boro, IV okr. Trkulja Nebojša i VI okr. Trkulja Milan u cilju logističke podrške sudjelovali u nabavci hrane (stoke, brašna i ulja) na području Vaganca, Sadilovca i Lipovače, dok su I okr. Trkulja Boro, II okr. Cvjetičanin Stevo, V okr. Trkulja Marko i VI okr. Trkulja Milan dovozili oružje iz Kordunskog Leskovca koj im su zaduživani – mještani srpske nacionalnosti nakon čega je izvršen oružani napad i okupacija Drežnik grada i Rakovice te šireg područja gdje živi pretežno hrvatsko pučanstvo, koja su područja i okupirana i nisu pod kontrolom snaga RH, pravna kvalifikacija ostaje ista.

Branitelj nema primjedbi na izmijenjeni činjenični opis.

Zamjenik VT – ostaje u cijelosti kod ovako izmijenjene optužnice, predlaže da se okr. proglase krivima i osude po zakonu.

Branitelj okr. – smatra da ne stoji tvrdnja da su dobrovoljno pristupili srbo-četničkim formacijama, jer u tm kraju niti u NOB-u nije bilo četnika. Krivce treba tražiti u kolovođama pobune i ideolozima s područja Kninske krajine (Babić , Rašković, Dubajić) kao i u počiniteljima dokazanim zločina. Velik dio srpskog pučanstva bio je zaveden pa smatra da treba suditi samo tim krivcima. Osim toga, smatra da optužnice nije dokazana jer svjedoci su potvrdili navode optužnice pa predlaže oslobađajuću presudu, a u protivnom treba izreći sto blažu sankciju.

 

GLAVNA RASPRAVA DOVRŠENA.

 

Vijeće se povlači na vijećanje i glasanje, donosi, a predsjednik vijeća javno izriče slijedeću


 

 

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-138/92.

Datum: 27.04.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Ovlaštena službena osoba Policijske stanice Slunj  , dana  27.04.1992. ,

u _PU Karlovac__ u sati _12,00_ je na osnovi članka 151. stav 2. ZKP-a

u vezi s _raspoloživim informacijama o djelovanjima Zinaić Petra, Zinaić

Milisava, Zinaić Marka, Kotur Jovana, Vorkapić Mile, Vorkapić Stanka,

Zinaić Nikice, Zinaić Branka i Kotur Milana.

 

i konstatirala: (kratak sadržaj)

 

 

Dana 01. 10. 1992. godine oko 18,00 sati brao sam kukuruze na svojoj njivi koja je od ceste daleko otprilike 500 metara. za mnom su bili Marjanović Marijan, Crnković Đuka, Crnković Ratko i još petero. U tu vrijeme oko 18,00 sati cestom iz stare Kršlje u pravcu Rončević Brda traktoroii su prolazili Zinaić Petar koji je vozio traktor, a kraj njega su sjedili sin Milisav, Vorkapić Lazo, Cvjetičanin Stevo i Zinaić Stevo. Svi su bili u civilu. U prikolici

je sjedilo još 10 ljudi, svi mještani Stare Kršlje. Oko 18,00 sati istog dana na Rončević Brdu navedena grupa se zaustavila, a nedugo zatim na to mjesto spustila su se dva vojna helikoptera, preuzimali su neki teret, te ga stavljali u traktorske prikolice. Oko 21,00 sati ta ista rupa vraćala se natrag, tada već svi obučeni ‘u plave ‘Uniforme okupatorske ”JNA” u krilima su držali automatske i poluautomatske puške, ručne bacače, a u prikolicama su se

vidjele tri ili četri kutije, pretpostavljali smo da su unutra minobacači.

Sa osobnim , automobilom ”Lada” crvene boj e za Zinaić Branko, liječnik koji je prije radio u Domu tom kolonom vozio se zdravlja Slunj.

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Sa doktorom Zinaićem u vozilu je bila još jedna osoba, ali nisam siguran o kome se radi.

 

Dana 02. 10. 1991. godine oko 10,00 s3ti u jutro vjerojatno ta grupa imala je minobacačka gađanje, a detonacije su se čule iz pravca Ljeskovačke Kose.

 

Drugi minobacač čuo se iz pravca Stare Kršlje i Mašvine.

 

To gađanje trajalo je oko jedan sat.

 

 

 

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


P R E S U DU

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

 

I okr. BORO TRKULJA.

II okr. STEV O CV JETIČANIN

III okr. SLAVKO IVANČEVIĆ

IV okr. NEBOJŠA TRKULJA

V okr. MARK0 TRKULJA

VI okr. MILAN TRKULJA

 

k r i v i  s u

što su:

 

 

tijekom rujna 1991. godine na području Nove Kršlje SO Slunj u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva RH, u uvjetima oružanih akcija tzv.- “JNA” i drugih nelegalnih oružanih formacija koje su akcije bile upravljene na dcjepljenje dijelova teritorija RH-i stvaranja tzv. “SAO Krajine” dobrovoljno zajednički pristupili neprijateljskim srbo-četničkim formacijama te su sudjelovali u noćnim stražama na području Nove Krplje, -a I okr. Trkulja Boro, IV okr. Trkulja Nebojša i VI okr. Trkulja Milan u cilju logističke podrške sudjelovali u nabavci hrane (stoke, brašna i ulja) na području Vaganca, Sadilovca i Lipovače dok su I okr. Trkulja Boro, II okr. Cvjetičanin Stevo, V okr. Trkulja i  Marko i VI okr. Trkulja Milan dovozili oružje iz Kordunskog Ljeskovca kojim su zaduživani’mještani srpske nacionalnosti nakon čega je izvršen oružani napad i okupacija Dnežnik-grada i Rakovice, te šireg

područja gdje živi pretežno hrvatsko pučanstvo,koja su područja okupirana i nisu pod kontrolom snaga RH,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti RH,

čime su počinili kriv. djelo protiv RH – oružana pobuna – označeno 1 kažnjivo po čio 2:;6 f st. I /KZH pa se temeljem istog zakonskog propisa

O S U DJ U J U

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 4 /četiri/ godine svaki.

 

Temeljem čl. 98 st. 4. ZKP troškovi kriv. postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

 

Dovršeno u 13,40 sati.

Predsjednik vijeća: Mladen Kosijer

Zapisnčar: Blaženka Čurjak

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

IV K-74/92-7

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca Vojnog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća te Nine Bubaš i Zvonimira Matan kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak protiv okr. Bore Trkulja i dr. radi kriv djela iz čl.236 f stav 1

KZH, nakon glavne javne rasprave, zakazane povodom optužnice VT Karlovac br. KT-309/92 od 25.svibnja 1992. godine, dovršene dana 15.1ipnja 1992. godine, u prisutnosti zamjenika VT Zdravka Car, u odsutnosti okrivljenih, a ti prisutnosti branitelja po službenoj dužnosti Milosava Božića odvjetnika iz Karlovca

 

p r e s u d i o  j e

 

 

I.okr BORO TRKULJA, sin Marka, r. 5.1.1967.godine u

Cazinu Republika BiH, prebiva u Slunju,

Nova Kršlja 50, Srbin, državljan RH

 

II okr. STEVO CVJETIČANIN, sin Milana, r. 7.04.1960. u Slunju,

prebiva u Grabovcu Drežničkom bb, bravar, srbin, državljan RH

 

III okr. SLAVKO IVANČEVIĆ, sin Dragana, r.30.06.1962.

u Slunju, gdje i prebiva, Nova Kršlja bb, policajaca, srbin, državljan RH

 

IV okr. NEBOJŠA TRKULJA, zvani Nešo, sin Marka,

r. 17.06.1969. u Karlovcu, prebiva TI Slunju,

V-okr. MARKO. TRKULJA, sina Milana, rođen 4.6.1937.g.

u Cazinu, Republika BIH, prebiva u Slunju, N. Kršlja br.50., Srbina, drže RH-a,

 

VI-okr. MILAN TRKULJA, sina Marka, rod. 3.1.l965.g. u Cazinu,

Republika BIH, prebiva u Slunju, N. Kršlja br. 50., Srbina, drže RH-a,

 

k r i v i  s u:

 

što su:

 

tijekom rujna 1991. godine, na području Nove Kršlje SO Slunj, u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA

i drugih nelegalnih oružanih formacija koje su akcije bile upravljene na odcjepljenje djelova teritorija RH i stvaranja tzv. “SAO  Krajine” dobrovoljno zajednički pristupili neprijateljskim srbočetničkim formacijama te su sudjelovali u noćnim stražama na području Nove Kršlje, a I. okr. Trkulja Boro, IV okr. Trkulja Nebojša i VI okr. Trkulja Milan u cilju logističke podrške sudjelovali u nabavci hrane (stoke, brašna i ulja) na području Vaganca, Sadilovca i Lipovače, dok su I okr.Trkulja Boro, II okr. Cvjetičanin Stevo, V okr. Trkulja Marko i VI ookr Trkulja Milan dovozili oružje iz Kordunskog Ljeskovca kojim su zaduživani mještani srpske nacionalnosti nakon čega je izvršen oružani napad i okupacija Drežnik-grada i Rakovice, te šireg područja gdje živi pretežno hrvatsko pučanstvo, koja su područja okupirana i nisu pod kontrolom snaga  RH,

dakle,sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljana na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

čime su, počinili krivično djelo protiv RH, oružanom pobunom – označenom i kažnjivo po čl. 236 f stav 1 KZH, pa se temeljem istog zakonskog propisa

 

 

O S U Đ U J U

 

na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, svaki.

Temeljem čl. 98 stav 4 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac optužnicom br. KT-309/92 od 25.svibnja 1992.godine optužilo je okrivljenike radi kriv. djela iz čl.236 f stav 1 KZH, time da je na glavnoj raspravi zamj. VT izmjenio činjenični opis, kako je navedeno li presudi.

Protiv svih okriv. određen je pritvor, izdana tjeralica, te također održan provođenje suđenja u odsutnosti iz svih razloga koji su pobliže navedeni u rješenjima od l.lipnja 1992. godine a posebno obzirom da su nedostupni legalnim organima RH.

U dokaznom postupku radi utvrđenja činjeničnog stanja saslušani su kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na osnovu ovako provedenog dokaznog postupka utvrđeno je da su okr. počinili utuženo kriv. djelo.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je sve do 28.10.1991.godine obavljao djelatnost redovnog policajca hrvatske vlasti, a zatim bio zarobljen u Novoj Kršlji

u te prepračen u Željavu, jedan logor kraj Bihaća, a potom u Manjaču i u Staru Gradišku, time da je izvršena 12.12.1991 godine razmjena na Turnju. U odnosu na I okr. navodi da je

čuo da. je isti vršio prikupljanje sredstava za neprijateljsku djelatnost. Za II okr. Stevu Cvjetičanina potvrđuje da ga je prije zarobljavanja zamjetio u uniformi, plave vojne jakne

da je sa njim popričao te je uočio da je nosio oružje ”PAP-ovku”. Za III okr. Slavka Ivančevića također potvrđuje da ga je prije zarobljavanja vidio u uniformi ili vojnog policajca te da je isti često dolazio koj Marka Trkulje, a da im je upravo Marko Trkulja postavio ultimatum da moraju predati sve oružje. Za V okr. Marka Trkulju iskazuje da su pretpostavljali da je kod njega bila glavna baza i da se najviše osoba kod njega okupljalo te su po noći čuli da je često dolazio i jedan šleper i da se nešto dovozilo. U odnosu na VI ork. Milana Trkulju potvrđuje da ga je viđao da svojim teretnim kamionom često puta nešto prevozi po srpskim selima. Dodaje da su jednom prilikom pratili odlazak dva traktora sa ljudima koji su se kasnije vratili sa oružjem iz Kordunskog Ljeskovca, te je njegov kolega xxxxxxxxxxxxx prepoznao određene osobe i vidio da razvoze oružje koje su odmah dijelili tim ljudima koji su tamo prebivali. Opisuje položaj svojeg sela Nova Kršlja, te kako su šesto vidali prolazak vojnih kamiona i različitih transportera. Neposredno prije napada na Drežnik grad jedan susjed primijetio je 8 automobila i međutim automobilima auto Dražić Željka. U srpskim selima organizirale su se straže, a po noći su se čule pucnjave.

Svjedok xxxxxxxxxxxxx iskazao se je da je do 6.10.1991.godine bio u Novoj Kršlji i obavljao djelatnost policajca tei istog dana li 18,30 sati otišao li Lipovaču i i Drežnik te potom bio na hrvatskim položajima i sudjelovao u obrani Vaganca, Drežnika, a zbog jakih neprijateljskih djelovanja morali su se povući sa tih položaja.

Početkom VIlI mjeseca 1991.godine na području Nove Kršlje Trkulja Marko zajedno sa Kotur Neđom, Jerković Ilijom i dr.. okupljali su se u više navrata srpsko stanovništvo u područnoj školi i Domu MZ gdje su održavali sastanke SDS-2. Početkom IX mjeseca 1991.god. Trkulja Boro iz Nove Kršlje sa svojim teretnim vozilom Mercedes bihaćke registracije sive bajke zajedno sa ocem Markom i bratom Milanom dovozi oružje iz Kordunskog Ljeskovca i uskladišćuje ga u svom dvorištu, da bi u toku noći pojedinačno dolazili sa vozilima ili pješice osobe koje pojedinačno navodi među kojima je i Ivančević Slavko, te su preuzeli to oružje i odvozili svojim kućama. Sve je to lično zapazio jer su promatrali što se događa u tim selima i pratili njihovo kretanje. U periodu VIII i IX mjeseca 1991. god. braća Boro Trkulja, Nedeljko Trkulja i Milan Trkulja iz pravca Ličkog Petrovog Sela i Sadilovca dovozili su stoku, brašno i ostale namirnice. Također je po pričanju susjeda Matovina Dragana  čuo da su Trkulja Milan i Marko bili na sajmu u Tržačkim Raštelima gdje su prodavali, TV, frižidere, regale po niskim cijenama, a također su na sajam odvozili stoku, ovce i dr. a sve stvari su potjecale od plačke, Krizmanić Zlatko i Hodak Milan govorili su mu da su bili neposredni očevici i da su vidjeli kako su upravo navedena dvojica odvozili to predmete iz hrvatskih kuća. Cvjetičanin Stevu vidio je 1.10.199l.god. kada je bio na svojoj njivi i brao kukuruz. Sa njima u bili Marjanović Marijan, Crnković Luka, i još petorica osoba,

a u to vrijeme iz stare Kršlje u pravcu Romčević brda, traktore su prošli Zinajić Petar, a kraj njega su sjedili Vorkapić Lazo, Cvjetičanin Stevo i Zinajić Pero, te su svi bili u civilu, a u prikolici je bilo još 10 osoba. Navedena grupa zaustavila se na Romčević brdu a nedugo zatim spustila su se na to mjesto, dva vojna helikoptera te su te osobe preuzimale teret i stavljalo u traktorske prikolice. Oko 21,00 sati ta grupa se vraćala natrag i svi su bili obučeni u prale tj. plave uniforme bivše JNA te su u krilima držali automatske i poluautomatske puške, ručne bacače i dr. Potvrđuje da je osobno zapazio i uočio da su svi navedeni okrivljenici ranije držali stražu u selu u civilu i bili su naoružani a kasnije su imali plave uniforme, bivše JNA. Po noći su se čuli pucnjevi sa tih straža u srpskim selima, a tada još u tim selima nije bilo formacija tzv JNA, koje su došle u ta sela tek nakon pada Vaganca i Drežnika. Dakle,iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da su u toku 9.mjeseca 1991.godine okr. dobrovoljno pristupili nelegalnim neprijateljskim formacijama koje su imale za cilj nasilno rušenje državnog ustrojstva Republike Hrvatske, .odcjepljenja teritorija RH i stvaranje tzv “SAO Krajine” Svi okr. držali su naoružani straže, da bi zatim kasnije obukli uniforme bivše JNA, a na osnovu iskaza očevidaca, kako je to pobliže  navedeno u presudi pojedinci su za mještane srpske nacionalnosti nabavljali hranu i oružje.

Tim oružjem po noći su zaduživani mještani srpske nacionalnosti, a u to vrijeme još nije bilo na tom području pripadnika tzv. bivše JNA indikativne da su upravo viđeni mještani tog područja da odlaze osobnim automobilima i da se odmah nakon toga čula detonacija prilikom napadan na Drežnik -grad, a zatim je došlo do potpunog prekida u komunikacijama cestovnih veza. To je područje zatim okupirano i od tog razdoblja nije pod kontrolom legalnih vlasti RH.. Stoga se može zaključiti da su upravo k okr. dobrovoljnim držanjem straža i zaduživanje; oružje, priključili se nelegalnim oružanim formacijama,  čije su akcije bile usmjerene protiv te RH. Svi ti postupci kako su navedeni u izreci presude, ukazuju na postojanje bitnih elemenata ,. krivičnog djela oružane pobune iz čl. 236 f  stav 1 KZH.

Naime, jasno je da su okr. postupili umišljajno i da je njihov postupak bio svjestan, a očita je njihova namjera bila nasilno rušenje legalno izabrane vlasti RH i odcjepljenja njenog teritorija, radi sprečanja kontrole legalnih vlasti RH cijelom njenom teritoriju.

Nije potrebno posebno napominjati no jasno je da se to područje još uvijek nalazi pod okupacijom nelegalnih formacija i da  su upravo stoga okr. nedostupni sudu.

Stoga nakon ovako provedenog postupka sud smatra dokazanim da su okr. svojim postupcima ostvarili bitno obilježje kriv. djela iz čl. 236 f stav 1 KZH.

Kako sud nije raspolagao sa dovoljno podataka o okrivljenicima, posebno ne njihovim socijalnim anamnezama, to u tom pravcu se nemože upuštati u ocjenjivanje olakotnih okolnosti, ali je nesporno da se radi o teškom kriv.djelu, pa je sud odredio kaznu predviđenu zakon om za koji smatra da će se njome postići kakio svrha spec. tako i generalne prvencije pa i ukupno krivično pravne zaštite.

Ujedno, obzirom na neprisutnost okrivljenika obređen je trošak krivičnog postupka da pada na teret budžetskih sredstava.

 

Karlovac, 15. lipnja 1992. godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak                                                                                 Mladen Kosijer

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana dostave prijepisa ove presude. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka, pismeno ili usmeno na zapisnik putem ovog suda na Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

DNA.

1.VT na KT-3l2/92

2. I okr. Boro Trkulja do VI okr Milan Trkulja putem branitelja Milosava Božića odvj. iz Klc.

3. Milosav Božić odvjetnik iz Karlovca

 

N.

I presuda nepravomoćna

II vidi upisnik I:

III dostavi kao gore

IV u cal 10 dana

Karlovac, 24. 1ipnja1992. godine

Sudac: Kosijer Mladen


REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: I Kž 478/1992-3

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Horvatinović mr. Ružice, kao predsjednika vijeća, te Gudelj Milana, Primorac Vladimira, Potrebica Ante i Mikor Milivoja, kao članova vijeća i stručnog suradnika’Lipnjak-Bosanac Zlate, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Trkulja Bore i dr. zbog krivičnog djela iz čl. 236 f. st. 1. KZH, odlučujući o žalbama opt. Trkulja Bore, Cvjetičanin Steve, Ivančević Slavka, Trkulja Nebojše, Trkulja Marka i Trkulja Milana, podnesenih protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 15. lipnja 1992. K 74/92-7, u sjednici održanoj 26. kolovoza 1992., saslušavši zamjenika javnog tužitelja Hrvatske Pantlik Mladena,

 

p r e s u d i o  j e:

 

 

I.  Djelomično se uvažava žalba optuženika Trkulja Bore,Cvjetičanin Steve, Ivančević Slavka, Trkulja Nebojše, Trkulja Marka i Trkulja Milana, preinačuje se prvostepena presuda u odluci o kazni, te se opt. Trkulja Boro, opt. Cvjetičanin Stevo, opt. IvančevićSlavko, opt. Trkulja Nebojša, opt. Trkulja Marko i opt. Trkulja Milan, zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 236 f. st. 1. KZH za koje su tom presudom oglašeni krivima, temeljem istog zakonskog propisa o s u d j u j u na kazne zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, svaki.

II. U ostalom dijelu odbija se kao neosnovana žalba optuženika Trkulja Bore, Cvjetičanin Steve, Ivančević Slavka, Trkulja Nebojše, Trkulja Mrka i Trkulja Milana i u pobijanom a nepreinačenom dijelu potvrđuje presuda suda prvog stupnja.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Vojni sud u Karlovcu je kao prvostepeni sud presudom od 15″ lipnja 1992. K 74/92-7 optuženike Trkulja Boru, Cvjetinačin Stevu, Ivančević Slavka, Trkulja Nebojšu, Trkulja Marka i Trkulja Milana oglasio krivim zbog počinjenja krivičnog djela iz čl. 236 f.

st. 1. KZH i osudio ih na kazne zatvora u trajanju od četiri godine, svakog, a po čl. 98. st. 4. Zakona o krivičnom postupku, preuzetog temeljem čl. 1. Zakona preuzimanju Zakona o krivičnom postupku kao zakona Republike Hrvatske (u ovoj odluci: ZKP) odlučio da troškovi krivičnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda.

Protiv navedene prvostepene presude je branitelj svih šesetero optuženika Božić Milosav, odvjetnik iz Karlovca, podnio žalbe (u jednom podnesku) i to zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog, činjeničnog stanja i zbog odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje, ili preinači tako da se uz primjenu propisa o ublažavanju kazne optuženicima izrekne blaža kazna.

Javni tužitelj Republike Hrvatske u podnesku od 21. srpnja 1992. Ktž 282/92 predložio je po čl. 370. st. 2. ZKP da se žalba branitelja optuženika odbije kao neosnovana i da se prvostepena presuda potvrdi.

Žalba je djelomično osnovana.

Drugostepeni sud je povodom žalbi branitelja optuženika prvostepenu presudu ispitao po službenoj dužnosti i nije našao da bi u provedenom”postupku ili u pobijanoj presudi bile ostvarene one bitne povrede odredaba krivičnog postupka ili povrede krivičnog zakona koje se ispituju prema odredbi čl. 376. st. 1. toč. 1. i 2. ZKP.

Prvostepeni sud je potpuno i pravilno suprotno žalbenim navodima, utvrdio činjenično stanje, dajući za utvrđivanja odlučnih činjenica neophodne i razumljive razloge koje drugostepeni sud prihvaća.

Žalitelj nije uvjerljivo obrazložio krivično pravni značaj onih činjenica i procjena o utjecaju ideologa, inicijatora, organizatora i vođa oružane pobune, spominjući određeno njihova imena i pripadnost ekstremnom krilu SDS-a. Niti tim navodima žalbe po ocjeni ovog drugostepenog suda nisu osporena utvrđenja odlučnih činjenica kojima su ostvarena objektivna obilježja krivičnog djela iz čl. 236 f. st. 1. KZH, niti pak onih koja su značajna za krivičnu odgovornost. Čak niti žalitelji te razloge određeno ne usmjeravaju u pravcu pobijanja prvostepene presude zbog pogrešno utvrđenih onih činjenica koje su inače značajne za ocjenu postojanja stvarne zablude, niti je u tom pravcu pobijana presuda sporna, a niti je za ocjenu zakonitosti i pravilnosti prvostepene presude od značaja to što ima osnova za krivično pravni progon onih osoba ili grupacija koje su po ocjeni žalitelja inicirale, organizirale, omogućile i vodile oružanu pobunu protiv ustavnog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske.

Žalitelji prihvaćaju istinitost iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, međutim, oni smatraju da je na osnovi tih iskaza prvostepeni sud izveo pogrešne zaključke. Suprotno tom stavu, drugostepeni sud nalazi da je na osnovi tih dokaza prvostepeni sud izveo valjane i pouzdane zaključke.

Tako žalba prigovara da je svj. xxxxxxxxxxxxxx malo znao, a samo je čuo da je opt. Trkulja Boro prikupljao sredstva za inkriminiranu djelatnost. Zanemaruju žalitelji međutim, da je svj. xxxxxxxxxxxxx konkretno opisao djelatnost ovog optuženika na dovozu oružja i opreme iz Kordunskog Jasenovca, te daljnjoj distribuciji, odnosno dopremi hrane. Isto tako se prigovara da o djelatnosti opt. Trkulja Nebojše svj. xxxxxxxxxxx ništa ne zna, a ispušta se iz vida da

je. svj. xxxxxxxxxxxx opisao da je vidio tog optuženika da je prevozio hranu, tj. stoku, brašno i ostale namirnice. Taj drugi svjedok je takodjer policajac i ova saznanja potječu iz aktivnosti policijskog praćenja na terenu. Zato nije niti toliko značajno, kako to žalba želi naglasiti, da jedan od svjedoka nije osobno vidio aktivnosti opt. Trkulja Milana,  kao ni uostalom sve u izreci opisane aktivnosti svakog od optuženika i to u svakom detalju. Promašeno žalitelj prigovara i tome da taj svjedok nije vidio da su baš optuženici učestvovali u napadu na Drežnik-grad, jer se u izreci presude tako nešto niti ne navodi. Nije. opravdan niti daljnji prigovor na zaključivanje prvostepenog suda u odnosu na opt. Trkulja Marka i opt. Trkulja Milana u vezi prodavanja bijele tehnike, stoke, ovaca i drva na sajmu i to na osnovu iskaza svj. xxxxxxxxxxxxxxx, koji taj dio ponašanja ovih optuženika nije osobno vidio, nego je iskazivao “po čuvenju”. Saslušanje svjedoka je valjano dokazno sredstvo i kad svjedok prenosi ono što je saznao iz drugih izvora, a ne samo ono što znade iz vlastitog zapažanja.:           .

Konačno, nikakav značaj za ocjenu djelatnosti kojima su ostvarena obilježja ovog krivičnog djela od strane optuženika u ovom krivičnom predmetu nemaju okolnosti da su se istovremeno držale straže i u susjednim hrvatskim selima.

Zbog iznijetih razloga žalba optuženika zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja nije osnovana.

Međutim, po ocjeni ovog drugostepenog suda izrečene kazne optuženicima su prestroge i u tom opsegu žalbe su osnovane, mada ne daju nikakve svoje razloge za to, osim što samo paušalno ističu da bi kazne, obzirom na različiti stupanj krivnje, trebalo individualizirati.

Naime, prema raspoloživim i provedenim dokazima i utvrđenim činjenicama koje su značajne za odmjeru krivične sankcije, prije svega o stupnju krivične odgovornosti, a također i glede opsega i vrste kriminalne djelatnosti, uz to i vremena kroz koje je ta djelatnost obavljana, dakle o težini krivičnog djela i okolnostima pod kojima je krivično djelo počinjeno, svakom od optuženika valja odmjeriti jednaku krivičnu sankciju, ali je prema ocjeni ovog drugostepenog suda za puno ostvarenje svrhe krivičnih sankcija u smislu čl. 5. i 33. KZJ dovoljna i blaža kazna od one izrečene u pobijanoj presudi, tj. kazna zatvora u trajanju od tri godine, svakom od optuženika.

Slijedom iznijetih razloga po čl. 387. ZKP odlučeno je da se žalba optuženika djelomično uvaži i pobijana prvostepena presuda preinači kako je to pobliže navedeno u toč. love odluke, a po čl. 384. ZKP u ostalom dijelu da se njihova žalba odbije kao neosnovana.

U Zagrebu, 26. kolovoza 1992.

 

 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik vijeća:

Lipnjak-Bosanac Zlata, v.r.                                                    Horvatinović mr. Ružica v.r.


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

 

Broj: Su Ik-95192-3

R J E Š E N J E

I

N A R E D B A

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

I. O b u s ta v l j a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku TRKULJA BORI.

.

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Trkulja Bore, koja

je izdana kod ovoga suda 20.11.1992.g. , pod brojem SuIk-95192-2.

 

 

Obrazloženje

 

 

Osuđenik Trkulja Boro, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 3 (tri) godine.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka , između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st. 1 u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 20.11..1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-95192-2 protiv okr. Trkulja Bore, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu, ovom

naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

DOSTAVITI

1. okr. Trkulja Boro, putem oglasne ploče suda

2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-312/92

3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-74/92

4. PU Karlovačka, po pravomoćnosti’.”

5. u izvršni spis


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

 

Broj: Su Ik-100/92-3

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnIh sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

r i j e š i o  j e

 

 

I. O b u s t a v l j a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku TRKULJA MILANU.

 

II Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Trkulja Milana, koja je izdana kod ovoga suda 20.11.1992.g. , pod brojem SuIk-100/92-2.

 

 

Obrazloženje

 

 

Osuđenik Trkulja Milan, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 3 (tri) godine.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka , između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st.1 u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 20.11..1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-100/92-2 protiv okr. Trkulja Milana, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog. Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

 

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

DOSTAVITI:

1. okr. Trkulja Milan, putem Oglasne ploče suda

2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-312/92

3. Vojni sud u Karlovcu, na Spis K-74/92.

4. PU Karlovačka, po pravomoćnosti

5. u izvršni spis

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

Broj: Su Ik-99/92-3

 

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

 

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

riješio je

 

 

I. O b u s t a v lj a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku TRKULjA MARKU.

 

II. Povlači se naredba za .raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Trkulja Marka, koja je izdana kod ovoga suda 20.11.1992.g. , pod brojem SuIk-99/92-2.

 

Obrazloženje

 

 

Osuđenik Trkulja Marko, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 3 (tri) godine.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz-čl. 236-f (235) st.1 u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 20.11.1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-99/92-2 protiv okr. Trkulja Marko, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Župa~jski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

 

 

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

DOSTAVITI:

1. okr. Trkulja Marko, putem Oglasne ploče suda

2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-312/92

3. Vojni sud u Karlovcu, na Spis K-74/92.

4. PU Karlovačka, po pravomoćnosti

5. u izvršni spis


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

 

Broj: Su Ik-98/92-3

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

 

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

I. O b u s t a v l j a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku TRKULJA NEBOJŠI.

 

II Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Trkulja Nebojše, koja je izdana kod ovoga suda 20.11. 1992.g. , pod brojem SuIk-98/92-2.

 

 

Obrazloženje

 

 

Osuđenik Trkulja Nebojša, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 3 (tri) godine.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak I istog članka , između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st.l u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 20.11..1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-98/92-2 protiv okr. Trkulja Nebojše, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

 

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

DOSTAVITI

 1. okr. Trkulja Nebojša, putem oglasne ploče, suda.
 2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-312/92
 3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-74/9,2
 4. PU Karlovačka, po pravomoćnosti.
 5. u izvršni spis

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

Broj: Su Ik-96/92-3

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

 

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

r i j e š i o j e:

 

 

I. O b u s t a v lj a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku CVJETIČANIN STEVI.

 

II Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Cvjetičanin.Steve, koja je izdana kod ovoga suda 20.11.1992.g. , pod brojem SuIk-96/92-2.

 

 

Obrazloženje

 

 

Osuđenik Cvjetičanin Stevo, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 3 (tri) godine.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st.l u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 20.11..1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-96/92-2 protiv okr. Cvjetičanin Steve, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LUEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

DOSTAVITI:

1. okr. Cvjetičanin Stevo, putem oglasne ploče suda

2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT -312/92 ,

3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-74/92

4. PU Karlovačka, po pravomoćnosti

5. u izvršni spis

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

 

Broj: Su Ik-97/92-3

 

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

 

r i j e š i o j e

 

 

I. O b u s t a v lj a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku IVANČEVIĆ SLAVKU.

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Ivančević Slavka, koja je izdana kod ovoga suda 20.11.1992.g. , pod brojem SuIk-97/92-2.

 

Obrazloženje

Osuđenik Ivančević Slavko, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 3 (tri) godine.

 

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka , između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st. 1 u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 20.11..1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-97/92-2 protiv okr. Ivančević Slavka, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

 

POUKA O PRAVNOM UJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

 

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

DOSTAVITI

1. okr. Ivančević Slavko, putem oglasne ploče suda

2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-312/92 ,.

3. Vojni sud u Karlovcu, na Spis K-74/92

4. PU Karlovačka, po pravomoćnosti

5. u izvršni spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -