- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slivnica Donja – ZD 0022

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                                   Kio – 548/97

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv okr. NEVENA PARENTA i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 122. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru br. KT- 529/97. od 9. srpnja1997. godine, temeljem čl. 150.st.l. i 2. ZKP,

 

 

r i je š i o   je

Protiv okr.

 

1. NEVENA PARENTA sina Trivuna i majke Soke, rođenog 6. siječnja 1967. godine u Zadru, posljednje mjesto boravišta u Islamu Latinskom, sada opć. Posedarje, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

2. RADOVANA PARENTA sina Srećka i majke Ljube r. Galić rođenog 19. rujna 1967. god. u Zadru, posljednje mjesto prebivanja u Islamu Latinskom, opć. Posedarje Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

3. DRAGANA PUPOVAC sina Milana rođenog 16.srpnja 1969.godine, u Benkovcu, s posljednjim mjestom boravišta u Rašteviću, opć. Polača, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

4. ŽARKA LAKIĆ sina Dušana, rođenog 1. kolovoza 1967. godine u Zadru, s posljednjim mjestom boravišta u Kašiću, opć. Smilčić, Srbina drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

 

 

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

 

jer postoji utemeljena sumnja

 

da su dana 21. studenog 1991. godine u Slivnici Donjoj tijekom oružanog sukoba između tzv. JA i paravojnih postrojbi naoružanih Srba, s jedne strane i oružanih snaga Republike Hrvatske, kao naoružani pripadnici vojske tzv. SAO Krajine, kada su prilikom prodiranja neprijateljskih tenkova prema Slivnici bili zarobljeni Neven Kolčeg i Branko Perica, pripadnici 112.brigade HV koji su obavljali zadatke oko prijevoza streljiva na bojišnicu, protivno čl.3. st.1. toč. 1a Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12.8.1949. počeli rečene vojnike tuči nogama i rukama po čitavom tijelu, te im žicom vezali ruke i sjeli ih u lokvu vode pored ceste, a na putu prema Zelenom Hrastu -tukli ih kundacima, odakle su ih prevezli u Zatvor u Knin, gdje su svakodnevno bili maltretirani,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava nečovječno postupali prema ratnim zarobljenicima,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava -ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika, označeno u čl.122 OKZ RH.

>

ODREDJUJE SE PRITVOR protiv svih okrivljenika ,a temeljem čl. 182.st.l. ZKP, koji pritvor u odnosu na sve okrivljenike započinje sa danom njihova uhićenja i od toga dana može trajati najduže mjesec dana.

 

Obrazloženje

 

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podnijelo je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Nevena Parenta i dr., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Okrivljenici nisu ispitani od strane istražnog suca, budući su za sada nepoznatog boravišta. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe istrage moglo doći do štetnih posljedica, jer postoji mogućnost da se određeni dokazi protekom vremena ne bi mogli provesti, odlučeno je donijeti rješenje o provedbi istrage i bez prethodnog ispitivanja okrivljenika. Osnovana sumnja da su upravo okrivljenici počinitelji krivičnog djela koje im se stavlja na teret proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki koje su sačinjene po obavljenim informativnim razgovorima sa osobama koje se predlaže u ovom postupku saslušati kao svjedoke.

Imajući u vidu visinu zaprijećene kazne za krivično djelo koje se okrivljenicima stavlja na teret, nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po osnovi iz čl.182.st.l. ZKP, jer su za pritvor po tom osnovu ispunjeni svi zakonski uvjeti.

U Zadru, 15. listopada 1997.

 

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

 

 

PRAVNA POUKA

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

 

DNA

 

1. Okrivljenicima pri uhićenju

2. ŽDO Zadar

3. u spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -