- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Petrinja – SI-0087

 

OKRUŽNO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO

 

S  I  S  A  K

 

BROJ: KT-51/94

Sisak, 18. srpna 1994.

MU/MV

 

 

Ž U P A N I J S K O M    S U D U

 

S  I  S  A  K

 

 

Temeljem članka 41. stavak 2. točka 3. ZKP-a, podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv:

Okr. VIDIĆ JUGOSLAVA, sin Gojka, rođen 16.02.1968. godine u Benkovcu, sa

prebivalištem u Benkovačkom selu bb, općina

Benkovac, Srbin, drž. RH, mesar, neoženjen, SSS, neosuđivan,

 

da je:

 

dana 16.09.1991. godine u Petrinji, u krugu MI “Gavrilović” u Sisačkoj ulici,

tijekom oružane pobune protiv Republike Hrvatske, očito nezadovoljan sa nastupjelim demokratskim promjenama u Republici Hrvatskoj, aktivno se uključio u paravojne formacije tzv. “Sao Krajina ” protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, ničim izazvan, sa većim brojem za sada neidentificiranih osoba, naredio da se nazočni radnici fizički i psihički maltretiraju, a zatim je iz grupe radnika izvukao Stjepana Komesa , kivan na ovoga što se rukovao sa predsjednikom Republike Hrvatske dr. Franjom Tuđmanom prilikom njegova posjeta gradu Petrinji, te mu mesarskim nožem odsjekao ruku, uslijed koje povrede, zbog nepružanja adekvatne medicinske pomoći, Stjepan Komes je ubrzo nakon toga podlegao,

dakle, kršenjem pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba naredio da se izvrši napad na civilno stanovništvo grada Petrinje, pri čemu je jedna osoba izgubila život

pa, da je time učinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – označeno u čl. 120. st. 1. OKZRH.

S T O G A    P R E D L A Ž E M

 

 

1/ da se pred Vijećem Županijskog suda u Sisku održi glavna rasprava,

2/ da se glavna rasprava temeljem čl. 290. st. 3. ZKP-a održi u odsutnosti okr. Vidić Jugoslava,

3/ da se na glavnoj raspravi kao svjedoci saslušaju xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

4/ da se na glavnoj raspravi uzme u uvid u posebni izvještaj PU Sisačko-moslavačka (11-13), te izvod iz kaznene evidencije (10) .

O B R A Z L O Ž E N J E

 

Na osnovu podataka kaznene prijave PU Sisačko moslavačka PS Petrinja pod brojem K-28/94 od 29.03.1994. godine, te rezultata prikupljenih obavještenja proizašla je osnovana sumnja da je Vidić Jugoslav počinio kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZRH, stoga je protiv njega bio stavljen zahtjev za provođenje istrage u pravu naznačenog kaznenog djela, sa kojim zahtjevom se u cijelosti saglasio istražni sudac Županijskog suda u Sisku, te je pod brojem Kio-134/94 dana 16.05.1994. donio rješenje o provođenju istrage.

Saslušana kao svjedoku u tijeku istrage xxxxxxxxxxxxxxxxxx navela je pred istražnim sucem, da se inkriminirane zgode nalazila na svom radnom mjestu xxxxxxxxx u restoranu u krugu tvornice “Gavrilović”. Sjeća se da je toga dana izvršen tenkovski napad na grad Petrinju i da je u vremenu od 12,00 do 13,00 sati veći broj pripadnika paravojnih formacija tzv. Krajine ušao u krug tvornice “Gavrilović”. U krug tvornice “Gavrilović” ušlo je šest oklopnih vozila u kojima su se nalazili pripadnici paravojnih formacija sa kompletnim naoružanjem. Sjeća se da su isti imali čarape navučene preko lica. U trenutku njihova ulaska u krug tvornice svjedok xxxxxxxxxxxxxxx iskazuje da se sa grupom radnika nalazila u podrumu “Maslar”. Navodi da je u podrum ušao njoj od ranije poznati okr. Vidić Jugoslav sa petoricom naoružanih osoba, naredivši im da izađu u krug tvornice, govoreći im pritom “ajde kurve ustaške izađite van”. U podrumu je bilo oko dvadesetak žena i sve su izašle u krug tovornice, gdje im je okrivljeni naredio da se skinu, rekavši im pritom “aj de da vidimo kako izgledaj u ustaške kurve”. Tvrdi da su se sve žene skinule, tako da su na sebi imale samo gaćice i grudnjak.

Nakon što su se skinule u krugu tvornice primIjetila je da se pojavio Stjepan Komes radnik “Gavrilovića”. Kada je okrivljeni primijetio Komes Stjepana uzviknuo je “evo nam ustaše koji se sa ustašom rukovao”, misleći pri tom da se je Komes Stjepan s predsjednikom Republike Hrvatske dr. Franjom Tuđmanom rukovao. Tvrdi da je vidjela kada je okrivljeni Vidić Jugoslav krenuo prema Komes Stjepanu koji je od njega bio udaljen 5 do 6 metara, te sa bajonetom koju je imao kod sebe odsjekao ovome desnu ruku iznad lakta. Bile su šokirane takvim postupkom okrivljenog. Tvrdi da je vidjela kada su Komes Stjepana bacili na oklopno vozilo i odvezli ga van kruga. Posebno napominje u svom iskazu da okrivljenog Vidić Jugoslava od ranije poznaje, jer je radio sa njezinim suprugom u pogonu klaonica. Okrivljeni nije imao maskirnu čarapu na glavi za razliku od svih drugih četnika koji su se na taj način prikrivali. Toga dana u tvornici su bili pretežito radnici Hrvati, budući su radnici srpske nacionalnosti napustili radna mjesta još u svibnju 1991. godine.

Iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da se kritičnog dana zatekao na svom radnom mjestu u tvornici Gavrilović, kada su oko 12,00 sati četnici sa oklopnim vozilima ušli u krug tvornice. Nalazio se u kancelariji Komes Stjepana u trenutku kada su u kancelariju ušli dvojica maskiranih i naoružanih četnika, s ciljem da pronađu oružje, nakon čega su im naredili da napuste prostoriju. Četnici su zatražili od naznočnih radnika da izađu iz podruma “Maslare” u hodnik. Ističe da je iz podruma izišao prije Komes Stjepana i u prolazu kroz hodnik prizemlja vidio je okrivljenog Vidić Jugoslava kojeg je od ranije dobro poznavao jer je bio radnik tvornice “Gavrilović”.

Okrivljeni je u hodniku stajao sa grupom unifomiranih i naoružanih osoba. Tvrdi nadalje da poslije toga nije vidio Komes Stjepana, već je kasnije čuo od Jerosinić Rade i jedne njemu nepoznate osobe da se Komes Stjepan nalazi mrtav negdje u blizini groblja.

Uvidom u izvještaj PU Sisačko-moslavačka proizlazi da je Komes Stjepan, kojemu je odsječena ruka, uslijed zadobivene povrede podlegao.

Na taj način istragom smatram utvrđenim da je okrivljeni Vidić Jugoslav počinio inkriminirano djelo, a koje mu se stavlja na teret.

Takvo njegovo postupanje pravno je valjalo označiti kao počinjenje kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH.

Takav zaključak prvenstveno se temelji na okolnosnom i uvjerljivom kazivanju saslušanih svjedoka Markulin Ankice i Mlađenović Mije neposrednih očevidaca događaja. Naime na osnovu njihovih kazivanja sa pouzdanom se sigurnošću može zaključiti da je okr. Vidić Jugoslav sa većom grupom za sada neidentificiranih pripadnika paravojnih formacija tzv. Krajine ulaskom u krug

tvornice “Gavrilović”, gdje se nalazila veća grupa radnika, pretežito hrvatske nacionalnosti, ničim izazvan, izložio te radnika psihičkom a i fizičkom maltretiranju. Nesporno je utvrđeno tijekom postupka da je okrivljeni, nakon što je uočio ošt. Komes Stjepana, krenuo prema ovome, a zatim mu “bajonetom” odsjekao desnu ruku iznad lakta, a to je učinio posebno iz razloga što se ošt. Komes Stjepan prilikom posjeta predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana sa njim rukovao. Okrivljeni je sve pripadnike hrvatske nacionalnosti smatramo ustašama.

Tražeći uzroke opisanog ponašanja okrivljenog, sa pouzdanom se sigurnošću može zaključiti, da je okrivljeni nakon nastupanja demokratskih promjena u Republici Hrvatskoj bio očito nezadovoljan takvim promjenama, pa se zbog toga aktivno uključio u paravojne formacije tzv. Krajine, kojima je bio cilj podrivanje i obaranje novouspostavljenog demokratskog društva u Republici Hrvatskoj te ocijepljenje ovih područja od matice zemlje i pripojenje Velikoj Srbiji. Sam postupak okrivljenog konkretne zgode u cijelosti potvrđuje naprijed iznijete zaključke jer je očito svojim postupanjem bio svjestan da napada nevino goloruko stanovništvo, što je konačano realizirao i u napadu na Komes Stjepana kojemu je odsjedao ruku, odvezavši ga iz kruga tvornice, pa je uslijed nepružanja adekvatne medicinske pomoći kod Komes Stjepan ubrzo nastupila smrt.

Na taj način okr. Vidić Jugoslav postupio je protivno odrednicama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, što se u njegovom djelovanju stiču sva bitna objektivna i subjektivna obilježja utuženog kaznenog djela, to se ova optužnica ukazuje opravdanom i na zakonu osnovanom.

ZAMJENIK

OKRUŽNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

MILJENKO UGARKOVIĆ

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -