- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Otočac – KA 0041

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU GOSPIĆ – PS OTOČAC

Broj 511-04-31-K-19/53/92.

Datum 12. travnja 1992.

 

O K R U Ž N O M      JAVNOM  TUŽIOCU

6. OPERATIVNE ZONE

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Božanić Bogdan zvani  Boba otac Milan i majka Nevenka Božanić rođene Vraneš rođen dana 26. 01. 1954. u Tuževiću , općina Otočac SR RH , stanuje u Tuževiću ulica / broj 23/10 , općina Otočac narodnost Srbin  , državljanin RH zanimanje KV vozač , porodične prilike oženjen,  otac dvoje djece završio je osam razreda OŠ zna pisati   vojsku služio 1972/73.

u VP Subotica , čin rezervnog mlađeg oficira, oficira ili vojnog službenika nema , u vojnoj evidenciji se VE SNO Otočac odlikovan nije , imovno stanje srednje ,

osuđivan da/ vidi prilog iz kaznene evidencije/ , kaznu izdržao da postupak za drugo krivično djelo se vodi, za KD šumske krađe, čl. zakonski zastupnik ako je malodoban   126.st.1.KZH lišen slobode dana 30.03. 1992. u  19,30 sati   sprovedenog istražnom sucu VOJNOG TUŽITELJSTVA suda u KARLOVCU , dana 13.01.1992. zbog

krivičnog djela    čl. 236. f, oružana pobuna, čl. 236 g, terorizam, 236 j, pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva RH, čl. 236 k, izazivanje nacionalne rasne i vjerske mržnje, razora ili netrpeljivosti, čl. 236 m, pružanje pomoći učiniocu poslije izvršenoga KD

2. MILAN LONČAR, sin Rade i Marice r. Mileusnić, rođen 01.01.1967. godine u Škaliću, gdje i stalno prebiva kbr. 24 SO Otočac, rastavljen, otac dvoje djece, vojsku služio 1979/80 g. u Kraljevu, po nacionalnosti Srbin, do sada prijavljivan . osuđivan za KD nanošenje teških tjelesnih povreda čl. 41.st.1.KZH., sada lišen slobode.

3. SLOBODAN PLATIŠA, sin Nikole i majke Milice r. Trbović rođen 06.03.1956. godine u Karlovcu, sa stalnim prebivalištem / ul. Petrova br. 77, SO Maksimir /, po zanimanju dipl. politolog, po nacionalnosti Srbin.

4. NIKOLA RAJNOVIĆ, zvani „Čiča“, sin Mihajla i majke Ljubice r. Rajnović, rođen dana 10.11.1925.g. u Srpskim Moravicama – SO Vrbovsko, sada nepoznatog prebivališta, major bivše JNA, po nacionalnosti Srbin.

5. SVETOZAR LONČAR, zvani „Sveto“, sin Đure i majke Soke, rođen dana 09.07.1957. godine u Škaliću – selo Vodoteč, SO Otočac, gdje i prebiva, po zanimanju konobar, po nacionalnosti Srbin.

6. DUŠAN KRIČKOVIĆ, zvani „Učo“ sin Jove i majke Ljube, rođen dana 09.07.1957. godine u mjestu Čitluk – SO Gospić, sa prebivalištem u selu Jasenak kbr. 27, Drežnica – SO Ogulin, učitelj, u područnoj OŠ Jasenak, po nacionalnosti Srbin.

7. MIHAJLO LONČAR, zvani Brdar, sin Ilije I majke Zore rođen Kosovac/Lončar/, rođen dana 25.01.1954.godine u Vodoteču, SO Otočac, sa prebivalištem u Gospiću, ul. Budačka br. 4. kapetan I kl, bivše JNA, po nacionalnosti Srbin.

8. ČEDOMIR HAJDUKOVIĆ, zvani Čedo, sin Dragana, rođen dana 15.01.1955. godine u Prokikama gdje i stalno prebiva na kbr. 14, SO Otočac, po zanimanju automehaničar, po nacionalnosti Srbin.

9. ZVEZDAN RAJAČIĆ, sin Bogoljuba rođen dana 25.12.1966. godine u Prokikama, SO Otočac, gdje stalno i prebiva na kbr. 21. SO Otočac, po zanimanju metalski radnik, po nacionalnosti Srbin.

10. ĐORĐE RAJAČIĆ, zvani Đilda, sin Milana i majke Jelene r. Knežević, rođen dana 24.03.1956. godine u Vodoteču, SO Otočac, gdje i stalno i prebiva, sa poznatim boravištem u Rijeci, u ul. Đure Strugara br. 28. vozač KV, po nacionalnosti Srbin.

11. BOGDAN MALJKOVIĆ, sin Branka i majke Milice r. Platiša, rođen dana 06.02.1961.g. u Vodoteču, SO Otočac, sa prebivalištem u Ogulinu, ul. Bernardina Frankopana bb, podoficir bivše JNA, po nacionalnosti Srbin.

12. ĐURP TRBOVIĆ, sin Ilije, rođen dana 22.11.1933. godine u Partizanskoj Drežnici – SO Ogulin, sa prebivalištem u selu Trbovići br. 13, SO Ogulin, upravitelj Šumarije Jasenak po nacionalnosti Srbin.

13. MILAN MALJKOVIĆ, zvani „Kusa“, sin Dmitra i majke Rajna, rođ. Lončar, rođen dana 04.04.1963. godine u mjestu Vodoteč, SO Otočac, gdje i prebiva na kbr. 29, po zanimanju elektro-varioc, po nacionalnosti Srbin, sada lišen slobode,

14. ILIJA VRANEŠ, zvani „Ilijica“ sin Laze i majke Danice, rođen dana 19.04.1957. godine u Vodoteču, SO Otočac, sa prebivalištem u selu Tuževići kbr. 3, SO Otočac, radnik, po nacionalnosti Srbin.

15. MILAN TOMIĆ, zvani Kesa, sin Mihajla, rođ. 12.03.1966. godine u Vodoteču, SO Otočac, sa mjestom prebivališta u Tuževići br. 7, SO Otočac, po nacionalnosti Srbin.

16. DRAGAN LONČAR, zvani Petrović, sin Branka i Milke r. Orlić, rođ. 04.01.1962. god. Vodoteč bb, SO Otočac, po zanimanju poljoprivrednik, po nacionalnosti Srbin.

17. MILAN RAJAČIĆ, SIN Borivoja, rođ. 03.17.1964.god. u Brinju, SO Otočac, sa posljednjim mjestom prebivališta u Vodoteču, Škalići kbr. 10. SO Otočac, po nacionalnosti Srbin, jmbg 0307964350637.

18. NEDJELJKO RAJAČIĆ, zvani Curić, sin Marka, rođ. 13.06.1965. godine u Prokikama SO Otočac, sa prebivalištem u Vodoteču, Škalić kbr. 13. SO Otočac, po nacionalnosti Srbin.

19. BOŠKO STAINIĆ, sin Milana, rođ. 11.09.1959. godine u Vodoteču SO Otočac, po zanimanju električar, sa mjestom prebivališta u Vodoteču – Ivakuša kbr.9.jmbg 11009959350618.

20. ŽELJKO BUKVIĆ, sin Zdravka, rođ. 16.04.1970. godine u Vodoteču, SO Otočac, gdje i stalno prebiva kbr.43. SO Otočac.

21. NIKOLA PLATIŠA, sin Mile, rođ. 09.11.1951.god. u Vodoteču, SO Otočac, sa stalnim mjestom prebivališta u Rijeci, Krnjevo bb, sada lišen slobode.

22. MILAN MILOŠEVIĆ, zvani Mića, sin Mihajla, rođ. 06.04.1955. godine u Zagrebu-Črnomerec, sa mjestom prebivališta u Zagrebu-Velika Gorica, ul. Junijna Palmotića br.1.

23. DANE LONČAR, sin Ante, rođ. 01.04.1935.. godine u Vodoteču, SO Otočac, sa stalnim mjestom prebivalište Škalić bb, SO Otočac,

24. ĐURO LONČAR, sin Rade, rođ. 01.09.1964. god. u Brinju, SO Otočac, sa mjestom prebivališta u Vodoteču – Škalići kbr. 24. jmbg 01099642350606.

25. MILAN MALJKOVIĆ, zvani Sarin, sin Nikole, rođ. 04.08.197. godine u Bački Brestovac, SO Odžaci, sa mjestom prebivališta u Brinju ul. 13. Primorsko Gor. udarne divizije br. 1, SO Otočac.

26. BOŽO ŠTULA, sin Bogdana, rođ. 21.01.1958. godine u Prokikama, – Brinje SO Otočac, sa mjestom prebivališta Prokike kbr.50. jmbg 2001958350604.

27. PERO KOSANOVIĆ, sin Nikole, rođ. 10.01.1955. godine u Kuniću, SO Ogulin, sa mjestom prebivališta Kunić kbr. 1, jmbg 1001955362128.

28. JADRANKA OBRADOVIĆ, kći Petra, rođ.27.05.1971. godine u slunju, po nacionalnosti Srbin, konobar, sa mjestom prebivališta Željava bb – Titova Korenica. jmbg 2705971345706.

29. NEVENKA BOŽANIĆ, rođ. Vukadinović, kći Dragomira, rođ. 15.06.1963.godine u Dabru, SO Otočac, sa mjestom prebivališta u Vodoteču – Tuževići bb. jmbg 1506963355607.

30. RADOVAN SAKS, sin Vitomira i majke Milke, r. Korica, rođ. 05.19.1960.g. u Ogulinu s mjestom prebivališta Vrtače kbr. 6 SO Ogulin.

31. RANKO TRBOVIĆ, sin Ilije, rođ. 05.06.1946.g. u Partizanskoj Drežnici SO Ogulin sa stalnim mjestom prebivališta Prapući br 22. SO Ogulin jmbg 0506946362108.

32. ŽARKO GOSTOVIĆ, sin Vlade, rođ. 27.08.1931.g. u Vodoteču opć. Otočac, sa prebivalištem partizanska Drežnica 22. jmbg 2708931362127.

Zbog postojanja osnovane sumnje da su počinile više kaznenih djela protiv Republike Hrvatske, opisanih u glavi XX Kaznenog Zakona Republike Hrvatske, među kojima kazneno djelo Oružana pobuna, čl.236.f, kazneno djelo Terorizam, čl. 236.g. kazneno djelo Pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, čl. 236.j., kazneno djelo Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, čl. 236.k, te kazneno djelo Pružanje pomoći učiniocu poslije izvršenoga krivičnog djela, čl. 236.m, ova policijska stanica podnosi krivičnu prijavu protiv tridesetdvije (32) prijavljene osobe, za koje je u toku operativnog postupka utvrđena osnovana inkriminacija da su počinile ista.

Postupajući u smislu čl. 151.st.6. Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku (u daljnjem tekstu ZKP) operativni djelatnici policijske stanice otočac dana 29. i 30. 03. 1992.g. lišili su slobode te proveli kriminalističku obradu and prijavljenima Božanić Bogdanom zvani „Boba“ i Lončar Milanom zvanim „Klipa“, te dana 12. 04. 1992. g. prijavljene Maljković Milana zvanog „Kusa“ i Platiša Nikolu, svi iz sela Vodoteč nedaleko mjesta Brinje, SO Otočac, u toku koje obrade su prikupljeni relevantni materijalni dokazi odnosno sistematizirana operativna saznanja, koja nedvojbeno upućuju na postojanje osnovane sumnje da su prijavljeni počinili neka od opisanih kaznenih djela koja im se stavljaju na teret.

ZBOG TOGA što su prijavljeni Božanić Bogdan zvani „Boba“, Lončar Milan zvani „Klipa“, Rajnović Nikola zvani „Čiča“, Platiša Slobodan, Lončar Svetozar zvani „Sveto“, Kričković Dušan zvani „Učo“, Lončar Mihajlo, Hajduković Čedomir zvani „Čedo“, Rajačić Zvezdan, Rajačić Đorđe zvani „Đilda“, Maljković Bogdan, Trbović Đuro, Maljković Milan zvani „Kusa“, Vraneš Ilija zvani „Ilijica“, Tomić Milan zvani „Kesa“, Lončar Dragan, Rajačić Milan, Rajačić Nedeljko, Stanić Boško, Bukvić Željo, Platiša Nikola, Milošević Milan zvani „Mića“, Lončar Dane, Lončar Đuro, Maljković Milan zvani „Sarin“, Štula Božo, Kosanović Pero, Obradović Jadranka i Božanić Nevenka, u periodu od početka 08.mj.1991.g. do početka 01.mj. 1992.g. na području lokaliteta sela Vodoteč sa zaseocima Škalić, Tužević, Gostovo polje, Maljkovići, Murve, Županjdol, Prokike, Kojić, Bukvići, zajedno i u dogovoru, u više navrata, verbalnim opstruiranjem naoružanih noćnih straža i postavljanjem cestovnih zapreka – barikada na putnim komunikacijama prema navedenim lokalitetima s isključivo pučanstvom srpske nacionalnosti, izazvali ozbiljnu uznemirenost i osjećaj nesigurnosti kod pučanstva s pretežito hrvatskim žiteljima posljedica čega je bila  nemogućnost funkcioniranja legitimnih organa vlasti Republike Hrvatske, pa postoji osnovana sumnja da su inkriminiranim radnjama počinili kazneno djelo oružane pobune, čl. 236.f, KZH, upravljeno na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske, glede čega se prijavljuju.

ZBOG TOGA što su prijavljeni Rajačić Zvezdan, Rajačić Đorđe, Hajduković Čedomir, Trbović Ranko, Hajduković Đoko, Vraneš Ilija, Tomić Milan, Kričković Dušan, u periodu od početka 09.mj.1991.g. do početka 01.mj. 1992.g. te prijavljeni Gostović Žarko u periodu od sredine 05. mj. 1991.g. do početka 01. mj . 1992.g. zajedno i u dogovoru, naoružani izvodili terorističke akcije prema pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske policijske stanice Otočac, na lokalitetu sela Dobrica – Žuta Lokva – Rapain Klanac – Rapain Dol – Brlog, sprečavajući redovito funkcioniranje pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, pružajući aktivni oružani otpor te izvodeći oružane akcije na navedenom lokalitetu od dana 13-15.09.1991.g. prilikom policijskog „Čišćenja“ terena i oslobađanja navedene komunikacije Otočac – Žuta Lokva – Senj te Otočac – Žuta Lokva – Brinje – Zagreb, pa postoji osnovana sumnja da su inkriminiranim radnjama počinili kazneno djelo Terorizam, čl.236.g, odnosno s namjerom ugrožavali ustavom utvrđeno društveni i državni poredak Republike Hrvatske te stvorili osjećaj nesigurnosti kod građana glede čega se prijavljuju.

ZBOG TOGA što su prijavljeni Božanić Boban, Platiša Slobodan, Kričković Dušan, Trbović Ranko, Vraneš Ilija, Maljković Bogdan, Lončar Mihajlo, Lončar Dragan i Saks Radovan u periodu od 07.mj.1991.g. do početka 01. mj. 1992. g. na području – lokalitetu Vodoteč SO Otočac, zajedno i u dogovoru skupno i pojedinačno u više navrata, u gostioni Vodoteč, u i  ispred prostorija  MZ Vodoteč, na sastancima u istoj MZ kao i na mjestima međusobnog okupljanja u privatnim obiteljskim kućama duž navedenog lokaliteta, aktivni verbalno istupali, politički agitirali, širenjem negativne propagande te tendencioznim – neistinitim prikazivanjem društveno-političkih prilika u Republici Hrvatskoj poticali na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske odnosno svjesno raspirivali razdor i netrpeljivost prema pripadnicima hrvatskog naroda, pa postoji osnovana sumnja da su inkriminiranim radnjama počinili kazneno djelo Pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske čl.236.j. kao i kazneno djelo Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, čl. 236.k, glede čega se prijavljuju.

ZBOG TOGA što su prijavljeni Božanić Bogdan, Vraneš Ilija, Tomić Milan i Božanić Nevenka – supruga prijavljenog Božanića, u periodu od početka 09.mj. do kraja 12. mj. 1991.g. u selu Vodoteč zaseocima Kojići – Tuževići, zajedno i u dogovoru, skupno i pojedinačno, organizirano sudjelovali u pružanju utočišta – skloništa, nabavci hrane i odjeće, opreme i materijala, održavanju veze odnosno prikrivanju teroriste i terorističke skupine nakon izvođenja terorističkih akcija na području navedenih lokaliteta SO Otočac, pa postoji osnovana sumnja da su inkriminiranim radnjama počinili kazneno djelo Pružanje pomoći učiniocu poslije izvršenja kaznenog djela čl.236.m, glede čega se prijavljuju.

O B R A Z L O Ž E N J E:

 

Prikupljanjem potrebnih obavještenja od građana, djelomičnim hvatanjem učinioca opisanih kaznenih djela provedenom kriminalističkom obradom nad istima, pronalaskom većeg dijela inkriminiranog naoružanja streljiva i opreme, korištenjem video zapisa te fotografiranjem lica mjesta, pronalaska inkriminiranog naoružanja odnosno obavljenim informativnim razgovorima sa svjedocima – očevicima, utvrđeno je:

prijavljeni akteri kaznenog djela oružane pobune u navedenom nizu od 1- 29, u periodu od 08.mj.1991.g. do početka 01.mj.1992.g. zajedno i u dogovoru, skupno i pojedinačno, sudjelovali su u pripremanju i realizaciji kaznenog djela oružane pobune na području lokaliteta Vodoteč – S O Otočac, na način da su na inicijativu glavnih idejnih organizatora pobune – prijavljenih Božanić Bogdana, Lončar Milana, Platiša Slobodana, Rajović Nikole, Kričković Dušana, Maljković Bogdana, Tomić Milana, Vraneš Ilije, Maljković Milana, Rajačić Zvezdana, Rajačić Đorđa, Hajduković Čedomira i dr. putem ilegalnih kanala došli u posjed, transportirali i potom dijeljenjem po navedenim zaseocima sa isključivo srpskim pučanstvom, naoružavali isto, u prvom slučaju sa 19 kom. PAP i 120. kom. streljiva po svakom pobunjeniku, a koje oružje i streljivo prema do sada utvrđenim operativnim saznanjima potječe iz arsenala bivše JNA (prilog: fotodokumentacija).

Provedenom kriminalističkom obradom u ovoj PS nad prijavljenim Božanić Bogdanom, Lončar Milanom, Maljković Milanom i Platiša Nikolom, utvrđeno je da prvi transport ilegalnog naoružanja i streljiva dolazi neutvrđenog dana krajem 08.mj.1991.g. oko 13,30 sati kamionom marke „Deitz“ TAM, plave boje sa ceradom, bez reg. oznaka, vlasništvo prijavljenog Božanić Bogdana, iz pravca mjesta Partizanska Drežnica, šumskom cestom na relaciji Jasenak – Vodoteč i sve do obiteljske kuće prijavljenog Maljković Milana zvanog „Kusa“, u zaseoku Maljkovići SO Otočac.

Naime, prijavljeni Božanić Bogdan u društvu sa prijavljenim Tomić Milanom nakon dogovora i isporuke jednog kom. PAP sa 2×60 kom. pripadajućeg streljiva Maljković Milanu, nastavlja obilazak preostalih zaseoka na lokalitetu Vodoteč, gdje isporučuju veći broj poluautomatskih pušaka sljedećim mještanima:

 1. Lončar Milan, zvani „Panta“ star oko 60 g. zadužio je PAP sa 120 kom. streljiva.
 2. Lončar Dragana zvani „Petrović“ star oko 27. g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 3. Lončar Boško zvani „Božidar“, star oko 60. g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 4. Lončar Adam star oko 60. g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 5. Lončar Milan zvani „Vučina“ star oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 6. Rajačić Milan, sin Bore star oko 30 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 7. Lončar Branko, zvani „Vučina“; star oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 8. Maričić Milan, zvani „Čiča“, staro oko 50 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 9. Lončar Nedjeljko, star oko 45 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 10. Gostović Ilija, zvani „Pešo“ star oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 11. Gostović Milan, zvani „Bulin“ star oko 60 god. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 12. Gostović Miloš, star oko 40 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 13. Gostović Goluban, zvani „Pešo“ star oko 40 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 14. Lončar Svetozar, zvani „Sveto“ star oko 35.g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.

 

Za navedeno oružje i streljivo prijavljeni Božanić Bogdan, Tomić Milan, i Maljković

Milan imenovanim mještanima nisu izdali nikakav dokument u smislu zaduženja odnosno porijekla istog.

Također, neposredno po okončanoj isporuci navedenog naoružanja, priajvljeni

Božanić i Tomić odvezli su se u zaseok Tužević te u istom na prethodno opisan način podijelili – Naoružali PAP slijedeće mještane:

 1. Vraneš Ilija, star oko 35 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 2. Milošević Pera, star oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 3. Vujić Milan, zvani „Mićo“, star oko 55 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 4. Tomić Milan, zvani „Kesa“ zadržao je za sebe jednu PAP i 120 kom. streljiva.

 

Tokom cjelodnevnog naoružavanja mještana navedenih zaseoka-lokaliteta Vodoteč,  nitko

od istih nije pružio otpor odnosno odbio primitak, već su navedeno oružje dobrovoljno primili.

Nakon izvršene raspodjele naoružanja istovremeno dolazi do organiziranja noćnih straža

sa zaprekama – barikadama i to u zaseoku Maljkovići, nedaleko MZ Brinje – SO Otočac, gdje se za organizatora istih straža određuje Maljković Bogdan stariji vodnik I klase bivše JNA, zajedno s prijavljenim Maljković Milanom zvanim „Kusa“; a obojica prijavljenih preuzimaju odgovornost za postavljanje cestovnih zapreka barikada na komunikaciji Vodoteč – Maljkovići – Kneževići, nadziru ostale učesnike na barikadama u tom dijelu, vrše nelegalnu kontrolu roba i ljudi, te negativno politički agitiraju među mještanima na oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske.

Istovremeno prijavljeni Trbović Đuro iz mjesta Drežnica SO Ogulin u pratnji

prijavljenog Kričković Dušana zvanog „Učo“ te u društvu Božanić Marka predsjednika MZ Vodote, okuplja na sastanku MZ u Vodoteču krajem 09. mj.1991.g. veći broj mještana sela Vodoteč i ostalih zaseoka, politički agitira na hitnoj uspostavi naoružanih seoskih straža, po sistemu da svaki zaseok uspostavi jednog organizatora te jednog pomoćnika za nadzor nad ostalim učesnicima straža na postavljenim zaprekama, – barikadama, koje vode u unutrašnjost sela sa isključivo srpskim pučanstvom.

U svezi s tim prijavljeni Trbović Đuro određuje za svaki pojedini zaseok svoje

emisare, te se tako za zaseoke Murve-Bukvići-Gostovići-Kojići zadužuju prijavljeni Gostović Goluban, Božanić Bogdan, Boško Stanić i Željko bukvić, za zaseok Škalić zadužuje se prijavljeni Milan Rajačić, Lončar Mihajlo bivši kap. I klase bivše JNA te Rajačić Nedjeljko zvani „Curić“, za zaseok Tuževići zadužuju se Milošević Milan zvani „Mićo“, Ilija Vraneš, Platiša Nikola, za zaseok Maljkovići zadužuju se prijavljeni Lončar Milan zvani „Klipa“ te mještani (neprijavljeni) Stanić Vojo, Orlić Branko, Orlić Tode zvani „Rapica“, Knežević Đuro zvani „Kolar“, Vranić Dušan zvani „Pipić“, te Maljković Branko.

Neutvrđenog dana početkom 09. mj. 1991. g. u selo Vodoteč dolazi prijavljeni Platiša

Slobodan iz mjesta Partizanska Drežnica, glavni idejni organizator oružane pobune, koji vrši pripreme za dovoz i angažiranje rovokopača iz šumarije Jasenak – SO Ogulin, sa primarnim ciljem za uspostavu prometne dionice koja bi povezivala tzv. SAO „Krajinu“, a koja se prema njegovoj zamisli treba realizirati na relaciji Gomirje – Jasenak – Drežnica – Vodoteč – Grabrova Lokva – Prokike – Žuta Lokva – Rapain Klanac – Rapain Dol – Brlog – Drenov Klanac – Glavice – Škare – Doljani – Zalužnica – Vrhovine – Gornji i Donji Babin potok – Titova Korenica – Udbina – Gračac – Knin, čime bi se stvorio koridor za transport ilegalnog naoružanja i dovoz terorista.

Zamišljeni plan prijavljeni Platiša Slobodan uspijeva djelomično i realizirati, na način

da preko vozača – prijavljenog Lončar Đure i zaseoka Škalić SO Otočac, te NN muškarca, čiji identitet do sada  nije utvrđen, u roku od tri dana uspijeva improvizirano načiniti makadamsku cestu, kojom neposredno iza toga dana 28.08.1991.godine prijavljeni Platiša Slobodan, Kričković Dušan zvani „Učo“, Kosanović Mile zvani „Mitrov“, Mamula Todor zvani „Tošo“, Gvero Simo, Kosanović Pero, te prijavljena Kosanović Jadranka, dovoze oružje i Streljivo na komunikaciji Vrhovine –  Zalužnica – Škare – Glavace – Drenov Klanac – Brlog – Rapain Dol  – Rapain Klanac – Prokike – Županjdol te Brabrova lokva, gdje se ujedno i vrši istovar oružja i streljiva iz vojnog kamiona neutvrđene reg. oznake, SMB boje, u garažu obiteljske kuće prijavljenog Maljković Milana zvanog „Sarin“. Neposredno iza toga, kamion se navedenim oružjem i streljivom upućuje se u zaseok Tuževići odnosno u tzv. dragu Ljetište, gdje se ponovno vrši pretovar istog oružja i streljiva u dva zasebna kamiona marke „TAM“, od kojih jednim upravlja prijavljeni Tomić milan a drugim NN muškarac do sada neutvrđenog identiteta, kao i dva poljoprivredna traktora sa prikolicama, od kojih jednim upravlja prijavljeni Milan Milošević zvani „Mića“, a drugim ilija Vraneš zvani „Ilijica“. Navedeni kamioni marke „TAM“ pripadaju šumariji Jasenak iz sela Jasenak SO Ogulin.

Utvrđeno je da se tom prilikom u kamione i prikolice traktora prekrcao veći broj

sanduka sa oružjem i streljivom te da je u sitima bio veći broj sanduka sa oružjem i streljivom, te da je u istima bio veći broj raznog naoružanja među kojima PM M-53, M-72, APŠ, PAP, bacači 82 mm, ručne bombe, trenutne i kumulativne mine, trombloni, te streljivo raznog ca.

Pretovareno oružje i streljivo sa traktora potom se prebacuje u zaseok Kojići kbr. 10, tj. u garažu obiteljske kuće prijavljenog Božanić bogdana, gdje se istovara i pohranjuje, a pretovareno oružje i streljivo u kamione „TAM“ odvozi se u pravcu Drežnice za naoružavanje tamošnjih terorističkih skupina, organiziranjem transporta u pravcu Drežnice rukovodi prijavljeni Platiša Slobodan.

Idućeg dana, u jutarnjim satima, prijavljeni Platiša Bogdan u automobilu marke „Škoda“ vl. prijavljenog Maljković Bogdana, bivšeg aktivnog podoficira JNA, prevozi oružje i streljivo, zajedno sa prijavljenim lončar milanom zvani „Klipa“ te Lončar Svetozarom zvani „Sveto“, svi u zaseok Škalić, sa ciljem podjele istog naoružanja mještanima, koji prilikom opisane prve podjele naoružanja u zaseoku Škalići nisu dobili. Trojica prijavljeni, zajedno i u dogovoru obilaze zaseoke od kojih u Škaliću naoružavaju dvadesettri (23) mještanina i to:

 1. Lončar Milan zvani „Klipa“, star oko 25.g. zadužio je 2 PAP i 240 kom. streljiva, od kojih pušaka je zadužio jednu za svojeg oca Lončar Radu.
 2. Rajačić Boro, star oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom. streljiva.
 3. Lončar Dane zvani „Brdar“, star oko 40 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 4. Gostović Drago, zvani „Cvijić“, star oko 65 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 5. Gostović Mane, star  oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 6. Stanić Boško zvani „Božo“, star oko 40 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 7. Rajačić Iija, star oko 50 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 8. Rajačić Nenad, star oko 30 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 9. Bukvić Zdravko, star oko 5 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 10. Bukvić Zoran, zvani „Pikula“, star oko 25 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 11. Maljković Milan, zvani „Kesa“, star oko 35 g.  zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 12. Maljković Branko, zvani „Glavan“, star oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 13. Knežević Đuro, zvani „Kolar“, star oko 55 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 14. Knežević Bogdan, zvani „Barun“ star oko 55 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 15. Kojčin Dušan, star oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 16. Stokuća Rade, zvani „Žgarla“, star oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 17. Orlić Branko, zvani „Rapica“, star oko 65 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 18. Stanić Vojo, star oko 35 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 19. Orlić Todek, zvani „Rapica“, star oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 20. Stanić Dmitar, zvani „Šušnjar“, tar oko 60 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 21. Milošević Milan, zvani „Mićo“, star oko 35 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 22. Vraneš Dušan, zvani „Duda“, star oko 50 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.
 23. Božanić Luka, zvani „Kojić“, star oko 45 g. zadužio je PAP i 120 kom streljiva.

 

Prilikom opisanog naoružavanja trojici prijavljenih koji dijele navedeno oružje otvoreno

se suprotstavljaju dvojica mještana i to Vraneš Dušan trgovac i Vraneš Milan zvani „Šnajder“, koji odbijaju primiti naoružanje.

Zauzetost prijavljenih Božanić Bogdana, Lončar Milana i Lonačar Svetozara, raspodjelom

oružja, koriste prijavljeni Bukvić Željko i Rajačić Nedjeljko, na način da iz Božanićeve garaže uzimaju bez znanja minobacače sa nekoliko kom. mina, te isto zajedno odnose u obiteljsku kuću prijavljenog Boška Stanića, a potom uspijevaju bez znanja otuđiti i drugi minobacač sa određenim brojem mina, koji potom odvoze na brdo zvano Ljetište, koje potom ukopavaju i pripremaju za dejstvo. Ukopavanje je izvršeno po prijavljenima Platiša Slobodanu, Vujić Milanu i Platiša Nikoli.

Prijavljeni Maljković Milan zvani „Kusa“ zadužuje PM M-72 sa 5 okvira punih streljivom, a to čini i prijavljeni Stanić Boško. Prijavljeni Tomić Milan, Lončar Dragan i Stanić Ilija zadužili su za sebe izvjesne količine ručnih bombi te kumulativnih tromblona.

Neutvrđenog dana sredinom 09.mj.1991.g. u selo Vodoteč dolazi prijavljeni Platiša Slobodan i Trbović Đuro iz sela Drežnice SO Ogulin koji u prisustvu predsjednika MZ Vodoteč Božanić Marka vrše oštru antihrvatsku kampanju i diskreditaciju legalnih organa vlasti, pri čemu se u svom govoru pozivaju na ideje čelnika srpskih lidera Miloševića, Babića, Raškovića i dr. te uspijevaju indoktrinirati prisutne mještane, zabranjuju postavljanje zastave Republike Hrvatske na objekt MZ, zabranjuju dolazak i mogućnost djelovanja pripadnika MUP-a kao i dr. legalnih organa Republike Hrvatske na lokalitetu Vodoteč i ostalim zaseocima.

Prijavljeni Trbović Đuro, Platiša Slobodan i Kričković Dušan zvani „Učo“, pred prisutnima otvoreno istupaju protiv ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, nazivajući pripadnike hrvatskog naroda pogrdnim nazivima „Ustaše kojima se ne može vjerovati, potenciraju hitno organiziranje seoskih straža na svim lokalitetima, njihov nadzor i raspodjelu preostalog naoružanja.

Na osobnu inicijativu te uz prijetnju da će neposlušne fizički prisiliti, prijavljeni Božanić Bogdan u svojoj obiteljskoj kući u zaseoku Kojići br. 10, osniva glavni štab oružane pobune, u kući se održavaju sastanci, sačinjavaju planovi, vrši procjena situacije, i određuje način kretanja osoba sa graničnim mjestima u kojima je pretežito nastanjeno Hrvatsko pučanstvo.

Zbog sve izraženijeg intenziteta oružane pobune, u smislu organizacije kao i postignutog stupnja uznemirenosti – indoktriniranosti strahom od djelovanja pripadnika MUP-a ZNG-a, prijavljeni Platiša Slobodan, Božanić Bogdan, Tomić milan, Vraneš Ilija, Rajačić Zvezdan, Rajačić Đorđe, Hajduković Čedomir, Božanić Nevenka – supruga od prijavljenog Božanić Bogdana tijekom 09. m. 1991. g. koordiniraju i rukovode izgradnjom improviziranih drvenih nastambi za prihvat i smještaj terorističkih grupa i pojedinaca a nakon izvođenja terorističkih akata. Paralelno sa izgradnjom drvenih nastambi na istim lokalitetima po nalogu prijavljenog Božanić Bogdana i Platiša Slobodana uređuju se spilje-pećine, te se dovoze veće količine prehrambenih artikala, najčešće konzerve, koje imaju poslužiti u slučaju potrebe dužeg boravka u izgrađenim nastambama.

U svezi s tim prilikom izvršnog izvršenog operativnog pretres terena na lokalitetu Vodoteč, djelatnici PS Otočac pronašli su u prethodno opisanim improviziranim nastambama fiksirali fotografijom, video snimkom lice mjesta pronalaska ostataka konzumiranih konzervi kao i odjeće, među kojima su SMB šinjeli bivše JNA koje su učesnici oružane pobune te izvršioci terorističkih akata imali sa sobom.

Dana 10.04.1991. godine oko 22-26,00 sati u zaseoku Kojići kbr.10, nedaleko mjesta Brinje SO Otočac, prijavljeni Štula Božo i Maljković Milan zvani „Sarin“, zajedno i u dogovoru a sa ciljem širenja alarmantnih i uznemiravajućih glasina te stvaranja osjećaja nesigurnosti kod mještana i uznemiravajućih glasina te stvaranja osjećaja nesigurnosti kod mještana zaseoka lokaliteta Vodoteč, došli su u obiteljsku kuću svog prijatelja prijavljenog Bogdana Božanića, u kojoj je tom prilikom boravio veći broj mještana, što su potom iskoristili za lansiranje lažnih i tendencioznih glasina o navodnom nailasku u selo pripadnika MUP-a „Ustaških bojovnika“, posljedica čega je bilo masovno napuštanje mještana istih zaseoka, skrivanje u prethodno opisanim improviziranim nastambama na području Platišina draga – Ritavc – Tuževići – Kojić, sve do jutarnjih sati idućega dana.

Prijavljeni Štula Božo i Maljković Milan, opisanim činom zlonamjerno su uznemirili navedeno pučanstvo, sa ciljem širenja antihrvatskog raspoloženja i stvaranja klime nepovjerenja međunacionalnim odnosima, te mogućnost otvorenog sukoba.

Prijavljeni Rajačić Zvezdan, Rajačić Đorđe zvani „Đilda“, Hajduković Čedomir, Trbović Ranko, Hajduković Đoko, Vraneš Ilija zvani „Ilijica“, Tomić Milan zvani „Kesa“, Kričković Dušam zvani „Učo“, 24.08.1991.g.  od ranih jutarnjih sati obučeni u šarene maskirne i vojne uniforme SMB boje naoružani automatskim oružjem na lokalitetu Žuta Lokva – Rapain Klanac – Brlog, presretali su – zaustavljali razne vrste vozila, uz prijetnju oružjem vršili nezakoniti pretres vozila i ljudi.

Dana 13.09.1991.g. na području navedenog lokalitet pripadnici MUP-a policijske stanice Otočac provode organiziranu, koordiniranu akciju a u svrhu oslobađanja od terorista prometnice Otočac – Žuta Lokva – Senj te prometnice Otočac – Žuta Lokva –Brinje – Zagreb. prilikom provođenja navedene akcije prijavljeni teroristi pružaju žestoki oružani otpor pripadnicima MUP-a policijske stanice Otočac.

Provedenu koordiniraju i organiziranu akciju djelatnici PS Otočac uspijevaju provesti bez ljudskih žrtava i većeg materijalnog razaranja gospodarskih zgrada a prijavljeni teroristi Rajačić Zvezdan, Rajačić Đorđe, Hajduković Čedomir, Vraneš Ilija i Tomić Milan sklanjaju se na područje lokaliteta Vodoteč opć. Otočac a prijavljeni teroristi Kričković Dušan, Trbović Ranko i Gostović Žarko, sklanjaju se na području Drežnice SO Ogulin, dok prijavljeni terorista Hajduković Đoko bježi i sklanja se na područje Srbije.

Dana 09.10.1991. godine oko 18,00 sati prijavljeni Trbović Ranko u selu Partizanska Drežnica SO Ogulin u dvorištu obiteljske kuće Trbović Nikole vozača školskog autobusa osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić iz Ogulina puca iz AP po zadnjem dijelu osobnog automobila tip AK 850 marke „Zastava“ reg. oznake OG 157-96, vl. osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić iz Ogulina. Prilikom otvaranja rafalne paljbe iz automatskog oružja na automobilu je pričinjena materijalna šteta koja se cijeni na cca 25.000.- HRD, a protiv nepoznatog počinitelja navedenog kaznenog djela policijska stanica Ogulin zaprimila je krivičnu prijavu pod br. 511-05-21-1-4-5/92. od 10.04.1992. godine, koju fotokopiju spisa vam dostavljamo u prilogu ove prijava.

Neutvrđenog dana početkom 10.mj.1991.g. u večernjim satima u selu Vodoteč, nedaleko od mjesta Brinje SO Otočac, u neposrednoj blizini seoskog groblja, prijavljeni Trbović Ranko iz automatskog oružja neutvrđene marke otvorio je rafalnu paljbu po osobnom automobilu marke „Fiat pz“ GS registracije, vl. oštećenog Šegota Ivice iz mjesta Brinja, koji je istog dana u popodnevnim satima na navedenom mjestu parkirao navedeno vozilo uslijed kvara, nakon čega se udaljio od svoga vozila. Uslijed otvaranja rafalne paljbe na navedenom vozilu došlo je do propucavanja obiju bočnih strana, te do raspuknuća stakala a pričinjena je materijalna šteta u iznosu od 25.000.- HRD. a za upisano kazneno djelo oštećeni građanin Šegota ivica izjavio je u policijskoj ispostavi Brinje PS Otočac dana 13.04.1992.g. krivičnu prijavu na zapisnik koju vam dostavljamo u prilogu pod našim brojem: K-19/      /92.

Izvršenim prikupljanjem potrebnih obavještenja da je oba opisana krivična djela izvršio prijavljeni Trbović Ranko, te da je u prvom slučaju otvorio rafalnu pucnjavu iz razloga što ga je revoltirao natpis s Hrvatskim imenom „Ivana Brlić Mažuranić“, što je bio i neposredni povod pucanja.

U svezi drugog kaznenog djela nije za sada utvrđena neposredna veza glede motiva otvaranja rafalne pucnjave na vozilo oštećenog Šegote, obzirom da Trbović ne poznaje Šegotu, pa postoji osnovana sumnja da je prijavljeni Trbović Opisanom radnjom počinio drugo kazneno djelo, Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom čl. 153. st. 2 KZH u svezi čl. 162.st.1. KZH teška djela protiv opće sigurnosti.

Prijavljeni Božanić Bogdan, Slobodan Platiša, Kričković Dušan, Trbović Ranko, Vraneš Ilija, Maljković Bogdan, Lončar Mihajlo, Lončar Dragan, Saks Radovan u periodu od 07.mj.1991.god. do početka 01.mj. 1992.g. u više navrata u gostioni Vodoteč, te u i ispred prostorija MZ Vodoteč, organizirano su zajedno i u dogovoru, skupno i pojedinačno verbalno istupali pred pojedincima i grupama građana navedenog lokaliteta Vodoteč, zaseoci, srpske nacionalnosti, verbalno pozivajući iste direktno ili indirektno na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, na način da su istina tendenciozno prikazivali organe legitimne vlasti RH kao organe „Ustaške vlasti“, generalizirajući hrvatski narod kao „Ustaški narod“ kojem ne treba nikada vjerovati, “da us svi Hrvati Ustaše“, da su pripadnici MUP-a RH „Ustaški bojovnici“ i “Tuđmanovci“, “spremni na klanje djece i staraca“ te svega što je srpsko, da je novi grb RH i tzv. “Šahovnica“ nepoželjna, ustaška i da ju nikada ne treba srpski narod prihvatiti kao niti izvjesiti novu zastavu RH na objekte.

da u Brinju i Hrvatskoj pripadnici srpskog naroda gube posao samo zato što su Srbi “da su Srbi postali ugroženi narod“, “da je predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman novi Ante Pavelić i Hitler, koji je naumio izvršiti genocid nad srpskim narodom u Hrvatskoj“, “da sve ustaše treba pobiti jer da je svanuo historijski čas za obračun sa ustašama“, “da Vodoteč zaseoci nikada nisu bili hrvatski već uvijek srpski te da će uskoro iti pripojeni SAO “Krajini“, “da će visiti srpska zastava bar 24 časa u Otočcu“, “da nema života sa ustašama“, “da je predsjednik Srbije Slobodan Milošević drugi Tito koji želi sačuvati Jugoslaviju i kojemu treba vjerovati“, “da je Srbija svuda tamo gdje se nalazi ijedan srpski čovjek“.

Opisanim istupanjima, pozivanjima i iznošenjem neistine devetorica prijavljenih uspjeli su negativno indoktrinirati i mobilizirati mještane lokaliteta Vodoteč – zaseoci, sa osloncem na teritorijalno zaleđe lokaliteta Partizanska Draženica od kuda je stizala idejna i materijalna pomoć – podrška, te ih pridobiti za organiziranje seoskih straža – barikada, za odbijanje postavljanja Hrvatske zastave i općenito opstruiranje funkcioniranja legitimnih organa vlasti Republike Hrvatske, kao i raspiriti nacionalnu mržnju, razdor i netrpeljivost odnosno averziju prema pučanstvu Hrvatske nacionalnosti te svemu što je Hrvatsko, što je imalo izravne negativne političke konotacije i izravne posljedice na konkretne aktivnosti ostalih prijavljenih osoba u ovoj krivičnoj prijavi, pa postoji osnovana sumnja ada su inkriminiranim radnjama, skupno i pojedinačno, počinili kazneno djelo Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, čl. 236 k.

Provedenom kriminalističkom obradom te izvršenim prikupljanjem potrebnih obavještenja djelatnici PS Otočac utvrdili su činjenično da su prijavljeni Božanić Bogdan, Vraneš Ilija, Tomić Milan i Božanić Nevenka – supruga prijavljenog Božanić Bogdana, zajedno i u dogovoru, skupno i pojedinačno, neutvrđenih dana u toku 08, 09, 10. i sve do početka 01. mj. 1991. godine, u zaseocima Kojići – Tuševići te ostalim zaseocima lokaliteta Vodoteč, u vlastitim obiteljskim kućama kao i u improviziranim drvenim nastambama nedaleko obiteljskih kuća, kuhali i spremali obroke, donosili odjeću i bouću održavali tajnu vezu i na taj način prikrivali terorističku skupinu – prijavljene Rajačić Đorđa zvanog „Đilda“, Rajačić Zvezdana, Hajduković Čedmira, Hajduković Đoku, Vraneš Iliju, Tomić Milana, Kričković Dušana zvani „Učo“, Trbović Ranka kao i ostale teroriste do sada ne utvrđenog identiteta, prije, za i poslije izvođenja terorističkih akcija, pomažući teroristima da zametnu svaki trag te da se po potrebi udalje na područje mjesta Partizanska Drežnica – selo jasenak odnosno na druge privremeno okupirane lokalitete kao i Republiku Srbiju, u prilog koje konstatacija govori činjenica . operativni podatak da je jedan od prijavljenih terorista Hajduković Đoko uz pomoć svojih pomagača – četvero prijavljenih – uspio napustiti područje Vodoteča nakon učešća u terorističkoj akciji u selu Brlog, sredinom 09.mj.1991.g. prebacivši se na teritorij Republike Srbije, gdje se prema nepotvrđenim operativnim saznanjima i danas nalazi.

Danas 01, 02, 13, te 09 i 10.04.mj.1992. godine operativni djelatnici PS Otočac izašli su na lice mjesta u selo Vodoteč i zaseoke Škalić, Tužević, Kojići, Maljkovići, Murve, Kneževići , Gostovo Polje, Bukvići, zajedno sa prijavljenima Božanić Bogdanom zvanim „Boba“ te Lončar Milanom zvani „Klipa“, u čijem prisustvu je izvršena rekonstrukcija – pronalazak i izuzimanje uz potvrdu većeg dijela prethodno navedenog naoružanja i streljiva, koje su dvojica prijavljenih po osobnom sjećanju dijelili ostalim mještanima ili im je bila poznata okolnost i lokacija gdje su mještani sakrivali naoružanje i streljivo. Pronađeno i izuzeto naoružanje zatečeno je skriveno u obiteljskim kućama mještana navedenih zaseoka, u seoskim stajama, u svinjcima, u šupljinama dvorišnih zidova, trapovima te sakriveno u šumi na predjelu zvanom Ljetište nedaleko zaseoka Kojić, pri čemu je bilo vidljivo da je isto pažljivo antikorozivno zbrinuto (hermetički zamotano) iz čega se može zaključiti da su akteri prethodno navedenih događanja računali na njegovu ponovnu upotrebu i korištenje a po načinu – metodici i mjestima pronalaska može se zaključiti da isti nisu imali namjeru navedeno naoružanje i streljivo predati legitimnim organima vlasti, prije svega prije svega pripadnicima mUP-a RH.

Pored na taj način pronađenog naoružanja i streljiva, djelatnici PS Otočac izvršili su animiranje, mještana navedenih zaseoka apelirajući javno na dobrovoljnu predaju naoružanja i streljiva te druge opreme istaknuvši mogućnost neprimjenjivanja zakonskih sankcija u takvim slučajevima, što je imalo značajnog efekta u smislu da je natpolovična većina mještana sela Vodoteč i okolnih zaseoka, u prisustvu djelatnika ove PS Otočac predala oružje i streljivo sa svojih skrovitih mjesta.

Tom prilikom djelatnici ove PS uz potvrdu su izuzeli sljedeće oružje streljivo i opremu:

 1. 38 kom. PAP
 2. 1 kom. PAP
 3. 1 kom. M-48
 4. 2 kom. PM-M 72
 5. 2 kom. PM-M 53
 6. 2 kom. minobacača 82 mm
 7. 1 kom. ručni bacač
 8. 1 kom. pištolj škorpion sa pet kom. okvira pripadajućeg streljiva cal 7,65 mm
 9. 62 kom. kumulativnih mina M-57
 10. 30 kom. mina za minobacač 82 mm
 11. RAP za AP sa pet pripadajućih okvira – punih
 12. 1410 kom. streljiva cal. 7,62
 13. 600 kom. streljiva cal. 7,9
 14. 2 kom. doboša za PM-M53 – prazni
 15. 15 kom. vojničkih fišeklija – dvodjelnih
 16. 6 kom. redenika za PM-M 53
 17. 2 kom. optički nišan za minobacač za 82 mm
 18. 2 kom. ručne bombe, model M-70
 19. 1 kom. rezervna cijev za PMM-53
 20. 2 kom. kutije za redenike
 21. 1 kom. vojnička busola
 22. 5 kom. drvenih vojničkih sanduka
 23. 1 kom. SMB šinjel
 24. 1 kom. SMB vojnička kapa – titova sa petokrakom zvijezdom
 25. 1 kom. kožna jakna, crne boje, oštećena na više dijelova – oguljenje.
 26. 2 kom. pribor za minobacač 82 mm.

 

U svezi pronalaska i izuzimanja navedenog oružja, streljiva i opreme sačinjena je službena

zabilješka i izdate potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, koje vam u prilog predmeta dostavljamo, uz napomenu da je sve navedeno do okončanja krivičnog postupka pohranjeno u skladišnim prostorima PS Otočac.

Glede ukazane potrebe za vršenjem pojedinih operativnih radnji među kojima naročito

fiksiranja inkriminiranih mjesta i predmeta, operativni djelatnici ove policijske stanice zatražili su službeno odobrenje i suglasnost okružnog vojnog tužitelja operativne zone Karlovac gosp. Boljkovca, koji je potom odobrio da se pristupi fiksiranju lica mjesta u navedenim zaseocima i selu Vodoteč korištenjem video kamere uz tonski zapis te fiksiranju fotografijom u boji, što je i učinjeno.

Navedenim metodama rada fiksirano je oružje, streljivo, oprema, mjesta kao i improvizirane drvene nastambe gdje su se sakrivali teroristi i njihovi jataci prije, za i poslije izvođenja terorističkih akcija.

U svezi dobivenog odobrenja od vojnog tužitelja u ovoj PS sačinjena je službena zabilješka – u formi zahtjeva, koju vam u prilogu dostavljamo zajedno sa video kazetama i sačinjenim fotoelaboratom.

Dana 11 i 12.04.1992.g. djelatnici ove PS Otočac u suradnji sa djelatnicima odjela za operativne poslove PU Rijeka lišili su slobode najprije prijavljenog Platiša Nikolu a potom i prijavljenog Maljković Milana, prvog u ul. Martina Kontuša br.12. u stanu svoje nevjenčane supruge Dondžinić Mire dok je prijavljeni Maljković lišen slobode u ranim jutarnjim satima, prilikom ulaska u privatnu pekaru vl. „Panin“, vl. Abdurami Mazaleuma iz Rijeke, u ul. Pulska br. 20, gdje ej radio ne prijavljen te bez prijave boravka na području SO Rijeka. Oba prijavljena u gradu Rijeci našli su utočište prilikom bijega sa inkriminiranih područja lokaliteta Vodoteč – zaseoci, SO Otočac. Potom su privedeni u PS Otočac radi vršenja krim. obrade.

Slijedom opisanih kaznenih djela iz glave  XX kaznenog Zakona Republike Hrvatske, policijska stanica Otočac, nakon izvršene sistematizacije obrađenih saznanja, osoba i događaja te prikupljenih materijalnih i personalnih dokaza raspisala je potjernicu za svim prijavljenim akterima navedenim u ovoj kaznenoj prijavi, sa ciljem da se isti uhite i potom privedu glede daljnjeg procesuiranja. Ovisno o efikasnosti pronalaska prijavljenih  traženih osoba te njihovoj operativnoj obradi i novoutvrđenim okolnostima i svakog zasebnog slučaja, biti ćete pravovremeno izvješćeni.

Dana 12.04.1992.g. djelatnici ove policijske stanice izdali su prijavljenima Božanić bogdanu i Lončar Milanu rješenje o ukidanju zadržavanja budući da su prestali daljnji razlozi za to, uz napomenu da je isto zadržavanje donijeto rješenjem ove PS na temelju čl.2. Uredbe iz oblasti unutarnjih poslova za vrijeme ratnoga stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN br. 55/91).

Temeljem čl. 195. st. 1. Zakona o krivičnom postupku, prijavljeni Božanić Bogdan i Lončar Milan te prijavljeni Maljković Milan zvani „Kusa“ i Platiša nikola, dana 13.04.1992. godine po djelatnicima PS Otočac privode se istražnom centru Vojnog tužiteljstva operativne zone Karlovac, odnosno u Okružni zatvor istog tužiteljstva, koje tužiteljstvo će voditi .- procesuirati ovaj krivični predmet.

U prilogu predmeta dostavljamo vam također i izvode iz prekršajnih, kaznenih i drugih operativnih evidencija za Božanić Bogdana i Lončar Milana odnosno za prijavljenog Platiša Nikolu.

Na okolnosti opisanih kaznenih djela u ovoj kaznenoj prijavi, od prijavljenih kao i od svjedoka očevidaca uzete su izjave na zapisnik, u ovoj PS, odnosno sačinjene službene zabilješke, koje vam se u prilogu dostavljaju zajedno sa potvrdama o privremenom oduzimanju predmeta, insertima sa video zapisa emitiranih u emisijama HTV-a (isječci) video snimkama privatne osobe-građana, video snimke krim. tehnike PU Gospić odnosno sačinjenima foto.elaboratom djelatnika PS Otočac, te ostalim prilozima.

D O K A Z I :  kao u tekstu.-

 

 

Prilog: 78.-

 

 

O TOME OBAVIJEST:

1. Okružno javno tužiteljstvo Gospić

MUP RH – odjel za oper. posl. JS

PU Gospić u odjl. za oper. posl. JS

Odsjek za analitiku i AOP-a,  o v d j e .-

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

Otočac, dana 04.04.1992. god.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

S L U Ž B E N A     Z A B I L J E Š K A

 

 

Sastavljena u ovoj PS po ovlaštenim djelatnicima xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a u svezi pronalaska i izuzimanja vatrenog oružja vojnog porijekla u mjestu Vodoteč, Škalić, Gostovo polje, Tužević, Kojići, Morve, Stanići, Kneževići, Bukvići i Maljkovići.

U toku devetog mjeseca 1991. godine mještani gore navedenih mjesta od stran tzv. JNA i Božanić Bogdana, naoružali su se većom količinom PAP, minobacača 82 mm, bombi, puškomitraljeza kao i streljiva za navedena oružja, te na taj način digli oružanu pobunu organizirano uperenu na ugrožavanje i ustrojstva i sigurnosti RH, kao i vršenje terorističkih akata, te na taj način počinili krivična djela koja su opisana u KZ RH u članku 236 f i 236 g.

Zbog postojanja osnovane sumnje ova PS nad Božanić Bogdanom i lončar Milanom rješenjem na osnovu čl. 2 Uredbe o UP-a za vrijem ratnog stanja ili neposredne ugroženosti i jedinstvenosti RH odredila je zadržavanje. U toku navedene krim. obrade nad Lončar milanom u razgovoru je utvrđeno da je bio jedan od sudionika u podjeli navedenog oružja. U tu svrhu ovlašteni djelatnici gore navedeni, dana 01.04.1992. godine obišli su sve zaseoke mjesta Gornji kraj u svrhu izuzimanja oružja te smo tom prilikom utvrdili da se kod niže navedenih osoba nalazilo slijedeće oružje:

 1. U mjestu Vodoteč u obiteljskoj kući na kbr. 2 Stanić voje pronašli smo jednu PAP, as 100 kom streljiva, koji je dobrovoljno na naš upit dao. Oružje se nalazilo u garaži ispod jelovih dasaka. Isto je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. N 106471 izuzeto.
 2. U mjestu Vodoteč u obiteljskoj kući vlasnika Stanić Voje na kbr. 2 na naš upit dobrovoljno je Orlić Todor donio poluautomatsku pušku PAP kao  i118 kom streljiva. Navedeno oružje i streljivo držao je u jednom grmu u neposrednoj blizini kuće a isto je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106471 izuzeto.
 3. U mjestu Vodoteč u kući vlasništvo Orlić Vere pronađena je poluautomatska puška sa 120 kom streljiva a ista je vlasništvo Lončar Milana iz mjesta Škalića kbr. 24. Ista je pronađena u špajzu koja je uz potvrdu o  oduzimanju predmeta broj NO 106474 izuzeta. Predmete je na naš upit isto dobrovoljno vratila.

 1. U mjestu Vodoteč u kući vlasništvo Stanić Voje Orlić Branko na naš upit dobrovoljno je donio pušku poluautomatsku sa 118 kom streljiva a ista je bila zakopana u polju u neposrednoj blizini njegove kuće, a navedeni predmeti bili su u jutenoj vreći. Isto oružje uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106471 izuzeto.

 1. U mjestu konjići u staji Božanić Bogdana pronađen je automatski pištolj marke „Škorpion“, šest punih okvira kao i 59 kom streljiva za istoga, dvije bombe, jedna vojna busola, a isti predmeti pronađeni su u staji sa lijeve strane na betonskom podu, a bili su pokriveni piljevinom, dok puška M-48 pronađena u istoj staji ispod drvenog korita. Uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106476 i broj NO 106477 predmeti su izuzeti. Navedeno mjesto krim. tehničari PU Gospić fiksirali su i fotografirali o čemu će biti sačinjena foto-elaborat.

 1. U mjestu Vodoteč  Stanić Dmitar u svojoj kući se naš upit dobrovoljno je dao jednu poluautomatsku pušku „PAP“kao i 80 kom streljiva za istu. Isto oružje držao je u garaži koja se nalazi odvojeno od kuće od prilike 10 m. Uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106479 je izuzeto.

 1. U mjestu Vodoteč u kući Vraneš Milana pronađen je jedan puškomitraljez M-72, pet okvira sa rapom i 200 kom streljiva, a navedeno oružje je vlasništvo Maljković Milana koji se sada momentalno nalazi u Rijeci a isto oružje je ostavio kod Vraneš Milana koje je držao u osobnom vozilu marke „Volkswagen“. Uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106479 je izuzeto.

 

 1. U mjestu Tuževići u kući Vranš  Dušana na naš upit isti je dobrovoljno dao jednu poluautomatsku pušku kao i 11 streljiva za istoga. Navedeno oružje držao je u kući koje mu je uz potvrdu br. NO 103480 oduzeto.

 

 1. U mjestu Tužević u kući Milošević Petra oduzeta je jedna poluautomatska puška kao i 91 streljivo koje je dobrovoljno dao. Navedeno oružje držao je u jednoj najlonskoj vreći koje je zakopao u zemlju sa istočne strane kuće udaljene cca. 150 m. Uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 106481 je izuzeto.

 

10.  U mjestu Tužević u kući Vujić Ljubice oduzeta je jedna poluautomatska puška sa 50 kom streljiva koje je dobrovoljno dala. Isto oružje nalazilo je u garaži koja je odvojena od kuće na udaljenosti cca 30 m, a koje je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 106482 izuzeto.

 

11.  U mjestu Vodoteč u kući Knežević Đure na kbr. 14 izuzeta je jedna poluautomatska puška, fišeklija i 80 kom streljiva koje je isti dobrovoljno dao. Navedeno oružje nalazilo se u sobi iza jednoga ormara, koje mu je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106484.

 

12.  U mjestu Stokuća u kući Stokuća Rade kbr. 11 izuzeta je jedna poluautomatska puška kao i 89 kom streljiva za istu koju je na naš upit dobrovoljno dao. navedeno oružje nalazilo se u garaži koja je odvojena od kuće cca 10 m, a isto oružje uz potvrdu o privremenom oduzimanu predmeta br. NO 106485 oduzeto.

 

13.  U mjestu Vodoteč u trgovini RO „Sokolac“ Brinje Lončar Svetozar na naš upit dobrovoljno je donio jednu poluautomatsku pušku jednu fišekliju kao i 80 kom streljiva koja mu je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta izuzeta /broj potvrde NO 106486/. Isto oružje čuvao je zakopano u zemlju u neposrednoj blizini kuće.

 

14.  u mjestu Vodoteč u kući Maljković Branka kbr. 22 oduzeta je jedna poluautomatska puška kao i 70 kom streljiva koju je dobrovoljno na naš upit dao. Isto oružje držao je u drvarnici koja se nalazi 150 m udaljena od kuće, a koja mu je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106487 izuzeto.

 

15.  U mjestu Vodoteč u kući Kojčin Dušana kbr. 36 A oduzeta je jedna poluautomatska puška kao i 7o kom streljiva a navedeno oružje je na naš upit dobrovoljno dao. Isto je držao zakopano u zemlji na jedno 1 km udaljeno do kuće, te mu je isto uz potvrdu o oduzimanju predmeta broj NO 106488 izuzeto.

 

16.  U mjestu Vodoteč u kući Mesić Zorana kbr. 41 oduzeta je jedna poluautomatska puka kao i 80 kom streljiva koja je držao u špajzu a na naš upit dobrovoljno je dao njegov otac Mesić Marko te mu je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106489 izuzeto.

 

 

17.  U mjestu Morve u kući Rajačić Ilije pronađena je jedna poluautomatska puška koju ej an naš upit dobrovoljno dao a ista je pronađena u spavaćoj sobi koja mu je uz potvrdu o privremenom oduzimanju broj NO 106490 izuzeta.

 

18.  U mjestu Škalići u kući Lončar Branka kbr. 16 pronađena je jedna poluautomatska puška, jedna fišeklija kao i 120 kom streljiva koje je na naš upit dobrovoljno dao a navedene predmete držao je u hodniku kuće, te su isti uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 106491 izuzeta.

 

19.  U mjestu Gostovo polje u kući Gostović Ilije u kući kbr. 11/42 pronađena je jedna poluautomatska puška, fišeklija kao i 150 kom streljiva, a navedene predmete držao je u garaži koja se nalazi udaljena od kuće oko 30 m. Te smo iste predmete uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106492 izuzeti.

 

20.  U mjestu Gostovo polje u kući Gostović Milana u kući kbr. 7 pronađena je jedna poluautomatska puška, fišeklija i80 kom streljiva koje je na naš upit dobrovoljno dao, a navedene predmete streljiva koje ej na naš upit dobrovoljno dao, a navedene predmete uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta bro NO 106493 izuzeto.

 

21.  U mjestu Gostovo polje u kući Gostović Drage u kući br. 1 pronađena je jedna poluautomatska puška, fišeklija kao i 120 kom streljiva koje ej na naš upit dobrovoljno dao. Navedene predmete držao je u kući te iste uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 106494 izuzeta.

 

22.  U mjestu Ivakuše u kući Stanić bože kuće br. 109 pronađena je jedna poluautomatska puška kao i 130 kom streljiva koju je na naš upit dobrovoljno dao, a navedeno oružje držao je ukopano u zemlji jedno 1 km udaljeno od kuće, te mu je isto uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 106495 oduzeto.

 

23.  U mjestu Ivakuše u kući Stanić Boška kbr. 9 pronađena je jedna poluautomatska puška, fišeklija i 30 kom streljiva, a na naš upit navedene predmete je dobrovoljno dao. Iste predmete je držao na tavanu u kući koju smo uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 106496 izuzeli.

Danas 03.04.1992. godine ponovno isti djelatnici ove PS nastavili su akciju prikupljanja oružja u navedenim mjestima kojom prilikom su pronašli slijedeće i to:

 

24.  U mjestu Vodotoč  u mjestu Bukvič Zdravka pronađena jedna poluautomatska puška kao i 80 kom streljiva koju je na naš upit dobrovoljno dao, a isto oružje sakrivao je ukopano u zemlji na jedno 1 km udaljeno od kuće koje mu je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 106497 oduzeto.

 

25.  U mjestu Škalić u kući Lončar Adama kbr. 22 pronađena je jedna poluautomatska puška PAP kao i 114 kom streljiva koje ej na naš upit dobrovoljno dao, a navedeno oružje je držao u spavaćoj sobi te mu je isto uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj o 106498 oduzeto.

 

26.  U mjestu Škalić u kući Lončar Milana kbr. 21 pronađena je jedna PAP,  fišeklija i 109 kom streljiva, a navedeno oružje na naš upit je isporučila njegova komšinica lončar Ljeposava, a isto oružje se nalazilo u kuhinji, koje je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta izuzeto /broj potvrde NO 106499/

 

27.  U mjestu Škalić u kući Stanić Božidara kbr. 16 pronađen je jedan PAP-a, jedna fišeklija kao i 80 kom streljiva, a isto oružje na naš upit dobrovoljno je dao. Isto oružje nalazilo se u kuhinji koje mu je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 106500

 

28.  U mjestu Škalić u kući lončar Milana pronađeno je jedna PAP-a kao i 10 kom streljiva koje je držao u kući a na naš upit isti je dobrovoljno dao. Isto oružje uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 139256 oduzeto.

 

29.  U mjestu Škalić u kući Rajačić Bore kbr. 10 pronađeno je jedna PAP-a kao i 10 kom streljiva koje je držao u kući, a na naš upit isti je dobrovoljno dao. Uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 139258 oduzeto.

 

30.  U mjestu Škalić u kući Maričić Nedjeljka kbr. 7 pronađena je jedna PAP-a, jedna fišeklija kao i 57 kom streljiva koje je držao u kući u špajzi, a na naš upit isti je dobrovoljno isporučio. Uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 132259 isto oružje je izuzeto.

 

31.  U mjestu Škalić u kući Lončar Dane pronađena je jedna PAP-a, fišeklija kao 118 kom streljiva k oje je držao u kući a na naš upit isti je dobrovoljno isporučio. Uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 139260 isto oružje izuzeto.

 

32.  U mjestu Vodoteč u kući Maljković Bogdana kbr. 22 pronađeno je  jedna automatska puška marke „CZ“, kao i 4 okvira sa rapom koje je držao u stogu sijena kao i 200 kom streljiva a na naš upit njegov otac Maljković Branko isporučio koje je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 139261 izuzeto.

 

33.  U mjestu Vodoteč u kući Knežević Bogdana kbr. 10 pronađena je PAP-a sa 50 kom streljiva koje je držao u kući te na naš upit dobrovoljno isporučio, a isto oružje je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta br. NO 139262 oduzeto.

 

34.  U mjestu Morve u kući Rajačić Nedjeljka kbr. 3 pronađena je jedna PAP-a kao i 20 kom streljiva koje je držao u spavaćoj sobi ispod ormara a na naš upt isti je dobrovoljno dao koja mu je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 139236 oduzeta.

 

35.  U mjestu Kojići u kući Božanić Bogdana kbr. bb pronađen je jedan puškomitraljez M-53, kao i 600 kom streljiva, rezervnu cijev dva doboša i drveni sanduk gdje je bio isti spremljen. Iste predmete pronašli smo u jednoj dragi a koja se nalazi na jedno 1 km od njegove kuće te lice mjesta gdje se nalazio puškomitraljez i ostali pribor fiksirali i fotografirali o čemu će biti sačinjen foto-elaborat. Uz potvrdu o provremenom oduzimanju predmeta br. NO 139264 su oduzeti.

 

36.   U mjestu Vodoteč u kući Božanić Zorke kbr. 23 pronađena je jedna PAP-a kao i 50 kom streljiva. Iste predmete držala je u kući a na naš upit iste predmete je dobrovoljno dala, a uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 139265 oduzete.

 

37.  U mjestu Vodoteč, zaseok Tužević u kući Božanić Luke kbr. 24 pronađena je jedna PAP-a koju je držao u kući, a na naš upit isti je dobrovoljno dao te mu je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta broj NO 139266 oduzeta.

 

 

Istog dana po povratku iz mjesta Škalić na križanju ceste Škalići i Ivakuša uz desni su

rub ceste nepoznate osobe ostavile jedan minobacač cal. 82 mm, postolje, kao i šest sanduka zablombiranih u kojem se nalaze mine za minobacač od 82 mm, kao i optiku za istoga, ručni bacač M-57, jedan sanduk mina za istoga kao i optika.

Napominjemo da u jutarnjim satima kada smo prošli raskrsnicu na istom mjestu nismo zatekli navedeno oružje najvjerojatnije da su nepoznate osobe donijele iz šume koje se nalazi u neposrednoj blizini.

 

Svo oružje koje smo oduzeli kako od mještana navedenih zaseoka tako i oružje koje smo pronašli na križanju ceste Škalići – Ivakuša prevezli smo u PS Otočac gdje ej i pohranjeno.

Pod rednim brojem 35 u kući Božanić Bogdana pronašli smo 4 kutije mina kumulativnih M-57 komada 16, jedna kutija od 5 mina za minobacač 82 mm, a navedeni predmeti su fiksirani i fotografirani.

Zabilješku sastavili:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

POLICIJSKA ISPOSTAVA BRINJE

U Brinju, dana 31. ožujka 1992. god.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

S L U Ž B E N A     Z A B I L J E Š K A

Sastavljena dana 31.03.1992. god. u Policijskoj ispostavi Brinje u svezi što smo dana 30.03.1992. godine priveli Božanić Bogdana, od oca Milana, iz Tuževića kbr. 23 na osnovu postojanja osnovane sumnje da je jedan od glavnih organizatora u mjestu Vodoteč – „Oružane pobune“ protiv RH, za koju je KZH propisao u članu 236 f.

 

Dana 30.03.1992. godine oko 1 sata ovlašteni djelatnici PI Brinje – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ušli su u trgovinu RO „Sokolac“ Brinje u mjestu Vodoteč te tom prilikom zatekli smo gore imenovanog. Istome smo prišli zakonito se iskaznicom se legitimirali, izdali mu zakonito naređenje da pođe s nama u PS Otočac, u svezi obavljanja informativnog razgovora. Pošto se u trgovini nalazilo trideset mještana „srpske nacionalnosti“, očekivali smo od istih napad na nas ako na lice mjesta zavežemo Božanića.

 

Iz opisanog razloga istoga nismo svezali na mjestu zaticanja predmetni je bez pogovora izišao iz trgovine i sjeo je u službeno vozilo marke „Bedford“, reg. broj M-325-012. Po odlasku iz mjesta Vodoteč isti je u službenom vozilu, upitao razlog obavljanja inform. razgovora, nešto smo mu odgovorili da će biti upoznat u PS Otočac. Istoga momenta navedeni se počeo arogantno ponašati da ne želi sa nama ići, odgovorili smo mu da mora tada je on počeo da nam psuje „majku ustašku, i da mu ne možemo ništa“, zatim je uhvatio desnom rukom za bravu od sl. vozila sa namjerom da iskoči iz sl. automobila, pri čemu je bilo vidljivo da je isti bio pod utjecajem alkohola, gdje se osjetio njegov intenzivan zadah alkohola.

 

Nakon gore opisanog bilo je vidljivo po ponašanju imenovanog da će nas fizički napasti, znali smo da ej sklon od ranije tuči, k tome fizički sposoban za tuču, tada smo nas četvorica policajaca pokušali staviti sredstva zavezivanja – lisice na ruke.

 

Pošto je fizički jači od nas četvorice policajaca pružanje aktivnog otpora od strane istog trajalo je oko tri minute kojom prilikom smo nad istim u cilju savladavanja otpora pokušali primijeniti zahvate, ali u tom nismo uspjeli pošto nas je isti razbacivao odnosno odguravao, tada smo upotrijebili fizičku snagu – šaku i nogu, u cilju savladavanja Božanića nakon čega smo uspjeli staviti sredstva za vezivanje – lisice, tako da smo na gore opisani način priveli u PS Otočac istoga gdje su ga preuzeli operativni djelatnici PS Otočac, nad kojim je određen pritvor i izvršena krim. obrada.

 

Ovl. sl. osobe:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

POLICIJSKA ISPOSTAVA BRINJE

U Brinju, 07. 04. 1992. god.

 

 

 

S L U Ž B E N A     Z A B I L J E Š K A

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sastavljena dana 07.04.1992. godine u Policijskoj ispostavi Brinje, na okolnosti obavljanja informativnog razgovora sa mještanima Vodoteča koji će poslužiti kao svjedoci u krivičnom postupku protiv optuženih za dizanje oružane pobune u mjestu Vodotač, Škalić, Tužević, Gostovo Polje, Kojići, Morve, Stanići i Bukvići.

 

Sa mještanima gore navedenih mjesta i to:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

doznato je da su isti za vrijeme oružane pobune u gore navedenim mjestima trebali biti ubijeni zbog suradnje sa legalnim vlastima Republike Hrvatske, od strane osoba (prijavljenih) za koje postoji osnovana sumnja da su organizirano postavili zasjedu da izvrše naumljeno kazneno djelo, međutim gore navedeni svjedoci su pravovremeno obaviješteni tako da nisu ušli u njihovu zasjedu.

Naprijed navedeni svjedoci pristali su dobrovoljno da posvjedoče pravu istinu protiv osoba koje su dizale oružanu pobunu.

Ova službena zabilješka dostavlja se nadležnim na korištenje.

Zabilješku napisali:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

POLICIJSKA ISPOSTAVA BRINJE

U Brinju, 05. 10. 1991. god.

 

 

S L U Ž B E N A     Z A B I L J E Š K A

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Sastavljena dana 05.10.1991. godine u Policijskoj ispostavi Brinje na okolnosti obavljenog informativnog razgovora sa oštećenim građanima xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx, rođen xxxxxxxx godine u Brinju, SO Otočac, sa mjestom stanovanja u Brinju xxxxxxxxxxxxxx, u svezi što je sa svojim osobnim vozilom marke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 03.10.1991. godine ostao u kvaru na području mjesta Vodoteč, zatim što je idućeg dana tj. 04.10.1991. godine sa šlep-službom išao došlepati svoje vozilo, tom prilikom na mjesto gdje je ostavio vozilo vidio je da mu je osobno vozilo izrešetano sa trideset komada streljiva, a u svezi gore navedenog dao ej operativnim radnicima ove PI sljedeće obavijesti:

Dana 03.10.1991. godine oko 15 sati zajedno sa Milaković Nikolom iz Brinja došao je kod Knežević Rade u mjesto Vodoteč. u navedenoj kući zadržao se tri sata, tada je u istu kuću ušao građanin Maljković Milan zvani „Kusa“. U razgovoru sa istim on je izjavio da njih dvojica ne čekaju noć u Vodoteču pošto im mještani Vodoteča ne mogu garantirati sigurnost. Kada su čuli izgovorene riječi uputili su se odmah u pravcu Brinja. Prilikom odlaska na lokalnom putu Stokuće-Vodoteč oštetio je svoje vozilo, razbivši karter motora tako da je iz kartera iscurilo ulje. Pošto je znao da vozilom ne može doći do Brinja te su se uputili pješice za Brinje. Tada je na njih ponovno naiša Maljović Milan te ih je sa svojim osobnim vozilom Renault 4 odvezao do sela Bukovlja.

Idućeg dana tj. 04.10.1991. godine uzeo je xxxxxxxxxxx šleper-službu da došlepa svoje vozilo u mjesto Brinje. Kada su došli na mjesto gdje je vozilo bilo ostavljeno vidjeli su da mu je vozilo izrešetano sa 30 komada streljiva, tom prilikom na vozilu je oštećena prednje i zadnje vjetrobransko staklo, stakla prednjih i zadnjih lijevih i desnih vrata, lijeva i desna stop lampa, zadnji vezni lim, poklopac prtljažnika, krov probijen na više mjesta i zadnji desni blatobran. Kada su ovo vidjeli odmah su se okrenuli sa vozilom „TAM“80 koji je trebalo došlepati gore navedeno vozilo.Navedeni slučaj je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx došao odmah prijaviti u PI Brinje, a u ovoj PI zapovjedni je rekao xxxxxxxxxxxxxxxx da ne može poslati uviđajnu ekipu iz sigurnosnih razloga, ali da će raditi na otkrivanju počinioca. Petnaesti dan xxxxxxxxxxxx je stupio u vezu sa lojalnim građanima RH iz mjesta Vodoteč koji se mu pomogli došlepati svoje vozilo u križ-Kamenicu. Kada je vozilo odveženo u Kamenicu xxxxxxxxxxxxxx je ustanovio da mu je ukraden digitalni auto radio kazetofon marke Grunding-Philips sa dva zvučnika od 30 w.

Ova službena zabilješka dostavlja se na korištenje.

Zabilješku napisali:

 

 


 

Broj: Kir. 55/92-2

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

 

od 14. travnja 1992.

 

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac, u ime Vojnog suda Karlovac..

 

 

Prisutni od suda:                                      Krivični predmet protiv okrivljenog

Sudac: Juraj Boljkovac                                           Božanić Bogdana i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić Zbog krivičnog djela iz čl. 236 f  KZ RH i dr.

Zamj. Voj.tužit:  Anton Stanković Moćan

 

Početak u  20,00 sati

na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

1. Porodično i rođeno ime, nadimak: BOŽANIĆ BOGDAN zv. Koić

2. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke: Milan i Nevenke rođ. Vraneš

3. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj: Tužević 23. Vodoteč, Opć. Otočac

4. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo: 26.1.1954.g. u Tuževiću, op. Otočac, Srbin, Hrvatsko

5. Zanimanje, položaj  u zanimanju,

gdje je zaposlen: vozač, privatnik

6. Porodične prilike (bračno stanje, broj
i starost djece) oženjen sa Nevenkom, dvoje mldb. djece

7. Da li je pismen i kakve je škole

završio: pismen, 8 razr. osn. škole

8. Imovinske prilike, gdje i kakovu
imovinu posjeduje: kuća, 5-6 j. zemlje, 3 krave

9. Gdje i kada je služio vojsku, čin
i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:   u Subotici i Beloj Crkvi 170/72, VE Otočac

10. Da li je odlikovan: bez odlikovanja

11. Da li je kad i zašto osuđivan: osuđivan prema izvodu iz KE

12. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: u Gospiću

13. Da li se protiv njega vodi postupak
za koje drugo kriv. djelo: ne vodi

14. Ako je maloljetan, tko mu je
zakonski zastupnik: 

 

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati

branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

 

Upozoren u smislu čl. 67. st. 2. i čl. 218. st. 2 i 3 ZKP-a brani se:

 

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene iz sadržaja kriv. prijave PS Otočac br. K-19/92 od 12. travnja 1992. god., te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cijelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio sam koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem predočenom kriv. prijavom PS Otočac. Branitelja za sada neću uzimati, a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Konstatira se da se ispitivanje osumnjičenog sada prekida i da će se nastaviti tokom sutrašnjeg dana.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik niej čitan.

dovršeno u 20,30 sati

 

ISTRAŽNI SUDAC:                           ZAPISNIČAR:                                    OSUMNJIČENI:

 

 

NASTAVLJENO dana 15. travnja 1992. god. u 10,00 sati.

Prisutni kao naprijed.

 

Ja ne pripadam niti jednoj političkoj stranci. Stalno živim u svom rodnom selu Vodoteč i radim kao privatni autoprijevoznik. do kraja 8 mjeseca 1991.g. situacija u Vodoteču i okolnim zaseocima bila je potpuno normalna. Život se normalno odvijao. Ljudi iz Vodoteča odlazili su u Otočac, Brinje i druga mjesta, a ljudi z tih mjesta normalno su dolazili u Vodoteč i ostale zaseoke. Nikakve straže nisu se držale, niti na prometnicama postavljale barikade.

Krajem 8 mj. 1991. g. meni kući došao je do tada meni nepoznati Platiša Slobodan. Predstavi mi se, rekao kako se zove, da živi u Zagrebu i da je kapetan JA. Pitao je da li mi držimo straže i da li smo naoružani. Odgovorio sam mu da ne držimo straže i da nismo naoružani , te da za takvo nešto nemamo niti potrebe. Na to mi je dalje rekao da su mještani okolnih sela naoružani, da već drže straže i da bi mi to svakako morali također učiniti. Ponovo sam mu odgovorio da mi za to nemamo potreba i da surađujemo normalno s organima vlasti RH. Slijedećih nekoliko dana Platiša Slobodan je također navraćao u selo, te meni i ostalim mještanima govorio o potrebi organiziranja straža, preuzimanju oružja i tome sl. Nakon nekoliko njegovih takvih dolazaka u selo jednog dana organiziran je sastanak u MZ. Vodoteča. Na tom sastanku Platiša Slobodan je posebno opet govorio da treba organizirati noćne straže i preuzeti oružja. Neki mještani su se tome protivili, neki su šutili, a neki su se s  time suglasili.

Par dana iza toga ja sam išao s Tomić Milanom, njegovim automobilom „Z-101“ u Drežnicu. Putem smo sreli jednog nepoznatog čovjeka u „kombiju“, koji nas je zaustavio i pitao nas gdje se nalazi kuća lončar Vlade zv. „Goronja“. Nisam vidio što je čovjek vozio u kombiju a niti nam je on rekao što vozi. Oružje nije spominjao.

Slijedećeg dana meni kući došao je opet Platiša Slobodan i rekao mi da je u kući Lončar Vlade dovezeno oružje i da ga treba podijeliti mještanima. Rekao sam, da nemam, vremena, ali mi je Platiša na to rekao da to moramo učiniti, da je to naređenje. Istog popodneva otišao sam svojim kamionom „DEITZ“ – „TAM“ do kuće Lončar Vlade i iz kuće ovog utovario u svoj kamion devetnaest „PAP“ s po 120 komada metaka za svaku pušku. Sa mnom je tada bio Tomić Milan. Nas dvojica odvezli smo mojim kamionom ovih 19 pušaka u zaseok Škaliće i te puške podijelili mještanima. Svakome smo uz pušku dali po 120 kom. metaka. Platiša mi je rekao da prilikom podjele pušaka i municije sačinim spisak osoba kojima sam predao oružje i municiju, ali ja to nisam učinio. Puške i municiju podijelio sam bez ikakve posebne pismene evidencije. Niti ja kad sam preuzimao puške i municiju nisam nikome potpisao da sam to preuzeo.

Sjećam se da sam po jednu pušku s 120 metaka dao Lončar Milanu, Lončar Draganu, Lončar Bošku, Lončar Adamu, Lončar Milanu, Rajačić Milanu, Lončar Branku, Marinić Milanu, Lončar Nedjeljku, Gostović Iliji, Gostović Milanu, Gostović Milošu, Gostović Golubanu i Lončar Svetozaru. Ja sam radnicima PS Otočac i rekao da sam ovim osobama dao po jednu pušku s 120 metaka, te sam ih do istih i odveo. Nisam znao gdje su imenovani puške i municiju imali sakrivene. Kad je policija došla do njih i pitala ih za puške, oni su sami puške donijeli odande gdje su ih imali skrivene. Jednu od ovih 19 pušaka s 120 metaka ja sam zadržao za sebe. Tu pušku s 120 metaka policija je do mene oduzela i o tome mi izdala potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Ostale četiri puške s po 120 metaka za svaku pušku odvezao je Tomić Milan i koliko sam kasnije čuo, slijedećeg dana po jednu pušku s 120 metaka dao je Vraneš Iliji, Milošević Peri i Vujić Milanu, dok je jednu pušku s 120 metaka zadržao za sebe.

One osobe kojima sam ja podijelio 14 pušaka i municiju nisu odbijale primiti oružje i municiju. Prilikom raspodjele oružja nije bilo posebnog dogovora o mjestu i čuvanju oružja. Svatko je držao oružje i municiju, odnosno to čuvao prema vlastitom nahođenju.

Par dana, nakon što smo ja i Tomić Milan podijelili oružje mještanima, ponovo je u Vodoteč došao Platiša Slobodan i pitao me da li sam raspodijelio oružje. U vezi onih pušaka i municije koju je podijelio Tomić Milan, napominjem da je on puške i municiju dao ljudima iz zaseoka Tuševići. Kada je te zgode kod mene došao Platiša Slobodan, tj. par dana ako smo ja i Tomić podijelili puške i municiju, Platiša je u selo dovezao nekakav buldožer. Tim buldožerom proširen je seoski put između Vodoteča i Prokika. Tim buldožerom radio je neki Lončar iz Škalića, a radi  u“Šumariji“ Jasenak. Prilikom proširenja puta Platiša Slobodan nije govorio da bi tim putom u selo trebalo biti dopremljeno oružje i municija.

Nekoliko dana, nakon što je put proširen, negdje sredinom 9 mj. 1991. g. k meni je došao jedan čovjek iz Drežnice, kojeg poznajem samo iz viđenja, u kamioniću – „TAMIĆU“ i pitao me gdje se nalazi oružje. Odgovorio sam da o oružju ne znam ništa, a on me je onda pitao dalje gdje se nalazi taj prošireni put između Vodoteča i Proklika. Damu puno ne objašnjavam, sjeo sam k njemu u vozilo i krenuo prema spomenutom putu. Negdje na pola puta, oko 5 km od moje kuće, na jednom osamljenom mjestu susreli smo iz suprotnog pravca Platiša Slobodana u njegovom vozilu „Lada-Niva“, te dva traktora, kojima su upravljali Vraneš Ilija i Milošević Milan obojica iz zaseoka Tuževići. Vozilo Platiša Slobodana i ova dva traktora bili su natovareni oružjem i municijom. Prema mojoj procjeni mislim da je bilo ukupno oko 60 PAP, 2 PM M-72, 2PM M-53, 2 RB i 2 minobacača, mislim cal. 82 mm. Uz svaki pM bilo je po 600 kom. metaka. Uz svaku PAP bilo je mislim po 80 kom. metaka. U svaki RB i minobacač bila su po četiri pakovanja mina.

Odmah tu na licu mjesta, mi prisutni, dakle ja, Platiša Slobodan, Milošević Milan i Vraneš Ilija, te ona nepoznata osoba koja je došla s „TAMIĆEM“, a mislim da su pored nas tu bili još Tomić Milan i Vujić Milan, za njih baš nisam siguran, pretovarili smo s traktora oko dvadesetak sanduka u onaj „TAMIĆ“. Ti sanduci bili su zatvoreni i originalno zapakirani, pa ne znam što je u njima bilo. Te sanduke, onaj nepoznati čovjek odvezao je „TAMIĆEM“ u Drežnicu, barem je tako rekao. Što je bilo s time kasnije ja na znam.

Koliko sam vidio u „Ladi-Nivi“ Platiša Slobodana bilo je oko dvadesetak PAP-a. S tim puškama Platiša je otišao za onim „Tamićem“ u Drežnicu, pa ne znam niti što je kasnije bilo s tim puškama.

Ja sam s onim čovjekom u „Tamiću“ otišao do svoje kuće dok je ovaj s Platišom produžio prema Drežnici. Nakon otprilike 1,5sati meni kući došli su traktorima milošević Milan i Vraneš Ilija dovezavši na traktorima oko 20-25 PAP-a, ona dva PM M-72 i 2 PM M-53, dva RB i dva minobacača s naprijed spomenutom količinom municije. mIlošević Milan i Vraneš Ilija rekli su da je Platiša Slobodan rekao da to ostane kod mene i da će slijedećeg dana doći ljudi i preuzeti to oružje i municiju.

Kako u svojoj kući nisam imao mjesta otišao sam s njima do bratove garaže i u garažu istovario spomenuto oružje i municiju. Slijedećih par dana ja sam to oružje i municiju zajedno s Lončar Milanom i lončar Svetozarom, svojim vozilom, odnosno vozilom „Školda“ vlasništvo Maljković Bogdana, a Lončar Svetozar i Milan vozilom Lončar Svetozara „Z-101“ razvezao i podijelio ljudima po zaseoku Škaljići i Tuževići, i to onim ljudima, koji oružje i municiju nisu dobili u prvoj turi. Dio ljudi došlo je osobno k meni i sami preuzeli oružje i municiju.

Nakon par dana k meni je ponovo došao Platiša Slobodan i pitao me da li sam podijelio oružje i municiju. Te zgode došao je k meni s Bukvić Željkom, te s ovim na traktor natovario jedan minobacač i odvezao ga nekuda u Škaliće. Drugi minobacač tog istog dana odvezao je također Platiša Slobodan negdje iznad zaseoka Vujići, dok su mine za taj minobacač, četiri sanduka, an to isto mjesto traktorom odvezli Platiša Nikola i Vujić Milan.

O diobi ove druge ture oružja, PAP-a i municije nisam vodio posebnu pismenu evidenciju, pa stoga niti ne znam točno kome  sam sve dao oružje i municiju. Osim toga i neki drugi mještani su dijelili to oružje i municiju kao Lončar milan i Svetozar, pa sada nisam više siguran tako je u toj turi dobio oružje i municiju. Koliko se sjećam po jednu PAP s 80 ili 120 kom. metaka dobili su Klipa Milan, Lončar Dane, Stanić Boško, Rajačić Ilija, Rajačić Nenad, Stanić Vojo. Uglavnom, kako sam već rekao tom prilikom podijeljeno je svih 20-25 PAP-a s po 80-120 kom. metaka. I u odnosu na te osobe ja sam policiji rekao tko je dobio oružje i municiju, pa sam policiju do tih soba i odveo i od njih je policija oduzela puške s municijom, izdavši im o tome potvrde o privremenom oduzimanju predmeta.

Jedan od PM M-53 preuzeo je lončar Dragan, a drugi Božanić Đuro. Svaki su uz PM dobili i po 600 metaka. Jedan PM M-72 preuzeo je Maljković Milan, a drugi Stanić Boško, svaki s po nekoliko okvira metaka. U toj drugoj turi oružja i municije došlo je desetak ručnih bombi i 10-15 ko. tromblona. Te ručne bombe i tromblone uzeli su mještani onako kako je tko htio. Koliko se sjećam spomenute bombe i tromblone između ostalih uzeli su Vraneš Ilija, Tomić milan, lončar Dragan, Lončar Milan i možda još netko drugi. Napominjem da se o tome nije vodila posebna evidencija i da se sada teško sjetiti tko je sve što uzeo.

Kad je podijeljeno oružje u ovoj drugoj turi, dakle sredinom devetog mjeseca 91.g., Platiša Slobodan došao je u selo, sazvao sastanak u Škalićima i rekao da treba po noći početi držati strane na prometnicama, kontrolirati ulazak i izlazak robe i osoba, te postaviti na prometnicama rampe. Slijedećih mjesec do mjesec i pol dana mi mještani sela Vodoteč, te zaseoka Škalići, Tuževići, Maljkovići, Gostovići organizirali smo i držali po noći straže. Na pojedinim mjestima stražarile su po 2-3 osobe. Bile su naoružane oružjem kojeg sud obile. Međutim koliko je meni poznato noćne straže nisu nikog zaustavljale. Između nas bilo je dogovoreno da spriječimo nailazak samo neke veće kolone vozila, a takvog slučaja nije bilo. Bilo je dalje dogovoreno da o tom slučaju, oni koji su na straži, ispale pet metaka u zrak, kao znak ostalima o nailasku nepoželjnih osoba, odnosno da nešto nije u redu. Nikakve barikade na prometnicama nismo postavljali. Ja sam vršio raspored straža u zaseoku Kojići, Milošević Milan u zaseoku Tuževići, u Vodoteču Maljković milan, a u Škaliću Lončar Dane. Za ostale zaseoke se ne sjeća me tko je vršio raspored, odnosno bolje rečeno ne znam, jer ej to dalje od mene. Straže smo prestali držati spontano, negdje krajem 11 mj. 1991.g., jer smo vidjeli da je to besmisleno. Tada je ponovo u selo došao Platiša Slobodan i tražio da nastavimo držati straže ali smo mi to odbili, s njim se posvađali i nakon toga on više nije dolazio u selo. Gdje se nalazi ne znam.  Dok je dolazio na naše područje boravio je u hotelu u Jasenku. S njim je tu obravio i neki pukovnik JA Rajnović Milan zv. „Čiča“.

Policija PS Otočac prilikom pretresa moje kuće pronašla je i oduzela pored već naprijed spomenute puške s 120 kom. municije, još i automatski pištolje „Škorpion“ s 4 okvira metaka, dvije ručne bombe, kompas i kapa nisu moji. Sve je to vlasništvo Platiša Slobodana i on je to ostavio kod mene krajem 11. mj. 91. g., kad mi više nismo htjeli u selu držati straže i kada se on s nama posvadio. Tom prilikom razljutio se i tako ljutit otišao zaboravivši ponijeti spomenuto oružje i druge stvari. Te stvari Platiša Slobodana jedno vrijeme stajale su u mojoj kući, a onda sam ih ja spremio – sakrio u štalu, u piljevinu, gdje ih je pronašla policija, nakon što sam im ja rekao gdje se to nalazi. O oduzimanju roga policija mi je također izdala potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, koju sam ja vlastoručno potpisao.

Niti jedan minobacač nije ukraden ili odnesen iz moje garaže bez mog znanja. Kako sam već u vezi toga naprijed rekao jedan minobacač odvezao je Platiša Slobodan sa Bukvi Željkom u Škaliće, a mislim da je s tim minobacačem u Škaliće odvezen i jedan RB. Drugi minobacač s pripadajućom municijom odvezli us Platiša slobodan, Lončar Milan,  Platiša nIkola i Vujić Milan, na brdo iznad Vujića. Mislim da su tom prilikom na to mjesto odvezli i onaj drugi ručni bacač. Ispravljam se, tom prilikom s platiša slobodanom, Platiša nikolom i Vujić Milanom nije bio Lončar Milan.

Koliko ja znam taj minobacač nije bio ukopan i pripremljen za upotrebu, ostao je u sanduku u kojem je i bio. Ja iz osobnog zapažanje ne znam, a iz pričanja sam čuo da je Platiša Slobodan pokazao kako se rukuje minobacačima Gostović Golubanu i još nekom, mislim Rajačić Milanu. Tom prilikom platiša je i ispalio jednu minu iz minobacača.

Ja nisam nikada na nekom sastanku govorio nešto čime bi pozivao na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva RH, niti nešto čime bi izazivao nacionalnu ili drugu netrpeljivost, prema Hrvatima ili drugih narodima. nikada nisam čak niti prisustvovao nekakvom skupu na kome bi se nešto o otm smislu govorilo ili raspravljalo.

Koliko ja znam nije postojao nikakav posebni „štab“ koji bi rukovodio organizacijom postavljanja straža, načinom rada tih straža, vršenja kontrola i tome sl. niti plan kretanja po našem terenu. Ja nisam rukovodio izgradnjom drvenih nastambi-baraka ili uređenjem spilja, a niti organizirao dovoženje prehrambenih artikala i druge opreme u te nastambe i spilje. Koliko znam ništa u tom pravcu nije niti rađeno. Jedino smo mi koji smo držali straže negdje u 9 mj. 91.g., kad smo počeli držati straže, na brdu iznad zaseoka Vujići načinili jednu improviziranu drvenu barakicu 1,5 x 2 m, koja je služila da se straža u slučaju nevremena može tu skloniti. Nikakvu drugu svrhu nije imala .Tu baraku konkretno su načinili Vujić Milan i Milošević Petar.

Poričem i da sam pomagao određenoj grupi terorista, poslije izvršenja njihovih terorističkih akcija, time da bi im pružao utočište u svojoj kući ili u improviziranim nastambama u okolini Vodoteča, te da bi im kuhao i donosio hranu, odjeću i drugu opremu te služio kao veza između njih. Uvezi toga poznato mi je jedino da su jedno vrijeme oko petnaestak dana, mislim negdje u listopadu 1991. g. na području Vodoteča boravila tri mladića iz sela Prokika. Oni su se zadržavali uglavnom na području zaseoka Tuežvići, ali su dolazili u Vodoteč i ja sam ih vidio tu 4-5 puta. To su bili Hajduković Čedo, Rajačić Zvjezdan i Hajduković Đorđe „Đilda“. Oni su uglavnom, kako sam čuo boravili kod Vraneš Ilije i Tomić Milana. Kod mene nikada nisu bili niti im ja nikada nisam kuhao i donosio hranu, opremu ili druge stvari. Iz pričanja po selu čuo sam da su oni prilikom borbe između HV i mještana sela Brlog u tom selu bili zajedno s još jednim Hajdukovićem, koji je u tom sukobu poginuo, pa su se vjerovatno radi toga bojali vratiti u Prokike.

Moja supruga Nevenka nije uvezi svega ovoga, o čemu sam naprijed govorio imala nikakve veze, pa prema tome nikada nije kuhala i donosila hranu spomenutim Hajduković Čedi, Rajačić Zvjezdanu i Hajduković Đorđu, koji su jedno vrijeme boravili u zaseoku Tuževići.

Nakon što smo krajem 11 mj. 91. g. prestali davati straže nikakvih akcija na području Vodoteča više nije bilo. O zasjedi u mjestu Žuta lokva, u kojoj su poginula četiri pripadnika mUP-a RH ne znam ništa.

Pored onog „TAM.a“ – kamiona, o kojem sam naprijed govorio i s kojim sam jedne zgode prevozio oružje i  municiju, ja sam pred otprilike dvije godine kupio na licitaciji vojni kamion „PAP“. Taj kamion nisam registrirao, niti prebojio i taj se kamion i sada nalazi u mojoj garaži. Nikada ga zapravo nisam niti koristio iako je u voznom stanju.

Kad su me radnici PS Otočac priveli u PS i lišili slobode, ja sam sam dobrovoljno odlučio da policiji rečem koje sam sve podijelio oružje, odnosno tko sve ima oružje i municiju i gdje se to nalazi, pa sam im to i pokazao, kako sam već naprijed rekao.

To je sve što imam iznijeti u svoju obranu.

Na osumnjičenog nema daljnjih pitanja.

Ukoliko ostanem u pritvoru molim da se o tome obavijesti moja supruga Božanić Nevenka iz Tuževića kbr. 23., ZP Vodoteč,

dovršeno u 13 sati

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                               ZAPISNIČAR:                                 OSUMNJIČENI:

 

 


Broj: Kir 55/92-3

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 14. travnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Juraj Boljkovac Božanić Bogdan i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić Zbog krivičnog djela iz čl. 236.-f.. KZ RH

 

za VT: Anton Stanković Moćan

 

Početak u 20,30 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: LONČAR MILAN zv. ‘’Klipa’’

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        Rade i Marice rođ. Mileusnić

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Škalić 24., Opć. Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  1.1.1967. u Škaliću, SO Otočac, Srbin, RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              radnik kod priv. posl. Pavelić Marka

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            nije, odnosno razveden, otac dvoje mldb.djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: pismen, 8 raz. OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu imovinu posjeduje: bez imovine

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              u Kraljevu 1988/89, vodi se u VE u Otočcu

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: ne

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 67. st. 2. i čl. 218. st. 2. i 3. ZKP-a brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje i zašto se okrivljujem sadržajem kriv. prijave PS Otočac br. K-19/92 od 12. travnja 1992.god., te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cijelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio sam koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem predočenom krivičnom prijavom PS Otočac.

Branitelja za sada neću uzimati, a svoju obranu ću iznijeti i odgovarati na. postavljena pitanja.

Konstatira se da se daljnje ispitivanje osumnjičenog obzirom na vrijeme prekida,. te da će se nastaviti tokom sutrašnjeg dana.

čitan,

Upozoren u smislu. čl. 82.st.1 ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno u 20,45. sati.

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                        OSUMNJIČENI:

 

 

Nastavljeno dana 15. travnja 1992.god. u 13,00 sati.

 

Prisutni kao naprijed.

 

 

Ja sam iz razgovora s mještanima saznao da je Božanić Bogdan negdje u 8 mj. 1991.g. dovezao svojim neregistriranim kamionom “Fap” iz Drežnice u Kojiće oko 25 kom.. PAP i određenu količinu municije, te zatim te puške i municiju podijelio mještanima sela Tuševići i još nekih drugih sela. Uglavnom mještanima sela Tuševići. Čuo sam da je s puškama dopremio 3-4. sanduka municije. Nakon što je oružje i municija podjeljeno ja sam kod Božanić Bogdana jedne zgode vidio i spisak osoba koje su dobile oružje i municiju.Oko dvadesetak dana kasnije tj. negdje krajem 8 ili početkom 9 mj.1991.g. slučajno sam bio s Lončar Svetozarom u zaseoku Kojići. Tom prilikom oko 21 sat vidio sam da su u dvorište kuće Božanić Bogdana, odnosno pred njegovu garažu, došla dva “Tamića”, “Lada Nova” i ubrzo za njima još dva traktora. Tamićima su upravljali Kosanović Pero i neki zv. “Čeko”o “Ladom – Nivom” upravljao je Platiša Slobodan, a traktorima Vraneš Ilija i Milošević Milan.Vidjevši da su došla u selo ova vozila i ja sam došao do kuće Božanić Bogdana, te vidio da je navedenim vozilima dopremljeno oružja i municija. Otprilike nešto više od polovine dopremljenog oružja, ovi koje sam spomenuo, te ja i još desetak mještana istovarili smo u garažu Božanić Bogdanao Istovarili smo 25-30 “PAP”, dva

PM M-53, dva PM M-72 ili 84, dva minobacača, mislim dva RB, 5-6 sanduka mina za minobacače i RB. Pored onih koje sam naprijed spomenuo oružje su istovarivali Tomić Milan, Božanić Marko, Božanić Đuro, Lončar Dragan, Raić Dragan, Rajačić Milan i još nekoliko . osoba. iz Drežnice i Jasenka Mamula Nedjeljko, Mamula Todor, Kosanović Gojko, Vukadinović Nenad, Kosanović Željko, Saks Burko, neki Spaso, Trbović Marko i možda još netko koga se sada ne sjećam. Onaj ostatak oružja i municije, koji nismo utovarili odvezli su Platiša Slobodan “Ladom –Nivom” i s ona dva Tamića prema Drežnici i Jasenku. U tim vozilima pored pušaka bilo je i nekoliko sanduka ,municije ili nečeg drugog li njima, te mislim jedan minobacač i nekoliko starijih i novijih PM. Tog oružja i municije bilo je nešto manje od one količine koju smo istovarili u garažu Božanić Bogdana.

Iste večeri nakon što je oružje i municija istovareno i spremljeno u garažu Božanić Bogdana, Platiša Slobodan prije nego što je otišao prema Partizanskoj Drežnici naredio je meni, Božanić Bogdanu, Maljković Milanu, .Maljković Bogdanu.i Lončar Svetozaru da držimo stražu u selu Maljkovići, što smo mi tu večer i učinili. Stražarili smo s puškama. Zapravo meni i ostalima da idemo tu veče na stražu naredio je Božanić Bogdan, a ja sam samo iz pričanja čuo, a i na osnovu onog što se pričalo zaključio da je Božaniću to opet naredio Platiša Slobodanu, jer se znalo da je on glavni. Tog istoga dana kad je došla ova tura oružja koju sam ja istovarivao u selu Koići, zapravo slijedećeg dana u selu Vodoteča bio je sastanak, kojem sam i ja prisustvovao”ali ne do kraja. Nakon što sam 0a otišao sa sastanka, čuo sam da je kasnije određeno tko će biti u kojem selu odgovoran za straže, odnosno tko će organizirati te straže, tko će kada i u kojem mjestu stražariti. Znam tako da je za selo Škalić bio zadužen Rajačić Milan, za selo Morve, Bukvić i Stanić bili su odgovorni Gostović Goluban i Stanić Boško, za Kojiće Božanić Bogdan, za Tučeviće Tomić Milan i Vraneš Ilija a za Vodoteč, Maljkoviće i Kneževiće bio je odgovoran Maljković Milan.

Naredba je bila da na stražama samo stražarimo i da u slučaju napada pripadnika MUP-a ili HV iz Brinja pucamo i obavjestimo ostale mještane o nailasku policije i vojske HV. Nismo zaustavljali niti kontrolirali na prometnicama. kretanje vozila, osoba i robe. Na mjestu u selu Maljkovići, gdje sam ja stražario preko ceste smo postavili neku letvu kao brklju. Čuo sam, a i vidio da su na drugim stražarskim mjestima preko prometnica stavljali balvane, daske, granje i tome sl. S kamenjem se prometnice nisu preprečavale, barem jato nisam vidio niti čuo. Straže su se držale samo po noći i samo preko noći, preko prometnica postavljale su se spomenute zapreke. Napominjem da sam ja stražario ukupno četiri puta. Nakon toga vidio sam da je to sve skupa besmisleno i odbio sam dalje stražariti. Na pojedinim stražarskim mjestima bilo nas je u prosjeku 3-5, a na red se dolazilo svaki 4-5 dan.

Ujutro nakon one noći kad sam stražario s Božanić Bogdanom i drugima, Božanić Bogdan je naredio meni i Lončar Svetozaru da odmeo do njegove kuće i pomognemo mu razvesti po okolnim selima, te podijeliti puške i municiju. Nas troje ja, Lončar Svetozar i Božanić Bogdan utovarili smo u vozilo “Z-101” Lončar Svetozara i “Škodu” Maljković Bogdana, koju je vozio Božanić Bogdan oko 25 kom PAP i po svakoj puški još 120 metaka. U garaži je ostalo svega nekoliko PAP, te ono ostalo oružje i municija koju smo istovarili prethodnog dana odnosno večeri.

Nas trojica krenuli smo zatim po okolnim selima i koliko se sada sjećam u selu Škalići po jednu PAP s. 120 metaka dali. smo:  Lončar Milanu zv. “Panta”, Lončar Bošku zv. “Petrović”, Lončar Milanu zv.”Bučin”, Lončar Adamu, Lončar Radi, mom ocu, Rajačić Milanu. Lončar Dani, zvo “Brdar”, Lončar Branku “Vučin”, Rajačić Milanu zv.”Čiko”, Naričić Nedjeljku, zatim u selu Gostović: Gostović Iliji ,zv. “Pešo”, Gostović Milošu, Gostović Milanu “Bulin” i Gostović Dragi zv.”Cvijić”, u selu Morve: Rajačić Iliji zv.”Curić”, i Rajačić Nedjeljku zv. “Curić”, u selu Bukvić: Mesić Zoranu i u selu Vodoteč: Orlić Branku “Rapica”, Orlić Todoru zv.”Rapica”, Stanić Voji.  U automobilu ostalo je neraspodjeljeno još nekoliko komada pušaka. Kasnije sam čuo da je i te puške podijelio mještanin Božanić Bogdan.

Od ove količine oružja i municije i ja sam dobio i za sebe zadržao jednu PAP s 120 kom. metaka. Tu pušku i municiju pronašla je kod mene policija PS Otočac i to mi oduzela uz izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, koju sam ja vlastoručno potpisao.

Poslije, naprijed spomenute raspodjele oružja u kojoj sam i ja sudjelovao vidio sam po jedan puškomitraljez kod Maljković Milana, Rajačić Milana i kod Lončar Dragana. Četvrti je navodno bio kod Božanić Bogdana. Vidio sam da su oni te puško-mitraljeze nosili po selu, a i da su s njima išli na stražu. Kako sam čuo za jedan minobacač bili su zaduženi Vraneš Ilija, Tomić Milan i Hajduković Čedo a za drugi mislim Stanić Boško i Stanić Božo. Vidio sam da je jedan minobacač bio na brdu “Ljetište” između sela Tuševići i Kojići. Tada je bio još nepripremljen za upotrebu.

Platiša Nikola bio je kod svoje kuće u selu Tuševići vrlo kratko vrijeme, tokom jeseni prošle god., svega oko dvadesetak dana I Maljković Milan bio je dosta kratko kod svoje kuće, otišao je u Rijeku gdje je dobio posao, negdje krajem 1991.g.

Dakle, kako sam već rekao, od svega što mi se stavlja na teret ja sam jedino sudjelovao u pretovaru oružja i njegovoj distribuciji po okolnim selima i to s Božanić Bogdanom i Lončar Svetozarom, a i to po naređenju Božanić Bogdana, te u svega četiri navrata s oružjem držao straže. U tim slučajevima kada sam ja bio na straži nikada nikoga nismo zaustavili jer nikada nitko nije ni prolazio prometnicom na kojoj sam ja stražario.

Po mojoj ocjeni, onoliko koliko sam čuo, vidio i zaključio smatram da je organizator nabavke i dopreme oružja i municije bio Platiša Slobodan i neki Rajlović zvo “Čiča-stari”, penzionirani oficir JA, a organizator raspodjele oružja i municije mještanima i straža Božanić Bogdan i Maljković Bogdan.

Platiša Slobodana prvi puta sam vidio one večeri kada je Božanić Bogdanu dopremljeno oružje i municija. Tada sam ga i upoznao. Slijedećih otprilike mjesec dana ili mjesec i pol dana vidio sam ga osobno 5-6 puta, a čuo sam da je često dolazio na ovo područje, prvenstveno kod Božanić Bogdana. Straže su se po selima koje sam naprijed spomenuo držale ukupno oko 2 mjeseca i prestale su se držati krajem 10. mjesec 1991.g.

Znam,vidio sam da su jedno vrijeme u trajanju od oko tri mjeseca, deveti, deseti i jedanaesti mjesec na području sela Tuževići i Kojići boravili neki ljudi iz Proklika i Jasenka

Drežnice. Najduže su tu boravili trojica iz Proklika: Hajduković Čedo, Rajačić Zvjezdan i još jedan imenom Đoko zv. “Đilda” mislim da mu je prezime isto vjerovatno Hajduković. Za njih se pričalo da su sudjelovali u sukobu s HV u Brlogu, kojom prilikom je poginuo jedan iz njihove grupe, pa su se radi toga najvjerojatnije bojali doći u Priklike. Ova trojica iz Proklika uglavnom su boravili u jednoj improviziranoj drvenoj baraci između sela Tuževići i koji su često dolazili i u kuću Božanić Bogdana, pomagali mu usput raditi na kuki i tu se vjerovatno hranili.

Ja sam ih kod Božanića više puta vidio. Vidio sam jedne zgode da su kod njega ubili jedno june, odnosno to sam čuo. Kad nisu bili kod ovog boravili su u onoj spomenutoj baraci.

Od onih koji su na tom području boravili iz Drežnice poznajem: Trbović Ranka, Trbović Đuru, nekog Spasu iz”?” a iz Jasenka Mamula Todora, Mamula Nedjeljka, Kosanović Gojka, Kosanović Peru, Kosanović Josipa, Kosanović Milu zv.”Dmitrov”, Gvero Simu, Kričković Dušana zv.”Učo”. Ovaj posljednji je u stvari negdje od Gospića.

To je sve što imam iznijeti u svoju obranu.

Na osumnjičenog nema daljnjih pitanja.

Ukoliko ostanem u pritvoru molim da se o tome obavjesti moj otac Lončar Rade zv. “Klipa” iz Skalića 24., ZP 48260 Brinje.

Upozoren u smislu čl. 82.st.10 ZKP-a izjavljuje da je slušao diktiranje zapisnika i da na isti nema primjedbi i da ga radi toga ne želi čitati.

dovršeno u 15 sati

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                        OSUMNJIČENI:

 


Broj: Kir 55/92-4

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 14. travnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Juraj Boljkovac Božanić Bogdan i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić Zbog krivičnog djela iz čl. 236.-f.. KZ RH

 

za VT: Anton Stanković Moćan

 

Početak u 20,45 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: MALJKOVIĆ MILAN zv. ‘’Kusa’’

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        Dmitra i Rajne r. Lončar

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Vodoteč kbr. 29., SO Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  4.4.1993.g. u Brinje, opć.Otočac, Srbin, drž.RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              elektrovarioc, kod privatnika u Rijeci

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            nije oženjen, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: pismen, 8 raz. OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje: nova kuća, stara kuća, štala šajer u suvlasništvu sa majkom i sestrom

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              Niš 1981/82.g., vodi se u VE Otočac

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: ne

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 67. st. 2. i čl. 218.st. 2. i 3. ZKP-a:

 

 

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem kriv. prijavom PS Otočac br. K-19/92 od 12.  travnja 1992.g., te da nisam dužan’iznositi svoju obranu. niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cijelog postupka mogu imati branitelja koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio sam koji su novi sumnje protiv mene iz sadržaja predočene mi kriv. prijave PS Otočac.  Branitelja za sada neću uzimati, .a svoju obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Konstatira se da se današnje daljnje ispitivanje osumnjičenog, obzirom na vrijeme, prekida te da će se nastaviti tokom sutrašnjeg dana.

Upozoren u smislu čl. 82.st. 1.ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno u 21,00 sati

 

ISTRAŽNI SUDAC:                           ZAPISNIČAR:                        OSUMNJIČENI:

 

 

Nastavljeno dana 15. travnja 1992. g. u 15 sati.

Prisutni kao naprijed.

 

Poričem da bi ja sudjelovao u nabavci i distribuiranju oružja i municije po selima Bukvić, Gostovići, Kojići, Škaliću, Tuževiću, Vodoteča, Maljkovići. Također poričem da bi ja organi.

dao držanje nekakvih straža, da bi raapoređivao tko će, kada i na kojim mjestima čuvati stražu i što će se na tim stražarskim mjestima raditi.

Od svega za što se teretim ja sam jedino od Božanić Bogdana i Tomić Milana, kod svoje kuće u Maljkoviću, negdje u 8 mj. 1991. dobio i primio jednu PAP s 120 kom. metaka. Tu PAP s municijom imao sam kod sebe oko mjesec i pol dana, kada sam je predao Knežević Bogdanu, a nakon toga od ‘Božanić Bogdana dobio sam M M-72 s 5 okvira metaka i još 5 kutija metaka s mislim po 25 metaka. Taj PM imao sam sve do polovice jedanaestog mjeseca 1991. god., kada sam otišao raditi u Rijeku. PM sam ostavio kod Vraneš Milana iz Tuževića. Kod njega je PM i municija bila sve dok u selo nije došla policija i oružje i municiju oduzela. Kad je kod moje majke došla policija, ona je otišla kod imenovanog i donijela PM s municijom.

Osim toga ja sam još jedino u vremenu od kojih mjesec i pol dana, možda dva držao oružane straže u svom selu Maljkovići. Na straži nas je bilo po trojica, time da smo u smjenama dežurali svaku drugu noć. Prilikom držanja straža preko prometnice smo postavili  neku letvu, koja je služila kao brklja. Za vrijeme straže bili smo naoružani. Ja sam na straži dok sam imao PAP bio s tom puškom, a kasnije kad sam dobio PM s tim oružjem. Za vrijeme dok sam ja bio noću na straži, nikad nitko cestom nije ‘naišao, pa mi smo nikada niti intervenirali. Inače svrha očuvanja sela je bila da selo štitimo . Prije nego što su se počele,držati straže Platiša Slobodan je na nekoliko sastanaka rekao da ce nas napasti Ustaše, kao što je bilo 1941.g.,da se u Jasenku i Drežnici već odavno drže straže, da su se ljudi pripremili za zbjegove i tome sl. Straže su se u selu Maljkovići i oKolnim mjestima držale oko 2 mjeseca i mi smo ih spontano prestali držati krajem 10. mj. 1991.g. Neznam da li su’ se barikade postavljala na ostalim stražarskim mjestima. Bilo nam je rečeno da za vrijeme držanja straža, u slučaju da netko otvori vatru na nas, da mi odgovorimo na tu vatru.

Stražaraka mjesta povremeno su obilazili Božanić Bogdan, Maljković Bogdan i Trbović Ranko Mislim da su oni bili glavni u vezi tih  straža i da su oni raspoređivali tko će, kada i gdje držati straže. Za stražu na mom stražarskom mjestu bio je odgovoran Maljković Bogdan, a ja sam bio određen za njegovog zamjenika. Znam da je za straže u selima Gostović i ?  Bukvići bio odgovoran Boško Stanić i Gostović Goluban u selu Škalići Rajačić Milan i Lončar Mihajlo, a u Kojićima Božanić Bogdan, u Tuževiću bio je Milan Milošević i Vraneš Ilija.

To sam znao iz međusobnog pričanja i razgovora mještana i to nije bila nikakva tajna, to su svi znali, a o tome se raspravljalo i na sastancima MZ.

Onda kada su Božanić Bogdan i Tomić Milan došli k meni kući i dali mi pušku, došli su kamionom Božanić Bogdana. Vidio sam da je na kamionu tada bilo još oko 6 pušaka.

Jedno mjesec dana iza onog kada sam dobio od Božanić Bogdana i Tomić Milana pušku bio sam u selu Kojići. K meni je došao jedan crni mladić, neznam kako se zove i rekao da moramo ići po oružje u selo Stubica između Prokika,i Krivog Puta. Ja sam tada zajedno s Milošević Milanom i Vraneš Ilijom, koji su upravljali traktorima, te Tomić Milanom i još nekim osobama iz Kojića otišao u spomenuto selo Stubicu. U selu Stubica došli smo garaže Maljković Milana u čijoj garaži je bila veća količina oružja IJIlU          e, u orit:).Lllčilnim

sanducima. Ja sam sudjelovao samo u jednoj turi utovara oružja i municije na traktore i tom prilikom na traktore je utovareno 10-15 sanduka oružja ili municije i još oko 40 PAP. Dio tog oružja i municije putem do sela Kojići pretovaren je i jedan dio odvezen je nekuda, meni nepoznatom pravcu prema Drežnici, a drugi je odvezen u garažu Božanić Bogdana.Pored te ture u čijem sam ja utovaru sudjelovao, iz garaže Maljković Milana odvezene su još nekuda dvije ture oružja i municije s neka dva “Tamića “.

Što je kasnije bilo s ovim oružjem istovarenim u garažu Božanić Bogdana, meni nije poznato. Uglavnom svi muškarci u mom selu i u okolnim selima, osim onih najstarijih i njih nekoliko koji nisu htjeli primiti oružje, imali su oružje i odgovarajuću količinu municije. Meni je poznato da su negdje u 9 mjesecu 1991. . god. u zaseok Kojić i Tužević došla trojica mladića iz Proklika i  to Rajačić Zvezdan, Rajačić Đoko zv. “Đilda” Hajduković Čedo, po onome što sam čuo sudjelovali su u sukobu u Brlogu, gdje je poginuo jedan mladić i radi toga su otišli iz Prokika. Za vrijeme dok nije bila gotova drvena baraka vidio sam ih u garaži od Boćanića, pa pretpostavljam da su tu i spavali,a kako su bili od njega, odnosno u tom zaseoku,to su ih oni i hranili, time da ja nisam lično vidio tko im nosi hranu, a u kući kod njega su jeli to mi je poznato. Osim ovih mladića iz Prokika dolazili su i drugi koji nisu spavali. Meni lično je poznato da su dolazili iz ‘Drežnice ali ja im neznam točno imena i prezimena tako da bi ih mogao prepoznati. Oni su po mom saznanju donosili vijesti, izviđali stanje i uopće bili veza između tih mjesta i našeg mjesta.

Lično mi.je poznato da je glavni organizator i naredbodavac, bio Slobodan Platiša u pogledu nabavke i dopreme oružja i općenito davanje instrukcija o organizaciji na širem planu, a u samom mjestu znam da je oružje kao što sam naveo dijelio Božanić i još neki kao npr. razvozio je Lončar Svetozar, no pobliže detalje neznam.

Ja sam jedno vrijeme pomagao raditi na kući Božanić Bogdana i tom prilikom vidio sam da su se tamo nalazila ona trojica mladića iz Prokika o kojima sam govorio u vezi napada na selo Brlog. Za to vrijeme jedne zgode Božanić’ mi je dao dvije ručne bombe i dva tromblona. Kasnije sam ja jednu tu bombu bacio – aktivirao, a drugu mi je uzeo jedan od onih mladića iz Prokika Rajačić Đoko. Ona dva tromblona dao sam kasnije svom susjedu Maljković Branku.

To je sve što imam navesti u svoju obranu.

Na osumnjičenog nema daljnjih pitanja.

Ukoliko ostanem u.pritvoru molim da se o tome obavijesti moj stric MALJKOVIĆ MILANiz Zagreba, Meštrovićev trg br.2/a.

Upozoren u smislu čl.82.’st.l.ZKP-a izjavljuje da je slušao diktiranje zapisnika, da na isti nema primjedbi i da ga ne želi čitati.

dovršeno u 17 sati.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                           ZAPISNIČAR:                                    OSUMNJIČENI:

 

 


 

Broj: Kir 55/92-5

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 14. travnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Juraj Boljkovac Božanić Bogdan i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić Zbog krivičnog djela iz čl. 236.-f.. KZ RH

 

za VT: Anton Stanković Moćan

 

Početak u 20,45 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: PLATIŠA NIKOLA

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        Mile i Anke rođ. Božanić

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Rijeka, Objekt 600, Ulaz 1. Krnjavo

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  9.11.1951.g. u Tuželić, SO Otočac, Srbin,drž.RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              radnik, nezaposlen

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            neoženjen, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: pismen, 8 raz. OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje: bez imovine

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              u Kosovskoj Mitrovici 1969/70, VE u Brinju

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan:osuđivan prema izvodu iz KE.

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 67. st. 2. i čl. 218.st. 2. i 3. ZKP-a:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene iz sadržaja kriv. prijave PS Otočac br.K-19/92 od 12.travnja 1992. god. i zašto se okrivljujem, te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cijelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju. Razumio sam zašto se okrivljujem predočenom kriv.prijavom PS Otočac. Branitelja za sada neću uzimati, a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Konstatira se da se daljnje ispitivanje osumnj. prekida, obzirom na vrijeme, te da će se nastaviti tokom sutrašnjeg dana

Upozoren u smislu čl.82.st.l.ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno u 21,15 sati

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                        OSUMNJIČENI:

 

 

Nastavljeno dana 15. travnja 1992. god. u 17 sati.

Prisutni kao naprijed.

 

Poričem da bi počinio krivično djelo oružane pobune upravljene na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH, na način da bi organizirao ili sudjelovao u organizaciji nabavke oružja i municije za mještane sela Vodoteča, Bukovići, Gostovići, Kojići, Škalići, Tuževići i Maljkovići, te raspodjeli i distribuciji tog oružja i municije mještanima navedenih sela, kao i da bi sudjelovao u organizaciji postavljanja staža na prometnicama u tim mjestima u smislu da bi naređivao da će se straže držati, tko će ih, kada i gdje držati i što će se raditi prilikom držanja tih straža.

Od svega toga ja sam samo od Božanić Bogdana, u njegovoj kući negdje u drugoj polovini 9 mj. 1991. god. dobio PAP s jednom određenom količinom metaka, neznam koliko, te u par navrata držao s drugim mještanima stražu u selu Tuževići, pored svoje kuće. Tada kad sam držao stražu bio sam naoružan kao i ostali mještani. Konkretno s puškom sam bio na straži 2 puta. Zadatak nas koji smo držali straže bio je da netko ne upadne u selo i da osmatramo situaciju. Tu gdje sam ja bio na straži prepreke na cesti nije bilo. U onih nekoliko navrata kada sam bio na straži nitko nije naišao cestom, pa nismo imali prilike nekog zaustaviti i kontrolirati ga. Inače naš zadatak na straži je bio i, u slučaju da netko naiđe, da ga zaustavimo i  prekontroliramo, ali takvog slučaja, kako sam već rekao kad sam javio na straži nije bilo.

Tvrdim da ja nisam bio u grupi koja je bila zadužena za rukovanje minobacačem.

Ja živim stalno u Rijeci. Krajem 8 mjeseca prošle god.došao sam na par dana kući i tada sam čuo da se po Tuževiću i okolnim selima doprema i dijeli oružje, te da bi ponovo trebala doći jedna pošiljka oružja i municije. Još krajem 8 mjeseca vratio sam se u Rijeku, a zatim opet kući u Tuževiće 13.9.91.god. Tu u Tuževićima” ostao sam do 29.9.1991. “kad sam otišao u Rijeku i od tada se stalno. nalazim u Rijeci. Jedino sam još samo.u 11.mj.prošle godine bio na par dana u Tuževićima radi nabavke drva.

Još prije nego što sam od Božanić Bogdana dobio pušku on mi je u nekoliko navrata naređivao da se zadužim s puškom, ali sam ja to odbijao, sve do on9g dana kada sam došao kod njega i kad me je zadužio s puškom i municijom. Prije toga kad sam jedne zgode sjedio ispred svoje kuće naišao je cestom Platiša Slobodan  kojeg do tada uopće nisam poznavao. Prvi  put sam ga tada vidio. On je stao kod-mene i pitao me oštrim tonom da zašto se ne zadužim s puškom. Ja sam mu odgovorio, da tko je on da mi naređuje i pri tome. je između nas došlo do oštre verbalne prepirke. Na kraju te prepirke-rekao mi je da je on Platiša Slobodan i da ću ja još dobro zapamtiti tko je on. Tek tada sam zapravo saznao kako se zove. Neznam i ne mogu objasniti od kuda je njemu bilo poznato da ja nemam puške i da s puškom nisam zadužen.

Jedne večeri oko 22 sata, prije nego što sam od Božanića dobio PAP i municiju, čuo sam da cestom nedaleko od moje kuće u pravcu sela Kojići prolaze dva kamionića i dva traktora. Obzirom da je bio mrak nisam vidio tko sa tim vozilima upravlja. Vidio sam da su sva vozila natovare, a nisam vidio što voze. Sutradan se po selu pričalo da su ta vozila oružje i”municiju. što je kasnije bilo s tim oružjem i municijom, kuda je odvezeno i kome je podjeljeno,meni nije poznato.

Jedne zgode, nekako u vrijeme kad sam od Božanić Bogdana dobio PAP došao sam kod njega s Vujić Milanom i tada je nama Božanić Bogdan rekao da idemo s njim nešto mu pomoći. Krenuli smo s “Tamićem” Vujića do mjesta zv.”Cestar”, udaljenom oko 6 km. od sela Kojići prema Skaliću i dalje Drežnici. To je osamljeno mjesto u šumi. Tu smo stali, izišli iz auta i Božanić je meni i Vujiću pokazao u šumi pored ceste skrivenih 15 zatvorenih sanduka s ručkama dužine 1-1,5 m., širine oko 0,5 m. i debljine oko 0,30m. Pored toga bila je i nekakva vreća. Sva trojica natovarili smo te sanduke u Vujić evo vozilo i krenuli natrag prema Kojićima. Putem mi je Božanić rekao da ćemo te sanduke odvesti k mojoj kući, čemu sam se ja energično usprotivio. Božanić me pokušao nagovoriti i prisiliti da primim te sanduke , ali ja to nikako nisam htio, pa je on konačno rekao da ćemo sanduke pretovariti na moj traktor i odvesti ih na brdo zv. “Ljetište” kojih 300-400 mudaljeno od moje kuće o Na inzistiranje Božaniće nas trojica: ja, Božanić i Vujić kod moje kuće pretovarili smo sanduke s kamiona na moj traktor i zatim smo traktorom, kojeg sam ja vozio te sanduke odvezi na brdo zv. ”ljetište” gdje smo ih ostavili. U blizini tog mjesta nalazi se i jedna improvizirana drvena baraka. Što je bilo u navedenim sanducima i što je kasnije s njima bilo ja neznam. Ja nisam pitao Božanića što je u sanducima, ali sam po njihovom izgledu i težini zaključio da se u njima nalazi oružje ili municija.

Gotovo svi mještani Tuževića i okolnih sela, osim starih ljudi, bili su naoružani.

Onu drvenu baraku, pored koje smo ostavili onih petnajstak sanduka sagradili smo mi mještani prošle jeseni.

U izgradnji barake sudjelovao sam i ja, a pored mene Božanić Bogdan, Vujić Milan, Ilija Vraneš, Tomić Milan, Milošević Milan, Božanić Đuro i još neki drugi, ukupno nas desetak.

Onu pušku. i municiju koju sam dobio od Božanić Bogdana prilikom povratka u Rijeku, dana 29.9.91.g., predao sam prema naređenju Božanić Bogdana, Vujić Milanu  i neznam što je kasnije s tom puškom i municijom bilo.

To je sve što imam iznijeti u svoju obranu.

Na osumnjičenog nema daljnjih pitanja.

Ukoliko ostanem u pritvoru molim da se o tome obavijesti moj brat PLATIŠA MILAN iz Rijeke, Fiarela Gvardija br.4.

Upozoren u smislu čl. 82.st.l. ZKP-a pročitao sam zapisnik, na njega nemam primjedbi i stoga ga vlastoručno potpisujem.

dovršeno u 18 sati

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kir. 55/92-6

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv osum. Božanić Bogdana i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236. f. KZ RH i dr., odlučujući o prijedlogu Vojnog tužiteljstva Karlovac od 15. travnja 1992. god. za određivanje pritvora,

 

r i j e š i o  j e:

 

 

Temeljem čl. 192.st. 1. u vezi čl. 191. st. 2. toč. 1., 2. i 3. ZKP.a, o d r e đ u j e  s e  p r i t v o r  protiv:

 

I – BOŽANIĆ BOGDANA zv. ”Koić”, sina Milana i Nevenke,

rođ. Vraneš, rođenog 26.1.1954.god. u Tuževiću, Otočac,

s prebivalištem u Brinju, Tužević kbr. 23., Srbina, drž. RH,

II – LONČAR MILANA zv.”Klipa”, sina Rade i Marice rođ. Mileusnić,

rođenog 1.1.1967. god. u Škaliću – Otočac, s prebivalištem u Brinju,

Škalić kbr. 24, Srbina, drž. RH,

III – MALJKOVIĆ MILANA, zv. ”Kusa”, sina Dmitra i Rajne

rođ. Lončar, rođ. 4.4.1963. god. u Vodoteču – Otočac,

s prebivalištem u Brinju, Vodoteč kbr. 21., Srbina, drž. RH,

IV PLATIŠA NIKOLE – sina Mile i Anke rođ. Božanić,

rođ. 9.11.1951.god. u Tuževiću – Otočac, s prebivalištem

u Rijeci, Krnjevo – objekt 600/1, Srbina, drž. RH,

 

Pritvor počinje teči dana 13. travnja 1992.god. u 23,00 sati.

 

 

Obrazloženje

 

 

PS Otočac podnijelo je krivičnu prijavu br. K-19/92 od 12. travnja 1992.god. protiv Božanić Bogdana, Lončar Milana, Maljković Milana i Platiša Nikole, zbog osnovane sumnje da su počinili kriv. djela oružane pobune iz čl. 236.f. KZ RH i dr. te istovremeno osumnjičene privela istražnom sucu radi ispitivanja, a Vojni tužitelj, nakon ispitivanja osumnjičenih, predložio je da se protiv istih odredi pritvor, iz razloga predviđenih čl. 191. st. 2. toč. 1., 2. i 3. ZKP-a.

Osumnjičeni ispitani, priznaju neke od inkriminacija navedenih u krivičnoj prijavi kao npr. da su sudjelovali u organiziranju i čuvanju straža (oružanih), postavljanju barikada, te više ili manje u organizaciji raspodjele raznog oružja i municije i da su nelegalno posjedovali veću ili manju količinu raznog oružja i municije, dok ostale inkriminacije u cijelosti ili djelomično poriču.

Prijedlog za određivanje pritvora je osnovan.

Osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236.f. KZ RH pa i neka druga kriv. djela proizlazi iz krivične prijave PS Otočac, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta i drugih podataka u spisu, a djelomično i iz samih obrana osumnjičenih.

Iz istih podataka dalje proizlazi i da postoje razlozi za određivanje pritvora iz čl. 191. st. 2. toč. 1., 2., toč. 1, 2 i 3 ZKP-a.

Naime, dio teritorija RH još je uvijek okupiran od JA i pobunjenike i na tom teritoriju legalni organi RH nemaju vlasti, a osumnjičeni su sudjelovali u oružanoj pobuni koja ja između ostalog imala za posljedicu upravo i to da legalni državni organi nemaju kontrole na cijelom svom teritoriju, pa je stoga osnovano za pretpostaviti da bi osumnjičeni puštanjem na slobodu otišli na neko od takvih područja i time postali nedostupni sudu, odnosno zbog navedenih razloga postoji pritvorski razlog opasnosti od bijega.

Tokom istrage potrebno je saslušati veći broj svjedoka, koje osumnjičeni očito dobro poznaju, a od kojih su s nekima u srodstvu, pa postoji osnovana bojazan da bi puštanjem na slobodu mogli ometati istragu utjecajem na te svjedoke u pravcu da svjedoče onako kako je za njih povoljnije. S tim u vezi neki od suučesnika osumnjičenih još se uvijek nalaze na slobodi, pa postoji osnovana bojazan da bi osumnjičeni, puštanjem na slobodu, mogli ometati istragu i utjecajem na te svjedoke.

Konačno, kako je već naprijed rečeno, postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni, između ostalog, počinili i kriv. djelo oružane pobune, koja je za sada još uvijek nije u potpunosti ugušena i cijeli teritorij RH oslobođen od okupatora i domaćih pobunjenika, pa stoga postoji i bojazan da bi osumnjičeni puštanjem na slobodu mogli ponoviti krivično djelo, odnosno dalje nastaviti sudjelovati u oružanoj pobuni, zbog koje su prijavljeni.

Dakle, postoji razlozi za određivanje pritvora zbog kojih je pritvor i određen, pa je slijedom iznijetog, temeljem čl. 192. st. 1. ZKP-a, i odlučeno kao u izreci rješenja.

U Karlovcu, 15. travnja 1992.god.

ISTRAŽNI SUDAC:

PREDSJEDNIK SUDA:

Boljkovac Juraj

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Vijeću ovog suda, u roku od 24 sata, od časa primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u dva istovjetna primjerka, pismeno ili usmeno na zapisnik kod suda.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

 

Dna:

 1. Vojno tužit. Karlovac
 2. Božanić Bogdan
 3. Lončar Milan
 4. Maljković Milan
 5. Platiša Nikola
 6. Okr. zatvor Klc – odj. III
 7. Predsjedništvo

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio-39/92-23

Kv-30/92

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Nine Bubaš i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenika Bogdana Božanića i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236 f KZ RH, dana 14. svibnja 1992. godine.

r i j e š i o  j e

Temeljem čl. 11 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske UKIDA se PRITVOR protiv:

 

I – BOGDANA BOŽANIĆA iz Brinja, Tuževići 23

II – MILANA LONČARA iz Brinja, Šaklići 24,

III – MILANA MALJKOVIĆA iz Brinja, Vodoteč 21,

IV – NIKOLE PLATIŠE iz Rijeke, Krnjevo, objekt VI/I

koji je određen rješenjem Vojnog suda u Karlovcu Kir-55/92-6, od 15. travnja 1992.godine, a produžen rješenjem Vojnog suda u Karlovcu broj Kio-39/92-7, od 13. svibnja 1992. godine – te se osumnjičenici trebaju odmah pustiti na slobodu.

 

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

Obrazloženje

 

Rješenjem istražnog suca Vojnog suda u Karlovcu određeno je provođenje istrage protiv Bogdana Božanića, Milana Lončara, Milana Maljkovića i Nikole Platiše zbog osnovane sumnje da su počinili kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236. f. KZ RH.

Protiv osumnjičenika je određen i produžen pritvor rješenjima navedenim u izreci.

Okružni sud Karlovac primio je faks Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj broj 3841536321 od 13. svibnja 1992. god., a u vezi predmeta razmjene ratnih zarobljenika i zahtjeva za ukidanje pritvora. Između ostaloga navedeno je da su pregovori o razmjeni ratnih zarobljenika održani 5. svibnja 1992. između delegacija Republike Hrvatske i JA. Tako je delegacija Republike Hrvatske se obvezala predati 134 osobe za razmjenu 15. svibnja 1992. u Nemetinu, a Komisija za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj donijela je odluku da razmjenom budu obuhvaćene osobe koje se nalaze u okružnim zatvorima i prihvatnim centrima a prema priloženom popisu. Kako se u navedenom popisu, između ostalih nalaze i Bogdan Božanić, Milan Lončar, Milan Maljković i Nikola Platiša, to je u skladu sa propisom citiranim u izreci rješenja protiv njih ukinut pritvor.

Karlovac, 14. travnja 1992. godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak                                                                                 Zvonimir Matan

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 3 dana od dana primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri jednaka primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovog suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

 

DOSTAVLJENO:

 

 1. VT Karlovac na KT-192/92
 2. Bogdan Božanić
 3. Milan Lončar
 4. Milan Maljković
 5. Nikola Platiša, svi Okr. zatvor Klc.
 6. Predsjedništvo Vojnog suda Karlovac
 7. Uprava Okr. zatvora Karlovac

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Komisija za postupanje s osobama

zarobljenim u oružanim sukobima u

Republici Hrvatskoj

 

Zagreb, 15. svibnja 1992.

 

OKRUŽNI SUD BJELOVAR

OKRUŽNI SUD KARLOVAC

OKRUŽNI SUD OSIJEK

OKRUŽNI SUD POŽEGA

OKRUŽNI SUD PULA

OKRUŽNI SUD SISAK

OKRUŽNI SUD SPLIT

OKRUŽNI SUD VARAŽDIN

OKRUŽNI SUD ZAGREB

VOJNI SUD BJELOVAR

VOJNI SUD KARLOVAC

VOJNI SUD RIJEKA

VOJNI SUD SPLIT

VOJNI SUD OSIJEK

VOJNI SUD ZAGREB

 

PREDMET:

Razmjena ratnih zarobljenika

–        obavijest

 

Komisija za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u

Republici Hrvatskoj (dalje Komisija) svojim aktom od 13. svibnja 1992.godine dostavila je naslovljenim sudovima zahtjev za ukidanje pritvora sukladno odredbi članka 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni ZKP-a u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

Razmjena ratnih zarobljenika trebala se održati danas, 15. svibnja 1992. u Nemetinu. Međutim posredovanjem Međunarodnog komiteta Crvenog križa Komisija je izvješćena da je druga strana odgodila razmjenu bez navođenja razloga.

Obzirom da se razmjena ratnih zarobljenika nije ostvarila to više ne postoje razlozi za ukidanje pritvora po toj osnovi, te svi sudski postupci se mogu nesmetano nastaviti. U slučaju postojanja eventualnih zapreka molimo da o tome obavijestite Ministarstvo pravosuđa i uprave (telefax 536-321), te Komisiju (451-247).

 

O TOME OBAVIJEST: PREDSJEDNIK KOMISIJE:

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Javno tužiteljstvo Hrvatske                                                    Muhamed Zulić

ministar u Vladi Republike Hrvatske

 


 

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 12. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Juraj Boljkovac Božanić Bogdan i dr.

 

Zapisničar: Tonka Rendulić Zbog krivičnog djela iz čl. 236.-f.. KZ RH

 

za VT: Anton Stanković Moćan

 

Početak u 20,00 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: LONČAR SVETOZAR

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        Đuro i Soka rođ. Predović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Škalići 29. Brinje, Opć. Otočac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  31.1.1957.g. u Škalić 29., Opć.Otočac, Srbin,drž.RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              konobar, zaposlen u pod. Sokolac u

Brinju, od 10.000-HRD

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            neoženjen, nema djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: srednja ugostiteljska

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje: kuća

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              vojsku nije služio, oslobođen, VE u Otočcu

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

 

Upozoren u smislu čl. 67. st. 2. , čl. 218. st. 2. i 3. ZKP-a:

 

 

Saopćeno mi  je koji su osnovi sumnje protiv mene iz Zahtjeva za provođenje istrage VT Karlovac br. KT&192/92 od 17.travnja 1992.g.te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti. odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem . da se mogu brani ti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cijelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio sam zašto se okrivljujem pod toč. III predočenog Zahtjeva za provođenje istrage. Branitelja za. sada neću uzimati, a svoju obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Priznajem da sam sudjelovao u transportu i raspodjeli oružja i municije mještanima MZ Vodotoč, kao i u držanju noćnih naoružanih straža, ali ne u namjeri pripremanja oružane borbe poritv Organa vlasti RH  i u cilju odcjepljenja MZ Vodotoč kod općine Otočac i pripojenja te MZ tzv.           ”SAO Krajina”, već radi toga što me je na to primorao I-okr. Božanić Bogdan, koji je opet sve to radio, koliko sam ja shvatio u dogovoru i po naređenju s III-okr. Platića Slobodanom, koji je bio glavni organizator svega toga.

Jedne zgode krajem kolovoza ili početkom rujna 1991.god., navečer, već je bio mrak, slučajno sam se s II okr.Lončar Milanom zatekao u zaseoku Kojići i vidio da je s dva traktora

jednim kamionićem “TAM”, jednim kombijem “TAM” i jednom “Lada-nivom”, do kuće I-okr. Božanić Bogdana dopremljena veća količina oružja i municije: “PAP”, municije u sanducima, dva laka PM, jedan teški PM, te nekoliko sanduka mina za MB. Traktorima su upravljali IX-okr. Vraneš Ilija i XV. –okr. Milošević Milan. ”Lada-nivom” upravljala je meni jedna nepoznata osoba, koju su prisutnu oslovljavali kao Platića Slobodana. Iz njegovog ponašanja te večeri zaključio sam da je on bio glavni u toj kući, jer je naređivao što će se raditi s oružjem i municijom, te koliko će čega ostati kod I-okr. Božanić Bogdana, a što će se i koliko transportirati dalje. Kod toga on se uglavnom dogovarao sa I okr.Božanić Bogdanom. Onim kamionićem “TAM” i kombijem”TAM”.upravljali su meni neke nepoznate osobe, za koje samo izviđenja znam da su iz Jasenka i Drežnjce. U svim vozilima, dakle u traktorima, kamioniću, kombiju i “Ladi-nivi” bilo je oružje i municija, Pored ovih koji su upravljali vozilima, te I-okr. Božanić Bogdanom. Onim kamionićem ”TAM” i kombijem ”TAM” upravljali su meni neke nepoznate osobe, za koje samo izviđenja znam da su iz Jasenka i Drežnice. U svim vozilima, dakle u traktorima, kamioniću, kombiju i ”Ladi-nivi” bilo je oružje i municija. Pored ovih koji su upravljali vozilima, te I-okr. Božanić Bogdana, II-okr. Lončar Milana i mene, tu su bili prisutni još VII-okr. Maljković Bogdan, X-okr. Tomić Milan, XI.-okr. Lončar Dragan i XII-okr. Rajačić Milan, te VIII.okr. Maljković Milan.

Po naređenju III-okr. Platiša Slobodana i I-okr. Božanić Bogdana mi ostali prisutni istovarili smo iz traktora i unijeli u garažu I-okr.Božanić Bogdana mislim 23 PAP, 2 laka PM, jedan teški PM, više sanduka municije za PAP i nekoliko sanduka mina za MB. Zapravo, ispravljam se, prisjećam se da smo i 7. traktora istovarili u garažu ukupno točno 30 PAP. Ostatak oružja i municije pretovarili smo iz traktora u kamionić ”TAM”. Nakon toga Platiša Slobodan je s ”Lada-nivom”, te oružje i municijom koja se nalazila u tom vozilu, s još dvije meni nepoznate osobe, koje su upravljale kamionićem i kombijem otišao u pravcu Drežnice.

Nakon toga, iste večeri, oko 23,00 sata I-okr.Božanić Bogdan naredio je i meni i II-okr.Lončar Milanu da odemo s njim na stražu, na cestu između zaseoka Maljković i sela Bukovje, nastanjenog pučanstvom hrvatske narodnosti pa smo nas troje te večeri bili na tom mjestu na straži. Na straži smo bili naoružani. I-okr. je imao “AP”, II-okr. PAP, a ja svoju privatnu lovačku pušku.

Ujutro po završetku straže I-okr. je naredio meni i II-okr.da odemo s njime razvesti i podijeliti oružje i municiju po zaseocima sela Vodotoč: Skalićima, Gostovo Polje, Stanićima, Morvama, Bukvićima i Popovićima. Nas trojica utovarili smo u osobni automobil “Z-101”, kojim sam ja upravljao i “Škoda”, kojom je upravljao I-okr. ukupno 23 “PAP”  i uz svaku pušku po 120 metaka, te zatim to oružje i municiju razvezli i podijelili po naprijed navedenim zaseocima. Više se ne sijećam točno kojim sve osobama smo podijelili oružje i municiju. I-okr. je određivao kome će se dati oružje i municija. Ostatak oružja i municije ostao je u garaži I-okr. i ja neznam što je kasnije bilo s tim oružjem i municijom.

Pored ove zgode, kad sam bio na straži, o čemu sam naprijed govorio, bio sam još u nekoliko navrata na straži, na istom mjestu, s raznim mještanima sela Vodotoč, a pored toga još

i u nekoliko navrata na drugim mjestima u okolini Vodotoča. Raspored držanja straža, tko će biti na straži, u koje vrijeme i na kojem mjestu određivali su I-okr.Božanić Bogdan i VII-okr. Maljković Bogdan. Njih dvojica bili su glavni za raspoređivanje straža na cijelom području MZ Vodotoč tj. na području tog i okolnih sela, a za samo selo Vodotoč raspored stražarenja pravio je i  određivao VIII – okr. Maljković Milan.

Ja sam na straži bio svega oko 15 dana i za raspodjele oružja, o kojoj sam naprijed govorio. Nakon toga obolio sam, išao na liječenje, a uslijed toga stalno bio u radnom odnosu i vidio da je sve to besmisleno, pa sam odbio dalje ići i držati stražu. Ostali mještani još su jedno vrijeme držali straže, a nakon toga i oni su odbili dalje stražariti.

Nisam vidio, ali sam iz razgovora u selu čuo da je još ranije, prije dopreme oružja o kojem sam govorio, negdje početkom kolovoza 1991.g. u zaseok Kojići dopremljeno više RB, jedan teški PM i veća količina municije za to sam također čuo, to oružje podjelio je po selima MZ Vodotoč I-okr.Božanić Bogdan.

To je sve što imam iznijeti u svoju obranu.

Ukoliko ostanem u pritvoru molim da se o tome obavijesti moj brat LONČAR MILAN iz Zagreba, Ostrogovićeva 10.

Upozoren u smislu čl. 82.st.1. ZKP-a izjavljuje da je slušao diktiranje zapisnika, da na isti nema primjedbi i da ga ne želi čitati.

Dovršeno u 22,0

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio. 39/92-36

R J E Š E NJE

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv I-okr. Božanić Bogdana i dr.,zbog kriv. djela iz čl. 236-f. u vezi čl. 236-n KZ RH-a,

 

r i j e š i o  je:

 

I – Temeljem čl. 192.st.10 u vezi čl. 191.st.2. toč.l. i 2. i 3. ZKP-a  o d r e đ u j e s e

p r i t v o r

 

protiv:

 

 

V-okr. LONČAR SVETOZARA, sina Đure i Soke rođ.

Predović, rođenog 31.01.1957.god. u Skaliću, gdje i prebiva

na kbr. 29. – Otočac, Srbina, drž. RH,

 

 

II – Pritvor određen ovim rješenjem počinje teći dana 11. lipnja 1992.god. u 21,00 sat.

 

Obrazloženje

 

Rješenjem ovog suda br. Kio.39/92-2 od 17.4.1992.god. određeno je provođenje istrage protiv V-okr. Lončar Svetozara i dr., zbog osnovane sumnje da je počinio i djelo pripremanja oružane pobune iz čl. 236-f.st.l. u vezi čl. 236-n. KZ RR-a, činjenično i pravno pobliže opisano pod toč.3. izreke citiranog rješenja.

Okrivljeni ispitan, priznaje da je zajedno s ostalim okrivljenima, od kojih se neki još uvijek nalaze u bijegu, sudjelovao u transportu i raspodjeli oružja i municije, te držanju

noćnih naoružanih strana po zaseocima MZ Vodotoč, tj. onog’ zašto se okrivljuje, pri čemu se brani da to nije radio u namjeri pripremanja oružane pobune upravljene na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH, već radi toga što je na to bio primoran od ostalih okrivljenih, konkretno I-okr.Bojanić Bogdana, a i III-okr. Platiša Slobodana.

Obzirom da se okrivljenom stavlja na teret da je sudjelovao u pripremanju oružane pobune, do koje je na pojedinim dijelovima teritorija RH došlo i koja na tim područjima još i sada traje i zbog koje državni Organi RH na tim područjima nemaju kontrole postoji osnovana bojazan da bi okrivljeni boravkom na slobodi mogao pobjeći na neko od takvih područja i da bi time postao nedostupan sudu, a osim toga neki od okrivljenih još se uvi.jek nalaze na slobodi, pa postoji osnovana bojazan da bi okrivljeni boravkom na slobodi mogao ometati istragu utjecajem na te ostale


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: IV K-140/92-14

Kv-132/92

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Vojnog suda predsjednika Vojnog suda Juraja Boljkovac kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Zvonimira Matan kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Svetozara Lončar i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236-f st. 1 u vezi čl. 236-m KZH, na sjednici vijeća. održanoj dana 11. kolovoza 1992. godine

r i j e š i o  j e:

 

Temeljem čl. 11 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN br.25/92) u k i d a  s e

p r i t v o r protiv:

 

IV okr. SVETOZARA LONČAR sin Jure i Soke rođ.

Predović, rodj.31.1.1957. u Skaliću gdje i prebiva na

kbr.29, SO Otočac, Srbin, drž. RH

 

a koji je bio određen rješenjem istražnog suca Vojnog suda Karlovac broj Kio-39/92, od 12. lipnja 1992.g., a započeo teći dana ll.lipnja 1992.godine u 21 sat.

 

 

Obrazloženje

Vojni sud u Karlovcu dana lo. 8. 1992. g. zaprimio je telefaks Ministarstva obrane, Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj iz kojeg proizlazi da je na osnovu sporazuma u Budimpešti i u skladu sa Uredbom Predsjednika Republike od 22.4. 1992.g. dogovorena razmjena zarobljenika za dan 14.8.1992.g. u mjestu Nemetin. Među navedenim osobama za koje je dogovorena razmjena nalazi se naveden okr. Lončar Svetozar.

Obzirom na čl. 11 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o kriv. postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske sud je d1ižan radi razmjene ukinuti pritvor pa je stoga odlučeno kao n izreci.

 

U Karlovcu, 11. kolovoza 1992. god.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

PREDSJEDNIK SUDA:

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                            P R I T V O R!

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC                                                        H I T N O !

BROJ: KT-192/92

 

Karlovac, 10. srpnja 1992. godine

ASM/MS

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45. stavak 2. točka 3. i članka 174. stavak 2. preuzetog ZKP (NN.53/91), i na osnovu članka 45. stavak 2. točka 3. preuzetog ZKP (NN. 53/91) i članka 7. stavak 2. Uredbe o primjeni zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti jedinstvenosti Republike Hrvatske, (NN. 53/91 i 25/92) u odnosu na XVI. okr. Bukvić Željka podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

I           okr. BOŽANIĆ BOGDANA zv. ”Kojić”, sina

Milana i Nevenke r. Vraneš, r. 26.01.1954.g.

u Puževiću, SO Otočac, gdje i sada prebiva

na kbr. 23-Vodoteč, Srbina, osuđivanog prema

izvodu, bio u pritvoru kod Okružnog zatvora u

Karlovcu od 14.4. do 20.05.1992. godine,

II          okr. LONČAR MILANA, sina Rade i Marice

r. Mileusnić, r. 1.1.1967.g. u Škaljiću, SO Otočac,

gdje i prebiva na kbr. 24, Srbina, radnika, bio

u pritvoru kod Okružnog zatvora u Karlovcu

od 14.4. do 20.05.1992. godine,

III        okr. PLATIŠA SLOBODANA, sina

Nikole i Milice r. Trbović, r. 6.3.1956. u Karlovcu,

sa stalnim prebivalištem u Petrovoj ulici br. 3,

SO Maksimir, Zagreb, Srbina,

IV        okr. LONČAR SVETOZARA, sina Đure i Seke,

r. Predović, r. 31.1.1957. u Škalićima, SO Otočac, gdje

i prebiva na kbr. 29. Srbina, drž. RH, u pritvoru kod

Okružnog zatvora u Karlovcu od 11.6.1992.g.

 1. okr. LONČAR MIHAJLA zv. ”Brdar”, sina Ilije

i Zore r. Kosovac, r. 25.1.1954.g. u Vodoteču, SO Otočac,

sada prebiva u Gospiću, Budačka ulica br. 5, Srbina

 1. okr. MAJKOVIĆ BOGDANA, sina Branka i Milice,

r. Platiša, r. 6.2.1961. u Vodoteču, SO Otočac, prebiva u Ogulinu,

Bernardina, Frankopana bb, Srbina

 1. okr. MAJKOVIĆ MILANA, zv. ”Kuzar”, sina

Dmitra i Rajne r. Lončar, r. 4.4.1963. u Brinju, SO Otočac,

sada prebiva u Vodotešu kbr. 29, SO Otočac, Srbina,

elektrovarioca, bio u pritvoru kod Okružnog zatvora

u Karlovcu od 14.4. do 20.05.1992. godine.

 1. okr. VRANEŠ ILIJE zv. ”Ilica” sina Laze

i Danice r. 19.04.1957. u Vodoteču, SO Otočac,

sada prebiva u Tuševići kbr. 3, SO Otočac, Srbina

 1. okr. TOMIĆ MILANA zv. ”Kesa”, sina Mihajla,

r. 12.03.1966. u Vodoteču, SO Otočac, prebiva u

Tuževićima kbr. 7, SO Otočac, Srbina,

 1. okr. LONČAR DRAGANA, zv. ”Petrović”, sina

Branka i Milke, r. Orlić, r. 4.1.1962. u Vodoteču,

SO Otočac gdje i prebiva na kbr. bb, Srbina,

 1. okr. RAJAČIĆ MILANA, sina Borivoja,

r. 3.7.1964. u Brinju, SO Otočac, sada prebiva u Vodoteču –

Škavići br. 10, SO Otočac, Srbina,

 1. okr. STANIĆ BOŠKA, sina Milana, r.

11.09.’59. u Vodoteču, SO Otočac, gdje i sada prebiva,

Ivakuša kbr. 9., Srbina,

 1. okr. PLATIŠA NIKOLE sina Mile i Anke

r. 9.11.1951. g. u Tuževiću, SO Otočac, sada prebiva

u Rijeci, objekat VI, ulaz I Krajevo, radnika,

Srbina, osuđivanog prema izvodu, bio u pritvoru kod

Okružnog zatvora u Karlovcu od 14.4. do 20.05.1992.godine,

 1. okr. MILOŠEVIĆ MILANA, zv. ”Mića”, sina Mihajla,

r. 6.4.1955. u Zagrebu – Črnonomerec, s mjestom prebivališta u

Zagrebu, Velika Gorica, Junija Palmotića kbr. 1, Srbina,

 1. okr. LONČAR DANE sina Ante, r. 1.4.1935.

u Vodoteču, SO Otočac, sada prebiva u Škalićima bb,

SO Otočac,

 1. okr. BUKVIĆ ŽELJKA, sina Zdravka r. 16.4.1970.

u Vodoteču, SO Otočac, gdje i stalno prebiva na kbr. 43,

da su i to:

 

 1. okr. SLOBODAN PLATIŠA

 

1)         u drugoj polovini 1991. godine, a za vrijeme dok su naoružane skupine

posebno na području Općine Titova Korenica, Donji Lapac, Gračac i drugdje zajedno sa tzv. JNA poduzimale prve oružane akcije radi ocjepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranja posebne tvorevine tzv. ”SAO Krajina”, zajedno sa Rajnović Nikolom kao članovi užeg rukovodstva za organiziranje ovakvih akcija u selima s pretežito srpskim pučanstvom na području Ličko-Goranske regije, Općina Otočac, Ogulin, Vrbovsko i drugo u više navrata dolazili u mjesnu zajednicu Vodoteč, Općina Otočac, s ciljem da se radi predstojećih borbi naoruža stanovništvo i uspostave straže i rukovodstva pa je tako:

 

–        krajem kolovoza 1991. godine dovezao u Vodoteč i predao I. okr. Bogdana

Božaniću, 19 BABS, 12 komada metaka za sve,

–        u kolovozu i rujnu u prostorijama MZ Vodoteč, organizirao sastanke sa

stanovništvom MZ na kojima je na dogovoren način stražarenja, rukovodstvo straže, i općenito rukovođenje cjelokupnim pripremama,

–        u rujnu 1991. godine organizirao izgradnju puta između sela Vodoteč i sela

Prokike a zatim organizirao na toj trasitransport oružja za potrebe MZ Vodoteč te šire za potrebe Jasenka i Drežnice u koja mjesta su prebačene veće količine streljačkog naoružanja, ručnih bacača i minobacača sa pripadajućim streljivom,

–        neprekidno vršio nadzor nad izvršenjem postavljenih zadataka,

dakle, pripremao oružanu pobunu koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom

utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

 

I           okr. BOGDAN BOŽANIĆ

 

2) u drugoj polovini 1991. godine u Vodoteču, SO Otočac, kao neposredni rukovoditelj priprema za počinjenja borbe protiv legalnih organa vlasti Republike Hrvatske, radi ocjepljenja MZ Vodoteč, od Općine Otočac i spajanja tzv. ”SAO Krajina” a nakon što je III okr. Slobodan Platiša na način opisan pod točkom 1. organizirao straže, rukovođenje te organizirao i predao mu oružje, odredio stražarska mjesta, način stražarenja, rukovoditelje, straža po pojedinim zaseocima, a u kolovozu podijelio 19 PAP sa streljivom u zaseoku Škalići, u rujnu organizirao raspodjelu najmanje 25 PAP s pripadajućim streljivom stanovništvu, rasporedio puškomitraljeze te organizirao posade minobacača i organizirao uvježbavanje te učestvovao u izgradnji skloništa za osobe i naoružanje.

dakle, pripremao oružanu pobunu koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

 

II. okr. LONČAR MILAN

 1. okr. LONČAR SVETOZAR
 2. okr. LONČAR MIHAJLO
 3. okr. MAJKOVIĆ BOGDAN
 4. okr. MAJKOVIĆ MILAN
 5. okr. VRANEŠ ILIJA
 6. okr. TOMIĆ MILAN
 7. okr. LONČAR DRAGAN
 8. okr. RAJAČIĆ MILAN
 9. okr. STANIĆ BOŠKO
 10. okr. PLATIŠA NIKOLA
 11. okr. MILOŠEVIĆ MILAN
 12. okr. LONČAR DANE i
 13. okr. BUKVIĆ ŽELJKO

3) u drugoj polovini 1991. godine u Vodoteču, SO Otočac, a prema dogovoru i u

organizaciji III okr. Slobodana Platiše i I okr. Bogdana Božanića, te Rajnović Nikole s ciljem izvršenja potpunih priprema za otpučinjenja borbe protiv legalnih organa vlasti Republike Hrvatske s ciljem ocjepljenja MZ Vodoteč od Općine Otočac, i pripajanja tzv. ”SAO Krajini” zadužili oružje sa pripadajućim streljivom i sudjelovali u raspodjeli naoružanja, izgradnju skloništa i u rasporedu i organizaciji straža te obavljali straže, pa su tako VI. okr. MAJKOVIĆ BOGDAN i IX. okr. Tomić Milan kao neposredni pomoćnici pomagali I okr. Božanić Bogdanu u podjeli naoružanja, II. okr. Lončar Milan, IV. okr. Lončar Svetozar, V. okr. Lončar Mihajlo, VII. okr. Majković Milan, VIII. okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, X. okr. Lončar Dragan, XI. okr. Rajačić Milan, XIII. okr. Platiša Nikola, XIV. okr. Milošević Milan, XVI. okr. Bukvić Željko, sudjelovali u transportu oružja i streljiva, V. okr. Lončar Mihajlo, VII. okr. Majković Milan, VIII. okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, XI. okr. Rajačić Milan, XII. okr. Stanić Boško, XIV. okr. Milošević Milan i XV. okr. Dane Lončar vršili raspored i zapovjedali stražama po zaseocima, VI. okr. Majković Bogdan pomagao I okr. Božanić Bogdanu u kontroli i nadgledavanju rada straže a VIII okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan i XIII. okr. Platiša Nikola sudjelovali u izgradnji skloništa za osobe i oružje,

dakle, pripremali oružanu pobunu koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivična djela protiv Republike Hrvatske i to I okr. Božanić Bogdan djelom opisanim pod točkom 2), III okr. Platiša Slobodan, djelom opisanim pod točkom 1), II okr. Lončar Milan, IV. okr. Lončar Svetozar, V. okr. Lončar Mihajlo, VI. okr. Majković Bogdan, VII okr.Majković Milan, VIII okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, X. okr. Lončar Dragan, XI. okr. Rajačić Milan, XII. okr. Boško Stanić, XIII. okr. Platiša Nikola, XIV. okr. Milošević Milan, V. okr. Lončar Dane i XVI. okr. Bukvić Željko djelom opisanim pod točkom 3) krivična djela – pripremanja oružane pobune – opisano u članku 236-f u svezi članka 236- n a kažnjivo po članku 236-n KZRH.

Stoga

P r e d l a ž em

 

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu privede IV. okr. Lončar Svetozar, pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u službene zabilješke (223-108), službenu zabilješku (28), službenu zabilješku (43), te o oduzetim predmetima (44-88), izvede iz K.E. (105-107), (154-162, 181), fotodokumentaciju (126) te video snimke.
 4. da se BUKVIĆ ŽELJKO temeljem članka 191. preuzetog ZKP (NN 53/91) odredi pritvor, te da se na temelju članka 300 stavak 3. preuzetog ZKP (NN. 53/91) I okr. Božanić Bogdanu, II okr. Lončar Milanu, III. okr. Platiša Slobodanu, V. okr.Lončar Mihajlu, VI. okr. Majković Bogdanu, VII. okr. Majković Milanu, VIII okr. Vranješ Iliji, IX. okr. Tomić Milanu, X.okr. Lončar Draganu, XI. okr. Rajačić Milanu, XII. okr. Stanić Bošku, XIII. okr. Platiša Nikoli, XIV. okr. Milošević Milanu, XV. okr. Lončar Dani i XVI. okr. Bukvić Željku sudi u odsutnosti.

 

Obrazloženje

 

Policijska stanica Otočac prijavila je okrivljene da su počinili djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv svih okrivljenih osim XVI. okr. Bukvić Željka provedena je istraga.

I okr. Božanić Bogdan brani se da ne pripada niti je pripadao ni jednoj političkoj stranci i da je do VIII.mj. u njegovom mjestu kao i u ostalim zaseocima život tekao normalno. Krajem 8. mj. 1991. god. da je kod njega došao njemu do tada nepoznati III okr. Platiša Slobodan te mu rekao da živi u Zagrebu i da je kapetan JNA te ga pitao da li drže straže, da li su naoružani te mu odgovorio da nisu i da nema za to potrebe, ali da taj odgovor ovoga nije zadovoljio. Idućih nekoliko dana da je III okr. ponovno navraćao u njihovu selu te njemu i ostalim mještanima govorio da je potrebno da organiziraju straže i da uzmu oružje i slično. U vezi toga su održani sastanci na kojima su se neki mještani tome protivili, neki su samo šutili, a neki su se s tim i suglasili. Nekoliko dana iza toga je kod njega u kuću došao III okr. i rekao mu je da je u kuću Lončar Rade doveženo oružje i da ga treba podijeliti mještanima, on da se tome suprotstavljao a on da mu rekao da je to naređenje i da to mora izvršiti i stoga uzeo svoj kamion, otišao u utovario 19 ”PAPS” po 120 komada metaka za svaku pušku a tada je s njim da je bio prisutan i 9 okr. Tomić Milan. Da je te puške odvezao u zaseok Škalići i podijelio građanima, odnosno mještanima koje poimenično i navodi. Te osobe isto tako i djelatnicima Policijske stanice Otočac predočio od kojih je i to oružje oduzeo. Prilikom oduzimanja oružja da nije znao gdje isti imaju oružje spremljeno i sakriveno točnije rečeno on je podijelio 14 pušaka sa streljivom a ostale 4 da je odvezao Tomić Milan i podijelio građanima i to Vraneš Iliji. Milošević Peri, Vujić Milanu a jednu da je isti zadržao za sebe. Te puške IX. okr. Tomić Milan da je podijelio u zaseoku Fuževići. Par dana iza toga da je III okr. Platiša Slobodan u selu dovezao buldoždljer i s tim da je proširen put između Vodoteča i Prokika. Nekoliko dana iza toga tim putem je III okr. Platića Slobodan za svojim vozilom ”Ladan Ivan” te sa dva traktora s kojima su upravljali VIII okr. Vraneš Ilija i XIV. okr. Milošević Milan dovezli oružje i municiju i misli da je bilo oko 60 komada PAPS, 2 M-72, 2 PM-M53, 2 RB i 2 minobacača, a uz svaki PM da je bilo po 600 metaka a uz svaku Pape da je bio 80 metaka. Da su odmah to oružje i streljivo pretovarili u jedan ”tamić” koji je odvezao jedan njemu nepoznati čovjek u pravcu Drežice, te nezna šta se s tim oružjem kasnije dogodilo. Jedno sat-dva iza toga da su kod njega s traktorima došli VIII okr. i XIV. okr. te su dovezli oko 25 PAPS, 2 PM M-22 i 2 PM M-53 i 2 RB i 2 minobacača sa municijom te su mu ovi rekli da to ostane do sutra kod njega kada će to preuzeti određene osobe. Slijedećeg dana zajedno sa drugo okrivljenim, IV. okrivljenim, da je to oružje razvezao po zaseocima Šakaljići, Puževići i razdijelio mještanima. Par dana iza toga da je ponovno došao po njega III okr. i pitao ga da li je podijelio oružje a s njim da je tada bio XVI. okr. Bukvić Željko, jer tada je na traktor natovario jedan minobacač i odvezao ga u pravcu Škalića. O podjeli oružja iz ove druge ”ture” da nije vodio nikakvu evidenciju ali se sjeća i nabraja osobe po sjećanju kojima je to predao. A znade da je jedan PM-53 preuzeo X. okr. Lončar Dragan, a jedan Božanić Đuro. Jedan PM-72 da je preuzeo VII okr. Bajković i drugi isto takav da je preuzeo XII. okr.

Sredinom IX. Mjeseca da je ponovno kod njega došao III. okr. koji je sazvao sastanak u Škalićima i rekao da trebamo početi držati straže na prometnicama, kontrolirati ulazak, izlazak robe i osoba te postaviti rampe. Slijedećih mjesec i po dana su mještani iz sela Vodoteč te zaseoka Škalići, Tuževići, Majkovići, Gostovići, organizirali i po noći držali straže. Na pojedinim mjestima stražarile su po dvije, tri osobe. U stražarenju je bilo dogovoreno da treba spriječiti nailazak samo neke veće kolone vozila, ali takvog slučaja nije bilo, a isto tako da je dogovoreno da u takvom slučaju se ispali 5 metaka u zrak kako bi se ostali obavijestili o nailasku nepoželjnih osoba. Oni ad nisu postavljali nikakve barikade na cestama a pored straže u zaseoku koji da je vršio XIV. okr. Milošević Milan odnosno u tom zaseoku da je on vršio raspored straža, XIV. okr. Milošević Milan u zaseoku Tuževići, a u Vodotiću VII. okr. a u Škaliću XV. okr. Lončar Dane. Negdje u 10/11 mjesecu da su spontano prestali držati straže, ali da je tada došao III okr. i tražio da nastave s držanjem straža ali da su oni odbili i da tada više on nije dolazio u selo. Kada je III okr. dolazio u njihovo selo i organizirao naoružanje i straže da je s njim bio prisutan pukovnik JNA Rajnović Milan zv.”Čiča”. Uz to navodi da je mještane s rukovanjem minobacačima upoznao III okr. Platiša Slobodan. Prilikom stražarenja da su počinili jednu baraku i da su tu baraku radili Vujić Milan i Milošević Petar. Nakon što su krajem 11.mj. 1991.god. prestali davati straže da nikakvih akcija na području Vodoteča nije bilo.

II okr. Lončar Milan brani se: da je u razgovoru sa mještanima saznao da je negdje u VIII mj. 1991.godine I okr. Božanić Bogdan dovezao iz Drežnice 25 komada PAP i municiju te to podijelio mještanima u Puževićima i drugim zaseocima. Jedne zgode nakon toga kod I okr. da je vidio spisak osoba koje su dobile oružje i municiju. Negdje početkom 9. mj. da je zajedno sa IV. okr .Lončar Svetozarom bio u zaseoku Kojići i da je u kući I okr. odnosno pred garažom I okr. vidio da su došla dva ”tamića” i ladanila i da su dola i dva traktora s kojima su upravljali VIII. okr. Vraneš Ilija i XIV. okr. Milošević Milan. Tim vozilima da je dopremljeno oružje i municija koja je istovarena u garažu Božanić Bogdana, da je tu bilo pušaka PAP, minobacača, raznih kalibra i dr., odnosno minobacači koje je naveo I okr. u svojoj obrani. Oružje da su istovarali IX. okr. Tomić Milan, Božanić Marko, Božanić Đuro, X. okr. Lončar Dragan, XIX. okr. Rajačić Milan i dr., kada je to oružje istovareno III okr. Platiša Slobodan prije nego je otišao prema Partizanskoj Drežnici da je naredio njemu I okr. Božanić Bogdan, VII okr. Majković Milanu, VI. okr. Majković Bogdanu, IV. okr. Lončar Svetozaru da trebaju držati straže, što su oni i učinili. Stražarili su sa puškama. Organizacija straža u Škalićima da je bio zadužen XI. okr. Rajačić Milan, sa Morve, Bukvić i Staniće da su bili odgovorni Gostović Goluban i XII okr. Stanić Boško, za Kojiće I okr. Božanić Bogdan, za Tuževiće IX. okr. Tomić Milan i VIII.okr. Vraneš Ilija, a za Vodoteć, Majkoviće i Kneževiće da je bio odgovoran XIV. okr. Majković Milan. Gdje je on stražaio ad je to u selu Majkovići da su preko ceste postavili neku letvu kao brkvu. Da je vidio da su na drugim stražarskim mjestima preko prometnica stavljali balvane i daske, granje i tome slično. Straže da su se držale samo po noći i da su se po noći stavljale prepreke na ceste. Nakon one večeri kad ime je naredio da počnu sa stražama da je u jutro došao kod njega I okr. Božanić Bogdan te naredio njemu i IV. okr. Lončar Svetozaru da dođu do njegove kuće i da mu pomognu po okolnim mjestima podijeliti puške i municiju, te da su njih troje to i učinili. Da je podijeljeno oko 25 komada PAP sa po 120 metaka. U svojoj obrani nabraja osobe kojima je tada i podijeljeno oružje. Nakon ove podijele oružja da je vidio jedan puškomitraljez kod VII. okr. Majković Milana te kod XI. okr. Rajačić Milana i kod X. okr. Lončar Dragana, a četvrti puškomitraljez da je bio kod I okr. Božanić Bogdana. Koliko je čuo minobacačima da su bili zaduženi VIII.okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, XII. okr. Stanić Boško i još neke osobe. Da je vidio samo da je jedan bacač bio na brdu ”jetište” između sela Tuževići i Kojići. Od svih tih akcija da je samo sudjelovao u pretovaru oružja i njega i distribuciji po okolnim selima i to zajedno sa I okr. Božanić Bogdanom i IV. okr. Lončar Svetozarom a sve to po naređenju I okr. i samo da je u četiri navrata držao straže.

Organizator nabavke i dopreme oružja i municije da je bio III okr. Platiša Slobodan s  kim je uvijek u društvu bio Rajnović Nikola zv. ”Čiča” penzionirani oficir JNA. Organizator je vršio I okr. Božanić Bogdan i VI. okr. Majković Bogdan. Straže da su se držale oko 2 mjeseca i da je s istima prestalo odnosno da su se prestale držati krajem 10.mj.1991.godine.

IV. okr. Lončar Svetozar u svojoj obrani priznaje da je sudjelovao u transportu i raspodjeli oružja i municije mještanima MZ Vodoteč kao i držanju noćnih naoružanih straža a i da to nije bilo u cilju pripremanja oružane pobune protiv RH. Da je to vršio samo zato jer je bio primoran od I okr. Božanić Bogdana a koji je to sve radio u dogovoru i po naređenju III okr. Platiša Slobodana koji je bio glavni organizator. Krajem mjeseca kolovoza ili početkom rujna 1991. na večer da je bio zajedno sa II okr. Lončar Milanom u zaseoku Kojići i da su tada vidjeli da je kod kuće I okr. Božanić Bogdana dopremljena veća količina oružja i municije. To je doveženo traktorima s kojima je upravljao VIII okr. Vraneš Ilija i XIV. okr. Milošević Milan, a s jednim ”laganinon” da je upravljao III okr. prilikom pretovara tog oružja da su bili prisutni VI. okr. Majković Bogdan, IX. okr. Tomić Milan, X. okr. Lončar Dragan, XI. okr. Rajačić Milan, te VII. okr. Majković Milan. Po naređenju I i III okr. da su izvršili istovar oružja u garažu I okr. istu večer da mu je I okr. naredio da zajedno s II okr. idu na stražu između zaseoka Majkovići i Bukovlje. Da su bili na straži i da su bili naoružani ”PAP”. Ujutro po završetku straže da je okrivljeni njemu i II okr. naredio da idu razvesti i podijeliti oružje i municiju po susjednim zaseocima Škalići, ? Polje, Stanićima, Moravaca i dr. Pored navedenog da je još u nekoliko navrata bio na straži a raspored straže da je određivao I okr. Božanić Bogdan i VI. okr. Majković Bogdan. Njih dvojica da su bili glavni za raspoređivanje straža na cijelom području MZ Vodoteč. Na stražama da je bio svega 15 dana a nakon toga da je obolio i otišao na liječenje. Isto tako da je vidio sve da je to besmisleno, pa je odbio ići dalje na stražu.

VII. okr. MAJKOVIĆ Milan zv. ”Kusan” brani se, da nije sudjelovao u nabavci i distribuciji oružjem i municije po selima Bukvić, Gostovići, Vodoteč i dr. Jedino da je I okr. Božanić Bogdana i IX. okr. Tomić Milana kod svoje kuće u 6 mj. 1991. godine primio jednu PAP-a i 120 metaka. Pušku da ima kod sebe do polovine 11. mj. kada je otišao raditi u Rijeku, a pušku da je ostavio Vraneš Milanu iz Tuževića. Kroz sve to vrijeme da je možda u dva navrata držao stražu u selu Majkovići. Na stražama da je bilo po troje i da su dežurali svaku drugu noć. Za vrijeme stražarenja da su preko prometnica postavljali određenu barikadu odnosno letvu koja je služila ko brtva. Straže da su držali iz razloga jer im je III okr. Blatiša Slobodan u nekoliko sastanaka rekao da će ih napati ustaše kao što je to bilo 1941.g. te da već u Jasenku i Drežnici već odavno drže straže te da su se mještani tih mjesta već pripremili za zbjegove. Straže u selu Majkovići i okolnim selima da su se držale oko 2 mjeseca i da su ih krajem 10 mj. ili početkom 11.mj. prestali držati. Stražarska mjesta da su ih obilazili I okr. Božanić Bogdan i VI. okr. Majković Bogdan te Trbović Ranko i za njih da su bili glavni za organizaciju straže. Za straže u Gostoviću i Moravaca te u Bukviću da je bio odgovoran XII.okr. i Gostović Goluban a u Škalićima da su odgovorni za straže bili XI.okr. Rajačić Milan i V. okr. Lončar Mihajlo, u Kojićima da je bio odgovoran I okr. Božanić Bogdan a u Puževićima da je bio odgovoran XIV. okr. Milošević Milan i VIII. okr. Vraneš. Mjesec dana nakon što je od I. okr. Božanić Bogdana dobio pušku da je morao ići po oružje u selu Stubicu između Frokika i Krivog Puta a da je tada s njim bio XIV. okr. Milošević Milan i VIII.okr. Vraneš  Ilija koji su upravljali traktorima a s njima da je tada bio prisutan na drugo vozilo i odvezeno njemu u nepoznatom pravcu odnosno prema Drežnici a ovaj drugi dio oružja koji je bio da je odvezen prema Drežnici a ovaj drugi dio oružja koji je bio da je odvezan u garažu Božanić Bogdana. Njemu da je lično poznato da je glavni organizator i naredbovac o nabavci i raspodjeli oružja bio III okr. Platiša Slobodan na širem planu a u samom mjestu su za to bili I okr. Božanić Bogdan i IV. okr. Lončar Svetozar koji je razvozio to oružje.

XIII. okr. Platiša Nikola brani se da nije učestovao u nikakvoj pripremi za oružanu pobunu odnosno distribuciju, podjeli oružja, organizaciji straže i sl. Točno je da je od I. okr. u drugoj polovini 9. mj. 1991.g. dobio ”Pap” sa određenom količinom metaka. Da je nakon toga s tim oružje kao i ostali mještani držao straže i da je na stražama samo bio dva puta. Kada je bio na straži da na cesti nije bilo nikakvih prepreka. Njihov zadatak na straži da je bio da u slučaju da netko naiđe da ga zaustave i prekontroliraju ali da takvog slučaja dok je on bio na straži nije bilo. Inače da on živi stalno u Rijeci a krajem 8.mj. kada je došao kući da je čuo da se po Tuževićima i okolnim selima dijeli oružje i municija. U Tuževićima da je bio do 29.9.1991.g. kada je otišao u Rijeku gdje se i stalno nalazio. Uz to navodi da je bio par dana u 11.mj.1991. u Tuževićima radi nabavke drva. Prije nego što je od I. okr. Božanić Bogdana dobio pušku da mu je ovaj u nekoliko navrata naređivao da se zaduži s puškom ali da je to on odbijao. Da znade da je glavni organizator raspodjele nabavke oružja bio III okr. Platiša Slobodan. Nakon što je primio od I okr. Božanić Bogdana pušku da je jedne zgode došao kod istog i da je on rekao da mu ide nešto pomoći. S ”tamićem” da su krenuli prema Škalićima i dalje prema Drežnici. U mjestu ”čestar” udaljenom oko 6 km od sela Kojići i to na jednom osamljenom mjestu u šumi da su stali i izašli iz auta i da je tada Božanić njemu i Vujić Milanu koji je bio tu prisutan pokazao pored ceste sakrivenih 15 sanduka koji su bili zatvoreni s ručkama dužine 1-1.5 metara, širine oko 0.5 m. Da su natovarili te sanduke i vratili se natrag u Kojiće a I okr. Božanić Bogdan da mu rekao da će te sanduke odnijeti kod njegove kuće. Kako on nije na to pristao da mu je Božanić Bogdan rekao da će sanduke pretovariti na traktor odvesti na brdo zv. ”ljetište” koje je od njegove kuće udaljeno 300 do 400 metara. Na njegovo inzistiranje da su pretovarili sanduke na njegov traktor i odvezli na brdo zvano ”Ljetište”. Da nije pitao I okr. šta se nalazi u sanducima, ali da je po izgledu i težini zaključio da se radi o oružju ili municiji.

Svi mještani Tuževića i okolnih sela da su bili naoružani, osim starih ljudi. Drvenu baraku na brdu ”zvanom ljetište”, kod koje su ostavili napred navedene sanduke da su sagradili mještani. U dizanju barake da je sudjelovao i on a pored njega I okr. Božanić Bogdan, Vujić Milan, VIII. okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, XIV. okr. Milošević Milan i još neki drugi ljudi. Katkada je odlazio u Rijeku 29.9.1991.god. da je pušku po naređenju I okr. Božović Bogdana predao Vujić Milanu i da nezna šta je kasnije s njom bilo.

xxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazuje da vrlo malo zna o stvaranju organizacije uperene protiv Republike Hrvatske na području Vodoteča, Škalića, Tuževića i okolnih zaseoka. Da on je radio i sada radi u Brinju a da tako nema posebno nekih određenih saznanja. III okr. Platiša Slobodana da je svega vidio u dva navrata, da je s njim imao prepirku oko toga jer se nije slagao s mišljenjem III okrivljenog. Ostale sve okrivljene da pozna jer su isti iz njegovog ili susjednih sela, da je organizator oružane pobune i pripremanja oružane pobune te dopreme i raspodjele oružja bio III okr. Platiša Slobodan, a glavni organizator podjele lokalnom stanovništvu da je bio I. okr. Božanić Bogdan. Da je bilo oružje raspodjeljeno mještanima, i da su svi okrivljeni i još neki drugi mještani držali s oružjem straže. Jedne zgode da je s nekoliko drugih mještana koji su bili njegovi istomišljenici da je išao na razgovore s predstavnicima hrvatskog pučanstva u Brinju, ali u Vodoteču da ih je zaustavila straža i na povratku da su tada na straži bili II okr. Lončar Milan, IV. okr. Lončar Svetozar, VII. okr. Majković Milan. Uz to navodi da krajem 1991. ili početkom 1992.g. VII okr. Majković Milan kada je odlazio u Rijeku kod njega ostavio PM kasnije od njega su oduzeli djelatnici PS Otočac. U dva navrata kada je vidio III okr. Platiša Slobodan da je isti bio obučen u vojnu uniformu i naoružan automatom.

xxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da je u dva navrata u drugoj polovini 1991. godine vidio III okr. Platiša Slobodana sa još nekoliko njemu nepoznatih osoba koji su svi bili obučeni u šarene vojne uniforme i naoružani automatima. S njima u društvu tada da je bio I okr. Božanić Bogdan i VI. okr. Majković Bogdan, da su govorili da glavni idu po okolnim zaseocima i organiziraju sastanke s kojima je bio cilj pobuna protiv Republike Hrvatske. U dva navrata da je vidio III okr., I. okr. i VI. okr. i još neke njemu nepoznate osobe da su po selima mještanima dijelili oružje i to da su išli od kuće do kuće i ostavljali oružje. Isto tako da znade da je III okr. organizirao proširenje šumskog puta kako bi se njihovo mjesto povezalo sa Prokika. Tako da mu je poznato da se u toku druge polovine 1991. godine u selima Vodoteč, Škalić, Puževići, Kojići, Bukvići, Movre, Gostovo Polje, i Stanići držalo noćne straže, da su straže držali mještani i to gotovo svi mještani sela, pa tako i okrivljeni. Među njima da je i on u nekoliko navrata držao stražu i da je takva bila naredba, te naredbe da je izdavao I okr. Božanić Bogdan. U jesen 1991.g. da je u njegovo selo došlo 15 do 20 osoba obučenih u šarene vojničke uniforme, da su svi bili naoružani, a s njima u društvu da je bio I okr. Božanić Bogdan, III. okr. Platiša Slobodan, te da su ovi bili smješteni u jednoj praznoj kući. Za to vrijeme da se pričalo da će ti ljudi pucati po Brinju i da im se ostali ljudi moraju tome pridružiti, ali se većina mještana tome energično suprostavila. Najodlučniji u tome da je bio Vranješ Milan, da do oružane pobune i protiv RH i njenih legalnih organa nije došlo tako da je sve ostalo samo na pripremanju tj. održavanju sastanaka, dogovaranju, djelanju oružja, držanju noćnih straža i postavljanja prepreka na cesti i tome slično bez konkretnih oružanih akcija.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da on nije primio nikakvo oružje, a sve o pripremanju oružane pobune znade iz pričanja susjeda ali da i to nije bila nikakova tajna. Da je I okr. Božanić Bogdan. Da znade da se u njegovom selu kao i okolnim selima držale noćne straže. Da su straže držali svi radno sposobni muškarci. I sam da je dva tri puta bio na stražama. U njegovom selu straže da je organizirao I okr. Božanić Bogdan. Na pojedinim stražarskim mjestima da je čuo da su postavljene prepreke prilikom stražarenja a na mjestu gdje je on znao stražariti da nije bilo nikakvih prepreka.

xxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao da su krajem rujna ili početkom listopada 1991.g. došli kod njega I. okr. II okr. i IV. okr. te da su mu tada dali jednu ”Pap”, 120 metaka i da mu je tada I okr. rekao da mora ići na straže što je on u nekoliko navrata učinio. Kod njega u Škalićima da je glavni zapovjednik straže bio ? okr. Rajačić Milan. O svim tim događanjima da je glavni organizator bio I okr. Božanić Bogdan s kojim je najčešće u društvu bio VI. okr. Majković Bogdan.

xxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao iskazao je da je utvrđenog dana u rujnu 1991.g. kod njega došao II okr. i IV. okr. te su mu dali PAP i 120 metaka i rekli su da mora držati straže. Da je u par navrata bio u straži, a pušku da su mu oduzeli djelatnici policijske stanice Otočac kada su oduzeli oružje i drugim mještanima. Da je čuo da se to znalo da je oružje i municiju dopremio III okr. Platiša Bogdan, da je iste dijelio i razvažao po selima s I okr. Božanić Bogdanom. Da znade isto tako ad je proširen šumski put od njihovog sela prema Prokikama a da je organizirao III okr. Platiša Slobodan.

Iz službene zabilješke (23-28), službene zabilješke (31), službene zabilješke (43), potvrda o privremenom oduzimanju predmeta (44-88) te fotodokumentacije (126) proizlazi da su djelatnici Policijske stanice Otočac 1.4.1992. godine u mjestima Vodoteč, Škalići, Gostovo Polje, Tuževići, Kojići, Movre, Staničići, Kneževići, Bukvići i Majkovići od osoba navedenih u službenim zabilješkama i potvrdama o oduzetim predmetima pronašli i oduzeli oružje i streljivo koje je vojnog porijekla, a koje je bilo spremljeno u kućama ili sakriveno u gospodarskim zgradama, šumama zemunicima i dr. Tom prilikom je na tom području oduzeto i pohranjeno u skladištu Policijske stanice Otočac 38 komada PAP, 2 komada PM-7-62, 1 komad M-48, 1 komad AT, rap plus 5 okvira sa AT, fišeklija dvodjelna komada 15, 2 komada minobacača 82 mm, 1 ručni bacač, pribor za čišćenje minobacača 2 komada, 1 pištolje ”škorpion”, 4 komada okvira za ”škorpion”, 2 komada PMM 53, 6 komada redenika za PM M-53, 62 komada komulativnih mina za RB, 30 komada mina za MP 82 mm, 2 komada optičkih nišana za MP 82, 2 komada kutije za redenike, 1 redenu cijev za PM M 53, jednu busolu, 2 ručne bombe, 1410 komada municije 7,62 , 590 komada municije 7,9 mm.

Obzirom na sve napred navedeno nedvojbeno proizlazi da su svi okrivljeni učestovali u pripremanju oružane pobune na području MZ Vodoteč, a koja je bila upravljena protiv Republike Hrvatske radi ocjepljenja pojedinih djelova Republike Hrvatske i pripajanju tzv. SAO Krajina. Iz obrane okrivljenih, i iskaza saslušanih svjedoka nedvojbeno proizlazi da je glavni organizator na području MZ Vodoteč, te Općini Otočac, Ogulin, Vrbovske bio III. okr. Slobodan Platiša s kojim je u svim njegovim akcijama bio prisutan i Rajnović Nikola, da je isti organizirao u MZ Vodoteč, dopremu oružja i streljiva, da je organizirao način stražarenja, rukovodstvo straža, te organizirao proširenje puta kroz šumu, a od Vodoteča do sela Prokika, a upravo radi transporta oružja za potrebe MZ Vodoteč, te za potrebe Jasenka, Drežnice i dr. mjesta, pa se stoga u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela.

To što je inače navedeno u ponašanju I okr. Božanić Bogdana smatramo da se stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela i same obrane I okr. kao i iz obrane ostalih okrivljenih kao i iskaza svjedoka proizlazi da je na području Mjesne zajednice Vodoteč kao glavni organizator i realizator ideja III okr. Platiša Slobodana uprave bio I. okr. Božanić Bogdan koji je bio konkretni izvršioc raspodjela oružja, dopreme oružja, organizacije straža, kontrola straža, izgradnje skloništa za osobe i naoružanje i dr., a sve to u cilju ugrožavanja ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Iz napred navedenog tj. obrane svih okrivljenika te iskaza saslušanih svjedoka i materijalnih dokaza koji prileže spisu proizlazi da su svi ostali okrivljeni na svoj način sudjelovali u pripremanju oružane pobune na području Mjesne zajednice Vodoteč, te da su upravo u tu svrhu zadužili oružje sa pripadajućim streljivom, da su sudjelovali u raspodjeli, prevozu oružja, i izgradnji skloništa, da su držali straže, postavljali barikade na prometnicama, a sve je to bilo u cilju ugrožavanja društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Obzirom da je prema svim okrivljenima već određen pritvor i raspisana tjeralica to smatramo da je isto potrebno učiniti u odnosu XVI. okr. Bukvić Željka koji je za sada nedostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske.

Obzirom da su svi okrivljeni osim IV. okr. Lončar Svetozara trenutno nedostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske to predlažemo da se svim okrivljenima osim V. okr. sudi u odsutnosti jer smatramo da su ispunjeni uvjeti iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN 53/91) i da za to postoje važni razlozi.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ANTON STANKOVIĆ MOĆAN


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

IV  K-140/92

N A R E D B A

 

Vojni sud u Karlovcu, po predsjedniku vijeća Mladenu Kosijer u kriv. predmetu protiv BOGDANA BOŽANIĆ i dr. radi kriv. djela iz čl. 236.f. st. 1. u vezi čl. 236. n KZH.

 

n a r e d i o  j e

 

Temeljem čl. 551. st. 1.i 2. preuzetog ZKP-a (NN 53/91) o d r e đ u j e  s e  i z d a v a n j e  t j e r a l i c e  protiv:

 

I okr. BOGDANA BOŽANIĆ, sin Milana i Nevenke,

r. Vraneš, r. 26.01.1954. godine, u Puževići, SO Otočac,

gdje i sada prebiva na kbr. 23, Vodoteč, Srbin, državljanin RH

II. okr. LONČAR MILAN, sin Rade i Marice, r.

Mileusnić, r. 1.1.1967. godine, u Škarići,

SO Otočac, gdje i prebiva na kbr. 24,

Srbin, radnik, državljanin RH,

VII. okr. MALJKOVIĆ MILAN, zv. ”Husa” sin Dmitra

i Rajne, r. Lončar, r. 4.4.1963.god., u Vodoteču,

Otočac, s prebivalištem u Brinju, Vodoteč 21,

Srbin, državljanin RH,

XIII. okr. PLATEŠA NIKOLA, sin Mile i Anke,

r. Božanić, r. 9.11.1951.godine, u Puževiću, Otočac,

s posljednjim prebivalištem u Rijeci, objekat 600,

ulaz I, Krnjevo, Srbin, državljanin RH,

 

 

protiv kojih je rješenjem ovog suda od 29. srpnja 1992.godine temeljem čl. 191. st. 2. t. 1 ZKP-a određen pritvor zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. u vezi čl. 236. n. KZH obzirom da se nalaze u bijegu i nisu dostupni sudu.

Nakon što okrivljenici budu pronađeni i lišeni slobode potrebno ih je u radno vrijeme dovesti u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi u Okružni zatvor Karlovac, Hulikova 1.

Izdavanje tjeralice povjerava se MUP-u Karlovac, koji je po lišenju slobode okrivljenika dužan odmah obavijestiti Vojni sud.

 

Karlovac, 29. srpnja 1992.godine.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Mladen Kosijer, v.r.

 

Dostavljeno:

 1. VT Karlovac, na KT-192/92.
 2. MUP Karlovac, uz 2 primjerka rješenja o pritvoru

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: IV K-140/92-

Kv-132/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vjieću sastavljenom od sudaca Vojnog suda predsjednika Vojnog suda Juraja Boljkovac kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Zvonimira Matan kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Svetozara Lončar i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236-f. st. 1. u vezi čl. 236-m KZH, na sjednici vijeća održanoj dana 11. kolovoza 1992. godine.

 

r i j e š i o  j e:

 

Temeljem čl. 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN br. 25/92) u k i d a  s e  p r i t v o r  protiv:

IV. okr. SVETOZARA LONČAR, sin Jure i Soke,

rođ. Predović, rođ. 31.1.1957. u Škaliću, gdje i

prebiva na kbr. 29, SO Otočac, Srbin, drž. RH,

a koji je bio određen rješenjem istražnom suca Vojnog suda Karlovac broj Kio-39/92, od 12. lipnja 1992.g., a započeo teći dana 11. lipnja 1992.godine u 21 sat.

 

Obrazloženje

 

Vojni sud u Karlovcu dana 10.08.1992.g. zaprimio je telefaks Ministarstva obrane, Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj iz kojeg proizlazi da je na osnovu sporazuma u Budimpešti i u skladu sa Uredbom Predsjednika Republike od 22.4.1992.g. dogovorena razmjena zarobljenika za dan 14.08.1992.g. u mjestu Nemetin. Među navedenim osobama za koje je dogovorena razmjena nalazi se naveden okr. Lončar Svetozar.

Obzirom na čl. 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o kriv. postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske sud je dužan radi razmjene ukinuti pritvor pa je stoga odlučeno kao u izreci.

U Karlovcu, 11. kolovoza 1992. god.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

PREDSJEDNIK SUDA:

Blaženka Čurjak                                                                                 Juraj Boljkovac

 

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 3 dana od dana primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri jednaka primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovog suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-192/92.
 2. Okr. Svetozar Lončar, Okružni zatvor Karlovac
 3. Uprava Okružnog zatvora Karlovac
 4. Branitelj Ivković Vladimir, odvj. iz Zagreba,

Masarikova 16/2.

 1. Predsjedništvo Vojnog suda Karlovac.

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

K-140/92

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od suca Mladena Kosijer kao predsjednika vijeća, te Nine Bubaš i Zvonimira Matan kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. BOŽANIĆ BOGDANA i dr., radi kriv. djela iz čl. 236. f st. 1. uz svezi čl. 236. n KZH, nakon glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Karlovac br. KT-192/92 od 10. srpnja 1992.godine dovršene dana 1. rujna 1992. godine, u prisutnosti zamjenika VT Karlovac, Antona Stanković Moćan, i u odsutnosti okrivljenika, a u prisutnosti branitelja IV. okr. Ivković Vladimira, te branitelja VII. okr. Hamilton Dragutina odvjetnika iz Karlovca, te za sve ostale branitelja po službenoj dužnosti Popović Davora odvjetnika iz Karlovca, kada je presuda objavljena.

 

p r e s u d a  j e:

 

 

 1. okr. BOŽANIĆ BOGDAN, zv.”KOJIĆ”, sin Milana i Nevenke

r. Vraneš, r. 26.01.1954. godine u Puževiću, SO Otočac, gdje i

prebiva na kbr. 23 – Vodoteč, Srbin, državljanin RH,

 

 1. okr. LONČAR MILAN, sin Rade i Marice, r. Mileusnić,

r. 1.1.1967. godien, u Škaljiću SO Otočac, gdje i prebiva

na kbr. 24., Srbin, državljanin RH,

 

 1. okr. PLATIŠA SLOBODAN, sin Nikole i Milice, r. Trbović,

r. 6.3.1956. godine u Karlovcu, sa stalnim prebivalištem u Petrovoj

ul. br. 3., SO Maksimir, Zagreb, Srbin, državljanin RH,

 

 1. okr. LONČAR SVETOZAR, sin Đure i Seke, r. Predović, r.

31.01.1957. godine u Škaljićima SO Otočac, gdje i prebiva

na kbr. 29., Srbin, državljanin RH,

 

 1. okr. LONČAR MIHAJLO zv. ”Brdar”, sin Ilije i Zore, r. Kosovac,

r. 21.01.1954. godine, u Vodoteču, SO Otočac, sa prebivalištem u

Gospiću, Budačka ul. br. 5, Srbin, državljanin RH,

 

 1. okr. MAJKOVIĆ BOGDAN, sin Branka i Milice, r. Platiša,

r. 6.02.1961. godine, u Vodoteču, SO Otočac, prebiva u Ogulinu,

Fernardina, Frankopana bb, Srbina, državljanina RH,

 

 1. okr. MAJKOVIĆ MILANA, zv. ”Kuzar”, sina  Dmitra i Rajne r. Lončar, r. 4.4.1963. u Brinju, SO Otočac, sada prebiva u Vodotešu kbr. 29, SO Otočac, Srbina, elektrovarioca,

 

 

 1. okr. VRANEŠ ILIJE zv. ”Ilica” sina Laze i Danice r.

19.04.1957. u Vodoteču, SO Otočac, sada prebiva u Tuševići

kbr. 3, SO Otočac, Srbina

 1. okr. TOMIĆ MILANA zv. ”Kesa”, sina Mihajla,

r. 12.03.1966. u Vodoteču, SO Otočac, prebiva u

Tuževićima kbr. 7, SO Otočac, Srbina,

 1. okr. LONČAR DRAGANA, zv. ”Petrović”, sina

Branka i Milke, r. Orlić, r. 4.1.1962. u Vodoteču,

SO Otočac gdje i prebiva na kbr. bb, Srbina,

 1. okr. RAJAČIĆ MILANA, sina Borivoja,

r. 3.7.1964. u Brinju, SO Otočac, sada prebiva u Vodoteču –

Škavići br. 10, SO Otočac, Srbina,

 1. okr. STANIĆ BOŠKA, sina Milana, r.

11.09.’59. u Vodoteču, SO Otočac, gdje i sada prebiva,

Ivakuša kbr. 9., Srbina,

 1. okr. PLATIŠA NIKOLE sina Mile i Anke

r. 9.11.1951. g. u Tuževiću, SO Otočac, sada prebiva

u Rijeci, objekat VI, ulaz I Krajevo, radnika,

Srbina,

 1. okr. MILOŠEVIĆ MILANA, zv. ”Mića”, sina Mihajla,

r. 6.4.1955. u Zagrebu – Črnonomerec, s mjestom prebivališta u

Zagrebu, Velika Gorica, Junija Palmotića kbr. 1, Srbina,

 1. okr. LONČAR DANE sina Ante, r. 1.4.1935.

u Vodoteču, SO Otočac, sada prebiva u Škalićima bb,

SO Otočac,

 1. okr. BUKVIĆ ŽELJKA, sina Zdravka r. 16.4.1970.

u Vodoteču, SO Otočac, gdje i stalno prebiva na kbr. 43,

 

K r i v i  s u :

 

što su:

 

III okr. SLOBODAN PLATIŠA

 

 1. u drugoj polovini 1991. godine, a za vrijeme dok su naoružane skupine

posebno na području Općine Titova Korenica, Donji Lapac, Gračac i drugdje zajedno sa tzv. ”JNA” poduzimale prve oružane akcije radi odcjepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje posebne tvorevine tzv. ”SAO Krajina”, zajedno sa Rajnović Nikolom kao članovi užeg rukovodstva za organiziranje ovakvih akcija u selima s pretežito srpskim pučanstvom na području Ličko-Goransko regije, Općina Otočac, Ogulin, Vrbovsko, i druge u više navrata dolazili u mjesnu zajednicu Vodoteč, Općina Otočac, s ciljem da se radi predstojećih borbi naoruža stanovništvo i uspostave straže i rukovodstva pa je tako:

 

– krajem kolovoza 1991. godine dovezao u Vodoteč i preda I okr. Bogdanu Božaniću,

19. BABS, 120 komada metaka za sva

– u kolovozu i rujnu u prostorijama MZ Vodoteč, organizirao sastanke sa stanovništvom MZ na kojima je na dogovoren način stražarenja, rukovodstvo straže i općenito rukovođenje cjelokupnim pripremama,

– u rujnu 1991.godine organizirao izgradnju puta između sela Vodoteč i sela Prokike,a zatim organizirao na toj transport oružja za potrebe MZ Vodoteč te šire za potrebe Jasenke i Drežnice u koja mjesta su prebačena veće količine streljačkog naoružanja, ručnih bacača i minobacača sa pripadajućim streljivom,

– neprekidno vršio nadzore na izvršenjem postavljenih zadataka,

– dakle, pripremao oružanu pobunu koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

I okr. BOGDAN BOŽANIĆ

2) U drugoj polovini 1991. godine u Vodoteču, SO Otočac, kao neposredni rukovoditelj priprema za počinjenja borbe protiv legalnih organa vlasti Republike Hrvatske, radi odcjepljenja MZ Vodoteč, od Općine Otočac i spajanja tzv. ”SAO Krajina”, a nakon što je III okr. Slobodan Platiša na način opisan pod točkom 1) organizirao straže, rukovođenje te organizirano i predao mu oružje, odredio stražarska mjesta, način stražarenja, rukovoditelje straža po pojedinim zaseocima, a u kolovozu podijelio 19 PAP sa streljivom u zaseoku Škalići, u rujnu organizirao raspodjelu najmanje 25 PAP s pripadajućim streljivom stanovništvu, rasporedio puškomitraljeze, te organizirao posade minobacača i organizirao uvježbavanje te učestvovao u izgradnji skloništva za osobe i naoružanja,

dakle, pripremao oružanu pobunu koja je upravljena na ugrožavanje  Ustavom utvrđenom državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske

 

II okr. LONČAR MILAN

IV. okr. LONČAR SVETOZAR

V. okr. LONČAR MIHAJLO

VI. okr. MAJKOVIĆ BOGDAN

VII. okr. MAJKOVIĆ MILAN

VIII. okr. VRANEŠ ILIJA

IX. okr. TOMIĆ MILAN

X. okr. LONČAR DRAGAN

XI. okr. RAJAČIĆ MILAN

XII. okr. STANIĆ BOŠKO

XIII.okr. PLATIŠA NIKOLA

VII. okr.MAJKOVIĆ MILAN

VIII. okr. VRANEŠ ILIJA

IX. okr. TOMIĆ MILAN

X. okr. LONČAR DRAGAN

XI. okr. RAJAČIĆ MILAN

XII. okr. STANIĆ BOŠKO

XIII. okr. PLATIŠA NIKOLA

XIV. okr. LONČAR DANE i

 1. okr. BUKVIĆ ŽELJKO

3) U drugoj polovini 1991. godine u Vodoteču, SO Otočac, a prema dogovoru i u organizaciji III okr. Slobodana Platiše i I okr. Bogdana Božanića, te Rajnović Nikole s ciljem izvršenja potpunih priprema za otpočinjanja borbe protiv legalnih organa vlasti Republike Hrvatske s ciljem odcjepljenja MZ Vodoteč od Općine Otočac i pripajanja tzv. ”SAO Krajini” zadužili oružje sa pripadajućim streljivom i sudjelovali u raspodjeli naoružanja, izgradnju skloništa i u rasporedu i organizaciji straža te obavljali straže, pa su tako BI okr. Majković Bogdan, i IX. okr. Tomić Milan kao neposredni pomoćnici pomagali I-okr. Božanić Bogdanu u podjeli naoružanja, II okr. Lončar Milan, IV. okr. Lončar Svetozar, V. okr. Lončar Mihajlo, VII. okr. Majković Milan, VIII.okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, X. okr. Lončar Dragan, XI. okr. Rajačić Milan, XIII.okr. Platiša Nikola, XIV. okr. Milošević Milan, XVI. okr. Bukvić Željko, sudjelovali u transportu oružja i streljiva, V. okr. Lončar Mihajlo, VII. okr. Majković Milan, VIII. okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, XI. okr. Rajačić Milan, XII. okr. Stanić Boško, XIV. okr. Milošević Milan, i XV. okr. Dane Lončar vršili raspored i zapovjedali stražama po zaseocima, VI. okr. Majković Bogdan pomagao I okr. Božanić Bogdanu u kontroli i nadgledavanju rada straže, a VIII. okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan i XIII. okr. Platiša Nikola sudjelovali u izgradnji skloništa za osobe i oružja,

dakle, pripremali oružanu pobunu koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društevnog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

čime su počinili krivična djela protiv Republike Hrvatske i to I okr. Božanić Bogdana djelom opisanim pod točkom 2)., III okr. Platiša Slobodan djelom opisanim pod točkom 1), II okr. Lončar Milan, IV. okr. Lončar Svetozar, V. okr. Lončar Mihajlo, VI. okr. Majković Bogdan, VII. okr. Majković Milan, VIII. okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, X. okr. Lončar Dragan, XI. okr. Rajačić Milan, XII. okr. Boško Stanić, XIII. okr. Platiša Nikola, XIV. okr. Milošević Milan, XV. okr. Lončar Dane, i XVI. okr. Bukvić Željko djelom opisanim pod točkom 3) krivična djela – pripremanja oružane pobune – opisano u čl. 236. f. st. 1. u svezi čl. 236. n KZRH.

Pa se temeljem čl. 236. n KZH III okr. Slobodan Platiša za djelo pod točkom 1) i I okr. Božanić Bogdan za djelo pod točkom 2).

 

O S U Đ U J U

 

svaki NA KAZNU ZATVORA u trajanju od 8 (osam) godina.

 

II okr. Lončar Milan, IV. okr. Lončar Svetozar, V. okr. Lončar Mihajlo, VI. okr. Majković Bogdan, VII. okr. Majković Milan, VIII. okr. Vraneša Ilija, IX. okr. Tomić Milan, X. okr. Lončar Dragan, XI. okr. Rajačić Milan, XII. okr. Stanić Boško, XIII. okr. Plateša Nikola, XIV. okr. Milošević Milan, XV. okr. Lončar Dane i XVI. okr. Bukvić Željko – temeljem istog zakonskog propisa za djelo pod točkom 3).

 

 

O S U Đ U J U

 

svaki NA KAZNU ZATVORA u trajanju od 4 (četiri) godine.

Temeljem čl. 50. preuzetog KZ-a (NN 53/92) u izrečenu kaznu zatvora I. okr. Božanić Bogdanu, II okr. Lončar Milanu, VII. okr. Majković Milanu, XIII.okr. Platiša Nikola, uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru od 13.4. do 22.5.1992.godine, a IV. okr. Lončar Svetozaru vrijeme provedeno u pritvoru od 11.6.1992. do 14.8.1992.godine.

Trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

 

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac, podnijelo je optužnicu pod brojem KT-192/92 od 10. srpnja 1992. godine protiv okr. Božanić Bogdana i dr., radi krivičnog djela iz čl. 236. f. st. u svezi čl. 236.n. KZRH, kako je to pobliže opisano u izreci presude. Nakon rješenja o određivanju pritvora te raspisanih tjeralica donijeto je rješenje da će se suđenje protiv I – XVI. okr. provesti u odsutnosti okrivljenika. Posebno se napominje da su bili pritvoreni I. okr. Božanić Bogdan, II. okr. Lončar Milan, IV. okr. Lončar Svetozar, VII. okr. Majković Milan i XIII. okr. Platiša Nikola, a koji su razmjenjeni na osnovu odluke Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj.

Obzirom da su I okr., II. okr. IV. okr., VII. okr i XIII. okr., dali svoje obrane u kriv. postupku te da su zatim razmijenjeni sud je pročitao obrane navedenih okrivljenika, dok ostale okrivljenike se nalaze i u bijegu, tako da nisu saslušani u prethodnom postupku.

I okr. Božanić Bogdan u svojoj obrani navodi da ne pripada niti jednoj političkoj stranci i da je do VIII. mjeseca 1991. godine u njegovom mjestu kao i u ostalim zaseocima život tekao normalno. Krajem VIII. mj. 1991.god. došao je njemu nepoznati III okr. Platiša Slobodan te mu rekao da živi u Zagrebu i da je kapetan u JNA, a zatim ga upitao da li vrše straže i da li su naoružani te mu je odgovorio da za to nema potrebe, no taj odgovor III okr. nije zadovoljio. Idućih nekoliko dana III okr. ponovo je navraćao u njihovo selo, te njemu i ostalim mještanima govorio da je potrebno da organiziraju straže i da uzmu oružje. U vezi toga održani su sastanci na kojima su se neki mještani tome protivili, a neki su se suglasili. Nekoliko dana iza toga ponovo je kod njega došao III okr. i rekao mu da je u kući Lončar Rade dovezeno oružje i da ga treba podijeliti mještanima, te da se on tome suprostavljao a III okr. mu je rekao da je to naređenje i da se mora izvršiti pa je zato uzeo svoj kamion otišao i utovario 19 ”BABS”, po 120 komada metaka za svaku kuću, a tada je sin bio prisutan i IX. okr. Tomić Milan. Te puške odvezao je u zaseok Škalići i podijelio mještanima koje poimenično navodi. Te osobe je također naveo djelatnicima policijske stanice Otočac, koji su zatim to oružje od tih osoba oduzeli. Prilikom okupljanja oružja nije znao gdje isti imaju oružje spremljeno i sakriveno. Tomić Milan podijelio je četiri puške u zaseoku Puževići. Par dana iza toga III okr. Platiša Slobodan u selo je dovezao buldožer i njime je proširen put između Vodoteča i Prokike. Nekoliko dana iza toga tim putem je III okr. Platiša Slobodan sa svojim vozilom ”Lada Niva”, te sa dva traktora kojima su upravljali VIII.okr. Vraneš Ilija i XIV. okr. Milošević Milan dovezli oružje i municiju te je bilo oko 60 kom. BABS, 2 M-72, 2 PM-M53, 2 RB i 2 minobacača, a u svaki PM da je bilo po 600 metaka, a uz BABS po 80 metaka. Odmah su to oružje i streljivo pretovarili u jedan ”Tamić” koji je odvezao jedan čovjek u pravcu Drežnice, te nezna što je kasnije bilo sa tim oružjem. Sat dva iza toga kod njega su traktorima došli VIII.okr. i XIV. okr. te su dovezli 25 BABS, 2 PM, m-72 i 2 PM m-53, i dva RB i 2 minobacača sa municijom te su mu rekli da to ostane do sutra kod njega kada će to preuzeti neke osobe. Slijedećeg dana zajedno da II i IV. okr. da je to oružje razvezao po zaseocima Škalići i Puževići i razdijelio mještanima. U pasr dana iza toga ponovo je došao do njega III okr. i pitao da li je podijeljeno oružje te je sa njim bio XVI. okr. Bukvić Željko koji je tada na traktor natovario jedan minobacač i odvezao ga u pravcu Škalića. O podjeli oružja iz ove druge ture da nije vodio nikakovu evidenciju ali se sjeća i nabraja osobe kojima je to predano. Poznato mu je da je jedan PM-53 preuzeo X. okr. Lončar Dragan, a jedan Božanić Đuro, jedan PM-72 preuzeto je VII. okr., a isti tako i XII. okr.

Sredinom IX. mjeseca ponovo je došao III. okr. koji je sazvao sastanak u Škalićima i rekao da trebaju početi držati straže na prometnicama, kontrolirati ulazak i izlazak robe i osoba, te postaviti rampu. Slijedećih mjesec i po dana da su mještani iz sela Vodoteča te zaseoka Škalići, Tuževići, Majkovići, Gostovići, organizirali i po noći držali straže na pojedinim mjestima stražarili su po dvije tri osobe. U stražarenju je bilo dogovoreno da treba spriječiti nailazak samo neke veće kolone vozila te u tom slučaju ispaliti 5 metaka u zrak. Dodaje da nisu postavljali nikakove barikade po cestama, a raspored straže vršio je on, zatim XIV. okr. Milošević Milan, u zaseoku Tuževići, a u Vodoteču VII. okr. te u Škalići XV. okr. Negdje u XI. mjesecu spontano su prestali držati straže i onda je došao III okr. i tražio da nastave s držanjem straža no da su oni to odbili. Dodaje da je sa III okr. dolazio pukovnik JNA Rajnović Milan te da je upravo III okr. upućivao mještane kako će rukovati minobacačem. Prilikom stražarenje sačinili su jednu baraku, u kojoj su radili Vujić Milan i Milošević Petar.

II okr. Lončar Milan brani se: da je u razgovoru sa mještanima saznao da je negdje u VIII. mj. 1991. godine I okr. Božanić Bogdan dovezao iz Drežnice 25 komada PAP i municiju te to podijelio mještanima u Puževićima i drugim zaseocima. Jedne zgode nakon toga kod I okr. da je vidio spisak osoba koje su dobile oružje i municiju. Negdje početkom 9.mj. da je zajedno sa IV. okr. Lončar Svetozarom bio u zaseoku Kojići i da je u kući I okr. odnosno pred garažom I okr.vidio da su došla dva ”tamića” i Lada Niva i da su došla i dva traktora s kojima su upravljali VIII.okr. Vraneš Ilija i XIV. okr. Milošević Milan. Tim vozilima da je dopremljeno oružje i municija koja je istovarena u garažu Božanić Bogdana da je tu bilo pušaka PAP, minobacača, raznih kalibra i dr. odnosno minobacači koje je naveo I okr. u svojoj obrani. Oružje da su istovarivali IX. okr. Tomić Milan, Božanić Marko, Božanić Đuro, X. okr. Lončar Dragan, XIX. okr. Rajačić Milan i dr., kada je to oružje istovareno III okr. Platiša Slobodan prije nego je otišao prema Partizanskoj Drežnici da je naredio njemu I okr. Božanić Bogdanu, VII okr. Majković Milanu, VI. okr. Majković Bogdanu, IX. okr. Lončar Svetozaru da trebaju držati straže, što su oni i učinili. Stražarili su sa puškama. Organizacija straža u Škalićima da je bio zadužen XI. okr. Rajačić Milan, za Morve, Bukvić i Staniće, da su bili odgovorni Gostović Goluban i XII. okr. Stanić Boško, za Kojiće I okr.Božanić Bogdan, sina Tuževića IX. okr. Tomić Milan i VIII. okr. Vraneš Ilija, a za Vodoteč, Majkoviće i Kneževiće da je bio odgovoran XIV. okr. Majković Milan. Gdje je on stražario da je to u selu Majkovići da su preko ceste postavili neku letvu kao brtvu. Da je vidio da su na drugim stražarskim mjestima preko prometnice stavljali balvane i daske, granje i tome slično. Straže da su se držale samo po noći i da su se po noći stavljale prepreke na ceste. Nakon one večeri kad im je naredio da počnu sa stražama da je ujutro došao kod njega I okr. Božanić Bogdan te naredio njemu i IV. okr. Lončar Svetozaru da dođu do njegove kuće i da mu pomognu po okolnim mjestima podijeliti puške i municiju, te da su njih troje to i učinili. Da je podjeljeno oko 25 komada PAP sa po 120 metaka. U svojoj obrani nabraja osobe kojima je tada i podjeljeno oružje. Nakon ove podijele oružja da je vidio jedan puškomitraljez kod VII.okr. Lončar Dragana, a četvrti odnosno kod VII. okr. Majković Milana te kod XI. okr. Rajačić Milana i kod X. okr. Lončar Dragana, a četvrti puškomitraljez da je bio kod I okr. Božanić Bogdana. Koliko je čuo minobacačima da su bili zaduženi VIII. okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, XII. okr. Stanić Boško i još neke osobe. Da je vidio samo da je jedan bacač bio na brdu ”jatište” između sela Tuževići i Kojići. Od svih tih akcija da je samo sudjelovao u pretovaru oružja i njega i njegovu i distribuciju po okolnim selima i to zajedno sa I okr. Božanić Bogdanom i IV. okr. Lončar Svetozarom a sve to po naređenju I okr. i samo da je u četiri navrata držao straže.

Organizator nabavke i dopreme oružja i municije da je bio III okr. Platiša Slobodan s kim je uvijek u društvu bio Rajnović Nikola zv. ”Čića” penzionirani oficir ”JNA”. Organizator raspodjele oružja i municije mještanima i organizacije straže da je vršio I okr. Božanić Bogdan i VI. okr. Majković Bogdan. Straže da su se držale oko 2 mjeseca i da je s istima prestalo odnosno da su prestale držati krajem X. mjeseca 1991. godine.

IV. okr. Lončar Svetozar u svojoj obrani priznaje da je sudjelovao u transportu i raspodjeli oružja i municije mještanima MZ Vodoteč kao i držanju noćnih naoružanih straža, a i da to nije bilo u cilju pripremanja oružane pobune protiv RH. Da je to vršio samo zato jer je bio primoren od I. okr. Božanić, a koji je to sve radio u dogovoru i po naređenju III okr. Platiša Slobodana koji je bio glavni organizator. Krajem mjeseca kolovoza ili početkom rujna 1991. godine navečer da je bio zajedno sa II okr. Lončar Milanom u zaseoku Kojići i da su tada vidjeli da je kod kuće I. okr. Božanić Bogdana dopremljena veća količina oružja i municije. To je doveženo traktorima s kojima je upravljao VIII.okr. Vraneš Ilija i XIV. okr. Milošević Milan, s jednom ”laganion” da je upravljao III okr. prilikom pretovara tog oružja da su bili prisutni VI. okr. Majković Bogdan, IX. okr. Tomić Milan, X.-okr. Lončar Dragan, XI. okr. Rajačić Milan, te VII. okr. Majković Milan. Po naređenju I i III okr. da su izvršili istovar oružja u garažu I okr. istu večer da mu je I okr. naredio da zajedno sa II okr. idu na stražu između zaseoka Majkovići i Bukovlje. Da su bili na straži i da su bili naoružani PAP. Ujutro po završetku straže da je okr. njemu i II okr. naredio da idu razvesti i podijeliti oružje i municiju po susjednim zaseocima Škalići, Gostovo Polje, Stanićima, Morvama i dr. Pored navedenog da je još u nekoliko navrata bio na straži, a raspored straže da je određivao I okr. Božanić Bogdan i VI. okr. Majković Bogdan. Njih dvojica da su bili glavni za raspoređivanje straža na cijelom području MZ Vodoteč. Na stražama da je bio svega 15 dana ,a nakon toga da je obolio i otišao na liječenje. Isto tako da je vidio sve da je to besmisleno, pa je odbio ići dalje na stražu.

VII. okr. Majković Milan zv. ”Kusan” brani se, da nije sudjelovao u nabavci i distribuciji oružjem, municije po selima Bukvić, Gostovići, Vodoteč i dr. Jedino da je I. okr. Božanić Bogdan, i IX. okr. Tomić Milana kod svoje kuće u 8.mj. 1991.godine primio jednu PAP i 120 metaka. Pušku da ima kod sebe do polovine 11.mj. kada je otišao raditi u Rijeku, a pušku da je ostavi Vraneš Milanu iz Tuževića. Kroz sve to vrijeme da je možda u dva navrata držao straže u selu Majkovići. Na stražama da je bilo po troje i da su dežurali svaku drugu noć. Za vrijeme stražarenja da su preko prometnica postavljali određenu barikadu odnosno letvu koja je služila kao brtva. Straže da su držali iz razloga jer im je III. okr. Platiša Slobodan u nekoliko sastanaka rekao da će ih napasti ”ustaše” kao što je to bilo 1941. godine, te da se već u Jasenku i Drežnici već odavno drže straže te da su se mještani tih mjesta već pripremili za zbjegove. Straže u selu Majkovići i okolnim selima da su se držali oko 2 mjeseca i da su ih krajem 10. mjeseca ili početkom 11. mjeseca prestali držati. Stražarska mjesta da su obilazili I okr. Božanić Bogdan i VI. okr. Majković Bogdan te Trbović Ranko i za njih da su bili glavni za organizaciju straže. Za straže u Gostoviću i Morvama te Bukviću da je bio odgovoran XII. okr. i Gostović Goluban, a u Škalićima da su odgovorni za straže bili XI. okr. Rajačić Milan i V. okr. Lončar Mihajlo a u Kojićima da je bio odgovoran i I okr. Božanić Bogdan, a u Puževićima da je bio odgovoran XIV. okr. Milošević Milan i VIII.okr. Vraneš. Mjesec dana nakon što je od I okr. Božanić Bogdana dobio pušku da je morao ići po oružje u selu Stubicu između Prokika i Krivog Puta, a da je tada s njim bio XIV. okr. Milošević Milan i VIII.okr. Vraneš Ilija koji su upravljali traktorima a s njima da je tada bio prisutan i IX. okr. Tomić Milan. U selu Stubica da su utovarili veću količinu oružja i municije a dio toga da je putem pretovaren na drugo vozilo i odvezeno njemu u nepoznatom pravcu odnosno prema Drežnici a ovaj drugi dio oružja koji je bio da je odvezen u garažu Božanić Bogdana. Njemu da je lično poznato da je glavni organizator i naredbovac o nabavci i raspodjeli oružja bio III okr. Platiša Slobodan na širem planu, a u samom mjestu su za to zaduženi bili I. okr. Božanić Bogdan i IV. okr. Lončar Svetozar koji je razvozio to oružje.

XIII. okr. Platiša Nikola brani se da nije učestvovao u nikakvoj pripremi za oružanu pobunu odnosno distribuciji, podjeli oružja, organizaciji straže i sl. Točno je da je I. okr. u drugoj polovini 9. mj. 1991. godine dobio PAP sa određenom količinom municije. Da je nakon toga s tim oružjem kao i ostali mještani držao straže i da je na stražama bio samo dva puta. Kada je bio na straži da na cesti nije bilo nikakvih prepreka. Njihov zadatak na straži da je bio da u slučaju da netko naiđe da ga zaustave i prekontroliraju ali da takvog slučaja dok je on bio na straži nije bilo. Inače da on živi stalno u Rijeci, a krajem 8.mj. kada je došao kući da je čuo da se po Tuževićima i okolnim selima dijeli oružje i municija. U Tuževićima da je bio do 29.9.1991.g. kada je otišao u Rijeku gdje je stalno se nalazio. Uz to navodi da je bio par dana u 11 mj. 1991. u Tuževićima radi nabavke drva prije nego što je od I okr. Božanić Bogdana dobio pušku da mu je ovaj u nekoliko navrata naređivao da se zaduži s puškom ali da je to on odbijao. Da znade da je glavni organizator raspodjele nabavke oružje bio III okr. Platiša Slobodan. Nakon što je primio od I okr. Božanić Bogdana pušku da je jedne zgode došao kod istog i da mu je on rekao da mu ide nešto pomoći. S ”tamićem” da su krenuli prema Škalićima i dalje prema Drežnici. U mjestu ”Čestar” udaljenom oko 6 km od sela Kojići i to na jednom osamljenom mjestu u šumi da su stali i izašli iz auta i da je tada Božanić njemu i Vujić Milanu koji je bio tu prisutan pokazao pored ceste sakrivenih 15 sanduka koji su bili zatvoreni s ručkama dužine – 1 – 1,5 metara širine oko 0.5 m. Da su natovarili te sanduke i vratili se natrag u Kojiće, a I okr. Božanić Bogdan da mu rekao da će te sanduke odnijeti kod njegove kuće. Kako on nije na to pristao da mu je Božanić Bogdan rekao da će sam sanduke pretovariti na traktore i odvesti na brdo zv. ”Ljetište” koje je od njegove kuće udaljeno 300 do 400 metara. Na njegovo inzistiranje da su pretovarili sanduke na njegov traktor i odvezli na brdo zvano ”Ljetište”. Da nije pitao I okr. šta se nalazi u sanduku odnosno sanducima, ali da je po izgledu i težini zaključio da se radi o oružju ili municiji.

Svi mještani iz Tuževića i okolnih sela da su bili naoružani, osim starih ljudi. Drvenu baraku na brdu zvanom ”Ljetište” kod koje su ostavili napred navedene sanduke da su sagradili mještani. U dizanju barake da je sudjelovao i on a pored njega I okr. Božanić Bogdan, Vujić Milan, VIII.okr. Vraneš Ilija, IX. okr. Tomić Milan, XIV. okr. Milošević Milan, i još neki drugi ljudi. Kada je odlazio u Rijeku 29.9.1991.godine da je pušku po naređenju I okr. Božanić Bogdana predao Vujić Milanu i da nezna šta je kasnije s njom bilo.

U dokaznom postupku suglasnošću stranaka pročitani su iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, izvršen uvid u potvrde o oduzetim predmetima, u izvode iz KE, te priloženu dokumentaciju.

Na osnovu provedenog dokaza utvrđeno je da su okrivljenici počinili utužena krivična djela.

Sud nije provodio dokaz uvidom u video snimke, te je odbio provođenje dokaza predloženih po branitelju IV. okr. da se saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na okolnosti dogovora MZ Brinje i Vodoteč o održavanju straža radi sprečavanja sabotaža, te da se iz policijske ispostave Brinje saslušaju svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxx, obzirom da je sa dovoljno izvjesnosti utvrđeno činjenično stanje na osnovu obrana okrivljenih, te iskaza saslušanih svjedoka.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je III okr. Platiša Slobodan vidio u dva navrata i da je s njim imao prepirku jer se nije slagao s njegovim mišljenjem. Ostale okrivljenike poznaje budući su iz njegovog i iz susjednih sela. Organizator oružane pobune i pripremanja te dopreme i raspodjele oružja bio je III okr. a glavni organizator podjele oružja lokalnom stanovništvu bio je I. okr. Božanić Bogdan. Oružje je podijeljeno mještanima i svi okrivljeni kao i još neki drugi mještani držali su s oružjem straže. Jedne zgode nekoliko drugih mještana koji su bili njegovi istomišljenici išli su na razgovore s predstavnicima hrvatskog pučanstva u Brinju, ali ih je u Vodoteču zaustavila straža i tada su bili na straži II okr. Lončar Milana, IV. okr. Lončar Svetozar, VII. okr. Majković Milan. Dodaje da je krajem 1991.godine ili početkom 1992.godine VII. okr. Majković Milan kada je odlazio u Rijeku kod njega ostavio PM koji su kasnije od njega oduzeli djelatnici PS Otočac. U ta dva navrata kada je vidio III okr. Platiša Slobodana,isti je bio obučen u vojnu uniformu i naoružan automatom.

Svjedok xxxxxxxxxxxx iskazao je da je u dva navrata u drugoj polovini 1991. godine vidio III okr. Platiša Slobodana sa još nekoliko njemu nepoznatih osoba koji su svi bili obučeni u šarene vojne uniforme i naoružani automatima. Svima u društvu odnosno s njima u društvu tada je bio I okr. Božanić Bogdan i VI. okr. Majković Bogdan te su govorili da  idu po okolnim zaseocima i organiziraju sastanke s kojima je bio cilj pobuna protiv RH. U dva navrata da je vidio III okr. I okr. i VI. okr. te još neke njemu nepoznate osobe da su po selima mještanima dijelili oružje i da su išli od kuće do kuće te ostavljali oružje. Poznato mu je da je III okr. organizirao proširenje šumskog puta kako bi se njihovo mesto povezalo sa Prokikama. Tako mu je poznato da su se u toku II polovine 1991.godine u selima Vodoteč, Škalić, Pužeivći, Kojići, Bukvići, Movre, Gostovo Polje i Stanići držale noćne straže koje su držali mještani pa tako i okrivljani. Među njima da je i on u nkeoliko navarata držao straže i da je takva bila naredba,a te naredbe je izdavao I okr. Božanić Bogdan. U jesen 1991.godine u njegovo selo došlo je 15-20 osoba obučenih u šarene vojničke uniforme, a svi su bili naoružani te je s njima u društvu bio I. okr. i III okr., a bili su smješteni u jednoj praznoj kući. Za to vrijeme pričalo se da će ti ljudi pucati po Brinju i da im se ostali mještani moraju u tome pridružiti no većina mjetana tome se energično suprostavljale. Najodlučniji u tome je bio Vraneš Milan tako da do oružane pobune nije došlo već je sve ostalo samo na pripremanju, održavanju sastanaka, dogovaranju, dijelenju oružja, držanju noćnih straža i postavljanju prepreka na cesti, bez konkretnih oružanih akcija.

Svjedok xxxxxxxxx iskazao je da nije primio nikakovo oružje, a o pripremanju oružane pobune znade iz pripovjedanja susjeda. Glavni organizator bio je III okr. Platiša Slobodan, a uz njega i I. okr. Božanić Bogdan.

Poznato mu je da su se u njegovom selu i okolnim selima držalo noćne naoružane straže, a i sam je dva do tri puta bio na stražama. U njegovom selu straže je organizirao I okr. Božanić Bogdan. Ono je da su prilikom stražarenja postavljane prepreke.

Svjedok Maričić Nedjeljko, iskazao je da su krajem rujna ili početkom listopada 1991. godine došli kod ”PAP” i 120 metaka te mu je tada I okr.rekao da mora ići na straže što je on u nekoliko navrata i učinio. Kod njega u Škalićima glavni zapovjednik straže bio je XI. okr. Rajačić Milan. U svim tim događanjima glavni organizator bio je I okr. s kojim je najčešće u društvu bio VI. okr. Majković Bogdan.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je jednom u rujnu 1991.godine kod njega došao II okr. i IV. okr. te su mu dali PAP i 120 metaka te rekli da mora držati straže. U par navrata bio je na straži, a pušku su mu oduzeli djelatnici PS Otočac kada su oduzeli oružje i drugim mještanima. Poznato mu je da oružje i municiju dopremio III okr. Platiša Bogdan te je isto djelio i odvažao po selima sa I okr. Božanić Bogdanom. Također mu je poznato da je organiziranje proširenja šumskog puta bilo djelo III. okr.

Iz službene zabilješke (23-28) te list 31. i 43. potvrda o privremenom oduzimanju predmeta (44-48), potvrdu dokumentacije (126), proizlazi da su djelatnici policijske stanice Otočac 1.4.1992. godine u mjestima Vodoteč, Škalići, Gostovo Polje, Puževići, Kojići, Movre, Stanišići, Kneževići, Bukvići, i Majkovići od osoba navedenih u službenim zabilješcima kao i od okrivljenih te prema potvrdama o oduzetim predmetima pronašli i oduzeli oružje i streljiva koje je vojnog porijekla, a koje je bilo spremljeno u kućama ili spakirano u gospodarskim zgradama, šumama i zemunicima i dr. Tom prilikom je na tom području oduzeto i pohranjeno u skladištvu policijske stanice Otočac 38 komada ”PAP”, 2 kom. PM – 7 – 62, 1 koma M-48, 1 komad AT, RAP plva, 5 okvira za AT, 15 komada dvodjelnih fišeklija, dva komada minobacača 82 mm, 1 ručni bacač, pribor za čišćenje, minobacača 2 komada, 1 pištolj a ”Škorpion”, 4 komada okvira za ”Škorpion”, dva komada PMM-53, 6 komada redenika za PMM-53, 6 komada redenika za PMM-53, 62 komada komulativnih mina za RB, 30 komada mina za MP-82 mm, 2 komada optičkih nišana za MP-82, 2 komada kutije za redenike, 1 busoln, 2 ručne bombe, 1410 komada municije kalibra 7,62 mm, i 590 komada municije 7,9 mm.

Analizirajući provedeni postupak nedvojbeno proizlazi da su svi okrivljenici učestvovali u pripremanju oružane pobune na području MZ Vodoteč, a koja je bila upravljena protiv RH radi odcjepljenja pojedinih dijelova RH i pripajanja tzv. ”SAO Krajina”. Iz obrane okrivljenika i iskaza saslušanih svjedoka također je nesporno utvrđeno da su glavni inicijatori na području MZ Vodoteč te Općini Otočac Ogulin i Vrbovsko bili III okr. Slobodan Platiša a s kojim je u svim njegovim akcijama bio prisutan i Rajnović Nikola. Upravo III okr. organizirao je u MZ Vodoteč dopremu oružja i streljiva, te organizirao način stražarenja, zapovjedništvo straža, te organizirao proširenje puta kroz šumu od Vodoteča do sela Prokika, a upravo radi transporta oružja za potrebe MZ Vodoteč, kao i za potrebe Jasenjka, Drežnice i drugih mjesta. Također iz iskaza saslušanih svjedoka kao i obrana I okr. je obrana ostalih okrivljenih proizlazi da je na području MZ Vodoteč kao glavni organizator i realizator ideja po inicijativi III okr. Platiša Slobodana bio I okr. Božanić Bogdan koji je bio konkretni izvršioc raspodjele oružja, dopremanja oružja, organizacije straža, kontrola straža, izgradnja skloništa i dr. a sve to u cilju ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske. Iz obrana ostalih okrivljenika te iskaza saslušanih svjedoka i potvrda o oduzetim predmetima proizlazi da su i ostali okrivljenici, a kako su to posebno opisali u svojim obranama, sudjelovali u pripremanju oružane pobune na području MZ Vodoteč. Upravo u tu svrhu zadužili su oružje sa pripadajućim streljivom, sudjelovali u raspodjeli prijevozu oružja, izgradnju skloništa te su držali straže, postavljali barikade na prometnice, a također je to sve bilo u cilju ugrožavanja društvenog ustrojstva RH. Stoga se u ponašanju svih okrivljenih u inkriminiranom razdoblju na način opisan u izreci presude stječu bitni elementi utuženog odnosno utuženih krivičnih djela.

Kod odmjeravanja kazne sud je okrivljenicima uzeo u obzir, barem prema podacima saslušanih okrivljenika, njihove porodične prilike, no nesporno je da je pri tom napravio distinkciju u odgovornosti I i III okr. u odnosu na ostale okrivljenike što se ogleda u visini izrečene kazne. Naime, upravo su I i III okr. bili glavni inicijatori i organizatori pripremanja oružane pobune te su po njihovom nalogu ostali okrivljenici u tome sudjelovali. Također je nesporno da je navedeno oružje od okrivljenika oduzeto i da je sve ostale upravo na pripremanju oružane pobune pa je sud smatrao da će se u smislu generalne i specijalne prevencije svrha krivične pravne zaštite postići urečenim kaznama.

U skladu sa citiranim propisima okrivljenicima je uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru od uhićenja do razmjene kao što je pobliže navedeno u izreci, a također je odlučeno da trošak pada na teret budžetskih sredstava suda obzirom da su svi okrivljenici nedostupni sudu i da je suđenje provedeno u odsutnosti okrivljenika.

U Karlovcu, 1. rujna 1992. godine.

ZAPISNIČAR;                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski,v.r.                                                                           Mladen Kosijer, v.r.

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 8 dana od dana primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u 3 istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-192/92
 2. Ivković Vladimir, Zagreb, Masarykova 16/II
 3. Dragutin Hamilton, odvjetnik iz Karlovca
 4. Popović Davor, odvjetnik iz Karlovca

 


Opis fotografija

 

 

F-1      Zaseok Kojići, strelicom označena staja, vlasništvo Luke Božanića i….

F-2      …opći izgled iste, u čijoj unutrašnjosti njenog desnog unutrašnjeg kuta je…

F-3      …Bogdan Božanić pokazao PAP br. 456142

F-4      Pobliži pogled na pokazano mjesto pronalaska PAP

F-5      Bogdan Božanić sa izvučenom puškom

F-6      Staja vlasništvo Bogdana Božanića, strelicom označen ulaz u prostor iste, gdje je…

F-7      …U njenoj lijevoj strani Bogdan Božanić pokazao mjesto pronalaska pištolja ”Škorpion”, dvije ručne bombe i vojne busole i…

F-8      … detalj istog

F-9      Zapadni dio zaseoka Kojići, strelicom označena draga u kojoj je Bogdan Božanić pokazao…

F-10    …sakriven drveni sanduk sa PM M-53

F-11    Bogdan Božanić otvara…

F-12    …poklopac drvenog sanduka.

F-13    Detalj sadržaja drvenog sanduka.

F-14    Detalj kundaka PM M-53 sa njegovim brojem.

F-15    Vrh Ljetište na kojem je Bogdan Božanić pokazao…

F-16    …drvenu baraku koja je korištena za smještaj odmetnika – terorista.

F-17    Ista baraka iz drugog pravca.

F-18    Pogled na unutrašnjost barake sa vanjske strane.

F-19    Detalj drvenog ležaja, na kojem je pronađeno dva automobilska sjedišta, vojnička deka, vojnički šinjel i crmi zimski kaput od skaja (označen strelicom)

F-20    Vilica i prazna konzerva u unutrašnjosti baraka.

F-21    Prostor lijevo od barake, strelicom označen grudobran za PM M-53 i …

F-22    …detalj istog

F-23    Bogdan Božanić pokazuje vojni drveni sanduk, u drugi Ljetište cca 30 m od barake…

F-24    …detalj drvenog sanduka prekrivenog lišćem i …

F-25    … detalj njegove prednje strane.

F-26    Bogdan Božanić pored otvorenog istog sanduka i …

F-27    …detalj unutrašnjosti, 5 trenutnih mina sa minobacače 82 mm.

F-28    Bogdan Božanić pokazuje mjesto gdje se nalaze drveni sanduci sa minama.

F-29    Bogdan Božanić skida improvizirani zaštitni maskirni prekriv (ceradu i lišće)

F-30    Bogdan Božanić pokazuje sadržaj drvenih sanduka i…

F-31    … detalj unutrašnjosti istih.

F-32    Vojni kamion ”Fap” bez reg. oznake u garaži koja se nalazi u sklopu kuće Bogdana Božanića.

 

Fotografiranje predmeta u prostoru PS Otočac, koji su

pronađeni i izuzeti od mještana Vodoteč, Škalić, Tužević,

Gostovo polje i Maljković od 01.04.1992.god. do 03.04.’92.god.

od strane djelatnika PI Brinje.

 

F-33    Detalj odjeće iz drvene barake sa vrha Ljetišta, i sa…

F-34    …suprotne strane.

F-35    Dio naoružanja iz staje Bogdana Božanić, zaseoka Kojići.

F-36    Pet sanduka kumulativnih mina M-57 za minobacač iz drage Ljetište.

F-37    Pogled na …

F-38    …izuzetno naoružanje. Strelicom A označeno 6 sanduka mina za minobacač 82 mm i jedan sanduk za ručni bacač, strelicom ”B” PAP (ukupno 36 komada), 1 kom.puške M-48 i 1 kom. PM M-72, strelicom ”D” ručni bacač, strelicom ”C”, streljivo.

F-39    Minobacač 82 mm.

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

K-140/92 28

Kv-235/92

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Vojnog suda Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv.predmetu protiv’ okr. BOŽANIĆ BOGDANA i dr. radi kriv.djela iz čl. 236 f st. 1 Ku svezi čl. 236 n KZH, postupajući po službenoj dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 2. studeni 1992.godine

 

r i j e š i o  j e:

 

I..- Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena 11 oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv okr.

I okr. BOŽANIĆ BOGDAN

II okr. LONČAR MILAN

III okr. PLATIŠA SLOBODAN

IV okr. LONČAR SVETOZAR

V okr. LONČAR MIHAJLO

VI  kr. MAJKOVIĆ BOGDAN

VII okr. MAJKOVIĆ MILAN

VIII o kr. VRANEŠ ILIJA

IX okr. TOMIĆ MILAN

X o kr. LONČAR DRAGAN

XI okr. RAJAČIĆ MILAN

XII okr. STANIĆ BOŠKO

XIII okr. PLATIŠA NIKOLA

XIV okr. MILOŠEVIĆ MILAN

XV.okr. LONČAR DANE

XVI okr. BUKVIĆ ŽELJKO

radi krivičnih djela iz čl. 236 f st. 1 u svezi čl. 236 n KZH, se o b u s t a v l ja.

II          – Rješenjem Vojnog suda u Karlovcu, istražnog suca br. Kio-39/92-38 od 30.lipnja 1992.godine kojim je određen pritvor protiv III okr. Platiša Slobodana i IV okr. RAJNOVIĆ NIKOLE, VI okr. Lončar Mihajla, VII okr. Majković Bogdana, IX okr. Vraneš Ilije, X okr. Tomić Milana, XI okr. Lončar Dragana, XII okr. Rajačić Milana, XIII okr. Stanić Boška, XV okr. Milošević Milana i XVI okr. Lončar Dane stavlja se van snage.

Rješenje Vojnog suda br. K-140/92 od 29.srpnja 1992.godine o određivanju pritvora protiv I okr. Bogdana Božanić, II okr. Lončar Milana, VII okr.Majković Milana, XIII okr. Plateša Nikole stavlja se van snage.

Rješenje Vojnog suda br. K-140/92 (Kv-168/92) od 13. srpnja 1992. godine kojim se određuje pritvor protiv XVI okr. BUKVIĆ ŽELJKA stavlja se van snage.

Rješenje Vojnog suda br. K-14o/92 (Kv-168/92) od 26. kolovoza 1992.godine kojim se određuje pritvor protiv IV okr. SVETOZARA LONČAR stavlja se van snage.

III. – Naredbe za izdavanje tjeralica protiv I do XVI okr. a pod istim brojevima kao pod točkom II se povlače.

IV . – Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

VT Karlovac pod brojem KT-192/92 od lo.srpnja 1992.godine podignulo je optužnicu protiv I okr. Božanić Bogdana i dr. kao što je navedeno 11 izreci rješenja, radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 TI svezi čl. 236 n KZH.

Povodom navedene optužnice provedeno je suđenje u odsutnosti svih okrivljenika, a u prisutnosti njihovih branitelja dana 1. rujna 1992.godine, time da je donesena nepravomoćna presuda kojom su I okr. Božanić Bogdan i III okr. Slobodan Platiša osuđeni na kazni zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, dok su ostali okrivljenici osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

I okr. Božanić Bogdan, II okr. Lončar Milan, VII okr. Majković Milan i XIII okr.

Plateša Nikola zamjenjeni su za ratne zarobljenike dana 22.svibnja 1992.godine, pa je zbog razmjene protiv navedenih okrivljenika bio ukinuto rješenje o određivanju pritvora broj Kir-55/92 od 18. svibnja 1992.godine. Međutim, kako je stavljen prijedlog da se protiv navedenih okrivljenika provede suđenje u odsutnosti, to je isto rješenje doneseno ali je prethodno ponovno doneseno rješenje o određivanju pritvora i naredba o raspisivanju tjeralice kako bi se ispunile zakonske pretpostavke za suđenje u odsutnosti. Identičan postupak primijenjen je u odnosu na IV okr. Lončar Svetozara koji je razmjenjen dana 14.8.l992.godine. Protiv ostalih okrivljenika donesena su rješenja o određivani , pritvora kao i naredbe o izdavanju tjeralice a kao što je pobliže navedeno u točki II izreke ovog rješenja.

Protiv navedene presude uložili su žalbu branitelj po službenoj dužnosti Popović Davor branitelj iz Karlovca, kao i branitelj Majković Milana Dragutin Hamilton odvjetnik iz Karlovca, a koji je ujedno stavio prijedlog da se razmotri primjena Zakona o oprostu. Vijeće Vojnog suda obzirom na utužena krivična djela i vrijeme izvršenja krivičnog djela smatra da je isto obuhvaćeno zakonom o aboliciji pa je po službenoj dužnosti postupak valjalo obustaviti. Obzirom da je postupak u smislu zakona o oprostu obustavljen to je valjalo staviti van snage rješenja o određivanju pritvora, a tjeralice povući.

Stoga je odučeno kao u izreci.

Karlovac, 2. studeni 1992. godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski                                                                                 Zvonimir Matan

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT može uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT na KT-192/92.
 2. I-XVI. okr. putem oglasne ploče suda
 3. Ivković Vladimir
 4. Dragutin Hamilton
 5. Popović Davor

 

 

 

 

Broj K-140/92

 

Izvještaj ovosudnog dostavljača Pavlačić Branka kojim izvještava da je Rješenje od 2.11.’92. broj K-140/92. radi obustave postupka u kriv. predmetu protiv Božanić Bogdana i dr. stavljena na oglasnu ploču dana 4.-11.11.1992.

 

U Karlovcu, 12.11.’92.

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -