- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Otočac – KA 0012

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC Broj: KTR-155/92.

Karlovac, 26. lipnja 1992. godine. DN/AB

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

Policijska stanica Otočac pod brojem K-122/92. od 15. 06. 1992. godine podnijela je Vojnom tužiteljstvu Karlovac krivičnu prijavu protiv 32 osobe. Analizom prijave i dokaza proizlazi da na osnovu ove prijave u odnosu na slijedeće osobe:

 

I PREDRAGA AGBABA, sina Jovana i Marije rođ. Diklić,

r. 20. 03. 1970. godine u Otočcu, SO Otočac,

gdje i prebiva, Ul. B Kašića 2, Srbina,

 

II SINIŠE DIKLIĆ, zvani “Muja”, sina Nikole i Katice rod. Pajdaković,

rod. 18. 05. 1971. godine u Otočcu, SO Otočac, s

prebivalištem u Starom Selu kbr. 38, SO Otočac, Srbina,

 

III MILE VUKSANA, sina Milana i Milke r. Stojanović, r.

24. 03. 1930. godine u Starom Selu, gdje i prebiva

na kbr. 57, SO Otočac, Srbina,

 

IV MILANA VUKSAN, sina Mile i Anke r. Svilar, r.

16. 06. 1963. godine u Otočcu, s prebivalištem u Starom

Selu kbr. 57, Srbina,

 

V NEDJELJKA MILEUSNIĆ, zvani .Špiro., sina Stojana i Anke

rod. Skendžić, rod. 15. 01. 1967.godine u Otočcu,

s prebivalištem u Starom Selu kbr. 25; SO Otočac, Srbina,

VI  ĐURE MILEUSNIĆ, sina Mile i Mare rođ.

Ćurčić, rod. al. 05. 1939. godine u Brloškoj Dubravi,

s prebivalištem u Otočcu, Ul. Bratstva i jedinstva 34, Srbina,

 

VII  BORE DIKLIĆ, sina Mihajla i Ružice rod. Braku,

rod. 09. 11. 1968. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu na kbr. 26/5SO Otočac, Srbina,

 

VIII  NEDJELJKA DIKLIĆ, sina Arse i Anke rod.

Knežević, r. 28. 08. 1957. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom selu kbr. 37, SO Otočac, Srbina,

 

IX NEDJELJKA DIKLIĆ, sina Petra i Stake

rod. Marijan, rod. 26. 11. 1967. godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. 44, Srbina,

X SLAVKA BOBIĆ, sina Branka i Danice r. Diklić, rod.

08. 05. 1959. godine u Otočcu, s prebivalištem u Starom

Selu na kbr. 10/a a, Srbina,

 

XI  BRANKA BOBIĆ, sina Miloša i Milke rod. Vuksan,

rod. 05. 07. 1930. godine u Starom Selu, gdje i prebiva na kbr.

10/a a, SO Otočac, Srbina,

 

XII  NIKOLE BOBIĆ, sina Ilije i Drage rod. Dorontić, rod.

03. 01. 1941. godine u Starom Selu gdje i prebiva

na kbr. 41, SO Otočac, Srbina,

XIII   MILOŠA BOBIĆ, sina Save i Perke rođ.

Aleksić, rod. 24. 03. 1930.godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. 15, SO Otočac, Srbina,

XIV  RADE BOBIĆ, sina Miloša i Save rođ.

Marijan, rod. 22. 02. 1959. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu kbr. 15, SO Otočac, Srbina,

 

XV MLADENA BOBIĆ, sina Miloša i Save rod. Marijan,

rođ. 08. 06. 1957. godine u Otočcu, s prebivalištem u Starom Selu

kbr. 15, SO Otočac, Srbina,

XVI   JOVANA DUGANDŽIJA, sina Dušana i Milke rod.

Dugandžija, rod. 06. 04. 1929. godine u Starom Selu, gdje i prebiva na kbr. bb,

 

XVII  DUŠANA DUGANDŽIJA, sina Jove i Anke rođ.

Potrebić, rođ. 17. 06. 1955. godine u Grani, SO Varaždin, s

prebivalištem u Starom Selu kbr. 3, SO otočac, Srbina,

 

XVIII  ŽELJKA DUGANDŽIJA, zvani ”Čaruga”, sina Isaka

i Sofije rod. Legarac, r. 04. 08. 09. 1960. godine u Otočcu,

s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 69, SO Otočac Srbina,

XIX  MIĆE ĆURČIĆ, sina Nikole i Anke rođ. Malbaša,

rođ. 01. 01. 1950. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu na kbr. 69, SO Otočac, Srbina,

 

XX .   NEDJELJKA MILAKOVIĆ, zvani “Bik.in., sina Ise

i Stojanke rod. Boličković, rod. 14. 09. 1958. godine u

Otočcu, s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 1, Srbina,

 

 

 

 

 1. MILORADA NEĆAK, sina Petra i Anke

rođ. Tomić, rođ. 15. 03. 1970. godine u Otočcu, s prebivalištem

u Starom Selu na kbr. 50, SO Otočac, Srbina,

 

XXII  ILIJE MILEUSNIĆ, sina Ilije i Marije rod. Mileusnić

rođ. 19. 07. 1932. godine u Brloškoj Dubravi, so Otočac, s

prebivalištem u Brloškoj Dubravi kbr. 23, Srbina,

 

XXIII  STOJANKE VUKSAN, zvane .Stole”, kći Đure i Soke

rođ. Knežević, rođ. 05. 07. 1953. godine u Starom Selu, SO  Otočac,

s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 52, Srpkinje,

 

XXIV  TATJANE DIKLIĆ, kćeri Petra iStake rođ. Marijan,

rod. 20. 01. 1964. godine u Otočcu, s prebivalištem

u Starom Selu na kbr. 40, SO Otočac, Srpkinje,

 

 

postoji osnovana sumnja da su počinile krivično djelo iz članka 236-f stavak 1. KZ RH.

Policijska stanica Otočac podnijela je krivičnu prijavu protiv Agbaba Predraga i još 31 osobe za učešće u oružanoj pobuni na području sela Staro Selo, Novo Selo i Tukljace, time da se u krivičnoj prijavi veoma detaljno navodi kakve su bile aktivnosti prijavljenih. Krivičnoj prijavi pri leže izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji u svojim izjavama detaljno opisuju kakve su bile prilike na tom području, i svaka od ovih osoba poimence navodi one prijavljene koje je vidjela da su naoružani i da sudjeluju u oružanoj pobuni. Upravo na osnovu ovih izjava za sve gore navedene osobe proizlazi da su učestvovale u oružanoj pobuni, jer su ih ove osobe vidjele naoružane i u raznim borbenim aktivnostima na području gore navedenih sela.

Posebno na osnovu ovih izjava proizlazi da je najprije došlo do dogovaranja mještana srpske nacionalnosti, zatim dijeljenja oružja, organiziranja jedinica i držanja naoružanih straža, da bi zatim bilo svakodnevno pucano prema kućama stanovnika hrvatske nacionalnosti i inače vršen pritisak na to stanovništvo. Iz pojedinih izjava proizlazi da su Hrvati bili bezrazložno lišavani slobode, odvedeni u zatvor u Vrhovine, tamo im je priječeno, a da je sve to trajalo dok se nisu iselili s tog područja. Međutim, u međuvremenu dok su ove osobe živjele u svojim kućama dolazilo je do prvih napada na područja pod kontrolom Hrvatske vlasti, pa su pojedini od prijavljenih i vidjeli da iz minobacača i drugog oružja pucaju prema tim područjima.

Kako u odnosu na druge osobe u krivičnoj prijavi, čija imena nisu navedena u ovoj službenoj zabilješci za sada ne proizlazi osnovana sumnja da bi počinile krivično djelo iz članka 236-f stavak 1KZ RH, to se za sada te osobe ne uvode u KT upisnik, već je traženo od Policijske stanice Otočac da prikupi podatke na osnovu kojih će se moći osnovano sumnjati da su i te osobe počinile krivično djelo koje im se stavlja na teret.

VOJNI TUŽITELJ

DRAGAN NOVOSEL

 


 

 

Broj: Kio 238/92-6

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

sastavljen dana 28.06.1994. godine

Vojnom sudu u Karlovcu sudu u Otočcu

 

Prisutni od sluca:                                                                                Krivični predmet protiv:

 

Istražni sudac:  pred. suda: Juraj Boljkovac                                      AGBABA PREDRAG i dr.

 

Zapisničar:  Mile Paulić zbog kriv. djela iz čl. 236.b st. 1.  KZ RH

 

Početak u 10,30 sati.

 

 

Utvrđuje se da su pristupili:

 

Voj. tužilac_____________

Okrivljeni_______________

Branilac________________

Oštećeni________________

Tumač_________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obaviješten odnosno, zašto nije obaviješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti samo istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koji bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište: 

 

Mjesto rođenja i

godina starosti:            

 

Odnos s okrivljenim

i oštećenim:                nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu članka 238. ZKP-a mora svjedočiti pa izjavljuje:

 

 

 

Upozoren u smislu čl. 219. (229) i čl. 221. (231) st. 2. ZKP-a, iskazuje:

 

Ja sam živio u Starom selu sve do 7. studenog 1991.godine. Tog dana hrvatska vojska oslobodila je Staro selo i ja sam tada prešao u Otočac, gdje i sada živim. U St. selu bile su svega dvije kuće građana hrvatske nacionalnosti. Ostale kuće bile su vlasništvo mještana srpske nacionalnosti. Kako sam rekao danas je područje starog sela oslobođeno, ali se nalazi na prvoj borbenoj liniji, bilo da je selo potpuno pusto. Mi Hrvati prešli smo na slobodno područje Otočca, a mještani srpske narodnosti otišli su na privremeno okupirano područje RH.

Moja kuća je do danas ostala cijela, a kuća  Pavelić Nikole s gospodarskim objektima zapaljena je i izgorjela je početkom studenog 1991.godine.

Područje st. Sela bilo je okupirano negdje od početka rujna 1991.godine pa do oslobođenja, već spomenutog 7.studenog 1991.godine. Kroz navedeno vrijeme okupacije pobunjeni Srbi postavili su barikade prema slobodnom teritoriju RH, te prekinuli svaku vezu s tim područjem, a ujedno kroz to vrijeme povremeno pucali iz streljačkog i minobacačkog oružja, sa svojih pOložaja iznad St. sela, odnosno iz Poduma, prema Otočcu i okolnim selima nastanjenim hrvatskim stanovništvom.

Još prije oslobađanja St.sela 7.11.1991.godine, naša vojska’pokušala je ući i osloboditi staro selo dana 13.1istopada 1991.godine, međutim tada su ih tu dočekali pobunjeni četnici

i odbili napad naše vojske. Tom prilikom pobunjenici su ranili desetak naših vojnika, a trojicu ubili. Pobunjenici su imali na uzvisinama oko sela više utvrđenih položaja – bunkera, a jedan

od takovih bunkera i to najveći bio je iznad moje kuće. S tih položaja oni su tukli po okolnim selima, a posebno po pripadnicima hrvatske vojske, prilikom pokušaja oslobađanja St. sela 13.10.91.godine.

Sve okrivljene, osim VI okr. Mileusnić Đuru i XIII okr. Mileusnić Iliju, vrlo dobro poznajem, svi su oni mještani St. sela ili barem otuda potječu.Sve njih vidio sam od početka oružane pobune tj. od početka rujna 1991.godine pa do napuštanja St. sela 7. 11.1991.godine u više navrata, neke od njih u uniformama neprijateljske vojske i naoružane, a neke samo s oružjem bez uniforme, kako idu prema utvrđenim neprijateljskim položajima ili s tih položaja prema svojim kućama. Kroz isto vrijeme nekoliko okrivljenih nisam vidio niti naoružane niti u uniformama.

I okr. Agbaba Predraga viđavao sam, kroz spomenuto vrijeme okupacije više puta s puškomitraljezom, bez uniforme. Njegova majka je rodom iz St.sela i okrivljeni je tu kod nje živio. Roditelji su mu razvedeni.

II okr. Diklić Sinišu, V okr. Mileusnić Nedeljka i VII okr. Diklić Boru vidio sam u više navrata naoružane streljačkim oružjem i u maskirnoj vojnoj uniformi. Njih trojica otišla su

još negdje u ljeto 1991.godine 3 mj. na obuku u Knin, tako se barem pričalo u tzv. “martićevce “. Kad su se vratili, viđavao sam ih kako idu prema svojim položajima s kojih se pucalo prema položajima hrvatske vojske ili s tih položaja prema svojim kućama. V okr. Mileusnić  Nedeljko poginuo je početkom studenog 1991.godine prilikom napada HV-na neprijateljske položaje. Znam sigurno da je poginuo, Kad je HV oslobodila St. selu            pronašla je njegov leš i prevezla ga u Otočac, gdje je sahranjen.

U vremenu od početka rujna 1991.godine pa do oslobođenje St.sela 7.11.1991.godine, također u više navrata vidio sam kako idu prema neprijateljskim položajima ili s neprijateljskih položaja; s oružjem, ali u civilu, bez uniformi: VIII okr. Diklić Nedjeljka (sina Ase), IX. okr. Diklić Nedeljka (sina Petra), XI. okr.

Bobić Branka, XII okr. Bobić Nikolu, XIV okr. Bobić Radu i XV okr . Bobić MIadena, njih dvojica su braća, a Mladen je prije rata bio vrlo dobar s mojim sinom i za vrijeme okupacije povremeno je dolazio k meni u kuću s puškom, XVI okr. Dugandžija Jovana, njegovog sina XVII okr. Dugandžija Dušana, XIX okr. Ćurčić Miću , koji me čak pozivao na njihove sastanke, da primim oružje, XX okr. Mišković Nedeljka, XXI okr. Nećak Milorada i XXIII okr. Vuksan Stojanku.

Kako sam već također rekao poznajem III okr. Vuksan Milu, njegovog sina IV okr. Vuksan Milana, X okr. Bobić Slavka, XIII okr. Bobić Miloša, XVIII okr. Dugandžija Željka i XXIV okr. Diklić Tatjanu, ali ove okrivljene nisam vidio niti u uniformi, niti naoružane. No čuo sam da je i X okr. Bobić Slavko pripadao pobunjenicima, te da je na neprijateljskom položaju bio na teškom mitraljezu. Isto tako čuo sam da su pobunjenicima pripadali još XVIII okr. Dugandžija Željko, ing. šumarstva, i XXIV okr. Diklić Tatjana, samo što ih ja osobno nisam vidio, niti naoružane niti u uniformama.

Ništa drugo ne znam o pripadnosti okrivljenih neprijateljskim pobunjeničkim oružanim formacijama, a niti o njihovim aktivnostima u sa tavu tih formacija. Na području St. sela nije poginuo nitko od mještana hrvatske nacionalnosti, Za vrijeme neprijateljske okupacije. Jedino, kako sam već napred naveo, kroz to -vrijeme izgorjela je kuća s gospodarskim objektima   Pavelić Nikole, pobunjenici su pucali SB svojih položaja prema našim položajima, B prilikom pokušaja oslobađanja St. sela 13. 10. 1991.godine desetak naših vojnika je ranjeno, a trojica su poginula.

To je sve što imam za iskazati.

Na svjedoka nema daljnjih pitanja.

Upozoren u smislu čl. 77 (82) st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:                                           Zapisničar:                                          Svjedok;


 

Broj: Kio 238/92-7

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

sastavljen dana 28.06.1994. godine

Vojnom sudu u Karlovcu sudu u Otočcu

 

Prisutni od sluca:                                                                                Krivični predmet protiv:

 

Istražni sudac:  pred. suda: Juraj Boljkovac                                      AGBABA PREDRAG i dr.

 

Zapisničar:  Mile Paulić zbog kriv. djela iz čl. 236.b st. 1.  KZ RH

 

Početak u 12,00 sati.

 

 

Utvrđuje se da su pristupili:

 

Voj. tužilac_____________

Okrivljeni_______________

Branilac________________

Oštećeni________________

Tumač_________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obaviješten odnosno, zašto nije obaviješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti samo istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koji bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište: 

 

Mjesto rođenja i

godina starosti:            

 

Odnos s okrivljenim

i oštećenim:                nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu članka 238. ZKP-a mora svjedočiti pa izjavljuje:

 

 

 

Upozoren u smislu čl. 219. (229) i čl. 221. (231) st. 2. ZKP-a, iskazuje:

 

Ja sam sa svojom obitelji živio u St. selu općina Otočac do 7.11.1991. godine tj. do oslobođenja sela od hrvatske vojske. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prilikom oslobođenja sela svi ostali mještani srpske nacionalnosti napustili su selo i prešli na za sada još uvijek okupirana područja tzv. ”Srpske Krajina”. Selo je danas oslobođeno, ali se nalazi na prvoj liniji bojišnice, napušteno je i u njemu nema stanovnika.

Početkom oružane pobune na ovom području i početkom agresije na RH, negdje u prvoj polovini rujna 1991.godine mještani srpske nacionalnosti naoružali su se i postavili barikade prema Otočcu, tako da su prekinuli sve veze s ostalim područjem Republike Hrvatske. Na uzvisinama oko sela utvrdili su svoje položaje – postavili bunkere i s tih položaja iz pješačkog oružja i minobacača povremeno su sve do oslobođenja pucali prema Otočcu i okolnim mjestima nastanjenim hrvatskim stanovništvom.

Od okrivljenih jedino uopće ne poznajem VI okr. Mileusnić Đuru i XXII okr. Mileusnić Iliju. Oni nisu iz st. sela i kad mi se predočavaju njihovi osobni podaci, izjavljujem da mi ti podaci ništa ne znače i da o toj dvojici okrivljenih neznam ništa u.smislu njihovog sudjelovanja u oružanoj pobuni protiv RH.

Sve ostale okrivljene, vrlo dobro poznajem, jer su svi oni mještani St. sela.

Kroz kritično vremensko razdoblje otpočetka oružane pobune tj. od početka rujna 1991.godine pa do oslobođenja St. sela 7.11.1991.godine u više navrata, mogao bi reći gotovo svakodnevno vidio sam kako idu prema neprijateljskim položajima, s kojih se pucalo ili s tih položaja prema svojim kUćama; sa raznim streljačkim oružjem i u maskirnim vojnim uniformama: II okr. Diklić Sinišu, V okr. Mileusnić Nedeljka i VII okr. Diklić Bobu. Ova trojica okrivljenih otišla su još negdje u ljeti 1991.godine iz sela i u selu ih nije bilo otprilike oko 3 mj. Kada su se vratili, pojavili su se u maskirni vojnim uniformama i naoružani, te kao

takovi išli na svoje položaje i s položaja. Pričalo se da su kroz spomenuta tri mjeseca bili na obuci u Kninu, kao tzv “Martićevci”.

Kroz navedeno vrijeme također sam često viđavao naoružane raznim streljačkim pješadijskim naoružanjem, ali bez vojnih uniformi, u civilu, kako idu prema položaja i s položaja, s kojih se pucalo na Otočac i okolna sela nastanjen a hrvatskim stanovništvom, te položaje hrvatske vojske, slijedeće okrivljene: I okr. Agbaba Predraga, VIII okr. Diklić Nedeljka, (sina Ase), IX okr. Diklić Nedeljka (sina Petra), X okr. Bobić Slavka, XI okr. Bobić Branka, XIII okr. Bobić Miloša, XIV okr. Bobić Radu, XV okr. Bobić Mladena, XVII okr. Dugandžija Dušana, XVIII okr. Dugandžija Željka, XX okr. Milaković Nedeljka, XXI okr. Nećak Milorada, XXIII okr. Vuksan Stojanku i XXIV okr. Diklić Tatjanu, V okr. Mileusnić Nedeljko poginuo je prilikom oslobađanja st. sela od strane hrvatske vojske i nakon oslobođenja njegov leš je prevezen u Otočac, gdje je sahranjen.

III okr. Vuksan Milu, IV okr. Vuksan Milana, XXII okr. Bobić Nikolu, XVI okr. Dugondžija Jovana i XIX okr. curčić Čurčić Miću, kako sam već rekao, poznajem, ali ovu petoricu okrivljenih nisam vidio niti u neprijateljskim vojnim uniformama, niti naoružane.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pobunjeni srbi, sa svojim utvrđenih položaja oko St. sela, napali su pripadnike hrvatske vojske, prilikom pokušaja oslobođenja St. sela dana 13.10.1991.godine. Tom prilikom desetak hrvatskih vojnika je ranjeno, a trojica su poginula.

To je sve što imam za iskazati, i što mi je poznato o pripadnosti okrivljenih paravojnim oružanim formacijama tzv. Republike Srpske Krajine i i njihovim djelovanjima u sastavu tih oružanih formacija, odnosno o njihovom sudjelovanju u oružanoj pobuni protiv RH i pokušaju odcjepljenja ovog područja op Republike Hrvatske, te pokušaju pripajanja tog područja drugoj državi.

Na svjedoka nema daljnjih pitanja.

Upozoren u smislu čl. 77. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

Dovršeno.

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:                                           Zapisničar:                                          Svjedok:

 


Broj: Kio 238/92-8

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(prezime i ime)

sastavljen dana 28.06.1994. godine

Vojnom sudu u Karlovcu sudu u Otočcu

 

Prisutni od sluca:                                                                                Krivični predmet protiv:

 

Istražni sudac:  pred. suda: Juraj Boljkovac                                      AGBABA PREDRAG i dr.

 

Zapisničar:  Mile Paulić zbog kriv. djela iz čl. 236.b st. 1.  KZ RH

 

Početak u 14,00 sati.

 

 

Utvrđuje se da su pristupili:

 

Voj. tužilac_____________

Okrivljeni_______________

Branilac________________

Oštećeni________________

Tumač_________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obaviješten odnosno, zašto nije obaviješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti samo istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koji bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište: 

 

Mjesto rođenja i

godina starosti:            

 

Odnos s okrivljenim

i oštećenim:                nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu članka 238. ZKP-a mora svjedočiti pa izjavljuje:

 

 

 

Upozoren u smislu čl. 219. (229) i čl. 221. (231) st. 2. ZKP-a, iskazuje:

 

Ja neznam što se nakon oružane pobune i agresije RH  događalo na području St. sela, N. Sela i Tukljaca, dok su ta sela bila povremeno okupirana od pobunjeničkih oružanih formacija SAO Krajine, jer sam u to vrijeme živio kod svoje kuće u Drenovom Klancu, koji je od navedenih sela udaljen 6-7 km. S tim u vezi napominjem da je kretanje stanovništva u to vrijeme bilo ograničeno, da su na prometnicama postavljene barikade i da su na prometnicama patrolirali pobunjenici, pa se nije moglo znati što se događa na pojedinim područjima. O tome se moglo nešto saznati samo iz pričanja koja su se širila među stanovništvom.

U Drenovom Klancu, gdje sam živio oružana pobuna zahvatila je nekako sredinom kolovoza 1991.godine i to mjesto bilo je od srpskih pobunjenika okupirano do 7.11.1991.godine, kada je Drenov Klanac

oslobodila Hrvatska vojska. Nakon toga to selo je slobodno.

Kad je 7.11.1991.godine oslobođen Drenov Klanac ja sam s majkom otišao do,rodbine u selo Škare, koje je u to vrijeme, a i danas još uvjek okupirano. U Škarama sam ostao do 31.12.1991. godine. Naime, krajem 1991.godine HV napala je i na kratko oslobodila selo Glavace, pa sam ja to iskoristio i s majkom prešao s okupiranog na slobodni teritorij RH, gdje se i danas nalazim.

Od okrivljenih poznajem V okr. Mileusnić Nedeljka, VI okr. Mileusnić Djuru, X okr.

Bobić Slavka, XI. okr.  Bobić Branka, XVI okr. Dugandžija Jovana, XVII okr. Dugandžija Dušana, XXI. okr. Nećak Milorada, XXII okr. Mileusnić Iliju i XXIII okr. Vuksan Stojanku.

Ostale okrivljene uopće ne poznajem, barem po njihovim osobnim podacima koji mi se predočavaju, pa o njihovom sudjelovanju u oružanoj pobuni protiv.RH i pokušaju nasilnog otcjepljenja dijela teritorija RH i pripajanJa ,tog teritorija drugoj državi, neznam ništa.

U tom pogledu neznam ništa niti za one okrivljene, za koje sam napred iskazao, da poznajem, jer ih nikada nisam vidio cak niti naoružane, niti u neprijateljskim vojnim uniformama. Od tih okrivljenih vidio sam svega jednom, negdje u rujnu 1991.godine, u Drenovom Klancu, VI okr. Mileusnić Djuru. Te zgode bio je u SMB vojnoj uniformi, bivše “JNA” i naoružan automatskom puškom, zapravo mislim poluautomatskom puškom. U to vrijeme Drenov Klanac bio je okupiran od srpskih pobunjenika. Bio je u društvu s Mileusnić Petrom zv. “Djukan”, koji u ovom spisu nije okrivljeni, a koji je te zgode također bio u uniformi neprijateljske vojske i naoružan puškom.

To je sve što imam za iskazati.

Na svjedoka nema daljnjih pitanja.

Upozoren u smislu čl. 77 st. 1 ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:                                           Zapisničar:                                          Svjedok:


 

Broj: Kio 238/92-9

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxx(prezime i ime)

sastavljen dana 28.06.1994. godine

Vojnom sudu u Karlovcu sudu u Otočcu

 

Prisutni od sluca:                                                                                Krivični predmet protiv:

 

Istražni sudac:  pred. suda: Juraj Boljkovac                                      AGBABA PREDRAG i dr.

 

Zapisničar:  Mile Paulić zbog kriv. djela iz čl. 236.b st. 1.  KZ RH

 

Početak u 14,30 sati.

 

 

Utvrđuje se da su pristupili:

 

Voj. tužilac_____________

Okrivljeni_______________

Branilac________________

Oštećeni________________

Tumač_________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obaviješten odnosno, zašto nije obaviješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti samo istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koji bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i

godina starosti:            

 

Odnos s okrivljenim

i oštećenim:                nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu članka 238. ZKP-a mora svjedočiti pa izjavljuje:

 

 

 

Upozoren u smislu čl. 219. (229) i čl. 221. (231) st. 2. ZKP-a, iskazuje:

 

Ja sam do 15.9.1991. godine živio kod svoje kuće u Drenovom Klancu, kada sam uspio prebjeći s tog, u to vrijeme već okupiranog teritorija, na slobodno područje Otočca, gdje se i danas nalazim.

Drenov Klanac udaljen je od St. sela, N. sela i Tukljanac 6-7 km, odnosno nešto manje, tako da ja neznam što se događalo na području navedenih sela, za vrijeme dok su ta sela tokom druge polovine 1991. godine bila privremeno okupirana od strane srpskih pobunjenika.

I Drenov Klanac bio je jedno vrijeme od sredine ljeta 1991.god. pa do 7.11.1991. godine privremeno okupiran. 7.11.1991.godine oslobodila je hrvatska vojska i od tada to selo je slobodno. Međutim kako su se tu svojevremeno vodile borbe između srpskih pobunjenika i hrvatske vojske, te kako se to selo i danas nalazi na prvoj liniji  bojišnice, mjesto je danas potpuno napušteno. U njemu nema stanovnika. Mještani hrvatske narodnosti prešli su na slobodni teritorij RH, a mještani srpske nacionalnosti prešli su na privremeno okupiran o područje tzv “Republike Srpske Krajine”.

Mi stanovnici hrvatske nacionalnosti, kada je na ovom području započela oružana pobuna ljeti 1991.godine nismo se mogli više slobodno kretati, između pojedinih mjesta postavljene su barikade i promet su kontrolirali srpski pobunjenici tako da nismo znali što se pogađa u susjednim selima. O tome smo samo povremeno znali nešto načuti iz pričanja.

Od okrivljenih osobno poznajem I okr. Agbaba Predraga, II okr. Diklić Sinišu, V okr. Mileusnić Nedeljka, VI okr. Mileusnić Djuru, XI okr..Bobić Branka, XIII okr. Bobić Miloša, XIV okr. Bobić RAdu, XY okr. Bobić Mladena, XVIII okr. Dugandžija Željka, XX okr.

Milaković Nedeljka, XXII okr. Mileusnić Iliju i XXIII okr. Vuksan Stojanku.

Međutim, ništa ne znam o njihovom sudjelovanju u oružanoj pobuni protiv RH i pokušaju nasilnog odcjepljenja dijela teritorija Republike Hrvatske, te pokušaja pripajanja tog teritorija drugoj državi. Niti jednog od njih od vremena početka oružane pobune i agresije na RH nisam vidio kao pripadnike pobunjenika, u uniformama ili naoružane. Prema tome pogotovu neznam ništa drugo o eventualnom njihovom djelovanju u sastavu paravojnih oružanih formacija.

Jedino sam jedne zgode u kolovozu 1991.godine na putu iz Otočca u Rijeku i pri povratku natrag vidio na barikadi pored ceste I okr. Agbaba Predraga.Te zgode bio je naoružan puškom, u civilnom odjelu, bez uniforme.

Ostale okrivljene uopće ne poznajem, barem po osobnim podacima koji mi se predočavaju. Vjerujem da. ih sve poznajem barem iz viđenja, ali kako sam rekao o njima neznam ništa u smislu sudjelovanja u oružanoj pobuni.

To je sve što imam za iskazati.

Na svjedoka n:ma daljnjih pitanja.

Upozoren u smislu čl. 77. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:                                           Zapisničar:                                          Svjedok:

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU LIČKO-SENJSKA GOSPIĆ

II POLICIJSKA POSTAJA

 

Broj: 511-04-20-1-K/122/92

Datum: 04.11.1994. g.

 

 

VOJNO TUŽITELJSTVO JAVNOM TUŽITELJU

K A R L O V A C

 

 

Veza: naša krivična prijava – posebno izvješće od 23.06.1992.

 

Veza: vaš broj KT-475/92 od 18.10.1994.g. , CZ/VG

 

Na osnovi članka 151. stavak 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

POSEBNO IZVJEŠĆE

 

kao dopuna krivične prijave Podnošenje protiv Predraga Agbaba i dr.

 

 

U svezi vašeg dopisa broj i datum gornji, a koji se odnosi na kazneni postupak koji je u tijeku protiv Predraga Agbaba i još 24 osobe radi kaznenog djela iz čl. 231. u sv. čl. 244. st. 1. KZRH, izvješćujemo vas da su na području mjesta Brlog, Kompolje i Drenov Klanac u tijeku 1991.godine ubijene i ranjene slijedeće osobe hrvatske nacionalnosti:

 

Ubijene osobe:

 

 1. Božo Babić, sin Grge, rođ. 29.08.1936.g. u Brlogu, grad Otočac, sa prebivalištem u Brlogu br. 147, isti je smrtno stradao u Brlogu ispred svoje obiteljske kuće dana 26.09.1991.g.
 2. Ruža Jurković, kći Stipe, rođ. 08.10.1952. g. u Brloškoj Dubravi, grad Otočac, sa prebivalištem u B. Dubravi kbr. 20, stradala u Brlogu, ispred kbr. 147, dana 26.09.1991.g.
 3. Katica Drakula, kći Dane, rođ. 19.12.1913. g. u Drenovom Klancu, grad Otočac, sa prebivalištem D. Klanac, br. 319, smrtno stradala 13.10.1991.g. u Drenovom Klancu,
 4. Jela Jurković, kći Mate, rođ. 05.10.1923. g. u B. Dubravi, grad Otočac, sa prebivalištem u B. Dubravi 28, smrtno stradala 13.10.1991.g. u B. Dubravi,
 5. Ana Jurković, kći Dane, rođ. 02.03.1904.G. U B. Dubravi, grad Otočac, sa prebivalištem u B. Dubravi kbr. 112, smrtno stradala 13.10.1991.g. u Brloškoj Dubravi.
 6. Ivan Perišić, iz Brloške Dubrave kbr. 52, grad Otočac (ostali podaci nepoznati), smrtno stradao u 10. mjesecu 1991.g. u B. Dubravi,
 7. Anka Perišić, kći Jure, rođ. 19.09.1921.g. u Letincu, SO Brinje, sa prebivalištem u Brloškoj Dubravi br. 52., smrtno stradala u 10. mjesecu 1991.g. u B. Dubravi.
 8. Željko Babić, sin Bože, rođ. 02.08.1964.g. u Otočcu, grad Otočac, sa prebivalištem u Brlogu kbr. 147, isti je smrtno stradao u Brlogu ispred svoje obiteljske kuće dana 26.09.1991.godine.

Ne raspolažemo podatkom da je u naprijed navedenom vremenu i u navedenim mjestima bilo

ranjenih pripadnika hrvatske nacionalnosti, a također za sada ne raspolažemo podatkom da je utvrđena okvirna šteta na području navedenih mjesta glede razloga što se ista nalaze na prvim linijama bojišnice.

Ukoliko dodamo do naprijed navedenih podataka pravovremeno ćemo vas izvijestiti.

Napominjemo da su svi mještani hrvatske nacionalnosti istjerani iz mjesta Brloga i D. Klanca u tijeku 1991. g. od strane srbočetničkih oružanih formacija.

 

 

O TOME OBAVIJEST:

Predsjednik II Policijske postaje:

1. MUP RH                                                                                                   Nikola Pemper

/Odjel za ratne zločine/

2. ODO Gospić

3. PU Ličko senjska Gospić

/Odjel krim.policije/

4. Arhiva, o v d j e


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-475/92

 

Karlovac, 11. siječnja 1995.godine

CZ/VG

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na temelju čl. 41. st. 2. toč. 3. i čl. 165. st. 2. ZKP-a, podižem:

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

I okr. PREDRAGA AGBABA, sina Jovana i Marije rođ. Diklić,

r. 20. 03. 1970. godine u Otočcu, SO Otočac,

gdje i prebiva, Ul. B Kašića 2, Srbina,drž. RH,

 

II okr. SINIŠE DIKLIĆ, zvani “Muja”, sina Nikole i Katice rod. Pajdaković,

rod. 18. 05. 1971. godine u Otočcu, SO Otočac, s

prebivalištem u Starom Selu kbr. 38, SO Otočac, Srbina,drž. RH,

 

III okr. ĐURE MILEUSNIĆ, sina Mile i Mare rođ.

Ćurčić, rod. al. 05. 1939. godine u Brloškoj Dubravi,

s prebivalištem u Otočcu, Ul. Bratstva i jedinstva 34, Srbina, drž.RH

IV okr. BORE DIKLIĆ, sina Mihajla i Ružice rod. Braku,

rod. 09. 11. 1968. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu na kbr. 26SO Otočac, Srbina, drž.RH,

V okr. NEDJELJKA DIKLIĆ, sina Arse i Anke rod.

Knežević, r. 28. 08. 1957. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom selu kbr. 37, SO Otočac, Srbina, drž.RH

VI. okr.  NEDJELJKA DIKLIĆ, sina Petra i Stake

rod. Marijan, rod. 26. 11. 1967. godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. 44, Srbina, drž. RH

VII. okr.   SLAVKA BOBIĆ, sina Branka i Danice r. Diklić, rod.

08. 05. 1959. godine u Otočcu, s prebivalištem u Starom

Selu na kbr. 10/a, Srbina, drž. RH

VIII okr.  BRANKA BOBIĆ, sina Miloša i Milke rod. Vuksan,

rod. 05. 07. 1930. godine u Starom Selu, gdje i prebiva na kbr.

10/a, SO Otočac, Srbina, drž. RH

IX. okr.   MILOŠA BOBIĆ, sina Save i Perke rođ.

Aleksić, rod. 24. 03. 1930.godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. 15, SO Otočac, Srbina, drž. RH

 

X. okr.  RADE BOBIĆ, sina Miloša i Save rođ.

Marijan, rod. 22. 02. 1959. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu kbr. 15, SO Otočac, Srbina, drž. RH,

 

XI. okr.  MLADENA BOBIĆ, sina Miloša i Save rod. Marijan,

rođ. 08. 06. 1957. godine u Otočcu, s prebivalištem u Starom Selu

kbr. 15, SO Otočac, Srbina, drž.RH,

XII. okr.   JOVANA DUGANDŽIJA, sina Dušana i Milke rod.

Dugandžija, rod. 06. 04. 1929. godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. bb, Srbin, drž. RH,

 

XIII okr.  DUŠANA DUGANDŽIJA, sina Jove i Anke rođ.

Potrebić, rođ. 17. 06. 1955. godine u Grani, SO Varaždin, s

prebivalištem u Starom Selu kbr. 3, SO Otočac, Srbina, drž.RH,

 

XIV. okr.  ŽELJKA DUGANDŽIJA, zvani ”Čaruga”, sina Isaka

i Sofije rod. Legarac, r. 04. 08. 09. 1960. godine u Otočcu,

s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 69, SO Otočac Srbina, drž. RH,

 

XV. okr.  MIĆE ĆURČIĆ, sina Nikole i Anke rođ. Malbaša,

rođ. 01. 01. 1950. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu na kbr. 59, SO Otočac, Srbina, drž. RH,

 

XVI. okr.   NEDJELJKA MILAKOVIĆ, sin Ise

i Stojanke rod. Božičković, rod. 14. 09. 1958. godine u

Otočcu, s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 1, Srbina, drž. RH,

 

XVII. okr. MILORADA NEĆAK, sina Petra i Anke

rođ. Tomić, rođ. 15. 03. 1970. godine u Otočcu, s prebivalištem

u Starom Selu na kbr. 50, SO Otočac, Srbina, drž. RH,

 

 

 

XVIII. okr.   STOJANKE VUKSAN, zvane .Stole”, kći Đure i Soke

rođ. Knežević, rođ. 05. 07. 1953. godine u Starom Selu, SO  Otočac,

s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 52, Srpkinje, drž. RH,

XIX. okr.   TATJANE DIKLIĆ, kćeri Petra iStake rođ. Marijan,

rod. 20. 01. 1964. godine u Otočcu, s prebivalištem

u Starom Selu na kbr. 40, SO Otočac, Srpkinje, drž. RH,

da su:

 

drugoj polovici 1991. godine,  na području Starog sela, općina Otočac, u namjeri  da svojim učešćem u oružanom suprotstavljanju snagama Republike Hrvatske sudjeluju u ugrožavanju njenog državnog i društvenog ustrojstva, otcijepljenju djelova njenog teritorija i rušenju legalno izabranih organa vlasti, za vrijeme oružane agresije tzv. ”JNA” i srbočetničkih formacija na Republiku Hrvatsku, protupravno se naoružali, osnovali svoju postrojbu, a zatim s ciljem stvaranje tzv. ”Velike Srbije” iz streljačkog i minobacačkog naoružanja pucali po Otočcu, Brlogu i okolnim selima naseljenim hrvatskim pučanstvom, koje je u cjelosti protjerano sa svog ognjišta, dok su sela Brlog, Kompolje i Drenov Klanac pretrpjela velika materijalna oštećenja, a pri tome su u selu Brlog ubijeni mještani Babić Božo, Jurković Ruža, Babić Željko u Brloškoj Dubravi, Jurković Jela, Jurković Ana, Perišić Ivan i Perišić Anka, a u Drenovom Klancu, Drakula Katica.

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske, a posljedica toga je smrt više osoba.

pa da su time, počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 244 stavak 1 u svezi članka 235 stavak 1 KZ RH, a kažnjivo po članku 244 stavak 1 KZ RH.

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u fotokopije policijskih kartona za okrivljenike (18-24), dopis PU Gospić (42-43)
 4. da se temeljem čl. 290. st. 3. ZKP suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

O b r a z l o ž e n j e

Policijska stanica Otočac podnijela je krivičnu prijavu protiv okrivljenika radi kriv. djela pobliže opisanog u izreci optužnice, pa je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu. U istrazi okrivljenici nisu saslušani, obzirom da nisu dostupni pravosudnim organima RH, već je provedeno saslušanje svjedoka.

Svjedok xxxxxxxxxxx je iskazao da je živio u Starom selu, sve do 7.11.1991.g., kada je HV-e oslobodila to selo i tada je prešao u Otočac, gdje i sada živi. Područje Starog sela bilo je okupirano od početka rujna 1991.g. pa sve do 7.11.1991.g. Kroz cijelo to vrijeme pobunjeni Srbi su postavljali barikade prema slobodnom teritoriju RH, prekinuli svaku vezu s tim područjem i kroz to vrijeme povremeno pucali iz streljačkog i minobacačkog naoružanja, sa svojih položaja iznad Starog sela Podruma, prema Otočcu i okolnim selima nastanjenim hrvatskim stanovništvom. Tvrdi, da sve okrivljenike poznaje, osim Mileusnić Đure i Mileusnić Ilije. Sve ih je vidio od početka oružane pobune naoružane, uniformirane i kao sudionike u napadima na hrvatsko pučanstvo.

Svjedok xxxxxxxxxxxx je iskazao da je sa svojom obitelji živio na području Starog sela, općina Otočac, sve do 7.11.1991. g. kada je to selo oslobođeno od strane HV-e. Početkom oružane pobune u rujnu 1991.g. mještani srpske nacionalnosti su se protupravno naoružali, postavili barikade prema Otočcu i prekinuli sve veze sa RH, a na okolne uzvisine su postavili bunkere i s tih položaja su iz pješačkog oružja i minobacača pucali na okolna sela naseljena hrvatskim pučanstvom. Od okrivljenika poznaje sve, jer ih je viđao kao naoružane i uniformirane, te kao sudionike u napadima na legalne snage HV-e i civile hrvatske nacionalnosti. Neki od njih su prošli i obuku u Kninu kao tzv. ”Martićevci”.

Svjedok xxxxxxxxxx je iskazao da je na početku oružane pobune živio kod svoje kuće u Drenovom Klancu, koja je od Starog sela udaljena oko 7 km. Poznaje sve okrivljenike, ali o njihovom djelovanju kao pripadnika neprijateljskih formacija ne zna ništa, s obzirom da nije vidio nikoga od njih uniformirane, niti naoružane, budući se nije nalazio u Starom selu.

Iz dopisa PU Gospić proizlazi da je tokom 1991.g. na području Brloga bilo više ubijenih mještana i to Babić Bože, Jurković Ruža i Babić Željko, u Brloškoj Dubravi ubijeni su Jurković Jela, Jurković Ana, Perišić Ivan i Perišić Anka, a u Drenovom Klancu Drakula Katica.

S obzirom na sve navedeno, smatram, da su I okr. Agbaba Predrag i dr., ostvarili sva bitna obilježja kriv. djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. u svezi čl. 244. st. 1. KZ RH. Naime, u drugoj polovini 1991.g. pridružili su se srbočetničkim oružanim formacijama koje su zajedno s tzv. ”JNA” izvršile oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku, radi obaranja njenog državnog i društvenog ustrojstva i rušenja njenih legalno izabranih organa vlasti.

Iz iskaza saslušanih svjedoka proizlazi da su formirali svoju jedinicu, protupravno se naoružali, te iz streljačkog i minobacačkog naoružanja pucali iz Starog sela po Otočcu, Brlogu i okolnim selima naseljenim hrvatskim pučanstvom, koje je pučanstvo u cjelosti protjerano sa svog ognjišta, a u selima je ubijeno više mještana hrvatske nacionalnosti. Prema tome, njihova osnovna namjera je bila obaranje državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, protjerivanje hrvatskog pučanstva sa svojih ognjišta, radi ostvarivanja velikosrpske ideje o stvaranju tzv. ”Velike Srbije”. Kao posljedica njihovog djelovanja streljačkim i minobacačkim naoružanjem iz Starog sela po okolnim hrvatskim selima su velika razaranja, istjerivanje hrvatskog pučanstva i smrt Hrvata, čime su ostvarili sva bitna obilježja opisanog kriv. djela, pa je valjalo podići ovu optužnicu, koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Obzirom, da okrivljenici za sada nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, a postoje osobito važni razlozi da se suđenje održi u njihovoj odsutnosti, valjalo je predložiti temeljem čl. 290. st. 3. ZKP-a suđenje u odsutnosti okrivljenika.

VOJNI TUŽITELJ

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: III K-32/95

Kv-9/95

R J E Š E N J E

I

N A R E D B A

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje Blaženke Čurjak kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Agbaba Predraga i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 244. st. 1. u svezi čl. 235. st. 1. KZRH, na sjednici vijeća održanoj dana 31. siječnja 1995. g.

r i j e š i o  j e :

I           ODREĐUJE SE PRITVOR    protiv

I okr. PREDRAGA AGBABA, sina Jovana i Marije rođ. Diklić,

r. 20. 03. 1970. godine u Otočcu, SO Otočac,

gdje i prebiva, Ul. B Kašića 2, Srbina,drž. RH,

II okr. SINIŠE DIKLIĆ, zvani “Muja”, sina Nikole i Katice rod. Pajdaković,

rod. 18. 05. 1971. godine u Otočcu, SO Otočac, s

prebivalištem u Starom Selu kbr. 38, SO Otočac, Srbina,drž. RH,

III okr. ĐURE MILEUSNIĆ, sina Mile i Mare rođ.

Ćurčić, rod. al. 05. 1939. godine u Brloškoj Dubravi,

s prebivalištem u Otočcu, Ul. Bratstva i jedinstva 34, Srbina, drž.RH

IV okr. BORE DIKLIĆ, sina Mihajla i Ružice rod. Braku,

rod. 09. 11. 1968. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu na kbr. 26SO Otočac, Srbina, drž.RH,

V okr. NEDJELJKA DIKLIĆ, sina Arse i Anke rod.

Knežević, r. 28. 08. 1957. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom selu kbr. 37, SO Otočac, Srbina, drž.RH

VI. okr.  NEDJELJKA DIKLIĆ, sina Petra i Stake

rod. Marijan, rod. 26. 11. 1967. godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. 44, Srbina, drž. RH

VII. okr.   SLAVKA BOBIĆ, sina Branka i Danice r. Diklić, rod.

08. 05. 1959. godine u Otočcu, s prebivalištem u Starom

Selu na kbr. 10/a, Srbina, drž. RH

VIII okr.  BRANKA BOBIĆ, sina Miloša i Milke rod. Vuksan,

rod. 05. 07. 1930. godine u Starom Selu, gdje i prebiva na kbr.

10/a, SO Otočac, Srbina, drž. RH

IX. okr.   MILOŠA BOBIĆ, sina Save i Perke rođ.

Aleksić, rod. 24. 03. 1930.godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. 15, SO Otočac, Srbina, drž. RH

X. okr.  RADE BOBIĆ, sina Miloša i Save rođ.

Marijan, rod. 22. 02. 1959. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu kbr. 15, SO Otočac, Srbina, drž. RH,

XI. okr.  MLADENA BOBIĆ, sina Miloša i Save rod. Marijan,

rođ. 08. 06. 1957. godine u Otočcu, s prebivalištem u Starom Selu

kbr. 15, SO Otočac, Srbina, drž.RH,

XII. okr.   JOVANA DUGANDŽIJA, sina Dušana i Milke rod.

Dugandžija, rod. 06. 04. 1929. godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. bb, Srbin, drž. RH,

XIII okr.  DUŠANA DUGANDŽIJA, sina Jove i Anke rođ.

Potrebić, rođ. 17. 06. 1955. godine u Grani, SO Varaždin, s

prebivalištem u Starom Selu kbr. 3, SO Otočac, Srbina, drž.RH,

XIV. okr.  ŽELJKA DUGANDŽIJA, zvani ”Čaruga”, sina Isaka

i Sofije rod. Legarac, r. 04. 08. 09. 1960. godine u Otočcu,

s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 69, SO Otočac Srbina, drž. RH,

XV. okr.  MIĆE ĆURČIĆ, sina Nikole i Anke rođ. Malbaša,

rođ. 01. 01. 1950. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu na kbr. 59, SO Otočac, Srbina, drž. RH,

XVI. okr.   NEDJELJKA MILAKOVIĆ, sin Ise

i Stojanke rod. Božičković, rod. 14. 09. 1958. godine u

Otočcu, s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 1, Srbina, drž. RH,

XVII. okr. MILORADA NEĆAK, sina Petra i Anke

rođ. Tomić, rođ. 15. 03. 1970. godine u Otočcu, s prebivalištem

u Starom Selu na kbr. 50, SO Otočac, Srbina, drž. RH,

XVIII. okr.   STOJANKE VUKSAN, zvane .Stole”, kći Đure i Soke

rođ. Knežević, rođ. 05. 07. 1953. godine u Starom Selu, SO  Otočac,

s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 52, Srpkinje, drž. RH,

XIX. okr.   TATJANE DIKLIĆ, kćeri Petra iStake rođ. Marijan,

rod. 20. 01. 1964. godine u Otočcu, s prebivalištem

u Starom Selu na kbr. 40, SO Otočac, Srpkinje, drž. RH,

optuženih zbog krivičnih djela iz čl. 244. st. 1. u svezi čl. 235. st. 1. KZRH.

Pritvor će se računati od dana lišenja slobode.

II          – Temeljem čl. 290. st. 3. ZKP.

ODREĐUJE SE PROVOĐENJE SUĐENJA

U ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA

AGBABA PREDRAGA i dr. ( od I-XIX.-podaci kao u toč. I)

n a r e d i o  j e

ODREĐUJE SE IZDAVANJE TJERALICE  protiv:

I okr. AGBABA PREDRAGA i dr. (od I-XIX. – podaci kao u toč. I. rješenja)

protiv kojih je podignuta optužnica po VT Karlovac pod brojem KT-475/92 od 11. siječnja 1995. godine zbog kriv. djela iz čl. 244. st. 1. u svezi čl. 235. st. 1 KZRH.

Ovu naredbu izvršit će PU Karlovačka, time da će okr. po lišenju slobode privesti u Vojni sud u Karlovcu u radno vrijeme suda, a u protivnom u Okružni zatvor u Karlovcu, Haulikova ulica.

O b r a z l o ž e n j e

VT u Karlovcu pod brojem KT-475/92, od 11. siječnja 1995. godine stavlja na teret okrivljenicima Agbaba Predragu i dr., da su počinili kriv. djelo iz čl. 244. st. 1. u svezi čl. 235. st. 1. KZRH tj. krivično djelo oružane pobune.

Provedena je istraga, a okrivljenici nisu dostupni sudu jer se očigledno nalaze na dijelu države Hrvatske koji za sada nije pod kontrolom regularnih organa vlasti. Zbog toga je bilo nužno nad okrivljenicima odrediti pritvor i odrediti provođenje suđenja u njihovoj odsutnosti.

Isto tako naređeno je izdavanje tjeralice te privođenje u Vojni sud u Karlovcu ili u Okružni zatvor u slučaju odnosno onda kada budu dostupni regularnim organima vlasti RH. Postoji naime i posebni interes, a radi se o teškom kriv. djelu pa je sud prihvatio prijedlog VT-a da se suđenje provede u odsutnosti okrivljenika, a u skladu sa važećim zakonskim propisima imenovan im je i branitelj po službenoj dužnosti.

Stoga je riješeno kao u izreci i izdana je naredba o određivanju izdavanja tjeralice.

U Karlovcu, 31. siječnja 1995.godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak, v.r.                                                                          Zvonimir Matan, v.r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od 3 dana od primitka pismenog otpravka istog. Branitelju optuženika kojima se sudi u odsutnosti taj rok za podnošenje žalbe počinje teći protekom osam dana za koje vrijeme je rješenje bilo izvješeno na oglasnoj ploči suda.

DOSTAVLJENO:

 1. VT Klc. na KT-475/92
 2. Agbaba Predrag i dr., ogl. ploča suda
 3. Branitelj – odvj. Darko Šantić, Klc.
 4. PU Karlovačka – 2*
 5. Predsjedništvo suda

Za točnost otpravka – ovl. djelatnik:


 1. veljače  ’95.

Vojnog            Karlovcu

Marijan Janjac                                                            VT u Karlovcu

Zvonimir Matan                                             Predrag Agbaba i dr.

Mladen Kosijer                                               244.st. 1. u sv. čl. 235. st. 1. KZRH

Blaženka Čurjak                     Vojnog            KT-475/92

10,00

Vojni                           Zdravko Car

I – XIX. okr. nitko, pristupio branitelj po službenoj dužnosti

Darko Šantić odvj. u Klc.

Predsjednik vijeća objavljuje predmet glavne rasprave i sastav sudbenog vijeća, na koji stranke nemaju primjedbi.

Utvrđuje se identitet okr.

I opt. PREDRAG AGBABA,

II opt. DIKLIĆ SINIŠA,

III opt. MILEUSNIĆ ĐURO,

IV opt. DIKLIĆ BORO,

V. opt. DIKLIĆ NEDJELJKO,

VI. opt. DIKLIĆ NEDJELJKO, sin Petra

VII. opt. BOBIĆ SLAVKO,

VIII. opt. BOBIĆ BRANKO,

IX. opt. BOBIĆ MILOŠ,

X. opt. BOBIĆ RADE,

XI. opt. BOBIĆ MLADEN,

XII. opt. DUGANDŽIJA JOVAN,

XIII. opt. DUGANDŽIJA DUŠAN,

XIV. opt. DUGANDŽIJA ŽELJKO,

XV. opt. ČURČIĆ MIĆO,

XVI. opt. MILAKOVIĆ NEDJELJKO,

XVII. opt. NEĆAK MILORAD,

XVIII. opt. VUKSAN STOJANKA,

XIX. opt. DIKLIĆ TATJANA, podaci za sve optužene kao na listu 43, 44 i 45 spisa.

Konstatira se da je rješenjem od 31. siječnja 1995.g. određeno da će se postupak provesti u odsutnosti optuženika.

VT čita optužnicu, čime i počinje glavna rasprava.

Konstatira se da optuženici nisu dali obranu, te se prelazi na izvođenje dokaza.

DOKAZNI POSTUPAK

Vrši se uvid u fotokopije policijskih kartona za opt. (list 18-24).

Čita se dopis PU Gospić (list 42-43)

Sud donosi

r j e š e n j e

pročitat će se iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čitaju se iskazi označenih svjedoka.

Daljnjih dokaznih prijedloga nema.

DOKAZNI POSTUPAK DOVRŠEN.

Vijeće daje riječ strankama.

VT Karlovac ostajem kod optužnice. Smatra da iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da su svi okr. sudjelovali u oružanoj pobuni na području Starog sela, Brloga, Kompolja i Drenovog Klanca gdje su oružanim putem djelovali u agresiji na RH zbog čega je hrvatsko pučanstvo tih mjesta protjerano sa svojih ognjišta, ta sela uništena, a osobe navedene u dispozitivu optužnice i ubijene. Dakle, sudjelovali su u oružanoj pobuni čija je posljedica smrt više osoba, čime su ostvarili sva bitna obilježja ovog kriv. djela zbog čega predlažem da se proglase krivima i osude po zakonu.

Poslije toga branitelj opt. – ističe da je u ovakovoj situaciji teško iznijeti nešto što bi išlo u prilog opt. ali ipak smatra da se ne može baš sa potpunom sigurnošću smatrati dokaznim da su baš svi opt. učestvovali u oružanoj pobuni kako ih tereti VT. Za jedan dio to se može eventualno priznati, ali je sigurno da je jedan dio opt. kao i drugih pripadnika srpske nacionalnosti jednostavno bio prisiljen od onih najekstremnijih pojedinaca da se uključi u oružane akcije pobunjeničkih paravojnih formacija, jer bi u protivnom bili vjerojatno i fizički likvidirani, a doveli bi u opasnost i članove svojih porodica da se nisu priključili tim nelegalnim formacijama. Prema tome može se sa priličnom sigurnošću zaključiti da kod takvih pripadnika nelegalnih oružanih formacija nije ostvaren subjektivni elemenat djela za koje odgovaraju, pa zbog toga, obzirom da se ne može razlučiti koji su opt. doista svjesno učestvovali u pobuni i koji nisu, smatram da ih stoga valja osloboditi od optužbe.

U protivnom, ako sud smatra da su ipak svi odgovorni molim da se uzmu u obzir sve istaknute okolnosti o prisilnom učestovanju jednog dijela u oružanoj pobuni kao i činjenica da jedan dio srpskog pučanstva indoktriniran politikom SDS koji je u to vrijeme najintenzivnije politički djelovao među srpskim pučanstvom, pa da se opt. izreknu po mogućnosti što manje kazne.

Daljnjih izjava nema.

GLAVNA RASPRAVA ZAVRŠENA.

Vijeće se povlači na vijećanje i glasovanje, donosi a predsjednik vijeća izriče slijedeću

P R E S U D U

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

I opt. PREDRAG AGBABA,

II opt. DIKLIĆ SINIŠA,

III opt. MILEUSNIĆ ĐURO,

IV opt. DIKLIĆ BORO,

V. opt. DIKLIĆ NEDJELJKO,

VI. opt. DIKLIĆ NEDJELJKO, sin Petra

VII. opt. BOBIĆ SLAVKO,

VIII. opt. BOBIĆ BRANKO,

IX. opt. BOBIĆ MILOŠ,

X. opt. BOBIĆ RADE,

XI. opt. BOBIĆ MLADEN,

XII. opt. DUGANDŽIJA JOVAN,

XIII. opt. DUGANDŽIJA DUŠAN,

XIV. opt. DUGANDŽIJA ŽELJKO,

XV. opt. ČURČIĆ MIĆO,

XVI. opt. MILAKOVIĆ NEDJELJKO,

XVII. opt. NEĆAK MILORAD,

XVIII. opt. VUKSAN STOJANKA,

XIX. opt. DIKLIĆ TATJANA,

k r i v i  s u

što su:

u drugoj polovici 1991. godine, na području Starog sela, općina Otočac, u namjeri da svojim učešćem u oružanom suprotstavljanju snagama Republike Hrvatske sudjeluju u ugrožavanju njenog državnog i društvenog ustrojstva, odcijepljenju dijelova njenog teritorija i rušenju legalno izabranih organa vlasti, za vrijeme oružane agresije tzv. ”JNA” i srbočetničkih formacija na Republiku Hrvatsku, protupravno se naoružali, osnovali svoju postrojbu, a s tim s ciljem stvaranja tzv. ”Velike Srbije” iz streljačkog i minobacačkog naoružanja pucali po Otočcu, Brlogu i okolnim selima naseljenim hrvatskim pučanstvom, koje je u cijelosti protjerao sa svog ognjišta, dok su sela Brlog, Kompolje i Drenov Klanac pretrpjela velika materijalna oštećenja, a pri tome su u selu Brlog ubijeni mještani Babić Božo, Jurković Ruža, Babić Željko u Brloškoj Dubravi, Jurković Jela, Jurković Ana, Perišić Ivan i Perišić Anka, a u Drenovom Klancu Drakula Katica,

dakle sudjelovali u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske, a posljedica toga je smrt više osoba.

čime su počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 244. stavak 1. u svezi članka 235. stavak 1. KZRH, pa se po istom zakonskom propisu

o s u đ u j u

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 12 /dvanaest/ godina svaki.

Temeljem čl. 90. ZKP st. 4. opt. se oslobađaju dužnosti plaćanja troškova kriv. postupka pa ovi padaju na teret proračunskih sredstava suda.

Dovršeno u 11,30 sati.

Predsjednik vijeća / Marijan Janjac

Zapisničar / Blaženka Čurjak


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: III  K-32/95-7

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca Marijana Janjca kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje Blaženke Čurjak kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv I okr. Predraga Agbaba i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 244. st. 1. u svezi čl. 235. st. 1. KZRH, nakon održane glavne i javne rasprave zakazane povodom optužnice VT u Karlovcu broj KT-475/92, od 11. siječnja 1995.god., dovršene u prisutnosti VT Karlovac Zdravka Cara, u odsutnosti I – XIX. optuženika, a u prisutnosti branitelja po službenoj dužnosti Darka Šantića odvjetnika u Karlovcu, dana 16. veljače 1995. godine

p r e s u d i o  j e:

I okr. PREDRAGA AGBABA, sina Jovana i Marije rođ. Diklić,

r. 20. 03. 1970. godine u Otočcu, SO Otočac,

gdje i prebiva, Ul. B Kašića 2, Srbina,drž. RH,

II okr. SINIŠE DIKLIĆ, zvani “Muja”, sina Nikole i Katice rod. Pajdaković,

rod. 18. 05. 1971. godine u Otočcu, SO Otočac, s

prebivalištem u Starom Selu kbr. 38, SO Otočac, Srbina,drž. RH,

III okr. ĐURE MILEUSNIĆ, sina Mile i Mare rođ.

Ćurčić, rod. al. 05. 1939. godine u Brloškoj Dubravi,

s prebivalištem u Otočcu, Ul. Bratstva i jedinstva 34, Srbina, drž.RH

IV okr. BORE DIKLIĆ, sina Mihajla i Ružice rod. Braku,

rod. 09. 11. 1968. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu na kbr. 26SO Otočac, Srbina, drž.RH,

V okr. NEDJELJKA DIKLIĆ, sina Arse i Anke rod.

Knežević, r. 28. 08. 1957. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom selu kbr. 37, SO Otočac, Srbina, drž.RH

VI. okr.  NEDJELJKA DIKLIĆ, sina Petra i Stake

rod. Marijan, rod. 26. 11. 1967. godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. 44, Srbina, drž. RH

VII. okr.   SLAVKA BOBIĆ, sina Branka i Danice r. Diklić, rod.

08. 05. 1959. godine u Otočcu, s prebivalištem u Starom

Selu na kbr. 10/a, Srbina, drž. RH

VIII okr.  BRANKA BOBIĆ, sina Miloša i Milke rod. Vuksan,

rod. 05. 07. 1930. godine u Starom Selu, gdje i prebiva na kbr.

10/a, SO Otočac, Srbina, drž. RH

IX. okr.   MILOŠA BOBIĆ, sina Save i Perke rođ.

Aleksić, rod. 24. 03. 1930.godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. 15, SO Otočac, Srbina, drž. RH

X. okr.  RADE BOBIĆ, sina Miloša i Save rođ.

Marijan, rod. 22. 02. 1959. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu kbr. 15, SO Otočac, Srbina, drž. RH,

XI. okr.  MLADENA BOBIĆ, sina Miloša i Save rod. Marijan,

rođ. 08. 06. 1957. godine u Otočcu, s prebivalištem u Starom Selu

kbr. 15, SO Otočac, Srbina, drž.RH,

XII. okr.   JOVANA DUGANDŽIJA, sina Dušana i Milke rod.

Dugandžija, rod. 06. 04. 1929. godine u Starom Selu,

gdje i prebiva na kbr. bb, Srbin, drž. RH,

XIII okr.  DUŠANA DUGANDŽIJA, sina Jove i Anke rođ.

Potrebić, rođ. 17. 06. 1955. godine u Grani, SO Varaždin, s

prebivalištem u Starom Selu kbr. 3, SO Otočac, Srbina, drž.RH,

XIV. okr.  ŽELJKA DUGANDŽIJA, zvani ”Čaruga”, sina Isaka

i Sofije rod. Legarac, r. 04. 08. 09. 1960. godine u Otočcu,

s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 69, SO Otočac Srbina, drž. RH,

XV. okr.  MIĆE ĆURČIĆ, sina Nikole i Anke rođ. Malbaša,

rođ. 01. 01. 1950. godine u Otočcu, s prebivalištem u

Starom Selu na kbr. 59, SO Otočac, Srbina, drž. RH,

XVI. okr.   NEDJELJKA MILAKOVIĆ, sin Ise

i Stojanke rod. Božičković, rod. 14. 09. 1958. godine u

Otočcu, s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 1, Srbina, drž. RH,

XVII. okr. MILORADA NEĆAK, sina Petra i Anke

rođ. Tomić, rođ. 15. 03. 1970. godine u Otočcu, s prebivalištem

u Starom Selu na kbr. 50, SO Otočac, Srbina, drž. RH,

XVIII. okr.   STOJANKE VUKSAN, zvane .Stole”, kći Đure i Soke

rođ. Knežević, rođ. 05. 07. 1953. godine u Starom Selu, SO  Otočac,

s prebivalištem u Starom Selu na kbr. 52, Srpkinje, drž. RH,

XIX. okr.   TATJANE DIKLIĆ, kćeri Petra iStake rođ. Marijan,

rod. 20. 01. 1964. godine u Otočcu, s prebivalištem

u Starom Selu na kbr. 40, SO Otočac, Srpkinje, drž. RH,

k r i v i  s u

što su:

u drugoj polovici 1991. godine, na području Starog sela, općina Otočac, u namjeri da svojim učešćem u oružanom suprotstavljanju snagama Republike Hrvatske sudjeluju u ugrožavanju njenog državnog i društvenog ustrojstva, odcijepljenju dijelova njenog teritorija i rušenju legalno izabranih organa vlasti, za vrijeme oružane agresije tzv. ”JNA” i srbočetničkih formacija na Republiku Hrvatsku, protupravno se naoružali, osnovali svoju postrojbu, a s tim s ciljem stvaranja tzv. ”Velike Srbije” iz streljačkog i minobacačkog naoružanja pucali po Otočcu, Brlogu i okolnim selima naseljenim hrvatskim pučanstvom, koje je u cijelosti protjerao sa svog ognjišta, dok su sela Brlog, Kompolje i Drenov Klanac pretrpjela velika materijalna oštećenja, a pri tome su u selu Brlog ubijeni mještani Babić Božo, Jurković Ruža, Babić Željko u Brloškoj Dubravi, Jurković Jela, Jurković Ana, Perišić Ivan i Perišić Anka, a u Drenovom Klancu Drakula Katica,

dakle sudjelovali u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske, a posljedica toga je smrt više osoba.

čime su počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 244. stavak 1. u svezi članka 235. stavak 1. KZRH, pa se po istom zakonskom propisu

o s u đ u j u

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 12 /dvanaest/ godina svaki.

Temeljem čl. 90. ZKP. opt. se oslobađaju dužnosti plaćanja troškova kriv. postupka pa ovi padaju na teret proračunskih sredstava suda.

O b r a z l o ž e n j e

VT Karlovac stavlja na teret I – XIX. optuženicima da su počinili krivična djela iz čl. 235. st. 1. KZRH – oružana pobuna – pobliže opisano u izreci.

Rasprava je provedena u odsutnosti I – XIX. opt. time da im je postavljen branitelj po službenoj dužnosti u osobi Šantić Darka odvjetnika u Karlovcu, a temeljem pravomoćnog rješenja u odnosu na optuženike određen je i pritvor te je naredbom određeno izdavanje tjeralice, sve to iz razloga što za sada nisu dostupni ovom sudu.

Obrana dakle nije uzeta od optuženika jer su nedostupni, a u dokaznom postupku sud je izvršio uvid u preslik policijskih kartona za optuženike (list 18-24), pročitan je dopis PU Gospić (list 42-43) i pročitani su iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Analizirajući provedene dokaze sud je utvrdio da su okrivljenici počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret. Naime iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da su oni živjeli na terenu Staro selo, općina Otočac, i to do 7.11.1991. g. kada je HV-e oslobodila to područje, a imaju saznanje da je taj teren bio zauzet od početka mjeseca rujna 1991.g. pa sve do 7. studenog 1991.godine. Nadalje imaju saznanje da su pobunjeni Srbi postavljali barikade na terenu RH, pokidali svaku vrstu veza sa tim područjem, upotrebljavali pješačko oružje i minobacačko oružje, a da su viđali sve optuženike osim III opt. Mileusnić Đure i jednog od osumnjičenika Mileusnić Ilije koji doduše u ovom postupku nije optužen ali se pojavljivao kao osumnjičen u istrazi. Bili su uniformirani i napadali su pripadnika hrvatske nacionalnosti, a imali su odgovarajuće pješačko naoružanje. Svjedok xxxxxxxxxxxxxxx svojim iskazom nije pomogao okončanju ovog postupka jer iako poznaje sve optuženike o njihovom djelovanju kao eventualnim pripadnicima neprijateljskih formacija ne zna ništa.

Prema podacima PU Gospić proizlazi da je tijekom 1991.godine na području Brloga bilo ubijeno više osoba i to svakako Babić Božo, Jurković Ruža, Babić Željko a da su  u Brloškoj Dubravi bili ubijeni Jurković Jela, Jurković Ana, Perišić Ivan, Perišić Anka, a u Drenovu Klancu Drakula Katica. Uvodom u preslik policijskih kartona za optužene (list 18-24) utvrđeno je da se radi upravo o osobama kojima se stavlja na teret djelo koje je predmetom ovog postupka, a iz iskaza saslušanih svjedoka proizlazi da su oni oformili svoju postrojbu, da su se naoružali bez uporišta u zakonu jer se radi o samostalnoj državi te da su iz pješadijskog i minobacačkog naoružanja otvarali vatru iz Starog sela po Otočcu, Brlogu i ostalim selima koja su naseljena hrvatskim pučanstvom te da su ti Hrvati u cijelosti protjerani sa svog izvornog prebivališta, a da je pri tom i ubijeno više mještana hrvatske nacionalnosti. Nije dakle sporno da je namjera svih optuženika bila obaranje državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske radi ostvarivanja neke njihove ideje zvane ”Velika Srbija”, a da je posljedica bila i smrt tih mještana hrvatske nacionalnosti. Iz ovih razloga jasno je da su ostvarena bitna obilježja utuženog krivičnog djela pa je sud uvažavajući sudsku praksu za slična djela izrekao upravo kaznu označenu u izreci procjenjujući da će ta kazna ostvariti svrhu kažnjavanja gledajući generalno i u odnosu na svakog optuženika.

Po čl. 90. ZKP st. 4. optuženici su oslobođeni dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka uvažavajući činjenicu da za sada nisu dostupni ovom sudu.

Karlovac, 16. veljače 1995. godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak v.r.                                                                           Marijan Janjac, v.r

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana. Branitelju optuženika kojemu je suđeno u odsutnosti taj rok za podnošenje žalbe počinje teći protekom osam dana za koje vrijeme je presuda bila izvješena na oglasnoj ploči suda (čl. 123. st. 4 ZKP).

DOSTAVLJENO:

 1. VT u Klc. na KT-475/92
 2. I-XIX. opt. putem oglasne ploče suda
 3. Odvj. Darko Šantić, Karlovac
 4. Predsjedništvo suda

REPUBLIKA HRVATSKA .

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Broj: I Kž 320/1995-3

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Katice Jelić, kao predsjednice vijeća, te mr. Branka Zmajevića, Senke Klarić-Baranović, Ane Garačić i Vesne Vrbetić, kao članova vijeća, i više savjetnice Zlate Lipnjak-Bosanac, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Predraga Agbabe i dr., zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH u svezi čl. 244. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbama optuženih izjavljenima protiv presude Vojnog suda u Karlovcu br. K 32/95 od 16. veljače 1995. godine, u sjednici održanoj 31. kolovoza 1995. godine, saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Ivana Maračića,

p r e s u d i o  j e:

Odbijaju se kao neosnovane žalbe optuženih Predraga Agbabe, Siniše Diklića, Đure Mileusnića, Bore Diklića, Nedjeljka Diklića sina Arse, Nedjeljka Diklića sina Petra, Slavka Bobića, Branka Bobića, Miloša Bobića, Rade Bobića, Mladena Bobića, Jovana Dugandžije, Dušana Dugandžije, Željka Dugandžije, Miće Ćurčića, Nedjeljka Milakovića, Milorada Nećaka, Stojanke Vuksan i Tatjane Diklić, te se potvrđuje presuda suda prvog stupnja.

Obrazloženje

Vojni sud u Karlovcu je kao sud prvog stupnja presudom donijetom dana 16. veljače 1995. godine u odsutnosti optuženih koji su nedostupni, a u prisutnosti njihovog zajedničkog branitelja određenog po službenoj dužnosti, u izreci navedene optuženike oglasio krivim zbog kriv. djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH u svezi čl. 244. st. 1. KZRH, te ih na temelju čl. 244. st. 1. KZRH osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvanaest godina svakog.

Po čl. 90. st. 4. ZKP optuženici su oslobođeni dužnosti da nadoknade troškove krivičnog postupka.

Protiv te presude optuženici su po branitelju Darku Šantiću, odvjetniku iz Karlovca, u jednom podnesku podnijeli žalbe, te je pobijaju zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i zbog odluke o kazni te predlažu da se “prvostupanjska presuda ili preinači ili predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovni postupak i odlučivanje” .

Državni odvjetnik Republike Hrvatske vraćajući spis, stavio je u smislu čl. 360. st. 2. ZKP pismeni prijedlog da se žalbe optuženih odbiju kao neosnovane i prvostupanjska presuda potvrdi.

Žalbe nisu osnovane.

Optuženici tvrde da je sud prvog stupnja počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka “koja se ogleda u pomanjkanju valjanosti obrazloženja za donesenu odluku. Zbog toga, i jer su u dokaznom postupku pročitani iskazi svjedoka, to sud prvog stupnja nije mogao sa sigurnošću utvrditi, da su optuženici počinili utuženo krivično djelo, radi čega je i činjenično stanje ostalo pogrešno i nepotpuno utvrđeno, a posljedično je došlo i do povrede krivičnog zakona”.

Navedene, u svemu paušalne žalbene tvrdnje ne stoje.

Sud prvog stupnja je na temelju rezultata glavne rasprave koju je proveo u odsutnosti optuženika, a prije svega na temelju okolnosnih i detaljnih iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utvrdio, da su optuženici – koji su svjedocima osobno poznati uniformirani i naoružani sudjelovali u napadima na hrvatska sela u području Otočca s ciljem ugrožavanja državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Radi toga i kada se iskazi spomenutih svjedoka – čija se istinitost inače žalbama i ne pobija – dovedu u svezu sa izvješćem Policijske uprave Gospić (list 42 spisa) iz kojeg proizlazi, daje na području sela Brlog, Brloška Dubrava i Drenovom Klancu smrtno stradalo više osoba, i to baš onih poimence navedenih u izreci pobijane presude, uz to, što su ta sela pretrpjela i velike materijalne štete, onda nema nikakove dvojbe da su optuženici sudjelovali u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje U stavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske i to u njezinom najtežem obliku, budući da je posljedica takovog djelovanja smrt više osoba.

Sud prvog stupnja je za svoja činjenična utvrđenja dao dostatne razloge koji navodima žalbe nisu ničim dovedeni u pitanje.

Uostalom, žalbeni navodi i ne upozoravaju na nove činjenice i na nove dokaze kojima bi se činjenično stanje moglo potpunije ili eventualno drugačije utvrditi, a u smislu čl. 356. st. 2. ZKP, pa presuda nema nedostataka na koje žalitelji ukazuju.

S obzirom da je činjenično stanje potpuno i pravilno utvrđeno i na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenjen krivični zakon, to žalbe optuženih zbog navedenih žalbenih osnova nisu mogle biti uvažene.

Optuženici nisu obrazložili zbog čega smatraju da su im izrečene prestroge kazne, pa je ovaj sud prilikom podnijetih žalbi u smislu čl. 369. ZKP ispitao pobijanu odluku i u tom dijelu, te je našao da su optuženicima izrečene primjerene kazne s obzirom na težinu počinjenog krivičnog djela, a posebice kada se cijene sveukupna zbivanja u to vrijeme u Republici Hrvatskoj.

Slijedom svega naprijed iznijetog, jer žalbe tuženih nisu osnovane i jer ne postoje

povrede zakona iz čl.. 366. st. ZKP na koje ovaj sud kao su drugog stupnja paze po

službenoj dužnosti, to je na temelju čl. 374. ZKP pres uđe no kao U IzrecI ove drugostupanjske presude.

U Zagrebu, 31. kolovoza 1995.

Zapisničar:                                                                                          Predsjednik vijeća:

Zlata Lipnjak-Bosanac v.r.                                                                 Katica Jelić v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: III  K-32/95-12

Kv – 170/96

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda i to Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv I okr. Predraga Agbabe i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH u svezi čl. 244. st. 1. KZRH, odlučujući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 13. studenog 1996. godine

r i j e š i o  j e:

Temeljem čl. 1. st. 1. i 2. Zakona o općem oprostu /NN 80/96/ pravomoćna presuda ovog suda broj III K-32/95-7, od 16. veljače 1995. godine, koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Kž-320/1995-3 od 31. kolovoza 1995.godine, a kojom su:

I opt. PREDRAG AGBABA,

II opt. DIKLIĆ SINIŠA,

III opt. MILEUSNIĆ ĐURO,

IV opt. DIKLIĆ BORO,

V. opt. DIKLIĆ NEDJELJKO,

VI. opt. DIKLIĆ NEDJELJKO, sin Petra

VII. opt. BOBIĆ SLAVKO,

VIII. opt. BOBIĆ BRANKO,

IX. opt. BOBIĆ MILOŠ,

X. opt. BOBIĆ RADE,

XI. opt. BOBIĆ MLADEN,

XII. opt. DUGANDŽIJA JOVAN,

XIII. opt. DUGANDŽIJA DUŠAN,

XIV. opt. DUGANDŽIJA ŽELJKO,

XV. opt. ČURČIĆ MIĆO,

XVI. opt. MILAKOVIĆ NEDJELJKO,

XVII. opt. NEĆAK MILORAD,

XVIII. opt. VUKSAN STOJANKA,

XIX. opt. DIKLIĆ TATJANA,

osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 12/dvanaest/godina svaki, zbog krivičnog djela – oružane pobune – iz čl. 235. st. 1 KZRH u svezi čl. 244. st. 1. KZRH,  n e ć e  s e  i z v r š i t i.

Podaci za I-XIX. okrivljenike suglasni kao u presudi broj III K-95-7 od 16. veljače 1995.godine.

O b r a z l o ž e n j e

Kod Vojnog suda u Karlovcu proveden je krivični postupak protiv I-XIX okr. zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, u svezi čl. 244. st. 1. KZRH, pa su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 12/dvanaest/ godina svaki. Postupajući po žalbi odnosno rješavajući žalbu branitelja okrivljenika Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je presudu Vojnog suda u Karlovcu pod brojem Kž.320/1995-3 presudom od 31. kolovoza 1995.g.

Obzirom da Zakon o općem oprostu predviđa u čl. 1. st. 2. kako se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude neće izvršiti.

Stoga je riješeno kao u izreci.

U Karlovcu, 13. studenog 1996.godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak v.r.                                                                           Zvonimir Matan, v.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 3 dana od primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u 2 primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

DOSTAVLJENO:

 1. VT Klc. na KT-475/92.
 2. I – XIX. okr. – ogl. ploča suda
 3. Odvj. Darko Šantić, Klc.
 4. Predsjedništvo suda


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: III K-32/95-13

N A R E D B A

Vojni sud u Karlovcu, po sucu Marijanu Janjcu kao predsjedniku vijeća, u kriv. predmetu protiv I. okr. Predraga Agbabe i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. u svezi čl. 244. st. 1. KZRH, dana 28. studenog 1996. godine

n a r e d i o  j e:

Određuje se  p o v l a č e n j e   tjeralice protiv:

I opt. PREDRAG AGBABA,

II opt. DIKLIĆ SINIŠA,

III opt. MILEUSNIĆ ĐURO,

IV opt. DIKLIĆ BORO,

V. opt. DIKLIĆ NEDJELJKO,

VI. opt. DIKLIĆ NEDJELJKO, sin Petra

VII. opt. BOBIĆ SLAVKO,

VIII. opt. BOBIĆ BRANKO,

IX. opt. BOBIĆ MILOŠ,

X. opt. BOBIĆ RADE,

XI. opt. BOBIĆ MLADEN,

XII. opt. DUGANDŽIJA JOVAN,

XIII. opt. DUGANDŽIJA DUŠAN,

XIV. opt. DUGANDŽIJA ŽELJKO,

XV. opt. ČURČIĆ MIĆO,

XVI. opt. MILAKOVIĆ NEDJELJKO,

XVII. opt. NEĆAK MILORAD,

XVIII. opt. VUKSAN STOJANKA,

XIX. opt. DIKLIĆ TATJANA,

–        ostali osobni podaci za I-XIX. okr. suglasno kao u rješenju i naredbi ovog suda br.

K-32/95-3  Kv-9/95 od 31. siječnja 1995. godine. – koja je tjeralica određena rješenjem i naredbom ovog suda broj III K-32/95 31. siječnja 1995. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Vojno tužiteljstvo u Karlovcu optužilo je I-XIX. okr. da su počinili krivično djelo iz čl. 235. st. 1. u svezi čl. 244. st. 1. KZRH.

Po provedenom postupku koji je proveden u odsutnosti okrivljenih ovi su proglašeni krivima i osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 12/dvanaest/godina svaki. Kako je dana 31. siječnja 1995. godine određeno izdavanje tjeralice protiv svih okrivljenika to je ovom naredbom valjalo odrediti povlačenje tjeralice jer je u međuvremenu na okrivljenike primijenjen Zakon o općem oprostu tj. temeljem čl. 1. st. 1. i 2. označenog zakona /NN br. 80/96/ riješeno je da se pravomoćna presuda ovog suda kojom su ovi osuđeni na zatvorsku kaznu neće izvršiti.

Obzirom na takvo rješenje tjeralica više nije potrebna pa su dakle nastupili razlozi za povlačenje tjeralice iz čl. 540. ZKP.

Karlovac, 28. studenog 1996. godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Marijan Janjac, v.r.

DOSTAVLJENO:

 1. VT Klc. na KT-475/92.
 2. AGBABA PREDRAG i dr. po

ogl. ploči suda

 1. Odvj. Darko Šantić, Klc.
 2. PU KARLOVAČKA – 2*

Za točnost otpravka – ovl. djelatnik:

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -