- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Otočac – KA 0008 – REG 093

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

(naziv organa unutrašnjih poslova)

 

Broj 511-04-31-K-19/70/92.

Datum__25.06.1992. g.__

 

 

OKRUŽNOM VOJNOM TUŽIOCU

VI. OPERATIVNE ZONE

K A R L O V A C

 

 

Veza: naša krivična prijava – poseban izvještaj od 30.04. 1992.

 

Veza: vaš broj ___________.

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

POSEBAN IZVJEŠTAJ

 

 

kao dopuna krivične prijave __od dana 30.04.1992.g. protiv Skendžić Miloša i dr.__.

 

Postoji osnovana sumnja da je učinilac prijavljenog djela:

 

 1. __Đuro Varda___ zvani __”Djudja”___, otac __Dane Varda___ i majka

 

__Julika___ rođene __Vukadinović__ rođen dana __23.04.1934.__Srpskom Polju ulica broj

 

154/94, općina __Otočac___, narodnost __Srbin__, državljanin __RH__, zanimanje

 

__poljoprivrednik__, porodične prilike __oženjen, otac troje djece__, završio je dva razreda

 

osnovne škole , – ne zna pisati, vojsku služio 1954./55. u Nišu, čin rezervnog mlađeg oficira,

 

oficira ili vojnog službenika __nema__, u vojnoj evidenciji se __vodi u SNO Otočac__,

 

odlikovan __ne__, imovno stanje __dobro__, osuđivan __ne__, kaznu izdržao – nije izdržao,

postupak za drugo krivično djelo se __ne vodi__, lišenog slobode dana __24.06. 1992.

 

u sati  __21,00__, sproveden istražnom sucu __Okružnog vojnog __suda u Karlovcu 25.06.1992.

 

dana u 15,00 sati.

 

 

 

Zbog postojanja osnovane sumnje da je.prijavljeni Đuro Varda zvani”Djudja” počinio više kaznenih djela protiv Republike Hrvatske, opisanih u glavi XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske među kojima kazneno djelo Oružana pobuna, čl.2360fo, te kazneno djelo Pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, čl o 236. je, ova PS podnosi posebni izvještaj protiv prijavljenog, za kojeg je u toku operativnog postupka utvrđena osnovana inkriminacija da je počinio ista.

Postupajući u smislu članka 151. toč.6.  Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku (u daljnjem tekstu ZKP-a) operativni djelatnici PS Otočac dana 24.6.1992. godine lišili,. su slobode te proveli kriminalističku obradu nad prijavljenim Đurom Vardom zv.

“Djudja” iz Srpskog Polja – SO Otočac, te obaviti informativni  razgovor sa građanima xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, svi iz xxxxxxxxxxxxxxx – S0 Otočac., u toku koje obrade su prikupljeni relevantni materijalni dokazi, odnosno sistematizirana operativna saznanja, koja nedvojbeno upućuju na postojanje osnovane sumnje da je prijavljeni počinio neka od opisanih kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret.

ZBOG TOGA što je prijavljeni Đuro Varda zajedno sa prethodno prijavljenima Skendžić Milošom i.drugima.u periodu od početka  10.mjeseca 1991.godine do početka 10.mjeseca 1991. godine na području lokaliteta sela Srpskog Polja sa zaseocima Janjatovići, Štule, Bjeljevine i Rosotrun, zajedno i u dogovoru u više navrata verbalnim opstruiranjem i agitiranjem protiv’ ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, organiziranjem naoružanih noćnih straža j postavljanjem

cestovnih zapreka – barikada na putnim komunikacijama prema navedenim lokalitetima s isključivo srpskim pučanstvom, izazvali ozbiljnu uznemirenost i osjećaj nesigurnosti kod pučanstva s pretežno hrvatskim ,žiteljima, posljedica čega je bila nemogućnost funkcioniranja i legitimnih organa vlasti Republike Hrvatske i SO Otočac, pa postoji osnovana sumnja da je inkriminiranim radnjama počinio kazneno djelo Oružana pobuna, čl.236.fo, glede čega se prijavljuje.

ZBOG TOGA što je prijavljeni Đuro Varda zajedno sa prethodno prijavljenim Milošom Skendžićom i drugima u periodu od 01.06.do 01.10.1991. godine na području lokaliteta Srpskog Polja – SO Otočac, zajedno i u dogovoru, skupno i pojedinačno u više navrata, u trgovini u Srpskom Polju kao i na mjestima međusobnog okupljanja u privatnim obiteljskim kućama duž navedenog lokaliteta aktivno, verbalnim istupao, politički agitirao, širenjem negativne propagande te tendencioznim – neistinitim prikazivanjem društveno-političkim prilika u Republici hrvatskoj poticao na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, pa postoji osnovana sumnja da je inkriminiranim radnjama počinio kazneno djelo Pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, čl.236.j., glede čega se i prijavljuje.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Prikupljanjem potrebnih obavještenja od građana, uhićenjem počinioca opisanih kaznenih djela, provedenom krim. obradom nad istim, pronalaskom većeg djela “inkriminiranog naoružanja i streljiva, fotografiranjem lica mjesta, obavljenim informativnim razgovorima sa svjedocima – očevidcima utvrđeno je slijedeće:

Prijavljeni ĐuroVarda glede navedenog kaznenog djela Oružana pobuna u periodu od 08.mjeseca 1991.godine do početka 10.mjeseca 199:b.godine zajedno i u dogovoru sa prethodno prijavljenima Skendžić Hilošom, Janjatović Nikolom “zvani “Avram” i drugima sudjelovao je u pripremanju i realizaciji kaznenog djela Oružana pobuna na području sela Srpsko Polje sa zaseocima SO Otočac, na način da je na inicijativu glavnih idejnih organizatora pobune prethodno prijavljenih Miloša Skendžića, Janjatović Nikole zvani ”Avram” i drugih, putem ilegalnih kanala došao u posjed, transportiram i-djelio oružje i streljivo po zaseocima Varde i Ljubotine sa isključivo srpskim pučanstvom, organiziranjem seoskih noćnih straža, a koje oružje i streljivo prema dosada utvrđenim operativnim saznanjima potječe iz arsenala bivše JNA.

Prijavljeni Varda Djuro neutvrđenog dana negdje u 08. mjesecu, zajedno sa prethodno prijavljenima Skendžić Milošom, Janjatović Nikolom,  Žakula Nikolom i drugima sudjeluje kod raspodjele naoružanja i streljiva koje naoružanje i streljivo je doveženo kod kuće prethodno prijavljenog Janjatović Mile zvani ”Pejin” iz Srpskoga Polja.

Prilikom raspodjele naoružanja i streljiva mještanima srpske nacionalnosti sela Srpsko Polje – SO Otočac prijavljeni Đuro Varda, Skendžić Miloš i Janjatović  Nikola zv. ”Avram” prethodno pozivaju mještane sela Srpskog Polja – S0 Otočac i govore im da moraju zadužiti oružje.

Nakon zaduženja naoružanja spaljuju se sanduci gdje je bilo naoružanje, a spaljivanje se vrši u zaseoku Bjeljevine kod kuće Janjatović Dane zvani “Baćan”. Prilikom zaduženja prijavljeni zajedno sa prethodno prijavljenim zadužuje PAP puške i određeni broj PM sa 40 kom. streljiva za PAP i izvjesni br. streljiva za PM.

Prilikom zaduženja naoružanja i streljiva prijavljeni Đuro Varda zajedno sa prethodno prijavljenima Žakula Nikolom,sin Mile, u_teretnom automobilu marke “TAM” nepoznatog reg.broja vlasništvo Žakula Nikole dovozi svojoj-kući 7 poluautomatskih pušaka i jedan PM M-53. Nakon što je dovezao naoružanje i streljivo kod svoje  kuće prijavljeni Đuro Varda djeli PAP puške Ogrizović Draganu, sin Branka zvani”Viškal” i Cvijanović Dani, sin Bude; Varda Mili sin Juke, te ostavlja-je.dnu pušku za sebe i tri puške svojim sinovima Dani, Stevi i Marku. PM M-53 sa određenom količinom streljiva za.istog kao i za puške ostavlja svom sinu Dani.

J

Nakon što je ostavio kod svoje kuće sedam pušaka PAP jedan PM M-53 sa određenom količinom streljiva prijavljeni Đuro Varda odlazi zajedno sa prethodno prijavljenim Žakula Nikolom u zaseok Ljubotine, djeli i poziva mještane navedenog zaseoka da zadrže naoružanje i određenu količinu streljiva kod njegove kuće, pa na taj način puške zadužuju Ljubotina Petar i Ljubotina Mirko, obadva iz Srpskog Polja.

Po dobivanju i zaduženju navedenog naoružanja i streljiva prijavljeni Đuro Varda organizira davanje seoskih straža u svom zaseoku na način da se straže daju u večernjim satima, da stražari moraju biti budni i da moraju čuvati selo, ukoliko bi se zapucalo ili netko dođe u selo da se bježi u šumu.

Za navedeno oružje i streljivo prijavljeni Đuro Varda mještanima svoga zaseoka koji su zadužili naoružanje i streljivo ne izdaje nikakvu potvrdu u smislu zaduženja navedenog naoružanja i streljiva.

Prijavljeni Đuro Varda zajedno sa prethodno prijavljenima Skendžić Milošom i drugima u-periodu od 01.06.l99l.g. do 01.10. 1991.godine, kao član SDS-a u više navrata u trgovini u Srpskom Polju te na mjestima međusobnog okupljanja u privatnim obiteljskim kućama duž navedenog lokaliteta, organizirano, zajedno  i u dogovoru, skupno i pojedinačno, verbalno istupa pred pojedincima i grupama duž navedenog lokaliteta sela Srpskog Polja sa zaseocima na nasilnu promjenu ustavnog ustrojstva protiv legalnih i legitimnih organa vlasti Republike Hrvatske,

Na ovim sastancima imenovani tj. prijavljeni Đuro Varda legalne organe vlasti Republike Hrvatske naziva organima Ustaške vlasti, da mještani sela Srpsko Polje moraju čuvati

selo za obranu od Ustaša ukoliko isti dođu u selo i napadnu ga.

Opisanim istupanjima, pozivanjima i iznošenjima neistine prijavljenoga i drugih, uspjeli su negativno indoktrinirati i mobilizirati mještane lokaliteta Srpsko Polje sa zaseocima, sa osloncem na teritorijalno zaleđe lokaliteta Brloga i Vrhovine, odkud, je stizala idejna i materijalna pomoć – podrška, pridobiti mještane navedenog lokaliteta na postavljanje hrvatske zastave na zgradu Osnovne školi i općenitim opstruiranje i funkcioniranje legitimnih i legalnih organa vlasti Republike Hrvatske te svemu što je hrvatsko, što je imalo izravne negativne političke provokacije.

Opisanim istupanjima prijavljenoga kao i drugih, kao iznošenjem neistina prema hrvatskom pučanstvu i organima vlasti Republike Hrvatske lokalitet sela Srpsko Polje – S0 Otočac napušta veći broj mještana sela Srpskoga Polja srpske nacionalnosti.

Dana 24.06.1992.godine operativni djelatnici Policijske stanice Otočac zajedno sa pirotehničarima PU Gospić u selo Srpsko Polje, zaseok Varde kojom prilikom je pronađeno i izuzeto sedam PAP pušaka i određeni broj streljiva, koje oružje i streljivo je bilo sakriveno u privatnim obiteljskim kućama, te sakriveno u šumu iznad zaseoka Varde.

U svezi pronalaska i izuzimanja navedenoga oružja i streljiva izdate su potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, koja Vam u prilogu dostavljamo, uz napomenu da je navedeno oružje i streljivo do okončanja kaznenog postupka pohranjeno u skladišnim prostorijama PS Otočac.

Navedeno naoružanje i streljivo fiksirano je na sakrivenim mjestima koju fotodokumentaciju ćemo Vam naknadno dostaviti.

Dana 24.06.1S92.godine djelatnici ove PS izdali su rješenje o lišenju slobode i privođenju prijavljenom Đuri Vardi koje rješenje Vam u prilogu dostavljamo .

Temeljem članka 195.st.l. Zakona o krivičnom postupku prijavljeni Đuro Varda dana 25.06.1992.godine po djelatnicima PS Otočac privodi se u Istražni centar Vojnog tužiteljstva operativne zone Karlovac, odnosno Okružni zatvor istog tužiteljstva, koje tužiteljstvo će vodi – procesuirati ovaj kazneni predmet.

U prilogu predmeta dostavljamo Vam izvod iz kaznene i drugih operativnih evidencija za prijavljenog Đuru Vardu.

Na okolnosti opisanih kaznenih djela od prijavljenog Đure Varde uzeta je izjava na zapisnik, kao i izjave na zapisnik od svjedoka, koje Vam u prilogu dostavljamo, zajedno

sa potvrdama o privremenom oduzimanju predmeta, dok ćemo Vam fotodokumentaciju naknadno dostaviti.

D O K A Z I: kao u tekstu.

PRILOG: 18. –

O TOME OBAVIJEST:

1. OJT Gospić

2. PU Gospić

/Odjel za oper. poslove JS/

3. Odsjek za analitiku i AOP-e,

o v d j e .

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 

 


 

 

 

Broj: __Kir. 118/92-2__

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 25. lipnja 1992.

sastavljen kod Okružnog zatvora Karlovac u ime Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Zvonimir Matan Varda Đure

 

Zapisničar: Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1. i 2. KZ

 

Za VT: Zdravko Car

 

 

Početak u __18,00 __sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: _       VARDA ĐURO zv. ”Đuđa”_

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:               Dane i Julike rođ. Vukadinović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                                         Srpsko Polje 154/94, Općina Otočac,

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                           23.4.1934.g. u Srpskom Polju, Opć. Otočac,

Srbin, drž. Jugoslavije

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          zemljoradnik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      oženjen sa Katom, 3 punoljetne djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       2 razr. OŠ, pismen

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                                     kuću, 15.j. zemlje,

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:           u Nišu 1954/55, VE u Otočcu

 

10.  Da li je odlikovan:                                 nije

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:                 nije osuđivan

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:          

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne vodi se

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Predočili ste mi što se prijavom PS Otočac stavlja na teret, kao i moja prava i to da se mogu braniti na način koji smatram da je ‘za mene najpovoljniji, da mogu imati branitelja koji može prisustvovati mojem ispitivanju, da uopće nisam dužan davati obranu niti odgovarati na postavljena pitanja, pa izjavljujem da mi je jasno zbog čega sam prijavljen, da branitelja ne trebam i da ću obranu’dati.

Zatim se branim:

Poričem da bi ja učestvovao u oružanoj pobuni.

Inače mi je poznato da je još negdje potkraj 1990.g. u Srpsko Polje došao neki Ogrizović zv. “Geco”i da je – on tamo osnivao organizaciju SDS&a. Nešto kasnije vjerojatno već krajem 1990.god. nastavio je da vodi organizaciju Skendžić Miloš, pa je sazvao jedan -sastanak u školi u zaseoku Brlog gdje se iz svih tih zaseoka sakupilo možda 100 ljudi, pa su tu Skendžić, zatim Janjatović Nina, profesor, u stvari osim Nine i Njegov brat Janjatović, Branko koji je profesor, a Nina nije držali neke govore pa je poslije tog sastanka jedan iz Brloga kojem samo znam

nadimak ”Đusi” javno nešto opsovao i rekao da će to biti kao i prije. Tu su govorili Zoran Budisavljević, pa Purtan koji se inače zove Nikola Prica.

Kasnije od mene traženo je da se i ja učlanim, ili bar netko od mojih sinova u SDS, no ja sam se tome protivio bez obzira na cijenu koja bi me stigla, inače već kad je Ogrizović bio kod mene i tražio da se učlanim i da dam 100 din. članarine, ,ja sam rekao da ću mu to donesti za koji dan, pa se javila moja snaga i umjesto mene dala tih 100 din., a kad je Ogrizović otišao ja sam se naljutio jer ja imam tih 100 din., ali ih nisam htio dati. Prebacivali su mi daje moj nećak, tj. od moje sestre sin Borčić Milan ostao u :MUP-u, naime, ranije je bio u :Policiji, a inače je činjenica da je on sada u službi u Karlovcu gdje se već duže vrijeme nalazi. Nikada više ja nisam platio nikakvu članarinu SDS-u.

Na tim sastancima Skendžić i ostali govorili su da će sada nova hrvatska vlast postupati tako da ćemo mi srbi loše proći, da ćemo biti protjerani, da ćemo ostati bez imovine i sl.

Poznato mi je da je negdje u 8 mjesecu dopremljeno oružje u zaseok Bjeljevine gdje inače i boravi Skendžić Miloš i on je mene pozvao da se tamo javim, a pozvao je i sve druge mještane da dođemo i ga preuzmemo oružje, iz mog zaseoka koji zovemo Vardići došli smo ja

i Žakula Milan i kao što su drugi preuzimali oružje, tako smo i nas dvojica primili oružje za naš zaselak, preuzeli smo 7 pušaka PAP i jedan PM. . Dijelili su oružje svima, oš-neš  i ljudi su oružje i primali. Bilo je-tu puno tog oružja i municije, Skendžić, zatim Janjatović Avram

su to dijelili. Oni su to na neki način i dopremili, no na koji način i tko je to točno primio ja neznam, jer nisam vidio.. Kad smo primali to oružje rečeno je da se mi trebamo svaki u svom dijelu sela držati straže, pa da čuvamo sebe i svoje kuće da nebi netko došao, te nas napao, ali nije rečeno tko bi bio taj tko bi to mogao učiniti, općenito su govorili da nebi došao neprijatelj.

Kad smo dobili oružje rečeno nam je da stražarima svatko kod svoje kuće kako znamo. U mom zaseoku- neki su stražarili do ponoći, neki poslije ponoći, ja na stražu nikada nisam išao, stariji sam, ne čujem dobro, a i lijeva noga mi je bolesna, u donjem dijelu mi se suši. Ukoliko bi neprijatelj naišao rečeno nam je da se branimo s tim oružjem. Ja ne mogu ocijeniti koliko je oružja bilo kod Skendžića kad smo ga dobivali, to se vršilo tako da bi nas pozvali u kuću, tamo podijelili oružje i pustili .bi nas napolje, pa nije bilo moguće ocijeniti koliko ga je tamo

bilo. Oružje koje smo Žakula Nikola i ja preuzeli dovezao je Žakula u naš zaselak. Kad sam  primao oružje nisam vidio ništa osim pušaka i PM,  ja neznam da li je kakvog drugog naoružanja tu bilo ili nije.

U 9 mjesecu prošle godine sa dvije strane pucalo se na selo Kompolje i to sa položaja Drenov Klanac i Rostrum i to iz minobacača, ja lično nisam vidio tko ‘je pucao pa to ne mogu ni reći, ali sam kasnije čuo da su se kod Skendžića i kod Avrama našli minobacači. Na Kompolje se pucalo jedno 5-6 dana, a upravo zbog takve pucnjave 23.9. moja snaha Mladenka otišla je od kuće zajedno sa troje svoje djece, inače je od tuda ukupno izbjeglo 43 djece, pa se i sada nezna točno gdje se djeca nalaze, za neke se nezna, a za neke se znade. Kasnije se postavilo

da je moja snaja s,a svojom djecom otišla u Srbiju, u Inđiju, a 12. mjesecu 91.g. za njoj je otišao i moj sin, a njen muž Dane, pa se oni zajedno sada navodno tamo nalaze.

Vidio sam da su, ne znam više sigurno, ali negdje u 6 ili 7 mjesecu prošle godine počeli da cestom prolaze vojni transporteri i drugi automobili, ja sam ih viđao od svoje kuće koja je udaljena oko 1 km. od sela, prolazili su gotovo svaki dan, u pravcu Bjeljevine i Rostruma, nisam međutim mogao vidjeti gdje su se eventualno zaustavljala niti što su tamo radila. Skendžić i Janjatović “Avram” kada smo primali oružje i kada smo ih upitali to oružje su odgovorili da nas nije briga.

Moram napomenuti da su Miloš Skendžić i Janjatović Nikola “Avram” inače imali puno novaca, pa se priča da je “Avram” imao kuću u Jadranovu, dapače ja sam ju i vidio, a imao je i stan u Rijeci, pa je to navodno prodao i kupio kuću u Novoj Pazovi, Skendžić je pak

navodno nalazi u Crnoj Gori, dok drugi kažu da je u Beogradu. Puške koje sam ja dobio podijelio sam susjedima Cvijanović Dani i Ogrizović Draganu, a ostale svojim ukućanima Varda Mili, Dani, Stevi i Marku,a jedna je ostala za mene, pored toga kod moje kuće ostao je:i- jedan PM.

Pogrešno ste me razumjeli, Varda Mile je moj susjed, a ne moj ukućan, dok su Dane, Stevo i Marko moji sinovi. Već sam rekao da je moj sin Dane otišao sa ženom i djecom u Srbiju, sin Marko je otišao u Rijeku, a Stevo je neprekidno kod kuće kao i sada. Otišli, su od svojih kuća i susjedi Cvijanović Dane, Ogrizović Dane i Ogrizović Dragan u Srbiju, otišao je i Varda Mile, pa su se Ogrizović Dragan i Cvijanović Dane u 4 mj. ove godine vratili svojim kućama pa se i sada tamo nalaze. Opet ste me pogrešno shvatili, kući su se vratili Varda Mile i Cvijanović Dane, ostali se nisu vratili. Nitko od nas koje sam nabrojio koji smo dobili oružje nikada nije :iz tog oružja ispalio niti jedan jedini metak, nismo imali niti na koga, jer nitko nije niti dolazio.

Negdje u 12 mjesecu 91.g. Skendžić Miloš je, barem kako je rekao, vratio 17 pušaka MUP-u, pa se to meni nije sviđalo i kada sam ga pitao što sa našim oružjem, odgovorio je da ono treba da ostane i tako je to i ostalo. No, 28.1.92.g. došla je kod mene Policija i tražila od mene naoružanje, no ja sam znao samo za 3 puške i to sam Policiji i predao. Nisam mogao nikako do dana današnjeg pronaći PM. Kad su se kao što sam već rekao iz Srbije vratili Varda Mile i Cvijanović Dane, oni su svoje dvije puške također predali MUP-u. Kad sam sijeno iz

stoga premještao, bacao u štalu, našao sam dvije puške pa sam ih predao također Policiji. Tako smo mi to oružje predali vlastima osim PM, pretpostavljam da je to oružje negdje sakrio moj sin Dane i kada bih došao s njime u kontakt, ,vjerojatno bi on znao gdje se nalazi.

Ove posljednje dvije puške predao sam Policiji jučer kad je došla do moje kuće.

Uz puške predao sam i municiju.

Na posebno pitanje izjavljujem da iz Kompolja koje je inače hrvatsko selo nisu pucali na Srpsko Polje.

Ja neznam tko je u Srpskom Polju izvan mog zaseoka raspoređivao ljude na stražu i sa tim rukovodio jer su svi od mene daleko, a u našem zaseoku i to nitko nije vršio jer nas ima svega par kuća na okupu i praktički smo svi zajedno sjedili i pomalo kartali, dvojica bi prošetali i vratili se natrag, i za nas je šuma premaVratniku, nikada nitko dolazio i nikada niti jedan metak nismo ispalili.

Napomenuo bih da je moja žena hrvatica, da mi je sin Marko oženio Hrvaticu,. da sam bio uvi.jek u dobrim odnosima sa Hrvatima, uvijek sam ja kod njih išao. na proslavu. Božića i oni kod mene na naš Božić.

To je sve što imam za iskazati.

Pratio sam diktat zapisnika i ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 19,30 sati

 

 


 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

od 25. lipnja 1992. god.

 

 

Konstatira se da prisutni zamjenik ‘VT Zdravko Car nakon što je osumnjičeni ispitan predlaže da se odredi pritvor, da nebi uticao na svjedoke; da eventualno ne pobjegne ili da ne ponovi izvršenja istog djela.

 

 

 

 

Zamjenik VT:                                     dovršeno                                             ISTRAŽNI SUDAC:

Zdravko Car                                                                                                    Zvonimir Matan

 

 

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 236/92-2

 

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu po istražnom sucu Zvonimir Matanu, u kriv. predmetu protiv ĐURE VARDA zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. i 2. KZRH, postupajući po zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. Kt 481/92 dana 30. lipnja 1992. g.

 

r i j e š i o  j e:

 

 

Provest će se istraga protiv:

ĐURE VARDA, zv. ”Đuđa” sina Dane i Julike, r. Vukadinović, rođ. 23.4.1934. u

Otočcu, sa stalnim prebivalištem u Srpsko Polje br. 134/9,

zemljoradnika, Srbin, a Drž RH.

 

 

jer je osnovano sumnjiv da je:

 

 

točno neutvrđenog dana u kolovozu 1991. g. u Srpskom Polju, SO Otočac, u namjeri da oružjem stvara nesigurnost života i imovine građana RH, te da nasilno obori njeno državno i društveno ustrojstvo, te legalno izabrane organe vlasti u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih nelegalnim oružanih formacija uperenih na otcijepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, radi sprečavanja ulaska legalnih organa RH na području Srpskog Polja organizirao seoske straže, te mještanima Cvijanović Dani, Ogrizović Draganu, Varda Mili, Varda Dani, Varda Stevi i Varda Marku podijelio automatske puške i streljivo,

dakle, kao organizator sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno u čl. 236. f. st. 1. i 2. KZRH.

 

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je ovom sudu zahtjev da se provede istraga protiv VARDA ĐURE stavljajući mu na teret da je počinio kriv. djelo pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni je još ranije priveden po radnicima PS Otočac istražnom sucu u kriv. prijavu i ispitan, te u svojoj obrani u načelu poriče da bi djelo koje mu se stavlja na teret izvršio, ali ipak navodi da je doista bio pozvan od strane Skendžić Miloša i da je od istog primio 7 pa PAP i jedan PM i da je to podijelio svojim susjedima u zaseoku tvrdeći da je to učinio protivno svojim namjerama i volji, da je na to bio prisiljen.

Prema tome već iz same obrane osumnjičenog djelomično, a pogotovo iz kriv. prijave PS Otočac kao i priloga uz prijavu ipak proizlazi osnovana sumnja da je on djelo koje mu se zahtjevom za provođenje istrage stavlja na teret počinio. S jedne strane proizlazi kao nesporno da je oružje primio zatim da ga je podijelio susjedima te konačno da su susjedi i njegovi ukućani prije svega sinovi učestvovali u vršenju seoskih straža. Te činjenice su takvog značaja da je njihovim ostvarenjem ostvaren, bez sumnje, objektivan elemenat kriv. djela oružane pobune, a čim je osumnjičeni sve to izvršio, po ocijeni suda, bio je svjestan što radi i sa kojim ciljem, pa je dakle osnovana sumnja da je djelo počinio i tekako utemeljena.

Stoga je valjalo odrediti provođenje istrage tokom koje će se utvrditi činjenice i provesti dokazi na osnovu kojih će biti moguće sa odgovarajućom sigurnošću odlučiti o daljnjem toku postupka.

Karlovac, 30. lipnja 1992.

Istražni sudac:

Zvonimir Matan, v.r.

PRAVNA POUKA

 

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 3 dana od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 3 istovjetna primjerka ili usmeno na sud. zapisnik, a o žalbi odlučuje Vijeće ovog suda.

 

 

DNA

 1. VT Klc. na br. Kt 481/92
 2. Varda Đuro, Okružni zatvor Karlovac

 

 


 

Broj: Kio  236/92-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   8. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom ____ sudu  u ____Karlovcu__________

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Zvonimir Matan ______                                                                  _ĐURO VARDA___

 

Zapisničar: ___Ivana Kodrić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. i 2. KZ RH

 

Početak u 13,30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

_ ___ Tužilac ____nitko                      __

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, nije u zavadnji_

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Svjedok upozoren na odredbu čl. 231. ZKP. propisno iskazuje:

 

 

 

 

Ja živim sam sa suprugom koja je dosta bolesna a ja sam u godinama dok su nam sinovi već ranije otišli od kuće. Kada me pitate o tome da li je netko selo nudio oružje ili nešto drugo organizirao, moram reći da sam ja slabo upoznat jer se malo krećem a naše selo je zapravo jako veliko razvučeno i imade više zaseoka. Bez obzira na različitu nacionalnost nitko nas tamo nije ugrožavao.

Međutim, negdje u 9. mj. 1991.g. u poslijepodnevnim satima dio sela gdje ja živim naišao je Nikola Žakula iz predjela Bjeljevine, a sa njime je išao i Nikola Janjatović zv. ”Avram” i oni su po kućama dijelili oružje. Kod moje kuće je došao sa Žakula Nikola te mi je ponudio pušku ali sam ja odbio da je primim izgovarajući se da sam star i sam u kući i oružje mi nije potrebno. Tada mi pušku nije dao ali istog popodneva se vratio i rekao mi jednostavno da pušku moram primiti da sam je ja primio, bila je to koliko sam saznao PAP a s njom sam dobio i 45 metaka. Ništa mi nije objasnio zašto mi treba oružje niti što da s njim radim, jednostavno rekao da ga moram primiti pa sam ga i primio.

Iz te puške nisam nikada pucao, a nije niti bilo potrebe. Tu pušku ja sam predao u II polovici 6. mj. 1992. kada je tamo došla policija iz Otočca, oni su očito za tu pušku znali i kada su me tražili da predam i ja sam to učinio.Inače mi je poznato da su u našem kraju Skendžić Miloš trgovac i Janjatović Nikova zv. ”Avram” bili vođe u SDS. Ja nisam vidio da bi oni dopremali oružje ili ga nekom dijelio a odgovaram ovako na vaše pitanje. Međutim, oni su bili organizatori a kako su to radili to ne znam.

Opet na vaše pitanje izjavljujem, da se čula pucnjava iz minobacača iz zaseoka Bjeljevine iz prema selu Kompolje, no ja nisam vidio tko to radi.

Kada me pitate o Varda Đuri odgovaram, da ja nisam vidio da li on ima neko oružje ili da bi sa oružjem bio na straži. Inače, mi je poznato da su u nekim dijelovima Srpskog polja bile organizirane straže, ali ja to nisam vidio. U mome zaseoku koji se zove Ljubotine nije bilo nikakve straže niti barikada.

To je sve što imam za iskazati.

Pratio sam diktat zapisnika i ne tražim da ga čitam.

 

Dovršeno.

 


 

 

Broj: Kio  236/92-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   8. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom ____ sudu  u ____Karlovcu__________

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Zvonimir Matan ______                                                                  _ĐURO VARDA___

 

Zapisničar: ___Ivana Kodrić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. i 2. KZ RH

 

Početak u 12,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

_ ___ Tužilac ____nitko                      __

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, nije u zavadnji_

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Svjedok upozoren na odredbu čl. 231. ZKP. propisno iskazuje:

 

Meni je bilo poznato iz pričanja naročito žena da se kod trgovca Skendžić Miloša da se govori o oružju i sastancima no ja tamo nisam išao i više što sam sve do kraja 7.mj.1991.g. bio u radnom odnosu ali i sam ipak naišao jednom u trgovinu pa mi je tamo bivši milicioner Prica Nikola zv. ”Purtan” koji se tu zatekao kazao da ja više ne bi smio ići na posao. Inače ja tu nisam dolazio pa mene nitko nije niti bilo kuda pozivao i tražio nešto od mene dok jedne zgode nismo se zatekli kod moje kuće ja xxxxxxxxxxxx i Jurković Božo koji su mi susjedi pa smo vidjeli da cestom prolazi neki kamion, a ranije je bilo u ovim krajevima da tu dođu kamioni iz Otočca pa smo mi kamionđijama prodavali drva, pa smo i ovaj put pomislili da možda netko traži drva i kada se kamion zaustavio pošli smo prema njemu a onda kada smo bili bliže smo ustanovili da je u kamionu Nikola Žakula iz Bijeljevine koji nas tobože upitao imamo li drva, a onda nam nakon toga rekao da odmah moramo otići kod Varda Đure zv. ”Đuđa” i da trebamo da primamo puške. Ja sam to shvatio kao naređenje a nisam trebao da primim oružje jer sam očekivao da će u tom slučaju od mene tražiti još i više, a to bi značio držanje straže i sl. Nisam htio odmah krenuti od Varda Đure, ali ipak navečer kada je pao mrak xxxxxxxxxxxx i ja smo otišli kod imenovanog i tamo nam je njegov sin Varda Dane dao svakome po jednu PAP i 40 metaka. Niša nam nije rečeno o tome što ćemo raditi s tim oružjem.

Međutim, nešto kasnije naišao je u naš zaseok Janjatović Nikola zv. ”Avram” pa nam je naredio da sa oružjem dođemo na mjesto zv. ”Škorić Klanac”, nije objasnio što ćemo tamo, no mi tamo nismo išli već smo se ja i xxxxxxxxxxx udaljili od svojih kuća prema brijegu i tamo skivali ne znajući što da radimo niti zbog čega bi išli prema tom klancu. No, primijetili smo tokom noći da se tu i tamo čuo po neki hitac iz pješačkog oružja da su se kretala motorna vozila, ali nismo znali niti što se događa niti tko je u tim vozilima. Tako smo se mi tu praktički cijelu zimu preko noći krili od svakog.

Međutim, samo prvi put smo sa sobom ponijeli oružje ostalo vrijeme smo išli bez oružja. Neznam na koji način je oružje došlo kod Varda Đure. Uglavnom nismo potpisivali nikakve dokumente za oružje.

U vrijeme kada sam brao krumpir ja sam se zatekao kod susjeda čula se pucnjava, baš prave teške detonacije, negdje od pravca Bjeljevine i Kompolja, samo nisam mogao ocijeniti da li to puca prema kuda, ali pucnjava je bila prava, bilo je to predvečer.

Ne znam tko je tu pucnjavu organizirao ili naredio odnosno izvršio. Ja ni sam ni sam znao što bi sa puškom pa sam ipak nekano dao na znanje Katalinić Ivanu da je imam što je on prenio jednom MUP-ovcu Hrvatu, te je ovaj meni obećao da će doći po pušku, ali ga dugo nije bilo, a pije 20 dana došli su policija iz Otočca i ja sam im pušku predao zajedno sa municijom. Nikada nisam opalio niti jednog metka.

To je sve što imam za iskazati.

Slušao sam diktat zapisnika i ne želim da ga čitam.

Dovršeno.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 


 

Broj: Kio  236/92-6

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   8. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom ____ sudu  u ____Karlovcu__________

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Zvonimir Matan ______                                                                  _ĐURO VARDA___

 

Zapisničar: ___Ivana Kodrić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. i 2. KZ RH

 

Početak u 14,30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

_ ___ Tužilac ____nitko                      __

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:    

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, nije u zavadnji_

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Svjedok upozoren na odredbu čl. 231. ZKP. iskazuje:

 

 

 

 

Kada me pitate u vezi oružja i eventualnim stražama izjavljujem da sam ja primio pušku htio ili ne. Naime, u jednom prilikom tokom prošle godine ne znam je li to bio 10. mj. ili kasnije nalazio sam se sa susjedom xxxxxxxxxxxxxx kod njegove kuće kada je naiošao jedan kamion mali TAM koji se tamo zaustavio i kada smo mi tamo otišli još nas je i pozvao Žakula Nikola zv. ”Nina” i onda sam ustanovio da je to njegov privatni kamion kada sam ga vidio kada je izašao iz njega. Sa njime je bio i Varda Đuro zv. ”Đuđa”. Tek što smo stupili u razgovor Žakula je nama dvojici vrlo ozbiljnim tonom rekao da treba da primimo oružje a mi smo se malo odupirali ali on je to vrlo ozbiljno ponavljao kao naređenje time, da odemo kod kuće Varda Đure i da ćemo tamo dobiti puške. Varda Đuro je bio prisutan ali se uz taj razgovor nije miješao i ništa nam u vezi sa oružjem odnosno primanjem oružja nije rekao, nije rekao niti jedne riječi u vezi s tim. Kada su se oni udaljili ja i xxxxxxxx smo malo oklijevali, ali smo ipak predvečer odlučili da odemo i krenuli smo u zaseok gdje je kuća Varda Đure pa kada smo stigli do njegove kuće, njega tamo nije bilo, nego je u dvorištu bio njegov sin Dane. Stupili smo u razgovor i saznali smo zbog čega smo došli, onda je on nekuda donio pušku i svakome dao po jednu PAP, a pored toga dobili smo i četiri kutijice papirnate metaka, ni ne znam koliko ih je unutra bilo jer ih nikada nisam brojio. Nakon toga smo otišli svojim kućama i te su puške ostale kod nas. Nikada pušku nisam napunio a kamoli pucao nije bilo ni potrebe.

Sada od prilike od 20 do mj. dana unatrag došli su policajci odnosno MUP, pitali me imam li oružje, rekao sam da imam, tražili su da ga predam i ja sam ga predao, tj. predao sam pušku i metke.

Ja lično nisam vidio ali sam čuo da se priča da su oružje nabavljali i dijelili odnosno u svemu tome učestvovali Miloš Skendžić i Janjatović Nikola zv. ”Avram”. Ponavljam da sam to samo čuo ništa nisam vidio.

Naš zaseok je podalje od ceste ali je prema cesti ravnica pa se primjećivalo kretanje vojnih vozila, ja ne znam točno kuda su išla niti zbog čega ali su se svakako kretala u pravcu Bjeljevine odnosno odatle vraćala. Inače u Bjeljevinama živi Miloš Skendžić.

Jednom kada sam se nalazio kod kuće i kod mene je bio Ljubotina Mirko čula se pucnjava iz Bjeljevina prema Kompolju, to je bilo minobacačka vatra. Kako tamo nisam bio nisam vidio tko to puca, a kasnije nisam niti čuo tko je to učinio.

Ja lično nisam vidio niti učestvovao u organiziranju SDS, to se je koliko sam čuo dešavalo u Bjeljinama, opet moram reći da sam samo čuo da je jedan od organizatora te organizacije bio Skendžić Miloš. Znate da narod sve zna pa sam i ja tako to čuo.

To je sve što imam za iskazati.

Pratio sam zapisnik i ne tražim da ga čitam.

Dovršeno.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-481/92

 

Karlovac, 13. srpnja 1992. godine

DN/AB

 

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

 

 

Na osnovu članka 45. stavak 2. točka 3. i članka 174. stavak 2. preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

VARDA ĐURE zvanog ”Đuđa”, sina Dane i Julike rođ. Vukadinović,

rođ. 23.04.1934.godine u Srpskom Polju, Općina Otočac, gdje i prebiva

na kbr. 154/94, Srbina, zemljoradnika, pismenog, vojsku služio 1954/55,

u Nišu, vojna evidencija Otočac, u pritvoru u Okružnom zatvoru

Karlovac od 24.06.1992.godine,

 

 

da je:

 

 

točno neutvrđenog dana u kolovozu 1991. godine u Srpskom Polju, Općina Otočac, a u namjeri da se oružjem stvara nesigurnost, napadaju legalni organi vlasti Republike Hrvatske i oružanim akcijama zajedno s tzv. ”JNA” osvoje dijelovi teritorija Općine Otočac, izdvoje iz Republike Hrvatske i propije tzv. ”SAO Krajini” u tu svrhu organizirao straže, i zajedno s Milanom Žakula u zaseoku Bjeljevine preuzeo 7 PAP i jedan PM, te je to oružje odvezao u zaseok Kvadići i podijelio ga suseljanima,

dakle, kao organizator sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 236-f stavak 1. i 2. KZ RH, a kažnjivo po stavku 2. istog zakonskog propisa.

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu predvede okr. Đuro Varda, te da se pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u izvod iz evidencije kažnjenih (28), te u potvrde o privremenom oduzimanju predmeta (29-36)

O b r a z l o ž e n j e

Policijska stanica Otočac podnijela je krivičnu prijavu protiv Đure Varda zbog kriv. djela iz članka 236-f stavak 1. i 2. u kojem mu se stavlja na teret da je počinio više krivičnih djela.

Na temelju krivične prijave Policijske stanice Otočac Vojno tužiteljstvo u Karlovcu predložilo je provođenje istrage protiv imenovanog zbog kriv. djela oružane pobune iz članka 236-f stavak 1. i 2. KZ RH, a ujedno je određen pritvor.

U svojoj obrani okrivljeni Đuro Varda tvrdi da nije počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, da on nije htio da je uključuje u oružanu pobunu, ali da je negdje u osmom mjesecu bilo dopremljeno oružje u zaseok Bjeljevine, gdje inače boravi Miloš Skendžić i on ga je pozvao da se tamo javi, a pozvao je i sve druge mještane da dođu i preuzmu oružje, pa su iz njegovog zaseoka koji se zove Vardići došli on i Milan Đakula, kao što su došli iz drugih zaseoka pa su preuzeli oružje za njihov zaseok i to 7 pušaka PAP i jedan PM. Tvrdi da su oružje dijelili svima, pa su ljudi ”oš-neš” oružje i primili. Također tvrdi da je tu bilo puno oružja i municije. Okrivljeni u svojoj obrani nadalje navodi da kad su dobili oružje da im je rečeno da stražare svaki dan i kod svojih kuća kako znaju, pa su u njegovom zaseoku neki stražarili do ponoći, neki poslije ponoći, ali da on nikada na stražu nije išao jer je stara osoba. Tvrdi da je bilo pucnjave u okolnim selima, ali da u njegovom zaseoku nije bilo pucnjave, a posebice da on nikada nije pucao.

Saslušan kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je negdje u devetom mjesecu u poslije podnevnim satima naišao Nikola Đakula i s njime Nikola Janjatović, zvan ”Avram”, da su oni po kućama dijelili oružje, pa da je i on morao oružje primiti, tvrdi da nije na nikoga pucao, ali da se je pucnjava čula iz minobacača iz pravca zaseoka Bjeljine i to u selu Kompolje, no on nezna ništa tko je pucao i nije mu ništa poznato o samom Đuri Vardi, protiv kojeg se vodi postupak.

Saslušan kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da mu je bilo poznato da je jedan od glavnih organizatora bilo Nikola Prica zvan ”Purtan”, da je jedne zgode kod njegove kuće došao xxxxxxxxxxxxxx i Božo Jurković, xxxxxxxxxxxi, te su vidjeli da prolazi neki kamion, a nakon toga da je njima rekao Nikola Đakula iz Bjeljevine da moraju otići kod Varda Đure i da trebaju primiti puške. Oni da su se nećkali, ali ipak navečer kad je pao mrak da su xxxxxxxxxxxxx i on otišli do okrivljenog i tamo im je njegov sin dao svakom po jednu PAP i 40 metaka, time da im nije rečeno što će raditi s tim oružjem.

Saslušan kao svjedok xxxxxxxxxxxx iskazao je identično kao prethodni svjedok, time da je posebno istaknuo da je zajedno s Nikolom Đakula, zvanim ”Nina” čiji je kamion bio koji je dopremao oružje bio i Varda Đuro, tj. okrivljeni, te da je u toku razgovora njima Đakula rekao da moraju doći do okrivljenog i primiti oružje.

Uvidom u potvrde o privremenom oduzimanju predmeta vidljivo je da je u Srpskom Polju oduzeta veća količina oružja, među ostalim od Ljubotina Svete, od samog okrivljenog 2 poluautomatske puške i 19 komada streljiva 7,62 mm, a od drugih sumještana oduzete su također automatske puške.

Na osnovu svega izloženog više je nego očevidno da je okr. Đuro Varda sudjelovao u oružanoj pobuni kao organizator. Naime, s područja Srpskog sela pucalo se na Kompolje, napadi su bili svakodnevni, a u takvim okolnostima okr. odlazi zajedno s Milanom Đakula u zaseok Bjeljevina, tamo od organizatora preuzima oružje i dijeli ga svojim sumještanima, tada u tom zaseoku biva dogovorena i straža u zaseoku Vardići.

Dakle, više je nego očevidno na osnovu iskaza svjedoka, a djelomice i priznanja okrivljenog da je upravo okrivljeni bio organizator oružane pobune u zaseoku Vardići, pa su stoga u njegovom ponašanju ostvarena bitna obilježja kriv. djela iz članka 236-f stavak 1. i 2. KZ RH.

Imajući u vidu da se familija okrivljenog ne nalazi na području Otočca, da linija fronta još uvijek nije stabilna, smatram da postoje razlozi za produženje pritvora na osnovu članka 191. stavak 2. točka 3. preuzetog Zakona o krivičnom postupku.

Kako su, dakle prema tome u ponašanju okrivljenog ostvarena bitna obilježja kriv. djela činjenično i pravno opisanog u izreci to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

VOJNI TUŽITELJ

DRAGAN NOVOSEL


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA GOSPIĆ

POLICIJSKA STANICA OTOČAC

Broj: 511-04-30-JP-7-1992.

Otočac, dana 08.07.1992.g.

VOJNI SUD

K A R L O V A C

PREDMET; Đuro Varda

podaci iz KE, obavijest.

VEZA:            Vaš broj: Kio.-236/92 od dana 30.06.1992.g.

U svezi vašeg dopis broj i datum gornji dostavljamo Vam podatke iz kaznene evidencije

za Đuru Varda , rođen 23.04.1934. godine u _Srpskom polju_, od oca _Dane_ i majke _Julike_

r. _Vukadinović_, sa prebivalištem u _Srpskom polju__, ulica _-_ kbr. _154_.

Prema podacima iz kaznene evidencije ove Policijske stanice imenovani je osuđivan:

–        presudom Općinskog suda Otočac K. 63/82-5 od dana 07.06.1982. za krivično djelo

protiv časti i ugleda omalovažavanjem, predbacivanjem po čl. 78 KZH, kazna: sudska opomena.

Prednje se dostavlja na daljnje korištenje.

ZAPOVJEDNIK PS:

Darko Borovac

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA OTOČAC

Sekretarijat društvenih djelatnosti

Služba socijalne skrbi

Klasa: 550-01/92-01-50

Ur. br. 2159-09-92-1

Otočac, 9.07.1992.

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Predmet: Đuro Varda, podaci

dostavljaju se.-

Veza vaš dopis broj: Kio.-236/92-2. od 30.06.1992.god.

Na vaše traženje pod gornjim brojem dostavljamo vam podatke za Đuru Varda zv. ”Đuđa” sin Dane i majke Julike r. Vukadinović, r. 23.04.1934. godine u Otočcu iz Hrvatskog Polja kbr. 134/94, zbog krivičnog djela iz članka 236.f. st. 1. i 2. KZH.

Đuro Varda živi sa suprugom Katom, r. 1938.godine koja je domaćica i bratom Stevom, r. 1938. godine koji nije oženjen.

Ima troje punoljetne djece i to sina Stevu, r. 1960.g. koji je bio zaposlen u Rijeci u ”3. Maju” ali sada ne radi i majka je izjavila da se nalazi kod kuće, sin Dane, r. 1961.g. koji je plovio na stranom brodu, oženjen i ima troje mldb. djece i on i supruga sa mldb.djecom otišli su u Srbiju prema izjavi majke i sin Mirko, r. 1963. god. koji je oženjen i sa porodicom živi u Rijeci.

Obitelj posjeduje svoju kuću gdje su uvjeti stanovanja zadovoljavajući i ostale gospodarske zgrade što je potrebno jednom domaćinstvu za život i rad na selu.

Zemlju koju posjeduju obrađuju, imaju traktor sa priključcima za obradu, drže stoku od čega se uglavnom uzdržavaju, a posjedovali su i teretni kamion marke ”ZASTAVA”.

SOCIJALNI RADNIK

xxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K. 143/92-8

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Kosijer, kao predsjednika vijeća, te Juraja Boljkovca, predsjednika Vojnog suda i Nine Bubaš, kao članova vijeća, uz sudjelvoanje zapisničara Sande Rastovski, u krivičnom predmetu protiv okr. ĐURE VARDA, radi kriv. djela iz čl. 236.-f st. 1. i 2. KZ RH-a, nakon glavne i javne rasprave, zakazane povodom optužnice Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-481/92 od 13. srpnja 1992.god, dovršene dana 3. kolovoza 1992.god. u prisutnosti zamjenika Vojnog tužitelja Zdravka Car, te okrivljenika osobno uz branitelja po službenoj dužnosti Zvonka Žaja, odvjetnika iz Karlovca,

p r e s u d i o j e:

Okr. ĐURO VARDA, zv. ”Đuđa”, sin Dane i Julike rođ. Vukadinović,

rođen 23.04.1934.g. u Srpskom polju, Općina Otočac, gdje i

prebiva na kbr. 154/94, Srbina, zemljoradnika, drž. RH

k r i v   j e :

što je:

točno neutvrđenog dana u kolovozu 1991.god. u Srpskom Polju, Općina Otočac, a u namjeri da se oružjem stvara nesigurnost, napadaju legalni organi vlasti Republike Hrvatske i oružanim akcijama tzv. ”JNA” osvoje dijelovi Općine Otočac, izdvoje iz Republike Hrvatske i pripoje tzv. ”SAO Krajini” u tu svrhu zajedno s Milanom Žakula od Skendžić Miloša i Janjatović Nikole zv. ”Avram” u zaseoku Bjeljevine, preuzeo sedam PAP i PM s odgovarajućom količinom streljiva, a zatim od toga tri PAP i dio streljiva zadržao za sebe, dok je ostalo oružje i municiju Milan Džakula podijelio mještanima, koji su potom naoružani držali straže u zaseoku Vardići,

dakle, kao učesnik sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

čime je počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 236-f. st. 1. KZ RH, pa se temeljem istog zakonskog propisa

O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 6 (ŠEST) GODINA.

Temeljem čl. 50. preuzetog KZ-a (N.N. 53/91) okrivljeniku se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 24.6.1992.god.

Temeljem čl. 69. preuzetog KZ-a (N.N. 53/91) od okrivljenika se oduzima sedam pušaka PAP sa pripadajućim streljivom.

Trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod brojem KT-481/92 od 13. srpnja 1992.g. podnijelo je optužnicu Vojnom sudu Karlovac protiv okr. Varda Đure, radi kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. i 2. KZ RH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice, time da je sud nakon provedenog postupka neznatno izmijenio činjenični opis djela i okrivljenika proglasio krivim po blažoj kvalifikaciji tj. po čl. 236-f st. 1. KZ RH-a, a kako je to opisano u izreci presude.

Okr. Đuro Varda u svojoj obrani na glavnoj raspravi poriče izvršenje ovog utuženog djela. Navodi da su na poziv Skendžića došli u zaselak Bjeljevine i da su nagovarali da preuzmu oružje, no da on nije preuzeo nikakvo oružje. Naprotiv da je Žakula Nikola odvezao manjim kamiončićem to oružje do njegove kuće, te da je time zadužio njegovog sina koji je preuzeo oružje. Tom prilikom nije bio prisutan kod kuće. Došavši kući navečer nije niti vidio oružje koje je bilo ostavljeno i namijenjeno drugim osobama. Tek drugi dan uočio je tri puške koje su ostale u jednoj prostoriji. Iz tih pušaka nije pucano i navedene je predao MUP-u u prvom mjesecu ove godine, također tvrdi da u kući nije vidio nikakav PM. Osobno nije nikome dijelio naoružanje, niti ga je zadužio. Čuo je kasnije iz priče da je navodno njegov sin Varda Dane nekome podijelio oružje. Također tvrdi da nije držao nikakve straže, a jedino mu je poznato da su se navečer skupljali pred kućom mlađe osobe, dok on u kući nije spavao zbog straha. Na pitanje kako objašnjava razliku u svojoj obrani u istražnom postupku, gdje je priznao da je upravo on sa Žakula Milanom preuzeo oružje, tvrdi da je točna obrana na glavnoj raspravi i da je to vjerovatno greškom upisano u istražnom postupku, jer da kada je bio ispitan, da tri dana nije jeo, jer je bio pritvoren u zatvoru u Gospiću.

U istražnom postupku između ostaloga okrivljenik navodi da mu je poznato da su negdje u osmom mjesecu dopremili oružje u zaseok Bjeljevine, gdje inače boravi Skendžić Miloš i da ga je on pozvao da se tamo javi, kao i sve druge mještane da dođu i da preuzmu oružje. Tako su Žakula Milan i on preuzeli oružje za njihov zaselak Vardići i preuzeli sedam pušaka PAP i jedan PM. Dijelili su oružje svima, ”oš-neš” i ljudi su oružje primili.

Bilo je tu puno tog oružja i municije, a Skendžić i Janjatović su to oružje dijelili. Kad su dobili oružje, rečeno im je da stražare svatko kod svoje kuće kako znaju da ne bi došao neprijatelj. U njegovom zaseoku neki su stražarili do ponoći a neki poslije ponoći dok on zbog bolesti nije išao na stražu. Ne može ocijeniti koliko je bilo oružja kod Skendžića. Oružje koje su Žakula Nikola i on preuzeli dovezao je Žakula u njihov zaselak, kada je primao oružje nije vidio ništa osim pušaka i PM. Puške koje je dobio, podijelio je susjedima Cvijanović Dani i Ogrizović Draganu, a ostale svojim ukućanima Varda Mili, Dana, Stevi i Marku, a jedna je ostala za njega, te je pored toga kod njegove kuće ostao i jedan PM, odnosno Dane, Stevo i Marko su njegovi sinovi, od je Varda Mile njegov susjed. Prilikom dolaska MUP-a dvije puške je predao policiji, a pretpostavlja da je njegov sin Dane negdje sakrio PM. Uz puške predao je i municiju. Napominje da mu je žena Hrvatica i da mu je sin Marko oženio Hrvaticu te da je bio uvijek u dobrim odnosima sa Hrvatima.

U dokaznom postupku, a radi utvrđenja činjeničnog stanja, suglasnošću stranaka pročitani su iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, izvršen je uvidu u izvod iz KE, potvrde o privremenom oduzimanju predmeta i socijalnu anamnezu.

Na osnovu ovako provedenog dokaznog postupka utvrđeno je da je okrivljenik počinio krivično djelo po blažoj kvalifikaciji, kako je navedeno u izreci presude.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je negdje u devetom mjesecu u poslijepodnevnim satima naišao Nikola Žakula i s njime Nikola Janjatović zv. ”Avram”, da su oni po kućama dijelili oružje, pa da je i on morao oružje primiti. Tvrdi da nije na nikoga pucao, ali da se pucnjava čula iz minobacača iz pravca zaseoka Bjeljevine i to u selu Kompolje, no on nezna ništa tko je pucao i nije mu ništa poznato o Đuri Varda.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da mu je poznato da je jedan od glavnih organizatora bio Nikola Prica, i da je jedne zgode kod njegove kuće došao xxxxxxxxxxxxx i Božo Jurković, koji su mu susjedi, te su vidjeli da prolazi neki kamion, a nakon toga da je njima rekao Nikola Žakula iz Bjeljevine da moraju otići kod Varda Đure i da trebaju primiti puške. Oni da su se nećkali, ali ipak navečer, kad je pao mrak da su xxxxxxxxxxxxxxx i oni otišli do kuće okrivljenika i tamo im je njegov sin dao svakom po jednu PAP i četrdeset metaka, time da im nije rečeno što će raditi s tim oružjem.

Svjedok xxxxxxxxxxx iskazao je identično kao xxxxxxxxxx, time da je posebno istaknuo da je zajedno s Nikolom Žakula zv. ”Nina”, čiji je kamion bio koji je dopremao oružje, da je bio i Varda Đuro, tj. okrivljeni, te da je u toku razgovora njima Žakula rekao da moraju doći do okrivljenog i primiti oružje.

Uvidom o potvrde o privremenom oduzimanju predmeta vidljivo je da je u Srpskom polju oduzeta veća količina oružja i to od Varda Đure, dvije PAP xxxxxxxxxxxxxx i jedan PAP Ljubotina Svete, jedan PAP xxxxxxxxxxxx, jedan PAP xxxxxxxxxxxxx, jedan PAP Ljubotina Vladi, te po jedan PAP Cvijanović Dani i Varda Mili sa pripadajućom navedenom količinom streljiva.

Sud nije na osnovu provedenog dokaznog postupka prihvatio kvalifikaciju Vojnog tužiteljstva, da bi naime okrivljenik postupak kao organizator oružane pobune, jer je nesporno da svi saslušani svjedoci, kao i sam okrivljenik navode da su upravo glavni organizatori na tom području bili Skendžić Miloš i Janjatović Nikola, koji su ih praktički prisilili da na određeni način preuzmu oružje i organiziraju straže u svojim zaseocima. Međutim, mora se napomenuti da to barem prema riječima okrivljenika nije bila nikakva prisila značajnijeg intenziteta, već su oni dobrovoljno preuzeli puške i čak držali straže, da bi se na taj način obranili od nepoznatog neprijatelja. Nije potrebno posebno obrazlagati da se radi o pismenim osobama koje su imale mogućnost pratiti mas-medije informiranja putem TV ili tiska, pa su mogli znati da time tj. preuzimanju oružja i samovoljnim organiziranjem straža je takav postupak direktno usmjeren protiv legalnih Organa vlasti Republike Hrvatske. Jasno su im bile poznate republičke granice i znali su da se njihov teritorij nalazi pod legalnom vlašću Organa RH.

Međutim, potrebno je podrobnije analizirati obranu okrivljenika. Okrivljenik na glavnoj raspravi poriče bilo kakvo preuzimanje oružja, dovoženje oružja i dijeljenje osobama u zaseoku, kao i učestvovanje u stražarenju u mjestu. Sve to obrazlaže navodnim zbunjenim odgovorima na glavnoj, odnosno pred istražnim sucem, jer da ga je istražni sudac vjerovatno krivo shvatio i da je njegova obrana istinita na glavnoj raspravi. Međutim, kao što je već navedeno, on je u istražnom postupku detaljno opisao da su dolaskom u zaseok Bjeljevine upravo Skendžić i Janjatović dijelili puške svim mještanima i da su im govorili da organiziraju straže. Zatim dodaje da su upravo on i Žakula odvezli oružje i da su to podijelili osobama koje pobliže navodi. Doista ta njegova obrana ne bi bila uvjerljiva da stvarno iz potvrda o privremenom oduzimanju ne proizlazi da bi oružje bilo oduzeto od osoba koje je naveo u istrazi. Nadalje, činjenice je da su upravo saslušani svjedoci iskazali da im je rečeno da odu kod okrivljenika i da od njega preuzmu oružje. Osim toga saslušani svjedoci tvrde da im je dosita oružje podijelio njegov sin Dane. Međutim, ne treba smetnuti s uma da su oni u zajedničkom domaćinstvu i da nije niti bilo potrebno da okrivljenik bude fizički prisutan kada se to oružje stvarno i podijelilo saslušanim svjedocima. No nesporno je da upravo iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je upravo okrivljenik bio viđen sa Žakulom kada je isti prevozio oružje i da ime je tada Žakula kazao da dođu kod okrivljenika preuzeti oružje. Također je nesporno, a što proizlazi iz priznanja okrivljenika, kao i potvrde o privremenom oduzimanju predmeta da je od okrivljenika oduzeto tri puške PAP sa pripadajućim streljivom. Također na upit zašto sam nije dobrovoljno predao te puške MUP-u, isti odgovara da ga je bio strah zbog okolnog puškanja, pa je činjenica da su puške predane tek po dolasku djelatnika MUP-a u zaseok Vardići i to 24.6.1992.god. Iz navedenoga može se zaključiti da je praktički sve od osmog mjeseca 1991. god. do šestog mjeseca 1992.g. okrivljenik držao kod sebe navedeno oružje i streljivo i da ga nije dobrovoljno ustupio legalnim organima hrvatske vlasti, iako su putem mas-medija mještani bili pozivani da takvo oružje predaju.

Činjenica je da su se u zaseoku Vardići držale straže, a držanje tih straža upravo je bilo omogućeno nabavkom navedenog oružja, zatim zadržavanjem kroz duže vrijeme oružja za sebe okrivljeniku je bila namjera da se stvara nesigurnost, napadaju legalni organi vlasti RH, a sve to u svrhu izdvojenja navedenog teritorija iz okvira državnih granica Republike Hrvatske, pa je svojim djelovanjem ostvario bitna obilježja utuženog djela.

Kod odmjeravanja kazne sud je imao u vidu da se radi o osobi koja je svega jedanput osuđivana radi krivičnog djela iz čl. 78. st. 2., da je otac troje punoljetne djece, zemljoradnik i da mu je kod kuće na zemlji ostala supruga sa jednim sinom, te da je osoba slabijeg zdravstvenog stanja, dok je nesporno da se radi o teškom krivičnom djelu upravljenom protiv RH, pa ocjenjujući sve te okolnosti sud je smatrao da će se izrečenom kaznom ostvariti svrha krivično-pravne zaštite.

U izrečenu kaznu zatvora okrivljeniku se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru do pravomoćnosti presude, a također se oduzima sedam pušaka PAP sa pripadajućim streljivom, iako sve puške nisu oduzete od okrivljenika, ali je nesporno da ih je on preuzeo i podijelio navedenim mještanima, odnosno u smislu članka 69. st. 2. preuzetog KZ-a (N.N. 53/91) od okrivljenika se mogu oduzeti predmeti koji nisu njegovo vlasništvo ako to zahtijevaju interesi opće sigurnosti ili moralni razlozi a time se ne zadire u pravo trećih osoba na naknadu štete, a što je upravo primjer u ovom slučaju. Naime, nesporno je da su puške bile upotrebljavane za oružanu pobunu, pa su to upravo razlozi opće sigurnosti koje nalažu oduzimanje pušaka sa pripadajućim streljivom.  Sud je okrivljenika, obzirom da se nalazi u pritvoru oslobodio troška snašanja krivičnog postupka, te je odredio da isti padne na teret budžetskih sredstava.

U Karlovcu, 3. kolovoza 1992.god.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski                                                                                 Mladen Kosijer

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude nezadovoljna strana ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana primitka pismenog otpravka presude. Žalba se podnosi u 3 primjerka pismeno ili usmeno na zapisnik kod suda a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

Dna:

 1. VT Klc. na KT.-481/92
 2. Đuro Varda, Okr. zatvor Klc. – odjel III.
 3. Branitelj po službenoj dužnosti odvjetnik Žaja Zvonko

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

K-143/92-14

Kv –

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od suca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća te sudaca Mladena Kosijer i Marijana Janjac, kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u krivičnom predmetu protiv okr. ĐURO VARDA, zv. ”Đuđa” radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1. i 2. KZH, na sjednici vijeća održanoj dana 19. listopada 1992.godine.

r i j e š i o  j e

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92) krivični postupak protiv okr. ĐURO VARDA radi krivičnog djela iz čl. 236 f. st. 1. i 2. KZH se

o b u s t a v l j a .

II          Temeljem čl. 1. st. 3. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske ĐURO VARDA ima se pustiti na slobodu nakon pravomoćnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac optužnicom broj KT-481/92 od 13. srpnja 1992. godine optužilo je Varda Đuru radi krivičnog djela iz čl. 236. f. st. 1. i 2. KZH., tj. oružanoj pobuni za inkriminirano razdoblje od kolovoza 1991. godine pa do lipnja 1992.godine.

Člankom 1 Zakona o aboliciji određeno je da se protiv počinitelja krivičnih djela u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske ili u svezi s tim sukobima počinjenih u razdoblju od 17. kolovoza 1990.godine do 25. rujna 1992. godine obustavlja krivični progon odnosno krivični postupak. U stavku 2 navedeno je da ukoliko je krivični postupak pokrenut sud će postupak obustaviti po službenoj dužnosti.

Povodom navedene optužnice je donesena I. step. presuda, okrivljeni je proglašen krivim, a vanraspravno vijeće smatra da je utuženo djelo okrivljenika u inkriminiranom razdoblju obuhvaćeno Zakonom o oprostu i to je u smislu stavka 2 citiranog Zakona odlučeno da se krivični postupak obustavi.

Kako se okr. nalazi u pritvoru Okružnog zatvora Karlovac, a na njega se odnosi oprost prema stavku i to u smislu čl. 1. st. 3. Zakona o oprostu odlučeno je da se ima pustiti na slobodu nakon pravomoćnosti rješenja obzirom da žalba javnog tužitelja ima suspenzivni karakter.

U Karlovcu, 19. listopada 1992. godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski, v.r.                                                                          Zvonimir Matan v.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv rješenja Javni tužitelj može podnijeti žalbu u roku od 24 sata od dana dostave rješenja, ako ocijeni da je rješenje protivno Zakona o oprostu čl. 2, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Hrvatske, time da žalba odlaže izvršenje rješenja o odluci o pritvoru.

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-481/92
 2. Okr. Đuro Varda, Okružni zatvor Karlovac – odjel III
 3. Uprava Okružnog zatvora Karlovac – odjel III
 4. Branitelj Žaja Zvonko Odvjetnik iz Karlovca

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

K-143/92-15

OKRUŽNOM ZATVORU

K A R L O V A C

Obavještava se Naslov da je Rješenje ovog suda od 19. listopada 1992.godine br. Kv-198/92 (K-143/92-14) dana 20. listopada 1992.godine u 16,00 sati postavio pravomoćno, te se po istom može postupiti, posebno po točci II izreke, drugim riječima ĐURO VARDA može se pustiti na slobodu.

Karlovac, 21. listopada 1992. godine.

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -