- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Ogulin – KA 0014

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

PU KARLOVAC

PS OGULIN

 

Broj 511-05-21/1-4-5-K-231/92

Datum 17.07.1992. godine.

 

 

 

O K R U Ž N O M   JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. Nedjeljko Bunjevac     , zvani ___________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Mile i majka ___Jeka____ , rođene _____Medaković________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   23.12.1973. u   Ogulin općina  __Ogulin__,

R   Hrvatska , stanuje u __Plaški__,  ulica  __Podhum__ broj   62 ,

općina  Ogulin____, narodnost _Srbin__,

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela __iz članka 236. f. stav 1. KZRH-a – oružana pobuna

 

 

 

Na način što je pristupio nelegalnoj neprijateljskoj oružanoj formaciji tzv. SAO Krajine te sudjelovao u rušenju državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

 

PRILOG

 

 

 1. Službena zabilješka po izjavi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.07.1992.godine.
 2. Izvod iz KE.

 

 

OPIS ČINJENIČNOG STANJA

 

 

Prijavljeni Bunjevac Nedjeljko stavio se dobrovoljno na raspolaganje neprijateljskoj oružanoj

formaciji tzv. TO Plaški u sklopu koje je sudjelovao u oružanim akcijama na terenu Općine Ogulin.

Isti je opremljen u SMB uniformom i naoružan automatskim oružjem.

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Postoji osnovana sumnja da je Nedjeljko Bunjevac ovakvom svojom radnjom počinio gore navedeno krivično djelo te se stoga i prijavljuje.

 

PRILOG: 2

ZAPOVJEDNIK:

Tomislav Đulabić


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

PS OGULIN

 

Broj 511-05-21/I-4-5-K-233/92

Datum 17.07.1992. godine.

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. MILOVAN STANIĆ     , zvani ____Pogranićar_______,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Ilija i majka ___Marija____ , rođene _____Stanić________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   10.10.1926. u   Latinu općina  __Ogulin__,

R   Hrvatska , stanuje u __Plaški __,  ulica  __Latin__ broj   ,

općina  Ogulin____, narodnost _Srbin__,

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela __iz članka 236. f. stav 1. KZRH-a – oružana pobuna

 

 

 

Na način što je dobrovoljno pristupio nelegalnoj neprijateljskoj oružanoj formaciji na području tzv. SAO Krajine te sudjelovao u rušenju državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

 

PRILOG:

 

 

 1. Službena zabilješka po izjavi xxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.07.1992.godine
 2. Izvod iz KE.

 

 

OPIS ČINJENIČNOG STANJA:

 

 

Prijavljeni Stanić Milovan od izbijanja ratnih nemira na području Općine Ogulin stavio se na

stranu nelegalnih neprijateljskih oružanih formacija tzv. SAO Krajine, TO Plaški i kao takav sudjelovao je u svim oružanim akcijama vezanim za to područje.

Isti je u sklopu ove formacije obučen u SMB uniformu i naoružan automatskom puškom.

Napominjemo da s gore navedenim Stanić Milovanom do sada nije obavljen informativni razgovor iz razloga što nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Postoji osnovana sumnja da je Stanić Milovan ovakvom svojom radnjom počinio gore navedeno krivično djelo zbog čega se i prijavljuje.

PRILOG: 2

 

 

Z A P O V J E D N I K

Tomislav Đulabić


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

PS OGULIN

 

Broj 511-05-21/I-4-5-K-232/92

Datum 17.07.1992. godine.

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. VLADE PEŠUT    , zvani _________ _______,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Nikola i majka ___Dragice____ , rođene _____Kovačić________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   25.04.1941 u   Plaškom općina  __Ogulin__,

R   Hrvatska , stanuje u __Plaškom__,  ulica  __J. Gora__ broj   ,

općina  Ogulin____, narodnost _Srbin__,

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela __iz članka 236. f. stav 1. KZRH-a – oružana pobuna

 

 

 

Na način što je pristupio nelegalnoj neprijateljskoj oružanoj formaciji tzv. SAO Krajine te sudjelovao u rušenju državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

 

PRILOG

 

 

1. Službena zabilješka po izjavi Stipanović Dragana od 02.07.1992.godine.

2. Izvod iz KE.

 

 

OPIS ČINJENIČNOG STANJA

 

 

Prijavljeni Vlade Pešut  stavio se dobrovoljno na raspolaganje neprijateljskoj oružanoj

formaciji tzv. TO Plaški u sklopu koje je sudjelovao u oružanim akcijama na terenu Općine Ogulin.

Isti je opremljen u SMB uniformom i naoružan automatskim oružjem.

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Postoji osnovana sumnja da je Vlade Pešut  ovakvom svojom radnjom počinio gore navedeno krivično djelo te se stoga i prijavljuje.

PRILOG: 2

 

 

ZAPOVJEDNIK:

Tomislav Đulabić

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

PS OGULIN

 

Broj 511-05-21/I-4-5-K-234/92

Datum 17.07.1992. godine.

 

 

 

O K R U Ž N O    M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. TATALOVIĆ JOVO   , zvani _________ _______,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Sava i majka ___Milka____ , rođene _____Vukelić________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   17.10.1958. u   P. Drežnici općina  __Ogulin__,

R   Hrvatska , stanuje u __Ogulin__,  ulica  __Sv. Rok__ broj   bb ,

općina  Ogulin____, narodnost _Srbin__,

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela __iz članka 236. f. stav 1. KZRH-a – oružana pobuna

 

 

Na način što je pristupio nelegalnoj neprijateljskoj oružanoj formaciji tzv. SAO Krajine te sudjelovao u rušenju državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

 

PRILOG

 

 

 1. Službena zabilješka po izjavi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 02.07.1992.godine.
 2. Izvod iz KE.

 

 

OPIS ČINJENIČNOG STANJA

 

 

Prijavljeni Jovo Tatalović  po izbijanju ratnih nemira na području Općine Ogulin stavio se dobrovoljno na raspolaganje neprijateljskoj oružanoj formaciji tzv. TO Plaški u sklopu koje je sudjelovao u svim oružanim akcijama na ovom terenu.

Isti je u sklopu ove formacije zadužen za organizaciju straža i obrane u selu Bunjevci. Zadužen je SMB uniformom i automatskim naoružanjem.

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim jer nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Postoji osnovana sumnja da je Jovo Tatalović  ovakvom svojom radnjom počinio gore navedeno krivično djelo te se stoga i prijavljuje.

PRILOG: 2

 

ZAPOVJEDNIK:

Tomislav Đulabić


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio-298/92-2

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Juraju Boljkovcu, u kriv. predmetu protiv Bunjevac Nedjeljka i dr. , zbog kriv. djela iz čl. 236.-f st. 1 KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-596/92, od 28. srpnja 1992.godine, temeljem čl. 159 st. 1. i 2. ZKP,

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

Provest će se istraga protiv:

 

 

I           BUNJEVAC NEDJELJKA, sina Mile i Jeke rođ. Medaković, rođ. 23.12.1973.g. u Ogulinu, s prebivalištem u Plaškom – Podhum kbr. 62, Srbina, drž. RH,

 

II          STANIĆ MILOVANA, sina Ilija i Marije rođ. Stanić, rođ. 10.10.1926.g. u Ogulinu, s prebivalištem u Plaškom – Latin kbr. 8, Srbina, drž. RH,

 

III        PEŠUT VLADE, sina Nikole i Dragice rođ. Kovačić rođ. 25.4.1941.g. u Plaškom, gdje i prebiva, J. Gora kbr. 1, Srbina, drž. RH,

 

IV        TATALOVIĆ JOVE, sina Save i Milke rođ. Vukelić, rođ. 17.10.1958.g. u Ogulinu, gdje i prebiva, Sv. Rok bb, Srbina, drž. RH,

 

 

zbog osnovane sumnje da su:

 

 

točno neutvrđenog dana u drugoj polovini 1991. godine na području Plaškog, Općina Ogulin, u namjeri stvaranja oružanih nemira i nesigurnosti života i imovine građana RH, te nasilnog obaranja njenog državnog ustrojstva i legalno izabranih organa vlasti, za vrijeme oružane agresije tzv. ”JNA” i raznih srbo-četničkih oružanih formacija, upravljene na odcjepljenje dijelova teritorija RH i stvaranje tzv. ”SAO Krajina”, dobrovoljno pristupili srbo-četničkim oružanim formacijama tzv. ”TO Plaški” u selu Bunjevci, a zatim držali naoružani straže, patrolirali oko tog mjesta i čuvali topove postavljene u istom mjestu, sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH na to područje,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

pa da su time počinili kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236.-f. st. 1 KZ RH.

 


 

Broj: Kio 298/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   29. kolovoza  1992.god.

 

u  ___Vojnom ____ sudu  u ____Karlovcu__________

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                          _BUNJEVAC NEDELJKA i dr.

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH

 

Početak u 19,30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

___ Tužilac ____   nitko                   __

Okrivljeni:  _______nitko____________

Branilac: ______ nitko____________

Oštećeni:_________nitko____________

Tumač:  _____      nitko_____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije _

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Svjedok upozoren na odredbu čl. 228 i  321. st. 2.  ZKP. propisno iskazuje:

 

Dana 19.6.1991. godine otišao sam na redovno odsluženje vojnog roka u JNA u Zemunik kod Zadra, gdje sam ostao sve do kraja 4. mj. 1992. godine, kada se moja jedinica iz Zemunika prebacila u Bihać. Tom prilikom ja sam na putu kroz T. Korenicu iskoristio priliku i pobjegao iz vojske, a zatim otišao u Plaški, odnosno u selo Vulice pored Plaškog, kod svoje bake. Nekoliko dana kasnije tj. početkom svibnja 1992.godine mobiliziran sam u ”O Plaški”. Maskirnu uniformu, automatsku pušku i 150 metaka dobio sam od komandira jedinice ”TO Plaški” za područje sela Bunjevci IV. okr. Tatalović Jove.

IV okr. Tatalović Jovo bio je obučen u vojnu SMB uniformu naoružan automatskom puškom. Imao je čin kapetana. On je kao komandir te jedinice zapovjedao jedinicom davao naređenja, pravio raspored straža, patroliranja i davao druge zadatke nama vojnicima. U toj jedinici kojom je komandirao IV okrivljeni bilo je oko 100 vojnika. U toj jedinici ostao sam do početka srpnja 1992.godine, kada sam s okupiranog područja tzv. ”SAO Krajine” s područja Plaškog pobjegao na neokupirani teritorij na područje Ogulina i tu se predao policiji PS Ogulin.

Za vrijeme služenja u TO Plaški, ja sam, kao i moja jedinica, odnosno ostali vojnici iz jedince držao samo straže – čuvao topove na području sela Bunjevci i patrolirao oko brda Hum. U drugim borbenim akcijama nismo sudjelovali. Spomenutog komandanta jedinice IV. okr. Tatalović Jovu upoznao sam tek kad sam stupio u jedinicu, odnosno kad sam mobiliziran u ”TO Plaški”. Isto tako sve ostale vojnike svoje jedinice upoznao sam tek kad sam mobiliziran u tu jedinicu. Nikoga od ranije nisam poznavao.

Sa mnom u jedinici bili su pored ostalih I okr. Bunjevac Nedjeljko, II. okr. Stanić Milovan i III okr. Pešut Vlado, koje sam kao i ostale upoznao tek za vrijeme služenja vojske u toj jedinici. Sva trojica imenovanih imali su vojne SMB uniforme i bili naoružani automatskim puškama. I oni su, kao i ja, držali straže, čuvali topove u Bunjevcima i patrolirali oko brda Hum.

Iz razgovora s IV. okr. Tatalović Jovom, a i iz razgovora s ostalim vojnicima čuo sam da je IV okr. Tatalović Jovo do 1mj. ov. god. živio na području Ogulina u Drežnici i da je tek tada preko pobunjenicima, stupio u ”TO Plaški” i zatim postao zapovjednik jedinici u kojoj sam se nalazio. Također iz razgovora sa drugim vojnicima čuo sam da se I, II i III okrivljeni nalaze u ”TO Plaški” od početka ratnih sukoba na ovom području tj. negdje od ljeta 1991.godine.

Ništa drugo o sudjelovanju okrivljenih u oružanoj pobuni protiv RH neznam.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1 ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-569/92

 

Karlovac, 8. rujna 1992.godine

ZC/MS

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45. stavak 2. točka 3 u svezi članka 174 stavak 2. preuzetog ZKP

(NN 53/91) podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

I           NEDJELJKA BUNJEVAC, sina Mile i Jeke rođ. Medaković,

rođ. 23.12.1973.g. u Ogulinu, prebiva u Plaškom –

Podhum kbr. 62, Srbin, drž. RH,

 

II          MILOVANA STANIĆ, zv. ”Pograničar” sina Ilije i Marije

rođ. Stanić,  rođ. 10.10.1926.g . u Ogulinu, Plaški

Latin  kbr. 8, Srbin, drž. RH,

III        VLADE PEŠUT, sina Nikole i Dragice rođ. Kovačić

rođ. 25.4.1941.g.  u Plaškom, gdje i prebiva, J. Gora kbr. 1,

SO Ogulin, Srbina, drž. RH,

IV        JOVE TATALOVIĆ, sina Save i Milke rođ. Vukelić,

rođ. 17.10.1958.g. u Ogulinu, gdje i prebiva, Sv. Rok bb, Srbina,

drž. RH,

 

 

da su:

 

 

Točno neutvrđenog dana u drugoj polovini 1991.godine na području Plaškog, SO Ogulin, u namjeri da oružjem stvaraju nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da nasilnim putem obore njeno državno ustrojstvo i legalno izabrane organe vlasti u uvjetima oružane agresije tzv. ”JNA”i drugih paravojnih oružanih formacija na Republiku Hrvatsku koja agresija je usmjerena na ocjepljenje dijelova njenog teritorija i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupili srbočetničkim oružanim formacijama tzv. ”Teritorijalna obrana Plaški”, u selu Bunjevci, sudjelovali u stražama i patrolama oko toga mjesta kao i u čuvanju srbočetničkih topova postavljenih u Bunjevcima, sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje koje je zbog toga okupirano i nije pod kontrolom hrvatske vojske,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZRH.

 

 

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava,
 2. da se na raspravu pozove i sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxx,
 3. da se na raspravi izvrši uvid u izvod iz evidencije kažnjenih (10-13), rješenje o pritvoru (18) te naredbu o izdavanju tjeralice (19),
 4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (nn 53/91) suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

Obrazloženje

 

 

Policijska stanica Ogulin podnijela je prijavu protiv gore imenovanih okrivljenika, radi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZRH, pa je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

Budući okrivljenici nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, nisu saslušani pred istražnim sucem Vojnog suda u Karlovcu.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je dana 19.6.1991. godine otišao na redovno odsluženje vojnog roka u JNA u Zemunik kod Zadra gdje je ostao sve do 4. mjeseca 1992.godine kada je uspio pobjeći iz vojske i zatim otišao u područje Plaškog. Početkom svibnja 1992.godine mobiliziran je u TO Plaški gdje je dobio uniformu, automatsku pušku i 150 metaka. Zajedno sa svim okrivljenicima sudjelovao je u čuvanju straža na području sela Bunjevci, patrolirali su oko brda Hum, a također su čuvali i topove koji su na tom području sela Bunjevci bili postavljeni. U drugim borbenim akcijama nisu sudjelovali. Komandant je bio IV okr. Tatalović Jovo, a svi okrivljenici su također bili naoružani i uniformirani u neprijateljske oružane formacije i pripadnici TO Plaški.

S obzirom na sve navedeno smatram da su I okr. Bunjevac Nedjeljko, II okr. Stanić Milovan, III okr. Pešut Vlado i IV okr. Tatalović Jovo ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz čl. 236 f st. 1 KZRH.

Iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da su bili pripadnici tzv. ”Teritorijalne obrane Plaški” gdje su čuvali noćne straže na području sela Bunjevci, a također i neprijateljske topove koji su na tom području bili postavljeni. S obzirom da su okrivljenici dobrovoljno pristupili u redovne teritorijalne obrane Plaški, te su zadužili naoružanje i opremu i sudjelovali u akcijama protiv Hrvatskih snaga, smatram da im je namjera bila da nasilno obore državno ustrojstvo Republike Hrvatske i njene legalno izabrane organe vlasti, a sve to u koordinaciji sa tzv. ”JNA” koja je izvršila zajedno sa drugim paravojnim oružanim formacijama agresiju na Republiku Hrvatsku radi ocjepljenja dijelova njenog teritorija.

Zbog svega toga smatram da je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući osumnjičenici nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, a težina krivičnog djela ukazuje na osobit značaj da se suđenje ipak održi, valjalo je predložiti temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP suđenje u odsutnosti okrivljenika.

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

K-227/92-

Kv-238/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. NEDJELJKA BUNJEVAC i dr. radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 3. studenog 1992.godine.

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92) krivični postupak protiv

 

 1. okr. NEDJELJKO BUNJEVAC
 2. okr. MILOVAN STANIĆ
 3. okr. VLADO PEŠUT
 4. okr. JOVO TATALOVIĆ

 

 

radi kriv. djela iz čl. 236 f. st. 1 KZH, se o b u s t a v l j a .

 

II          Rješenje istražnog suca ovog suda od 29. kolovoza 1992. godine br. Kio-298/92 kojim je određen pritvor protiv I-IV okr. navedenih pod točkom I stavlja se van snage.

III        Naredba istražnog suca ovog suda pod 29. kolovoza 1992. godine br. Kio-298/92 kojim je određeno izdavanje tjeralica protiv I-IV okr. kao što je navedeno pod točkom I se povlači.

IV        Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP-a, trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac pod brojem KT-569/92 od 8. rujna 1992. godine podiglo je optužnicu protiv I. okr. Nedjeljka Bunjevac i dr. zbog kriv. djela iz čl. 236 f. st. 1. KZH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice.

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem, naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralice.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti Vijeće je ocijenilo da je postupak potrebno obustaviti, pa stoga rješenje o pritvoru staviti van snage i tjeralicu povući.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

Karlovac, 3. studenog 1992.godine.

 

ZAPISNIČAR:                                                                              PREDSJENIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                     Zvonimir Matan v.r.

 

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT može uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-569/92
 2. I-IV okr. putem oglasne ploče suda
 3. Branitelj Ljubić Željko odvjetnik iz Karlovca
 4. Uprava Okružnog zatvora Karlovac
 5. PU Karlovac
 6. Predsjedništvo suda

 

 

 

Za točnost otpravka:

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -