- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0005

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU SISAČKO – MOSLAVAČKA

 

 

Broj __511-10-04/04-V-537/95.

Datum __10.08.1995. godine.

 

VOJNOM  DRŽAVNOM ODVJETNIKU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. MILAN MALEŠEVIĆ    , zvani ____ _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  i majka _ _ , rođene __ _ ,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   31.01.1936. u   Malešević selu općina  _Vojnić_

R   Hrvatska , stanuje u __Malešević selo_,  ulica  _ _____,

broj   , općina  Vojnić__, narodnost _ Srbin   __, državljanin _RH__

zanimanje poljoprivrednik , obiteljske prilike oženjen, dvoje djece,

 

z b o g  krivičnog djela _služba u neprijateljskoj vojsci iz čl. 108. st. 1. OKZ-a RH.

Postoji osnovana sumnja da je prijavljeni MALEŠEVIĆ MILAN, počinio krivično djelo čija su obilježja sadržana u čl. 108. st. 1. služba u neprijateljskoj vojsci.

Prijavljeni MALEŠEVIĆ MILAN se neutvrđenog dana u tijeku mjeseca kolovoza uključio u sastav paravojnih oružanih formacija tzv. ”Republike srpske krajine”. U sastavu iste postrojbe, prijavljeni je naoružan poluautomatskom puškom, držao stražu kod Vrela Utnje.

Dana 08.08.1995. godine kod Gline, zarobljen je od postrojbi Hrvatske vojske.

U prilogu prijave dostavljamo Vam službenu bilješku o razgovoru sa Malešević Milanom.

 

Prilog:  kao u tekstu

 

 

NAČELNIK

Vladimir Milanković


Broj: Kio-57/95-2

 

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Mladen Kosijer                                                        MALEŠEVIĆ MILANA

 

Zapisničar:                                                       Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

za VT. Anton Stanković Moćan

 

Početak u 16,00 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: MALEŠEVIĆ MILAN

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        Malešević Đuro i Mileva rođ. Bunjevčević

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Malešević selo 3, Vrelo Utinja

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  31.1.1936. u Vrelo Utinji, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              zemljoradnik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen Dragicom, dvoje pun. djece,

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: da, 4 raz. OŠ.

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje: kuća i zemlja u Malešević selu

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              vojsku nije služio (zbog bolesti)

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. ZKP-a: brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac broj KT- 288 /95 od 11. 8. 1995. te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarali na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumijem zašto se okrivljujem, branitelja neću uzimati, a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Još 6.8.1995.g. u selo je došla policija ‘i naredila je da se svi spreme i da moraju bježati jer da dolazi hrvatska vlast. Stoga sam zajedno sa suprugom i još jednim muškarcem i sa 4 žene krenuo traktorom u večernjim satima prema Dvoru. Tu kod Gline mi smo bili zalutali tako da nas

je uhvatila Hrvatska vojska. Prilikom zarobljavanja ja sam bio obučen u civilno odijelo i nisam imao nikakovu pušku. Prilikom predaje Hrvatska vojska se prema nama kOrektno ponašala.

Ja sam od vlasti tzv. “SAO Krajine” bio mobiliziran u jesen 1993.g. jer su tada pokupili starije osobe i dobio sam zadatak da držim stražu kod Vrela Utinje gdje je izvirala pitka voda. Tada sam zadužio PAP no istu nisam stalno nosio sa sobom već kako smo išli na smjenu na stražu tako smo je predavali jedan drugom. Predsjednik seoskog odbora i vođa straže u selu je bio NIKOLA MALESEVIĆ koji je odredio da se straže drže, a pored mene stražu su držali SMILJANIĆ STEVO i MALEŠEVIĆ BOŠKO, MALEŠEVIĆ DUŠAN,MALEŠEVIĆ MILE,BASARA MILIĆ i MALEŠEVIŠ MILAN. Na tom položaju obzirom da nitko

nije dolazio nije bilo potrebe da se puca pa tako nisam ni ja pucao prema HV-e. Jedno 20 dana prije ovog zarobljavanja bio sam ponovno mobiliziran te sam držao stražu na istom mjestu kod Vrela Utinje. Kao što sam već naveo imali smo samo par tih PAP-ovki od oružja a prilikom lišavanja slobode ja nisam imao nikakovo oružje.

Htio bih dodati da mi nismo imali nikakove uniforme, išli smo u civilu i nikakovih oznaka nismo imali. Na straži smo se mijenjali svaku 6.noć,a baš u nedjelju kad sam pobjegao trebao

To je sve što imam za iskazati. III sam biti na straži.

Upozoren u smislu čl.77 ZKP-a, zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 16,15

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Okrivljenik:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-288/95

Karlovac, 28. kolovoza 1995. godine.

CZ/GK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2. Zakona o krivičnom postupku podižem

O P T U Ž N I C U

 

protiv

MALEŠEVIĆ MILANA, sin Đure i Mileve rod.

 

Bunjevčević, rod. 31.1.1936 u Vrelo Utinji gdje i prebiva,

 

Malešević selo 3, Srbin drž. RH, u pritvoru Okružnog

 

zatvora Karlovac od 8.8.1995.

 

 

da je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine, pa do uhićenja,bio u redovima srbočetničkih pobunjeničkih formacija na području Vrela Utinja općina Karlovac, sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano podruje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, naoružan čuvao straže na ulasku u selo, sa svrhom da se po potrebi bori protiv Hrvatske vojske i redarstvenika,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom -označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

 

Stoga

p r e d l a ž em

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

2) da se na glavnu raspravu privede okrivljenik Malešević Milan

3) da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u izviješće o lišavanju slobode (list 3 ),

4) da se temeljem članka 182. stavak 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika Malešević Milana produži pritvor.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Sisačko-Moslavačka privela je istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu Malešević Milana te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235 stavak 1. KZ RH, jer je naoružan čuvao u straže na teritoriju Vrela Utinja..

Protiv okrivljenika provedena je istraga i određen pritvor.

U svojoj obrani imenovani navodi da nije pucao, te da se je dobrovoljno predao i da nije bio pripadnik postrojbi, već da je jedino čuvao seoske straže. (da nije bio niti u jednoj postrojbi, da je radio kod kuće i da nije bio sudionik oružane pobune).

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo daje okrivljenik počinio kazneno djelo koja mu se stavlja na teret.

Na osnovu svega iznjetog smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da je okrivljenik očito bio naoružan, obavljao je s oružjem i određene poslove (čuvao stražu) i što je potpuno nesporno bio je protivnik uspostave legalne vlasti RH na tom području.

Radi se dakle o naoružanoj osobi koja je organizirano s oružjem sudjelovala u pružanju otpora legalnim vlastima pa samim time smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da je okrivljenik počinio kazneno djelo iz članka 235. stavak 1. KZ RH.

Kako se radi o osobi koja je učestvovala u oružanom otporu, a još uvijek se na pojedinim okupiranim područjima vrše oružani napadi, a također se napadi vrše i sa područja Bosne, to smatramo da je itekako prisutna opasnost od bijega, te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljenik ponoviti djelo, te je u odnosu na okrivljenika temeljem članka 182. stavak 2. točka 1. i 3. potrebno produžiti pritvor.

Kako su, dakle, u ponašanju okrivljenika ispunjena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

VOJNI TUŽITELJ

Zdravko Car

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVAC

Broj: K-252/95-14

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matan, kao predsjednika vijeća, te Juraja Boljkovac i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u kriv. predmetu protiv opt. MALEŠEVIĆ MILANA, zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, nakon provedene glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Klc. na br. Kt-288/95, dovršene dana 26.siječnja 1996. u prisutnosti VT Car Zdravka, optuženika osobno u njegovog branitelja po službenoj dužnosti Štapek Željka, odvj. iz Karlovca,

p r e s u d i o   j e:

 

Opt. MALEŠEVIĆ MILAN, sin Đure i Mileve r. Bunjevčević, r. 31.1.1936.

u Vrelo Utinji, gdje i prebiva, Malešević selo br. 3.,

Srbin, drž. RH

 

 

k r i v  j e:

 

što je:

 

i nakon 10. svibnja 1995.g. pa do uhićenja bio u redovima srbočetničkih pobunjeničkih formacija na području Vrela Utinja općina Karlovac, sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga RH na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka RH, naoružan čuvao straže na ulasku u selo, sa svrhom da se po potrebi bori protiv hrvatske vojske i redarstvenika,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka RH,

čime je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 235. st. 1. KZRH, pa se uz primjenu čl. 38. st. 1. i čl. 39. st. 1., toč. 1. OKZRH, a po čl. 235. st. 1. KZRH.

O S U Đ U J E

 

na kaznu zatvora u trajanju od 2(dvije) godine.

Temeljem čl. 45. OKZRH u izdržavanje izrečene kazne uračunat će mu se vrijeme provedeno u pritvoru počevši od 8.8.1995. pa nadalje.

Temeljem čl. 90. ZKP-a trošak postupka pada na teret proračunskih sredstava suda.

Obrazloženje

VT Karlovac je podiglo kod ovog suda optužnicu protiv MALEŠEVIĆ MILANA kojom mu stavlja na teret da je počinio kriv. djelo opisano u izreci ove presude.

Optuženik to priznaje.

Navodi u svojoj obrani da je pritv. puta mobiliziran u seosku stražu 1993.g. kada je njih nekoliko starijih osoba čuvalo agregat kod vodovodnih pumpi u području mjesta Velo Utinja. Naime, u koliko bi došlo do nestanka električne struje stavljao se u pogon agregat koji je onda pokretao pumpe. Praktički je trebao čuvati naftu koja je koristila za pogon agregata jer je prijetila opasnost s obzirom na nestašicu nafte da ista bude otuđena. Kada je struje bilo nafta je vađena iz rezervoara pa nije trebao čuvati. Stražarsku dužnost obavljali su sa jednom puškom PAP koja je bila smještena u jednoj obližnjoj kući nedaleko agregata. Te straže držale su se u kraće vrijeme onda je došlo do prekida bi ponovno stariji ljudi bili za istu svrhu mobilizirani u 7. mj. 1995.g. te su takovu dužnost obavljali do početka akcije ”Oluja”. Dana 6.8.1995. u njegovo selo došla je civilna policija koja je sve stanovnike tjerala da krene od kuće jer da dolazi hrvatska vlast. Kao i ostali i on je krenuo svojim traktorom prema Glini a sa njim su pošle supruga i jedna kćerka. Kada je došlo do zastoja u pokretnu kolone on se vratio kući dok su supruga i kći nastavil te je 8.8.1995. g. kod njegove kuće došla HV kojoj se predao.

Kćerka i supruga otišle su u Mlađenovac gdje mu je inače udata starija kćerka.

Sud je proveo dokazni postupak u kojem je izvršen uvid u izvješće o lišavanju slobode i privođenju.

Na osnovu navedenog dokaza te obrane optuženika kao i ocijene dokaza i obrane sud je utvrdio, da je opt. počinio djelo koje mu se stavlja na teret.

Naime, nesporno je, da je opt. bio od strane pobunjeničkih vlasti uključen u tzv. Seosku stražu te je zajedno sa ostalim pripadnicima te paravojne postrojbe čuvao vrlo važan objekat sve do početka ”Oluje”. Drugim riječima, nesporno je da je bio pripadnik baš paravojnih pobunjeničkih formacija, drugim riječima, da je učestvovao u oružanoj pobuni protiv RH, a time je ostvario sva bitna obilježja kriv. djela oružane pobune, pa ga je zato sud i proglasio krivim te mu izrekao kaznu.

Kod izricanja kazne sud je opt. cijenio kao olakotne njegovo iskreno priznanje, činjenicu da se radi o starijoj osobi koja nikada nije osuđivana, da je njegovo učešće u toj pobuni bilo relativno vrlo kratko i da nikada nije borbeno djelovao prema hrvatskim oružanim snagama i kako nije našao nikakvih otežavajućih okolnosti ocijenio je da su se navedene okolnosti olakotne takvog značaja da opravdaju primjenu propisa o ublažavanju kazne pa je opt. izrekao kaznu ispod zakona propisanog minimuma, ocijenivši, da će se u konkretnom slučaju i takvom kaznom u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja.

Kako se opt. nalazio, a i sada se nalazi u pritvoru, valjalo je u izdržavanje izrečene kazne uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru.

Upravo zbog boravka u pritvoru opt. nije ostvarivao niti ostvaruje bilo kakav prihod pa ga je sud oslobodio dužnosti snašanja troškova ovog postupka, te je riješio da isti padaju na teret proračunskih sredstava suda.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao u izreci.

 

Karlovac, 26. siječnja 1996.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan, v.r.

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

PREDSJEDNIK

PA3-3/1-96

Zagreb, 29. svibnja 1996.

 

 

Na temelju članka 98. potstavak 5. Ustava Republike Hrvatske i članka 1. Zakona o pomilovanju, na prijedlog ministra pravosuđa, donosim

 

O D LU K U

O POMILOVANJU OSLOBOĐENJEM OD KAZNENOG

PROGONA I IZVRŠENJA PRAVOMOČNO IZREČENIH

KAZNI ZA KAZNENO DJELO ORUŽANE POBUNE

IZ članka 235. stavak 1. KZRH

 

 

GOJKO LAZIĆ, sin Jovana, rođen 1941. godine u Žagrovićima, Knin, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Zagrebu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

ZORAN RADIĆ, sin Nemanje, rođen 1956. godine u Osijeku, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Osijeku, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

NIKOLA DRPA, sin Steve, rođen 1941. godine u Trstenici, Vrginmost, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

MILE BUNČIĆ, sin Jandre, rođen 1960. godine u Krstinji, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

MILAN ROMČEVIĆ, sin Jovana, rođen 1947. godine u Stipanu, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

ĐURO MUSULlN, sin Ilije, rođen 1950. godine u Živković Kosi, Vojnić, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

MILE KATARLIJA, sin Stanka, rođen 1941. godine u Vojniću, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu,zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

SIMO GVOJIĆ, sin Stevana, rođen 1947. godine u Brnjevcu, Vrginmost, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

MILAN MALEŠEVIĆ, sin Đure, rođen 1936. godine u Vrelu, Utinja,

protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

GOJKO MILIVOJEVIĆ, sin Laze, rođen 1935. godine u Cerovcu, Karlovac, protiv kojeg se vodi .kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

ŽARKO KARAN, sin Luke, rođen 1936. godine u T. Cerovcu, Karlovac, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

VELJKO LJEPOVIĆ, sin Stevana, rođen 1945. godine u Tušiloviću, Karlovac, protiv kojeg se vodi kazneni postupak pred Vojnim sudom u Karlovcu, zbog kaznenog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH – oslobađa se od kaznenog progona,

MARKO GREDELJ, sin Đure, rođen 1950. godine u Tušiloviću, Karlovac, na izdržavanju kazne u Kaznenom zavodu Lepoglava temeljem IVO moćne presude Vojnog suda u Karlovcu oslobađa se izrečene kazne zatvora trajanju od 3 godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

PREDSJEDNIK

REPUBLIKE HRVATSKE

 

dr. Franjo Tuđman


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

ZAGREB

 

Broi: I Kž-196/1996-4

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Katice Jelić, kao predsjednice vijeća, te Ane Garačić, Senke Klarić-Baranović, Vesne Vrbetić i mr. Branka Zmajevića, kao članova vijeća i više savjetnice Zlate Lipnjak-Bosanac, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Milana Maleševića zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj proth presude Vojnog suda u Karlovcu od 26. siječnja 1996. godine, br. K-252/95., u sjednici održanoj dana 13. lipnja 1996. godine, saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Ivana Maračića,

p r e s u d i o  j e:

 

 

I. U povodu žalbe optuženika, po službenoj dužnosti,. preinačuje se presuda su

prvoga stupnja i izriče:          .

” protiv opt. Milana Maleševića (osobni podaci kao u presudi suda prvoga stupnja),

 

na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP

 

OPTUŽBA SE ODBIJA

da bi:

i nakon 10. svibnja 1995. godine pa do uhićenja bio u redovima srbočetničkih pobunjeničkih formacija na području Vrela Utinja općina Karlovac, sa svrhom .sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tome području ustavno pravnog poretka Republike Hrvatske, naoružan čuvao stražu na ulasku u selo, sa svrhom da se po potrebi bori protiv Hrvatske vojske i redarstvenika,

dakle, da li sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavno utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

pa da bi time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom -označenu i kažnjivu po čl. 235. st. 1. KZRH.

Na temelju čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnoga postupka iz čl. 87. st. 2. toč. 1. do 5., te nužni izdaci optuženika i nužni izdaci nagrada branitelja, padaju na teret proračunskih sredstava.

II. Uslijed odluke pod I. žalba opt. Milana Maleševića postala je bez predmetna.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Pobijanom presudom Vojnog suda u Karlovcu oglašen je krivim opt. Milan Malešević zbog krivičnoga djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, te je po istom zakonskom propisu, a uz primjenu odredaba o ublažavanju kazne iz čl. 38. i 39. OKZRH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Na temelju čl. 45. st. 1. OKZRH u izrečenu kaznu optuženiku je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 8. kolovoza 1995. godine pa nadalje.

Protiv te presude optuženik je podnio žalbu putem svojih branitelja Željka Ljubića i

Željka Štapeka odvjetnika iz Karlovca, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivično ga zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnoga stanja, a s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i optuženik oslobodi od optužbe odnosno ukine i predmet vrati sudu prvoga stupnja na ponovno suđenje.

Postupajući u smislu čl. 360. st. 2. ZKP državni odvjetnik Republike Hrvatske je predložio da se žalba optuženika odbije kao neosnovana i potvrdi presuda suda prvoga stupnja.

Žalba je bez predmetna.

Naime, kako je odlukom o pomilovanju Predsjednika Republike Hrvatske br. PA 33/1-96. od 29. svibnja 1996. godine, opt. Milan Malešević oslobođen od kaznenog progona zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, zbog kojeg je nepravomoćnom presudom suda prvoga stupnja bio oglašen krivim, trebalo je na temelju čl. 377. st. 1. ZKP u svezi s čl. 339. toč. 6. ZKP, u povodu žalbe optuženika, a po službenoj dužnosti, preinačiti presudu suda prvoga stupnja i donijeti presudu kojom se optužba odbija, te odlučiti kao pod toč. I. izreke.

S obzirom da je donesena odbijajuća presuda, trebalo je sukladno s odredbom čl. 91. st. 1. odlučiti i o troškovima krivičnog postupka.

U Zagrebu, 13. lipnja 1996.

 

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Zlata Lipnjak-Bosanac, v.r                                                                             Katica Jelić v.r.

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -