- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Čitluk – ci010

ZAPISNIK O UVIĐAJU
sačinjen
povodom izlaska na lice mjesta gdje su od posljedica artiljerijskih
granata nastupile materijalne štete na stambenim i gospodarskim
objektima u mjestu Međugorje, o. Čitluk. Artiljerijski napad je izvršen
dana, 08.05.1992. godine u posljepodnevnim satima.

Objekti na kojima su nastala oštećenja

 1. Porodična
  kuća Dodig Rafe sin Ivana, rođ. 18.03.1931. godine. Kuća se nalazi sa
  lijeve strane puta gledano iz pravca Tromeđe, prije restorana “Kod
  Majog”. Granata je pala tik uz ugao kuće na istočnoj strani, oštetila
  ulazna vrata, fasadu, oluk, pukla su stakla na dva prozora.
 2. Gospodarski
  objekat Smoljan Nikole sin Nikole, rođ. 21.11.1942. godine. granata je
  pala na krov štale, uništila kompletan kro i konstrukciju. Od
  posljedica granate uginula je krava koja je bila u štali.
 3. Gospodarski
  objekat Kozina Ante sin Ivana, rođ. 07.09.1933. godine. granata je pala
  na krov štale, uništila krovnu konstrukciju i ciglu.
 4. porodična
  kuća Sivrić Ivana zv. “Mirkušić” sin Joze, rođ. 19.12.1935. godine. Na
  kući su nastala oštećenja na fasadi, popucala su stakla. granata je
  pala ispred kuće, na desetak metara udaljenosti od iste.
 5. Porodična
  kuća Sivrić Ivana sin ilije, zv. “Ćićak”, rođ. 12.02.1952. godine.
  Oštećenja na fasadi kuće, prozorskim staklima. Granata je pala u baštu
  sa istočne strane kuće, vidljiv je krater u obradivom zemljištu.
 6. porodična
  kuća Sivrić Ferde sin Nikole, rođ. 04.04.1933. godine. Oštećenja na
  prozorima na staklima sa južne strane, oštećenja na fasadi oštećeni su
  prozori i na drugoj kući od vlasnika. granata je pala u kamenjar,
  desetak metara južnije od kuće.
 7. Porodična
  kuća Sivrić Andre sin Tome, zv. “Šiške”, iz Međugorja. Oštećenja na
  fasadi kuće, prozorskim staklima i prozoru sa istočne strane.

Oštećenja su fotografisana.


{loadposition user18}

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -