- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Čitluk – ci007

ZAPISNIK O UVIĐAJU
sačinjen
povodom izlaska na lice mjesta gdje su od posljedica artiljerijskih
granata nastupile materijalne štete na gospodarskim i stambenim
objektima u dijelu naselja Čitluk, u zaseocima Rozići i primorci.
Granate su padale dana, 12.04.1992. godine u poslijepodnevnim i
večernjim satima.

Objekti na kojima su nastala oštećenja od granata

 1. Porodična
  kuća Rozić Ivana sin ilije, rođ. 07.11.1941. godine, Oštećenja na kući
  su na sjevernoj strani, razbijeni prozori, stakla a od posljedica
  granata oštećena je i ulazna kapija jer su granate padale pored kuće u
  baštu.
 2. Porodična kuća Marinčić Blaža sin
  ivana, rođ. 22.05.1948. godine, Oštećenja na kući su na fasadi kuće i
  dva prozorska stakla sa južne strane kuće su razbijena. Granate su
  padale južno od kuće pored kuće Primorac Ivana.
 3. Primorac
  Ivan zv. “Ilec” sin Ilije, rođ. 12.10.1930. godine, projektili su, dva
  komada, pali tik pored sjeverne strane kuće, pored ugla pa su na kući
  nastala velika razaranja. Veća oštećenja su vidljiva na fasadi sa
  sjeverne i istočne strane kuće. Velika balkonska vrata na istočnoj
  strani su totalno uništen kao i dio zida. projektili su probijali
  balkonska vrata i završavali u unutrašnjosti kuće u spavaćim sobama na
  kojima je, na namještaju nastala šteta. Svi otvori sa donjeg i gornjeg
  kata na istočnoj strani su uništeni, razbijena stakla, roletne na
  prozorima. U gornjem dijelu jedan dio je pogodio televizor, koji je bio
  u jednoj prostoriji.
 4. Porodična kuća Sušac
  Marka sin Nikole, rođ. 1959. godine, Više granata je palo u blizini
  kuće, nijedan nije pogodio direktno u kuću. Na fasadi su vidljiva
  oštećenja, popucala su stakla, razbijeno je više debelih ornament
  stakala. Pored kuće se nalazilo vozilo marke “Zastava 101”, MO686-81,
  granata je pala tik pored prednjeg kraja vozila na kome je nastupila
  totalna šteta jer je vozilo komplet uništeno i onesposobljeno. Vozilo
  je vlasništvo Sušac Milenka, brata od Marka koji se nalazio kod istog.
 5. Oštećenja
  od granata su nastala i na objektu privatnog preduzeća “Peromi
  Export-Import”, vlasništvo Dugandžić Milenka iz Čitluka, objekat se
  nalazi sa lijeve strane magistralnog puta prema Mostaru, pored zgrade
  Stare boksitne uprave. na donjem, poslovnom dijelu su popucala sva
  stakla. na gornjem dijelu, nedovršenom oštećeni su otvori, prozor.

Dana,
27.04.1992. godine, u poslijepodnevnim satima artiljerijski projektili
su padali po zaseocima Rozići i primorci, nisu nanijeli nikakvu
materijalnu štetu.

Dana
08.05. nakon avionskog napada na naselje Čitluk, izvršen je i topnički
napad pa je posljedica projektila oštećeno više kuća. Napad je izveden
oko 13:00 do 14:30 sati.
Oštećeni su slijedeći objekti:

 1. Porodična
  kuća Primorac Nikole zv. “Nikolica”, Kuća se nalazi preko puta
  benzinske crpke “Ina” na putnom pravcu prema Žitomislićima. Granata je
  pala na krov kuće, oštećen je veći dio krova i krovne konstrukcije,
  cigla. Na kući su popucala stakla. projektili nije probio betonsku
  ploču, već je završio na krovu.
 2. Porodična kuća Milenka Primorca “Mišković”. na kući je oštećena fasada i popucala su stakla sa zapadne strane.
 3.  
 4.  
 5. Porodična
  kuća i restoran “Plavi podrum” vlasništvo Primorac Tomislava sin Pere,
  rođ. 1943. godine. Dvije granate su pale na magistralni put sa strane
  objekta oštećena je fasada i otvori na kući kao i u gornjem dijelu gdje
  se nalazi prostor Restorana. Nekoliko djelića je kroz otvor prozora
  ušlo u unutrašnjost stana gdje su pogodili namještaj i garderobu.
 6. Porodična
  kuća Volarić Joce sin Pere, Kuća se nalazi preko puta restorana “Plavi
  podrum”, oštećena su na fasadi kuće i staklima.
 7. Porodična
  kuća Marinčić Ivana zv. “Ličko”, rođ. 1954. godine, Dvije granate su
  pale neposredno pred kuću sa istočne strane. Kuća je izgrađena u tri
  etaže, donji kat je poslovni prostor i garaža, na drugom je stan i
  potkrovlje. na donjem dijelu su u garaži oštećeni otvori, u garaži se
  nalazila freza “Goldoni” i traktor koji su dobrim dijelom uništeni. na
  stambenom prostoru su nastala oštećenja na otvorima sa istočne strane,
  popucala su stakla, oštećene roletne, nekoliko komadića je ušlo i u
  unutrašnjost stana gdje nisu nanijeli veću štetu.
 8. Porodična
  kuća Marinčić Slavka sin Ante zv. “Poštar”, Poštar se nalazi na pravcu
  prema Podgredi, sa lijeve strane puta. Oštećenja su nastala na fasadi,
  oluku i popucala su stakla na južnom dijelu kuće na donjem katu.

Jedan dio oštećenja je fotografisan i fotodokumentacija sačinjava sastavni dio Zapisnika.


{loadposition user18}

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -