- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Razno

2009.01.21. – Otvoreno pismo mještana mjesta Siverić upravi spomen parka Jasenovac

Poštovani! Kao što Vam je već dobro poznato,
naš list SIVERIĆ broj 2(15) 2008. objavio je članak KRAĐA ŽRTAVA –
Jasenovačka „istina“ Jasenovac reseach instituta u New Yorku.
Iz tog članka se vidi da je taj Institut, kojeg moralno i financijski
podržava Kongres SAD-a, na Listu jasenovačkih žrtava uvrstio (prema
našem tek djelomičnom istraživanju) i 42 žrtve iz II: svjetskog rata iz
našeg Siverića, koje nikakve veze nemaju sa Jasenovcem jer su
nastradali uglavnom u Dalmaciji, pretežno od angloameričkih bombardera,
neki na kućnom pragu od četnika, a neki i u partizanskim jedinicama, a
većina od njih je i pokopana na mjesnom groblju Sv. Petra Apostola u
Siveriću. Na spomenutu listu je uvršteno i nekoliko naših Siverćana,
koji su, hvala Bogu, i sada živi i zdravi.

Prema čvrstim saznanjima nas Siverćana – iz mjesta Siverić niti
jedna jedina osoba, bez obzira da li hrvatske ili srpske nacionalnosti,
nije nastradala u Jasenovcu, jer beziznimno za svaku žrtvu sa sto
postotnom sigurnošću znamo gdje je poginula, od čije je ruke poginula i
kada je poginula. To u našem Mjestu Siverić nikada nije niti najmanje
bilo sporno.
Uvrštenje naših siverićkih žrtava na Jasenovačku
listu nas mještane Siverića naprosto je šokiralo! Da bismo nastalu
situaciju umirili, kao istinoljubivim ljudima, pismom kojeg smo Vam
poslali preporučenom poštom 03. 01. 2009.g. molili smo Vas da nam
dadete sljedeće informacije.
1. Da li je Vaša lista, tj. Lista žrtava Spomen parka Jasenovac
identična sa Listom koju je objavio Jasenovac reseach institute u New
Yorku na svojim internetskim stranicama.
2.
Ako nije identična – da li se i na Vašoj listi nalazi neka od žrtava iz
Siverića kao žrtva koja je nastradala u Jasenovcu.
3. Da li Spomen park Jasenovac surađuje s spomenutim Institutom u New
Yorku na utvrđivanju Liste jasenovačkih žrtava, jer je malo za
vjerovati da oni tamo samostalno istražuju to područje.
4. Da li ste spremni u Vaše ime spomenuti Institut upozoriti da niti
jedan Siverćanin za vrijeme II. Svjetskog rata nije nastradao u
Jasenovcu, i da li ste spremni od istih zatražiti da sve naše Siverćane
po hitnom postupku skinu sa te liste, bez obzira da li su živi ili
mrtvi
5. Kada će, i da li će službena Lista žrtava koju utvrđuje vaša Uprava
Spomen parka Jasenovac biti objavljena na Internetu, kako bi mještani
mnogih mjesta u RH i BiH, kao i drugih područja provjerili da li je ta
lista istinita ili je možda i ona sačinjena po principu spomenutog
Instituta?
Iako smo u našem pismu Vama od 03. 01. 2009.g. izričito tražili da nam
čim prije odgovorite i dadete navedene informacije, a unatoč činjenici
da je naše pismo objavljeno na brojnim Internet portalima, do dan danas
(19. 01. 2009.g.) nismo dobili od Vas nikakav odgovor. Pretpostavljamo
da za takvo ponašanje imate razlog. Qui tacet consentire videtur! Tko
šuti čini se da pristaje (odobrava)!- ili, odgovaranje na nečije pismo
više ne spada u kulturu poslovnog ili etičkog ponašanja.
Obzirom da nismo bili dostojni dobiti Vaš pismeni odgovor, možemo samo
pretpostavljati da li Vaša uprava surađuje ili ne surađuje sa
Institutom u New Yorku. Ali zasigurno znamo jedno – da Institut u New
Yorku ne raspolaže, niti može raspolagati sa arhivskim dokumentima, jer
se oni nalaze po raznim arhivama na prostorim ex Jugoslavije, i teško
su dostupni i našim povjesničarima istraživačima, a kamo li onima u New
Yorku. Iz čega bi se dalo zaključiti da su predstavnici tog Instituta
(pa ma tko tamo bio) najvjerojatnije tu Listu žrtava dobili gotovu
odnekud s prostora ex Jugoslavije.
Vi, kao Uprava Spomen parka Jasenovac koja se financira izravno iz
Državnog proračuna RH, ako ništa drugo, trebali ste službeno upozoriti
spomenuti Institut (iako oni to jako dobro znaju) da je njihova Victims
list u velikom dijelu neistinita i da vrijeđa dostojanstvo najprije
onih istinskih žrtava u Jasenovcu, a potom da vrijeđa dostojanstvo svih
onih koji su i sada živi, a nalaze se na toj listi, kao i dostojanstvo
svih onih koji su poginuli koje kuda i nemaju nikave veze sa
Jasenovcem. Ali da se time vrijeđa i dostojanstvo i Vaše Domovine i
Vaše države Republike Hrvatske, da se vrijeđa dostojanstvo najvećeg
heroja u povijesti svijeta – ISTINE!. Ako ništa ne biste time postigli,
trebali ste o tome izvijestiti Vladu RH. Ali Vi to niste učinili!
Zato, nemojte nas tjerati na pomisao da je taj institut u New Yorku
samo (nečija) ekspozitura osnovana, pored ostalog, i s ciljem – da se
sa tom lažnom Listom žrtava muzu dolari od Kongresa SAD-a koji je
„moralni“ i financijski sponszor Instituta.
Naš Siverić se nalazi pet stotina kilometara daleko od Vašeg Jasenovca,
i mi nikada, ama baš nikad sa Jasenovcom nismo imali nikakvog kontakta
ni kao mjesto ni kao pojedinci. Ovih dana stižu, činjenično
dokumentirani, izvještaji i iz brojnih drugih mjesta u RH o sličnoj
krađi žrtava u njihovim mjestima, i to na stotine, pa čak se na nekim
listama ukradenih žrtava nalazi na desetke ili stotine partizanskih
borca, koji su u obrani zemlje poginuli na frontovima i drugdje, ali ne
i u Jasenovcu. A Vi na to niti da mrdnete prstom.
U cijeloj povijesti ljudske civilizacije nije bilo bestijalnije
manipulacije imenima i mrtvih i živih ljudi, čime ne samo da su ljudi
povrijeđeni duševno, već im se otvaraju i stare rane, a autori te liste
pokazuju neljudskost, koja sramoti i one prave žrtve u Jasenovcu, koje
nitko ne osporava, već svatko normalan prema njim izražava pietet. Ali
lažnim listama žrtava bez obzora tko ih je sačinio, sramoti se i sami
Spomen park, pa je sve više ljudi koji zbog takvog postupanja ne mogu
vjerovati da se je tamo dogodilo i ono što se je uistinu dogodilo.
Mi smo istinoljubivi ljudi i ne želimo da se u Jasenovcu utvrdi niti
jedna žrtva manje, ali isto tako niti jedna više od onog kako se je
stvarno dogodilo. Ni Vama ne bi bilo drago da netko na takvu listu
stavlja imena Vama dragih i bliskih osoba, a znate da nisu poginuli u
Jasenovcu nego negdje druge, ili su i sad živi i s vama sjede za
zajedničkim stolom. Ne čini drugome ono što ne želiš da se učini tebi!
Zato javno pozivamao:
Molimo vas skinite imena naših mrtvih i živih Siverćana sa te sramotne
liste, bez obzira tko ju je sastavio, jer ste za to plaćeni sredstvima
nas poreznih obveznika. Isto tako i imena svih onih koji na tu listu ne
spadaju, bez obzira iz kojeg su naroda i mjesta u RH, BiH ili bilo
kojeg drugog prostora ili države.
Pozivamo sve građane s prostora ex Jugoslavije, ili da se nalaze u
dijaspori, da provjere da li se na toj listi ili na Listi Uprave Spomen
parka Jasenovac, nalaze njihovi bliski mrtvi koji nisu nastradali u
Jasenovcu ili da li se i iz njihovih mjesta na toj listi nalaze i oni
koji su još živući, njihovi prijatelji, njihova rodbina, očevi ili
djedovi.
Zato kategorički tražimo da se službena lista Uprave Spomen parka
Jasenovac – stavi na INTERNET, na javni uvid svima – ljudima i narodima!
Jer postoji vrijeme laži i vrijeme istine. Sada nastupa vrijeme ISTINE!
Zato pozivamo sve one, bez obzira kojem narodu ili vjeri pripadaju, da
provjere da li se netko iz njihovog naroda, prvenstveno (Slovenci,
Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Makedonci, Crnogorci, Kosovari, Romi, Hebreji i
dr.) nalazi lažno na nekoj Jasenovačkoj listi, i da reagiraju poput nas
Siverćana, koje zanima samo istina. Jer nas jedino Istina može
osloboditi, pa ma kako da je crna. I najružnija istina je ljepša i od
njljepše laži – jednostavno zato jer je Istina!. Kao čestiti i
istinoljubivi ljudi samo u Istini možemo graditi našu budućnost! Pa i
cijeli narodi koji neće prihvatiti Istinu kao svoj credo, ne mogu imati
ni svoje budućnosti!
Za sve one koji na Jasenovačkim listama pronađu sebe ili svoje, kao
lažne žrtve, bilo žive bilo mrtve, izvješćujemo ih da postoji zakonska
mogućnost da se protiv autora liste ili institucije koja je takvu listu
sačinila podnese i kaznena prijava. Također postoje i zakonske
mogućnosti podizanja tužbe pred domaćim ili mećunarodnim sudovima za
nadoknadu štete zbog pretrpljenih duševnih boli. Tužba se u određenim
slučajevima može usmjeriti i prema Republici Hrvatskoj, ako je netko
lažno na listi koja je sačinjena u RH.
I na kraju, pitamo se samo što će sada učiniti i na čijoj će strani biti – Vlada RH?
Primite izraze našeg štovanja!
U Siveriću 19. siječnja 2009.

ZA MJEŠTANE SIVERIĆA
[email protected]
Mile Prpa v.r.

 

{loadposition user18}

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -