- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Zemunik Donji – ZD 0021

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                                   Kio 93/96

R J E Š E NJE

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, predmetu protiv okr. Nedjeljka Jankovića i dr., zbog djela iz čl.120.st.l. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, od 21. ožujka 1996. godine, temeljem čl.150.s.tl. i 2. ZKP,

r i j e š i o    je

protiv okr.

1. NEDJELJKA JANKOVIĆA zv. “Neđo” sin Pere, sada nepoznatog mjesta boravka,

2. SLAVKA DOKIĆ zv. “Dole”, sin Ratka, sada nepoznatog mjesta boravka,

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

jer postoji osnovana sumnja,

da su u listopadu i studenom 1991. godine u Zemuniku Donjem, Tinju i Jagodnji Donjoj te ostalim mjestima Ravnih kotara nastanjenim Hrvatima, tijekom oružanog sukoba između tzv. JA i srpskih paravojnih postrojbi, na jednoj strani i oružanih snaga Republike Hrvatske, kao naoružani pripadnici paravojnih postrojbi (vojnici tzv. 180 mtbr u sastavu tzv.9.korpusa JA) – provodeći velikosrpsku ideju vojnog osvajanja i izdvajanja dijela teritorija Republike Hrvatske, protivno čl.3. toč. 1e čl. 146. i čl.147. Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata i protivno čl.4. toč.2 d i g. Dopunskog protokola uz tu Konvenciju o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba, vršili brutalno zastrašivanje Hrvata kako bi ih natjerali da napuste svoje domove i područja tzv. RSK odnosno onemogućili im da se vrate u svoje domove, pa su tako u Zemuniku Donjem i Tinju zapalili nekoliko kuća u vlasništvu Hrvata, a dana 1. studenog 1991. godine u Jagodnji Donjoj došli u kuću Jandre Žepina, stare 70 godina, pa od nje uz prijetnju oružjem tražili da im preda novac, a kada je izjavila da nema porazbijali joj pokućstvo u kući (televizor, zamrzivač, stroj za šivanje i stakla na prozorima i vratima), a kada su kazali da će sve zapaliti ona iz ormara izvadi i njima predala 1.000 DEM i dinarsku protuvrijednost od 500 DEM, nakon čega su u konobi prolili 700 litara vina i 20 litara rakije, a zatim otišli u napuštenu kuću Duje Žepina koju su zapalili, a potom se uputili u kuću Ružice Žepina stare 46 godina, pa od nje također uz prijetnju oružjem tražili novac i hranu, pa im je predala 2.000.000 dinara, te potom ispalili rafal iz automatske puške u njezin automobil “Moskvić” kada ga nisu mogli upaliti, da bi potom došli u kuću Zorke Žepina, stare 63 godine, te i od nje uz prijetnju oružjem tražili novac i porazbijali pokućstvo u kući tako da im je morala predati 5.000 DEM, te je dva puta kundakom puške udarili po leđima ,pa je uslijed opisanih i drugih mjera zastrašivanja i otimanja imovine većina Hrvata bila prisiljena napustiti svoje domove,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba prema civilnom stanovništvu primjenjivali mjere zastrašivanja i terora, te sudjelovali u pljački imovine civilnog stanovništva,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratni zločin protiv civilnog stanovništva, označeno u čl.120.st.1. OKZ RH.

ODREDJUJE SE PRITVOR protiv okr. Nedjeljka Jankovića i Slavka Dokića , na temelju čl.182.st.l. ZKP, koji pritvor u odnosu na obojicu započinje sa danom njihova uhićenja i od tog dana može trajati najduže mjesec dana.

Obrazloženje

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podnijelo je zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Nedjeljka Jankovića i dr., zbog krivičnog djela činjenično opisana pravno okvalificirana kao u izreci ovog rješenja.

Okr. Janković i Dokić nisu ispitani od strane istražnog suca, budući su za sada nepoznatog boravišta. Imajući u vidu činjenicu da bi odlaganjem provedbe istrage moglo doći do štetnih posljedica, jer postoji mogućnost da se određeni dokazi protekom vremena ne bi mogli izvesti, odlučeno je provesti istragu iz bez prethodnog ispitivanja okrivljenika. Osnovana sumnja da su upravo njih dvojica počinitelji krivičnog djela koje im se stavlja na teret proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki koje su sačinjene sa osobama koje će trebati kao svjedoke saslušati u ovom krivičnom postupku.

Imajući u vidu zapriječenu kaznu za krivično djelo koje se okrivljenicima stavlja na teret, nalazim osnovanim prijedlog državnog odvjetnika za određivanje pritvora po snovi iz čl.182.st.l. ZKP, jer su ispunjeni svi predviđeni uvjeti.

U Zadru, 15. listopada 1997.

.

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

1. Okrivljenicima pri uhićenju

2. ŽDO Zadar

3. u spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -