- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Zemunik Donji – ZD 0019

ZD 0019

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                                   Kio – 236/95

R J E Š E NJE

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru u krivičnom predmetu protiv okr. STEVE MARIČIĆA, zbog krivičnog djela iz čl.120.st.l. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Okružnog državnog odvjetnik u Zadru broj KT-53/95. od 18.rujna 1995.godine, temeljem čl.150.st.2. ZKP,

r i j e š i o    j e

Protiv okr.

STEVE MARIČIĆ sina Bože i majke Stane r. Gagić, rođenog 1.03.1963. godine u Zemuniku Gornjem, ranije Opć. Zadar, Srbina, drže RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

I

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

jer postoji osnovana sumnja

da je 11.ožujka 1992.godine u Zemuniku Gornjem, u tijeku oružanog sukoba između srpskih paravojnih postrojbi i pripadnika tzv. JA na jednoj strani i oružanih snaga Republike Hrvatske prihvaćajući pri tome na privremeno zaposjednutom području RH velikosrpsku politiku etničkog čišćenja-kao pripadnik tzv. teritorijalne obrane, koja je kao paravojna postrojba djelovala u sastavu tzv. JA, protivno čl.3. toč. 1 a Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, prihvaćene u Ženevi 1949.godine, kao i protivno čl.4. i čl.13. Dopunskog protokola uz tu Konvenciju o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba, zajedno s drugim naoružanim pripadnicima iste postrojbe hicima iz automatskog oružja ubio više osoba hrvatske nacionalnosti, koje su ostale živjeti na zaposjednutom području nakon što je većina Hrvata prisilno zbog terora iselila na slobodno područje RH pa je tako u dvorištu njezine kuće ubio Katu Brkić, staru 57.god staru 53 god. te njezinu majku Mariju Brkić staru 86. god.,dok su se one nalazile u svojoj kući potom ispred njihove kuće ubio i Božu Stura, starog 55 godina, a potom i njegovu majku Draginju Stura, staru 75 godina, dok je dana 12.03.1992. godine u Škabrnji na isti način ubio Marka Brkić, njegovu suprugu i još dvoje neutvrđenih osoba civila,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme sukoba sudjelovao u ubijanju civilnog stanovništva,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, označeno u čl.120.st.l. OKZ RH.

II

ODREDJUJE SE PRITVOR protiv okr. Steve Maričića po osnovu čl.182.st.l. ZKP, ,koji pritvor će trajati najduže mjesec dana, a započet će danom njegovog uhićenja.

Obrazloženje

Okružno državno odvjetništvo u Zadru podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv Steve Maričića zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Osnovana sumnja u tom pravcu proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki o obavljenim informativnim razgovorima sa osobama koje se predlažu saslušati kao svjedoci.

Zbog boravka okrivljenika na do nedavno zaposjednutom području Republike Hrvatske, nije provedena radnja ispitivanja na okolnosti inkriminiranog djela. Međutim, provođenje istrage u predloženom pravcu je neophodno kao i donošenje odluke u smislu čl.150.st.2. ZKP, zbog potrebe saslušanja svjedoka, za koje se zbog ratnih djelovanja i posljedica sa sigurnošću ne može predvidjeti da li će biti u svakom trenutku dostupni sudu.

Budući se radi o krivičnom djelu za čije izvršenje je predviđena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, to se u ovom slučaju stječu uvjeti iz čl.182.st.l. ZKP za obavezno određivanje pritvora.

U Zadru, 26.rujna 1995.

ISTRAŽNI SUDAC

Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA
1. Okrivljeniku
2. Okružnom drž. odvj. Zadar

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -