- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Zadarska zupanija – ZD 0005

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU

ISTRAŽNI CENTAR

 

 

 

Istražni sudac Županijskog suda u Splitu u kriv. predmetu protiv Milenka Prostrana zbog kriv. djela iz čl. 120. st.1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, povodom zahtjeva Okružnog državnog odvjetništva u Splitu broj KT-151/95 od 12. rujna 1995. godine, za provođenje istrage, na temelju čl. 150. st. 2. Zakona o krivičnom postupku donosi

I

RJEŠENJE O PROVODJENJU ISTRAGE

PROTIV :

MILENKA PROSTRANA ZVANI “Mile” i ”Bato”, rođen 12. svibnja 1927. godine, u Smokoviću, gdje i prebiva, Srbina, državljanina RH, sada u bijegu,

jer postoji osnovana sumnja:

da je od početka rujna 1991. godine do 4. kolovoza 1995. godine na području Smokovića, Zemunika, Maslenice i drugih mjesta Zadarsko-Kninske Županije, najprije kao pripadnik dragovoljac paravojnih četničkih postrojbi tzv. “vojska SAO krajina!!, prema unaprijed pripremljenom planu i organizirano sa većom skupinom za sada neidentificiranih četnika, a postupajući suprotno odrednicama čl. 3., 27., 31. i 32. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. i čl. 5O., 51., 52 ., 53 ., 56. i 57. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba ( Protokol I), postupajući po zapovijedima svojih nadčinjenih zapovjednika sustavno palio, rušio domove i gospodarske objekte građana hrvatske narodnosti, te odnosio njihovu vrijednu imovinu, na način da najprije pucajući iz vatrenog oružja po domovima i gospodarskim objektima u selima Smoković, Zemunik, Maslenica i drugim hrvatskim naseljima, prinudio građane hrvatske narodnosti na bijeg i napuštanje njihovih domova, a zatim ulazio u njihove domove i gospodarske objekte iz kojih je uzimao kućanske aparate, gospodarske strojeve i druge vrijedne predmete koju robu je dijelom zadržao za sebe a dijelom prodao, nakon čega je podmetanjem eksploziva i vatre rušio i palio domove i gospodarske objekte građana hrvatske narodnosti, čija imena se tek sada utvrđuju, kao i visina pričinjene štete, koja zasigurno premašuje iznos od preko 10.000.000,00 DEM,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata izvršio napad na civilno stanovništvo i naselje, kojeg je posljedica zastrašivanje i teror stanovništva, pljačkanje imovine stanovništva, protuzakonito i samovoljno uništavanje imovine, što nije opravdano vojnim potrebama,

pa da je time počinio krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnog zločina protiv civilnog stanovništva – djelo označeno po čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

II

Temeljem čl. 182. st. 1. Zakona o krivičnom postupku

protiv:

MILENKA PROSTRANA (o.u.s)

ODREĐUJE SE PRITVOR

Pritvor će se okrivljenom računati od momenta lišenja slobode imenovanom od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, a po ovom rješenju može trajati najdulje mjesec dana.

III.

Temeljem čl. 538. Zakona o krivičnom postupku izdaje se

N A R E D B A

Naređuje se izdavanje tjeralice za okrivljenim Milenkom Prostranom pošto se isti nalazi u bijegu i pošto je protiv istog rješenjem istražnog suca ovog suda određen pritvor.

Po ovoj naredbi će postupiti i tjeralicu raspisati djelatnici Policijske uprave Splitsko Dalmatinske.

Prilikom pronalaska okrivljenog Milenka Prostrana treba lišiti slobode i predvesti u Istražni centar Županijskog suda u Splitu.

Obrazloženje:

Okružno državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je ovom sudu zahtjev za provođenje istrage protiv Milenka Prostrana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivnom dijelu ovog rješenja.

Prije odlučivanja o zahtjevu Okružnog državnog odvjetništva u Splitu nije bio ispitan okrivljeni Milenko Prostrana pošto je isti u bijegu i nije dostupan državnim organima Republike Hrvatske, pa je radi toga protiv imenovanog doneseno rješenje o provođenju istrage i bez njegovog ispitivanja, a sve na temelju čl. 50. st. 2. Zakona o krivičnom postupku, jer postoji opasnost od odgode provođenja istrage.

Iz krivične prijave ministarstva obrane – Vojna policija – 72. Bojna vojne policije i priloga podnesenih uz krivičnu prijavu, postoji osnovana sumnja da je Milenko Prostran u vrijeme na način kako je to u dispozitivu opisano počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Da bi S2 utvrdila krivična odgovornost okrivljenoga Milenka Prostrana i utvrdilo pravo činjenično stanje, potrebno je protiv njega provesti istragu.

Pošto se okrivljenom stavlja na teret da bi počinio krivično djelo za koje se po Osnovnom krivičnom zakonu Republike Hrvatske može izreći kazna zatvora u trajanju od 20 godina, to je protiv istog na temelju čl. 182. st. 1. Zakona o krivičnom postupku valjalo odrediti pritvor, a na temelju čl. 538. Zakona o krivičnom postupku trebalo je izdati naredbu za raspisivanjem tjeralice za imenovanim.

U Splitu, 12. rujna 1995. godine

ISTRAŽNI SUDAC

PETAR OJDANIĆ

PRAVNA POUKA : protiv rješenja o provođenju istrage dozvoljena je žalba Vijeću Županijskog suda u Splitu u roku od tri dana, a protiv rješenja o određivanju pritvora dozvoljena je žalba istom vijeću u roku od 24 sata i to sve od momenta prijema rješenja. Žalba se podnosi pismeno u tri primjerka.

DNA :

  1. ODO Split,
  2. Okrivljeniku – nakon uhićenja
  3. PU Splitsko – Dalmatinska
  4. U spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -