- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Vukovar – ZD 0006

    REPUBLIKA HRVATSKA

Kio. 387/93.

– Vojni sud Split –

R J E Š E NJ E

Istražni sudac vojnog suda Split, u krivičnom predmetu protiv okr. Radislava Bukarice, zbog kriv. djela iz članka 244. stavak 2. u svezi sa člankom 231.stavak 1. KZ RH, odlučujući po zahtjevu za provedbu istrage vojnog državnog odvjetnika broj KT- 891/93. od 13. rujna 1993. godine, temeljem odredbe članka 150. stavak 2. ZKP, dana 8. ožujka 1994. godine,

r i j e š i o    j e

Protiv okrivljenika:

RADISLAVA BUKARICE zv.”Aćo” sina Laze i majke Marije, rod. 21.prosinca 1965.g. u Biogradu, gdje i prebiva, Splitska bb, sada na nepoznatoj adresi na okupiranom prostoru Republike Hrvatske,

I PROVEST ĆE SE ISTRAGA

jer postoji osnovana sumnja da je:

tijekom 1991.g. prihvativši velikosrpsku ideju vojnog osvajanja dijela teritorija Republike Hrvatske na tako osvojenom teritoriju stvaranja paradržavne tvorevine tzv. “Krajine”, zadužio uniformu i oružje i priključio se neprijateljskim oružanim formacijama u čijem sastavu je obavljao sve zadatke koji se pred njega postavljaju, tako da je između ostaloga bio i na Vukovarskom bojištu gdje je selu Svinjarevci ubio supružnike Antuna i Katu Kovač,

dakle, pokušao upotrebom sile i drugim protuustavnim putem ocijepiti neki dio teritorija Republike Hrvatske i pri tom s umišljajem lišio života dvije osobe,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – najteži oblik krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti Republike Hrvatske, označeno i kažnjivo po članku 244.stavak 2. u svezi sa člankom 231.stavak 1. KZ RH.

II

ODREDJUJE SE PRITVOR

Po osnovu članka 182.stavak 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Hrvatske, koji pritvor mu se ima računati počev od trenutka sprovođenja u Okružni zatvor Zadar, te po ovom rješenju može trajati najdulje mjesec dana.

Obrazloženje

Vojni državni odvjetnik podnio je protiv okr. Radislava Bukarice zahtjev za provedbu istrage zbog osnovane sumnje na učin kriv. djela naznačeno pod I izreke.

Zahtjev je osnovan.

Osnovana sumnja da je okrivljenik počinio djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz informativnog razgovora obavljenog sa Antom Lovrinovićem iz sela Svinjarevci, Vukovar, od 5.7.1993.g., koji razgovor je obavio djelatnik Pol. stanice Biograd n/m /list spisa 5/, a kako je okrivljenik nedostupan organima gonjenja Republike Hrvatske, to je temeljem članka l50.stavak 2.ZKP istragu valjalo otvoriti i bez njegovog ispitivanja.

Kako je u pitanju krivično djelo za koje je prema zakonu zapriječena najveća kazna od 20 godina zatvora, to je određivanje pritvora obavezno, glasom odredbe članka 182.stavak 1.Zakona o krivičnom postupku Republike Hrvatske.

Zbog svega izloženog riješeno je kao u izreci.

U Zadru, 8. ožujka 1994. godine.

VOJNI ISTRAŽNI SUDAC :

Branko Brkić

POUKA O PRAVU NA ŽALBU:

Protiv Rješenja o provođenju istrage dopuštena je žalba u roku 3 dana od prijema rješenja, a protiv rješenja o određivanju pritvora u roku 24 sata od prijema rješenja.

Žalba se podnosi Vojnom sudu Split a o istoj odlučuje vijeće tog Suda.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA:          1/ Vojno državno odvjetništvo Split

2/. Okrivljeniku putem oglasne ploče

3/. U spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -