- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Vukovar – VU-0007

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U OSIJEKU

K10-106/93-8

 

 

 

R J E Š E N J E

i

N A R E D B A

Vojni sud u Osijeku, po istražnom sucu Dragi Grubeši, u kriv. predmetu protiv okr. LJUBINKA STOJANOV1ĆA i dr. radi kriv. djela’ iz čl. 244 st. 1, a u svezi sa čl. 235 st. 1 KZPH ,odlučuj­ući o prijedlogu Vojnog državnog odvjetništva Osijek za određivanja pritvora,

 

 

 

r i j e š i o   j e

i

n a r e d i o   j e

 

 

 

 

I.                                                    ODREĐUJE SE PRITVOR

 

 

Protiv:

 

 

1.  LJUBINKA STOJANOVIĆA, sina Zdravka, rođ. 17. lipnja, 1953. u Vukovaru, gdje i prebiva, ul. S.Supanca, kbr. 65, Srbin, drž. RH privatni poduzetnik, ostali podaci nepoznati, nalazi se u bijegu,

2. MIRKO VOJNOVIĆ, sin Đure, rođ. 2. siječnja, 1939. godine u Vrginmostu, Republika Hrvatska, s prebivalištem u Vukovaru, ul. S. Markovića, kbr. 90, po zanimanju djelatnika, po narodnosti Srbin, drž. Republike Hrvatske,

3. SLAVKO RADUSINOVIĆ sin Lazara r. 28. lipnja 1951.g. u Vukovaru, općina Vukovar, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. I. G. Kovačića bb, po na­rodnosti Srbin, po zanimanju djelatnik, državljanin RH.

4. BOGDAN KUZMIĆ sin Bože, r. 13.svibnja 1961. g. u Porječju , općina Doboj, R B i H, s prebivalištem u Vukovaru, Borovo Naselje, Ul. Trpinjska cesta br. 62, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

5. DRAGAN LAPČEVIĆ sin Pere r. 08. kolovoza 1958.g u Vukovaru, s prebivalištem u

Borovu Naselju,UK. Marksa br. 66, po zanimanju djelatnik, po na rodnosti Srbin, državljanin RH.

6. ŽELJKO LAPČEVIĆ sin Pere, r. 01. rujna 1954.g. u Vukovaru, s prebivalištem     u

Borovu, Trg palih boraca br. 10, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

7. PERO GRUJIĆ sin Slobodana r. 21. ožujka 1955.g. u Negoslavcima, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. Omladinska. 5 /42 ,.po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

8. VLADO PUPOVAC sin Jove r. 04. siječnja 1959.r. u Vrani, općina Biograd na Moru, s

prebivalištem u Paretinu, Ul. Pandurevićeva br. 47, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

9. BRANISLAV STAMENKOVIĆ sin Miodraga, r. 07. prosinca 1954.g. u Borovu, općina

Vukovar, s prebivalištemu Borovu Naselju, Ul. J. Brandajza br. 9, po zanimanju referent, po narodnosti Srb državljanin RH.

10. STEVAN STOJAKOVIĆ sin Đorđa r. 18. siječnja 1954. godine u Borovu, općina Vukovar, s prebivalištem u Borovu Selu, Ul. Školska br. 16, f zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

 

11. MOMČILO BALABAN sin Steve r. 14. studenog 1952.g. u Banja Luci R B iH, s

prebivalištem u Borovu Naselju Ul. Kraiška br. 2, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin,

državljanin RH.

12. ZORAN VITAS sin Nikole, r. 03. srpnja 1951.g. u Vukovaru, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. V. Pelagića br. 7, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin , državljanin RH.

13. DUŠAN KOLARIĆ sin Gliše , r. 27. travnja 1946.g. u Vukovaru, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. L. Ružičke br. 5, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

14. REDŽEP HASANI sin Ajdina r. 14. travnja 1947.g. u Titovoj Mitrovici, AP Kosovo- R Srbija ,s prebivalištem u Vukovaru, Ul. I. L. Ribara 32, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Albanac, državljanin RH.

15. STEVAN PEŠUT sin Sare r. Pešut, r. 18. kolovoza 1947.g. u Borovu, općina

Vukovar, s prebivalištem u Borovu Naselju, Ul. Ustanička br. 20/20, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

 

16.  MIROSLAV TRIPUNOVIĆ sin Tripuna r. 27. lipnja, 1954.g. u Mičijevićima , općina Lukavac, R B i H,s prebivalištem u Borovu Naselju, Ul. Lička 169, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

17.  GAVRO PETRUŠIĆ sin Đorda r. 15. srpnja 1954.g. u Bočinji Donjoj, općina Maglaj , R B i H, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. M. Gračanin br. 42, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

18. GORAN IVANKOVIĆ sin Mladena r. 05. svibnja 1965.g. , u Virovitici, općina Virovitica, s prebivalištem u Vukovaru, M. Gupca br. 3.,po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

19. BRANISLAVA JANJETOVIĆ kći Mladena r. 11. svibnja 1955.g. u Bosanskom

Novom, R B i H, s prrbiva1ištem u Vukovaru, Ul. ” 12. aprila 1945.” br. 86,po zanimanju djelatnica, po narodnosti Srpkinja, državljanka RH.

20. STANIMIR AVRAMOVIĆ zvo ”Micko’, sin Milana,r. 24. listopada 1948.g. u

Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Trg M. Oreškovića br. 3, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin. državljanin RH.

21. SLAVKO ADAMOVIĆ sin Trifuna, r. 27. studenog 1936.g. u Silbašu, općina Bačka

Palanka, R Srbija, s prebivalištem u Bršadinu, Ul. Željeznička br. 4, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

22. UROŠ ARSENIĆ sin Luke, r. 26. svibnja 1935.g. u Krepšiću, općina Brčko, R B i H, s

prebivalištem u Vukovaru,; Ul. T. Gorete br. 30, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

23. ILINKA ARSENIĆ kći Luke r. 21. studenog 1954.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, Ul. Proleterska br. 159, po zanimanju djelatnica, po narodnosti Srpkinja, državljanka RH.

24. ZDRAVKO ARSENIĆ sin Uroša, r. 04. ožujka 1956.g.u Brčkom, R B i H, s prebivalištem u Vukovaru,Ul. Tr Gorete br. 30, po zanimanju elektroinstalater, po narodnosti

Srbin, državljanin RH.

25. STOJAN BOŽIČKOVIĆ sin Petka r. 16. svibnja 1956. u Priluku , općina Zavidovići R B i H, s prebivalištem u Negoslavcima, Ul. Petrovačka br. 46, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

26. JOVICA BABIĆ sin Đorđa, r. 31. kolovoza 1967.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, Ul. M. Tita br. 22, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

27. MILOŠ BULIĆ zv.” Bulidžu”, sin Harka r. 10.ožujka 1938rg. u Bjelajcima, općina Bosanska Dubica, R B i H, s prebivalištem u Borovu Naselju, Kozaračka br. 36, po zanimanju referent za administrativno-tehničke poslove, po narodnosti Srbin,državljanin RH.

28. JOSIP BERLEKOVIĆ sin Stjepana r. 07. prosinca 1950.g. u Čonoplji, općina Sombor, R Srbija, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. B. Kidriča br. 60/56, po zanimanju djelatnik,po narodnosti Hrvat, državljanin RH.

29. PETAR ISAJLOVIĆ sin Stevana r. 08. veljače 1936.g. u Borovu, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. S. S. Kranjčevića br. 4, po zanimanju elektroničar, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

30. MILE BIJELIĆ sin Damjana r. 31. ožujka 1946.g. u Vrginmostu, s prebivalištem u

Vukovaru, Ul. I. L. Ribara br. 53 /4, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

31. DRAGICA BIJELIC kći Lung Ivana, r.- 28. travnja 1948.g. u Vukovaru, po zanimanju djelatnica, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. I. L.Ribara br. 53/4, po narodnosti Hrvatica, državljanka RH.

32. ŽIVKO BALABAN sin Steve r. 03. ožujka 1946.g. u Drugovićima, općina Laktaši , R

B i H, s prebivalištem u Borovu Naselju, Vj. V. Vlahovića br. 43,  po zanimanju  gumarski djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH. Ž

33. STANIMIR BUGARSKI sin Živka r. 20. svibnja 1964.g. u Vukovaru, s prebivalištem

u Vukovaru, Ul. B. Jovanovića br. 13, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH. ­

34. MILOŠ BIBIĆ sin Jove ,r. 18. rujna 1944.g. u Negoslavcima, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, Negoslavcima, Ul. M. Šerbića br. 32, po zanimanju komercijalista, po

narodnosti Srbin, državljanin RH.

35. SAŠA BAKIĆ sin Mihajla r. b4. srpnja 1956.g. u Apatinu, AP Vojvodina, R

Srbija, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. I. L. Ribara br. 62, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

37. MIHAJLO ČIČA sin Dušana r. 01. siječnja 1960.g. u Vrginmostu s prebivalištem

u Vukovaru, Ul. Nova br. 10, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

38. IVAN ČEREVIĆ sin Franje r. 09. kolovoza 1946. g.u Bršadinu, općina Vukovar, s prebivalištem u Bršadinu, Ul. Željeznička br. 9, po zanimanju gumarski djelatnik, po narodnosti Hrvat, državljanin RH.

39. MILAN ĆUJO, sin Mirka, rod. 20; rujna, 1945. godine,u Erveniku, opć. Knin, s prebivalištem u Vukovaru,ul. S. Markovića kbr. 67, po zanimanju vozač cestovnog vozila, po narodnosti Srbin, državljanin Republike Hrvatske, .

40. JOVAN ČAVIĆ, sin Simeona, rođ. 27. lipnja, 1966. godine li Vukovaru, s prebivalištem

u Vukovaru, ul. V. Nazora kbr. 1/14, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin Republike Hrvatske,

41. MIRKO DRAČA, sin Petra, r. 4. lipnja 1944. god. u Kašiću, općina Benkovac, s

prebivalištem u Vukovaru, ul. Veljka Vlahovića bb, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin Republike Hrvatske,

42. MIROLJUB DRAČA, sin Mirka, rođ. 3. lipnja, 1968. godine u Vukovaru, s

prebivalištem u Vukovaru, ul.Veljka Vlahovića kbr. 1, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin Republike Hrvatske,

45. SAVAN DAKIĆ, sin Danila, rod. 10.kolovoza, 1954. godine u Vukovaru s

Prebivalištem u Vukovaru, ul. Stjepana Radića, kbr. 36, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin Republike Hrvatske,

46. SAVO DAVIDOVIĆ, godine u Donjoj Gati, opć. Bihać, R EiH, s prebivalištem u

Bršadinu. ul. Đure Mitrovića bb. po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, drž. Republike Hrvatske,

47. DRAGAN ĐUKIĆ, sin Milivoja, rođ. 17. rujna, 1959.godine u Vinkovcima, s

prebivalištem u Borovu Naselju. Trg. Republike 1/5, po zanimanju operativni djelatnik,

po narodnosti Srbin, državljanin Republike Hrvatske,

48. MILAN ĐANKOVIĆ sin Dušana r. 07. studenog 1946.g. u Blatuši, općina Vrginmost, s prebivalištem u Vukovaru, S. Markovića br. 191, po zanimanju djelatnik., po narodnosti Srbin, državljanin RH.

49. ĐEKIĆ MILAN,  zv.” Džekson”,sin Steve r.04. prosinca 1960.g. u Vukovaru, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. I. L. Ribara br. 15, po zanimanju djelatnik na primarnoj obradi

drva, državljanin RH, po narodnosti Srbin.

50. LJUBOMIR GAJIĆ sin Božidara, r.21. srpnja 1961.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. ”1. maja” br. 72, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

51. MILE GLAMOČAK sin Đurađa r. 17. siječnja 1945.g. u Mjadanu, općina

Mrkonjić grad,R B i H, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. M. Stojanovića br. 101, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

52. ZLATKO GRBIĆ sin Vlade r. 20. listopada 1959.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Borovu Naselju, Ul. Bratstva i jedinstva br. 12, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH

53: VESELIN GRBIĆ sin Vlade r. 27. prosinca 1954.u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Olajnica 10/22, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

54. MILAN GOJKOVIĆ sin Radovana’, r. 18. kolovoza 1946.g. u Bočinji Donjoj,

općina Maglaj, R BiH, s prebivalištem u Borovu Naselju, Nova Banijska br. 14, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

55. TOMISLAV GORETA sin Radomira r. 27. rujna 1963. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, Ul. B. Adžije br. 8/30, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH .

56. VINKO GAŽO sin Đure r. 09. ožujka 1949. g. u Vukovaru, s prebivalištem u Borovu Naselju, Ul. ”12. slavonske brigade”br. 3, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Hrvat, državljanin RH.

57. RUŽA HASANI kći Melinkov Marije r. 25. srpnja 1948.g. u Ćupriji, općina

Svetozarevo, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. I. L. Ribara br. 32, po narodnosti Srpkinja, državljanka RH.

58. RADMILA HINIĆ kći Vuković Tome, r. 12.lipnja 1946.g. u Borovu, općina Vukovar, s prebivališteM u Borovu Naselju, Ul. Kraiška br. 6., po zanimanju djelatnica, po narodnosti Hrvatica,državljanka RH.

59. MILE IKAČ zv. “Turukalo”, sin Savke, r. 03. ožujka 1953.g. u Svinjarevcima, općina

Vukovar, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. Lj. Gaja br. 37, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

60. MLADEN IVANKOVIĆ sin Gligora, r. 02. siječnja 1940.g. u Brani Do-Ljubomir,

općina Trebinje, po zanimanju liječnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

61. DANE ILIĆ sin Milana r. 22. svibnja 1932. god. u Mazinu, općina Gračac, s

prebivalištem u Vukovaru, Radni6ka br. 59, po zanimanju umirovljenik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

62. VLADIMIR ILIĆ sin Dorđa, r. 24. travnja 1966.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Borovu Naselju ,Ul.I. Milutinovića br. 11, po zanimanju djelatnik,po narodnosti Srbin, državljanin RH.

63. SLOBODAN IVKOVIĆ sin Đure r. 25. travnja 1953.g. u Opatovcu, općina Vukovar, s

prebivalištem u Borovu Naselju, Ul. Ustanička br. 22, po zanimanju operativni djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

64.  ZORAN JANKOVIĆ sin Mom6ila r. 02. siječnja 1964. u Krupnju, R B i H, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. Neznanog junaka br. 6, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

65. SLOBODAN JOKA sin Dušana r. 16. ožujka 1958.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Borovu Naselju,Ul. ” 12. slavonske brigade” br. 8, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

66. MLADEN JOVIĆ sin Stojana r. 02. siječnja 1959.g. u Brijesnici Donjoj, općina

Lukavac, R B i H, s prebivalištem u Borovu Naselju, Školska br. 48,po zanimanju liječnik opće medicine, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

67. SAVA JAŠIĆ sin Žarka r. 10. listopada 1955.g. u Dalju, općina Osijek, s prebivalištem

u Borovu Ul. Trg palih. boraca br. 13, po zanimanju fotolaborant, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

68. VELIBOR JOVANOVIĆ sin Jovana r. 12. veljače 1953. u Ilincima, općina Šid, R

Srbija, s prebivalištem u Vukovaru, Olajnica br. 11/37 , po zanimanju .djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH, državljanin RH.

69. GOJKO JANJANIN sin Save, r. 25. prosinca 1943.g. u”Malički , općina Vrginmost, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. solidarnosti br. 3, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

70. ŽELJKO JELENIĆ sin Dragoljuba, r. 01. lipnja 1950.g. u Boboti, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, Stanka Opsenice br. 47, po zanimanju inženjer, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

71. SLAĐANA KORDA kći Petra, r. 28. listopada 1973. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, B. Kidriča br. Il, po zanimanju učenica, po narodnosti Srpkinja, državljanka RH.

72. MIHAJLO KATALINA, zv. ” Pahulj” sin Mićana, r. 28. srpnja 1947.g. u Nožičku, općina Srbac,R B i H, s prebivalištem u Vukovaru, Sajmište br.12, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin           RH.

73. JOVICA KRESOJEVIĆ sin Radoslava r. 28. ožujka 1952.g. u Boboti, općina Vukovar,

s prebivalištem u Vukovaru, Olajnica br. 1/33, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

74. -NEBOJŠA KRSTANOVIĆ sin Đure r. 03. svibnja 1950.g. u Silašu, općina Osijek, s

prebivalištem u Borovu Naselju, Ul. Ustanička br. 38 , po zanimanju društveni pravobranitelj samoupravljanja, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

75. MILAN KOJIN sin Đorđa, r. 07. svibnja 1957.g. u Borovu, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. JNA br. 23, po zanimanju rukovoditelj grupe, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

76. NIKOLA KRAŠIĆ sin Luke r. 20. travnja 1949.g. u Sotinu, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, V. I. Lenjina br. 36, po zanimanju električar, po narodnosti Hrvat, državljanin RH.

77. MARKO KRAGULJAC sin Mile, r. 12. svibnja 1946.g. u Donjoj Čemernici,

općina Vrginmost, s prebivalištem u Borovu Naselju,Bi logorska br. 25, po zanimanju šef kuhinje, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

78. BOŽO LATINOVIĆ sin Rajka, r. 27. siječnja 1957.g. u Cazinu, R B iH, s

Prebivalištem u Vukovaru, Sajmište br. 91, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

79. VELJKO LUKIĆ sin Blagoja, r. 03. ožujka1948.g. u Vajskoj, općina Bač, R Srbija, s prebivalištem u Vukovaru, Sajmište br. 122, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

80. SINIŠA LAKIĆ sin Želimira, r. 28. siječnja 1966.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, Ul. A. Cesarca br. 46, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RHr

81. ŽARKO LESKOVAC sin Miloja, r. 07. listopada 1931.g. u Veri, općina Vukovar,

s prebivalištem u Vukovaru, Trg M. Gupca br. 22, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

82. KAMENKO LANČUŽANIN sin Milana r. ll.travnja 1935.g. u Marincima, općina Vinkovci, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. ” 1 . maja ” br. 56, po zanimanju drvodjelac, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

83. GORAN LANČUŽANIN sin Kamenka, r. 22.studenog 1971.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. ” 1. maja ” br. 56, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

84. SLOBODAN LOVRIĆ sin Dane, r. 13. travnja 1946.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, Ul. D. Tucovića br. 6, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

85. IVICA MIŠKIĆ sin Đure r. 06. siječnja 1937.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, Ul. Zrinska br. 50, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

86. DANILO MILETIĆ sin Lazara r. 27. svibnja 1925.g. u Veri, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, S. Marinković br. 19, po zanimanju umirovljenik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

87. MILORAD MARTIĆ sin Ljubomira r. 21. kolovoza 1956.g. u Vukovaru, s

prebivalištem u Vukova. ru, Ul. B. Kidriča br. 7,: po zanimanju stručni suradnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

88; MILAN MARČETIC sin Stevana r. 24. listopada 1956. Odžacima, R Srbija, s prebivalištem u Vukovaru,Ul. I. L. Ribara br. 60, po zanimanju konobar, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

89. STEVAN MAZINJANIN , sin Save, r. 23. lipnja 1962. godine u Crnom Potoku, općina

Vrginmost, s prebivalištem u Vukovaru, Proleterska bb, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

90. GOJKO MRKOBRADA sin Stanka, r. 07. kolovoza 1933.g. u Vrginmostu , s

prebivalištem u Vukovaru, Dobra Voda br. 11, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

91. DUŠAN MILIČEVIĆ sin Mile r. 01. svibnja 1949.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, S. Supanca br. 34, po zanimanju policajac, po narodnosti Srbin: državljanin RH.

92. DRAGICA MILIČEVIC kći Jovana r. 03. siječnja 1952. g. u Berku, s prebivalištem u Vukovaru, S. Supanca br. 34, po zanimanju djelatnica,po narodnosti Srpkinja, državljanka RH.

93. JOVAN MITIĆ sin Milana, r. 24. listopada 1970.g. u Parizu, R Francuska, s

prebivalištem u Vukovaru, Olajnica br. 6, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

94. TIHOMIR MAKSIMOVIĆ sin Đorđa r. 21. rujna 1970.g. u Geelonae, Australija, s

prebivalištem u Vuko varu, Ul. ” 12. udarne proleterske brigade ” br.2, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

95. ĐORĐE MIŠIĆ sin Petra, r. 29. lipnja 1962.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Negoslavcima,Ul. Petrovačka br. 8, po zanimanju strojobravar, po narodnosti Srbin.

96. SAVO MIRKOVIĆ sin Rade r. 28. siječnja 1955.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Bršadinu, općina Vukovar, Ul. V. Durdevića 134, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

97. MILENKO MILJANOVIĆ sin Nemanje, r. 11. travnja 1958.g. u Banovićima,R B i H, s

Prebivalištem u Bršadinu, općina Vukovar, Ul. V. Durdevića 167, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

98. DRAGAN MACVAN sin Veselina, r. 28. svibnja 1967. u Vukovaru, s prebivalištem u Borovu Naselju,Ul. N. Demonje br. 107, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

99. SAŠA MAKSIMOVIĆ sin Milana r.14. rujna 1965.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, Ul. I. G. Kovačića br. 81, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

100. VELJKO MAKSIMOVIĆ sin Spasoja r. 21. veljače 1938.g. u Dubrovniku, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. I. L. Ribara br. 29, po zanimanju električar, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

101. MILE MAĆEŠIĆ sin Ratka r. 19 . travnja 1968. g. u – Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Naselje “.6. proleterske divizije” br. 9, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

102. ZVEZDAN MARIĆ sin Milana r. 30. svibnja 1962.g. u Vukovaru, s prebivalištem – u Vukovaru, Ul. Bratstva jedinstva br. 39, po zanimanju djelatnik,po narodnosti Srbin.

103. JANKO NIKIĆ sin Ratka r. 08. ožujka 1968.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Negoslavcima, Ul. Petrovačka br. 28, po zanimanju djelatnik, po na rodnosti Srbin.

104.VLADIMIR ORLOVIĆ sin Ivana r. 21. kolovoza 1947.g. u Sremskoj Mitrovici, R

Srbija, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. “25. maja” bb, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

105. LJUBAN OREŠČANIN sin Nikole r. 01. srpnja 1950.g. u Peckoj, općina Vrginmost,

s prebivalištem u Vukovaru, Desna Supoderica br. 13, po zanimanju djelatnik , po narodnosti

Srbin.

106. MARKO PAJIĆ sin Marka, r. 15. kolovoza 1937.g. u Brnjavcu, općina Vrginmost, s

prebivalištem u Vukovaru, Pionirska br. 19, po zanimanju rukovoditelj smjene, po narodnosti

Srbin.

107. BORIVOJ PANIĆ -sin Milana, r. 20. rujna 1950.g.u Sotinu, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, Sajmište 122, po zanimanju direktor za plan i razvitak, po narodnosti

Srbin.

108. TOMISLAV PAPIĆ sin Špire, r. 21. kolovoza 1933. u Klisi, općina Vukovar, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. B. Buhe br. 35, po zanimanju arhitekta, po narodnosti;Hrvat.

109. SMILJKA PAVLICA kći Malbašić Vlajka, r. 19. travnja 1949.g. u Nožičku, općina

Srbac,s prebivalištem u Vukovaru, Ul. B. Kidriča br. 6,po zanimanju djelatnica, po narodnosti Srpkinja.

110. PREDRAG PETRINJAC sin Dušana, r. 06. listopada 1967.g. u Sisku, s prebivalištem u Vukovaru,Ul. S. Markovića br. 45, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

111. VLADO PENČARSKI sin Štefana ,r. 20. siječnja 1967. g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ovčara bb, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Rusin

112. MILAN ,PONJEVIĆ sin Kaste, r. 15. veljače 1937.g. ‘u Natpolju, općina Šipovo,

R B iH, s prebivalištem u Bršadinu, Vase Đurdevića bb, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

113. TODOR PONJEVIĆ sin Koste, r. 05. rujna 1932.g. u Natpolju, općina Šipovo,

R B iH, s prebivalištem u Bršadinu, V. Đurđevića 131, po zanimanju djelatnik u industriji proizvodnje obuće, po narodnosti Srbin, državljanin RH.

114. DRAGOSLAV PUŠKAR sin Stevana r. 19. studenog 1965.g. u Vukovaru, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. Partizanska br. 26, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin,

115. JOVANKA POPIN kći Nikole, r. 18. siječnja 1963. u Vukovaru, s prebivalištem u     Vukovaru, Dunavska br. 5/51, po zanimanju djelatnica, po narodnosti Srpkinja.

116. RAJKO PETROVIĆ sin Miloša r. 05. kolovoza ,r 1970.g. u Slunju, s prebivalištem u Vukovaru, u Ul. S. Markovića 230, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

117. SLOBODAN PETROVIĆ ,sin Milana r. 19. ožujka 1972.g. u Dugoj Resi, s

prebivalištem u Vukovaru, Ul. S. Markovića 230, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

118. ĐURO PILIPOVIĆ sin Petra, r. 17. travnja 1949.g. u Jankovcu , općina Bihać,

R B i H, s prebivalištem u Vukovaru, ‘ Sajmište 200, po ” ,o’ zanimanju vozač autobusa, po narodnosti Srbin.

119. JOVAN RAKETIĆ sin Petra r. 16. kolovoza 1953.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vuko varu, Ul. I. L. Ribara bb, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

120.RADENKO RUŠNOV sin Ljubomira, r. 11. ožujka, 1954.g. u Marincima, općina Vinkovci, s prebivalištem u Vukovaru, A. Cesarca br. 36, po zanimanju djelatnik na preradi tekstila, po narodnosti Srbin,

121.VASO RABAT sin Mihajla, r. 18. ožujka 1949.g.u Pobrđanima, općina Bosanski Novi, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. S. Markovića br. 152, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Rusin.

122. IVAN RAVANĆIĆ sin Joze r. 18. lipnja 1932.g.u Orašcu, općina Prozor, R B iH, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. S. Markovića br. 202,po zanimanju umirovljenik, a po narodnosti Hrvat

123. SNJEŽANA ROKNIĆ kći Sime r. 07. kolovoza 1966.g. u Vukovaru, s prebivalištem

u Vukovaru, Ul. S. Markovića br. 105, po zanimanju djelatnica, po narodnosti Srpkinja.

124. SINIŠA ROKNIĆ sin Sime r. 04. lipnja 1962.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, S. Markovića br. 105, po zanimanju djelatnik, po na­rodnosti Srbin.

125. MILAN ROKNIĆ sin Dušana r. 29. siječnja 1930.g. u Kirinu, općina Vrginmost, s

prebivalištem u Vukovaru, S. markovića br. 138, po zanimanju automehaničar, po narodnosti Srbin.

126. DRAGAN RADIĆ. sin Milana , r. 30. ožujka 1950.g.u Rujnici, općina Cazin,

R B i H, s prebivali­štem u Vukovaru, Ul. “12. aprila 1945.g.” br. 118, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Hrvat,

127. VELJKO RAŠIĆ sin Dušana, r. 18. studenog 1965.g. u Vukovaru, s prebivalištem

u Vukovaru, Ul. B. Kidriča br. 96, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

128. ZORAN RAVANČIĆ sin Ivana r. 27. lipnja 1971.g. u Vukovaru, s prebivalištem u

Vukovaru, Ul. S. Markovića 202, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Hrvat.

129. VESELINKA STANKOVIĆ r. 26. srpnja 1955.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. S. Radića br. 58, po zanimanju djelatnica, po narordnosti Srpkinja.

130. ŽARKO AMIDŽIĆ sin Miloša, r.11. rujna 1931.g.u Negoslavcima, općina Vukovar, s prebivalištem u Vukovaru, Velika Skela br. 5 , po zanimanju umirovljenik, po narodnosti Srbin.

131.  NIKOLA SOKOLOVIĆ sin Ljubana , r. 06. ožujka1957.g. u Pernoj , općina Vrginmost, s prebiva­lištem u Vukovaru, S. Markovića br. 100, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

132. DAMIR  STEVIĆ sin Milana , r. 10. ožujka 1963.g.u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. Zrinska br. 42, po zanimanju djelatnik, po narodno­sti Srbin.

133. VASILIJE STEVANOVIĆ sin Živana , r. 01. kolovoza 1948.g. u Srednjem

Dragaljevcu , općina Bjeljina, R 3 i H, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. I. L. Ribara br. 35, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

134. NEBOJŠA SIKIRICA sin Momčila , r. 02. siječnja 1956.g. u Kljajićevu, općina

Sombor, R Srbija, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. “12. udarne prole­terske brigade” br. 34, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

135. MILOVAN STOJKOVIĆ, sin Dobrivoja, r. 18. siječnja 1950.g.      u Odracima,

R.Srbija, s prebivalištem u Vukovaru,Ul.Preradovića br. 48, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

136. DRAGAN SUZIĆ sin Mirka r. 29. srpnja 1957.g.u Gornjem Žirovcu, općina Dvor, R Hrvarska, s prebivalištem u Borovu Naselju, Ul. I. Milutinovića .309, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

137. ĐORĐE ŠARIĆ  sin Đure r. 24. srpnja 1952.g. u Vukovaru, .s prebivalištem u Vukovaru, Ul. Sajmište 93, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

138. NIKOLA ŠIJUK sin Mile r. 15. lipnja 1952.g. u Berku, općina Vukovar, s prebivalištem li Vukovaru, Ul. Proleterska 224, po zanimanju zidar, po narodnosti Srbin.

139. STANIMIR ŠERBIĆ, sin Svetislava r. 18. ožujka 1960.g.   u Negoslavcima, općina Vukovar, s prebivalištem u Negoslavcima, Ul. Petrovarka br. 21 , po zanimanju mehaničar, po narodnosti Srbin.

140. KRSTO ŠAULA sin Mile, r. 02. siječnja 1959.g. u Gornjoj Rašenici , općina Grubišno Polje, s prebivalištem u Borovu Naselju, Ul. Srijemska br. 30, po zanimanju djelatnik po narodnosti Srbin

141. RADE ŠEKULJICA . sin Strahinje, r. 06. lipnja 1957.g. u Vukovaru ,s prebivalištem u ‘Vukovaru, Ul. S. Markovića. br. 228, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

142. PERO ŠKORIĆ sin Nikole, r.. 29. svibnja 1946.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. A. Cesarca br. 16, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

143. NEMANJA ŠEVIĆ sin Milana, r. 25. ožujka 1941.g. u Bršadinu, općina Vukovar, s prebivalištem u Vukovaru, A.Cesarca br. 24, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

144. DUŠAN TEOFILOVIĆ sin Marka, r. 29. rujna 1956. godine u Bršadinu, općina Vukovar, s prebivalištem u Bršadinu, Ul. V. Durdevića br. 37, po zanimanju djelatnik, po

narodnosti  Srbin.

145. ZLATKO TEOFILOVIĆ sin Radovana, r. 20. prosinca 1969.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Borovu Naselju, Ul. Mirna br. 11, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

..

146. MILORAD TROŠIĆ sin Dragoljuba r. 08. siječnja 1955.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Trpinji, općina Vukovar , Ul. Velika br. 22, po zanimanju pravnik, , po

Narodnosti Srbin.

147. RADIVOJ VERČEVIC sin Borislava r. 22. travnja 1958.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Negoslavcima, Ul.Željeznička br. 21, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

148. SLOBODAN VELEBIT, sin Petra, r.11. srpnja 1959.g.u Karlovcu, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. Kumrovačka bb, i po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

149. MILENKO NJIRJAK     sin Mihajla,  r. 20. veljače 196l.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. Nova 26, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

150. ŽELJKO.VRAČARIC sin Vladimira, r. 29. svibnja 1958.g. u Osijeku, s prebivalištem u Vukovaru, Kumrovačka bb, po zanimanju djelatnik, po narodnosti ‘Srbin

151. ĐORĐE VLAŠKALIĆ sin Borislava, r. 20. kolovoza . 1975.g. s prebivalištem u Negoslavcima, Ul. oslobođenja bb, po zanimanju učenik, po narodnosti Srbin.

152. ĐORĐE VIŠIĆ sin Nikole, r. 26. veljače 1957.g.u Vukovaru, s prebivalištem u Trpinji, Ul. Manojiova br. 8, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

153. DRAŽEN VORKAPIĆ sin Nikole, r.04. veljače u:1970.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. S. Markovića  br. 201, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

154. KOSTA VRAČARIĆ, sin Njege, r. 23. siječnja 1948.g. u Vinkovcima, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. Pionirska  br. 57, po zanimanju rukovoditelj grupe, po narodnosti Srbin .

155. STEVAN VUKAŠIN, sin Marka r. 28. ožujka 1951.g. Vukovaru, s prebivalištem u Borovu Naselju, Trpinjska cesta bb; po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

156. BRANKO VUKAŠIN sin Marka r. 22. veljače 1949. g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Cvjetno naselje br. 5, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

157. SLOBODANKA VUJANOVIĆ kći Maslić Branka r.01. siječnja 1951.g. u Berku, općina Vukovar, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. I. Andrića br. 22, po zanimanju djelatnica, po narodnosti Srpkinja.

158. STEVO VUKOBRATOVIĆ sin Andrije r. 10. svibnja 1948.g. u Gloždu , općina D. Miholjac, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. V. Nazora br. 13/2, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

159. MAKSIM VOJNOVIC sin Gaje, r. 16. lipnja 1949.g. u Crnom Potoku, općina Vrginmost, s prebivalištem u Vukovaru , Ul. I. L. Ribara br. 88, po zanimanju dje latnik, po narodnosti Srbin.

160. RADE VORKAPIĆ sin Dure r. 28. lipnja 1947.g. u Lovasu, općina Vukovar, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. S. Kovačevića br. 30; po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin

161. ZDRAVKO VUKIČEVIĆ sin Milana, r. 06. travnja 1959.g. u Đakovačkim Hrkanovcima, općina Đakovo, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. TI 4. juli TI br. 7, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

162. SLOBODAN VOJNOVIĆ sin Rade r. 03. srpnja 1949. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. S. Mar br. 115, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

163. STEVAN ZORIĆ sin Petra, r. 13. ožujka 1951.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru , Ul. Dalmatinska br. 47, po zanimanju vozač kamiona, po narodnosti Srbin.

164. NEBOJŠA ZORIĆ sin Stevana, r. 11. Ožujka 1975.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. Dalmatinska br.47 , po zanimanju učenik, po narodnosti Srbin.

165. SINIŠA ZEKANOVIĆsin Dušana, r.11. rujna 1968. godine u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Adica br. 4, po – zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

166. SIMO ZLATAR, sin Stanka, r. 29. veljače 1948.g. u Perni općina Vrginmost, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. Budućnosti br. 26, po’ zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

167. BRANISLAV ŽARIĆ, sin Milenka r. 13. siječnja 1966.g., u Požegi, s prebivalištem

u Osijeku, Dalmatinska br.    54, po zanimanju čuvar, po narodnosti Srbin.

168. SMILJKA ŽIVANOVIĆ kći Kovačević Gojka r. 02. lipnja 1951.g. u Petrovcima , općina Vukovar, s prebivalištem u Vukovaru, S. Radića br. 2, po zanimanju djelatnica, a po narodnosti Srpkinja.

169. JOVAN ŽIVANOVIĆ sin Radoja , r. 15. siječnja 1949.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, S. Radića br. 2, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

170. DEJAN ŽIVANOVIĆ sin Veljka, r. 02. lipnja 1970.g. u Vukovaru, s prebivalištem u Vukovaru, Ul. Sr Supanca br. 67, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin.

171. MILAN ŽEŽELJ, sin Dušana, rod. 1. siječnja, 1928. godine u Erveniku, opć. Knin, s

prebivalištem li Vukovaru, S. Radića kbr. 50, po zanimanju umirovljenik, po narodnosti Srbin, nalazi se u bijegu,

172. ZDENKO ŽDINJAK, sin Vladimira, rod.’ 18.. srpnja, 1952. u Vukovaru, s

prebivalištem u Vukovaru, ul. S. Markovi­ća, kor. 172. po zanimanju  elektromonter, po narodnosti Rusin, nalazi se u bijegu,

173. PAVLE ŠTEKOVIĆ, sin Vasilija, rod. 24. kolovoza, 1954. godine u Ožegovcima,

opć. Pakrac, s prebivalištem u Vukovaru, Pionirska kbr. 84, po zanimanju referent po narodnosti Srbin, nalazi se u bijegu,

Pritvor se temelji na zakonskom osnovu iz čl. 132 st. 2. t. 1,2, 3, 4 ZKP-a. Pritvor po ovome rješenju može trajati mjesec dana, a isti počinje teći od dana uhićenja okr.

II. Temeljem čl. 538 ZKP-a, prema okr. iz t. 1 izreke naređuje se izdavanje tjeralice, jer je u odnosu na sve okr. doneseno rješenje o određivanja pritvora.

Izvršenje naredbe o tjeralici povjerava se djelatnicima PU Vukovarsko-Srijemske.

Po uhićenju okr. isti će se odmah lišiti slobode i privesti u pritvor Okružnog zatvora Osijek.

O b r a z l o ž e n j e

Vojne državno odvjetništvo Osijek stavile je zahtjev za prevođenje istrage protiv okr. Stojanović Ljubinka i dr. radi kriv. djela najtežeg oblika oružane pobune iz čl. 244 st. 1, u svezi sa čl. 235. st. 1 KZRH.

 

U zahtjevu za provođenje istrage Vojne državno odvjetništvo Osijek predložilo je da se spram akr. iz t. 1 odredi pritvor iz zakonskog osnova iz čl. 182 st. 2, t. 1 do r ZKP-a. ,

Prijedlog je osnovan.

Iz stanja spisa proizlazi da se okr. pod t. 1 nalaze na dijelovima teritorija Republike Hrvatske koji su još uvijek privremeno okupirani (Vukovar), pa ta okolnost, te okolnost vrste kaznenog djela koja se okr. stavlja na teret, a. naročito njegove teške posljedice ukazuju na zaključak da se okr. kriju s namjerom izbjegavanja. krivične odgovornosti za kriv. djelo koje im se stavlja na teret (čl. 182 st. 2 tr 1 ZKP-a).

U tijeku istrage: bit će neophodno saslušati više svj. na okolnost inkriminirane djelatnosti okr. pa radi toga postoji osnovana bojazan da bi okr. puštanjem na slobodu (u slučaju njihova uhićenja) mogli ometati istragu utjecanjem na svj. i suučesnike

(čl.. 182 st. 2 t. 2 ZKP-a)

Vrsta kriv. djela koja se okr. stavlja na-teret, a naročito njegove posljedice, te okolnost da su dijelovi teritorija RH, gdje su okr. počinili kriv. djelo još uvijek privremeno okupirani predstavlja u svom zbiru osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da, bi ekr. puštanjem na slobodu (nakon uhićenja)mogli po­

Težina kriv.d jela koja se okr. stavlja na teret, te njegove posljedice ( zapriječena kazna zatvora do 15 godina ) te način izvršenja kriv.djela, dovele su do takovog uznemirenja  građana, da je radi nesmetanog vođenja kriv. postupka prijeko potrebno određivanje pritvora

( čl. 182. st. 2 t. 3 ZKP-a )

 

U Osijeku, 17. siječnja, 1994.

 

ISTRAŽNI VOJNI SUDAC:

DRAGO GRUBEŠA v.r.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 24 sata od prijema pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi izvanraspravnom vijeću ovoga suda i ne odlaže izvršenje rješenja.

 

DNA:

  1. Okr. – po uhićenju
  2. Uprava zatvora – po uhićenju
  3. VDO Osijek
  4. PU Vukovarsko-Srijemska

Za točnost otpravka – ovlašteni djelatnik

Vinko Vranješ

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -