- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Vojnic – KA 0029

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj: 511 – 05 – 02/2 – 11 – K  – 365/92.

Datum: 20. 03. 1992. godine

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K  A  R  L  O  V  A  C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Ime i prezime: Željko Knežević

Otac: Dušana

rođen dana 22. 03. 1962. u Mlakovcu, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Karlovcu, ulica Mlakovac bb, općina Karlovac, narodnost: Srbin, zanimanje: KV tokar

zbog krivičnog djela iz članka 144. preuzetog krivičnog zakona – ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

n  a      n  a  č  i  n   što je kao zatvorski stražar tzv. ”milicije – SAO Krajine” u zatvoru u Vojniću u periodu od 10. mjeseca 1991. godine nadalje kršeći Pravila Međunarodnog prava dozvolljavao ulazak u prostorije zatvorenicima pripadnicima nelegalnih vojnih formacija koji su vršili fizičko i psihičko maltretiranje zatvorenika.

P  r  i  l  o  z  i  :

  1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx,
  2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx,

Opis činjeničnog stanja:

Prijavljeni KNEŽEVIĆ ŽELJKO bivši djelatnik Okružnog zatvora u Karlovcu gdje je radio do 31. 07. 1991. godine na poslovima i radnim zadacima pravosudnog policajca kada je samovoljno napustio posao i dobrovoljno pristupio nelegalnoj formaciji tzv. ”miliciji – SAO Krajine”, te kao takav je radio u zatvoru Vojnić kao stražar.

Za vrijeme vršenja svoje službe kao čuvar u zatvoru Vojnić najčešće je bio u smjeni zajedno sa KOSIJER MILANOM kojemu je dozvoljavao fizičko i psihičko maltretiranje zarobljenika. Isto tako prijavljeni je za vrijeme dužnosti dozvoljavao ulazak u prostorije sa zarobljenicima pripadnicima nelegalnih oružanih formacija (JA, TO, ”milicija SAO Krajine”) kojima je dozvoljavao maltretiranje i tuču zarobljenika, prijetnje smrću, te tjeranje na pjevanje četničkih pjesama.

Obradom je utvrđeno da je prijavljeni KNEŽEVIĆ ŽELJKO takve aktivnosti vršio od početka 10. mjeseca do kraja 02. mjeseca 1992. godine.

Na osnovu naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni KNEŽEVIĆ ŽELJKO počinio krivično djelo iz članka 144. preuzetog krivičnog zakona – ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Da se radi o obilježjima gore pomenutog krivičnog djela potvrđuju se izjave na osnovu kojih su sastavljene Službene bilješke (Prilog: 1. i 2.)

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOGA: 2 –

 

NAČELNIK

POLICIJSKE UPRAVE

Ivan Štajduhar

 

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -