- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Vojnic – KA 0026

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

ODJEL KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 

Broj: 511-05-04/2-K-313/95

Datum: 14.08.1995.g.

 

 

 1. VOJNOM  TUŽITELJSTVU
 2. VOJNOM ISTRAŽNOM SUCU

 

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana _151__. stav _6_ Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. ĐURO NOVAKOVIĆ  , zvani __ __,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Simo i majka _ Milka rođene _Tumbaš__

rođen dana  30.09.1948. u Veljunska Glina općina   _Vojnić_ ,R   Hrvatska ,

stanuje u _Veljunska Glina ulica  _Veljunska Glina broj   14 , općina Vojnić  ,

narodnost Srbin  , državljanin RH zanimanje poljodjelac

obiteljske prilike oženjen, jedno dijete

 

 

lišen slobode dana 13.08.1995. u 12,00 sati istražnom sucu vojnog suda u Karlovcu dana 18. 8. u 1000

 

zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZ RH-e ”oružana pobuna”.

 

 

Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni Novaković Đuro počinio kazneno djelo oružane pobune opisano u čl. 235.st. 1. KZ RH-e na taj način što je tijekom lipnja 1991.godine dragovoljno pristupio paravojnim srpskim postrojbama tzv. ”SAO Krajine”, na području Vojnića u sastavu kojih je bojno djelovao protiv legalnih organa vlasti Republike Hrvatske do dana zarobljavanja, čime je ugrozio Ustavom utvrđeni poredak i ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske.

 

 

D O K A Z I :

 

 1. Sa osumnjičenim je obavljen informativni razgovor o čemu je sačinjena Službena bilješka – vidi prilog 1

 

 

OSTALE PRIKUPLJENE OBAVIJESTI

 

 1. Osumnjičeni je liječnički pregledan o čemu je sačinjeno Izvješće – vidi prilog 2.-

 

 

 

Prilog:  2.

 

 

 

OVLAŠTENA SL. OSOBA:                                                            N A Č E L N I K:

Joso Cindrić                                                                                                   Pavo Vidović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kio-183/95-3

Zapisnik o ispitivanju okrivljenika

od 18. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Zvonimir Matan                                                        NOVAKOVIĆ ĐURO

 

Zapisničar: Ivana Kodrić Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

Početak u 15,30 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: Novaković Đuro

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:       Simo, Milka r. Tumbas

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Veljunska Glina 14, općina Vojnić

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  30.09.1948. u Glina

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen Zoricom, jedno dijete 17.g.

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: 2 OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           kuća, 7 rali zemlje

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              nije služio

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

 

 

Upozoren u smislu čl. 62 st. 2 i čl. 208 st. 2 i 3 ZKP-a, brani se:

 

 

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac broj Kt-420/95 od 18.1995. te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upučen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju . Branitelja neće uzeti

Zatim se brani:

Ja sam početak ovog rata dočekao baveći se poljoprivredom u Glini kod kuće, a kada sam rat započeo 1991. niti sam se ja javio u bilo koju vojnu službu niti me tko dirao ili pozivao. Naime, ja uopće nisam služio vojni rok kada je bilo vrijeme za to zbog bolesti, a pored toga zadnjih nekoliko godina sam imao i bruh što je slučaj i sada, pa kada su to znali ostao sam kod svoje kuće sve do 6. mj .1992. kada sam mobiliziran , tada sam dobio pismeni poziv, i odmah sam bio raspoređen u pozadinsku službu upravo zbog lošeg zdravlja te sam bio na dužnosti u kuhinji koja je bila smještena u prostorijama poduzeća “Jugokeramika” u Vojniću. Odmah po

mobilizaciji zadužio sam PAP i SMB uniformu. U toj sam službi ostao sve do sada. Nisam ja tu bio neprekidno nego bi bio u toj službi po 15 dana, mjesec dana i li 2 mj. pa ,bi me onda otpustili kući i opet poziva li u pravilu kada je bila proglašena borbena gotovost. Tako sam zadnji put mobiliziran negdje 10.7.1995., te sam onda ostao u vojsci do zarobljavanja.

Za sve vrijeme rata nikada nisam bio upućivan nigdje gdje bi se vodile borbe niti sam učestvovao u borbama. Ne sijećam se točnog datuma ali kada je zbog ofenzive nf započela

sveopća panika i bježanje ja sam iz Vojnića kraj svoje vojne jedinice pobjegao kući. Već je više ljudi otišlo iz sela, ja moja porodica je bila tu onda sam ja krenuo u šumu po drva jer ih nije bilo kod kuće i to volovskom zapregom, i kada sam se navečer vratio kući više u selu nikoga nije bilo pa niti svoju porodicu. Već se tada čula pucnjava sa raznih strana. Ostao sam kod kuće 2 – 3 dana i kada sam ustanovio da nikoga nema i sam samo odlučio da krenem prema Bosni. Međutim sve dok sam bio u šumi na nedjelju susreo sam pripadnike HV koji sam se i predao time da sam bio obučen u civilno i nenaoružan. PAP sam jednostavno bacio u živicu. Dakle ja sam praktičkim lišen slobode 13.8.1995. Potom sam odveden u neko sabirno mjestu izvan Vojnića , pa u Ozalj i konačno ovamo u Karlovac. Sada ne znam gdje mi se nalazi porodica.

To je sve što imam za izjaviti.

 

Upozoren u smislu čl.77. ZKP ne tražim da čitam zapisnik.

 

Dovršeno.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                        OSUMNJIČENI:

 

 

 

 

 ———————————————————————————————————————————

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-420/95

Karlovac, 27. rujna 1995.godine.

ASM/KŠ

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2. Zakona o krivičnom postupku podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

NOVAKOVIĆ ĐURE sina Sime i Milke rođene Tumbas

rođ. 30.9.1948. godine u Glini sada prebiva u Veljunskoj

Glini kbr. 14, općina Vojnić poljoprivrednik otac jednog mldb.

djeteta, Srbin, drž. RH sada u pritvoru kod Okružnog

zatvora u Karlovcu od 18.8.1995. od 10,00 sati

 

da je:

 

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine na području Vojnića, bio pripadnik 21. Kordunaškog korpusa, 11. brigada pozadinski vod paravojske tzv. “RSK”, sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te se je u odori i sa oružjem borio se protiv Hrvatske vojske i redarstvenika za vrijeme akcije “Oluja”,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom -označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

Stoga

 

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

 

2) da se na glavnu raspravu privede okrivljenik Novaković Đuro

 

3) da se temeljem članka 182 stavak 2. toč. 1.. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika Novaković Đure produži pritvor.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovačka privela je istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu Novaković Đuru, te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235. stavak 1. KZ RH.

Protiv Novaković Đure provedena je istraga i određen pritvor.

Okr. Novaković Đuro u svojoj obrani priznaje izvršenje kriv. djela koje mu se stavlja na teret. Obzirom da je bio lošeg zdravlja da je tek u 6. mj. 1992. godine mobiliziran i tada je zadužio PAP i SMB uniformu te je raspoređen na dužnost u kuhinju. Na toj dužnosti da je ostao do uhićenja. Na službi da je bio određeni period onda je bio neko vrijeme kod kuće a u pravilu je na dužnosti bio kada bi bila proglašena borbena gotovost. Zadnji put je otišao na dužnost 10.7.1995. godine i gdje je ostao do zarobljavanja. Kada je počela akcija “Oluja” ne s

sjeća se koji je to dan bio kada je već bila vidljiva panika da je i on iz svoje jedinice pobjegao kući da se skrivao u šumi i imao namjeru krenuti prema Bosni ali tada da su ga uhitili pripadnici HV a on da je tada bio u civilu i nenaoružan.

Posebno napominje da cijelo vrijeme nije učestvovao u nikakvim bormama.

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da je okrivljenik počinio kazneno djelo koja mu se stavlja na teret.

Na osnovu svega iznjetog smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da je okrivljenik očito bio naoružan i što je potpuno nespomo bio je protivnik uspostave legalne vlasti RH na tom području, te kao pripadnik pozadinskog voda a u sastavu 21. Kordunaškog korpusa radio u kuhinji i na taj način učestvovao u oružanoj pobuni proti RH.

Radi se dakle o osobi koja je organizirano očito s oružjem na opisani način sudjelovala u pružanju otpora legalnim vlastima, pa samim time smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da je okrivljenik počinio kazneno djelo iz članka 235. stavak 1. KZ RH.

Kako se radi o pripadniku neprijateljskih postrojbi, a još uvijek se na pojedinim okupiranim područjima vrše oružani napadi, a također se napadi vrše i sa područja Bosne, to smatramo da je itekako prisutna opasnost od bijega, te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljenik ponoviti djelo, pa je u odnosu na okrivljenika temeljem članka 182. stavak 2. točka 1. potrebno produžiti pritvor.

Kako su, dakle, u ponašanju okrivljena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana ina zakonu osnovana.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković-Moćan

——————————————————————————————————————–

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

 

Broj: – 298/95-7

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovoga suda Mladena Kosijer kao predsjednika vijećaj te Juraja Boljkovac i Marijana Janjac, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. NOVAKOVIĆ ĐURE, zbog kriv.djela iz 51. 235.st.1. KZRH, nakon provedne glavne i javne rasprave, zakazane povodom optužnice VT Karlovac br.KT-420/95 od 27. rujna 1995.god., dovršene dana 13. listopada 1995.god., u prisutnosti zamjenika VT KIc. Antona Stanković-Moćan, okrivljenika osobno uz branitelja po službenoj dužnosti Jadranke Dizdarević, odvjetnika iz Karlovca,

 

 

p r e s u d i o  j e

Okr. NOVAKOVIĆ ĐURO. sin Sime i Milke rod. Tumbas.

rođ.30.9.1948.god. u Glini,prebiva u Veljunskoj Glini kbr.14.,

općina Vojnić, Srbin, drž. RH,

 

 

k r i v   j e

 

što je:

 

i nakon 10. svibnja 1995.god. na području Vojnića, bio pripadnik 21. kordunaškog korpusa, 11. brigade, pozadinski vod paravojske tzv. “Republike Srpske Krajine” obnašao dužnost kuhara: zadužio oružje i odoru: a sve sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupiran o područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

čime je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 235.st.1. KZRH:

pa se temeljem istog zakonskog propisa

 

o s u đ u j e

na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

 

 

 

Temeljem čl. 45. OKZRH u izrečenu kaznu zatvora uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru počam od 18. kolovoza 1995.god.

Temeljem čl. 90. st. 4. ZKP-a okr. se oslobađa snašanja troškova kriv. postupka te isti padaju na teret proračuna.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

VT Karlovac optužnicom br.KT-420/95 od 27.rujna 1995.god. optužilo je Novaković Đuru radi krivičnog djela iz čl. 235.st.1. KZRH, kako je to pobliže opisano u izreci presude.

Okr. Novaković Đuro u svojoj obrani priznaje izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret. Obzirom da je bio lošeg zdravlja da je tek u 6 mj. 1992.god. mobiliziran i tada je zadužio PAP i SMB uniformu, te je raspoređen na dužnost u kuhinju. Na toj dužnosti je ostao do uhićenja. Na službi je bio određeni period, a onda se kod kuće bavio poljoprivredom, a u pravilu je na dužnosti bio kada je bila proglašena ‘:borbena gotovosti. Zadnji put je otišao na dužnost dana lo.7.1995.g., gdje je ostao do zarobljavanja. Kada je počela akcija ”Oluja”, ne sjeća se koji je to dan bio, došlo je do panike i on je iz svoje jedinice pobjegao kući, te se skrivao u šumi i imao namjeru .krenuti prema Bosni, ali su ga tada uhitili pripadnici HV, te je tom prilikom bio u civilu i nenaoružan. Posebno napominje da cijelo vrijeme nije učestvovao u nikakvim borbama.

U dokaznom postupku izvršen je uvid u medicinsku dokumentaciju na listu br.5.

Na osnovu ovakovog postupka utvrđeno je da je okr. počinio utuženo krivično djelo.

Iz medicinske dokumentacije proizlazi da okrivljenik nema znakova zaraznih bolesti, niti nekih svježih povreda.

Analizom provedenog postupka vidljivo je da u akciji oslobađanja zv. ”Oluja”, kada je zarobljen po pripadnicima HV na samom početku akcije nije sačinjeno izvješće o lišenju slobode a niti izdata potvrda o oduzimanju bilo kakovog oružja.

Iluzorno je za očekivati da bi se mogli pronaći neki svjedoci, kada je notorna činjenica da su svi njegovi sumještani, kao i obitelj pobjegli u koloni prema BIH, a kasnije Srbiji. Međutim, obzirom na njegovu obranu i priznanje vidljivo je da ja nakon mobilizacije pa sve do akcije “Oluja” bio pripadnik pozadinskog voda; gdje je obnašao dužnost kuhara, a tada je također dobio i oružje i odoru. Nije potrebno da je direktno učestvovao u nekim borbama, ali je jasno da i kuhar, kao i dio logističke podrške predstavlja sastavni dio vojnih formacija u koje je okr. bio uključen. Što se subjektivnog odnosa tiče, valja napomenuti da je to obnašao kad god je bila ‘!borbena gotovost” kroz dulje vremensko razdoblje, gotovo tri godine, a kroz to vrijeme postojala je mogućnost informiranja i potpuno je znao koji je krajnji cilj takovih vlasti a to je sprečavanje uspostave pravnog poretka RH na to  tada privremeno okupiranom području. Stoga je po mišljenju ovoga suda okr. i takovim svojim učestvovanjem ostvario bitna obilježja utuženog djela.

Kod odmjeravanja kazne sud je imao u vidu iskreno priznanje okrivljenika, da je otac jednog mldb. djeteta, da sa je obitelj napustila i da ipak njegov intenzitet učestvovanja nije

u pozadini kao kuhara bio istovjetan sudioniku na prvoj crti bojišnice, a što je sve imalo odraza u izrečenoj minimalnoj predviđenoj kazni, za koju smatra da će se istom ostvariti svrha kažnjavanja.

Temeljem navedenih propisa u izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u pritvoru, a budući je isti bez sredstava, odlučeno je da trošak pada na teret proračuna.

U Karlovcu, 13. listopada 1995.god.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić                                                                                  Mladen Kosijer

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana primitka iste. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka, putem ovog suda na Vrhovni sud RH.

 

 

 

Dna:

 1. VT Klc na KT-420/95
 2. Novaković Đuro, Okr. zatvor Karlovac
 3. Jadranka Dizdarević, odvj. iz Klc.

 

 

 

N:

 1. Presuda nepravomoćna
 2. Vidi up. K.
 3. Dostavi kao gore
 4. Kal. 8. dana

Klc., 17.10.’95.g.

 

Sudac:

 

 ————————————————————————————————————————-

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broi: I Kž-790/1995-3

 

PRESUDA I RJEŠENJE

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Šibl Neve, kao predsjednice vijeća, te Gudelj Milana, Potrebica Ante, Vrbetić Vesne i Garačić Ane, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Novaković Đure zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 13. listopada 1995. K-298/95-7, u sjednici održanoj 24. siječnja 1996., saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Papac Balda,

 

presudio i riješio je:

 

I. U povodu žalbe opt. Novaković Đure, po službenoj dužnosti, preinačuje se presuda suda prvog stupnja i izriče:

 

protiv opt. Novaković Đure (ostali podaci kao u presudi suda prvog stupnja) na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP

 

OPTUŽBA SE ODBIJA

 

da bi i nakon 10. svibnja 1995. godine na području Vojnića bio pripadnik 21. kordunaškog korpusa, 11. brigade, pozadinski vod paravojske tzv. “republike srpske krajine”, obnašao dužnost kuhara, zadužio oružje i odoru, a sve sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske,

pa da bi time počinio krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Na temelju čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnog postupka iz čl. 87. st. 2. toč. 1. do 5. ZKP padaju na teret proračunskih sredstava.

II. Uslijed odluke pod I. protiv opt. Novaković Đure ukida se rješenje o produljenju pritvora od 13. listopada 1995. K-298/95.

III. Uslijed odluke pod I. i II., žalba opt. Novaković Đure postala je bespredmetna.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Pobijanom presudom Vojni sud u Karlovcu oglasio je krivim opt. Novaković Đuru zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, pobliže opisanog u izreci te presude, te ga na temelju tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Na temelju čl. 45. st. 1. OKZRH optuženiku je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 18. kolovoza 1995., pa dalje.

Protiv te presude žalbu je podnio optuženik zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje.

Državni odvjetnik Republike Hrvatske, vraćajući spise prema čl. 360. st. 2. ZKP, stavio je prijedlog da se žalba optuženika odbije kao neosnovana i potvrdi presuda suda prvog stupnja.

Ispitujući pobijanu presudu suda prvog stupnja, prema čl. 366. ZKP, po službenoj dužnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja utvrdio je da je optuženik obuhvaćen Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 30. prosinca 1995. godine br. 95-2526/1 o pomilovanju za krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Naime, na temelju čl. 98. podstavak 5. Ustava Republike Hrvatske i čl. 1. Zakona o pomilovanju, Predsjednik Republike Hrvatske donio je 30. prosinca 1995. godine, na prijedlog ministra pravosuđa, Odluku o pomilovanju oslobođenjem od kaznenog progona i za opt. Novaković Đuru protiv kojeg se vodi kazneni postupak u Vojnom sudu u Karlovcu zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Kako iz činjeničnog opisa djela proizlazi, da je opt. Novaković Đuro nakon 10.

svibnja 1995. godine na području Vojnića sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske, optuženik je za takvo djelovanje, odnosno krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, obuhvaćen pomilovanjem iz citirane Odluke Predsjednika Republike Hrvatske, kao apsolutnom smetnjom za daljnje vođenje krivičnog postupka. Na ovu okolnost i sud drugog stupnja (čl. 366. ZKP) pazi po službenoj dužnosti, te sukladno tome donosi odgovarajuću odluku, u ovom slučaju presudu kojom se optužba odbija.

S obzirom da je protiv optuženika optužba odbijena, na temelju čl. 377. st. 3. ZKP u svezi s čl. 343. st. 3. ZKP, protiv opt. Novaković Đure ukinuto je rješenje o produljenju pritvora.

Zbog svega izloženog žalba opt. Novaković Đure postala je bespredmetna.

S obzirom na izloženo, na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP trebalo je donijeti presudu kojom se protiv optuženika optužba odbija i na temelju čl. 377. st. 3. ZKP protiv njega ukida

pritvor, odnosno presuditi i riješiti kao u izreci ove presude i rješenja (čl. 377. st. 1. i 3. ZKP).

U Zagrebu, 24. siječnja 1996.

 

 

Zapisničar:

Vinja Ileana v.r.

 

Predsjednik vijeća:

Šibl Neva v.r.

 

 

Suglasnost ovog prijepisa s izvornikom ovjerava

Viši administrativni referent

Štefica Klepac

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -