- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Vocin – BJ 004

INDICIJE O POČINJENOM KAZNENOM DJELU

PODACI O POČINITELJIMA:

1. VELJKO VUKELIĆ, sin Nikole, rođen 03. 03. 1958. u Virovitici

2. BORIVOJE RADOSAVLJEVIĆ, sin Dušana, rođen 06. 07. 1957. g. u Osijeku

3. DRAGOMIR KELEUVA, sin Paje, rođen 22. 04. 1955. u Novoj Bukovici

4. BORIVOJE LUKIĆ, sin Joce, rođen 05. 04. 1947. u Slatinskom Drenovcu

5. MILAN GRAOVAC, sin Petra, rođen 31. 05. 1946. u G. Daruvaru

6. SLOBODAN RADOŠEVIĆ, sin Jovana, rođen 22. 02. 1958. g. u Voćinu

7. LJUBOMIR MAKARIĆ, sin Veljka, rođen 08. 02. 1960. g. u Lisičinama

8. MILOVAN BOJČIĆ, sin Andrije, rođen 26. 06. 1962. g. u Kraskoviću

9. RAJKO CRNOBRNJA, sin Laze, rođen 13. 07. 1956. u Ćeralijama

10. SAVO TANOVIĆ, sin Budimira, rođen 08. 06. 1962. u Višnjici

11. STEVO IVKOVIĆ, sin Jakova, rođen 01. 02. 1933. u Slatinskom Drenovcu

12. MILAN CRNOBRNJA, sin Đure, rođen 20. 10. 1952. u Krivaji

13. LJUBISAV OBRADOVIĆ, sin Goluba, rođen 23. 09.1956. g. u Osijeku

14. MILAN JURIŠIĆ, sin Branka, rođen 20. 02. 1948. u Pušini

15. RAJKO BOJČIĆ, sin Marka, rođen 20. 09. 1948. u Humu

16. SAVO RADOŠEVIĆ, sin Steve, rođen 25. 11. 1925. u Voćinu

17. BRANISLAV BOLIĆ, sin Bože, rođen 13.04.1962. u Gornjim Meljanima

18. ILIJA DRAGIČEVIĆ, sin Relje, rođen 08.02.1960. u Balincima

19. RANKO DRAGOJEVIĆ, sin Marka, rođen 1957. g. u Voćinu

20. SLOBODAN RADMILOVIĆsin Petra, rođen 01. 06. 1961. g. u Macutama

21. JOVAN KOVIĆ, sin Gaje, rođen 12. 11. 1957. g. u Đuričićima

22. GORAN BOSANAC, sin Marka, rođen 22. 08. 1962. u Ćeralijama

MJESTO POČINJENJA DJELA: područje Podravske Slatine i Voćina i područje Papuka

VRIJEME POČINJENJA DJELA: siječanj – prosinac 1991. god.

OPIS POČINJENOG DJELA:

Imenovani su počinili sljedeća djela:

1)

U vremenskom razdoblju od siječnja pa zaključno s prosincem 1991. godine na području Podravske Slatine i Voćina, te u selima na sjevernim obroncima Papuka, posebno selima Pušina, Krasković, Slatinski Drenovac, Curičići, Gornji Meljani, Sekulinci, Dobrići, Kometnik, Macute, Bokane, Ceralije, Lisičine i Hum

a) osnovali oružanu formaciju XII. Slavonsku udarnu brigadu sa svim jedinicama, posebnim i pratećim službama koje čine jednu samostalnu brigadu u ratnim uvjetima,

b) ustrojili i koncipirali radi teritorijalne obrane u ratnim uvjetima sa svim pozadinskim službama uključujući tu službe opskrbe i medicinsku službu,

c) prema popisima teritorijalne obrane Podravska Slatina i lokalnih ogranaka SDS-a, a u okviru ranije sačinjenog plana i rasporeda, izvršili na navedenom teritoriju mobilizaciju i novačenje za rad i druge službe sposobnih pojedinaca srpske nacionalnosti i uključili ih u odgovarajuće ratne jedinice i službe, te vršili njihovu obuku,

d) izvršili dopremu ratne opreme, teškog i lakog naoružanja iz vojarni u Našicama i Podravskoj Slatini, te s istim naoružali odgovarajuće jedinice,

e) vršili razradu, zatim organizirali i vodili oružane napade na postrojbe hrvatske vojske i policije u Podravskoj Slatini i u drugim okolnim selima,

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -