- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Trebinja – KA-0033

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj 511-05-02/2-8-K-372/92.

Datum 19. 03. 1992.

 

O K R U Ž N O M    JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

JOSIP MATIJEVIĆ otac Đuro

rođen dana 11.06. 1937. u Gornjoj Trebinji , općina Karlovac Hrvatska , stanuje u Gornja Trebinja , ulica Gornja Trebinja broj 22 , općina Karlovac,  narodnost Srbin

 

z b o g   krivičnog djela    iz člana 236. F  KZ RH-a – Oružana pobuna

 

na način što dobrovoljno pristupio nelegalnim neprijateljskim formacijama tzv. „TO Trebinja“ s namjerom ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilog:

 

 1. Zapisnik o uzimanju izjave od xxxxxxxxxxxxxxx dana 12.03.1992. godine
 2. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa Lalić Nikolom, dana 03.03.1992. godine

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Dana 03.03.1992. godine obavljen je informativni razgovor u Policijskoj upravi Karlovac sa povratnikom xxxxxxxxxx na okolnosti njegovog boravka na području TZV „SAO Krajine“ – Trebinje. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx po nacionalnosti Srbin.

Dana 12.03.1992. godine obavljen je informativni razgovor u Policijskoj upravi Karlovac na okolnosti povratka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx iz rodnog mjesta Trebinje gdje je isti boravio tokom 10. mjeseca 1991. godine.

Na osnovi takvih činjenica zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Tijekom 10. mjeseca 1991. godine prijavljeni Matijević Josip učestvovao je kao pripadnik nelegalne neprijateljske formacije tzv. „TO Trebinja“ zajedno s drugim mještanima u postavljanju barikada te vršenju danonoćnih  straža i kontroli ulazaka građana u navedeno mjesto, pri čemu je isti bio i naoružan te obučen u SMB uniformu (Prilog: 1. i 2.). Isti je zajedno sa bratom Dušanom te Borom Breberinom primoravao Marinka Vrbana (Hrvata mještana Gronje Trebinje) da ide na stražu te da mora biti na barikadama.

Prema postojećim operativnim saznanjima prijavljeni Matijević Josip i dalje učestvuje u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske kao pripadnika tzv. „TO Trebinja“.

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je isti počinio krivično djelo iz članka 236. F KZ RH-a – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost, a o svim naknadnim saznanjima biti ćete pravovremeno obaviješteni putem posebnog izvješća.

Prilog: 2                                                                                                          N A Č E L N I K

POLICIJSKSE UPRAVE

Dr Ivan Štajduhar

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava Karlovac

Odsjek za suzbijanje gospodarskog kriminala

Broj 511-05-02/2-8- K-372/92.

Datum 12. 03. 1992.

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

 

Sastavljen u ime Policijske uprave Karlovac dana 12. 03. 1992. godine, u prostorijama  PU Karlovac

 

Prisutni su:

Ovlaštena osoba: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapisničar: Grgat Tanja

 

Započeto u 08,30 sati.

Građanin xxxxxxxxxxxxxx ime oca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrođen xxxxxxxxxxx u  Trebinju

 

u vezi s navedenim predmetom dao je slijedeću izjavu:

 

„Dana 03.10.1991. godine krenuo sam u Trebinje iz razloga da uberem krumpir. Pošto se nisam mogao vratiti zbog blokada cesta, te kasnije agresije na Karlovac ostao sam u Trebinji u kući xxxxxxxxxxx, pošto ja svoje kuće nemam, a isti mi je susjed u Karlovcu. Sa xxxxxxxxxxxxxx proveo sam tamo 3-4 tjedna koji je nakon toga nestao i nije  se više vraćao, a znam da mi je samo rekao da ide telefonirati negdje iz Bosne ženi u Karlovac. Za vrijeme mog boravka u Trebinji pošto nisam imao dovoljno novaca hranili su me ŠTEFANČIĆ MARKO i IVAN, te MILEVA KRIVOKUĆA.

Početkom 10. mjeseca 1991. godine  u Trebinje, Knez Goricu, te Vukmanić (?) dolazila je milicija SAO Krajine i pretresala kuće svih mještana koji nisu bili uključeni u neke od njihovih formacija iz razloga pronalaska oružja. Pošto nitko od Hrvata nije napustio Trebinje, nisu im ništa oduzimali iz kuća jedino su ih prilikom tih pretresa zastrašivali i bili grublji prema njima (Hrvatima). Koliko znam jedino je vikendica od MARINKA kojem ne znam prezime, ali je iz CRNKOVIĆA opljačkana vikendica pošto mu je sin u MUP-u a žena Hrvatica.

Za vrijeme mog boravka u Trebinji od 03.10.1991. godine do 11.03.1992. vidio sam slijedeće osobe u vojnim uniformama (SNB):

 1. KARAPANDŽA MILE, – radio u „Kordunu“, oko 34-35 godina
 2. KARAPANDŽA VLADO – od bivšeg matičara sa Vukmanića sin
 3. KARAPANDŽA CVIJO – oko 35-36 godina
 4. MIĆA VUKOV, – poljoprivrednik, oko 40-45 godina
 5. KARAPANDŽA NIKOLA, – bio električar, oko 30 godina
 6. REBIĆ …       – radio u „Automehanici“ na Ilovcu, 25-26 godina
 7. BREBERINA BORO, sin od NINE učiteljice sa Popović Brda, komandir TO za Popović Brdo, Skakavac, Trebinje, Utinja
 8. JOSO MATIJEVIĆ, – poljoprivrednik iz Gornjeg  Trebinja,
 9. DUŠAN MATIJEVIĆ, – iz Sajevca, radio na Švarči u bolnici kao portir,

10.  OBRANOVIĆ IVAN, – (Hrvat) doborvoljno pristupio u TO, na željezničkoj stanici u Skakavcu ima kuću

11.  VUKELIĆ NIKOLA – i njegov sin – NIKOLA radio u „Žitoproizvodu“ kao vozač

12.  LALIĆ JOVO – pozadina, popravlja oružje

13.  NIKOLA BREBERINA – iz Karlovca, star oko 50 godina,

14.  NENAD TOMAŠEVIĆ – bio stražar u Trebinji sada u Komandi  u Skakavcu

15.  CVJETIČANIN RANKO –

16.  MARINKO VRBAN – (Hrvat) – bio primoran od JOSE MATIJEVIĆA, njegovog brata DUŠANA, BORE BREBERINE da 8 dana ide na stražu, nakon toga isti je bacio pušku i odbio da to dalje radi a prije nego što sam dolazio vidio sam ga da obrađuje zemlju, živ i zdrav.

17.  BOBIĆ PAJO – vozi kamion snabdjeva TO svih sela

18.  DUŠAN KRIVOKUĆA – i njegov sin kojem ne znam ime – pokvaren, zao stariji čovjek star oko 60-65 godina, komandir starijim ljudima na željezničkoj stanici u Skakavcu, vrbuje mlade ljude za TO,

Za vrijeme mog boravka u Trebinji u 4 navrata sam išao u Skakavac po namirnice u

dućan kraj željezničke stanice. Na izlazu iz sela stajala je redovna vojska kojoj sam pokazao legitimaciju i oni su me pustili da idem dalje do Skakavca u trgovinu. Mlada je vojska bila na tom punktu (ulazu u selo) do kraja 01. mjeseca, te su se nakon toga povukli prema Topuskom a zamijenila ih je Teritorijalan obrana – mještani. Putem za Skakavac do trgovine i natrag tih 4 puta viđao sam uniformirane osobe iz okolnih sela koje bih prepoznao da ih vidim, ali im ne znam imena.

Poštara MIĆU iz Skakavca sam vidio u rezervističkoj uniformi kada sam išao zadnji puta po namirnice u 02. mjesecu 1992. godine, njega sam zatekao  u gostionici MATIJEVIĆ RADENKA.

BASARA JOVO – inženjer iz „Jugoturbine“, stanovao u Kragujevačkoj – komandir je

Trebinjskog voda

To što sam se vratio mogu zahvaliti SLAĐANI KARAPANDŽI, staroj oko (nečitko)

godine koja je inače iz Karlovca, Medulićeva ulica pošto je dolazila jedanput tjedno kod oca i majke u Trebinju, te je saznala da sam 3 puta bio operiran zbog raka na jeziku. SLAĐANA radi kao sekretarica u komandi TO u Skakavcu a sada u Kamenskom pošto su ušli u civilnim kućama nakon što je vojska otišla iz Kamenskog, te je isposlovala da me kao bolesnu osobu prebace u Karlovac. Iz Trebinje za Turanj vozio me šofer Crvenog križa iz Popović brda i bolničar PRUGINIĆ ĐURO što je nekada radio na Švarči kao bolničar. Oni su me doveli na Turanj 11.03.1992. godine, te sam tamo zajedno sa 1 starcem iz Kamenskog predan uz prisustvo Europskih promatrača na našu stranu tj. Hrvatskoj vojsci.

Preuzeo nas je direktor Socijalnog rada, djeda je smjestio u bolnicu, a mene odveo u Križanićevu gdje je smješten socijalni rad, uzeo moje podatke i pusti me kući.

Zapisnik sam saslušao po diktatu te na istog nemam primjedbi i u znak suglasnosti ga vlastoručno potpisujem“.

Završeno u 10.30 sati.

 

Ovl. službena osoba:                             Zapisničar:                                Građanin:

xxxxxxxxxxxxxxx                              Grgat Tanja                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 


 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

Sastavljena dana 03.03.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac, a u

svezi ponovljenog informativnog razgovora sa LALIĆ NIKOLOM.

(Prilog Službena bilješka broj 1).

Dana 03.03.1992. godine obavljen je informativni razgovor sa Lalić Nikolom na

okolnosti njegove odsutnosti iz Karlovca, te je isti izjavio slijedeće:

„Dana 04.10.1991. godine otišao sam u Gornju Trebinju na vikendicu da bih obavio

neke jesenske radove u namjeri da se vratim ponovno u Karlovac. Međutim dolaskom u Gornju Trebinju narednih dana došlo je do zapreka cestovnog prometa prema Karlovcu tako da se nisam mogao vratiti. U Gornjoj Trebinji boravio sam do 28. 10. 1991. godine. Dok sam dole boravio bio sam primoran davati seoske straže sa slijedećim osobama : KRAPANDŽA MILE, iz Gornje Trebinje 29, a inače je stanova u Karlovcu, Medovićeva 5, bio zaposlen u „Kordunu“, LALIĆ JOVO, Gornje Trebinje 23, bio zaposlen u Karlovcu  u “Kordunu“, MATIJEVIĆ JOSIP i MATIJEVIĆ DUŠAN, iz Gornje Trebinje broj 22, Matijević Josip bio komandir straže.

Deset dana držao sam stražu, a zadatak mi je bio da se motri put te u slučaju da neko naiđe pucati u zrak da upozorim ostale.

Sredinom 10. mjeseca kada sam išao u Vojnić po neke namirnice sreo sam u Vojniću PAIĆ TOŠU u uniformi, MARKA CIJETIĆA, isto tako u uniformi sa dugom bradom, SIKIRICU JADRANA, koji je bio u civilnoj odjeći, te ČURČIJU NIKOLU koji je bio obučen SNB uniformu.

Za vrijem mog boravka na navedenom području vidio sam slijedeće osobe koje su surađivale sa neprijateljskom stranom:

 1. Boro Breberina, komandir
 2. Nikola Breberina, otac Bore, politički komesar
 3. Nikola Vignjević, (Kokošar) vidio sam ga bez uniforme sa oružjem
 4. Tomašević Nenad, u civilu bio je stražar
 5. Đuro Berberina viđao sam ga u civilu, ali on je nekakva važna osoba
 6. Čurčija Nikola, zaduživao sa naoružanjem/ ekonom
 7. Klipa Čedomir zvani Čedo, vidio sam ga u uniformi JNA on je bio glavni za organiziranje straža, zvali ga UPAN
 8. Cvjetičanin Ranko, komandir čete
 9. Gojko Vignjević, milicija SAO Krajine,

10.  Vignjević Samoila Milan, vidio sam ga u vojnoj uniformi

11.  Marinko Vrban, za njega znam da je pod pritiskom JNA morao ići na stražu

12.  Bobić Pavao zvani Pajo vidio sam ga u uniformi JNA

13.  Dušan Krivokuća, njega sam isto tako vidio u uniformi JNA znam da je ljetos prije nego što je sve počelo on bio glavni po pitanju SDS-a ali mu ni sada ne znam zaduženje,

Dana 28. 10. 1991. godine oko 06,00 sati ujutro pobjegao sam iz Gornje Trebinje iz razloga što su odnosi bili nepodnošljivi te nije bilo niti struje niti vode, a i bio sam maltretiran. Propusnicu sam dobio prije toga od Dušana Krivokuće koja je važila do Bosanskog Novog jer sam rekao da je razlog mog odlaska samo da iz Bosne telefoniram ženi da čujem kako je.

Ovl. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-150/92

Karlovac, 22. travnja 1992. godine

ASM/JK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stav 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Karlovac sa zahtjevom da se provede istraga

 

protiv

MATIJEVIĆ JOSIPA, sina Đure, rođ. 11. 6. 1937. u Gornjoj Trebinji, SO Karlovac, gdje i sa prebiva na kbr. 22, Srbina,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

u drugoj polovini 1991. godine u  cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog

ustrojstva RH u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajina“ uključio se u neprijateljske oružane formacije u selu Gornja Trebinja zadužio oružje i pripadajuće streljivo, a potom vršio kontrolu ulaska i izlaska građana iz mjesta, te vršio straže, a uz to kao komandir straže raspoređivao građane na stražarska mjesta i kontrolirao izvršenje straža sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom

utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnost republike Hrvatske

 

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom –

označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

 

R a z l o z i

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Matijević Josipa da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je Matijević Josip počinio djelo koje mu se stavjla na teret proizlazi iz krivične prijave Policijske uprave te službenih zabilješki o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jer iz istih proizlazi da je prijavljeni u drugoj polovini 1991. g. pristupio oružanim formacijama u Gornjoj Trebinji, SO Karlovac, u cilju rušenja državnog ustrojstva RH, te odcjepljenje dijela teritorija RH, i u tom cilju zadužio oružje, te obavljao straže i kontrolu ulaska i izlaska građana iz mjesta Kosijersko selo, te pored toga kao komandir straže raspoređivao ljude na stražarska mjesta a sve u cilju da spriječi na taj način ulazak legalnih organa RH na to područje, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i na zakonu osnovan.

U toku istrage pored saslušanja Matijević Josipa, potrebno je saslušati kao svjedoke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

Pošto je Matijević Josip trenutno nedostupan pravosudnim organima, potrebno je prema imenovanom raspisati tjeralicu  i odrediti pritvor.

Prilog: spis

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: KIO-67/92-2

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv Josipa Matijevića, zbog kriv. djela iz čl. 236f st. 1 KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac, broj KT-150/92, od 23. travnja 1992. g., temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP,

 

 

 

r i j e š i o   j e:

 

Provest će se istraga protiv:

 

JOSIPA MATIJEVIĆA, sina Đure, rođ. 11.6.1937. u Gor.

Trebinji, SO Karlovac, gdje i sada prebiva na kbr.

22, Srbina,

 

zbog osnovane sumnje da je :

 

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajina“ uključio se u neprijateljske oružane formacije u selu Gornja Trebinja zadužio oružje i pripadajuće streljivo, a potom vršio kontrolu ulaska i izlaska građana iz mjesta, te vršio straže, a uz to kao komandir straže raspoređivao građane na stražarska mjesta i kontrolirao izvršenje straža sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje,

dakle, sudjelovao u oružano j pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnost Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 23f st.  1KZ RH.

Obrazloženje

 

VT Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Josipa Matijevića, zbog osnovane sumnje, da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236f st. 1 KZ RH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djela za koja se okrivljuje, proizlazi iz kriv. prijave PU Karlovac i služb. zabilješke o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxx, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.-

U Karlovcu, 16. lipnja 1992. godine.-

 

ISTRAŽNI SUDAC:

PREDSJEDNIK SUDA:
Juraj Boljkovac

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba vijeću ovog suda, u roku od 3 dana, od dana primitka pismeno otpravka rješenja. Žalba se podnosi pismeno u dva istovjetna primjerak ili usmeno na zapisnik kod ovog suda.

 

DOSTAVLEJNO:

 

 1. VT Karlovac na KT-150/92
 2. Josip Matijević, prilikom ispitivanja

 

N.-

 

I/ Vidi upisnik Kio

II/ Određeno provođenje istrage

III/ Zatraži izvod iz KE i soc. anamnezu

IV/ Kalendar 3 dana

 

Karlovac, 16. 6. 1992. god.

 

Istražni sudac:

 


 

 

 

Broj Kio. 60/92-3

Kio. 61/92-3

Kio. 67/92-3

Kio. 68/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Obranović Ivana i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. KZ RH

Početak u 13 sati

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mjesto rođenja i godina starosti: xxxxxxxxxxxxxx

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu niti zavadnji sa optuženima

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Rođen sam u Trebinji, ali stalno živim u Karlovcu u xxxxxxxxxxxxxx. U Trebinji imam nekakav komadić zemlje i na toj zemlji nekakvu šupu. xxxxxxxxx. g. otišao sam u mirovinu i nakon toga češće sam dolazi u G. Trebinju, gdje sam obrađivao onaj svoj komadić zemlje. Obzirom da sam rođen u   Trebinji i da sam u zadnje vrijeme češće tu dolazio, poznajem više ili manje, gotovo sve mještane G. Trebinje, Skakvca, a i okolnih sela.

Dana 3. 10. 1991. g. otišao sam iz Karlovca u G. Trebinju u namjeri da obavim neke jesenske poljoprivredne poslove na svom zemljištu. Međutim, slijedećeg dana 4.10.1991.god. počele su oružane borbe i napadi „JNA“ i drugih paravojnih skupinama Karlovac, odnosno položaje HV-e na lijevoj strani rijeke Kupe s položaja tzv. „SAO Krajina“, koje je okupirala „JNA“ i domaći pobunjenici. G. Trebinja nalazi se na tom području. Obzirom na takvu situaciju veze između područja RH koja je držala HV i područja koja su okupirana od strane neprijatelja, prekinuta je svaka veza i ja se više nisam mogao vratiti u Karlovac. Ostao sam u G. Trebinji sve do 11. 3. 1992. god. Kroz cijelo vrijeme mog boravka u G. Trebinji bio sam u kući xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Okr. Obranović Ivana, okr. Vukelić Nikolu, okr. Matijević Josipa i okr. Lalić Jovana dobro poznajem od ranije. Svi su oni iz g. Trebinje, odnosno Skakavca.

Okr. Obranović Ivan ima kuću u Skakavcu, kod željezničke stanice, a radio je u PZ Skakavac kao vozač. Za vrijeme navedenog boravka u G. Trebinji vidio sam ga svega jednom, negdje u prvom mjesecu 1992. god. Bio je obučen u SMB uniformu „JNA“. Bio je u automobilu i nisam vidio da li je kod sebe imao neko oružje, iako to obzirom na situaciju ne mogu isključiti. Ne znam što je on kroz to vrijeme radio, te da li j e držao naoružane straže i vršio kontrolu ulaska i izlaska građana i vozila na to područje. Naime, njegova kuća je udaljena oko 2 km. Od kuće u kojoj sam ja boravio, a naoružane straže, te kontrola ulaska izlaska osoba i vozila na ovo područje, odnosno ova sela, vršila se na više mjesta, pa postoji mogućnost da je okriv. To radio na nekom mjestu a što ja nisam vidio.

Okr. Vukelić Nikolu, koji ima kuću također u Skakavcu, odnosno možda se to službeno i zove g. Trebinja, u blizini željezničke stanice, a koji je svojevremeno radio u „Žitoproizvodu“ – Karlovac, za cijelo vrijeme svog boravka u G. Trebinju uopće nisam vidio. Radi toga ne mogu reći da li se on uključio u neke od neprijateljskih formacija tzv. „SAO Krajina“, te da li je bio zadužen s oružjem i municijom, kao niti da il je držao straže. Vršio kontorlu ulaska i izlaska osoba i vozila na to područje i tome sl., a u cilju sprečavanja ulaska državnih organa RH na to područje, odnosno u cilju odcjepljenja tog područja od RH i pripajanja istog tzv. „SAO Krajina“.

Okr. Matijević Josipa vidio sam za vrijem svog navedenog boravka u G. Trebinji najčešće. On je poljoprivrednik i stalno živi u G. Trebinji. On je stalno bio obučen u SMB uniformu „JNA“, vrlo često je za sobom nosio PAP-u. On je često držao noćne naoružane straže i kontrolirao ulazak i izlazak građana i vozila na položaju između G. Trebinje i Popović Brda, u grupi u kojoj su bili Lalić Nikola, Lalić Milić, Karapandža Mile i Tomašević Nenad. Okr. Matijević Josip bio je ujedno i nekakav komandir straže. Vršio je raspored straže, određivao tko će, kada, na koji način i na kojem mjestu držati stražu. Sve su to vršili zajedno s pripadnicima redovnog sastava „JNA“. Ja ne znam koji je bio cilj tih straža i ostalog što su radili. Meni o tome nisu pričali.

Okr. Lalić Jovan ima kuću u G. Trebinji, odmah do kuće okr. Matijević Josipa, a svojevremeno je radio u Karlovcu, mislim u poduzeću „Kordun“. Za vrijeme svog boravka u G. Trebinji i njega sam puno puta vidio, obučenog u SMB uniformu „JNA“ i naoružanog AP. Dolazio je od nekuda kući otprilike jedanput-dvaput tjedno. Gdje je bio i što je radio, kada nije bio kod kuće, ja ne znam, pa ne mogu reći da li je bio u redovnom sastavu „JNA“ ili pak u sastavu neke druge paravojne formacije tzv. „SAO Krajina“: Jedino je na kapi imao zvijezdu „petokraku“. Stražu te kontrolu ulaska i izlaska građana, n onom mjestu gdje su to činili okr. Matijević Josip i ostali, a što sam ja vidio, okr. Lalić Jovan nije držao. Da li je to radio na nekom drugom okolnom položaju ja ne znam.

To je sve što mi je u ovome poznato.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

 

dovršena u 14 sati

 

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio-67/92-4

 

 

 

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

od 17. lipnja 192. godine.

 

 

 

Konstatira se da svjedoka LALIĆ NIKOLU za sada nije moguće saslušati, jer je isti u kriv. predmetu ovog suda broj K-48/92 nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora od 4 godine, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH. Presuda je izrečena dana 7. 5. 1992. godine.

Međutim, na osnovu odluke Komisije za razmjenu ratnih zarobljenika RH, protiv imenovanog je ukinut pritvor i on je kao ratni zarobljenik razmijenjen dan 20.5.1992. godine, tako da je za sada nedostupan sudu.

 

 

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 67/92-6

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac

Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Matijević Josipa, zbog kriv. djela iz čl. 236 f. st. 1 preuzetog KZ RH,

 

n  a  r  e  d  i  o      j  e :

I  Temeljem čl. 551. st. 1. i 2 ZKP-a, o d r e đ u j e  s e   i z d a v a n j e

t j e r a l i c e ,  protiv:

 

Okr. MATIJEVIĆ JOSIPA, sina Đure, rođ. 11.6.1937.god. u G. Trebinji –

Karlovac, s posljednjim poznatim prebivalištem u G. Trebinji kbr. 22, Srbina, državljanina RH,

 

protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 67/92-2 od 16.6.1992. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, koje se goni po službenoj dužnosti i za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od 3 godine, a koji se nalazi u bijegu i protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 67/92-5 od 18.6.1992. godine određen pritvor, temeljem čl. 191 st. Toč. 1 ZKP-a.

II Nakon što okr. Matijević Josip bude pronađen, potrebno ga je dovesti u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi,  u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova1.

III Temeljem čl. 554 st. 1 ZKOP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 18. lipnja 1992. godine

 

 

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

Dna:

 1. VT Klc na KT 150/92
 2. PU Karlovac, radi izvršenja, uz dva primjerka rješenja o određenju pritvora.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-150/92

Karlovac, 28. srpnja 1992. godine

ASM/JK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), podižem

 

O P T U Ž N I C U

protiv

MATIJEVIĆ JOSIPA, sina Đure, rođ.

11.6.1937.god. u G. Trebinji, SO Karlovac, gdje i

sada  prebiva na kbr. 22, Srbina, državljanina RH,

 

da je:

 

u drugoj polovini 1991. godine pa nadalje u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tz.v „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i staranje tz.v „SAO Krajina“ uključio se  u neprijateljske oružane formacije u selu Gornja Trebinja, zadužio SMB uniformu, oružje s pripadajućim streljivom, te s istim vršio kontrolu ulaska i izlaska građana iz mjesta, obavljao straže, a uz to kao komandir straže raspoređivao građane na stražarska mjesta i kontrolirao izvršenje straža, sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga republike Hrvatske na to područje.

dakle sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljana na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Stoga

P r e d l a ž e m

 

 

 1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
 2. da se na glavnoj raspravi kao svjedok sasluša Krivokuća Dragutin (7),
 3. da se okrivljenom Matijević Josipu temeljem propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) sudi u odsutnosti.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Policijska stanica Duga Resa prijavila je Matijević Josipa da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisanog u dispozitivu optužnice.

Protiv okr. Matijević Josipa provedena je istraga.

xxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da je rođen u Gornjoj Trebinji, a da je stalno živio u Karlovcu, a od xxxxxxxxx.g. da je u mirovini od kada često odlazi u Gornju Trebinju, gdje se bavi poljoprivredom. Dana 3.10.1991.g. da je otišao u Gornju Trebinju da obavi neke jesenske poljoprivredne poslove gdje se je zadržao do 11.3.1992.g. zbog ratnih događanja. Za sve vrijeme boravka da je prebivao u kući xxxxxxxxxxxx.

Okr. Matijević Josipa da poznaje da ga je za vrijeme svog boravka u Gornjoj Trebinji najčešće viđavao. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Za njegovog boravka u Gornjoj Trebinji daje okrivljeni bio stalno obučen u SMB uniformu i često sa sobom nosio „PAP“. Držao je često noćne naoružane straže, kontrolirao ulazak i izlazak građana i vozila na položaj između Gornje Trebinje i Popović Brda a u grupi u kojoj su bili još Lalić Nikola, Lalić Milić i dr. Okrivljeni je bio i komandant straže, te je vršio raspored straže, te određivao kada će tko i gdje i na koji način držati straže.

Iz svega naprijed navedenog posebno iskaza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nedvojbeno proizlazi da je okrivljeni u drugoj polovini 1991.g. u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH uključio se u nelegalne oružane formacije „SAO Krajina“ na području Gornje Trebinje, zadužio oružje sa pripadajućim streljivom i SMB uniformu s kojima je obavljao straže, kontrolu ulaska i izlaska građana iz mjesta, te vršio kao komandir straže raspored i način stražarenja, pa se stoga u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, ap se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovan.

Kako je okrivljeni Matijević Josip trenutno nedostupan pravosudnim organima RH a pošto smatramo da su ispravljeni uvjeti iz čl. 300 st. 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) to predlažemo da se istom sudi u odsutnosti jer za to postoje osobito važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K 6169/92-2

Kv

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od pred. suda Juraja Boljkovca kao predsjednika vijeća te sudaca Zvonimira Matana i Mladena kosijera kao članova vijeća u kriv. predmetu protiv MATIJEVIĆ JOSIPA, zbog kriv. djela iz čl. 236.f. st. 1. KZRH, postupajući po prijedlogu VT Klc. iznesenom u optužnici br. Kt 150/92, u sjednici vijeća održanoj dana 14. kolovoza 1992. g.

r i j e š i o   j e :

 

Temeljem čl. 300. st. 1. i 4. preuzetog ZKP (NN 53/91) krivični postupak protiv Matijević Josipa provest će se u njegovoj odsutnosti.

 

Obrazloženje

 

VT Karlovac podnijelo je ovom sudu optužnicu protiv Matijević Josipa zbog kriv. djela iz čl. 236.f. st. 1. KZRH u kojoj predlaže da se postupak provede u odsutnosti.

Prijedlog je osnovan.

Okrivljeni se nalazi na okupiranom dijelu teritorija RH kao pripadnik neprijateljskih paravojnih formacija i nedostupan je državnim organima, pa sve to predstavlja važan razlog kako bi se sudilo u odsutnosti.

Proizlazi da je prijedlog VT osnovan, pa je zbog toga i usvojen i riješeno je kao u izreci.

Karlovac, 14. kolovoza 1992.

 

Predsjednik vijeća

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac, v.r.

 

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo uložiti žalbu u roku od 3 dana od primitka istog. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 2 istovj. Primjerka ili usmeno na sud. Zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

DNA

 1. VT Klc. br. Kt 150/92
 2. matijević Josip, oglasna pl. Suda
 3. Branitelju

Za točnost otpravka ovlašt. radnik

M. Kirin


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K 169/92-4

Kv 208/92

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom o sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća te Zvonimira Matana i Marijana Janjca kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv MATIJEVIĆ JOSIPA, zbog kriv. djela iz čl. 236.f st. 1. KZRH, postupajući po službenoj dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 13. studenog 1992. g.

 

 

r i j e š i o   j e:

I  Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivčna djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv Matijević Josipa se obustavlja.

II  Rješenje ovog suda od 18. 6. 1992. g. br. Kio 67/92-5 kojim je određen pritvor protiv Matijević Josipa stavlja se van snage.

III  Povlači se naredba ovog suda od 18. 6. 1992. br. Kio 67/92-6 kojom je određeno raspisivanje potjernice za Matijević Josipom.

IV Temeljem čl. 99. st. 1. preuzetog ZKP troškovi kriv. postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je pod br. Kt 150/92 optužnicu protiv Matijević Josipa kojom mu stavlja na teret da je počinio kriv. djelo iz čl. 236. f. st. 1. KZRH pobliže opisano u izreci optužnice.

Prije podizanja optužnice istražni sudac ovog suda proveo je istragu tokom koje je u odnosu na okrivljenog odredio pritvor i izdao naredbu za raspisivanje potjernice a što je citirano kod toč. II i III izreke ovog rješenja.

U međuvremenu stupio je na snagu Zakon o oprostu pa je vijeće suda po sl. dužnosti razmotrilo čitav predmet i utvrdilo da se u konkretnom slučaju mora primijeniti odredbe Zakona o oprostu, te dosljedno tome postupak protiv okrivljenika valjalo obustaviti.

Budući je postupak obustavljen valjalo je staviti van sange rješenje kojim ej određen pritvor, te povući naredbu o raspisivanju tjeralice, a u pogledu troškova postupka odlučiti da isti padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Karlovac, 13. studenog 1992.

 

 

Predsjednik vijeća:

Mladen Kosijer, v.r.

 

 

PRAVNA POUKA

 

Protiv ovog rješenja VT Klc. može uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka rješenja, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

DNA

 

 1. VT Klc. na br. Kt 130/92
 2. Matijević Josip, oglasna ploča suda
 3. PU Klc.
 4. Uprava Okružnog zatvora Klc.
 5. Predsjedništvo ovog suda

 

Za točnost otpravka ovlašt. radnik

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -