- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Trebinja – KA-0032

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

 

Broj 511-05-02/ 2-8-K-370 1992.

Datum 19.03.1992.

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. JOVAN  LALIĆ         , zvani _________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Mile i majka ___ ______ ___, rođene _____ _____________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   20.01.1962.g. u   Gornjoj Trebinji općina  __Karlovac__,

 

SR   Hrvatska, stanuje u  __Gornja Trebinja __,  ulica  ___Gornja Trebinja ___________,

 

broj 23 ,    općina  Karlovac____, narodnost __Srbin __, zanimanje _alatničar__

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela iz članka 236 F KZ RH-a oružana pobuna

 

 

 

 

 

 

na način što je dobrovoljno pristupio nelegalnim neprijateljskim formacijama tzv. ”TO Trebinja” s namjerom ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilog:

 

 1. Zapisnik o uzimanju izjave od xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dana 12.03.1992.godine
 2. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa Lalić Nikolom dana 03.03.1992. godine.

 

 

Opis činjeničnog stanja:

 

 

Dana 03.03.1992. godine obavljen je informativni razgovor u Policijskoj upravi Karlovac sa povratnikom Lalić Nikolom na okolnosti njegovog boravka na području tzv. ”SAO Krajine” – Trebinja. Lalić Nikola, sin Mile i majke Jelene, rođ. Mrkalj, rođen 20.02.1938. godine u Gornjoj Trebinji. SO Karlovac, s prebivalištem u Karlovcu, u Ulici A. Hebranga broj 16, umirovljenik od 01.07.1990. godine, bio zaposlen u PU Karlovac kao teleprinterist, oženjen, otac 2 djece, služio JNA 1958.god. u Požarevcu, po nacionalnosti Srbin.

Dana 12.03.1992. godine obavljen je informativni razgovor u Policijskoj upravi Karlovac na okolnosti povratka xxxxxxxxxxxxxxx iz rodnog mjesta Trebinje, gdje je boravio tokom 10. mjeseca 1991.godine.

Na osnovi takvih činjenica zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Tijekom 10. mjeseca 1991. godine prijavljeni Lalić Jovan učestvovao je kao pripadnik nelegalne neprijateljske formacije tzv. ”TO Trebinja” zajedno sa drugim mještanima Trebinje u postavljanju barikada, vršenju danonoćnih straža te kontroli ulaska građana u navedeno mjesto, pri čemu je isti bio i naoružan te oučen u SNB uniformu (Prilog:1,2), a pored toga isti je bio zadužen za popravak oružja pozadine što je vidljivo iz priloga broj 1.

Prema postojećim operativnim saznanjima prijavljeni Lalić Jovan i dalje učestvuje u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske kao pripadnik tzv. ”TO Trebinje”.

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je isti počinio krivično djelo iz članka 236 F KZ RH-a – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost, a o svim naknadnim saznanjima biti ćete pravovremeno obaviješteni putem posebnog izvješća.

N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

mr Ivan Štajduhar


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava Karlovac

Odsjek za suzbijanje gospodarskog kriminala

 

Broj 511-05-02/2-8-K-370/92

Datum: 12.03.1992. godine

 

 

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

 

 

 

Sastavljen u ime __Policijske uprave Karlovac___, dana 12.03. 1992. godine,

 

u prostorijama __PU Karlovac__, u toku postupka na osnovi člana 151. ZKP-a zbog osnova

 

sumnje da je učinjeno krivično djelo ______________________________________________.

 

 

 

Prisutni su:

 

Ovlaštena službena osoba: xxxxxxxxxxxxxxx

 

Zapisničar:                  Grgat Tanja

 

 

Započeto u 08,30 sati.

 

Građanin __xxxxxxxxx___, ime oca __xxxxxxxxxx__,

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u _Trebinju_,

 

 

(kratak sadržaj izjave)

 

 

„Dana 03.10.1991. godine krenuo sam u Trebinje iz razloga da uberem krumpir. Pošto se nisam mogao vratiti zbog blokada cesta, te kasnije agresije na Karlovac ostao sam u Trebinji u kući xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Sa xxxxxxxxxxxxxx proveo sam tamo 3-4 tjedna koji je nakon toga nestao i nije  se više vraćao, a znam da mi je samo rekao da ide telefonirati negdje iz Bosne ženi u Karlovac. Za vrijeme mog boravka u Trebinji pošto nisam imao dovoljno novaca hranili su me ŠTEFANČIĆ MARKO i IVAN, te MILEVA KRIVOKUĆA.

Početkom 10. mjeseca 1991. godine  u Trebinje, Knez Goricu, te Vukmanić (?) dolazila je milicija SAO Krajine i pretresala kuće svih mještana koji nisu bili uključeni u neke od njihovih formacija iz razloga pronalaska oružja. Pošto nitko od Hrvata nije napustio Trebinje, nisu im ništa oduzimali iz kuća jedino su ih prilikom tih pretresa zastrašivali i bili grublji prema njima (Hrvatima). Koliko znam jedino je vikendica od MARINKA kojem ne znam prezime, ali je iz CRNKOVIĆA opljačkana vikendica pošto mu je sin u MUP-u a žena Hrvatica.

Za vrijeme mog boravka u Trebinji od 03.10.1991. godine do 11.03.1992. vidio sam slijedeće osobe u vojnim uniformama (SNB):

 1. KARAPANDŽA MILE, – radio u „Kordunu“, oko 34-35 godina
 2. KARAPANDŽA VLADO – od bivšeg matičara sa Vukmanića sin
 3. KARAPANDŽA CVIJO – oko 35-36 godina
 4. MIĆA VUKOV, – poljoprivrednik, oko 40-45 godina
 5. KARAPANDŽA NIKOLA, – bio električar, oko 30 godina
 6. REBIĆ …       – radio u „Automehanici“ na Ilovcu, 25-26 godina
 7. BREBERINA BORO, sin od NINE učiteljice sa Popović Brda, komandir TO za Popović Brdo, Skakavac, Trebinje, Utinja
 8. JOSO MATIJEVIĆ, – poljoprivrednik iz Gornjeg  Trebinja,
 9. DUŠAN MATIJEVIĆ, – iz Sajevca, radio na Švarči u bolnici kao portir,

10.  OBRANOVIĆ IVAN, – (Hrvat) doborvoljno pristupio u TO, na željezničkoj stanici u Skakavcu ima kuću

11.  VUKELIĆ NIKOLA – i njegov sin – NIKOLA radio u „Žitoproizvodu“ kao vozač

12.  LALIĆ JOVO – pozadina, popravlja oružje

13.  NIKOLA BREBERINA – iz Karlovca, star oko 50 godina,

14.  NENAD TOMAŠEVIĆ – bio stražar u Trebinji sada u Komandi  u Skakavcu

15.  CVJETIČANIN RANKO –

16.  MARINKO VRBAN – (Hrvat) – bio primoran od JOSE MATIJEVIĆA, njegovog brata DUŠANA, BORE BREBERINE da 8 dana ide na stražu, nakon toga isti je bacio pušku i odbio da to dalje radi a prije nego što sam dolazio vidio sam ga da obrađuje zemlju, živ i zdrav.

17.  BOBIĆ PAJO – vozi kamion snabdjeva TO svih sela

18.  DUŠAN KRIVOKUĆA – i njegov sin kojem ne znam ime – pokvaren, zao stariji čovjek star oko 60-65 godina, komandir starijim ljudima na željezničkoj stanici u Skakavcu, vrbuje mlade ljude za TO,

Za vrijeme mog boravka u Trebinji u 4 navrata sam išao u Skakavac po namirnice u

dućan kraj željezničke stanice. Na izlazu iz sela stajala je redovna vojska kojoj sam pokazao legitimaciju i oni su me pustili da idem dalje do Skakavca u trgovinu. Mlada je vojska bila na tom punktu (ulazu u selo) do kraja 01. mjeseca, te su se nakon toga povukli prema Topuskom a zamijenila ih je Teritorijalan obrana – mještani. Putem za Skakavac do trgovine i natrag tih 4 puta viđao sam uniformirane osobe iz okolnih sela koje bih prepoznao da ih vidim, ali im ne znam imena.

Poštara MIĆU iz Skakavca sam vidio u rezervističkoj uniformi kada sam išao zadnji puta po namirnice u 02. mjesecu 1992. godine, njega sam zatekao  u gostionici MATIJEVIĆ RADENKA.

BASARA JOVO – inženjer iz „Jugoturbine“, stanovao u Kragujevačkoj – komandir je

Trebinjskog voda

To što sam se vratio mogu zahvaliti SLAĐANI KARAPANDŽI, staroj oko (nečitko)

godine koja je inače iz Karlovca, Medulićeva ulica pošto je dolazila jedanput tjedno kod oca i majke u Trebinju, te je saznala da sam 3 puta bio operiran zbog raka na jeziku. SLAĐANA radi kao sekretarica u komandi TO u Skakavcu a sada u Kamenskom pošto su ušli u civilnim kućama nakon što je vojska otišla iz Kamenskog, te je isposlovala da me kao bolesnu osobu prebace u Karlovac. Iz Trebinje za Turanj vozio me šofer Crvenog križa iz Popović brda i bolničar PRUGINIĆ ĐURO što je nekada radio na Švarči kao bolničar. Oni su me doveli na Turanj 11.03.1992. godine, te sam tamo zajedno sa 1 starcem iz Kamenskog predan uz prisustvo Europskih promatrača na našu stranu tj. Hrvatskoj vojsci.

Preuzeo nas je direktor Socijalnog rada, djeda je smjestio u bolnicu, a mene odveo u Križanićevu gdje je smješten socijalni rad, uzeo moje podatke i pusti me kući.

Zapisnik sam saslušao po diktatu te na istog nemam primjedbi i u znak suglasnosti ga vlastoručno potpisujem“.

Završeno u 10.30 sati.

Ovl. službena osoba:                                Zapisničar:                                    Građanin:

xxxxxxxxxxxxxxx                                   Grgat Tanja                                    xxxxxxxxxxxx

 


 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

Sastavljena dana 03.03.1992. godine u prostorija o. Policijske uprave Karlovac, a u svezi ponovljenog informativnog razgovora s LALIĆ NIKOLOM. (Prilog Službena bilješka broj 1).

Dana 03.03.1992. godine obavljen je informativni razgovor sa Lalić Nikolom na okolnosti njegove odsutnosti iz Karlovca, te je isti izjavio slijedeće:

“Dana 04.10.1991. godine otišao sam u Gornju Trebinju na vikendicu da

bih obavio neke jesenske radove u namjeri da se vratim ponovno u Karlovac. Međutim dolaskom u Gornju Trebinju narednih dana došlo je do zapreka cestovnog prometa prema Karlovcu tako da se nisam mogao vratiti. U Gornjoj Trebinji boravio sam

do 28.10.1991. godine. Dok sam dole boravio bio sam primoran davati seoske straže sa slijedećim osobama: KARAPANDŽA MILE, iz Gornje Trebinje 29, a inače je stanovao u Karlovcu, Medovićeva 5, bio zaposlen u “Kordunu”, LALIĆ JOVO Gornje Trebinje 23,

bio zaposlen li Karlovcu u “Kordunu”,MATIJEVIĆ JOSIP i MATIJEVIĆ DUŠAN, iz Gornje

Trebinje broj 22, Matijević Josip bio kornandir straže.

Deset dana držao sam stražu, a zadatak mi je bio da se motri put te u slučaju da neko naiđe pucati u zrak da upozorim ostale.

Sredinom 10. mjeseca kada sam išao u Vojnić po neke namjernice sreo sam u Vojniću PAIĆTOŠU u uniformi, MARKA CIJETIĆA, isto tako u uniformi sa dugom bradom, SIKIRICU JADRANA, koji je bio u civilnoj odjeći, te ČURČIJU NIKOLU koji je bio obučen u SNB uniformu.

za vrijeme mog boravka na navedenom području vidio sam slijedeće osobe

koje su surađivale sa neprijateljskom stranom:

1. Boro Breberina, komandir

2. Nikola Breberina, otac Bore, politički komesar

3. Nikola Vignjević, (Kokošar) vidio sam ga bez uniforme sa oružjem

4.Tomašević Nenad, u civilu bio je straŽar

5. Đuro Breberina, vidao sam ga u civilu, ali on je nekakva važna osoba

6. Čurčija Nikola, zaduživao sa naoružanjem/ ekonom

7. Klipa Čedomir zvani Čedo, vidio sam ga u uniformi- JNA on je bio glavni

za organiziranje straža, zvali ga UPAN

8. Cvjetičanin Ranko, komandir čete

9. Gojko Vignjević , milicija SAO Krajine,

10. Vignjević Samoila Milan, vidio sam ga u vOjnoj uniformi

11. Marinko Vrban, za njega znam da je pod pritiskom JNA morao ići na

stražu

12. Bobić Pavao zvani Pa ja vidio sam ga u uni formi ,JNA

13. Dušan Krivokuća, njega sam isto tako vidio u uniformi JNA znam

prije nego što je sve počelo on bio glavni po pitanju SDS-a ali mu ni sada ne znam zaduženje,

Dana 28.10.1991. godine oko 06,00 sati ujutro pobjegao sam iz Gornje Trebinje iz razloga što su odnosi bili nepodnošljivi te nije bilo niti struje niti vode, a i bio sam maltretiran. Propusnicu sam dobio prije toga od Dušana Krivokuće koja je važila do Bosanskog Novog jer sam rekao da je razlog mog odlaska samo da iz Bosne telefoniram ženi da čujem kako je.

 

 

 

Ovl. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLlKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-148/92

Karlovac, 22. travnja 1992. godine

ASM/JK

 

VOJNI SUD

 

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se provede istraga

 

protiv

 

LALIĆ JOVANA, sina Mile, rođ.20.1. 1962.g. u Gornjoj Trebinji, SO

Karlovac, gdje i sada prebiva na kbr.23, Srbina, alatničara,

 

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

u toku druge polovine 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv.”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji cilj je bio otcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. “SAO Krajina” uključio se u oružane formacije sela Gornja Trebinja, SO Karlovac, te zadužio oružje s pripadajućim streljivom s kojim je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska i izlaska građana, stražu, a u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske u to mjesto,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

 

R a z  l o z i

 

 

Policijska uprava prijavila je Lalić Jovana da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano li dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je Lalić Jovan počinio djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave, službenih zabilješki o obavljenom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx i Lalić Nikolom, jer iz istih proizlazi da je prijavljeni u toku druge polovine 1991. godine pristupio neprijateljskim formacijama u Gornjoj Trebinji u cilju rušenja državnog ustrojstva Republike Hrvatske, te otcjepljenja dijelova teritorija RH, radi stvaranja tzv. “SAO Krajina”, te u tu svrhu preuzeo oružje i s istim vršio kontrolu ulaska i izlaska građana u to mjesto kao i obavljao straže, a sve u cilju da se spriječi ulazak legalnih organa RH na to područje, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i na zakonu osnovan.

U toku istrage pored saslušanja Lalić Jovana, potrebno je saslušati kao svjedoke xxxxxxxxxxxxxxxxx i Lalić Nikolu, te pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

Pošto prijavljeni Lalić Jovan je trenutno nedostupan pravosudnim organima, potrebno je prema istom raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

Prilog: spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio-68/92-2

 

 

R J E Š E N J E.

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv Jovana Lalića; zbog kriv. djela iz čl. 236f st. 1 KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac, broj KT-148/92, od 23. travnja 1992. godine, temeljem čl. 159 st. 1 i 2 ZKP

 

r i j e š i o  j e

Provest će se istraga protiv:

LALIĆ JOVANA sina Mile, rođ. 20.l.l962. u Gornjoj Trebinji, SO Karlovac,

gdje. i sada prebiva na kbr.23, Srbina, alatničara,

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

u toku druge polovine.199l. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. ti JNA” i pripadnika drugih

neprijateljskih formacija čiji cilj je bio otcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv.”SAO Krajina” uključio se u oružane formacije sela Gornja Trebinja, SO Karlovac, te zadužio oružje s pripadajućim streljivom s kojim je na prilazima u navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska i izlaska građana, stražu, a u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske u to mjesto,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236f st. 1 KZ .RH.

Obrazloženje

VT Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Jovana Lalića, zbog osnovane sumnje, da je počinio kriv.djelo oružane pobune iz čl. 236f st. 1 KZ RH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djela za koja se okrivljuje proizlazi iz kriv. prijave PU Karlovac i službe za bilješke o obavljenom informativnom razgovoru sa Krivokuća Dragutinom, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci, rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano. :

U Karlovcu, 16. lipnja 1992. godine.

ISTRAŽNI SUDAC:

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

PRAVNA POUKA:

. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba vijeću ovog suda; u roku od 3 dana, od dana primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi pismeno u dva istovjetna primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovog suda.

 

 

DOSTAVLJENO:

1.  VT Karlovac na KT-148/92

2. JOVAN LALIĆ, prilikom ispitivanja

 

N.

II Vidi upisnik Kio

II/Određeno provođenje istrage

III/Zatraži izvod iz KE i soc. anamnezu

IV/ Kalendar 3 dana

Karlovac, 16.6.1992-god.

Istražni sudac:

 

 


 

Broj Kio. 60/92-3

Kio. 61/92-3

Kio. 67/92-3

Kio. 68/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Obranović Ivana i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. KZ RH

Početak u 13 sati

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mjesto rođenja i godina starosti: xxxxxxxxxxxxxx

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu niti zavadnji sa optuženima

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Rođen sam u Trebinji, ali stalno živim u Karlovcu u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Obzirom da sam rođen u   Trebinji i da sam u zadnje vrijeme češće tu dolazio, poznajem više ili manje, gotovo sve mještane G. Trebinje, Skakvca, a i okolnih sela.

Dana 3. 10. 1991. g. otišao sam iz Karlovca u G. Trebinju u namjeri da obavim neke jesenske poljoprivredne poslove na svom zemljištu. Međutim, slijedećeg dana 4.10.1991.god. počele su oružane borbe i napadi „JNA“ i drugih paravojnih skupinama Karlovac, odnosno položaje HV-e na lijevoj strani rijeke Kupe s položaja tzv. „SAO Krajina“, koje je okupirala „JNA“ i domaći pobunjenici. G. Trebinja nalazi se na tom području. Obzirom na takvu situaciju veze između područja RH koja je držala HV i područja koja su okupirana od strane neprijatelja, prekinuta je svaka veza i ja se više nisam mogao vratiti u Karlovac. Ostao sam u G. Trebinji sve do 11. 3. 1992. god. Kroz cijelo vrijeme mog boravka u G. Trebinji bio sam u kući xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Okr. Obranović Ivana, okr. Vukelić Nikolu, okr. Matijević Josipa i okr. Lalić Jovana dobro poznajem od ranije. Svi su oni iz g. Trebinje, odnosno Skakavca.

Okr. Obranović Ivan ima kuću u Skakavcu, kod željezničke stanice, a radio je u PZ Skakavac kao vozač. Za vrijeme navedenog boravka u G. Trebinji vidio sam ga svega jednom, negdje u prvom mjesecu 1992. god. Bio je obučen u SMB uniformu „JNA“. Bio je u automobilu i nisam vidio da li je kod sebe imao neko oružje, iako to obzirom na situaciju ne mogu isključiti. Ne znam što je on kroz to vrijeme radio, te da li j e držao naoružane straže i vršio kontrolu ulaska i izlaska građana i vozila na to područje. Naime, njegova kuća je udaljena oko 2 km. Od kuće u kojoj sam ja boravio, a naoružane straže, te kontrola ulaska izlaska osoba i vozila na ovo područje, odnosno ova sela, vršila se na više mjesta, pa postoji mogućnost da je okriv. To radio na nekom mjestu a što ja nisam vidio.

Okr. Vukelić Nikolu, koji ima kuću također u Skakavcu, odnosno možda se to službeno i zove g. Trebinja, u blizini željezničke stanice, a koji je svojevremeno radio u „Žitoproizvodu“ – Karlovac, za cijelo vrijeme svog boravka u G. Trebinju uopće nisam vidio. Radi toga ne mogu reći da li se on uključio u neke od neprijateljskih formacija tzv. „SAO Krajina“, te da li je bio zadužen s oružjem i municijom, kao niti da il je držao straže. Vršio kontorlu ulaska i izlaska osoba i vozila na to područje i tome sl., a u cilju sprečavanja ulaska državnih organa RH na to područje, odnosno u cilju odcjepljenja tog područja od RH i pripajanja istog tzv. „SAO Krajina“.

Okr. Matijević Josipa vidio sam za vrijem svog navedenog boravka u G. Trebinji najčešće. On je poljoprivrednik i stalno živi u G. Trebinji. On je stalno bio obučen u SMB uniformu „JNA“, vrlo često je za sobom nosio PAP-u. On je često držao noćne naoružane straže i kontrolirao ulazak i izlazak građana i vozila na položaju između G. Trebinje i Popović Brda, u grupi u kojoj su bili Lalić Nikola, Lalić Milić, Karapandža Mile i Tomašević Nenad. Okr. Matijević Josip bio je ujedno i nekakav komandir straže. Vršio je raspored straže, određivao tko će, kada, na koji način i na kojem mjestu držati stražu. Sve su to vršili zajedno s pripadnicima redovnog sastava „JNA“. Ja ne znam koji je bio cilj tih straža i ostalog što su radili. Meni o tome nisu pričali.

Okr. Lalić Jovan ima kuću u G. Trebinji, odmah do kuće okr. Matijević Josipa, a svojevremeno je radio u Karlovcu, mislim u poduzeću „Kordun“. Za vrijeme svog boravka u G. Trebinji i njega sam puno puta vidio, obučenog u SMB uniformu „JNA“ i naoružanog AP. Dolazio je od nekuda kući otprilike jedanput-dvaput tjedno. Gdje je bio i što je radio, kada nije bio kod kuće, ja ne znam, pa ne mogu reći da li je bio u redovnom sastavu „JNA“ ili pak u sastavu neke druge paravojne formacije tzv. „SAO Krajina“: Jedino je na kapi imao zvijezdu „petokraku“. Stražu te kontrolu ulaska i izlaska građana, n onom mjestu gdje su to činili okr. Matijević Josip i ostali, a što sam ja vidio, okr. Lalić Jovan nije držao. Da li je to radio na nekom drugom okolnom položaju ja ne znam.

To je sve što mi je u ovome poznato.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

dovršena u 14 sati

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio-68/92-4

 

 


 

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

od 17. lipnja 1992. godine.

 

 

 

Konstatira se da svjedoka LALIĆ NIKOLU za sada nije moguće saslušati, jer je isti u kriv. predmetu ovog suda broj K-48/92 nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora od 4 godine, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH. Presuda je izrečena dana 7. 5. 1992. godine.

Međutim, na osnovu odluke Komisije za razmjenu ratnih zarobljenika RH, protiv imenovanog je ukinut pritvor i on je kao ratni zarobljenik razmijenjen dan 20.5.1992. godine, tako da je za sada nedostupan sudu.

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 68/92-5

 

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Lalić Jovana, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH,

 

 

r j e š i o  j e

 

 

I Temeljem čl. 192 st. 1 u vezi čl. 191 st. 2 toč. 1 ZKP-a o d r e đ u j e s e p r i t v o r , protiv

Okr. LALIĆ JOVANA, sina Mile, rođ. 20.1.1962.godine u G.Trebinji – Karlovac,  s posljednjim poznatim prebivalištem u G.Trebinji kbr. 23, Srbina, državljanina RH.

II Okr. Lalić Jovana, nakon lišenja slobode, kojom prilikom će mu se uručiti primjerka ovog rješenja, potrebno je dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III Pritvor počinje teći časom lišenja slobode okr. Lalić Jovana.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Rješenjem ovog suda broj Kio 68/92-2 od 16.6.1992. god. određeno je provođenje istrage protiv okr. Lalić Jovana, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH.

Iz podataka prikupljenih tokom dosada provedene istrage proizlazi da se posljednje poznato prebivalište okrivljenog nalazi na području RH, koje je privremeno okupirano od “JNA” i raznih paravojnih oružanih pobunjeničkih formacija tzv “SAO KRAJINA”, te da na tom teritoriju za sada legalni organi RH nemaju kontrole, a da se okrivljeni nalazi negdje na tom području i da se i on priključio nekoj od pobunjeničkih grupa, tako da sadašnje njegovo prebivalište nije poznato.

Prema tome, očigledno je da se okrivljeni krije i nalazi u bijegu, te da su se stekli uvjeti za određivanje pritvora, u smislu čl. 191 st. 2 toč. 1 ZKP, pa je slijedom iznijetog, temeljem čl. 192 st. 1 ZKP, riješeno kao u izreci.

U Karlovcu, 18.1ipnja 1992.godine.

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

PRAVNA POUKA:

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba vijeću ovog suda u roku od 24 sata od časa primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi pismeno u dva istovjetna primjerka, ili usmeno na zapisnik kod ovog suda.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

Dna:

1. VT K1c na KT 148/92

2. .Lalić Jovan, prilikom lišen ja slobode,

3. PU Karlovac, u 2 primjerka, uz naredbu

 

 

N

1. Vidi upisnik Kio

2. Određen pritvor

3. Dostavi kao gore.

 

Klc, 18.6.92.

 

 

Sudac:

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 68/92-6

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Lalić Jovana, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH,

 

 

n a r e d i o  j e

 

 

I Temeljem čl. 551 st. 1 i 2 ZKP-a, o d r e đ u j e  s e  i z d a v a n j e  t j e r a l i c e, protiv

Okr. LALIĆ JOVANA, sina Mile rođ. 20.1.1962.godine u G.Trebinji – Karlovac, s posljednjim poznatim prebivalištem u G.Trebinji kbr. 23, Srbina, državljanina RH,

protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj KIo 68/92-2 od 16.6.1992. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, koje se goni po službenoj dužnosti i za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od tri godine, a koji se nalazi u bijegu i protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 68/92 -5 od 18.6.1992.godine određen pritvor, temeljem čl. 191 st. 2 toč. 1 ZKP-a.s e

I

 

II Nakon što okr. Lalić Jovan bude pronađen, potrebno ga je dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijem kada sud ne radi u Okružni zatvor Karlovac – Haulikova br. 1.

 

III Temeljem čl. 554 st. 1 ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 18.1ipnja 1992.godine.

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

Dna:

1.  VT Klc na KT 148/92

2. PU Karlovac, radi izvršenja, uz 2 primjerka

rješenje o određivanju pritvora.


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odsjek za analitiku i A O P

 

Broj: 511-05-01/4-4-3897/92.

Karlovac, 18. VI. 1992.

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

V e z a :  Vaš broj  _Kio-68/92__

 

U vezi vašeg dopisa broj gornji izvještavamo vas, da LALIĆ JOVAN

sin-kći Mile rođen-a __20.01.1962. u G. Trebinji , općina Karlovac

Republika Hrvatska nije osuđivan.

 

 

 

 

ŠEF ODSJEKA

IVAN GOJAK

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-148/92

Karlovac, 28. srpnja. 1992.godine

ASM/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

Protiv

 

 

LALIĆ JOVANA, sina Mile, rođ. 20.1.1962. u Gornjoj Trebinji,

SO Karlovac gdje i prebiva na kbr. 23, Srbina, neosuđivanog

 

 

Da je:

 

Tokom druge polovine 1991.godine pa nadalje u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajina”, uključio se u nelegalne oružane formacije sela Gornje Trebinje, SO Karlovac, te zadužio SMB uniformu, oružje s pripadajućim streljivom s kojim je na prilazima navedenom mjestu vršio stražu, kontrolu ulaska i izlaska građana, te učestvovao u akcijama uperenih protiv Republike Hrvatske

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

Pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske s oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 

 1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu pozove i sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxx(7)
 3. da se okrivljenom Lalić Jovanu temeljem propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) sudi u odsutnosti.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Lalić Jovana da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv Lalić Jovana provedena je istraga.

Xxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dana 3.10.1991.g. da je otišao iz Karlovca u Gornju Trebinju, da obavi nekakve jesenske poljoprivredne poslove. U Gornjoj Trebinji obzirom na ratna događanja da je ostao sve do 11.3.1992.g. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Okr. Lalić Jovana da poznaje i zna da ima kuću u Gornjoj Trebinji koja je odmah do kuće Matijević Josipa, a svojevremeno da je radio u Karlovcu, u poduzeću ”Kordun”. Za vrijeme boravka u Gornjoj Trebinji da je okrivljenog puno puta vidio obučen u SMB uniformu i naoružanog ”AP”. Dolazio je od nekuda kući, otprilike jedanput, dvaput tjedno, a gdje je bio i što je radio kad nije bio kod kuće da ne zna. Posebne oznake na svojoj uniformi nije imao, jedino je na kapi imao zvjezdu petokraku. Okrivljeni da nije držao stražu i kontrolu ulaska i izlaska građana na mjestu gdje su to činili Matijević Josip i ostali, a što je on neposredno vidio, već je vjerovatno to okrivljeni radio na nekom drugom mjestu punktu.

Iz svega naprijed navedenog posebno iskaza xxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je okrivljeni Lalić Jovan u drugoj polovini 1991.g. na području Gornje Trebinje, SO Karlovac, a u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH pristupio je nelegalnim oružanim formacijama SAO Krajine, zadužio SMB uniformu, oružje sa pripadajućim streljivom, te s istim držao straže, vršio kontrole ulaska i izlaska građana, te učestovao u akcijama upravljenih protiv RH, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Kako je okr. Lalić Jovan trenutno nedostupan organima RH, a smatramo da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) to predlažemo da se istom sudi u odsutnosti, jer za to postoje osobito važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

 

Broj: K-168/92-4

Kio-250/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnim vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. JOVANA LALIĆ radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, u sjednici vijeća održanoj dana 5. studenog 1992. godine

 

 

R i j e š i o  j e

 

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92) krivični postupak protiv okr. JOVANA LALIĆ radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, se o b u s t a v l j a.

II          Rješenjem istražnog suca ovog suda od 18. lipnja 1992. godine br. Kio-68/92-5 kojim je protiv okr. JOVANA LALIĆ određen pritvor stavlja se van snage.

III        Naredba istražnog suca ovog suda o raspisivanju tjeralice protiv okr. JOVANA LALIĆ od dana 18. lipnja 1992. godine br. Kio-68/92-6, se povlači.

IV        Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod brojem KT-148/92 od 28. srpnja 1992.godine podiglo je optužnicu protiv okr. JOVANA LALIĆ radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice.

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti Vijeće je ocijenilo da je postupak trebalo obustaviti, rješenje o pritvoru staviti van snage, a tjeralice povući.

Stoga je valjalo odlučiti kao u izreci.

 

Karlovac, 5. studenog 1992. godine.

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                           Zvonimir Matan v.r.

 

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja Javni tužitelj ima pravo podnijeti žalbu u roku od 24 sata o primitka istog. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-148/92
 2. Okr. JOVAN LALIĆ putem oglasne ploče suda
 3. Branitelj Josip Janković odvjetnik iz Klc. po pravomoć.
 4. Uprava Okružnog zatvora Karlovac – po pravomoćnosti
 5. PU Karlovac po pravomoćnosti
 6. Predsjedništvo suda

 

 

 

Za točnost otpravka:

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -