- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Trebinja – KA-0030

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj 511-05-02/ 2-8-K-418 1992.

Datum 08.04.1992.

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. VLADO KARAPANDŽA        , zvani _________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Nikola i majka ___ ___, rođene _____ ________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   22.01.1949.g. u   Gornja Trebinja općina  __Karlovac__,

 

SR   Hrvatska, stanuje u  __Karlovcu __,  ulica  ____P. Filipca___,  broj ,

 

općina  Karlovac____, narodnost _ Srbin__,

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela iz čl. 236  F – KZ RH-a – oružana pobuna i

 

 

 

 

 

 

na način što je dobrovoljno pristupio neprijateljskim redovima u tzv. ”TO SAO Krajine-Gornja Trebinja” dana 01.10.1991. godine s namjerom ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

P r i l o g:

 

 1. Zapisnik o uzimanju izjave od xxxxxxxxxxxxxxx dana 12.03.1992.god.

 

 

Opis činjeničnog stanja:

Ova Policijska uprava operativnim putem došla je do saznanja da je prijavljeni Karapandža Vlado pripadnik u nelegalnim neprijateljskim formacijama tzv. ”TO SAO Krajine – Gornja Trebinja”.

Na osnovu takvih činjenica zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Tijekom 10. mj. 1991.godine prijavljeni Karapandža Vlado dobrovoljno je pristupio u nelegalne neprijateljske formacije tzv.”SAO Krajine-Gornja Trebinja”. Isti je viđen u uniformi SMB tzv. ”TO SAO Krajine” što potvrđuje u svojoj izjavi Dragutin Krivokuća (Prilog:1)

Prema postojećim operativnim saznanjima prijavljeni Karapandža Vlado i dalje učestvovao učestvuje u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske kao pripadnik neprijateljske formacije tzv. ”TO SAO Krajine-Gornja Trebinja”.

Na osnovu naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja opravdano se sumnja da je Karapandža Vlado počinio krivično djelo iz članka 236. f. KZ RH-a oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost, a o svim naknadnim saznanjima biti ćete obavješteni putem Posebnog izvješća.

Prilog: 1

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj 511-05-02/2-2-K-419 1992.

Datum 15.02.1992.

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. CVIJO KARAPANDŽA           , zvani _________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Cvijo i majka ___ ___, rođene ________________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   17.01.1951.g. u   Gornja Trebinja općina  __Karlovac__,

 

SR   Hrvatska, stanuje u  __Karlovcu __,  ulica  ____G. Trebinja___,  broj 41 ,

 

općina  Karlovac____, narodnost _ Srbin__,

 

 

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela iz čl. 236  F – KZ RH-a – oružana pobuna

 

 

 

 

 

na način što je dobrovoljno pristupio neprijateljskim redovima u tzv. ”TO SAO Krajine-Gornja Trebinja” dana 01.10.1991. godine s namjerom ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

P r i l o g:

 

 1. Zapisnik o uzimanju izjave od xxxxxxxxxxxxxxx dana 12.03.1992.god.

 

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Ova Policijska uprava operativnim putem došla je do saznanja da je prijavljeni Karapandža Cvijo pripadnik u nelegalnim neprijateljskim formacijama tzv. ”TO SAO Krajine – Gornja Trebinja”.

Na osnovu takvih činjenica zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Tijekom 10. mj. 1991.godine prijavljeni Karapandža Cvijo dobrovoljno je pristupio u nelegalne neprijateljske formacije tzv.”SAO Krajine-Gornja Trebinja”. Isti je viđen u uniformi SMB tzv. ”TO SAO Krajine” što potvrđuje u svojoj izjavi Dragutin Krivokuća (Prilog:1)

Prema postojećim operativnim saznanjima prijavljeni Karapandža Cvijo i dalje učestvovao učestvuje u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske kao pripadnik neprijateljske formacije tzv. ”TO SAO Krajine-Gornja Trebinja”.

Na osnovu naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja opravdano se sumnja da je Karapandža Cvijo počinio krivično djelo iz članka 236. f. KZ RH-a oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost, a o svim naknadnim saznanjima biti ćete obaviješteni putem Posebnog izvješća.

Prilog: 1

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava Karlovac

Odsjek za suzbijanje gospodarskog kriminala

 

Broj 511-05-02/2-8-K-418/92

Datum: 12.03.1992. godine

 

 

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

 

 

 

Sastavljen u ime __Policijske uprave Karlovac___, dana 12.03. 1992. godine,

 

u prostorijama __PU Karlovac__, u toku postupka na osnovi člana 151. ZKP-a zbog osnova

 

sumnje da je učinjeno krivično djelo ______________________________________________.

 

 

 

Prisutni su:

 

Ovlaštena službena osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zapisničar:                  Grgat Tanja

 

 

Započeto u 08,30 sati.

 

Građanin __xxxxxxxxxxxxxxx___, ime oca __xxxxxxxxxxxxxxx__,

 

zanimanje __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. god. u _Trebinju_,

 

 

(kratak sadržaj izjave)

 

 

„Dana 03.10.1991. godine krenuo sam u Trebinje iz razloga da uberem krumpir. Pošto se nisam mogao vratiti zbog blokada cesta, te kasnije agresije na Karlovac ostao sam u Trebinji u kući xxxxxxxxxxx, pošto ja svoje kuće nemam, a isti mi je susjed u Karlovcu. Sa xxxxxxxxxxxxxx proveo sam tamo 3-4 tjedna koji je nakon toga nestao i nije  se više vraćao, a znam da mi je samo rekao da ide telefonirati negdje iz Bosne ženi u Karlovac. Za vrijeme mog boravka u Trebinji pošto nisam imao dovoljno novaca hranili su me ŠTEFANČIĆ MARKO i IVAN, te MILEVA KRIVOKUĆA.

Početkom 10. mjeseca 1991. godine  u Trebinje, Knez Goricu, te Vukmanić (?) dolazila je milicija SAO Krajine i pretresala kuće svih mještana koji nisu bili uključeni u neke od njihovih formacija iz razloga pronalaska oružja. Pošto nitko od Hrvata nije napustio Trebinje, nisu im ništa oduzimali iz kuća jedino su ih prilikom tih pretresa zastrašivali i bili grublji prema njima (Hrvatima). Koliko znam jedino je vikendica od MARINKA kojem ne znam prezime, ali je iz CRNKOVIĆA opljačkana vikendica pošto mu je sin u MUP-u a žena Hrvatica.

Za vrijeme mog boravka u Trebinji od 03.10.1991. godine do 11.03.1992. vidio sam slijedeće osobe u vojnim uniformama (SNB):

 1. KARAPANDŽA MILE, – radio u „Kordunu“, oko 34-35 godina
 2. KARAPANDŽA VLADO – od bivšeg matičara sa Vukmanića sin
 3. KARAPANDŽA CVIJO – oko 35-36 godina
 4. MIĆA VUKOV, – poljoprivrednik, oko 40-45 godina
 5. KARAPANDŽA NIKOLA, – bio električar, oko 30 godina
 6. REBIĆ …       – radio u „Automehanici“ na Ilovcu, 25-26 godina
 7. BREBERINA BORO, sin od NINE učiteljice sa Popović Brda, komandir TO za Popović Brdo, Skakavac, Trebinje, Utinja
 8. JOSO MATIJEVIĆ, – poljoprivrednik iz Gornjeg  Trebinja,
 9. DUŠAN MATIJEVIĆ, – iz Sajevca, radio na Švarči u bolnici kao portir,

10.  OBRANOVIĆ IVAN, – (Hrvat) doborvoljno pristupio u TO, na željezničkoj stanici u Skakavcu ima kuću

11.  VUKELIĆ NIKOLA – i njegov sin – NIKOLA radio u „Žitoproizvodu“ kao vozač

12.  LALIĆ JOVO – pozadina, popravlja oružje

13.  NIKOLA BREBERINA – iz Karlovca, star oko 50 godina,

14.  NENAD TOMAŠEVIĆ – bio stražar u Trebinji sada u Komandi  u Skakavcu

15.  CVJETIČANIN RANKO –

16.  MARINKO VRBAN – (Hrvat) – bio primoran od JOSE MATIJEVIĆA, njegovog brata DUŠANA, BORE BREBERINE da 8 dana ide na stražu, nakon toga isti je bacio pušku i odbio da to dalje radi a prije nego što sam dolazio vidio sam ga da obrađuje zemlju, živ i zdrav.

17.  BOBIĆ PAJO – vozi kamion snabdjeva TO svih sela

18.  DUŠAN KRIVOKUĆA – i njegov sin kojem ne znam ime – pokvaren, zao stariji čovjek star oko 60-65 godina, komandir starijim ljudima na željezničkoj stanici u Skakavcu, vrbuje mlade ljude za TO,

Za vrijeme mog boravka u Trebinji u 4 navrata sam išao u Skakavac po namirnice u

dućan kraj željezničke stanice. Na izlazu iz sela stajala je redovna vojska kojoj sam pokazao legitimaciju i oni su me pustili da idem dalje do Skakavca u trgovinu. Mlada je vojska bila na tom punktu (ulazu u selo) do kraja 01. mjeseca, te su se nakon toga povukli prema Topuskom a zamijenila ih je Teritorijalan obrana – mještani. Putem za Skakavac do trgovine i natrag tih 4 puta viđao sam uniformirane osobe iz okolnih sela koje bih prepoznao da ih vidim, ali im ne znam imena.

Poštara MIĆU iz Skakavca sam vidio u rezervističkoj uniformi kada sam išao zadnji puta po namirnice u 02. mjesecu 1992. godine, njega sam zatekao  u gostionici MATIJEVIĆ RADENKA.

BASARA JOVO – inženjer iz „Jugoturbine“, stanovao u Kragujevačkoj – komandir je

Trebinjskog voda

To što sam se vratio mogu zahvaliti SLAĐANI KARAPANDŽI, staroj oko (nečitko)

godine koja je inače iz Karlovca, Medulićeva ulica pošto je dolazila jedanput tjedno kod oca i majke u Trebinju, te je saznala da sam 3 puta bio operiran zbog raka na jeziku. SLAĐANA radi kao sekretarica u komandi TO u Skakavcu a sada u Kamenskom pošto su ušli u civilnim kućama nakon što je vojska otišla iz Kamenskog, te je isposlovala da me kao bolesnu osobu prebace u Karlovac. Iz Trebinje za Turanj vozio me šofer Crvenog križa iz Popović brda i bolničar PRUGINIĆ ĐURO što je nekada radio na Švarči kao bolničar. Oni su me doveli na Turanj 11.03.1992. godine, te sam tamo zajedno sa 1 starcem iz Kamenskog predan uz prisustvo Europskih promatrača na našu stranu tj. Hrvatskoj vojsci.

Preuzeo nas je direktor Socijalnog rada, djeda je smjestio u bolnicu, a mene odveo u Križanićevu gdje je smješten socijalni rad, uzeo moje podatke i pusti me kući.

Zapisnik sam saslušao po diktatu te na istog nemam primjedbi i u znak suglasnosti ga vlastoručno potpisujem“.

Završeno u 10.30 sati.

Ovl. službena osoba:                             Zapisničar:                                Građanin:

xxxxxxxxxxxxxxx                              Grgat Tanja                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OKRUŽNO VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-187/92

 

Karlovac, 20. svibnja 1992. godine

ZC/MS

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se temeljem članka 45 stavak 2 u vezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) provede istraga

 

Protiv

 

I           VLADO KARAPANDŽA, sin Nikole, r. 22.1.1949. u Karlovcu

gdje i prebiva Pere Filipca br. 5, radnik, Srbin, drž. RH

 

II         CVIJE KARAPANDŽA, sin Cvije, r. 17.1.1941. u Karlovcu, gdje i

prebiva Gornja Trebinja br. 41, Srbin, drž. RH

 

 

jer postoji osnovana sumnja da su:

 

Tokom listopada 1991. godine u Gornjoj Trebinji, SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvaraju nemir i nesigurnost građana, Republike Hrvatske, te da se oružanim putem suprotstave vlastima Republike Hrvatske sa ciljem nasilnog rušenja njenog državnog ustrojstva, u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i drugih neprijateljskih formacija koje su akcije upravljene na ocjepljenje djelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, dobrovoljno pristupili nelegalnim oružanim formacijama ”teritorijalna obrana SAO Krajine Gornja Trebinja gdje su se naoružali te sudjelovali u stražama i akcijama kojima je bio cilj sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske u navedeno mjesto,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinjeno krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236.-f. stavak 1 KZRH.

R a z l o z i

 

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Karapandža Vlade i Karapandža Cvije radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

Osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivično djelo oružane pobune proizlazi iz izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji je u listopadu 1991.godine bio na području Gornje Trebinje gdje je vidio osumnjičene koji su bili obučeni u uniformu neprijateljske vojske, naoružani te sudjelovali u akcijama kojima je očito bio cilj sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na područje Gornje Trebinje a nosili su uniformu tzv. teritorijalne obrane SAO Krajina.- Gornja Trebinja, kojim je bio za cilj ocjepljenje dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, kako bi se srušila legalna izabrana vlast Hrvatske i njeno državno i društveno ustrojstvo.

Zbog svega navedenog valjalo je podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan, a s obzirom da osumnjičeni za sada nisu dostupni organima Republike Hrvatske predlažemo da se raspiše tjeralica i odredi pritvor.

Prilog: spis

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj: Kio. 158/92-2

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv I. KARAPANDŽA VLADE i dr, zbog kriv.djela iz čl. 236.-f. st. 1. KZ RH-a, odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-187/92 od 12. svibnja 1992.god., temeljem čl. 159. st. 1. i 2. ZKP-a,

 

 

R i j e š i o  j e:

 

Provest će se istraga protiv:

 

KARAPANŽDA VLADE, sina Nikole, rođ. 22.1.1949.g. u Karlovcu, gdje i prebiva, P. Filipca br. 5, Srbina, drž. RH,

 

II KARAPANDŽA CVIJE, sina Cvije, rođ. 17.1.1951.god. u Karlovcu, gdje i prebiva, G. Trebinja kbr. 41, Srbina, drž. RH.

 

 

zbog osnovane sumnje da su:

 

 

tokom listopada 1991.god. u G. Trebinji, Općina Karlovac, u namjeri nasilnog rušenja državnog ustrojstva RH, za vrijeme oružanih akcija – napada ”JNA” i drugih paravojnih neprijateljskih oružanih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija RH i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupili nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”TO – SAO Krajina” u G. Trebinji, zadužili naoružanje i streljivo, te zatim sudjelovali u držanju oružanih straža i drugim akcijama s ciljem sprečavanja ulaska legalnih Organa RH na navedeno područje,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH,

pa da su time počinili kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236.-f st. 1. KZ RH-a.

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je Zahtjev za provođenje istrage protiv Karapandže Vlade i Cvije, zbog osnovane sumnje, da su počinili kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nisu ispitani, jer se nalaze u bijegu i nisu dostupni sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivično djelo za koje se okrivljuju proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac, pa je stoga, radi provođenja dokaza prikupljanje drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja i to prije ispitivanja osumnjičenih, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 15. lipnja 1992.god.

 

ISTRAŽNI SUDAC:

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 3 dana od dana primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 2 istovjetna primjerka pismeno na zapisnik kod suda, a o žalbi odlučuje Vijeće ovog suda.

 

 

Dna:

 1. VT Klc. na KT-187/92.
 2. I i II osum. prilikom ispitivanja

 

 

N:

I           vidi up. ”Kio”

II          određeno provođenje istrage

III        zatraži izvod iz KE i soc. anam.

IV        kal. 3 dana

 

U Klc. , 15.6.’92.g.

Sudac:


Broj: Kio 157/92-3

Kio 158/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   18. lipnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                            _I. –okr. Kunić Žarka i dr.._

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić___  zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH___

 

Početak u 12,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  Trebinje xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, niti zavadnji s okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

U vremenu od 3.10.1991.god. pa do 11.3.1992.god. boravio sam u G. Trebinji xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I – okr. Kunić Žarka dobro poznajem, ima kuću u G. Trebinji, a po zanimanju je poljoprivrednik. Za vrijeme navedenog boravka u G. Trebinji vidio sam ga puno puta i u civilu i u SMB uniformi ”JNA”, kada je bio naoružan ”AP”. Ništa pobliže o njegovoj aktivnosti kao pripadnika neke vojne formacije ne znam. Na onom položaju između sela G. Trebinja i Popović Brda, gdje sam ja više puta vidio grupu mještana, da drže naoružane straže i vrše kontrolu ulaska i izlaska građana, I.-okr. Kunić Žarko nije bio.

II-okri. Cvetičanin Ranka iz Popović Brda ne poznajem. Inače poznajem vrlo malo ljudi iz tog sela. Za vrijeme boravka u G. Trebinji samo sam čuo da je umro neki Cvjetičanin stariji čovjek i tek tada ja sam čak prvi puta čuo da tako prezime postoji u Popović Brdu. Prema tome, ne znam da li je II-okriv. pripadao nekoj neprijateljskoj oružanoj formaciji, bilo ”JNA” ili drugoj paravojnoj, a isto tako niti što je radio u smislu napada na sigurnost RH i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, ukoliko je pripadao nekakvoj takvoj formaciji.

III        okr. Čurčija Nikolu iz Popović Brda, također ne poznajem i o njemu ne znam ništa u smislu njegove pripadnosti nekoj neprijateljskoj formaciji i eventualnom djelovanju u okviru te formacije, koja bi bila upravljena protiv rušenja RH i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”.

Ad. Kio. 158/92

I – okr. Karapandža Vladu vrlo dobro poznajem. On je svojevremeno živio u Karlovcu i radio kao autolakirer u ”Automehanici” – Karlovac. U G. Trebinji mu žive roditelji i za vrijeme dok sam ja boravio u G. Trebinji i on je tamo bio. Kroz to vrijeme vidio sam ga puno puta. Bio je obučen u SMB uniformu ”JNA” i naoružan ”AP”. Neznam ništa pobliže kojoj je on oružanoj formaciji pripadao i što je u okviru te formacije radio. Nisam čuo da bi držao straže i vršio kontrole ulaska i izlaska građana na to područje, a osobno mislim da to stvarno i nije radio. Naime straže i kontrole ulaska i izlaska građana na ovo područje vršili su stariji ljudi, koji za nešto drugo ozbiljnije nisu bili sposobni, a I-okriv. je mlađi čovjek, u dobroj snazi i prema tome očito sposoban za određene teže poslove i zadatke.

II-okr. Karapandža Cviju, također dobro poznajem, ima kuću u G. Trebinji, gdje je i živio, odnosno živi i bavio se poljoprivredom. I njega sam za vrijeme tog boravka u G. Trebinji puno puta vidio. Bio je u SMB uniformi ”JNA” i naoružan ”AP”. Niti za njega, kao niti  za naprijed spomenutog I-okr, neznam pobliže u smislu kojoj je oružanoj formaciji pripadao i što je u okviru te oružane organizacije radio. Za ovu obojicu se govorilo, a i oni sami su pričali da pripadaju tzv.”Trebinjskoj četi”. No što su u okviru te čete radili i kakve su sve oružane i druge akcije poduzimali, ja neznam. U vezi svega ovog želio bih napomenuti da ja o tome nisam previše pričao sa mještanima. Nisam se u to sve skupa želio miješati, već od svega toga na neki način isključiti i što manje znati, pa tako masu stvari koje sam možda i mogao saznati neznam. S druge strane obzirom da sam teško bolestan ja u ničem nisam sudjelovao i nitko od mještana to od mene nije niti tražio.

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 13,00sati.

 

ISTRAŽNI SUDAC:                           ZAPISNIČAR:                                                SVJEDOK:

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj: Kio 158/92-5

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv I-okr. Karapandža Vlade i dr. zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH,

 

 

N a r e d i o  j e

 

 

I           Temeljem čl. 551. st. 1 i 2 ZKP-a, o d r e đ u j e  s e  i z d a v a n j e  t j e r a l i c e  protiv

 

 1. okr. KARAPANDŽA VLADE, sina Nikole rođ. 22.1.1949.godine u Karlovcu,

gdje i prebiva, P. Filipca 5, Srbina, držav. RH

 

 1. okr. KARAPANDŽA CVIJE, sina Cvije, rođ. 17.1.1951.godine u Karlovcu,

s prebivalištem u G. Trebinji kbr. 41, Srbina, držav. RH

 

 

protiv kojih je rješenjem ovog suda broj Kio 158/92-52 od 15.6.1992.godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st.1 KZ RH, a koji se nalaze u bijegu, te protiv kojih je rješenjem ovog suda broj Kio 158/92-4 od 29.6.1992.godine, temeljem čl. 191 st. 2. toč. 1. ZKP-a, određen pritvor.

II          Nakon lišenja slobode, okrivljene je potrebno dovesti u radno vrijeme u vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III        Temeljem čl. 554 st. 1 ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

U Karlovcu, 29. lipnja 1992.godine.

 

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 

Dna:

 1. VT Klc na KT 187/92
 2. PU Karlovac, uz 2 primjerka rješenja o pritvoru.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-187/92

 

Karlovac, 29. srpnja 1992.godine

ZC/MR

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), podižem,

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

Protiv

 

I           okr. KARAPANDŽA VLADE, sin Nikole rođ. 22.1.1949.godine

u Karlovcu, gdje i prebiva, P. Filipca 5, radnik, Srbin, držav. RH

II          okr. KARAPANDŽA CVIJE, sina Cvije, rođ. 17.1.1951.godine

u Karlovcu,gdje i prebiva G. Trebinja kbr. 41, Srbin, držav. RH

 

 

da su:

 

Tokom listopada 1991. godine, u Gornjoj Trebinji, SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvaraju nemir života i imovine građana Republike Hrvatske, te da se oružanim putem suprotstave vlastima Republike Hrvatske sa ciljem nasilnog rušenja njenog državnog ustrojstva i legalno izabranih organa vlasti, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija koje su akcije upravljene na otcijepljenje dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupili nelegalnim srbo-četničkim oružanim formacijama ”TO SAO Krajina” Gornja Trebinja, gdje su se naoružali, te sudjelovali u akcijama tzv. ”Trebinjske čete”, kojima je bio cilj sprečavanje ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na navedeno područje,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske- oružanom pobunom-označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž e m

 

 

 1. da se predlažem tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava

 

 1. da se na raspravu pozove I okr. Karapandža Vlado i II okr. Karapandža Cvijo, te da se sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

 

 1. da se na raspravi izvrši uvid u rješenje o pritvoru (8) , te naredbu o izdavanju tjeralice (9),

 

 1. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN br. 53/91) suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovac, podnijela je prijavu protiv I okr. Karapandža Vlade i II okr. Karapandža Cvije, radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci optužnice, zbog čega je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

Okrivljenici nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, pa zbog toga u istrazi nisu saslušani, već je provedeno saslušanje svjedoka.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je u vremenu od 3.10.1991.godine, pa do 11.03.1992.godine boravio u Gornjoj Trebinji, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Okrivljenike vrlo dobro poznaje. Vidio ih je u Gornjoj Trebinji u 10. mjesecu 1991.godine, gdje su bili naoružani i obučeni u uniformu tzv.”JNA”, a naoružanje koje su držali je bila automatska puška. Nije mu poznato kojoj su oružanoj formaciji pripadali, ali su oni sami pričali da pripadaju tzv. ‘Trebinjskoj četi”, ali što su u okviru te čete radili njemu nije poznato. On sam nije se želio previše miješati sa tim mještanima, već se želio od svega toga na neki način isključiti, nakon čega se i vratio u Karlovac.

Razmatrajući iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, smatram da su I. okr. Karapandža Vlado i II okr. Karapandža Cvijo ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune. U listopadu 1991.godine na području Gornje Trebinje, SO Karlovac, okrivljenici su se dobrovoljno pridružili nelegalnim srbo-četničkim oružanim formacijama tzv. ”TO SAO Krajine – Gornja Trebinja” gdje su se zadužili naoružanjem, bili su obučeni u uniformu SMB tzv. ”JNA”, i bili pripadnici tzv. ”Trebinjske čete”. Svjedoku nisu poznate akcije koje su konkretno okrivljenici vršili u okviru te čete, međutim, može se zaključiti da je njihova djelatnost bila neprijateljska spram Republike Hrvatske, i očito su vodili akcije protiv Hrvatske vojske sa ciljem sprečavanja Hrvatskih snaga da uđu na područje Gornje Trebinje. Njihovo ponašanje ukazuje da im je bila namjera da oružjem stvaraju nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da nasilno obore državno i društveno ustrojstvo Republike Hrvatske i njene legalno izabrane organe vlasti. Krajnji cilj njihovog ponašanja je bilo otcijepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske, radi stvaranja tzv.”SAO Krajine”, koja bi se u konačni cilj pripojila tzv. ”Velikoj Srbiji”. Ponašanje okrivljenika ukazuje da su zastupljeni svi bitni elementi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući okrivljenici nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, a smatramo da postoje važni razlozi da se suđenje ipak održi, predlažemo da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj K 166/92-4

Kv 207/92

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera o predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Marijana Janjca kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv I KARAPANDŽA VLADE i dr. zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. KZ RH, postupajući po sl. dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 13. studenog 1992.

 

 

R i j e š i o  j e

 

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv opt. I Karapandža Vlade i II opt. Karapandža Cvije se obustavlja.

II          Stavlja se van snage rješenje ovog suda od 29.6.1992. br. Kio 158/92-4, kojim je određen pritvor protiv Karapandža Vlade i Karapandža Cvije.

III        Povlači se naredba o raspisivanju tjeralice protiv Karapandža Vlade i Karapandža Cvije od 29.6.1992. br. Kio. 158/92-5.

IV        Temeljem čl. 99. st. 1. preuzetog ZKP troškovi kriv. postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu protiv Karapandža Vlade i Cvije stavljajući na teret da su izvršili kriv. djelo iz čl. 236. f. st. 1. KZRH pobliže opisano u izreci optužnice.

Prije podizanja optužnice provedena je istraga tokom koje je istražni sudac ovog suda u odnosu na oba optuženika odredio pritvor rješenjem citiranim u toč. II. izreke ovog rješenja, a izdao je i naredbu za raspisivanje potjernice koja je citirana u toč. III izreke ovog rješenja.

Pošto je stupio na snagu Zakon o oprostu vijeće ovog suda je po službenoj dužnosti razmotrilo predmet te utvrdilo da se u ovom konkretnom slučaju mora primijeniti odgovarajuće propise iz tog Zakona, što drugim riječima znači da je po sl. dužnosti trebalo postupak obustaviti pa je tako i riješeno u toč. I izreke.

Obzirom da je postupak obustavljen trebalo je istovremeno rješenje o određivanju pritvora staviti van snage a naredbu o raspisivanju potjernice povući.

Kako je postupak obustavljen valjalo je riješiti da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Karlovac, 13. studenog 1992.

Predsjednik vijeća:

Mladen Kosijer, v.r.

 

 

 

PRAVNA POUKA:

 

Protiv ovog rješenja može uložiti žalbu VT Karlovac u roku od 24 sata od pismenog otpravka rješenja, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

 

DNA

 1. VT Klc. na br. Kt 187/92
 2. Karapandža Vlado i

Karapandža Cvijo, oglasna ploča suda oboje

 1. PU Karlovac,
 2. Uprava Okružnog zatvora Klc,
 3. Predsjedništvo ovog suda

 

 

 

 

Za točnost otpravka ovlašt. radnik

M. Kirin

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -