- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Čitluk – ci014

OKRUŽNO VOJNO TUŽITELJSTVO
M O S T A R
 
Na osnovu članka 151. stavak 6 preuzetog Zakona o krivičnom postupku, PS Čitluk, podnosi:

KRIVIČNA PRIJAVA
protiv NN pripadnika postrojbi bivše JNA i četničkih formacija
 
ZBOG:
Osnovane sumnje da su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv
civilnog stanovništva iz članka 142 preuzetog Krivičnog Zakona SFRJ,
 
OBRAZLOŽENJE
Dana,
06.04.1992. godine artiljerijskim projektilima napadnuto je mjesto
Biletići polje a večernjim satima Potpolje na južnom dijelu naselja
Čitluk. Napad je izvršen iz pravca Pijesaka, o. Mostar. Oštećeno je
više porodičnih kuća i “Unisova” tvornica u Biletići polju. Istoga dana
iz pravca Biorina napadnuto je periferno naselje Čitluka, u zaseoku
Rozići. Oštećeno je nekoliko porodičnih kuća.
Dana
10.04.1992. godine topničkim projektilima napadnuto je područje mjesta
Blizanci, zaseok Božića. Nastupila je materijalna šteta na više
porodičnih objekata. Napad je izvršen iz pravca Pijesaka. Dana
12.04.1992. godine topničkim projektilima gađano je naselje Čitluk i
selo Tepčići na perifernim dijelovima općine. nastale su štete na
stambenim objektima, najviše u ulici Jakova Dugandžića i zaseocima
Rozići i Primorci.Dana 15.04.1992.
godine oko 18:00 sati izvršen je topnički napad na Tepčiće i Biletići
polje. pričinjena je velika materijalna šteta a oštećena je Crkva
svetog Ante u Tepčićima, kao i Župski ured.Dana
17.04.1992. godine topničkim napadom na naselje Čitluk i Tepčiće
nanesene su veće materijalne štete na porodičnim kućama. Dana
18.04.1992. godine topničkim projektilima oštećena Crkva u Tepčićima
kao i Župski ured (po drugi put). Napadnuto je naselje Biletići polje.
Istog dana u potpunosti je srušen već oštećeni most na Neretvi u
Biletići polju.Dana 20.04.1992. godine
topničkim napadom na područje Dobro Selo i Tepčića, u Dobrome Selu
poginula Šaravanja Ruža 64 godine a na više porodičnih kuća nanesena
materijalna šteta. Pored topničkih projektila napad je izvršen i
minobacačima i VBRoovima. Sa uporišta u Gubavice i Pijesaka napadnuta
naselja Tepčići i Viletići polje, nastupile nove materijalne štete.
Napad je izvršen dana, 21.04.1992. godine.Dana
23.04.1992. godine topnički napad na Tepčiće, Biletići polje i
Blizance. Nanesene, pored postojećih, nove materijalne štete.Dana
24.04.1992. godine sa većine neprijateljskih uporišta (Kosor, Košaruša,
Aerodrom, Čobanovo polje, Gubavica i pijesci) su napadnuti područja
naselja Čitluk (ul. Jakova Dugandžića), Dobro Selo, Tepčići, Biletići
polje. Nanesene velike materijalne štete. Dana
27.04.1992. godine napadnuto područje Dobro Sela, Tepčića i Biletići
polja. Pored šteta na porodičnim zgradama u Biletići polju oštećen
Vodozahvat za opskrbu općine Čitluk.Dana
01.05.1992. godine sa područja Pijesaka Gubavice, Kosora i Koritnika
napadnuto područje Tepčića i Dobro Sela. napad izvršen oko 20:20 sati.
Nanesene nove materijalne štete.Dana
03.05.1992. godine VBR tipa “Orkan” napadnuto područje naselja Čitluk i
Dobro Selo. Pričinjene ogromne materijalne štete a dvije osobe su teže
i dvije lakše ranjene. Napad izvršen oko 12:50 sati sa područja Tomuša.Dana 04.05.1992. godine ponovo napadnuto područje Biletići polja kao i postrojenje Vodozahvata. Napad izvršen oko 5:40 sati.Dana
05.05.1992. godine sa područja Pijesaka i Kosora napadnuto područje
Dorbo Sela i zapadno predgrađe naselja Čitluk. Nanesene nove
materijalne štete, topničkim projektilima.Dana 06.05.1992. godine napadnuto područje Dobro Sela i Tepčići oko 11:30 sati. Nanesene nove materijalne štete.Dana
08.05.1992. godine nakon napada zrakoplova na naselje Čitluk izvršen je
topnički i napad VBR-ovima tipa “Orkan”. Oko 13:00 sati napadnuto
područje Međugorja a u 13:10 centar naselja Čitluk. Pomenutim napadom
nanesene su ogromne materijalne štete na industrisjim i drugim
postrojenjima te staambenim objektima. tom prilikom oštećena je i Crkva
Krista Kralja u Čitluku.Dana 10.05.1992.
godine napadnuto područje Tepčića i Dobro Sela sa područja Pijeska.
Napad je izvršen u 9:40 sati, nanesene nove materijalne štete.Dana
15.05.1992. godine oko 22:00 sati sa uporišta u Pijescima neprijatelj
napao naselje Biletići polje a tom prilikom je zapaljena crkva Svetih
Petra i Pavla.Dana 17.05.1992. godine
napadnuto područje Biletići polja a tom prilikom ponovo tučen
Vodozahvat. napad izvršen iz pravca Pijesak u 16:30 sati.Dana
18.05.1992. godine sa područja Pijesaka napadnuto područje Biletići
polje i Krućevići polje. Napad je izvršen oko 21:00 sati, haubicama oko
22:00 sati tučeno područje Tepčića. nanesene nove materijalne štete.Dana
10.06.1992. godine topničkim projektilima napadnuto područje Tepčića i
Krehin Gradac. Nanesene materijalne štete na porodičnim kućama.Dana
18.06.1992. godine topničkim projektilima napadnuto područje Tepčića i
Dobroga Sela. nanesene nove materijalne štete. nakon posljednjega
napada, pomenutog dana, neprijateljske postrojbe su odbačene dalje na
lijevu obalu Neretve, nakon čega nije dolazilo do neposrednoga napada
neprijateljskoga topništva.

 
Prilozi:
Zapisnik o uviđaju nakon napada zrakoplova,Zapisnik o uviđaju poslije napada VBR-ovima,Zapisnik o uviđaju mate. šteta u Potpolje, o. Čitluk,Zapisnik o uviđaju mate. šteta u zaseocima Rozići i Primorci,Zapisnik o uviđaju mate. šteta u ul. Jakova Dugandžića,Zapisnik o uviđaju mate. šteta za Dobro Selo, o. Čitluk,Zapisnik o uviđaju mate. šteta za Tepčiće, o. Čitluk,Zapisnik o uviđaju mate. šteta za Blizance, o. Čitluk,Zapisnik o uviđaju mate. šteta za Međugorje, o. Čitluk,Zapisnik o uviđaju mate. šteta za Biletići polje, o. Čitluk,Zapisnik o uviđaju mate. šteta za Krućevići polje, o. Čitluk,Zapisnik o uviđaju mate. šteta za krehin Gradac, o. Čitluk,Nalazi liječnika o povredama,Fotodokumentacija.

Zapovjednik PS

{loadposition user18} 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -