- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Čitluk – ci013

ZAPIS O UVIĐAJU
sačinjen
povodom izlaska na lice mjesta gdje su od posljedica artiljerijskih
projektila nastupile materijalne štete na porodičnim objektima u selu
Krehin Gradac, o. Čitluk. Artiljerijski projektili su padali dana
10.06.1992. godine u poslijepodnevnim satima. Selo Krekin Gradac se
nalazi na samoj periferiji naselja Čitluk na istočnoj strani.

Oštećenja na stambenim objektima

 1. Porodična
  kuća Planinić Jure sin Rade, rođ. 1949. godine, Direktnim pogotkom
  pogođena lastavica na kući sa sjeveroistočne strane, ista je oštećena,
  oštećen dio krova i konstrukcije kao i jedan manji dio krovnoga crijepa.
 2. Porodična kuća Martinović Filipa zv. “Pipa” sin Ivana, Oštećena fasada sa istočne strane, popucala stakla.
 3. Lovrić
  Ljubo sin Živka, rođ. 1953. godine, Nekoliko granata (četiri) su pale
  pedesetak metara istočno od niza kuća koja se nalaze u pravcu pa su od
  pomenutih granata oštećene pomenute kuće. Na poorodičnoj kući Lovrić
  Ljube je oštećena fasada sa istočne strane kuće, oštećeni prozori na
  sobama, dva prozora, popucala stakla.
 4. Porodična
  kuća Pehar Ante sin Pere, iz Krehin Gradac, Oštećenja na fasadi sa
  istočne strane kuće, oštećen manji dio krovnoga crijepa, popucala
  stakla.

Sve
pomenute porodične kuće su u jednom nizu pa su oštećenja nastala sa
istočne strane porodičnih kuća jer se sve nalaze u nizu sa lijeve
strane puta za Krehin Gradac.


{loadposition user18}

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -