- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Čitluk – ci008

ZAPISNIK O UVIĐAJU
sačinjen
povodom izlaska na lice mjesta gdje su od posljedica artiljerijskih
granata nastupile materijalne štete na porodičnim i gospodarskim
objektima u naselju Čitluk, u ulici Jakova Dugandžića. Granate su u
više navrata pogađale pomenuti dio naselja.

Objekti na kojima su nastale materijalne štete

 1. Porodična
  kuća Marinčić Stojana, rođ. 13.03.1944. godine, Kuća se nalazi u ulici
  Jakova Dugandžića. Više granata je palo sa istočne strane kuće,
  neposredno pored iste kojom prilikom su nastupila oštećenja na fasadi,
  sva stakla na kući su popucala. Granate su padale u baštu sa istočne
  strane oko 10 metara udaljeno od kuće gdje se nalazi parkirano vozilo
  od vlasnika kuće marke “Ford – Eskort”, reg. oznaka MO700-17, an kome
  je nastupila totalna materijalna šteta jer je u vozilu zadnji trap
  komplet uništen a ostatak je nagorio. Jedna od granata je pogodila
  zadnji dio vozila.
 2. Porodična kuća Pervan
  Anđelka zvanog “Đeka”, Kuća se nalazi u blizini kuće Marinčić Stojana
  pa je uslijed granata oštećena fasada na kući sa sjeverne strane, kao i
  popucala stakla na toj strani kuće.
 3. Porodična
  kuća Pervan Jakova zv. “tale”, rođ. 24.06.1935. godine, Kuća se nalazi
  južnije od kuća Marinčića i Pervana, a na istoj su oštećeni prozori kao
  i fasada i jedan prozor. Granate su padale ispred sa istočne strane
  kuće i sa sjeverne strane.
 4. Porodična kuća
  Krasić Ivana sin pere, rođ. 28.08.1930. godine, Kuća se nalazi sa
  lijeve strane ulice Jakova Dugandžića, gledano iz pravca naselja
  Čitluk. na kući su razbijeni svi prozori, odnosno prozorska stakla i
  oštećena su drvena ulazna vrata na kući.
 5.  
 6. Jedan
  dio oštećenja na pomenutim objektima je fotografisan. Dana 24.04.1992.
  godine u poslijepodnevnim satima artiljerijski projektili su ponovo
  padali po pomenutom dijelu naselja Čitluk pa su tom prilikom ponovo
  oštećeni neki od pomenutih objekata a oštećeni su i novi objekti.
 7. Porodična
  kuća Marinčić Ivana zv. “Blažić”, rođ. 1939. godine, Kuća se nalazi sa
  lijeve strane ulice Jakova Dugandžića, prema polju na istoj su
  nastupila oštećenja na fasadi i staklima a dijelovi projektila su
  probili drvene grilje prozora pa je oštećen i unutrašnji dio kupatila u
  kući. Granate su padale sa istočne strane kuće.
 8. Porodična
  kuća Marinčić Slavka sin Martina, Oštećeja na kući su na staklima na
  gornjem katu kuće i na fasadi. Projektili su padali između pomenute
  porodične kuće i kuće Marinčić Ivana i marinčić Andrije.
 9. Marinčić
  Andrije sin Blaža, rođ. 1925. godine, Na kući su sva stakla popucala,
  sa sjeverne i istočne strane oštećena je fasada na kući.
 10. Porodična kuća Dankić Vese, Oštećenja na staklima od posljedica projektila koji su padali pored kuća Marinčić Andrije i Ivana.
 11. Porodična kuć Marinčić Joze sin Blage, Oštećenja na fasadi i popucala stakla. Oštećene grilje na prozoru.
 12.  
 13. Dana
  05.05.1992. godine projektili su ponovo padali po pomenutom dijelu pa
  su na slijedećim objektima nastupile materijalne štete.
 14. Porodična
  kuća Dugandžić mate sin Šimuna, rođ. 1959 godine, Kuća se nalazi u
  Podgredi-Čitluk. Na kući su nastupila velika razaranja na krovu,
  uništen dio krova i krovne konstrukcije, cigla, oštećene tri sobe sa
  unutrašnjim namještajem, jedna soba je totalno uništena i oštećena.
 15. Gospodarski objekat Brkić Mate zv. 2Bega”, rođ. 1947. godine, Od projektila je oštećen gospodarski objekat, sušnica, fasada.
 16. Porodična
  kuća Brkić Ante sin Šimuna iz Podgrede. na kući je oštećena fasada jer
  je više dijelova projektila udarilo u kuću odnosno u fasadu i vanjske
  zidove.
 17. Porodična kuća Juričić Dragana sin Ljubiše, Na kući je oštećena betonska ploča, deka i popucala su stakla.
 18. Porodična kuća Pinjuh Veimira sin Bože, Oštećenja na fasadi kuće, popucala stakla.

Dana
08.05.1992. godine tri granate su pale u Zaseok primoraca gdje su
nastupila oštećenja na kući Milena Primorca sin Zdenka. Granate su pale
sa sjeverne strane, oštetile sjevernu stranu kuće, uništile prozor sa
griljama, razorilo svinjac, ubile nekoliko kokošiju. Granate su padale
oko 15:30 sati na pomenuto mjesto. Oko 20:15 sati istoga dana više
granata je padalo na područje Blatnice zaseoku Gagre i na područje
Hamzića međutim nisu napravile nikakvu štetu.

Dio oštećenja na objektima je fotografisan i fotodokumentacija sačinjava sastavni dio Zapisnika.


{loadposition user18}

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -