- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Čitluk – ci006

APISNIK O UVIĐAJU
sačinjen povodom izlaska na lice mjesta gdje su od posljedica artiljerijskih projektila nastupile materijalne štete na porodičnim kućama i gospodarskim objektima u mjestu Blizanci, o. Čitluk. Artiljerijski projektili su padali dana, 10.04.1992. godine u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Objekti na kojima su nastale materijalne štete

 1. Porodična kuća Beuz Šćepe sin Marka, nalazi se sa lijeve strane puznog pravca Čitluk – Žitomislići, pored puta. Više projektila palo je neposredno ispred kuće sa južne strane kao i na magistralnu cestu a oštećenja su nastala na fasadi kao i prozorskim staklima. U donjem katu (poslovni prostor bivšeg restorana “Panorama”) su pucala sva prozorska stakla a oštećenja su nastala i na konstrukciji odrine kao i ogradnog zida.
 2. Porodična kuća Pejo Boro sin Pere, rođ. 21.03.1952. godine, Oko porodične kuće je palo više minobacačkih granata koje su oštetile ulazno stepenište kao i dio zida sa istočne strane, porušen je ogradni zid od betona u dužini od pet metara. Oštećenja su nastupila i na fasadi kuće sa istočne i južne strane, odvaljen je prozor, kompletne grilje. Na balkonu je razbijeno veliko ornamet staklo veličine 250×120 cm.
 3. Porodična kuća Krndelj Ivana sin Ilije, rođ. 1930. godine, Dvije granate su pale u blizini porodične kuće i garaže a oštećenja su nastupila na traktorskoj prikolici, nastala od dijelova granata u vidu rupa a više krovnih crijepova je uslijed djelovanja granata puklo.
 4. Porodična kuća Ljolje Ferdo sin Šćepe, rođ. 1941. godine, Projektili su padali u blizini kuće sa južne strane, oštećenja su nastala na donjem katu na prozorskim staklima koja su pukla kao i na fasadi kuće Granate su pale (dvije) u baštu sa južne strane kuće.
 5. Na mjesnom groblju u Blizancima nastupila su oštećenja na Kapeli, popucala su stakla na istoj, oštećena je fasada, više borova je oštećeno dok su na grobnicama nastupila oštećenja od komadića kamenja.
 6. Porodična kuća Krndelj Mate sin Pere, rođ. 12.03.1923. godine, Projektili su padali sa južne strane porodične kuće i garaže, na kući su nastupila oštećenja na fasadi i prozorskim staklima. U garaži na kojoj se nalaze limena vrata nalazilo se vozilo “Wolsvagen-Jeta”, reg. oznaka MO709-26, bijele boje, na kome su nastupila oštećenja od projektila koji su kroz limena vrata razbili zadnje staklo na vozilu.
 7. porodična kuća Krndelj pero sin Stanka, rođ. 30.01.1939. godine, Na kući su nastupila oštećenj na fasadi i prozorskim staklima a u garaži je oštećeno vozilo reg. oznaka MO705-71, kome je razbijeno zadnje desno štop svijetlo.
 8. Porodična kuća Barić Pere sin Stanka, Kuća se nalazi pored mjesnog groblja u Blizzancima, a na istoj je oštećena fasada a razbijena su vrata na podrumu, drvena. Granate su padale na put između kuće i mjesnog groblja.
 9. Porodična kuća Barić Štete iz Blizanaca, Kuća se nalazi južno od mjesnog groblja, oko 50 metara udaljena od istoga, stariji tip gradnje. Više granata je palo na krov kuće pa je uništen a krovna konstrukcija i crijep kao i jedan dio nosivih zidova. Krovna konstrukcija je pala na pod. Uništen je i neposredni okoliš, okućnica.
 10. Porodična kuća Barić Filipa sin ivana, rođ. 17.05.1924. godine. Granata je pogodila ugao porodične kuće, na sjevernom dijelu, njezin podrumski dio pa je kompletan ugao kuće oboren međutim projektil nije probio zid. Iza kuće na njivi evidentirana su tri kratera od granata koji su pali u oranicu pa nisu nanijeli štete. Fasada je oštećena i poprskana zemljom.
 11. Porodična kuća Božić Pere iz Blizanaca, Oštećenja su vidljiva na zapadnom dijelu porodične kuće, na vratima sa zapadne strane. Jedan dio granate, geler, je probio vrata od drveta i zatim probio bočnu stjenku škrinje za zamrzavanje.

Dana 23.04.1992. godine nekoliko granata je ponovo padalo na području Blizanaca, na Ciganskom guvnu, gdje su oštećene dvije porodične kuće.

 1. Porodična kuća Krvavac Ale sin Hakije, rođ. 01.01.1960. godine, Oštećenja su na istočnoj strani kuće, popucala su stakla na prozorima i oštećeno je nekoliko krovnih crijepova. granate su, njih više, padale dvadesetak metara istočno od kuće.
 2. Od pomenutih artiljerijskih projektila, oštećenja su nastupila i na porodičnoj kući Pere Beuza sin mate. jedan projektil je pogodio zapadni dio krova, uništio krovnu konstrukciju crijep, oštetio zidove i fasadu na kući. Pored projektila koji je direktno pogodio krov i više ih je palo u neposrednoj blizini.

Jedan dio oštećenja na pomenutim objektima je fotografisan i fotodokumentacija sačinjava sastavni dio ovoga Zapisnika.


{loadposition user18}

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -