- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Čitluk – ci005

ZAPISNIK O UVIĐAJU
sačinjen
povodom pregleda lica mjesta gdje su na porodičnim kućama i
gospodarskim objektima nastupile materijalne štete nastale od
posljedica djelovanja artiljerijskih granata. Artiljerijske grante su
padale dana, 05.04.1992. godine u večernjim satima u mjestu Potpolje,
o. Čitluk i u zaseoku Rozići na periferiji Čitluka, putnim pravcem
prema Mostaru.

U Potpolju, o. Čitluk od
djelovanja artilejrijskih granata nastupile su materijalne štete na
porodičnoj kući Odak Milene žene Martina, rođena 31.03.1949. godine.
Tri artiljerijske granate su pale sa istočne strane porodične kuće a
mjesto pada projektila je oko 10 metara udaljeno od kuće, njezine
istočne strane. Projektili su pali u obradivo zemljište. Na kući su
nastupila oštećenja na fasadi sa istočne strane, a stakla na kući su
uslijed detonacije popucala. Razbijeno je šest duplih stakala dimenzija
120×120 cm i dva manja stakla dimenzija 120×50 cm.
U zaseoku Rozići,
o. Čitluk, sjeverno od naselja Čitluk, putnim pravcem prema Mostaru od
djelovanja artiljerijskog  oruđa oštećenja su nastupila na dvije
porodične kuće. Oštećenja su nastala na porodičnoj kući Rozić Ivana sin
ivana, rođ. 1945. godine. Porodična kuća se nalazi s desne strane
magistralnog puta prema Mostaru. Više projektila je palo sa istočne
strane i zapadne strane kuće. na objektu su nastupila oštećenja fasade,
prozorskih stakala. Od posljedica djelovanja granate oštećen je i
namještaj u unutrašnjosti kuće. Popucala stakla su ornament a veličine
su 100×60, ukupno tri, zatim na porodičnoj kući sa istočne strane su
pukla prozorska stakla veličine 120×60 i 50×50. Na gornjem katu kuće
nastupila su oštećenja u spavaćim sobama, oštećenje je namještaj kao i
plafon prostorija.
Na
porodičnoj kući Joze Rozića sin Franje, rođ. 1930. godine oštećenja su
na prozorskim staklima sa istočne strane kuće, a projektili su padali
istočno od kuće odnosno između pomenute dvije kuće. Stakla su dimenzija
50×50, a ukupno je pet stakala. Na istočnoj strani od porodične kuće
Rozić Ivana vidljiva su oštećenja krateri u zemljištu gdje je veći broj
projektila pao u obradivo zemljište. U mjestu Vionica, o. Čitluk
evidentirano je da je neprijateljski zrakoplov bacio kazetnu bombu a
njen oklop, tijelo je pronađeno u blizini kuće Mršić Grge. na objektima
nije nastupila materijalna šteta jer je bomba pala u nenaseljeni dio.
Na oklopu od kasetne bombe vidljive su oznake 225/12.
Lice mjesta je fotografisano.

{loadposition user18} 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -