- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Čitluk – ci004

ZAPISNIK O UVIĐAJU
sačinjen
povodom izlaska na lice mjesta gdje su u više navrata od posljedica
artiljerijskih i tenskovskih granata anstupile materijalne štete na
stambenim i gospodarskim objektima kao i sakralnim objektima u mjestu
Dugo Selo, o. Čitluk. Uviđaji su vršeni u više navrata poslije svakoga
napada i nastanka novih materijalnih šteta.

Oštećenja na sakralnim objektima


Tenkovskim projektilom pogođena je Crkva Svete Obitelji na Dobrome
Selu. projektil je pogodio zid na sjevernoj strani Crkve, isti probio,
načinivši otvor 80×80 centimetara. Oštećen je dio zida, unutrašnjost
Crkve, fasada, popucala su sva stakla na Crkvi.

Oštećenja na stambenim i gospodarskim


Dana 21.04.1992. godine izvršen je uviđaj materijalnih šteta kojom
prilikom su evidentirana oštećenja na slijedećim objektima:

 1. Porodična
  kuća Šaravanja Ilija sin Filipa, rođ. 1931. godine, Minobacačka granata
  je pala dva metra sa sjeverne strane kuće, na samu ivicu puta dok je
  druga pala, odnosno pogodila sam ugao na sjeveroistok kuće, isti je u
  potpunosti srušila, uništila prozor sa roletnama, oštećen dio krova,
  crijepa, unutrašnjost kuće i kompletna soba na strani kuće gdje su pale
  granate. Prilikom pada pomenutih granata na putu pored kuće se zatekla
  Šaravanja Ruža žena Pere, stara 64 godine koja je smrtno stradala.
  Sačinjen je poseban zapisnik o uviđaju za smrtno stradalu osobu.
 2. Porodična
  kuća Šaravanja Ilije sin Stojana, rođ. 1939. godine, Na porodičnoj kući
  su nastala oštećenja na fasadi, na više mjesta, popucala su stakla.
 3. Porodična
  kuća Raspudić Marijana sin Mile iz Dobroga Sela, Oštećenja fasade,
  popucala sva stakla, oštećeno više komada krovnoga crijepa.
 4. U Zaseoku Ćorići, na istočnoj strani Dobroga Sela su nastupila manja oštećenja na porodičnim kućama u obliku pucanja stakla.

Dana 28.04.1992. godine izvršen je uviđaj na slijedećim objektima.

 1. Porodična
  kuća Saravanja Rajka sin mate, rođ. 1939. godine, Projektil je pogodio
  zid sa istočne strane kuće, isti probio, oštetio unutrašnjost kuće,
  namještaj sobe, dnevnoga boravka, oštećenja na fasadi, staklima.
 2. Porodična kuća Raspudić Mile sin Ivana, rođ. 1929. godine.
 3. Direktnim
  pogotkom sačinjena je velika materijalna šteta na traktoru, IMT,
  velikom, crvene boje, vlasništvo Šaravanja Ilije sin Petra. Projektil
  je pogodio u srednji dio traktora koji se nalazio parkiran trenutno
  pokvaren, isti perlomio na središnjem dijlu, prednji dio je odbojen od
  zadnjega trapa.
 4. Porodična kuća Šaravanja
  Ilije sin Stojana, zv. “Vitkić”, Od posljedica granata koje su padale u
  blizini kuće nastala su oštećenja na ulaznim vratima, probijena,
  oštećenja na fasadi kuće, popucala su stakla na kući.
 5. Porodična
  kuća Šaravanja (Ilije) Ivan, rođen 1926. godine, Tenkovski projektil je
  pogodio zid sa istočne strane kuće, probio isti, oštećena unutrašnjost,
  krater veličine 80×80 cm.
 6. Porodična kuća
  Šaravanja Mate sin Ilije, rođ. 1935. godine, Od posljedica granata od
  minobacača na kući su oštećena stakla, fasada, vrata a oštećenja su
  nastala i na ulaznoj metalnoj kapiji.
 7.  
 8. Šaravanja Anica (Jure), rođ. 1920. godine, Oštećen je krov kuće, nekoliko deseteka krovnog crijepa, fasada, popucala stakla.
 9. Porodična kuća Šaravnja Marka sin Ivana, rođ. 1948. godine, Oštećenja na staklima, fasadi i jednom dijelu krovnoga crijepa.
 10. Štala Miletić Mate sin Marijana, rođ. 1934. godine, Projektil je probio krov na štali, oštećen jedan dio krovne konstrukcije.
 11. Garaža
  Miletić Pere zv. “Zec” sin Joze, rođ. 1934. godine, projektil je probio
  garažnu betonsku ploču, istu probio i načinio krater veličine 50×50 cm,
  oštećeno je vozilo “Zastava 101”, reg. oznaka MO0695-04, istome je
  oštećen zadnji dio, limarija i zadnje staklo.

Dana 29.04.1992. godine izvršen je novi uviđaj gdje su konstatirane slijedeće mat. štete na objektima.

 1. Porodična
  kuća Ćorić Ante sin Grge, rođ. 1935. godine, Popucala prozorska stakla,
  fasada, zid stare kuće koja se nalazi pored nove, napukao zid čatrnje.
 2. Porodična
  kuća šaravanja njegoslava sin Petra, rođ. 1942. godine, Oštećenja na
  prozorskim staklima, oštećeni štokovi prozora, fasada, oštećena ograda
  kao i kapija limena.
 3. Na kućama Šaravanja Ante sin mate i Šaravanja Andrije sin Petra, su popucala stakla na prozorima, oštećenja na fasadama kuća.

Dana 07.05.1992. godine izvršenim uviđajem konstatirana su slijedeća oštećenja na objektima:

 1. Garaža
  Raspudić Jozana sin marijana, rođ. 1935. godine, projektil je pao na
  krov garaže, probio betonsku ploču, oštetivši u garaži vozilo, marke
  “Zastava 101”, reg. oznaka MO702-99, vlasništvo Šaravanja Mate sin
  Stojana. Na vozilu su nastupila oštećenja zadnjeg dijela i šasije
  vozila, popucala stakla, unutrašnjost vozila je uništen jer je
  projektil pogodio zadnji dio nakon što je probio betonsku ploču.
 2. Garaža
  Raspudić Nikole sin Petra, rođ. 1938. godine, U garaži je totalno
  uništena freza, motokultivator marke “Goldoni” dizel, zelene boje,
  uništena unutrašnjost garaže, popucala sva stakla.
 3. Štala, sušara Raspudić Joze sin Marijana, uništen dio krovne konstrukcije, dio pokrovnog crijepa.
 4. Porodična
  kuća Šaravanja Tome sin Ante, Projektil je pao na krov kuće, uništio
  veći dio pokrovnog crijepa, krovnu konstrukciju, projektil je probio
  plafon i oštetio veći dio unutrašnjosti kuće i namještaj.
 5. Porodična
  kuća Brkić Ivana sin pere, rođ. 1929. godine, Granata je pala na krov,
  oštetila veći dio krovne konstrukcije, probila plafon i oštetila
  unutrašnjost kuće.
 6. Od posljedica granate
  koja je pala na krov štale Šaravanja mare (Marka) zv. “Tomuša” uništena
  je štala, njen veći dio, krovna konstrukcija i pokrovni crijep.

Dana 15.05.1992. godine vršeni su uviđaji i konstatirana slijedeća oštećenja na ovim objektima.

 1. Porodična
  kuća Brkić Ivica sin Mile, rođ. 1961. godine, Dva tenkovska projektila
  pogodilo je porodičnu kuću, jedan u sjeverni zid u predjelu kupatila,
  drugi u sjeveroistočnu stranu krova. Oštećen dio krova, crijepa, krovne
  konstrukcije, potpuno uništeno kupatilo kuće kao i oprema u istome.
  Projektil koji je pogodio zid sa sjeverne strane je isti probio nakon
  čega su nastala oštećenja stvari i opreme.
 2. Porodična kuća Ćorić Ivana sin Mate, Pogođen krov kuće, oštećenja konstrukcije, crijepa, unutrašnjost kuće kao i namještaja.
 3. Porodična
  kuća Šaravanja Rajka sin Mate, Pogođen krov kuće, uništen veći dio
  crijepa, krovne konstrukcije, oštećen ugao kuće u predjelu ispod krova.
 4. Porodična
  kuća Andrije šaravanja sin Marka, Projektil je pogodio zidnu lastavicu
  na kući, istu probio, oštećen dio krova, krovne konstrukcije i dio
  crijepa.
 5. porodična kuća Šaravanja Ante
  sin Jure, Zid na lastavici je probijen tenkovskim projektilom, na
  sjevernoj strani kuće, oštećeni dio krovnoga crijepa.
 6. Porodična
  kuća Šaravanja Jure sin Ivana, Projektilom je pogođen drugi, gornji kat
  kuće, projektil je pogodio pod uglom pa nije u potpunosti probio zid,
  oštećena fasada, popucala stakla na kući u gornjem dijelu.
 7. Porodična
  kuća Saravanja Mile sin pave, Oštećena lastavica na zidu, fasada, pored
  kuće je oštećeno vozilo Golf, reg. oznaka MO701-71, isto je oštećeno
  gelerima od projektila u predjelu rezervoara i zadnjeg dijela.
 8. Porodična
  kuća Raspudić Marijana sin Mile, Na istočnome dijelu kuće oboren zid od
  posljedica projektila kojim je pogodio direktno u isti, oštećeno vozilo
  “Zastava 101”, limarija i šasija vozila.
 9. Porodična
  kuća raspudić Mate sin Joze zv. “Ćećunić”, Direktno pogođen krov kuće,
  oštećena konstrukcija, određena količina krovnoga crijepa, probijen zid
  sa zapadne strane kuće.
 10. Porodična kuća
  Šaravanja Ivana sin Ilije, zv. “Ića”, Porodična kuća je pogođena u
  predjelu ulaznih vrata, oštećena unutrašnjost kuće, namještaj, uništen
  televizor.
 11. Porodična kuća Miloš Milenka
  sin Žarka, rođ. 1963. godine.Probijen zid u Prodavaonici, tenkovskim
  projektilom, oštećena unutrašnjost oštećen dio robe u Progavaonici.
 12. Porodična kuća Miletić Pave sin Ante, Pogođen krov kuće, oštećen dio krovne konstrukcije dio crijepa.
 13. Porodična
  kuća Miletić Ika sin Mate, Projektil pao tik ispred kuće, oštećena
  fasada, popucala stakla, od posljedica detonacije napukla čatrnja.
 14. Prodavaonica
  Miletić Franjo sin Nikole, Direktno projektilom pogođen istočni zid na
  Prodavaonici smještenoj u porodičnoj kući, isti je probijen, oštećena
  unutrašnjost prodavaonice, dio robe, popucala sva staklana u kući a
  pored kuće i Prodavaonice oštećen je i zid od štale.
 15. Oštećeno
  vozilo marke “WV-kombi”, reg. oznaka MO682-62, vlasništvo Miloš Žarka
  sin Mate, oštećen lim na vozilu od gelera, popucala stakla.

Dana
18.06.1992. godine vršeni su novi uviđaji na području Dobrog Sela gdje
su konstatirana slijedeća oštećenja na porodičnim kućama.

 1. Porodična
  kuća Brkić Ivana sin Pere, zv. “Zovkić”, rođen 1929. godine, Oštećenje
  na krovu kuće, crijepu, sa južne strane u garaži kuće u (…) vozilo
  marke “Mercedes”, tip 123, žute boje, reg. oznaka MO699-88, vlasništvo
  Brkić Ivana. Vozilu je od posljedica projektila koji je pao ispred
  garažnih vrata sa južne strane oštećen prednji dio, izbušena limarija,
  oštećen dio motora i unutrašnjost vozila.
 2. Porodična
  kuća Miletić Mile sin Marijana, rođ. 1935. godine, Projektil je pogodio
  zid kuće sa sjeverne strane, isti probio, pogođen krov kuće, oštećen
  crijep, krovna konstrukcija, unutrašnjost kuće i dio namještaja.
 3. Porodična
  kuća Miletić Mile sin Marijana, rođ. 1935. godine, Na kući su nastupila
  oštećenja na fasadi kuće, oštećena su garažna vrata, popucala su stakla.
 4. Porodična
  kuća Šaravanja Mladena sin Stipe, 1939. godine, Projektil je pogodio
  krov kuće, oštećena konstrukcija, cigla, probijen strop, oštećena
  unutrašnjost kuće i namještaj.
 5. Porodična
  kuća Brkić Anica, kći Mijata, rođ. 1939. godine, Na kući su nastupila
  oštećenja na fasadi, popucao je crijep, napukao zid čatrnje pred kućom.
 6. Porodična
  kuća Brkić Mare kći Pere, oštećenja su nastupila na fasadi kuće,
  popucala stakla, oštećen dio krovnoga crijepa na ivici krova, dio
  crijepa je pao na zemlju.
 7. Raspudić Mile
  sin marijana, oštećeno vozilo marke “Zastava 101”, reg. oznaka
  MO151-762, oštećenja na limariji i staklima vozila.
 8. Porodične kuće Brkić Ivana sin Pere i porodična kuća Brkić Matija na istima su popucala stakla od posljedica detonacija.

Prilikom
vršenja uviđaja dio oštećenja je fotografisan, samo veće materijalne
štete i fotodokumentacija sačinjava sastavni dio ovog Zapisnika.


{loadposition user18}

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -