- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Čitluk – ci003

ZAPISNIK O UVIĐAJU
sačinjen povodom izlazaka na lice mjesta gdje su u više navrata od
posljedica artiljerijskih i tenskovskih granata nastupile materijalne
štete na stambenim, gospodarskim i sakralnim objektima, u selu Tepčići,
o. Čitluk.

Oštećenja na sakralnim objektima

Od posljedica granata oštećenja su nastala i na Župnoj crkvi i Župnom
stanu koji su sa više projektila. Na Crkvi su uništena srednja drvena
vrata jer je projektil direktno pogodio u srednja vrata oštećena je
fasada sa pročelja (sa istočne strane) Crkve. Nekoliko projektila je
palo neposredno ispred Župskog stana, pogodivši betonski zid, nastala
su oštećenja na fasadi, popucala su stakla, oštećeni su otvori sa
griljama, odnosno roletnama. Sve roletne na Župskom stanu su uništene.

Oštećenja na stambenim i gospodarskim objektima

 1. Porodična
  kuća Bevanda Stojana sin Marka, r. 19.06.1930. godine, Više granata je
  palo na put sa zapadne strane kuće i u šumu sa sjevera, oštećena je
  gigla na krovu, fasada, popucala stakla. Kuća se nalazi preko puta
  Župske Crkve u Tepčićima.
 2. Porodična kuća
  i štala Ive Miloša sin Ilije, rođ. 05.12.1951. godine, Granata je pala
  na štalu od vlasnika, razorila krov, u unutrašnjosti štale je ubila
  kravu. na Kući su oštećenja fasada i popucala stakla.
 3. Porodična
  kuća Lovre Ćorića sin martina, rođ. 01.02.1926. godine, Više granata je
  palo ispred kuće a jedna je pogodila krov. pogođen je donji kat. ispred
  kuće se nalazilo vozilo marke “Golf”, reg. oznaka MO172-502, vlasništvo
  Ćorić Stipe sin Lovre. Vozilo je dobilo direktan pogodak šteta u većem
  obimu, odnosno “totalna šteta2.
 4. Oštećenja na kući Miletić Martina sin Ivana, rođ. 1942. godine, Na kući je oštećena fasada, popucala su stakla na prozorima.
 5. Porodična
  kuća Slavka Ivankovića sin Jure, rođ. 1930. godine, Pogođen je direktno
  kućni krov, porušen dio krova, uništena cigla, krovna konstrukcija.
  Pored kuće pogođena je štala. Kuća je pogođena u više navrata u raznim
  intervalima. Dana, 25.04.1992. godine oko 12:00 sati granate su ponovo
  padale na selo Tepčiće pa su nastupila nova oštećenja na objektima.
 6. Porodična
  kuća Zdravka Miloša sin Slavka, rođ. 1935. godine, Granate su padale na
  krov kuće, probile su plafon, uništile unutrašnjost kuće i namještaj.
 7. Porodična
  kuća Mate Miloša sin Grge, rođ. 16.11.1925. godine, Granata je pala na
  krov, uništila potkrovlje, ciglu, krovnu konstrukciju, popucala su
  stakla na gornjem dijelu kuće.
 8. Porodična
  kuća Grubešić Zlatana sin Šćepe, rođ. 1940. godine, Granata je pala na
  krov kuće, uništila isti, oštetila konstrukciju, ciglu, unutrašnjost
  kuće.
 9. Porodična kuća Grubešić Petra sin
  Šimuna, rođ. 1939. godine, Na garaži su nastupila oštećenja na ulaznim
  vratima, ista su probijena, u garaži se nalazilo vozilo koje je
  oštećeno. Radi se o vozilu marke “Opel-kadet”, reg. oznaka MO726-77,
  vlasništvo Raspudić pere sin Šćepe, rođen 1956. godine. na vozilu je
  oštećena limarija, probijena na više mjesta. Dana 07.05.1992. godine u
  intervalu od 16:00 sati do 17:00 sati granate su nanijele nova
  razaranja na selu.
 10. Granate su ponovo
  podigle kuću ivanković Slavka sin Jure, rođ. 06.09.1930. godine,
  Granata je pala na krov kuće, nova gradnja, probile su konstrukciju i
  uništile ciglu i namješteno potkrovlje. Kuća u potkrovlju nije imala
  betonske ploče pa se projektil zadržao u potkrovlju i nije probio donju
  betonsku deku.
 11. Porodična kuća Ive Miloša
  sin Ilije, rođ. 1951. godine, Projektil je pogodio ivicu kuće, oštetio
  jedan dio krova, ciglu, oštećena krovna konstrukcija. Dana, 22.05.1992.
  godine oko 17:30 sati granate su ponovno padale po naselju pa su
  nastala nova oštećenja.
 12. Pred kućom
  Ivanković Slavka, koja je ranije pretrpjela oštećenja, nalazilo se
  vozilo marke “Zastava 101, reg. oznaka MO707-25, vlasništvo ivanković
  Ivana sin Slavka. Vozilu je razbijena šoferšajba i nastupila su manja
  oštećenja na limu.
 13. Porodična kuća
  Raspudić Ivana sin Ante, rođ. 25.08.1959. godine, Radi se o novoj kući
  od vlasnika, nenamještenoj. granata je pogodila ugao kuće sa sjeverne
  strane, oštetile dio zida, dio krova, cigle, oluci. Zid je probijen,
  oštećena je krovna konstrukcija.
 14. Porodična
  kuća Soče Šćepe sin Ivana, rođ. 1931. godine iz Tepčića, Oštećenja na
  kući su na lastovici kuće koja je izvaljena, polomljeno je pet
  betonskih stubova od odrine koja je isto tako oštećena. Dana,
  07.06.1992. godine ponovo je izvršen artiljerijski napad pa su
  nastupila nova oštećenja na selu.
 15. Porodična
  kuća Ćorić Lovre sin Martina, rođ. 01.02.1926. godine, Projektil je
  pogodio, odnosno pao na terasu kuće, oštećenja na fasadi, popucala
  stakla, razbijena cigla
 16. Porodična kuća
  Raspudić Grge sin Ivana, rođ. 24.07.1931. godine, Projektil je pao u
  blizinu kuće, desetak metara od kuće, popucala stakla na prozorima,
  oštećena fasada.
 17. Porodična kuća Raspudić
  Grge sin Ivana, rođ. 24.07.1931. godine, Više granata palo u blizinu
  kuće, oštećena fasada, popucala stakla na prozorima, oštećeni oluci.
 18. Prodična
  kuća Šaravanja Danice kći ilije, rođ. 25.08.1925. godine, projektili
  padali u blizinu kuće, oštećenja na fasadi, prozorskim staklima.

Dana
18.06.1992. godine izvršen je uviđaj zbog novih razaranja na području
Tepčića, o. Čitluk i konstatirane su nove materijalne štete.

 1. Porodična
  kuća Čarapina Ivana sin Mate, rođ. 1932. godine, Porodična kuća se
  nalazi preko puta Crkve u Tepčićima, oštećenja na krovu kuće, crijepu,
  krovnoj konstrukciji, na kući su popucala stakla, u prizemlju kuće se
  nalazi prodavaonica “Bregave” kojoj su oštećena limena vrata i popucala
  stakla na istoj. Sa strane prodavaonice sa sjeverne strane projektil je
  pogodio pod uglom u zid i isti nije probio samo je nastalo oštećenje u
  zidu zidanim kanemom.
 2. Porodična kuća
  Raspudić Zdenka sin Marijana, rođ. 1939. godine, Minobacačka granata je
  pala tik ispred kuće sa južne strane, oštetila fasadu kuće, popucala su
  stakla.
 3. Porodična kuća Raspudić Ivana sin
  Franje, rođ. 1948. godine, zv. “Ika”, Od posljedica detonacija granata
  koje su padale u blizini nastala su oštećenja na fasadi kuće i popucala
  su stakla.
 4. Porodična kuća čarapina Niko
  sina Mate, Od posljedica minobacačke granate oštećena su ulazna vrata
  na kući, od drveta, oštećena fasada i popucala su stakla.

Materijalne
štete nastupile na području Tepčića pričinjene su minobacačkim
projektilima koji su upućivani sa područja Pijesaka i sela Slipčića.
Jedan dio materijalnih razaranja je fotografisan i fotodokumentacija
sačinjava sastavni dio Zapisnika.


{loadposition user18}

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -