- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Teslić – te003

Koprivnica, 18. 04. 1996. g.
SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 xxxxxxxx , musliman.
Informativni razgovor obavljen je u policijskoj postaji u mjestu
Nagyatad, R. Mađarska na okolnosti počinjenih KD ratnih zločina i dr.
od strane SADIKOVIĆ ADEMA, sin MUHAREMA, rođen 10. 08. 148. g. u mjestu
RANKOVIĆ, općina Teslić, BiH, sa prebivalištem u mjestu Gornji Ranković
bb, JMBG 1008948123589, na području općine Teslić.
xxxxxxxxxx
tijekom informativnog razgovora navodi da je sa svojom porodicom i
roditeljima živio u obiteljskoj kući u mjestu Gornji Ranković, a koje
je mjesto brojalo oko 450 porodica muslimanske narodnosti.
U 5. ili 6. mj. 1992.g. da su počela ratna događanja na području općine
Teslić koja su zahvatila i njegovo mjesto. Tada se je u mjestu Gornji
Ranković počela pripremati obrana sela na čelu sa xxxxxxxxxx. Obrana
sela trajala je tri dana nakon čega su u isto ušli pripadnici rezervnog
sastav „JNA“. Po ulasku u selo odmah su počela maltretiranja mještana,
odvojili su muškarce od žena i djece, te staraca. Muškarce su
svakodnevno pozivali kod džamije u selu gdje su ih popisivali i
prisiljavali na izvršenje radne obveze koja se sastojala u kopanju
rovova oko Teslića, fizičkom radu u raznim poduzećima i sl. On osobno
bio je angažiran na kopanju rovova sve do osmog mjeseca 1995. g.
U svezi SADIKOVIĆ ADEMA navodi da je isti odmah po ulasku vojnih
formacija „JNA“ prešao na njihovu stranu, te da je kasnije oko sebe
sakupio nekoliko osoba sa kojima je vršio paljenje kuća, te krađe
imovine po mjestima u općini Teslić. Poznato mu je da su uz Sadiković
Adema bili VRAČAR STEVO iz mjesta Pelagići, MUJČIĆ SULJO iz Teslića i
TURALIĆ HASAN iz Teslića. Bili su obučeni u maskirne odore „JNA“, te su
između ostalog išli po selima i prisilno mobilizirali muškarce u vojne
formacije „JNA“. Muškarce koji nisu pristali na mobilizaciju da su
odvodili u logore odnosno u zatvore u Teslić.
Nadalje navodi da je Sadiković Adem privodio sa vojnom policijom sve
osobe za koje je sumnjao da posjeduju oružje u zatvor u Teslić tako da
su i njega u osmom mjesecu 1993.g. zatvorili zajedno sa njegovim
susjedima: xxxxxxxxxxxxxxx. U zatvoru je proveo 15 dana kojom prilikom
je uslijed dobivenih batina zadobio teške tjelesne povrede. Od vojnih
policajaca sjeća se JOVIĆ ALEKSE, ĐUKARIĆ MILENKA i MIKŠIĆ STEVE, svi
iz Teslića. Iz zatvora je pušten kada je predao pušku, a nakon toga je
i dalje morao prinudno raditi na kopanju rovova i obavljanju drugih
teških fizičkih poslova.
Nadalje izjavljuje da je u 8. mj. 1995. g. konvojem organiziranim od
strane srpskih vlasti , a za što je morao platiti oko 2.500 DM, došao u
R. Mađarsku u mjesto Nagyatad gdje trenutno boravi u kampu za
izbjeglice.

{loadposition user18} 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -