- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Sunja – SI – 0027

 

VOJNO TUŽITELJSTVO

U ZAGREBU

BROJ : KTV-597/95.

 

U Sisku, 25. listopada 1995.

 

IM/KZ

 

 

V O J N O M     S U D U

Z A G R E B

 

Temeljem članka 45. stavka 2. točka 3. ZKP-a, podižem

 

O P T U Ž N I C U

Protiv

 

 

Okr. JOSIPA KARAKAŠA, sina Mije i Marije, rođene Petanović, rođenog 19.091969.

Godine u Sisku , sa prebivalištem u Timarcima kbr.

117 –B, Hrvat, drž. RH, elektrotehničara, neoženjenog,

nema djece, brani se sa slobode,

da je :

 

i nakon dan a10 svibnja 1995. godine pa sve do 06. kolovoza 1995. godine, na području Donjeg Hrastovca, Pobrđana, Vedrog Polja, Komogovine, Dubice, te šire okolice Sunje, kao pripadnik paravojnih formacija tzv. Vojske Republike srpske krajine raspoređen u 2. četu, 2. bataljun, 26. brigade petrinjskog korpusa, te samostalni bataljun tzv. Banijskog korpusa, zaduživši od istih SMB uniformu i poluautomatsku pušku sa pripadajućim brojem streljiva, aktivno sudjelovao u borbama protiv pripadnika Hrvatske vojske i djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,

dakle, kao građanin Republike Hrvatske za vrijeme rata služio u neprijateljskoj vojsci, kao borac protiv Republike Hrvatske,

 

pa, da je time počinio kazneno djelo protiv sigurnosti Republike Hrvatske  – službom u neprijateljskoj vojsci – označeno i kažnjivo po članku 108. stavka 1. OKZ RH.

 

STOGA PREDLAŽEM

 

 

1/  da se održi glavna i javna rasprava pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim temeljem članka 26. stavak 1. zakona o kaznenom postupku, Odluke Predsjednika Republike o vojnom području podjeli Republike Hrvatske,

2/ da se na glavnu javnu raspravu pozove i ispita na sve okolnosti i počinjenja kaznenog djela okrivljenik Josip Karakaš, saslušaju xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3/ da se na glavnoj javnoj raspravi izvedu dokazi uvidom i čitanjem izvješća o lišavanju slobode i privođenju okrivljenika Josipa Karakaša (list 7).

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

 

Kako je iz posebnog izvješća djelatnika policijske uprave Sisačko – Moslavačke, oznake i broj K – 61/94. od 08. kolovoza 1995. godine proizlazila osnovna sumnja da je osumnjičenik počinio kazneno djelo iz člana 325 stavka 1 KZ RH, za navedeno djelo stavljen je zahtjev za provođenje istrage.

Po saslušanju okrivljenika te predloženih svjedoka istražni sudac usvojio je rješenjem prijedlog za provođenje istrage.

Tijekom istražnog postupka dokazano i utvrđeno da je okrivljenik počinio utuženo kazneno djelo iz članka 108 stavka 1 OKZ RH.

U biti tokom istražnog postupka brani se okrivljenik da je točno da je bio pripadnik oružanih snaga vojske tzv. Republike srpske krajine, da je u vrijeme od mjeseca 07. 1991. godine pa do 06. kolovoza 1995. godine bio pripadnik paravojnih formacija, da je zapravo to morao biti.

Naime, nekoliko Hrvata koji su ostali u selu bili su mobilizirani, morali su se odazvati mobilizacijskom pozivu, on je bio u civilnoj odjeći, a zimi je nosio SMB uniformu bivše JNA.

Razlog zbog kojeg se odazvao pozivu bio je taj što mu je majka ostala u selu, pa prema tome ukoliko bi on pobjegao, a što je mogao, kuća bi mu bila minirana, sudbina majke neizvjesna, radi toga je bio primoran ostati u selu i biti pripadnik paravojske na tom području.

U puno navrata mislio je pobjeći, no međutim, nije se usudio radi već naprijed navedenih činjenica i okolnosti kakve su bile u to vrijeme.

Dana 05. kolovoza 1995. godine jedan vod njegove čete bio je određen da formira obranu Šaša, međutim, sve je bilo u rasulu i dok je bio uvečer na straži u Malom Šašu, on je to iskoristio i pobjegao sakrivši se u kukuruzu, da bi se istog dana predao Hrvatskoj vojsci.

Saslušani svjedoci tokom istražnog postupka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, u biti, a na okolnosti počinjenja kaznenog djela od strane okrivljenika i njegovo sudjelovanje u neprijateljskoj vojsci naznačuju identično, u biti ističu da je okrivljenik bio pošten mladić, da je morao prisilno ostati na tom području i prisilno bio mobiliziran u neprijateljskoj vojsci, no međutim da je mogao i pobjeći iz te neprijateljske vojske ali nije smio radi majke koja je ostala na tom području i imovine koju je tu posjedovao.

Prema tome iz rezultata ovako provedenog istražnog postupka proizlazi i to logični zaključak da je okrivljenik sudjelovao kao građanin Republike Hrvatske u neprijateljskoj vojsci u vrijeme rata kao borac protiv Republike Hrvatske te je takvim svojim postupanjem ostvario elementarna obilježja kaznenog djela iz članka 108 stavka 1 KZ RH, s razloga kojeg ga je valjalo i optužiti radi čega se ova optužnica ukazuje opravdanom i na zakonu osnovanom.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

IVAN MATLEKOVIĆ

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -