- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Struga – SI-0089

 

 

OKRUŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

S I S A K

 

BROJ: KT-61/93

Sisak, 4. studeni 1994.

 

MU/MG

 

Ž U P A N I J S K O M    S U D U

S  I  S  A  K

Temeljem članka 41. stavak 2. točka 3. ZKP-a, podižem

O P T U Ž N I C U

p r o t i v:

 

I. okr. PREDRAGA ORLOVIĆA, zv. “Peđa” , sina Milana, rođenog

27.03.1965.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru. Ul. Miloša Čavića br. 3, Srbina, drž. RH, poljoprivrednik, nalazi se u bijegu,

 

II. okr. MILANA BEGOVIĆA, sina Mirka, rođe. 01.11.1964.g. u Dvoru, drž. RH, sa prebivalištem u Ul. J. Vraneševića br. 62, Srbina, nalazi se u bijegu,

 

III. okr. NEDJELJKA PAŠIĆA, sina Mihajla, rođ. 02.09.1962.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. Bratstva i jedinstva br. 72, drž. RH, Srbin, nalazi se u bijegu,

 

IV. okr. PREDRAGA KORIZMA, sina Dušana, zv. “Miša”, rođenog 07.09.1966.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. Bratstva i jedinstva br. 29, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

V. okr. NENADA KORIZMA, sina Dušana, zv. “Miša”, rođenog 07.05.1970.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. Bratstva i jedinstva br. 29, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

VI. okr. LEONARDA JANKOVIĆA, sina Jovana, rođenog 03.12.1972.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. Bratstva i jedinstva br. 6, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

 

VII. okr. TOŠE SUNDAĆA, sina Milana, rođenog 28.10.1946.g. u D. Javornju, općina Dvor, sa prebivalištem u Ul. Miloša Čavića br. 12, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

VIlI. okr. DRAGE KLADARA, sina Ilije, rođenog 26.05.1957.g. u Dvoru, sa prebivalištem u selu Hrtići br. 12A, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

IX. okr. DUBRAVKA KOVAČEVIĆA, sina Bože, rođenog 06.06.1954.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. Bratstva i jedinstva br. 6, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

X. okr. DRAGANA VRANEŠEVIĆA, sina Mile i Ljubice rođene Janić, rođenog 18.0l.1961.g. u Dvoru, prebivalište nepoznato, Srbin, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XI. okr. ĐURE ĐURIĆA, zv. “Đoko”, sin Damjana, rođenog 20.05.1954.g. u selu Unčani, sa prebivalištem u selu Unčani br. 34, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XII. okr. SLAVKA TADIĆA, sina Marka, rođenog 05.12.1950.g. u selu Grmušani, općina Dvor, sa prebivalištem u selu Zamlaća br. 14, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XIII. okr. MIRKA TOMAŠEVIĆA, sina Nikole, rođenog 06.03.1933.g. u Hrtiću, općina Dvor, sa prebivalištem u selu Zamlaća br. 5, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XIV. okr. NIKOLE BORČIĆA, sina Đure, rođenog 15.03.1944.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. M. Marića br. 8, referenta, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XV. okr. GORANA BARAČA, sina Nikole, rođenog 19.03.1966.g. u Sisku, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. Bratstva i jedinstva br. 6, strojobravara, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XVI. okr. MILE SUNDAĆA, sina Đure, rođenog 30.03.1958.g. u Dvoru, sa prebivalištem u selu D.Javoranj, Srbina, drž. RH, trgovca, nalazi se u bijegu,

XVII. okr. DUŠANA BADIĆA, sina Ibrahima, zv. “Piceduje”, rođenog 29.09.1965.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. 1. maja bb, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XVIII. okr. DALIBORA BOROTE, zv. “Beni” , sin Zore, rođenog 22.05.1970.g. u Sisku, sa prebivalištem u Dvoru, Trg M. Tita br. 23, nalazi se u bijegu,

 

XIX. okr. JANA JANKOVIĆA, sina Jovana, rođenog 27.01. 1960.g. u mjestu Rumaržov, Češkoslovačka, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. Bratstva i jedinstva br. 6, gradj. tehničara, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XX. okr. NIKOLE SUNDAĆA, sina Đure, rođenog 17 .08.1956.g. u Dvoru, odjavio se 06.03. 1991.g. za opć. Bos.Novi, R BiH, Srbin, nalazi se u bijegu,

 

XXI. okr. RADE TINTORA, sina Branka, rođenog 15.11.1955.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. M.Marića br. 2, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XXII. oor. RADE LUKAČA, sina Mirka, rođenog 17.12.1955.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. M.Marića br. 38, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XXIII. okr. MATIJE CVTOJEVIĆA, sina Đure, rođenog 25.06.1951.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. 1. maja br. 9, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XXIV. okr. MIRKA DRAČA, sina Ljubana, rodjenog 14.05.1968.g. u Dvoru, sa prebivalištem u selu Matijevići, M. Tita br. 59, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XXV. okr. SIME GAIĆA, sina Adama, rođenog 12.01.1947.g. u selu Hrtić, općina Dvor, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. Jove Vraneševića br. 15, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XXVI. okr. MILANA JOKE, (iz Šegestina, sa prebivalištem u Divuši, stan u Dvoru, Ul. Bratstva i jedinstva) sin Đure, rođenog 09.10.1941.g. u selu Trgovi, općina Dvor, Srbina, drž. RH, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. Bratstva i jedinstva br. 25, nalazi se u bijegu,

 

XXVII. okr. MUSTAFE KADUNIĆA, zv. “Muta”, sin Mehe, rođenog 09.12.1965.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. 1. maja br. 17, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XXVIII. okr. SEBASTIANA SANELA, sina Mehe, rođenog 18.08.1956.g. u selu Kozarac, Prijedor, R BiH, fizički radnik, Srbina, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. 1. maja 3, nalazi se u bijegu,

 

 

XXIX. okr. PERE KRNETE, zv. “Krmak”, sina Đure, rođenog 31.01.1960. g. u B.Novom, R BiH, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. 1. maja 13, Srbina, nalazi se u bijegu,

 

XXX. okr. ŽELJKA ŽILIĆA, zv. “Žilja”, sina Đure, rođenog 17.05.1955. g. u selu Draškovcu, općina Dvor, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. M.Marića br. 22, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XXXI. okr. NIKOLE KRNJETE, sina Đure, rođenog 22.05. 1964.g. u Dvoru, sa prijavljenim prebivalištem u Zagrebu, Gombaševa ul. br. 13, radnika, Srbina, nalazi se u bijegu,

 

XXXII. okr. JOVE AKIKA, sina Stojana, rođenog 21.01. 1951.g. u Šamaričkoj Dragi, općina Dvor, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. 7 banijske udarne divizije bb, konobara, Srbina, nalazi se u bijegu,

 

XXXIII. okr. ĐORĐA BOROJEVIĆA, sina Jovana, rođenog 06.03.1953.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. M.Marića br. 25, blagajnika, Srbina, nalazi se u bijegu,

 

XXXIV. okr. ZORANA TADIĆA, sina Đure, rođenog 24.03.1967.g. u Dvoru, sa prebivalištem u Dvoru, Ul. M.Marića br. 7, studenta, Srbina, drž. RH, nalazi se u bijegu,

 

XXXV. okr. DUŠANA TOMAŠEVIĆA, sina Krste, rođenog 1964.g. u Dvoru, električara, nalazi se u bijegu,

 

 

 

da su:

 

 

dana 26. srpnja 1991. godine, u selima Zamlaća, Struga i Kozibord, prethodno pristupivši u paravojne formacije tzv. “Milicije Krajine”, svi naoružani dugim pješačkim oružjem, te drugim teškim naoružanjem, a u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog demokratskog društva u Republici Hrvatskoj, sa kojim su bili očito nezadovoljni, nastojeći odcijepiti područja općine Kostajnica i Dvor od Republike Hrvatske i pripojiti ga para-državi “SAO Krajini”, pa su u okviru takvog svog zločinačkog plana protivno odrednicama Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, ušavši u navedena sela protjerali stanovništvo iz tih sela i to isključivo hrvatske nacionalnosti, vodili ga ispred sebe kao živi štit, palili i eksplozivnim napravama rušili kuće, a zatim iz vatrenog oružja ničim izazvanim ispaljivali hice na goloruko stanovništvo, pri čemu su usmrtili civile Blažević Milu, Žuljevac Paju, Knežević Paju, Begić Milu, Pušić Milu, Begić Mandu, Špančić Peru, Bartolović Milana, Gundić Žarka, Faljević Gorana, Perić Ivicu, Halapa Mladena, Vuk Branka, Šaronja Zorana, Vukas Davora, Filipović Željka, dok je veći broj civilnih osoba zadobio teške tjelesne povrede,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba vršili ubistva civilnog stanovništva i pljačkali i uništavali imovinu u velikim razmjerima,

pa da su time učinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava ­ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – označeno i kažnjivo po čl. 120. st. 1. OKZRH.

 

S T O G A    P R E D L A Ž E M

 

 

1/ da se pred Vijećem Županijskog suda u Sisku održi glavna rasprava,

2/ da se glavna rasprava temeljem čl. 290. st. 3. ZKP-a održi u odsutnosti svih okrivljenih (1. okr. – XXXV. okr.),

3/ da se na glavnoj raspravi kao svjedoci saslušaju xxxxxxxxxxxxxxxx (12i13), xxxxxxxxxxxx (14i15), xxxxxxxxxxxxxxx(18i19), xxxxxxxxxxx (24i25), xxxxxxxxxxxx (26i27) i xxxxxxxxxxxx (29i30),

4/ da se na glavnoj raspravi uzme u uvid u kaznenu prijavu Policijske uprave Sisak oznake K-589/91 od 28.08.1991. godine.

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

 

Na temelju podataka kaznene prijave Policijske uprave Sisak oznake K-589/9l od 28.081991. godine, proizlazi da su 1. okr. Orlović Predrag i dr., prethodno pristupivši u paravojne formacije tzv. “Milicije Krajine”, svi naoružani dugim pješačkim oružjem, ušavši u sela Zamlaća, Struga i Kozibrod, a u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog demokratskog društva u Republici Hrvatskoj, nastojeći pripojiti ta područja “SAO Krajini”, i protivno odrednicama Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, napali goloruko stanovništvo isključivo hrvatske nacionalnosti i ničim izazvani od njega, iz vatrenog oružja ispaljivali hice u njih, pri čemu je veći broj osoba usmrćen, a zatim eksplozivnim napravama uništili veći broj stambenih i gospodarskih objekata, pričinivši veliku materijalnu štetu .

Budući iz navoda podnesene kaznene prijave, te rezultata prikupljenih obavještenja proizašla je osnovana sumnja da su 1. okr. Orlović Predrag i dr. počinili kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZRH, stoga je protiv njih bio stavljen zahtjev za provođenje istrage istražnom sucu Županijskog suda u Sisku, koji se u cijelosti saglasio sa zahtjevom ovog državnog odvjetništva, te je pod brojem Kio-84/93 dana 15. listopada 1993. godine donio rješenje o provođenju istrage.

Tijekom istrage kao svjedoci su salušani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da poznaje sve osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak. Uoči događaja 26. srpnja 1991. godine, tj. 25. srpnja 1991. godine došao je kući u selo Zamlaća. Inače je sa većim djelom mještana svoga sela držao stražu u selu i to na relaciji Zamlaća-Kozibrod odnosno od Struge do Kuljana po svim hrvatskim selima. Dana 26. srpnja 1991. godine nalazio se kod svoje kuće u Zamlaći. Sjeća se da oko 09,15 sati je započeo jak minobacački napad iz pravca Gora i Javornja. Napad je isključivo vršen na sela u kojima je živjelo hrvatsko stanovništvo. Po njegovoj procjeni toga dana ispaljeno je oko stotinu granata. Napad je i nadalje nastavljen, i u daljnjem napadu palo je još oko stošezdeset granata. Dio granata pao je i na njegovo selo Zamlaća. Navodi da se sa nekoliko svojih prijatelja sklonio u jednu kuću. Nakon izvjesnog vremena, njegov susjed sa kojim se nalazio u društvu xxxxxxxxxxxxx obavijestio ga je da iz pravca dvora nailaze četnici i da pred sobom gone civilno stanovništvo kao živi štit.

Ističe da u prvi trenutak nisu povjerovali xxxxxxxxxxxxxxxxx, pa su svi izašli van iz kuće, te su se uvjerili u istinitost njegovih navoda. Četnici koji su ispred sebe tjerali civilno stanovništvo bili su obučeni u odjela policije tzv. Krajine. Navodi nadalje, da su četnici počeli pucati po njima, nakon čega su se sklonili u podrum. Ubrzo nakon toga četnici su došli do njegove kuće, provalili vrata od kuće i ušli u podrum. Sjeća se, da su u podrum kuće ušli Orlović Predrag, Begović Milan, Dragan Vranešević i Korizma Predrag, sve navedene osobe pomenuti svjedok tvrdi da od ranije poznaje, jer su se prije toga družili i zajedno izlazili.

Nakon što ih je upitao, što je to, Begović Milan ga je udario u predio bubrega kundakom, rekavši mu pritom” gdje ti je zdravi bubreg?”, jer je isti znao da sam bez jednog bubrega. Nakon tog udarca pao je u nesvijest. Nakon toga 1. okr. Orlović Predrag dao je nož Korizma Predragu i rekao mu da me zakolje, opsovavši mu pritom ustašku majku. Reagirao je na način, govoreći kako mogu biti ustaša kada je moja majka pravoslavka kao i njegova. No ubrzo nakon toga uslijedio je još jedan udar od strane 1. okr. Orlović Predraga. Došavši svijesti, sjeća se da se našao u koloni sa ostalim ljudima, a ta kolona kretala se u pravcu Struge. Iza kolone su išli četnici, vozeći se na kamionu na kojem je bio instaliran top.

Uz top su se nalazili Sundač Tošo i Barač Ivan. Iza kamiona kretalo se policijsko vozilo. Krećući se u pravcu Struge pomenuti svjedok tvrdi da su ih četnici gotovo sve ljude u koloni fizički maltretirali. Na tom putu, koji je trajao oko sedam sati četnici su išli od kuće do kuće, izvlačili civile, pljačkali imovinu iz kuća te potom pucali po kućama, tako da je veći broj kuća u Zamlaći uništen. Došavši do sela Struga, sjeća se da je došlo do sukoba četnika i rezervnih policajaca MUP-a, pri čemu je uništen kamion na kojem se nalazio top. Nakon prve eksplozije bile su još dvije, tako da je tom prilikom i on sam ranjen od gelera kao i više ljudi. Sjeća se da su tom prilikom poginuli Blažević Mile, Begić Manda te Knežević Pajo.

Prilikom napada na Zamlaću i Strugu četnici su iz pojedinih sela odveli veći broj ljudi, među kojima je bio Špančić Pero te Bartolović Milan, koje osobe su sljedećeg dana u Dvoru usmrtile.

Sljedećeg dana se ponovo vratio u selo Zamlaća, a nakon toga u selo Strugu, gdje su se zadržali jedan dan. Sjeća se da su 29. srpnja 1991. godine gotovo svi stanovnici naprijed navedenih sela protjerani prema Kostajnici, zatim u Jasenovac, da bi se konačno nastanili u Zagrebu.

Posebno napominje u svom iskazu da sve okrivljene osobno poznaje, da su pripadali četničkim formacijama i da su svi oni sudjelovali u napadu na civilno stanovništvo naprijed navedenih hrvatskih sela. Inače četničke postrojbe bile su postavljene duž cijele prometnice Dvor-Kozibrod uz ivicu šume, a iza njih su nastupali kamioni koji su dovozili četničke snage.

Saslušani kao svjedoci tijekom istrage xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inače neposredni očevidci dogadjaja gotovo su suglasno iskazali kao napred navedeni svjedok xxxxxxxxxxx.

Na taj način tijekom istrage smatram utvrđenim da su 1. okr. Orlović Predrag i dr. počinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret.

Takvo njihovo postupanje pravno je valjalo označiti kao počinjenje kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH.

Naime, na takav zaključak ukazuje niz okolnosti, posebno logično i uvjerljivo kazivanje saslušanih svjedoka tijekom istrage, koji su u svojim iskazima detaljno opisali po kojim je okolnostima došlo do napada na selo Kozibrod, Zamlaću i druga sela, pretežno nastanjena hrvatskim stanovništvom. Iz sadržaja iskaza pomenutih svjedoka proizlazi da je veći broj stanovništva hrvatske nacionalnosti, najprije bio izveden iz svojih kuća, a zatim kao živi štit vođen putem cestom Dvor-Kostajnica u pravcu Kostajnice. Saslušani svjedoci su detaljno opisali da su putem bili fizički maltretirani, a zatim dolaskom u selo Kozibrod napadnuti od okrivljenih iz vatrenog oružja, kojom prilikom je veći broj osoba usmrćen, a veći broj osoba je pritom zadobio teške tjelesne ozljede. Opisali su nadalje da su četnici prilikom ulaska u njihove kuće pljačkali imovinu, a veći broj kuća te gospodarskih objekata bio je spaljen, granatiran i gotovo potpuno uništen, tako da je nastupila šteta u velikim razmjerima.

Tražeći uzroke opisanog ponašanja okrivljenih konkretne zgode, očigledno je da oni leže u činjenici, da su okrivljeni nastupjelim demokratskim promjenama u Republici Hrvatskoj, bili očito nezadovoljni. Na nesumnjiv način je utvrđeno tijekom postupka, da su se priklonili četničkim formacijama, prihvatili ideje velikosrpske politike na ovom području, aktivno se uključili u oružanu pobunu na strani srpskih ekstremista, pristupivši u paravojne formacije tzv. “SAO Krajine”, kojima je bio isključivo cilj obaranje i podrivanje novouspostavljenog demokratskog društva u Republici Hrvatskoj. Nadalje cilj im je bio odvajanje teritorija matice zemlje i pripajanja tog teritorija tzv. “SAO Krajini”. Da bi ostvarili svoj zločinački naum okrivljeni su protjerali gotovo sve stanovništvo ne srpske nacionalnosti, pri čemu su kako je naprijed navedeno velik broj ljudi usmrtili i razorili velik broj stambenih i gospodarskih objekata, prethodno opljačkavši gotovo svu pokretnu imovinu stanovništva tog područja. Konkretni događaj u cijelosti potvrđuje naprijed iznijete zaključke, jer su okrivljeni napali civilno stanovništvo u kojem su živjeli pripadnici hrvatske nacionalnosti, ispoljivši pritom nesvakidašnju agresivnost i bezobzirnost prema njima, mada zato nisu imali nikakvog povoda, nisu bili ničim izazvani, a nesumnjivo su imali saznanja da stanovništvo navedenih sela nema kod sebe oružja kojim bi mogli pružiti adekvatan otpor.

Budući su okrivljeni svojim ponašanjem ostvarili sva objektivna i subjektivna obilježja utuženog kaznenog djela stoga se ova optužnica ukazuje opravdanom i na zakonu osnovanom.

 

 

ZAMJENIK

OKRUŽNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

MILJENKO UGARKOV

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -