- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Stara Drencina – SI-0060

H I T N O ! P  R I T V O R !

VOJNO TUŽITELJSTVO

U ZAGREBU

Avenija Vukovar 84/VII

 

BROJ:KTV-2310/92

Zagreb, 28. listopada 1992.

 

 

V O J N O M  S U D U

Z A G R E B

 

Temeljem članka 45. stavak 2. točka 3. preuzetog Zakona o

krivičnom postupku (NN. RH br. 53/91), podnosim

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv:

 

I. Okr. KRAGUJEVIĆ NEDELJKA, sina Save i majke Mire, rođen 08.12.1962. godine u Sisku, sada prebiva u Petrinji, Ul. Milanke Kljaić br. 4,

 

II. okr. KRAGUJEVIĆ ZORANA, sina Save i majke Mire, rođen 09.02.1967. godine u Sisku, sada prebiva u Petrinji, Ul. Milanke Kljaić br. 4,

 

III. okr. VUJANOVIĆ DJURE, sina Mirka, rođen 02.01.1962. godine u

Dervišima, sada prebiva u Novoj Drenčini bb,

 

IV. okr. JAPRANIN PREDRAGA, sina Djure, rođen 29.09.1972. godine u Sisku, sada

prebiva u Petrinji, Ul. 27. srpnja bb,

 

V. okr. DJANIĆ SUADA, sina Abdulaha, rođen 21.03.1968. godine u Sisku,

sada prebiva u Petrinji, Ul. 27. srpnja br. 10,

 

VI. okr. ČAKARA DAMIRA, sina Milana, rođen 15.04.1968. godine u Sisku,

prebiva u Petrinji, Ul. Milanke Kljaić br. 9,

 

VII. okr. ČAKARA MILANA, sina Miloša, rođen 02.09.1944. godine u Jošavici, sada prebiva u Petrinji, Ul. Milanke Kljaić br. 9,

 

VIlI. okr. RUDIĆ ZORANA, sina Milana, rođen 07.09.1964. godine u Miočinovićima, sada prebiva u Petrinji, Ul. Andrije Petračića br. 26,

 

IX. okr. SEKULIĆ DRAGANA, sina Pere, rođen 10.02.1930. godine u

Omarskoj, sada prebiva u Petrinji, Ul. Andrije Petračića br. 28,

 

X. okr. GRNOVIĆ SAVE, sina Ljubomira, rođen 16.01.1956. godine u Lovči,

sada prebiva u Petrinji, Ul. Josipa Mencina bb,

 

da su:

 

tijekom mjeseca lipnja, srpnja, kolovoza, rujna i listopada 1991. godine, nakon što

je Sabor Republike Hrvatske donio odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske zajedno sa maloljetnikom Čakara Dejanom, očito nezadovoljni takovom odlukom aktivno se uključili u oružane formacije tzv. JNA sudjelujući u njihovom sastavu u napadu na grad Petrinju dana 02.09.1991. godine, 16.09., te 29.09.1991. godine, a zatim dana 06.10.1991. godine prateći oklopne jedinice tzv. JNA ušli u selo Nova Drenčina, iz razno raznog oružja ispaljivali hice u nebranjene stambene objekte, iz kojih kuća su uzeli i za sebe zadržali veći broj predmeta, nakon čega su veći broj kuća zapalili, pri čemu je izgubio život mještanin sela Jelekovac Nikola a zatim kada su pripadnici Zbora narodne garde došli u pomoć seljanima pomažući u gašenju vatre, bez ikakvog povoda napali iz razno raznog oružja pripadnike ZNG pri čemu je pripadnik ZNG Vidović Mirko smrtno stradao,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je bila usmjerena na ugrožavanje

Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske, pri čemu su dvije osobe izgubile život,

pa da su time učinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske oružanom pobunom

označeno u članku 236f. stavak 1. KZH u svezi članka 2360. stavak 1. KZH.

 

 

S TOG A  P R E D L A Ž E M

 

  1. da se pred Vijećem Vojnog suda u Zagrebu održi glavna rasprava,

 

  1. da se na glavnu raspravu pozovu I. okr. Kragujević Nedeljko, II. okr.

Kragujević Zoran, III. okr. Vujanović Djuro, IV. okr. Japranin Predrag, V. okr. Djanić Suad, VI. okr. Čakara Damir, VII. okr. Čakara Milan, VIlI. okr. Rudić Zoran, IX. okr. Sekulić Dragan i X. okr. Grnović Savo, te kao svjedok sasluša xxxxxxxxxxx (22,23),

 

  1. da se na glavnoj raspravi uzme u uvid u krivičnu prijavu PU-Sisak broj: K-

795/91 od 15.09.1991. godine, te zapisnik o vanjskom pregledu mrtvog tijela  Vidović Mirka (26)

OB R A Z L O Ž E N J E

Na temelju podataka krivične prijave PU-SIsak broj: K-795/91 protiv Kragujević

Nedeljka  i dr., te rezultata prikupljenih obavještenja, proizašla je osnovana sumnja da su prijavljeni počinili krivično djelo iz čl. 236f. st. 1. KZH u svezi čl. 2360. st. 1. KZH, stoga je protiv njih bio stavljen zahtjev za provođenje istrage istražnom. sucu Okružnog suda u Sisku, koji se u cijelosti saglasio sa zahtjevom ovog tužilaštva, te je pod brojem: KIO-310/91 dana

24. prosinca 1991. godine donio rješenje o provođenje istrage.

Saslušan kao svjedok u tijeku istrage xxxxxxxxxxx iskazao je pred istražnim

sucem da sve okrivljene dobro poznaje, a osim toga ima saznanja da su svi okrivljeni prije izbijanja oružanog sukoba na području Banije aktivno se uključili u oružane formacije tzv. JNA i to u vojarnu u Petrinji. Sjeća se napada na Novu Drenčinu koji je uslijedio tjedan dana poslije pada Petrinje, jer se on sa pripadnicima ZNG povukao u Staru Drenčinu. Navodi nadalje da je iz Stare Drenčine promatrao kada je napadnuta Nova Drenčina, i pritom su primječeni u sastavu oružanih formacija tzv. JNA okrivljeni koji su palili selo. Sjeća se da je on sa ostalim pripadnicima ZNG koji su bili u Staroj Drenčini pokušali spriječiti četnike u paljenju, i sjeća se da je prilikom tog sukoba život izgubio Vidović Mirko pripadnik ZNG.

Uvidom u zapisnik o vanjskom pregledu mrtvog tijela Vidović Mirka proizlazi da

je prilikom četničkog napada na Novu Drenčinu kao pripadnik ZNG zadobio strelnu ranu grudnog koša, koja povreda predstavlja neposredni uzrok smrti.

Na taj način istragom smatram utvrđenim da su okrivljeni učinili krivično djelo

koje im se stavlja na teret.

Takvo njihovo postupanje pravno je valjalo označiti kao počinjenje krivičnog

djela oružane pobune označeno u čl. 236f. st. 1. u svezi čl. 2360. st. 1. KZH.

Takav zaključak temelji se na decidiranom, logičnom i uvjerljivom kazivanju

svjedoka xxxxxxxxxxxxxxx, kao i rezultatima kriminalističke obrade. Naime iz činjeničnog utvrđenja nesumnjivo proizlazi da su okrivljeni inkrimi­nirane zgode kao pripadnici okupatorske vojske napali selo Nova Drenčina iz razno raznog oružja, palili kuće, kojom prilikom je i smrtno strado pripadnik ZNG Vidović Mirko. Okrivljeni su inače od ranije poznati kao pripadnici ekstremnog srpskog stanovništva i po proglašenju samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske manifestirali su svoj negativni stav prema nastupjelim demokratskim promjenama u Republici Hrvatskoj. Takav zaključak nalazi podršku u činjenici što su okrivljeni na napred opisani način postupali s osnovnim ciljem da podriju i obore novouspostavljeni demokratski poredak u Republici Hrvatskoj.

Stoga se opravdano izvodi zaključak da su okrivljeni svojim ponašanjem ostvarili

sve objektivne i subjektivne elemente utuženog krivičnog djela, zbog čega se ova optužnica ukazuje opravdana i na zakonu osnovana.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Milorad Cuculić

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -