- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Smilcic – ZD 0008

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                        Kio – 250/95

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru u krivičnom predmetu protiv okr. BRANKA GRAOVCA i dr. zbog krivičnog djela iz čl. 120.st.l. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru br. KT-73/95. od 28.rujna 1995. godine, temeljem čl. 150.st.2. ZKP, dana 21.svibnja 1996. godine,

 

 

R I J E Š I O JE

 

 

Protiv okr.

 

1/ BRANKA GRAOVAC zv. “Tečer” sin Petra rođenog 12.rujna 1953. godine u Smilčiću, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

 

2/ MILORADA BOROVIĆ sina Luke, rođenog 15.veljače 1959. godine u Smilčiću, zdiara, Srbina, drž. RH sada nepoznatog mjesta boravka,

 

 

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

 

jer postoji osnovana sumnja

 

da su 21.siječnja 1992.godine, u Smilčiću, nakon što su srpske odmetničke postrojbe i pripadnici tzv. JA? provodeći velikosrpsku politiku vojnog osvajanja, privremeno zaposjeli rečeno mjesto zbog čega su osobe hrvatske nacionalnosti uslijed terora morali napustiti svoja ognjišta, protivno čl. 3. toč.1, a Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, prihvaćene u Ženevi 1949. godine, kao i protivno čl.4.toč.2.a i Dopunskog protokola uz tu konvenciju o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba, kao pripadnici naoružanih paravojnih postrojbi ušli u kuću Marinak Arbanas pa rafalnim hicima iz automatske puške ubili Marinka Arbanasa i njegovu suprugu Ljubicu Arbanas, koji su se tada nalazili u kući ne očekujući nikakav napad,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba ubijali civilno stanovništvo,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava -ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva , označeno u čl. 120.st.l. OKZ RH.

II

ODREDJUJE SE PRITVOR po osnovi čl.l82.st.l. ZKP

koji pritvor će započeti od dana njihovog uhićenja i koji može trajati najdulje mjesec dana.

Obrazloženje

Županijski državni odvjetnik u Zadru podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv os. Branka Graovca i dr. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Oba okrivljenika nisu ispitana od strane istražnog suca jer su trenutačno van Republike Hrvatske , i na nepoznatim adresama.

Budući iz sadržaja službenih zabilješki sačinjenih po razgovorima s osobama koje će u ovom postupku trebati saslušati kao svjedoke, za sada stoji osnovana sumnja da su upravo oni počinitelji djela za koja se terete, pa je stoga valjalo odlučiti kao u izreci, a i prije njihovog ispitivanja, i to zbog opasnosti od odgode u smislu čl.150.st.2. ZKP,. Nakon provedbe istrage moći će se donijeti odluka u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice ili pak odustanka od gonjenja.

 

U Zadru, 21.svibnja 1996.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC

 

Antun Klišmanić

 

 

PRAVNA POUKA

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora, te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, sve računajući od časa prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

DNA

1. Okr. 1/ i 2/

2. Žup. D. O. Zadar

3. Okružni zatvor Zadar

4. U spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -