- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slunj – KA 0036

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Policijska Stanica Slunj

Broj 511 – 05 – 41/1 – K – 8/1992. –

Datum 11. 02. 1992. godine. –

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K  A  R  L  O  V  A  C

Na osnovi člana 151. stav 6 Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. BOŠNJAK DRAGIĆ

Otac: Mile

rođen dana 10. 01. 1954. – , u Žrvnici, općina Slunj.

SR Hrvatska. – , stanuje u Slunju, ulica XV Kordunaške brigade bb., općina Slunj. – , narodnost Srbin. – zanimanje policajac. – porodične prilike: oženjen, otac dvoje malodobne djece. – završio je srednju metalsku školu, vojsku služio: da. – , u vojnoj evidenciji se vodi u Slunju. –

 

zbog krivičnog djela iz čl. 236. F. – oružana pobuna KZ RH – a.

 

Na način što je samovoljno napustio posao, te dobrovoljno pristupio neprijateljskim redovima u tzv. ”Miliciju – SAO Krajine” u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Prijavljeni je bio zaposlen u Policijskoj stanici u Slunju u svojstvu policajca. U posljednje vrijeme je bio vođa III sektora za područje Rakovice SO Slunj. Duže vrijeme nalazi se je na bolovanju, operisao krajnike i vratio se na posao negdje sredinom 8 mjeseca 1991. godine. Radio je svega par dana i opet krajem 8 mjeseca 1991 godine otišao na bolovanje i od tada se više nije vratio na posao. Inače prijavljeni ima obiteljsku kuću u Slunju, ali je s familijom otišao iz Slunja navodno u mjesto rođenja u Žrvnici SO Slunj.

Bošnjak se po odlasku na bolovanje nije razdužio s oružjem, streljivom i opremom i kod njega je ostala automatska puška, pištolj, streljivo, uniforma i službena iskaznica.

Operativnim saznanjima prijavljeni Bošnjak Dragić viđen je kao pripadnik tzv.”Milicije – SAO Krajine” u mjestu Slunju, gdje se i sada nalazi.

Na osnovu napred utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Bošnjak Dragić počinio krivično djelo iz čl. 236. F. KZ-a RH – a oružan pobuna. –

O svim naknadnim prikupljenim saznanjima obavjestit ćemo Vas Posebnim izvještajem.

Prednje Vam se dostavlja na daljnju nadležnost. –

ZAPOVJEDNIK:

Ivan Panić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj: 511 – 05 – 41/1 – K – 8/92.

Karlovac, 04. 08. 1992.

 

VOJNOM TUŽIOCU

K  A  R  L  O  V  A  C

Veza: naša krivična prijava – poseban izvještaj od 11. 02. 1992.

Veza: vaš broj_________

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

POSEBAN IZVJEŠTAJ

kao dopuna krivične prijave koju smo podnijeli protiv BOŠNJAK DRAGIĆA

 

Pod našim brojem K – 8/92. podnijeli smo krivičnu prijavu protiv Bošnjak Dragića iz Slunja, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iz člana. 236. f KZ RH – oružana pobuna.

 

Naknadno smo obavili informativne razgovore s xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, te vam njihove izjave dostavljamo na daljnje korištenje.

 

 

Prilog: 2. –

 

ZAPOVJEDNIK:

Mirko Obajdin

 


 

 

Kio. 221/92 – 6

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

Ime i prezime: xxxxxxxxxxxxxxxxx

sasatavljen dana 20. srpnja 1992. godine u Vojnom sudu u Karlovcu

 

Prisutni od suda                                                                      Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac: Boljkovac Juraj                                              Dmitra Gostovića i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić                                                   zbog krivičnog djela iz člana

236 – f. st. 1. KZ – a

 

Početak u ________ sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. tužilac —–

 

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno, zašto nije obavješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: xxxxxxxxxxxxx Karlovac

Mjesto rođenja i godina starosti: xxxxxxxxxxxx

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu niti zavadnji sa okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP – a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP – a iskazuje:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ne znam točno datum, ali to je bilo negdje koncem 11. mj. bio sam uhićen i držali su me u zatvoru u Slunju oko tjedan dana. Obzirom da nisu imali takvog stručnog osoblja bio sam im potreban za održavanje trafostanice i zato su me pustili, time da sam se morao svakodnevno javljati na posao i tražiti redovne propusniceza kretanje na području Slunja. Obzirom na moju djelatnost i da sam gotovo stalno bio u Slunju i na području oko Slunja ja krećući se na tom području susretao puno osoba, pa tako između ostaloga mogu navesti:

 

Kio. 181/92

 

DMITRA GOSTOVIĆ vidio sam negdje u 3. mj. u PS, da je bio obučen u staru milicijsku uniformu.

 

 

Kio. 221/92

 

DRAGIĆA BOŠNJAKA viđao sam u Slunju da je bio obučen u maskirnu uniformu, naoružan pištoljem i da je na ruci imao oznaku ”Milicija SAO Krajina”. Čuo sam da je postao komandir jednog odjeljenja kod ”Autokampa” Grabovac.

 

Kio. 126/92

 

Osobno nisam poznavao Nedjeljka Kotur, ali sam čuo da je on navodno poginuo.

 

Kio. 261/92

 

I – okr. CIMEŠA MILANA znam da je obučen u staru milicijsku uniformu i da sam ga viđao naoružanog kratkim naoružanjem, te je sada jedan od inspektora u Slunju. II – okr. DRLJAČA NIKOLU znam da je bio u penziji i da je jedno mjesec dana nosio staru milicijsku uniformu i da se potom skinuo, no što sada obavlja nije mi poznato. Također potvrđujem da sam POLOVINA MILANA vidio u staroj policijskoj uniformi. IV – okr. KOSIJER MILIĆA

znam da je ranije bio policajac, a jedno vrijeme je bio odsutan pa sam ga poslije također vidio u staroj policijskoj uniformi.

 

Kio. 130/92

 

Potvrđujem da sam VLADIMIRA VUČKOVIĆ vidio da je vozio tenk kroz Slunj i bio je obučen u SMB. Njega sam često puta viđavao, a poznam ga i od ranije.

Kio. 125/92

Vidio sam ga češće puta u SMB uniformi, a također i u mjestu Lađevac gdje je bio na straži sa puškom, meni se čini da je AP. Okr. Tepavac nikolu sam češće puta viđavao s obzirom da sam radio u Slunju.

Kio. 121/92

I – okr. MILOŠEVIĆ MILU vidio sam u SMB uniformi, a budući je radio u saobraćajnom poduzeću češće sam ga viđavao da je vozio teške kamione i autobuse.

II – okr. PJEVAC ŽELJKA sam vidio da je bio u SMB uniformi sa činom potporučnika i obavljao je određene dužnosti na tržićkoj fronti, meni nije poznato točno što.

III – okr. GRUBOR ĐUKU viđavao sam u SMB uniformi.

IV – okr. KRNIĆ DAMIRA vidio sam u maskirnoj uniformi, šarenoj, bio je u vojnoj policiji, često je bio na slunjskom mostu i kraj njega je bilo borbeno oklopno vozilo, te je bio naoružan i sugim i kratkiim naoružanjem, primjetio sam da je na uniformi imao oznake srpskih zastava kao i na kapi i sa puno nekakvi orlova u smislu srpskih obilježja.

V – okr. BLITVA SLOBODANA osobno sam upoznao za vrijeme dok sam bio u zatvoru. Bio je obučen u šarenu uniformu, naoružan pumparicom i posebno se brutalno ponašao prema zatvorenicima. Tukao je zatvorenike, vrijeđao, poslovao i dr.

Br. Kio. 223/92.

Obzirom na narav moga posla ja sam u SMB uniformama viđao I-okr. Vladu Kosanović, III – okr. Dušana Smoljanović, IV.-okr. Miloša Smoljanović, V-okr. Đuru Trbojević, VI-okr. Dragana Katić, IX-okr. Stevu Zec, X-okr. Iliju Čubra, XI.-okr. Danu Đermanović, XIII.-okr. Miloša Rališ, XIV.-okr. Milana Ralić, XX-okr. Dane Dević, XXII-okr. Dušana Grubor, XXIV.-okr. Đuru Glumac, XXIX.okr. Radu Krnić, XXX.-okr. Milu Jančić i XXXI. okr.  Boška Sučević.

U šarenim maskirnim uniformama viđao sam XVI-okr. Đuru Opačić, XVII-okr. Dušana Opačić, XVIII-okr. Živka Ilić, XXI-okr. Dušana Sušić i XXIII-okr. Gojka Grubor.

Od navedenih osoba nisam viđavao II-okr. Danicu Kosanović, VII-okr. Jovu Milošević, VIII-okr. Đuru Milošević, XV-okr. Milana Šašu, XIX.-okr. Branka Ilić, XXV Milana Glumac, XXVI-okr. Đuru Kurjega, XXVII-okr. Danu Kurjega i XXVIII-okr. Sretena Čubru.

Od navedenih osoba koje sam viđao u uniformama mogu potvrditi da su gotovo svi dužili dugo naoružanje i da sam ih viđao sa puškama, uglavnom su ovi viši po činu imali automatske puške, a poneki PAP ili M-48. Osim toga mogu dodati da je XXX-okr. po činu potporučnik i da je sada zapovjednik u Tržiću.

Br. Kio. 216/92.

Za obojicu okrivljenika BOŠNJAK DUŠANA I MANDIĆ MILORADA mogu potvrditi da su pripadnici tzv. ”Milicije SAO Krajina” i to Bošnjak Dušan je bio u maskirnoj uniformi, a Mandić Milorad u bivšoj plavoj uniformi, a obojica su naoružani i dugim i kratkim naoružanjem. Njih sam često puta viđao u prolazu.

Br. Kio. 212/92.

U SMB uniformi viđao sam I.-okr. VUJČIĆ MILANA, III-okr. ĐUKANA MUDRIĆ, V-okr. NEDJELJKA BAKIŠ, VI-okr. BRANKA LJEVNAIĆ, VIII okr. MILU ČAČIĆ, XI-okr. MILANA MAJSTOROVIĆ, XIII-okr. ĐURU ALINČIĆ, XIV.-okr. MILU ALINČIĆ, XV.-okr. NIKOLU TEPAVAC, IX-okr. NIKOLU VIŠNJIĆ, XII-okr. MARIJANA KRNIĆ i XIV.-okr. MILU ALINČIĆ. Poznato mi je da je IV-okr. NIKOLA TEPAVAC bio vojnik policajac i da je imao oznake tzv. ”SAO Krajine” a nosio je AP, kao i također NIKOLA VIŠNJIĆ iako pojedine osobe nisam vidio da su nosili dugo naoružanje potpuno sam siguran da su zadužili, a stjecajem okolnosti u samom mjestu prilikom viđavanja ja ga nisam vidio. Od navedenih osoba jedine nisam u nekim uniformama vidio, a neke osobno poznam, a to su II-okr. VII-okr., X-okr. i XVI-okr.

Kio. 193/92.

Poznato mi je da je Milorad Karamarković bio jedan među glavnima u Saobraćaju u Slunju glede goriva, a viđao sam sa u rezervnoj SMB uniformi koju je nosio i dugo i kratko naoružanje.

Kio 135/92.

I-                okr. BOŠKA GAJIĆ, V-okr. MILORADA ĆUIĆ, VI-okr. GOJKA BJELJAC i

VII-okr. ĐURU SMOLJANOVIĆ viđao sam u SMB uniformama, a posebno mogu dodati da sam upravo V i VII-okr. vidio na stražarskim mjestima koja su odnosno da su imali dugo naoružanje. Osobno mi je poznato da je Ćuić zv. ”Bekrija” imao puško-mitraljez, a Smoljanović AP.

Za ostale okriv. nije mi osobno ništa poznato.

Kio. 163/92

BRANKA BOROVICU sam vidio u SMB uniformi i imao je pištolj, a IV-okr. BOGDANA VEIN sam vidio u rezervnoj vojnoj SMB uniformi. Znam da je kapetan I klase i da je u vojnoj komandi. Česće puta sam ga viđao u Slunju, no tada nije imao nikakvo naoružanje.

Kio. 95/92.

Za CIMEŠA ĐURAĐA mogu potvrditi da sam ga vidio negdje pred kraj mog odlaska i da je bio u plavoj uniformi sa oznakama ”Milicija SAO Krajine” naoružan i dugim i kratkim naoružanjem i da je u Slunju upravo obnašao tu djelatnost u gradu.

Kio. 203/92.

Također za JANČIĆ MILADINA mogu potvrditi da je u plavoj uniformi tzv. ”Milicija SAO Krajina” isto naoružan AP i pištoljem i da je zajedno radio sa Cimeša Đurađom.

Osim navedenih osoba ja sam viđavao i niz drugih osoba a potpuno mogu potvrditi da je sve navedeno odgovara istini i da je to sve što imam za iskazati.

Svjedok upozoren u smislu čl. 82. ZKP-a ne traži čitanje zapisnika.

 

Dovršeno u 16,10 sati.

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 


 

 

Broj: Kio. 95/92-3

181/92-4

203/92-5

221/92-5

225/92-5

261/92-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   20. srpnja 1992.god.

 

u  ___Okružnom sudu Gospić u ime Vojnog___ sudu  u __Karlovcu___

 

Prisutni od suda                                                                                  Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac Gostović Dmitra i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana _236. f. st. 1.   KZRH

 

Početak u _12,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ___                      __

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229 i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tokom 8., 9., i 10. mjeseca 1991. god., prije napada na Slunj i prije okupacije Slunja ukupno desetak policajaca srpske nacionalnosti samovoljno je napustilo PS Slunj. Nekima od njih radni odnos prestao je na vlastiti zahtjev, a drugi su jednostavno napustili svoja radna mjesta i pri tome zadržali oružje i drugu službenu opremu s kojom su bili zaduženi kao policajci PS Slunj.

Okrivljenima Jančić Miladinu, Višnjić Dmitru, Višnjić Darku i Lešić Draganu radni odnos u PS Slunj prestao je na njihov zahtjev, negdje u ljeti prošle godine. Svi oni prilikom prestanka radnog odnosa uredno su se razdužili, odnosno vratili oružje i drugu službenu opremu sa kojom su bili zadržani.

Okrivljeni Cimeša Đurađ, Gostović Dmitar i Bošnjak Dragić jednostavno su napustili svoja radna mjesta i više se nisu pojavljivali na poslu, pa im je radni odnos prekinut radi toga što su samovoljno napustili posao. Sva ova trojica prilikom napuštanja radnog mjesta u PS Slunj zadržali su za sebe i do dan danas nisu vratili oružje i drugu službenu opremu s kojom su bili zaduženi.

Ja iz osobnog saznanja neznam da li su se sve naprijed imenovani okrivljeni ili neki od njih, nakon okupacije Slunja, priključili i stupili u novostvorenu tzv. ”Milicija-SAO Krajina” u Slunju, odnosno u neku drugu paravojnu oružanu formaciju, te ”SAO Krajine” ili pak u oružane snage ”JNA”. No, iz razgovora s raznim osobama čuo sam da su svi oni nakon okupacije Slunja pristupili u tzv. ”Milicija –SAO Krajina” i da su toj Miliciji radili nakon toga, odnosno da još i danas rade kao policajci te novostvorene ”Milicije” na okupiranom području u Slunju.

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 13 sati.

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj 511-05-41/1-K-8/1992.

Datum 04.06.1992. godine.

 

 

V O J N O M   JAVNOM TUŽIOCU

 

 

K A R L O V A C

 

 

Veza: naša krivična prijava – poseban izvještaj od 11.02.1992. godine.

 

Veza: vaš broj KTR/1992 od 01.06.1992. godine.

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

POSEBAN IZVJEŠTAJ

 

kao dopuna krivične prijave koju smo podnijeli protiv Bošnjak Dragića.

 

 

Protiv bivšeg policajca PS Slunj Bošnjak Dragića smo podnijeli krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinio kriv. djelo iz čl. 236. F. KZH-a i kriv. djela iz čl. 229. st. 1. KZH-a.

Naknadno smo obavili informativni razgovor sa Rakinić Gojkom iz Slunja ul. xxxxxxxx, koji je u Karlovcu dana 07.05.1992. godine izjavio da Bošnjak Dragić kao i njegove ostale kolege rade u SM Slunj u miliciji tzv. ”SAO Krajine” i da je martićev policajac, pa izjavu od Rakinića dostavljamo na korištenje i na drugoj strani pri dnu su navedeni policajci koji momentalno rade u SM ”SAO Krajine” Slunj.

 

 

P r i l o g:  1 kom.

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Mirko Obajdin


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-8/92.

Datum 07.05.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin Rakinić Gojko, zanimanje automehaničar, rođen 05.05.1936. godine,

 

boravište – prebivalište Slunj, ulica Nikole Kukića broj xx je dana 06.05.1992. god.

 

Istražnom zatvoru u Karlovcu .

 

 

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj.

 

 

slijedeće obavijesti:

 

 

”Dana 25.04.1992. godine bio sam oko 16,00 pošao prema radnom mjestu mehaničarskoj radioni na vojnom poligonu u Slunju. Tom prilikom su me susreli u ”Ladi Nivi” radnici poligona Rade Polovina, Đuro Polovina, Nikola Milošević, Đuro Barać, te me pozvali da krenem s njima u lov na divlje svinje na poligon. To sam i učinio. Uzeo sam pušku snajperku i pištolje TT 7,62 te sjeo u auto sa dotičnima i krenuli. Došavši na poligon rasporedili smo se ja sam krenuo suprotno od njih i počeo birati mjesto gdje bi svinje trebale naići. Kretao sam se prema jednom brdu i tom prilikom ispred mene su bili ljudi u šarenim uniformama, čim sam ih ugledao odmah sam čuo naređenje ”odloži oružje”. Isto sam i učinio tj. tu sam zarobljen od izviđača Hrvatske vojske, razoružan i odveden u Josipdol, a zatim sproveden u Istražni zatvor u Karlovac.

U vezi agresije na Slunj od strane tzv. ”JNA” i ”TO” dajem slijedeću izjavu:

Slunj je napadnut od JNA i TO kojom je komandovao general Praščević Dobrosav, a njegovi počinjeni bili su pukovnik Bulat i potpukovnik Radaković Mirko koji su bili i neposredni izvršioci napada. U napadu sa strane TO prema mom saznanju glavno komandujući bio je Dragić Egić, a njegovi pomoćnici bili su Krnić Simo, Pekeč Lazo i Višnjić Milan. U isto vrijeme na Slunj su napali tzv. ”Martićevci” iz Plaškog i Titove Korenice kojima je bila važnija pljačka nego bilo što drugo.

Dokaz za isto je i to što su prilikom pohoda na Slunj odmah povezli razna kola sa prikolicama počevši od zaprežni pa sve do teretnih kamiona. Od imena i prezimena pljačkaša prema pričama spominju se samo neki Vučetić Vezmar, iako ih je bilo prema pričanju čak stotina – dvije čak samo iz Plaškog.

Prilikom napada na Slunj u Slunju su poginuli sa strane Hrvata Modrušan Dragan, Nine Štefanac, Joso Begović i ostalu dvojicu ne poznajem. Modrušan i Štefanac su navodno poginuli od gelera granata, to mi je lično rekla majka poginulog Modrušan Dragana. Begović Joso je po mome saznanju poginuo od puščanog zrna, ali mi nije poznato tko ga je ubio.

Rušenje grada i paljevine izazvali su artiljerijska zrna i avijacija a pojedinosti vezano za to neznam jer sam od 08.11.1991.god. do 20.11.1991.god. bio na liječničkom pregledu na VMA Beograd.

Novo Selo je naknadno popaljeno, navodno su ga popalili neki Ličani i Slusničani, ali im imena nisam mogao doznati. Jedino što sam čuo to da je neki Pašić Zdravko zv. ”Omer” iz Broćanca navodno ubio Kovačević Milana i njegovu suprugu Kovačević Anu zv. ”Macani”, a priča se da je isti Pašić Zdravko ubio i dr. Krušića, isto sam čuo od vozača kamiona Petrović Borivoja.

Za ubojstvo u Furjanu prema pričanju Končar Milana – sanitarnog inspektora koji je iste sahranjivao to su radili neki pljačkaši iz Nove Kršlje i Kordunskog Ljeskovca, čija imena ne spominje pa tako ih ni ja neznam.

Dosadašnja vlast u Slunju nije reagirala na ovaj zločin.

Sadašnja vlast u Slunju koliko mi je poznato drže dvojica ljudi, a to su neki Bosnić Mile koji obavlja funkciju predsjednika, a funkciju predsjednika Izvršnog vijeća Milovan Matijević. Njihov rad je samoinicijativan i za svoje postupke koliko je meni poznato neodgovaraju nikome.

Komadant svih jedinica JNA na terenu općine Slunj je pukovnik Bulat, a potpukovnik Radaković je komadant III Kordunaške brigade koja broji oko hiljadu vojnika – rezervista. Njih oko tristo je na poligonu, a ostali se nalaze na položajima prema Perjasici – Tržiću, te na pravcu Bogovolja – Cetingrad.

Od borbene tehnike na poligonu sam vidio tenkove T-84 oko osam komada, te neke haubice kojima neznam točno kaliber kojih ima oko šest komada. Dotična borbena tehnika koliko mi je poznato do polovice mjeseca svibnja stavlja se pod kontrolu UN, a ostalo naoružanje (pješadijsko) stavlja se neka skladišta pod kontrolu milicije i snaga UN. To se mora provesti do gore navedenog roka jer JNA i TO moraju se povući sa teritorija Republike Hrvatske, naime jedan dio TO preći će u miliciju do starosne dobi 37 godina, a ostatak ide u civil u nekakvu privredu.

Komandir milicije u Slunju je neki Škorić Ljuban, te Trbojević Mane, a milicionari su Cimeša Đuro, Jančić Miladin, Višnjić Darko, Mandić Milorad, Višnjić Dmitar, Topić Nenad, Kotur Milan, Kosijer Milan, Bošnjak Dragan, Bošnjak Duško, Tepavac Nenad (Garin), Duduković Milan, Karamarković Predrag, ostale pripadnike milicije poznam po viđenju, ali im imena i prezimena neznam. Po prilici ih ima 40 do 50 u Slunju, ali ih ima po tzv. ”punktovima”: Rakovica, Cetingrad, Drežnik, Primišlje i Lađevac. Na dotičnim punktovima neznam brojčano stanje, niti znam koji su zapovjednici, ali mislim da će se prelaskom TO u miliciju ovaj broj povećati za toliko koliko se približno broj vojnika u TO smanji (do 37 godina). Od naoružanja posjeduju uglavnom pješadijsko naoružanje tj. automatske puške, puškomitraljeze i pištolje.

Vojna policija koja je stacionirana na vojnom poligonu je pod komandom Peurača Mile – kapetan. Brojčano stanje je približno oko 30. Posjeduju pješačko naoružanje i pištolje, a od motornih vozila posjeduju Pinzgauera dva komada, te Fiat 1107 jedan komad. U sastavu jedinice poligona nalazi se tzv. pozadinska baza koja u svom sastavu ima tehničko obezbeđenje radiona za popravku motornih vozila.

Komandir intedanskog odjeljenja je kapetan Dragić kojemu ime neznam, jer je nedavno došao iz Bihaća, a komandir radione za popravak vozila je Branilović Dragan, komandir stanice za gorivo i mazivo je zastavnik Boca Tihomir.

Na poligonu se nalazi neki diverzanski vod, o tome vodu neznam skoro ništa, jer se do njih lako ne dolazi samo znam da nema više od 40 ljudi, a komandir im je neki potporučnik čije ime nikad nisam čuo. Pretpostavljam da imaju samo pješadijsko naoružanje.

Moram napomenuti da se na poligonu uz širi krug komande uz potpukovnika Radakovića nalaze i oficiri koji sačinjavaju komandu, a to su aktivni kapetan Marton Zlatko – pomoćnik komadanta za pozadinu III brigade, rezervni kapetan I klase Simo Krnić – pomoćnik komandanta za bezbednost, kapetan Pekeč Lazo i Višnjić Milan – članovi štaba. Jedan od njih je zadužen za moralno politička pitanja, ali nezna koji. Uz dotične tu se nalaze još neki oficiri od potporučnika do kapetana za koje neznam koje funkcije obavljaju, a to su Bogdan Vein – kapetan, Tepavac Miljenko – kapetan, Ribić Ratko – kapetan, Topić Željko – kapetan.

U vezi minskih polja na poligonu Slunj znam samo toliko da ih ima uz obalu rijeke Mrežnice na liniji Čubre – Čičin most, Čubre – Suvača, Čičin most – Tržić most. Mine se navodno nalaze i na južnim predjelima Božić Glavice, jer štite sjeverni dio kasarne, to mi je poznato jer nam je saopćeno da se ne smijemo tamo kretati.

Institucije koje rade u Slunju su: općina Slunj, a predsjednik je Mile Bosnić, njegovi pomoćnici su Željko Krmar i Mlađan Mile zv. ”Šilota”, predsjednik Izvršnog vijeća je Milovan Matijević, radnici Gordana Ulemek, Branko Katić, Milan Končar, Đuka Trbojević, Rade Bjelobrk, Boško Kukuruzović.

Elektra: poslovođa Banda Mile zv. ”Škico”, Savić Ljubomir, ostale ne poznajem.

”Saobraćaj” Slunj: direktor Srećko Butko, zamjenik direktora Rade Mišković, vozači Majstorović Milan, Polovina Đuro, Blanuša Nikola – navedeni voze autobus na relaciji Slunj – Beograd, mehaničar Karamarković Milorad, ostale ne poznam.

Dom zdravlja: direktor Ljuština (ime mi nije poznato, ali znam da je iz Beograda i da je zet od Dragojevića), Sjerić Milja – glavna sestra, te Grubor Duška, ostale neznam.

Pekara: Lovre Flanjak i Bunčić Mišo, ostale nepoznam.

Pripadnici TO koji su bili obučeni i naoružani su slijedeći: Božić Đorđe, Trbojević Mile, Vujčić Mile, Slavović Mario, Krnić Dado, Katić Mile – ”Bocun”, Dragan Brdar, Lacković Milan, Dane Grković, Višnjić Nikola, Orlović Dragan, Banda Mile, Dević Simo, Savić Ljubomir, Krnjeta Rade, Dereta Pero, Mirčić Pero, Vukojević Milan, Miljušević Mile, Grubor Gojko, Kotur Nedjeljko, Kotur Zoran, Tepavac Nikola, Zinaić Miroslav, Jančić Sreto, Milošević Nenad, Pašić Lepko, Pašić Zdravko, Pjevac Gojko, Pjevac Čedo, Kvočka Vajo, Belković Siniša, Ćokeša Branko, Vučković Vlado, Kukić Miloš, Barać Đuro, Krnjeta Mile, Perić Mićo, Perić Vlado, Pekeč Mile – matičar, Ćosić Bogdan, Krmar Mirko, Orlić Nikola, Vukojević Dragoljub, Sudar Predrag ”Peco”, Čačić (Braco), Ralić Mile ”Meho”, Alinčić Đuka, Alinčić Mile, Vojnović Željko, Duduković Ilija, Majstorović Milan, Polovina Đuro, Dmitrović Mile sin Mirka, Dragojević Brane, Milanović Pero, Višnjić Mića ”Kubala”, ostale nepoznam.

Napominjem da je prilikom napada TO na Slunj iz pravca Veljuna glavnokomandujući bio Strunjaš Milan, a iz pravca Primišlja u ulozi komandira voda bio je Đuro Opačić i Vlado Vučković. To sam doznao na taj način što sam čuo razgovor između Opačića i jednog poručnika meni nepoznatog, jer isti su se hvalili i prepirali koji je bolje vodio tenkove. U tom razgovoru dobro sam čuo kad je Opačić rekao da nije nikad prije komandirao tenkovskim vodom pa je tenkove bolje rasporedio od poručnika koji je u tome profesionalac”.

 

Ovl. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxx

 

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-428/92

 

Karlovac, 16. lipnja 1992. godine

ZC/MR

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u svezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog Zakona o °kri vičnom postupku CNN 53/91),podnosim zahtjev za provođenje istrage

 

protiv

 

DRAGIĆA BOŠNJAK, sin Mile, rođen 10.1. 1954.god. u Slunju,

gdje i prebiva, 15. Kordunaške brigade. bb, oženjen, policajac,

Srbin, držav.RH,

 

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

krajem kolovoza 1991. i godine u Slunju, u namjeri da nasilno obori državno ustrojstvo i legalno izabrane vlasti Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. “JNA” i drugih paravojnih srbo-četničkih oružanih formacija, koje su akcije upravljene na otcijepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. “SAO Krajine”, samovoljno napustio radno mjesto u

Policijskoj stanici Slunj, te je zadrzavši zaduženu automatsku pušku i pištolj, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. “Milicije SAO Krajine”, u kojim redovima je sudjelovao u akcijama protiv vojnih snaga Republike Hrvatske, u cilju sprečavanja njihovog ulaska na područje Slunja,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

R a z l o z i

Policijska stanica Slunj je podnijela prijavu protiv Bošnjaka Dragić radi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH.

Osnovana sumnja da je imenovani ostvario sva bitna obilježja navedenog krivičnog djela, proizlazi iz izjave Rakinić Gojka koji je vidio osumnjičenoga kao’ pripadnika tzv. “Milicije SAO Krajine”, koji je sudjelovao u akcijama okupacije Slunja, koji zbog toga nije pod kontrolom legalnih snaga. Republike Hrvatske, te se osumnjičeni i sada nalazi na području Slunja gdje aktivno sudjeluje u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske očito i cilju

sprečavanja njihovog ulaska na to područje.

Osumnjičeni je bio djelatni;k .Policijske stanice Slunj, te je ,u 8. mjesecu 1991. godine samovoljno napustio svoje radno mjesto i pritom zadržao naoružanje koje je dužio u toj Policijskoj stanici, tj. automatsku pušku, pištolj i streljivo, te se dobrovoljno pridružio nelegalnih srbo-četničkim formacijama tzv. “Milicije SAO Krajine” očito sa ciljem rušenja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske i otcijepljenja dijelova njenog teritorija radi stvaranja tzv. “SAO Krajine”.

Zbog toga smatram da postoji osnovana sumnja da je Bošnjak Dragić. ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune, pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na

zakonu osnovan.

Kako za sada osumnjičeni nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažemo raspisivanje tjeralice i određivanje pritvora.

Prilog: spis

 

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 221/92-2

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv BOŠNJAK DRAGIĆA, zbog kriv. djela iz čl.266.f. st.l. KZRH odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. Kt 428/92 od 16. svibnja 1992., temeljem čl.159.st.l. i 2. ZKP,

 

r i j e š i o  j e:

 

Provest će se istraga protiv:

 

BOŠNJAK DRAGIĆA, sina Mile, rodj. 10.1.1954.g. u Slunju

gdje i prebiva, XV Kordunaške brigade bb, Srbina, drže RH,

zbog osnovane sumnje da je:

 

krajem kolovoza 1991.g. u Slunju, u namjeri nasilnog obaranja državnog ustrojstva i legalno izabrane vlasti RH za vrijeme oružanih napada “JNA” i drugih paravojnih srbočetničkih oružanih formacija upravljenih na otcijepljenje dijelova teritorija RH i stvaranja tzv. “SAO Krajina”, samovoljno napustio radno mjesto u policijskoj stanici Slunj, te zadržao

službenu automatsku pušku i pištolj, te dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. “Milicija SAO Krajina”, u čijim redovima je sudjelovao u akcijama protiv oružanih

snaga RH, u cilju sprečavanja njihovog ulaska na područje Slunja,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv RH-oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl.236.f. st.l. KZRH.

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv BOŠNJAK DRAGIĆA, zbog osnovane sumnje, da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl.236.f. st.l. KZRH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provodjenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djelo za koje se okrivljuje proizlazi iz krivične prijave PS Slunj, pa je stoga, radi provo dj en ja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donšenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi pro tek om vremena provođenje dokaza i prikupljanje ostalih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

Karlovac, 10. srpnja 1992.

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba vijeću ovog suda u roku od 3 dana, od dana primitka rješenja. Žalba se podnose pismeno u 2 istovj. primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovog suda.

 

DNA

1.  VT Klc. na br. Kt 428/92

2. Bošnjak Dragić, putem oglasne ploče

 

N

1. Vidi upisnik Kio

2. Određeno provođenje

3. Zatraži izvod iz KE

4. Dostavi kao gore

5. Kal. 8 dana

 

Klc. 10. VI. 1992.

 

Sudac:

 

 1. Stavljeno na oglasnu ploču 10.07.1992.
 2. Skinuto sa oglasne ploče 18. srpnja 1992.

Ovlašteni radnik:

 

 


 

Broj: Kio. 181/92-3

Kio 203/92-4

Kio 221/92-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

GOJKO RAKINIĆ (prezime i ime)

Sastavljen dana   17. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom sudu  u __Karlovcu___

 

Prisutni od suda                                                                                  Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac Bošnjak Dragića i dr.

 

Zapisničar: ___Mile Paulić zbog krivičnog djela iz člana _236. f. st. 1.   KZRH

 

Početak u _10,30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ___                      __

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  Gojko Rakinić, Milovan

 

Zanimanje i boravište:   automehaničar, Slunj, Ogulinska

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  Tuk – Tobolić, star 56 godina

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229 i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

 

Godinama sam živio u Slunju i poznajem većinu mještana Slunja i okolnih sela. Od 15.7.1990. godine pa nadalje sve do 25.04.1992.godine, kada sam uhićen od pripadnika HV radio sam kao građanska osoba na službi u ”JNA” i to kao automehaničar na GVPO 5. vojne oblasti ”JNA”, koji se nalazio nedaleko od Slunja.

Za vrijeme samog napada i okupacije Slunja 16.11.1991. god. od strane ”JNA” i raznih paravojnih formacija tzv. ”SAO Krajina” nisam bio u Slunju. Za to vrijeme od 8.11. do 19.11.1991. god. nalazio sam se na liječenju u VMA u Beogradu.

Okr. Gostović Dmitra, okr. Jančić Miladina i okr. Bošnjak Dragića vrlo dobro poznajem. Sva trojica radili su prije okupacije neposredno pred okupaciju Slunja samovoljno su napustili svoja radna mjesta u PS Slunj.

Okr. Gostović Dmitar najprije je radio u Narodnoj obrani Slunj a zatim kao inspektor u PS Slunj. U tom svojstvu često je tokom ljeta i početka jeseni 1991.godine dolazio na vojni poligon, gdje sam radio, i tu sam sastajao sa oficirom bezbednosti ”JNA” Bašićem, kojem se ovog časa ne mogu sjetiti ime, po narodnosti je musliman. Okr. Gostović Dmitra nakon okupacije Slunja vidio sam svega jednom, negdje u ožujku 1992. godine, na vojnom poligonu, gdje sam radio. Došao je tu s napred spomenutim Bašićem. Bio je obučen u SMB uniformu ”JNA” s oznakama kapetana ”JNA” i naoružan pištoljem. Tom prilikom pozdravio sam se sa njime i malo popričao, te iz tog razgovora saznao da se nalazi u ”JNA” ili nekoj drugoj paravojnoj formaciji neznam, pa prema tome niti o njegovoj djelatnosti u okviru te organizacije. Kako za vrijeme napada na Slunj, nisam bio u Slunju, neznam da li je on sudjelovao u napadima i okupaciji Slunja.

Okrivljene Jančić Miladina i Bošnjak Dragića, nakon okupacije Slunja, vidio sam više puta onako u prolazu u Slunju. Obojica su bila obučena u plave policijske uniforme. Nisam siguran da li su na uniformama imali neke oznake pripadnosti. Nisam sigurna niti da li su bili naoružani, ali mislim da su bili naoružani pištoljima. Siguran sam da niti kod jednog od njih dvojice nisam vidio dugo streljačko oružje. Ništa drugo o njihovoj pripadnosti tzv. ”Milicija SAO Krajina” ili eventualno nekoj drugoj paravojnoj formaciji kao i u njihovoj djelatnosti u okviru tih formacija da ja iz osobnog zapažanja neznam.

To je sve što imam o ovome iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1.- ZKP-a, zapisnik nije čitan.

Dovršeno.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-8/92.http://www.lijepanasadomovinahrvatska.com/administrator/index.php?option=com_content

Datum 15.04.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin ĆOSIĆ ZLATKO zanimanje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

boravište – prebivalište Slunj, ulica  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je dana 11.03.1992. god.

 

PU Karlovac.

 

 

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj.

 

 

slijedeće obavijesti:

 

 

”Ja sam se nakon napada na Slunj 16.11.1991. godine povukao u mjesto Miljevac zajedno sa xxxxxxxxx iz Cerovca i xxxxxxxxxxxx iz Slunja. Tu su nas zarobili mještani Miljevca i Kremena.i držali su nas 24 sata, nisu nas tukli, nego su nam samo uzeli oružje. xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx su otišli prema Bosni, a ja sam ostao u Miljevcu xxxxxxxxxxxxxxx. Ostao’sam kod xxxxxxxxxxxx. Nakon osam dana išao sam u Slunj jer me zanimalo da vidim kako je moj stan i da li je opljačkan. U stanu sam se skrivao dva dana i tad je bio pretres po Slunju i došlo je pet naoružanih ljudi u šarenim uniformama od kojih znam da se dvojica zovu Bakiš Simo i Glamočlija Pero. Sve su prevrtali po stanu i tražili oružje, te su našli zračnu pušku, te sam zbog nje dobio kundak u stomak. Odveli su me u zatvor koji se nalazi u zgradi bivšeg TO u Slunju. Tu sam bio dan i pol. Ispitivao me je načelnik Pajić i pošto sve znaju o meni ja sam sve samo potvrđivao samo da ne dobijem batina. U zatvoru su tad još bili Gržan Ive, Ugarković Tomica, Radočaj Marko i još pet ljudi svi iz Slunja i okolica, a ja ih sve znam iz viđenja, ali im ne znam imena. Čuvari u zatvoru su bili kao šef Mirčić Petar i Tepavac Đuro. Mene nisu tukli, a ove druge su jako tukli. Nakon ispitivanja pustili su me kući i svako jutro sam se . javljao u 08 sati u krizni štab gdje je komadant, odnosno predsjednik kriznog štaba Krmar Željko koji je raspoređivao ljude Hrvate tko će –Što taj dan raditi.

U štabu sam još vidio da rade Mitra Kekić i njena kćer i Nena Kovačević. Ja sam radio u ekipi sa Lalić Ivom i Ugarković Tomicom na isključivanju i poravljanju žica za struju koje su pokidane. U uniformi u Slunju su gotovo svi Srbi iz Slunja. Tko nije htio obući bio je prisiljen da je obuče, a tako su obučeni i oni koji su naknadno došli u Slunj. U uniformi sam vidio: Miljenka Tepavac, Iliju Miloševića, Željka Topića, Ratka Ribić, Sinišu Belković, Dragana Brdar, Danu Grković Livnajić Branka, Miljković Čedu, Trbojević Milana, Vojnović Željka, Dereta Peru, Višnjić Milana, Miljušević Đuru, Miljušević Milu, Devrnja Vladu, Trbojević Đuku, Trbojević Nenada, Krnić Davora, Zec Branka, Barać Nikicu, Katić Branka, Trbojević Radu.

U policiji rade Trbojević Mane, Ookeša Mane, Mandić Milorad, Jančić Miladin, Bošnjak Dragić, Cimeša Milan, Škorić Ljuban, Škorić Mišo, Višnjić Darko, a u specijalnoj policiji Nenad Topić i  Sudar Predrag, Tepavac Nikola, Karamarković nadimak “Kiki .

U Slunju je bezvlašće, a na vlasti su ljudi iz Vojnića Mile Bosnić i drugi, tako da su domaći Srbi nezadovoljni. Ja sam dobio propusnicu od xxxxxxxxxxxxx i oko 16.02. 1992. godine došao sam preko Beograda i Mađarske u Zagreb.

 

 

 

Ovl. službena osoba:

Tomislav Kotić


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-8/92.

Datum 19.06.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxx zanimanje xxxxxxxxxxxx rođen xxxxxxxxxxxxxx godine,

 

boravište – prebivalište Slunj, ulica xxxxxxxxxxxxxxx je dana 09.06.1992. god.

 

prostorijama PU Karlovac.  u vezi oružane pobune na području općine Slunj i boravka.

 

 

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj.

 

 

slijedeće obavijesti:

 

 

”Pošto sam bio ranjen prilikom avio napada na mjesto Slunj i raketiranja Tvornice televizora ”RIZ” ja se nisam mogao povlačiti s našom vojskom, nego sam ostao u Podmelnici. Već 17.11.1991. godine u prijepodnevnim satima bilo je ”čišćenje” po Podmelnici od strane tzv. ”TO SAO Krajine” i u kući kod xxxxxxxxx su našli mene i xxxxxxxxxx zajedno, te nas s Mićom Holjevcem i Tonom Obajdinom odveli na poligon na ispitivanje. Na vojnom poligonu sam na kratko vidio Gostović Dmitru obučenog u uniformu tzv. JNA, a u jednoj prostoriji gdje je bilo dosta teritorijalaca prepoznao sam Klarić Đoku iz Tržića, koji je prije radio u Tvornici televizora. Pripadnici ”TO SAO Krajine” su me pitali da li poznam Klarić Đoku iz Tržića, koji je prije radio u Tvornici televizora.Pripadnici ”TO SAO Krajine” su me pitali da li poznam Klarić Đoku i kakav je on čovjek, vjerovatno su se zezali na njegov račun, ali mi se on nije htio javiti. Ispitivali su nas u jednoj prostoriji i na putu do te prostorije su nam vezali oči, tako da ne znam gdje se ta prostorija nalazi. Od onih koji su nas ispitivali prepoznao sam Rasima Basić.

Nakon ispitivanja 5-6 puta su me udarili Gojko Grubor i Alen Benić koji su bili obučeni u šarene maskirne uniforme i imali su dugo naoružanje. Nakon toga uz maltretiranja smo vraćeni natrag u Podmelnicu. Nakon nekog vremena skupio sam hrabrosti i otišao do svoje kuće koja se nalazi u ul. xxxxxxxxxxxxxx, te su me tu pronašli Đuka Alinčić, Mile Alinčić i Mile Milošević, obučeni u uniforme tzv. JNA i naoružani i oni su mi dali mesa i kruha za jelo. Bio sam na smrt preplašen što će se dogoditi i bio sam bolestan i još sam uvjek trošio tablete koje mi je dao doktor Krusić. Nakon 3-4 dana k meni u kuću je došla  Radojka Šaša i njen sin Žarko Šaša, koji su me došli obići, a ja sam Žarka zamolio da me on prijavi u Krizni štab da ja ne moram ići tamo,jer me je bilo strah, što je on i učinio, te mi je donio dozvolu za kretanje po gradu. Poslije je nakon 2-3 dana kao slučajno došao Pero Mirčić da vidi da li imam svinja za prodati i obavjestio me da moram ići na radne obaveze.

Ljude Hrvate u radne obaveze je raspoređivao Krmar Željko-tada predsjednik Kriznog štaba, a koji je bio obučen u uniformu, a sastanak nam je držao Mile Bosnić predsjednik općine koji je bio u civilu i koji nam je govorio: ”Vi znate da ovo nije Republika Hrvatska, nego je Krajina. Znate da i kod nas ima ekstrema i gledajte da im ne date povoda. Ako bude problema javite se Krmar Željku. Tko ne bude išao dobrovoljno na radnu obavezu morat će ići prisilno”.

Na radnoj obavezi su bili Marijana Oštrina, Mila Skukan zv. ”Barin”, Ico Holjevac zv. ”Macan”, Mića Holjevac, Tone Obajdin, Dane Bogović, Franjo Moćan, Niko Lukač, Braco Kovačević zv. ”Ćato”, Joso Bosanac, Lovre Flanjak, Slavo Flanjak, Pero Cuić, Nada Rudan, Slavko Rudan i još neki.

Ja sam radio na čišćenju Slunja i nakon 15.01.1992. godine prešao sam raditi u ”Komunalac”.

Poslije kad su došle snage UNPROFOR-a namjeravao sam ići javiti se k njima, jer je u to vrijeme bilo dosta ubojstava, odnosno mrtvih, a to sam znao po tome što smo mi u Komunalcu radili mrtvačke sanduke i križeve.

Poslije me maltretirao bivši policajac PS Slunj Cimeša Đuro i kad god bi me vidio on bi mi prijetio i spominjao neki automat, a jednom prilikom me je lisicama vezao za jednu ogradu i rekao: ”Neka pas čeka” i otišao je piti sa Danom Grković. Vratio se nakon sat i pol vremena, te me odveo u kuću Dane Grkovića i tu sam morao sa njim piti od 17,00 do 21,00 sat, a on je cijelo vrijeme maltretirao sa pištoljem.

Dok sam bio na radnoj obavezi u Komunalcu Grubišić Milan, mislim da je iz Vojnića je bio nekakv šef i on je pisao dozvole na osnovu kojih su domaći Srbi odvozili građevinski materijal od Hrvata. Tako je Mile Krneta odvezao građu od Skukan Mile i krovnu ciglu od Sminderovac Vlade. Miloš Kukić je odvezao krovnu ciglu sa cvjećare Jure Katića. Građu od Jure Radočaja vozio je Skeledžija Mojsije radnik Poduzeća za ceste, a od Tome Kovačevića iz Malog Vukovića vozili su Dušan Smoljanović i Mojsije Skeledžija. Od Pere Žalca, servisera građa odvežena u Komunalac.

Od civilnih vlasti u Slunju znam da su na funkcijama Bosnić Mile, Jovica Savić i Milovan Matijević, te mislim da je Bosnić predsjednik, a ova druga dvojica potpredsjednici.

Od domaćih Srba iz Slunja svi su u uniformama i naoružani, a ja sam najčešće viđavao Srbe iz moje ulice a to su:

–        Milošević Jovan

–        Simić Boško

–        Butko Valent

–        Butko Srećko

–        Brdar Dragan, koji je ranjen u nogu

–        Grković Dane

–        Tepavac Milan

–        Tepavac Dragan

–        Vukelić Mićo

–        Ralić Milan

–        Kovačević Dane

–        Popović Mićo

–        Slavović Marijo

–        Banda Mile ”Škico”

–        Krnić Marinko

–        Devrnja Vlado

–        Devrnja Borivoj

–        Bakiš Nedjeljko

–        kapetan Tepavac Miljenko

–        Polovina Đuro

–        Dević Simo

–        Polovina Rade

–        Drljača Nikola

–        Milošević Ilija

–        Milošević Marinko

–        Milošević Mile

–        Ljevnajić Branko

–        Jezdić Janko

–        Đuro Tepavac

–        Živko Ilić

–        Đuka Opačić

–        Dušan Grubor

–        Đuka Grubor

–        Glumac Đukan

–        Božić Đorđe

–        Ralić Čedo

–        Ralić Gojko

–        Ralić Miloš

–        Vukojević Nikolu

–        Pašić Zdravka

–        Vlado Kosanović

–        Babić Božo.

Milicijska stanica se nalazi u hotelu ”Park”, glavni u miliciji su:

–        Škorić Ljuban i Klipa Ljuban, a od milicije tu su još:

–        Mane Trbojević

–        Đuro Cimeša

–        Miladin Jančić

–        Mane Čokeša

–        Dmitar Višnjić

–        Darko Višnjić

–        Škorić Mišo

–        Kotur Milan

–        Bošnjak Dragić

–        Mandić Milorad

–        Milić Kosijer

–        Milan Cimeša

–        Dušan Bošnjak.

Kad se ukazala prilika ja sam se probio sa svojim kolegama i došao sam ovamo u

Karlovac, a svi smo čekali da malo olista pa da se lakše izvučemo”.

 

Ov. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-428/92

 

Karlovac, 6. kolovoza 1992. godine

ZC/MS

 

 

VOJNI SUD

 

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP (NN. br. 53/91), podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

DRAGIĆA BOŠNJAK sin Mile r. 10.1.1954.

u Slunju gdje i prebiva 15. kordunaške brigade bb,

oženjen, policajac, Srbin, drž. Republike Hrvatske

 

 

da je:

 

Krajem kolovoza 1991. godine u Slunju u namjeri da nasilno obori državno ustrojstvo i legalno izabrane organe vlasti Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih paravojnih srbočetničkih oružanih formacija koje su akcije bile usmjerene na ocjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, samovoljno napustio radno mjesto u Policijskoj stanici Slunj, te je zadržavši zaduženu automatsku pušku i pištolj dobrovoljno pristupio nelegalnim četničkim oružanim formacijama tzv. ”Milicija SAO Krajine” u kojim redovima je sudjelovao u akcijama protiv vojnih snaga Republike Hrvatske u cilju sprečavanja njihovog ulaska na području Slunja,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZRH.

 

Stoga

 

p r e d l a ž e m

 

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava,
 2. da se na raspravu pozove okr. BOŠNJAK DRAGIĆ te svjedoci GOJKO RAKINIĆ, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx.
 3. da se na raspravi izvrši uvid u izvod iz kaznene evidencije (9), rješenje o pritvoru (14) i naredbu o raspisivanju tjeralice (15),
 4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN.53/91) suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

Obrazloženje

 

Policijska stanica Slunj je podnijela prijavu protiv Bošnjak Dragića, radi krivičnog djela pobliže opisanih u izreci optužnice, pa je provedena istraga ped vojnim sudom u Karlovcu.

Okrivljenik nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, pa nije saslušan u istrazi već je provedeno samo saslušanje svjedoka.

Rakinić Gojko je iskazao da je nakon okupacije Slunja više puta vidio okrivljenika Bošnjak Dragića u prolazu, a isti je bio obučen u plavu policijsku uniformu, međutim, nezna da 19 je na uniformama imao oznake pripadnosti određenoj jedinici. Nije vidio da bi okrivljenik bio naoružan, a također nezna o njegovoj aktivnosti u neprijateljskim oružanim formacijama.

xxxxxxxxxxxx je iskazao da je cijelo vrijeme do okupacije Slunja bio na tom području, kada se zajedno sa ostalim snagama morao povući, a okrivljenika Bošnjak Dragića viđao je u Slunju obučenog u maskirnu uniformu tzv. ”milicije SAO Krajina”, a čuo je i da je postao komandir jednog odjeljenja kod Autokampa Grabovac.

Iz izvoda iz kaznene evidencije proizlazi da okrivljenik za sada nije osuđivan.

S obzirom na sve navedeno smatram da je Bošnjak Dragić ostavio sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune. Okrivljenik je bio zaposlen u Policijskoj stanici Slunj. Međutim, u kolovozu samovoljno je napustio radno mjesto u Policijskoj stanci Slunj, te je zadržao zaduženo naoružanje i pristupio srbočetničkim oružanim formacijama na području Slunja i to formacijama tzv. ”milicija SAO Krajina”. U tim redovima je viđen od strane svjedoka, obučen u neprijateljsku uniformu sa oznakom ”milicije SAO Krajine” te naoružan. Očito je da je okrivljenik sudjelovao u akcijama protiv vojnih snaga Republike Hrvatske, u cilju sprečavanja njihovog odlaska na područje Slunja, koji je i okupiran i nije pod kontrolom Hrvatskih snaga.

Budući, je okrivljenik dobrovoljno pristupio neprijateljskim oružanim formacijama sa ciljem djelovanja protiv legalnih organa vlasti Republike Hrvatske i radi nasilnog obaranja državnog ustrojstva Republike Hrvatske, a u uvjetima kada je tzv. ”JNA” izvršila oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku sa ciljem ocijepljenja dijelova njenog teritorija i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”. Smatramo da se može zaključiti da je njegova namjera bila da sudjeluje u tim akcijama, pa je pristupio u redove ”milicije SAO Krajine” kako bi kontrolirao područje Slunja, radi toga da spriječi organe vlasti Republike Hrvatske u kontroliranju tog područja.

Zbog svega toga smatram da se u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi krivičnog djela oružane pobune, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući, da okrivljenik nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, a smatramo da postoje važni razlozi da se suđenje ipak održi i to zbog karaktera ovog krivičnog djela i njegove težine, valjalo je predložiti suđenje u odsutnosti temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN. 53/91).

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K- 188/92-2

Kv – 246/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u krivičnom predmetu protiv opt. Bošnjak Dragića zbog krivičnog djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 4. studenog 1992. godine.

 

 

r i j e š i o  j e:

 

 

I – Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od kriv. progona i postupka za kriv. djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv opt. BOŠNJAK DRAGIĆA  o b u s t a v l j a  s e.

II – Rješenje istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. godine. broj Kio-221/92. kojim je određen pritvor protiv Bošnjak Dragića stavlja se van snage.

III – Naredba za istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992.g., broj Kio-221/92, kojom je određeno izdavanje tjeralice p o v l a č i  s e.

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac pod brojem KT-428/92 podiglo je optužnicu kod ovog suda protiv Bošnjak Dragića, radi kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, pobliže opisano u izreci optužnice.

Prije podizanja optužnice istražni sudac odredio je pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući po zakonu o oprostu sud je po službenoj dužnosti postupak obustavio ocijenivši da za to postoje zakonski uvjeti, pa je obzirom na to valjalo staviti van snage rješenje o pritvoru i povući tjeralicu.

 

Stoga je riješeno kao u izreci.

 

Karlovac 4. studenog 1992.godine.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan v.r.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT Karlovac može uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovog suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH. –

DOSTAVLJENO:

 1. VT Klc. na KT-428/92.
 2. Bošnjak Dragić, ogl. ploča suda
 3. Okr. zatvor Klc.
 4. Policijska uprava Klc.

 

 

Za točnost

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -