- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slunj – KA 0026

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT – 394/92

Karlovac, 16. lipnja 1992. godine

ZC/JK

 

VOJNI SUD

K  A  R  L  O  V  A  C

U vezi našeg zahtjeva za provođenje istrage broj gornji od 05. lipnja 1992. godine protiv Kukić Miloša i dr. radi krivičnog djela iz članka 236 f stavak 1 KZ RH, obavještavamo vas da isti zahtjev proširujemo tako da se isti činjenični odnosi i na slijedeće osumnjičene:

IX ĐURE POLOVINA, sin Mane, rođ. 05. 05. 1941. u Slunju, gdje i prebiva, Prve Hrvatske brigade br. 19, oženjen, vozač, Srbin, držav. RH,

X MILANA TRBOJEVIĆ, sin Dane, rođ. 11. 04. 1957. u Slunju, gdje i prebiva, 15. kordunaške brigade bb, oženjen, ugostitelj, Srbin, držav, RH,

XI MIHAJLA KRNJETE, sin Miloša, rođ. 17. 08. 1935. u Slunju, gdje i prebiva, 15. Kordunaške brigade 24, službenik, Srbin, držav. RH,

U prilogu ovog dopisa također vam dostavljamo službene zabilješke o uzetim izjavama od Bošnjak Dragića i Obajdin Ivana, iz kojih materijala se vidi osnovana sumnja da su I Kukić Miloš i VII Majstorović Milan ostvarili bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH.

Prilog: 18

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj: 511 – 05 – 41/1 – K – 62/1992. –

Datum: 26. 05. 1992. godine. –

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxx, zanimanje: policajac pripavnik. –

rođen xxxxxxxxxxx. – godine, boravište – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   26. 05. 1992. – godine

u prostoriji PU Karlovac. –

u vezi zapažanja stanovništva Slunja, Srpske nacionalnosti na vojnom poligonu u Slunju. –

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj. –

 

slijedeće obavijesti:

 

Zaposlen sam u Policijskoj stanici Slunj i od početka bio sam xxxxxxxxxxxxxxxx’, a držali smo položaj od Mrzlog polja gdje je smješten vojni poligon V. P. 7260 Slunj od Slušnice a nekada smo prema zadatku išli u Primišlje i druga mjest. Na tim djelovima slunjske općine nalazio sam se s ljudstvom od početka šestog mjeseca 1991. godine pa sve do 18. 11. 1991. godine kada smo se povukli s područja slunjske općine pošto je Slunj pao.

Za vrijeme kretanja po navedenom području sa svojim vodom u vojnim uniformama SMB i s naoružanjem sa vidio sljedeće osobe:

 

–        Vujčić Milana iz Slunja, skladištar u TP Kordun Slunj. –

–        Vujčić Predrag sin Milana. –

–        Mudrić Đuro prodavač s benzinske stanice u Slunju. –

–        Tepavac Nikolu sina Ilije zv. Laćo iz Slunja. –

–        Kukić Miloša sina Ilije mesara iz Slunja, zaposlen u poduzeću ”Agroproizvod” Slunj. –

–        Tepavac Miljenka sina Dušana, koji ima čin kapetana. –

–        Belković Sinišu sina Nike i Ankice iz Slunja. –

–        Bakeš Nedeljka sina Milke iz Slunja koji je prodavao u Vjesniku.

–        Orlović Dragana privatni ugostitelj iz Slunja. –

–        Orlović Nikola vojni šumarski tehničar iz Slunja. –

–        Polovina Đuru sina Mane vozač autobusa u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj. –

–        Polovina Radu sina Mane brata od Đure koji je zaposlen u V. P. 7260 Slunj. –

–        Ljevnaić Branko trgovac iz Slunja, stanuje ul. I Hrvatske brigade. –

–        Milošević Nikolu vozača u V. P. 7260 Slunj sin Pere. –

–        Tepavac Đuro sin Nikole zv. ”Gari” iz Slunja. –

–        Tepavac Nikola zv. ”Gari” koji je bio prije policajac i u zatvoru zbog silovanja kćeri. –

–        Sinovi Tepavac Nikole zv. ”Garin” kojima se ne mogu sjetiti momentalno imena. –

–        Čačić Mile sin Mićana, koji je radio u pošti u Velikoj Kladuši. –

–        Čačić Milan zv. ”Braco” sin Mićan, koji je prije radio poduzeću ”Saobraćaj” Slunj zatim u Zagrebu i došao nazad na vojni poligon. –

–        Dević Simo rodom iz Primišlja, radio u RIZ. Pogon TV Slunj. –

–        Rakinić Predrag sin Gojka i Stane iz Slunja, čin kapetana. –

–        Rakinić Gojka automehaničar kod V. P. 7260 Slunj. –

–        Đuro Barać lovočuvar V. P. 7260 Slunj. –

–        Topić Željko sin Milana iz Slunja geometar kapetan. –

–        Ribić Ratko sin Nikole iz Slunja, kapetan I klase. –

–        Vojnović Željko sin Milorada koji je radio u narodnoj obrani u Slunju. –

–        Višnjić Nikola sin Ilije zv. ”Vojvoda” iz Kremena koji ima gostionicu u Slunju. –

–        Mišković Rade vozač autobusa poduzeća ”Saobraćaj” Slunj. –

–        Raičević Žarko vojno lice u mirovini zet Milke Mnadić, rodom iz Crne Gore i vikao da je on ”Šešeljovac”. –

–        Karamarković Milorad zv. Karo automehaničar zaposlen u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj. –

–        Sin od Milorada i Stane Karamarković, a čini mi se da se zove Željko. –

–        Topić Nenad zv. ”Bobo” sin Milana i Stane, koji je bio vozač u TP Kordun Slunj. –

–        Sudar Predrag zv. Peco sin Rade iz Točka, a zet je od Karamarković Milorada i Stane. –

–        Mandić Miloš zv. Lošo iz Furjana ima crvenu ladu od vozila. –

–        Majstorović Milan rodom iz Vrginmosta a inače vozač autobusa u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj. –

–        Majstorović Milan sin Milana iz Slunja. –

–        Ralić Mile zv. ”Meho” iz Bogovolje, stanuje u Slunju prodavač na benzinskoj stanici u Slunju. –

–        Krnić Marjan sin Dušana i Mije, koji ima gostionicu u Slunju kod benzinske stanice. –

–        Aličić Đuka mesar iz Primišlja. –

–        Alinčić Mile sin Đuke mesara. –

–        Vučković Vlado sin Milana zv. ”Đuran” iz Slunja koji je prije radio u Komunalcu.-

–        Vučković Đoko sin Milana brat od Vlade. –

–        Krnjeta Rade sin Milana iz Slunja kuća preko puta Šumarije. –

–        Krneta Mile iz Slunja koji je radio u narodnoj obrani u Slunju. –

–        Zec Branko sin Dušana radio u SO Slunj i stalno se kretao sa Jančić Svetozarom iz Slušnice za Stražišće. –

Orlović Dragan i Božić Đorđe su se vozali po poligonu na protuavionskom topu koji se nalazio na kamionu i prvi počeli pucati na mene i moj vod, a Polovina Đuro je upravljao s tenkom kao i Vučković Vladimir. Svi navedeni su se čitavo vrijeme nalazili na vojnom poligonu na pripremi i obuci, obučeni u SMB uniformu s dugim naoružanjem, što mogu posvjedočiti i policajci iz mog voda. –

 

 

Ovl. služ. osoba:

Mirko Obajdin

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj: 511 – 05 – 41/1 – K – 62/1992. –

Datum: 02. 06. 1992. godine. –

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je dana 26. 05. 1992. godine u prostoriji PU Karlovac,

u vezi zapažanja stanovništva Slunja, srpske nacionalnosti na Vojnom poligonu u Slunju

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj slijedeće obavijesti:

”Bio sam u pričuvnom sastavu u PS Slunj i pripadao sam vodu ‘xxxxxxxxxxxxxxx gdje je bio komandir xxxxxxxxxxxx. Sa mnom u vodu nalazio se je xxxxxxxxxx – aktivni policajac PS Slunj, xxxxxxxxxxxxx – također aktivni policajac PS Slunj, xxxxxxxxxxxxxx – aktivni policajac i još nekoliko policajaca aktivnih i pričuvnih koji su radili u PS Slunj. Mi smo držali položaje od Mrzlog Polja gdje je smješten Vojni poligon VP 7260 Slunj do Slušnice, a nekada smo prema zadatku išli u Primišlje i druga mjesta, jer smo mi isključivo radili na izviđanju i obavještavanju. Na tim djelovima slunjske općine nalazio sam se s navedenima od početka 6. mjeseca 1991. godine pa do 18. 11. 1991. godine kada smo se povukli s podrulčja slunjske općine pošto je Slunj pao.

Za vrijeme kretanja i izviđanja apo navedenom području sa svojim kolegama vidio sam u vojnim uniformama ”SMB” s naoružanjem slijedeće osobe:

 

–        Vujčić Milana iz Slunja, skladištar u TP ”Kordun” Slunj,

–        Vujčić Predrag sin Milana,

–        Mudrić Đuro prodavač s benzinske stanice u Slunju,

–        Tepavac Nikolu sin Ilije zv. ”Laćo” iz Slunja,

–        Kukić Miloša sin Ilije, mesar iz Slunja, bio je zaposlen u ”Agroproizvodu” Slunj,

–        Tepavac Miljenka sin Dušana, ima čin kapetana,

–        Belković Sinišu sina Nike i Ankice iz Slunja,

–        Bakeš Nedeljka sin Milke iz Slunja, prodavač u Vjesniku,

–        Orlović Dragana privatni ugostitelj iz Slunja,

–        Orlić Nikolu, radio u VP 7260 Slunj kao šumarski tehničar,

–        Polovina Đuru sin Mane, vozač autobusa u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj,

–        Polovina Radu sin Mane, brat od Đure zaposlen u V. P. 7260 Slunj,

–        Ljivnajić Branka iz Slunja, sa stanom u ul. I Hrvatske brigade.

–        Milošević Nikolu, vozača u V. P. 7260 Slunj, sin Pere,

–        Tepavac Đuro sin Nikole, zv. ”Gari” iz Slunja,

–        Tepavac Nikola zv. ”Garin” koji je bio prije policajac a i zatvoren zbog krivičnog djela silovanja svoje kćeri,

–        Čačić Milu sin Mićana, radio je u Velikoj Kladuši,

–        Čačić Milana zv. ”Braco” sin Mićana, prije radio u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj potom u Zagrebu, a sredinom 1991. godine došao na Vojni poligon u Slunj,

–        Dević Simu rodom iz Primišlja, radio u RIZ  pogon TV Slunj,

–        Rakinić Predrag sin Gojka i Stane iz Slunja, po činu kapetan, zaposlen u VP 7260 Slunj,

–        Rakinić Gojka, automehaničar kod V. P. 7260 Slunj,

–        Đuru Baraća, lovočuvar V. P. 7260 Slunj,

–        Topić Željka sin Milana iz Slunja geometar, viđen u činu kapetan,

–        Ribić Ratka sin Nikole iz Slunja, viđen u činu kapetana I klase,

–        Vojnović Željka sin Milorada, radio u Narodnoj obrani u Slunju,

–        Višnjić Nikolu sin Ilije zv. ”Vojvoda” iz Kremena, ima gostionicu u Slunju,

–        Mišković Radu, vozač autobusa poduzeća ”Saobraćaj” iz Slunja,

–        Raičević Žarko, umirovljeno vojno lice, rodom iz Crne Gore, vikao da je on ”Šešeljovac”, zet Milke Mandić iz Slunja,

–        Karamarković Milorada zv. ”Karo”, automehaničar zaposlen u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj,

–        sin od Milorada i Stane, Željko Karamarković,

–        Topić Nenad zv. ”Bobo” sin Milana i Stane, bio je vozač u TP ”Kordun” Slunj,

–        Sudar Predrag zv. ”Peco” sin Rade iz Točka, zet je od Karamarković Milorada i Stane,

–        Mandić Miloša zv. ”Lošo” iz Slunja, ima crvenu ”Ladu”,

–        Majstorović Milana, rodom iz Vrginmosta, a inače vozač autobusa ”Saobraćaj” Slunj,

–        Majstorović Milan sin Milana i Mice iz Slunja,

–        Ralić Mile zv. ”Meho” iz Bogovolje, stanuje u Slunju, a prodavač na benzinskoj stanici u Slunju,

–        Krnić Marijan zv. ”Brico” sin Dušana i Mije, ima gostionicu Plava Lađa u Slunju,

–        Aličić Đuku mesar iz Slunja,

–        njegovog sina Alinčić Milu,

–        Vučković Vladu sin Milana zv. ”Đuranov” iz Slunja, prije radio u ”Komunalcu” Slunj,

–        Vučković Đoku sin Milana brat od Vlade, radio kao vozač u RIZ Slunj,

–        Krnjeta Radu sin Milana iz Slunja, ima kuću preko puta Šumarije u Slunju,

–        Krneta Mile iz Slunja, radio u Narodnoj obrani,

–        Zec Branka sin Dušana iz Slunja, radio u Skupštini općine Slunj, tržni inspektor, stalno se kretao u društvu Jančić Svetozara iz Slušnice, sa Vojnog poligona prema Stražištu – Močile,

Orlić Dragan i Božić Đorđe zv. ”Đoko”, vozali se po Vojnom poligonu s kamionom na kojem je bio smješten protuavionski top i iz istog su pucali na naš vod, a Polovina Đuro je upravljao tenkom kao i Vučković Vlado.

Svi navedeni su se čitavo vrijeme nalazili na Vojnom poligonu Slunj na pripremi i obuci, obučeni u ”SMB” uniforme, s dugim naoružanjem što mogu posvjedočiti sve moje kolege iz voda.”

Potpuno identičnu izjavu dao je i xxxxxxxxxxxxx iz Slunja, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aktivni policajac PS Slunj.

Ovl. službena osoba:

Mirko Obajdin

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj: 511 – 05 – 41/1 – K – 102/1992. –

Datum: 02. 06. 1992. godine. –

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Ovlaštena službena osoba Policijske stanice Slunj dana 02. 03. 1992. godine, u PU Karlovac u 08. 00 sati je na osnovi članka 151. stav 2. ZKP –a u svezi s raspoloživim informacijama o djelovanju njemu poznatih osoba koji su u formacijama ”TO SAO Krajine”

izvršila (nečitko)

 

i konstatirala: (kratak sadržaj)

 

Tokom mog boravka kao pripadnika iz slunjske općine na području Republike BiH, u mjestu Hadžin potok, SO Velika Kladuša u kući xxxxxxxxxxxxxx gdje sam i spavao sve do polovice studenog 1991. god. pa do polovice veljače 1992. godine kada sam otišao. Za vrijeme mog boravka kod navedenog koji je u svojoj kući imao trgovinu mješovite robe kriomice sam vidio poznate mi osobe sa područja općine Slunj koji su dolazili kupovati razne prehrambene namirnice, alkoholna pića, a najvjerojatnije su i prikupljali potrebne im informacije, o izbjeglim djelatnicima MUP –a odnosno PS Slunja, kao i pripadnika ZNG –a, koji su se na tom području zadržavali.

Svi su bili obučeni u uniforme okupatorske ”JNA”  sa osobnim dugim i kratkim naoružanjem, pa redom navodim iste koje sam zapamtio:

–        POLOVINA ĐURO, MUŠKINJA DANE, TRBOJEVIĆ MILE, BOŠNJAK BRANKO, VUKOJEVIĆ NIKOLA, MODRUŠAN DRAGANKA, MODRUŠAN DRAŽEN, MODRUŠAN DAVOR, ZINAJIĆ NIKOLA, BOŽIĆ DRAGOJE, BLANUŠA NIKOLA, KRNJETA MIHAJLO, TEPAVAC NIKOLA i TRBOJEVIĆ MILAN.

Ovlaštena službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


 

Broj: Kio 124/92 – ?

Kio 128/92 – ?

Kio 143/92 – ?

Kio 185/92 – 7

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

Ime i prezime: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 29. lipnja 1992. godine

u Vojnom sudu u Karlovcu

Prisutni od suda                                                                      Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac: Juraj Boljovac                                                            Orlović Dragan i dr.

Zapisničar: Ivana Kodrić                                                        zbog krivičnog djela iz člana

236. f. st. 1. KZRH

Početak u 10. 30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. tužilac –

 

 

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno, zašto nije obavješten).

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: policajac, xxxxxxxxxxxx Slunj, sada boravi xxxxxxxxxxxxxxx, Karlovac, policajac

Mjesto rođena i godina starosti: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odnos s okrivljenim i oštećenim: nije u zavadnji, nije u srodstvu

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238 ZKP – a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP iskazuje:

U vremenu od početka 6. mj. 1991. g. pa sve do 18. 11. 1991. g. kada se moj vod PS Slunj povukao sa područja općine Slunj kao komandir voda policijske stanice Slunj, sa svojim vodom, gotovo svakodnevno vršio sam izviđanje terena između Primišlja i Slušnice odnosno glavnog vojnog poligona 5 vojne oblasti ”JNA”. Kroz to vrijeme više puta vidio sa mpojedinačno ili u grupama sve okrivljene, koji su bili u uniformama ”JNA” i naoružani dugim ili kratkim, ili i dugim i kratkim streljačkim oružjem.

Kio 124/92

I okr. ORLOVIĆ DRAGANA i II okr. BOŽIĆ ĐORĐA kroz navedeno vrijeme vidio sam gotovo svakodnevno. Bili su u maskirnim vojnim uniformama, naoružani pištoljima i AP. Bili su uglavnom na glavnom ulazu u vojni poligon ”JNA”, na protuavionskom topu, koji je bio smješten na kamionu. Često su iz protuavionskog topa pucali po našim policijskim položajima. Vidio sam da su sudjelovali i u samom napadu na Slunj dana 16. 11. 1991. g.. Iz protuavionskog topa pocali su po Podmelnici. To sam osobno vidio, jer sam u to vrijeme bio na osmatračnici na vrhu Melnice. Vidio sam također da su u koloni drugih vozila na njih dvojica išli i prema Saborskom, kada je Saborsko palo, te da su nakon pada Saborskog vratili na poligon.

Kio 128/92

I sve ove okrivljene vidio sam kroz navedeno razdoblje puno puta. Svi su bili obučeni u SMB uniforme ”JNA” i naoružani dugim streljačkim oružjem, poneki možda pored toga i s pištoljem. Netko od njih bio je možda i u maskirnoj vojnoj uniformi, sada se više točno ne sjećam tko u kakvim uniformama bio, ali u svakom slučaju bili su u vojnim i naoružani. I okr. SIJERIĆ GORDANA,  II okr. Barač nikolu, III okr. Miljušević Đuru, IV okr. Miljklović Čedu, VII okr. Končar Milana, VIII okr. Dereta Peru, IX okr. Mirkčić Petra i X okr. Trbojević Đuru viđao sam na vojnom poligonu. Uglavnom svi oni pucali su s vojnog poligona prema Debelom Brdu, gdje je položaj držala PS Slunj i dobrovoljci mjesnih zajednica. Svi su sudjelovali i u samom napadu na Slunj 16. 11. 1991. g. s jedinicom koja je napadala Slunj iz pravca vojnog poligona.

V okr. Vojnović Željka, VI okr. Zec Branka, XI okr. Dević (nečitko) vidio sam više puta na neprijateljskim položajima u Primišlju. Držali su straže u rovovima pored ceste Slunj – Primišlje. I oni su bili u SMB uniformama ”JNA”, naoružani dugim streljačkim oružjem. I ova trojica sudjelovala su u samom napadu an Slunj, a jedinicama koje su napale Slunj iz pravca Primišlja. Bili su u sastavu pješadije, koja je išla prema Slunju i napadala Slunj iza tenkova i drugih oklopnih jedinica.

Kio 143/92

I okr. Topić Nenada, II okr. Trbojević Radu, III okr. Brar Dragana, IV okr. Sudar Predraga, V okr. Belković Sinišu, VI okr. Grković Danu i VII okr. Karamarković Željka također sam više puta vidio na vojnom poligonu. Oni su također svi bili u SMB uniformama ”JNA” i naoružani streljačkim oružjem. I oni su svi povremeno pucali s vojnog poligona prema položajima. Pored toga I okr. Topić Nenada vidio sam više puta da je vozio hladnjaču od vojnog poligona u pravcu Plaškog i obratno. I okr. Topić Nenada, IV okr. Sudar predraga i V okr. Belković Sinišu zapazio sam i među drugim poznatim i nepoznatim neprijateljskim vojnicima koji su napadali Slunj dana 16. 11. 1991. g. s jedinicama iz pravca vojnog poligona.

Kio 185/92

I I okr. Kukić Miloša, II okr. Cekinović Branka, IV okr. Pjevac Čedomira, V okr. Butko Srećka, Mišković Radu, VII okr. Majstorović Milana, IX okr. Polovina Đuru, X okr. Trbojević Milana i XI okr. Krnjeta Mihajla često sam vidio na već spomenutom vojnom poligonu. Svi su također bili u uniformama ”JNA”, mislim svi najvjerojatnije u ”SMB”. Svi također naoružani streljačkim oružjem. I oni su pucali s vojnog poligona po našim položajima. IX okr. Polovina Đuro bio je tenkista i često je vozio tenk po krugu poligona. Od ovih okrivlljenih, među onima koji su 16. 11. 1991. g. sudjelovali u napadu na Slunj, zapazio sam samo I okr. Kukić Miloša.

III okr. Slavović Marija i VIII okr. Bulić Dragomira nisam vidio. III okrivljeni je sve do par dana prije napada na Slunj bio u samom gradu i normalno da za to vrijeme nije bio niti u uniformi niti naoružan. VIII okrivljeni je bio građanska osoba u JNA i koliko sam čuo, negdje u ljeti 1991. g., kada su građanske osobe trebale primiti vojne uniforme i oružje, napustio je ”JNA” i odselio negdje u Vojvodinu.

Sve okrivljene koje sam naprijed pomenuo poznajem od ranije. Svi su živjeli u Slunju ili okolnim mjestima i svi oni okrivljeni koje sam viđao uniformirane i naoružane na vojnom poligonu, napustili su svoja mjesta i iz njih otišli negdje tokom 8 ili 9 mj. 1991. g., a nakon čega sam ih kasnije vidio na vojnom poligonu.

Napominjem, da u odnosu na one okrivljene, zakoje sam rekao da su pucali s vojnog poligona prema našim položajima, ne mogu za svakog okrivljenog pojedinačno reći, da sam baš njega vidio da je pucao, ali s položaja na kojima su oni bili, gotovo svakodnevno se pucalo po našim položajima, pogotovo noću.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

Predsjednik suda:

 

 

 


 

Kio 124/92 – 8

128/92 – 11

143/92 – 8

172/92 – 13

185/92 – 8

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

Ime i prezime: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 30. lipnja 1992. godine

u Vojnom sudu u Karlovcu

Prisutni od suda                                                                      Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac: Juraj Boljovac                                                            Orlović Dragana i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić                                                   zbog krivičnog djela iz člana

236 – f.  st. 1. KZ RH i dr.

Početak u 10. 00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. tužilac –

 

 

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno, zašto nije obavješten).

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: xxxxxxxxxxxx, sada pripadnik 110/IV HV, xxxxxxxxxxx Zagreb

Mjesto rođena i godina starosti: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Odnos s okrivljenim i oštećenim: nije u srodstvu niti u zavadnji sa okriv.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238 ZKP – a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP iskazuje:

 

Dana 17. 11. 1991. g., nakon što je Slunj zauzela i okupirala ”JNA” pokušao sam se iz Slunja probiti prema Kamenici, odnosno Ogulinu, ali sam u Toboliću zarobljen i uhićen od strane meni nepoznatih pripadnika ”JNA” (nečitko) pripadnik pričuvnog sastava PS Slunj bio sam u maskirnoj uniformi i naoružan PM. Nakon uhićenja odveden sam na Vojni poligon Slunj, gdje sam zadržan do 24. 11. 1991. g., a zatim prebačen u Glinu, gdje sam ostao sve do 03. 03. 1992. god., kad sam razmjenjen prilikom jedne razmjene između RH i ”JNA”. Većinu okrivljenih osobno poznajem i dio njih vidio sam do vremena uhićenja i prebacivanja iz Slunja u Glini u uniformama neprijateljske vojske i naoružane.

Kio. 124/92

Tokom 10 i 11. mjeseca 1991. god., za vrijeme izviđanja terena, više puta vidio sam na glavnom ulazu Vojnog poligona ”JNA” kod Slunja I. okr. ORLOVIĆ DRAGANA i II. – okr.  BOŽIĆ ĐORĐA. I – okr. je bio obučen u ”SMB” uniformu ”JNA” s oznakama čina kapetana, a II – okr. je bio obučen u maskirnu uniformu. Obojica su bila naoružana AP, te pištoljima, a tu na glavnom ulazu u poligon bio je postavljen i PAM na kamionu. Pored njih na tom mjestu bilo je u pravilu 5 – 6 neprijateljskih vojnika, a uz sam ulaz bilo je neprijateljsko gnjizdo. S tog mjesta često se otvarala vatra iz pješadijskog oružja po našim položajima na Melnici i po selu Podmelnica. Tko je točno pucao nisam vidio.

Za vrijeme spomenutog zadržavanja na Vojnom poligonu, prije prebacivanja u Glinu, jednog dana posjetili su me obojica okrivljenih i u razgovoru I – okriv. je napomenuo da sada može kupiti za 100 DEM koju hoće kuću u Slunju, te da će si sada napraviti ispred svoje kuće lijepo parkiralište, jer da mu neće smetati kuća Skukan Nine zv. ”Baja”.

Kio. 128/92

Za vrijeme dok sam bio zarobljen i zadržan u vojnom poligonu u Slunju vidio sam 2 – 3 puta I – okr. SIJERIĆ GORDANU. Bila je u maskirnoj vojnoj uniformi i naoružana ”škorpionom”. III – okr. Miljušević Đuru i V – okr. Vojnović Željka vidio sam kroz isto vrijeme jednom. Obojica su bili obučeni u SMB uniforme ”JNA”, III – okr. naoružan AP, a V – okr. pištoljem. VI – okr. ZEC BRANKA sam vidio također jednom, sam vidio također jednom, kad mi je došao u posjet. Bio je u maskirnoj uniformi s oznakom ”Milicija – Krajina”, naoružan AP i ”škorpionom”. Prilikom posjeta rekao mi je samo ”vidi ustašu” i zatim otišao. VIII – okr. DERETA PERU  vidio sam samo jednom, bio je u SMB uniformi, na kojoj je imao neki čin, naoružan AP i ”škorpionom”. XI – okr. Dević Simu vidio sam kroz navedeno vrijeme 5 – 6 puta, bio je u SMB uniformi, naoružan PAP – om.

Ostale okrivljene poznajem, ali ih nisam vidio niti u uniformama, niti naoružane.

Kio 143/92

I – okr. TOPIĆ NENADA zv. ”Bobo” vidio sam u 10 mjesecu 1991. god. kada je vozio hladnjaču preuređenu u puškaonicu cestom od Plaškog u pravcu Vojnog poligona. Bio je u maskirnoj uniformi. Oružje kod njega tada nisa mvidio. Na tom kamionu bio je PAM, a s njim u vozilu bilo je još nekoliko vojnika. Za vrijeme dok sam bio zarobljen u Glini, čuo sam od drugih zarobljenika s područja Slunja da je on nakon okupacije Slunja, po Slunju i okolnim mjestima oduzimao imovinu građana hrvatske narodnosti i Hrvate privodio u Slunj na ispitivanje.

III – okr. BRDAR DRAGAN vidio sam jednom, dok sam bio zarobljen na Poligonu, u SMB uniformi, bez oružja.

IV – okr. SUDAR PREDRAGA vidio sam više puta tokom 10 mjeseca na vojnom poligonu, a iza vrijeme dok sam bio tu zarobljen. Bio je u maskirnoj uniformi, naoružan AP i ”škorpionom”. Za vrijeme dok sam bio zarobljen na poligonu tu je bio priveden Jurašin Jure zv. ”Štrucak” iz Slunja, koji mi je rekao da je IV – okr. nakon okupacije Slunja tjerao njega da po Slunju razbija izloge lokala vlasništvo građana hrvatske nacionalnosti, te da je nakon toga okriv. ulazio u te lokale i iz njih iznosio vrednije stvari.

V – okr. BELKOVIĆ SINIŠU zv. ”Šime” vidio sam par puta, dok sam bio zarobljen na poligonu, u SMB uniformi, naoružanog PAP – om. Jedne zgode mi je rekao da je jedva čekao da krene na Slunj i da si naplati stare dugove.

VI – okr. GRKOVIĆ DANU  vidio sam jednom, dok sam bio zarobljen na poligonu. Bio je u SMB uniformi, naoružan pištoljem.

VII – okr. KARAMARKOVIĆ ŽELJKA  vidio sam više puta na vojnom poligonu tokom 9, 10 i 11 mjeseca 1991. g. Bio je u civilnom odjelu i nije bio naoružan.

II – okr. TRBOJEVIĆ RADU nisama vidio niti u uniformi niti naoružanog.

Kio 172/92

XIII – okr. MARTON ZLATKA i XVIII – okr. RADONIĆ BORISA  ne poznajem, pa o njihovoj pripadnosti ”JNA” i njihovim aktivnostima u okviru te vojske ne znam ništa.

VII – okr. RADIĆ ZDRAVKA i IX – okr. VUKOJEVIĆ DRAGOLJUBA mislim da poznajem, ali ih nisam vidio niti u uniformama neprijateljske vojske, niti naoružane, pa niti o njima ne znam ništa, u smislu pripadnosti neprijateljskoj vojsci.

Ostale okrivljene poznajem i sve sam ih jednom ili više puta vidio prije nego sam zarobljen, a i za vrijeme dok sam bio zarobljen, a i za vrijeme dok sam bio zarobljen na vojnom poligonu Slunj. Svi su oni ili građanske osobe na službi u ”JNA” ili aktivni podoficiri, odnosno oficiri ”JNA”. Svi su billi u uniformama ”JNA” i naoružani.

XIV – okr. BAŠIĆ RASIM, kad sam bio zarobljen na poligonu, više me je puta ispitivao s još jednim meni nepozantim potpukovnikom ”JNA”. Sama ispitivanja su bila u granicama korektnosti.

Od stražara zatvora na poligonu čuo sam da je XII – okr. Magdić Željko bio prije mene tu također u pritvoru, 5 dana, zbog sumnje da surađuje sa Republikom Hrvatskom. Dok sam ja bio u pritvoru on mi je par puta došao u posjetu i stekao sam dojam da mi žel inešto reći, ali da to ne može jer je uvijek a nama bio prisutan još netko drugi.

Kio. 185/92

II – okr. CEKINOVIĆ BRANKA ne poznajem i stoga o njemu ne znam ništa, a V – okr. TRBOJEVIĆ MILANA i XI – okr. KRNJETA MIHAJLA poznajem, ali ih nisam vidio u uniformama neprijateljske vojske niti naoružane, pa stoga o njima u smislu pripadnosti neprijateljskim formacijama ne znam ništa.

Ostale okrivljene također poznajem i sve sam ih jednom ili više puta za vrijeme za vrijeme dok sam bio zarobljene na poligonu ili prije toga, odnosn i dok sam bio zarobljen i prije toga vidio u vojnim uniformama i naoružane streljačkim oružjem. Ništa drugo posebno o njima ne znam.

U odnosu na spis br. Kio. 172/92, napominjem da sam, dok sam bio zarobljen na vojnom poligonu, od stražara čuo da je V – okr. BARAĆ ĐURO pucao  za vojnicima koji su bježali iz ”JNA”.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP – a zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 12. 30 sati.

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -