- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slunj – KA 0025

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj: 511 – 05 – 41/1 – K – 103/92.

Datum: 20. 04. 1992.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K  A  R  L  O  V  A  C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Ime i prezime: MIHAJLO KRNJETA

Otac: Miloš

rođen dana 17. 08. 1935. u Komesarcu , općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Slunju, ulica XV Kord. brigade broj 24, općina Slunj, narodnost Srbin

 

zbog krivičnog djela iz čl. 236 F KZH – oružana pobuna

 

n  a    n  a  č  i  n    što je kao pripadnik nelegalne neprijateljske formacije tzv. ”SAO Krajine” od polovice veljače 1992. godine – za vrijeme boravka svjedoka u mjestu Hadžin potok, SO Velika Kladuša, R BiH obučen u uniformu tzv. ”JNA” sa osobnim dugim i kratkim naoružanjem u više navrata viđen od xxxxxxxxxxx.

D  o  k  a  z  :

1. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru dana 02. 03. 1992. godine sa xxxxxxxxxxxxx.

Opis činjeničnog stanja:

Ova Policijska stanica operativnim vezama došla je do saznanja da je prijavljeni Krnjeta Mihajlo dobrovoljno pristupio okupatorskim formacijama ”JNA i TO” u toku 1991. godine u cilju ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

U toku mjeseca rujna i listopada isti nije zamjećivan u Slunju gdje ima obiteljsku kuću, a radio je kao službenik u SO – e Slunj, te se okupacijom Slunja dana 16. 11. 1991. godine kao i većina iznenada pojavio.

U mjestu Hadžin Potok, SO Velika Kladuša, R BiH često je navraćao sa Tepavac Nikolom i Trbojević Milanom gdje su viđeni od svjedoka,a tu je dolazio u trgovinu radi opskrbe prehrambenim namjernicama i ostalim potrepštinama. Napominjemo da do sada nismo u mogućnosti obaviti informativni razgovor sa prijavljenim Krnjeta Mihajlom jer isti nije dostupan legalnim organima vlasti RH.

Iz prethodno opisanog činjeničnog stanja postoji osnovana vjerojatnost da je Krnjeta Mihajlo počinio krivično djelo iz čl. 236. F KZH – oružana pobuna.

O svim naknadnim saznanjima obavijestit ćemo vas putem posebnog izvještaja.

Prednje vam dostavljamo u vašu nadležnost.

Prilog:

službena zabillješka. –

ZAPOVJEDNIK PS:

Ivan Panić

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -