- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slunj – KA 0023

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj: 511 – 05 – 41/1 – K – 62/92.

Datum: 16. 04. 1992.

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K  A  R  L  O  V  A  C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

Ime i prezime: ĐURO POLOVINA

Otac: Mane

rođen dana 05. 05. 1941. u Zbjeg Močilski, općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Slunju, ulica I hrvatske brigade broj 19, općina Slunj, narodnost: Srbin, zanimanje: vozač, porodične prilike: oženjen

zbog krivičnog djela iz čl. 236. F – oružana pobuna

n  a     n  a  č  i  n    što je kao pripadnik tzv. ”JNA” i ”TO SAO Krajine” čijim je formacijama dobrovoljno stupio, aktivno je učestvovao u oružanom napadu na mjesto Slunj dana 15. i 16. 11. 1991. godine, kao i na ostala mjesta i naselja u slunjskoj općini. Prije nego što je kako je navedeno učestvovao u oružanom napadu na Slunj učestvovao je u širenju lažne propagande među svojim sumještanima Srbima o genocidnosti hrvatskog naroda, a pogotovo djelatnika MUP – a i ZNG unoseći u srpski narod nepovjerenje i strah koji je prouzrokovao privremeno napuštanje istog iz mjesta Slunj kako bi bili stvoreni uvjeti napada na mjesto svom mogućom raspoloživom artiljerijom, oruđima i avijacijom.

Polovina Đuro viđan je tokom 10 i 11. mjeseca 1991. godine od izviđača iz redova MUP – a i ZNG – a kako se na vojnom poligonu Slunj obučava rukovati oklopnim vozilima, preciznije tenkom te topom, prilikom napada na Slunj i sam je vozio tenk.

Prema postojećim saznanjima dobivenim putem telefona, a i naknadno izbjeglih Hrvata iz slunjske općine isti se i sada nalazi na tom području, te sa svojim istomišljenicima harači i pljačka.

Na osnovu naprijed opisanog postoji osnovana vjerojatnost da je isti počinio krivično djelo iz čl. 236. F KZ – a RH – oružana pobuna – u namjeri ugrožavanja državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Napominjemo da sa prijavljenim nije obavljen informativni razgovor na navedene okolnosti, jer isti nije dostupan legalnim vlastima RH.

O svim naknadno prikupljenim saznanjima obavijestit ćemo vas putem posebnog izvještaja.

Prednje vam dostavljamo u daljnju nadležnost.

Prilog: službena zabilješka. –

Z  A  P  O  V  J  E  D  N  I  K

POLICIJSKE STANICE:

Ivan Panić


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj: 511 – 05 – 41/1 – K – 62/92.

Datum: 16. 04. 1992.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin  xxxxxxxxxxxxxxx, zanimanje: djelatnik PS Slunj,

rođen xxxxxxxxxxxx. godine, boravište – prebivalište xxxxxxxxxxxxx

je dana 02. 03. 1992. godine u prostorijama PU Karlovac dao ovlaštenoj osobi PS Slunj

slijedeće obavijesti:

”U toku mog boravka kao prognanika iz slunjske općine na području Republike Bosne i Hercegovine u mjestu Hadžin Potok, SO – e Velika Kladuša u kući vlasnika xxxxxxxxxxxxxx gdje sam i spavao sve do polovice veljače 1992. godine kada sam otišao. Za vrijeme mog boravka kod navedenog koji je u svojoj kući imao trgovinu mješovite robe kriomice sam viđao poznate mi osobe sa područje općine Slunj koji su dolazili kupovati razne prehrambene namirnice, alkoholna pića, a najvjerojatnije i prikupljali potrebne im informacije o izgnanim mupovcima koji su se na tom području zadržavali. Svi su bili obučeni u uniforme tzv. ”JNA” sa osobnim naoružanjem kratko i dugo oružje, pa redom navodim iste koje sam zapamtio:

 1. POLOVINA ĐURO
 2. MUŠKINJA DANE
 3. TRBOJEVIĆ MILE zv. ”Kaurin”
 4. BOŠNJAK BRANKO
 5. VUKOJEVIĆ NIKOLA
 6. MODRUŠA DRAGANKA
 7. MODRUŠAN DRAŽEN
 8. MODRUŠAN DAVOR
 9. ZINAIĆ (nečitko)
 10. BOŽIĆ DRAGOJE
 11. BLANUŠA NIKOLA
 12. KRNJETA (nečitko)
 13. TEPAVAC (nečitko)
 14. TRBOJEVIĆ (nečitko)

Ovl. službena osoba:         Milan  (nečitko)

 

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -