- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slunj – KA 0022

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT – 394/92

Karlovac, 05. lipnja 1992. godine

ZC/JK

 

VOJNI SUD

K  A  R  L  O  V  A  C

Dostavljam materijale Policijske stanice Slunj sa zahtjevom da se temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u svezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP – a (NN 53/91) provede istraga

 

protiv

 

I MILOŠA KUKIĆ, sin Ilije, rođ. 07. 06. 1950. u Vukovaru,

prebiva u Slunju, Zbješka bb, mesar, oženjen, Srbin, držav. RH,

II BRANKA CEKINOVIĆ, sin Miloša, rođ. 17. 10. 1956.

u Slunju, gdje i prebiva Gornje Primišlje br. 37, oženjen,

RTV mehaničar, Srbin, držav. RH,

III MARIA SLAVOVIĆ, sin Zorana, rođ. 10. 04. 1961. u Karlovcu,

prebiva u Slunju Petra Žalca br. 17, držav. RH,

IV ČEDOMIRA PJEVAC, sin Mile, rođ. 19. 08. 1946. u Slunju, gdje i prebiva Stjepana Milašinića 41, trgovački putnik, Srbin, držav. RH,

V SREĆKA BUTKO, sin Valenta, rođ. 14. 09. 1960. u Slunju, gdje i prebiva Nikole Kukića 9, oženjen, saobraćajni tehničar, držav. RH,

VI RADE MIŠKOVIĆ, sin Dragića, rođ. 18. 04. 1950. u Slunju, gdje i prebiva, 15. Kordunaške brigade br. 32, oženjen, vozač, Srbin, držav. RH,

VII MILANA MAJSTOROVIĆ, sin Sime, rođ. 07. 06. 1937. u Vrginmostu, prebiva u Slunju, Viktora Bubnja 28, vozač, Srbin, držav. RH,

VIII DRAGOMIRA BULIĆ, sin Branka i Darinke, rođ. 02. 09. 1958. u Karlovcu, prebiva u Slunju, Nikole Kukića 17, tehnolog, oženjen, držav. RH,

jer postoji osnovana sumnja da su:

u rujnu 1991. godine u Slunju, u namjeri da oružjem stvaraju nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da time ugroze njeno državno ustrojstvo i obore njene legalno izabrane organe vlasti, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, protupravno se naoružali te dobrovoljno pristupili nelegalnim srbočetničkim oružanim formacijama tzv. ”TO SAO Krajina” i sudjelovali u akcijama napada na Slunj koji je u potpunosti okupiran i van kontrole legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

R  a   z  l   o   z   i

 

 

Policijska uprava Karlovac – Policijska stanica Slunj podnijela je prijavu protiv osumnjičenih radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

Iz izjave Gojka Rakinića proizlazi da su svi osumnjičeni u toku rujna 1991. g. otišli iz Slunja u Primišlje, gdje su se pridružili srbočetničkim oružanim nelegalnim formacijama tzv. ”TO SAO Krajina”, gdje su se naoružali, te aktivno sudjelovali i u napadu neprijateljskih snaga na područje Slunja koji je u potpunosti okupiran, zbog čega nije pod kontrolom hrvatskih snaga.

Smatram da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni postupali u namjeri da nasilno obore državno i društveno ustrojstvo Republike Hrvatske sa ciljem odcijepljena dijelova njenog teritorija i stvaranje tzv. ”SAO Krajine” i da su počinili krivično djelo oružane pobune iz članka 236 F stavak 1 KZ RH, zbog čega je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

S obzirom da osumnjičenici za sada nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažem da se raspiše tjeralica i da se protiv imenovanih odredi pritvor.

Prilog: spis

 

ZAMJENA VOJNOG TUŽITELJA

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT – 394/92

Karlovac, 28. srpnja 1992. godine

 

ZC/MR

 

VOJNI SUD

K  A  R  L  O  V  A  C

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP – a (NN 53/91), podižem

 

 

O  P  T  U  Ž  N  I  C  U

 

protiv

 

I Okr. MILOŠA KUKIĆ, sin Ilije, rođ. 07. 06. 1950. u Vukovaru,

prebiva u Slunju, Zbješka bb, mesar, oženjen, Srbin, držav. RH,

 

II Okr. BRANKA CEKINOVIĆ, sin Miloša, rođ. 17. 10. 1956.

u Slunju, gdje i prebiva Gornje Primišlje br. 37, oženjen,

RTV mehaničar, Srbin, držav. RH,

 

III Okr. MARIA SLAVOVIĆ, sin Zorana, rođ. 10. 04. 1961. u Karlovcu,

prebiva u Slunju Petra Žalca br. 17, držav. RH,

 

IV Okr. ČEDOMIRA PJEVAC, sin Mile, rođ. 19. 08. 1946. u Slunju, gdje i prebiva Stjepana Milašinića br. 41, trgovački putnik, Srbin, držav. RH,

 

V Okr. SREĆKA BUTKO, sin Valenta, rođ. 14. 09. 1960. u Slunju, gdje i prebiva Nikole Kukića br. 9, oženjen, saobraćajni tehničar, držav. RH,

 

VI Okr. RADE MIŠKOVIĆ, sin Dragića, rođ. 18. 04. 1950. u Slunju, gdje i prebiva, 15. Kordunaške brigade br. 32, oženjen, vozač, Srbin, držav. RH,

 

VII Okr. MILANA MAJSTOROVIĆ, sin Sime, rođ. 07. 06. 1937. u Vrginmostu, prebiva u Slunju, Viktora Bubnja br. 28, vozač, Srbin, držav. RH,

 

VIII Okr. DRAGOMIRA BULIĆ, sin Branka i Darinke, rođ. 02. 09. 1958. u Karlovcu, prebiva u Slunju, Nikole Kukića br. 17, tehnolog, oženjen, držav. RH,

 

IX Okr. ĐURE POLOVINA, sin Mane, rođ. 05. 05. 1941. god. u Slunju, gdje i prebiva, 1. Hrvatske brigade br. 19, oženjen, vozač, Srbin, držav. RH,

 

X Okr. MILANA TRBOJEVIĆA, sina Dane, rođ. 11. 04. 1957. god. u Slunju, gdje i prebiva, 15. Kordunaške brigade bb, oženjen, ugostitelj, Srbin, držav. RH,

 

XI. Okr. MIHAJLA KRNJETE, sin Miloša, rođ. 17. 08. 1935. god. u Slunju, gdje i prebiva, 15. Kordunaške brigade br. 24, službenik, Srbin, držav. RH,

 

da su:

 

u rujnu 1991. godine u Slunju, u namjeri da oružjem stvaraju nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da time ugroze njeno državno ustrojstvo i obore njene legalno izabrane organe vlasti, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih srbo – četničkih formacija, upravljenih na odcijepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”,  te sudjelovali u akcijama protiv snaga Hrvatske vojske,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž e m

  1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava

 

  1. da se na raspravu pozove I okr. Kukić Miloš, II okr. Cekinović Branko, III okr. Slavović Mario, IV okr. Pjevac Čedomir, Vokr. Srećko Butko, VI okr. Mišković Rade, VII okr. Majstorović Milan, VIII okr. Bulić Dragomir, IX okr. Polovina Đuro, X okr. Trbojević Milan i XI okr. Krnjeta Mihajlo, te svjedoci Rakinić Gojko, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

  1. da se na raspravi izvrši uvid u izvod iz kaznene evidencije (16), rješenje o pritvoru (43), te naredbu o izdavanju tjeralice (44),

 

  1. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP – a (NN br. 53/91), suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Policijska stanica Slunj podnijela je protiv gore imenovanih okrivljenika, prijavu radi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH, pa je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

Okrivljenici za sada nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, pa u istrazi nisu saslušani, već je provedeno saslušanje svjedoka.

Svjedok Rakinić Gojko je iskazao da poznaje sve okrivljenike osim II okr. Cekinović Branka. Za sve okrivljenike zna iz neposrednog opažanja, jedino je o II okr. Cekinović Branku kojeg niti ne poznam, čuo da je jedan od glavnih u štabu tzv. ”TO SAO Krajina” za mjesto Primišlje.

I okr. Kukić Miloš bio je prije rata mesar u Slunju, a nakon što je mobiliziran, bio je na poligonu kod Slunja, obučen u SMB uniformu tzv. ”JNA”, na području vojnog poligona, odakle se pucalo po položajima Hrvatske vojske, a jedino od okrivljenika je I okr. Kukić Miloš sudjelovao u napadu na Slunj, dana 16. 11. 1991. godine. Nije vidio III okr. Slavović Maria, VIII okr. Bulić Dragomira, dok su svi ostali okrivljenici sudjelovali u oružanim napadima na pripadnike Hrvatske vojske.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da su svi okrivljenici osim II okr. Cekinović Branka, V okr. Srećko Butka, VI okr. Mišković Rade, X okr. Trbojević Milana, XI okr. Krnjeta Mihajla, kojeg ne poznaje, bili pripadnici neprijateljskih oružanih formacija na vojnom poligonu, naoružani, a neprijateljskim uniformama i sudjelovali u akcijama protiv snaga Republike Hrvatske.

Dakle, s obzirom na iskaze svjedoka Rakinić Gojka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, proizlazi da su svi okrivljenici bili na području Slunja, pripadnici neprijateljskih oružanih formacija, naoružani, te sudjelovali u akcijama protiv snaga Republike Hrvatske koje su se na kraju i morale povući sa područja Slunja i okolnih mjesta pretežno naseljenih hrvatskih pučanstvom, koje područje je okupirano i nije pod kontrolom hrvatskih snaga. Sve te akcije bile su usmjerene na odcijepljenje doijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, sa krajnjim ciljem stvaranja tzv. ”Velike Srbije”. Okrivljenici su u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih srbočetničkih oružanih formacija dobrovoljno pristupili neprijateljskim formacijama, te sudjelovali u akcijama protiv Hrvatske vojske, čime su ostvarili sva KZ RH, zbog čega je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući okrivljenici za sada nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, smatramo da postoje važni razlozi da se suđenje održi, pa predlažemo da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                 Broj: K – 175/92 – 4

 

POLICIJSKA UPRAVA

K  A  R  L  O  V  A  C

U kriv. predmetu protiv I opt. Kukić Miloša i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236 – f st. 1 KZ RH, ovaj sud je 30. 06. 1992. g. pod brojem Kio – 185/92 – 10 izdao naredbu za raspisivanje tjeralice za okrivljenicima.

Obavještava se Naslov da je sud rješenjem danas postupak protiv svih opt. obustavio time da raspisanu tjeralicu po navedenoj naredbi treba povući. –

 

Karlovac, 23. listopada 1992. god. –

 

S  u  d  a  c  :

Zvonimir Matan

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                            Broj: K – 175/92 – 3

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Kv – 200/92

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Marijana Janjca kao članova vijeća u kriv. predmetu protiv I opt. Kukić Miloša i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236 – f st. 1 KZ RH, postupajući po službenoj djelatnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 23. listopada 1992. godine

r  i  j  e š  i  o    j  e

I – Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv I opt. KUKIĆ MILOŠA, II opt. CEKINOVIĆ BRANKA, III opt. SLAVOVIĆ MARIA, IV opt. PJEVAC ČEDOMIRA, V opt. BUTKO SRTEĆKA, VI opt. MIŠKOVIĆ RADE, VII opt. MAJSTOROVIĆ MILANA, VIII opt. BULIĆ DRAGOMIRA, IX opt. POLOVINA ĐURE, X opt. TRBOJEVIĆ MILANA i XI opt. KRNJETA MIHAJLA  s e   o b u s t a v lj a . –

II – Rješenje istražnog suca ovog suda od 30. 06. 1992. broj Kio – 185/92 – 10, kojim je protiv svih optuženih određen pritvor, a koji su pobliže navedeni u toč. I ovog rješenja stavlja se van snage. –

III – Naredba istražnoog suca ovog suda od 30. 06. 1992. o raspisivanju tjeralice protiv svih optuženih, a donesena pod brojem Kio – 185/92 – 10  s e   p o v l a č i . –

 

Obrazloženje

VT Karlovacje pod svojim brojem KT – 394/92 protiv svih optuženih podiglo optužnicu kojom im se stavlja na teret da su izvršili kriv. djela iz čl. 236 – f st. 1 KZ RH pobliže opisano u izreci te optužnice, a ujedno je predloženo da se postupak provede u odsutnosti optuženika jer su nedostupni državnim organima. –

Još prije podizanja optužnice tokom istražnog postupka istražni sudac ovog suda je svojim rješenjem u odnosu na sve optuženike odredio pritvor, a naredbom odredio raspisivanje tjeralice također u odnosu na sve optuženike odredio pritvor, a naredbom odredio raspisivanje tjeralice također u odnosu na sve okrivljenike, a rješenje i naredba citirani su u toč. II i III izreke ovog rješenja. –

Kako se radi o kriv. djelu na koji se ima primjeniti zakon o oprostu to je sud postupajući po službenoj dužnosti odlučio da se postupak u odnosu na sve optuženike obustavi, a u vezi s tim valjalo je staviti van snage rješenje o određivanju pritvora i povući naredbu za raspisivanje tjeralice. –

 

 

Iz navedenih razloga valjalo je riješiti kao u izreci. –

 

Karlovac, 23. listopada 1992. god. –

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Mladen Kosijer

v. r.

 

PRAVNA POUKA:

 

Protiv ovog rješenja VT Karlovac može uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu u tri istovjetna primjerka pismeno ili usmeno dostavljeno na zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH. –

 

DOSTAVLJENO:

 

  1. VT Klc. na KT – 349/92
  2. I – XI okr. Ogl. ploča suda
  3. OZ Klc.
  4. PU Klc.
  5. Predsjedništvo ovog suda

 

Za točnost otpravka – ovlašteni radnik:

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -