- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slunj – KA 0015

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

(nečitko)-05-02/2-13-152/92.

22. 05. 1992. godine.-

 

 

V O J N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

DRAGIĆ EGIĆ otac Miladin i majka  ___________________________

rođen dana 21.05. 1947. u Grabovcu , općina Slunj SR Hrvatska , stanuje u Slunju , ulica Milašinčićeva broj 43 , općina Slunj,  narodnost Srbin ,

zanimanje službenik ,  porodične prilike oženjen  .

 

z b o g   krivičnog djela   iz člana 236. F. – oružana pobuna

 

2. JANKO JEZDIĆ   sin Rade, rođen dana 25. 01. 1934. godine  u Broćancu SO Slunj, gdje I

stalno prebiva n kbr. 12. Pod našim brojem K-133/92 protiv Jezdića smo

podnijeli kriv. prijavu zbog kriv. djela iz lč. 236.F KZH-a.

3. MIOMIR SPASIĆ   sin Đure, rođen 02. 06. 1941. godine u Zlokućane SO Klina, Kosovo,

bivši oficir JNA – zastavnik u mirovini, sa prebivalištem u slunuju ul. Nikoel Kukića br. 17.-

4. ŽEGARAC MILAN   sin Ninka, rođen u Rakovici SO Slunj sa stalnim prebivalištem u

Karlovcu ul. Senjska br. 2 bivši oficir JNA – zastavnik. Žegarac je rođen dana 05. 09. 1935. godine i  sada se nalazi u mirovini.

Prvo prijavljeni Dragić Edgić prije rata je radio u Sekretarijatu za narodnu obranu u Slunju. Radio je na poslovima u teritorijalnoj obrani. Dana 02. 09. 1991. godine zatražio je putnički automobile od skupštine općine slunj da s njim preseli neke spise iz zgrade narodne obrane u zgradu skupštine općine. U poslijepodnevnim satima je sam uzeo iz skladišta sekretarijata narodne obrane nekoliko radio stanica I veza oko 14 komada zatim još neke predmete I sa vozilom, radiostanicama  i svim otišao na vojni poligon u Zbijeg SO Slunj I  više se nije vratio u Slunj a vozilo I sve zadržao na vojnom poligonu. Egić je počinio štetu SO Slunj u vrijednosti oko 200.000 DM. Zadržao je na poligonu vozilo “Zastava 101” reg. oznake KA 747-19. Prilog: (Zabilješka koju je sastavio Mirko Obajdin).

Na vojnom poligonu se nalazilo oružje Sekretarijata za narodnu obranu slunj, pa je Egić podijelio oružje narodne obrane mještanima sela Slušnice, Broćanca i drugim selima gdje je srpsko stanovništvu. U vezi s tim još se prikupljaju neki podaci, pa ćemo Vas o učinjenom naknadno obavijestiti.

Egić je komandant „TO Slunj“ pa je naređivao artiljeriji da pucaju po selima, Rakovici, Brajdić Selu i ostalim selima što je vidljivo iz izjave koja je uzeta od xxxxxxxxxxxxxxx iz Brajdić Sela xxxxxxxxxxxxxx SO Slunj.

U napadu na Slunj dana 16. 11. 1991. godine komandujući „TO Slunj“  bio je Dragić Egić što je vidljivo iz izjava Rakinić Gojka. Prilog: (Izjave Rakinić Gojka od 07. 05. i 20. 05. 1992. godine.).

Sada je Egić i dalje Komandant „TO Slunj“ sa sjedištem u staroj zagradi sekretarijata za narodnu obranu u Slunju a još u štabu „TO Slunj“ se nalaze ostali prijavljeni.

Iz napred navedenog i opisanog osnovano se sumnja da su Egić Egić i ostali počinili kriv. djelo iz čl. 236.F st. 1 i 2 KZH-a. – oružana pobuna.

Iz naprijed navedenog i opisanog osnovano se sumnja da su  Egić Dragić i  ostali počinili kriv. djelo iz čl. 236.F st. 1 i  2 KZH-a.  – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja na daljnji postupak.-

Prilog: Službena zabilješka sastavljena u vezi obavljenog razgovora sa Rakinić Gojkom od 7 i

20.05.1992. godine, xxxxxxxxxxxxxx iz Slunja xxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAPOVJEDNIK PS:

Mirko Obajdin

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj: 511-05-41/1-K-157/92.

Karlovac dne, 22. 05. 1992. godine.-

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

sastavljena u ime Policijske stanice Slunj po krim. inspektoru Obajdin Mirku, a u vezi odlazaka Egić Dragića na vojni poligon V:P. 7260 Slunj.-

Egić dragić SIN Miladina rođen 21. 05. 1947. godine u Grabovcu SO Slunj, sa stalnim prebivalištem u Slunju ul. Milašinčićeva br. 43 radio je u Narodnoj obrani Slunj u teritorijalnoj obrani.

Dana 02. 09. 1991. godine od xxxxxxxxxxxx koji mu je bio predpostavljeni tražio je putničko vozilo, da bi neke materijale prevezao iz skladišta zgrade narodne obrane u jednu sobu kod zgrade SO Slunj. xxxxxxxxx mu je odobrio općinsko vozilo marke „Zastava 101“ reg. oznake i broj KA 747-19 i Egić je u poslijepodnevnim satima sam prevozio neki materijal iz narodne obrane, ali je prema prijavi xxxxxxxxxxx iz narodne obrane odvezao 14 radio veza, razne planove iz narodne obrane, i još neki materijal, pa je xxxxxxxxxxx podnesao krivičnu prijavu protiv Egića u slunju i naveo da je vrijednost materijala vjerovatno s vozilom oko 200-000 DM. Prijava nije proslijeđena nadležnom tužilaštvu jer se tada Slunj nalazio u blokadi, pa je sv ostalo u Slunju.

Egić je 2.9.1991. godine odvezao u poslijepodnevnim satima na vojni poligon u Zbijeg općinsko vozilo, veze i drugi materijal i više se nije vraćao u slunj i čitavo vrijeme prema saznanjima je ostao na vojnom poligonu. Na vojnom poligonu se nalazilo oružje TO Slunj, pa je Egić sve to oružje podijelio stanovništvu srpske nacionalnosti u Slušnici, Broćancu, Novoj Kršlji, Grabovcu, Kordunskoj Ljeskovcu i drugim selima.

Kada je Egić otišao na vojni poligon, DZ Slunj je napustila i njegova supruga Ljubica, koja je medicinska sestra i s djecom je otišla vjerojatno u Grabovac ili u neko drugo mjesto, jer se više u slunju nisu viđavala djeca niti Egićeva supruga Ljubica. Nakon par dana kada je Egić otišao na poligon, došla su vojna vozila s vojnom policijom i odvezli su Egićeve stvari iz stana. Iz prikupljenih podataka proizlazi da je Egić komandovao u svim napadima na Rakovicu, Slunj i druga mejsta, a sada se nalazi u Slunju u zgradi narodne obrane gdje je i prije radio i Komandant je „TO Slunj“.

Zabilješku sastavio:

Mirko Obajdin

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj 511-05-41/1-13- K-157/92.

Datum 07. 05. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin Rakinić Gojko zanimanje automehaničar rođen 05. 05. 1936. godine, boravište – prebivalište Slunj ulica Nikole Kukić broj 15

je dana 06. 05. 1992. godine u Istražnom zatvoru u Karlovcu

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj

slijedeće obavijesti:

 

„Dana 25. 04. 1992. godine bio sam oko 16,00 sati pošao prema radnom mjestu mehaničarskoj radioni na vojnom poligonu u Slunju. tom prilikom su me susreli u „Ladi Nivi“ radnici poligona Rade Polovina, Đuro Polovina, Nikola mIlošević, Đuro Barać, te me pozvali da krenem s njima u lov na divlje svinje na poligon. To sam i učinio. Uzeo sam pušku snajperku i pištolj TT 7, 62, te sjeo u auto sa dotičnima i krenuli. Došavši na poligon rasporedili smo se, ja sam krenuo suprotno od njih i počeo birati mjesto gdje bi svinje trebale naići. Kretao sam se prema jednom brdu i tom prilikom ispred mene su bili ljudi u šarenim uniformama, čim sam ih ugledao odmah sam čuo naređenje „odloži oružje“. Isto sam i učinio tj. tu sam zarobljen od izviđaća Hrvatske vojske, razoružan i odveden u Josipdol, a zatim sproveden u Istražni zatvor u Karlovac.

U vezi agresije na Slunj od strane tzv. „JNA“ i „TO“ dajem slijedeću izjavu:

Slunj je napadnut od JNA i TO kojom je komandovao general Praščević Dobrosav, a njegovi počinjeni bili su pukovnik Bulat i potpukovnik Radaković Mirko koji su bili i neposredni izršioci napda. U napadu sa strane TO prema mom saznanju glavno komandujući bio je Dragić Egić, a njegovi pomoćnici bili su Krnić Simo, Pekeč Lazo i Višnjić Milan. U isto vrijeme na slunj su napali tzv. „Martćevci“ iz Plaškog i Titove Korenice kojima je bila važnija pljačka nego bilo što drugo.

Dokaz za isto je i to što su prilikom pohoda na Slunj odmah povezli razna kola sa prikolicama počevši od zaprežnih pa sve do teretnih kamiona. Od imena i prezimena pljačkaša prema pričama spominju se samo neki Vučetić Vezmar, iako ih je bilo prema pričanju čak stotina-dvije čak samo iz Plaškog.

Prilikom napada na Slunj u Slunju su poginuli sa strane Hrvata Modrušan Dragan, Nine Štefanac, Joso Begović i ostalu dvojicu ne poznajem. Modrušan i Štefanac su navodno poginuli od gelera granata, to mi je lično rekla majka poginulog Modrušan Dragana. Begović Joso je po mome saznanju poginuo od puščanog zrna, ali mi n  li usmeno na zapisnik kod ovoga suda. d primitka pismenog otpravka istog. redbu o izdavanju tjeije poznato tko ga je ubio.

Rušenje grada i paljevine izazvali su artiljerijska zrna i avijacija, a pojedinosti vezano za to ne znam jer sam od 08.11.1991. god. do 20.11.1991. god. bio na liječničkom pregledu na VMA Beograd.

Novo Selo je naknadno popaljeno, navodno su ga popalili neki Ličani i Slusničani, ali im imena nisam mogao doznati. Jedino što sam čuo to da je neki Pašić Zdravko zv. „Omer“ iz Broćanca navodno ubio Kovačević Milana i njegovu suprugu Kovačević Anu zv. „Macani“, a priča se da je isti Pašić Zdravko ubio i dr Krušića, isto sam čuo od vozača kamiona Petroić Borivoja.

Za ubojstvo u Furjanu prema pričanju Končar Milana – sanitarnog inspektora koji je iste sahranjivao  to su radili neki pljačkaši iz Nove Kršlje i Kordunskog Ljeskovca, čija imena ne spominje pa tako ih ni ja ne znam.

Dosadašnja vlast u slunju nije reagirala na ovaj zločin.

Sadašnju vlast u Slunju koliko mi je poznato drže dvojica ljudi, a to su neki Bosnić Mile koji obavlja funkciju predsjednika, a funkciju predsjednika izvršnog vijeća Milovan Matijević. Njihov rad je samoincijativan i za svoje postupke koliko je meni poznato ne odgovaraju nikome.

Komandant svih jedinica JNA na terenu općine Slunj je pukovnik Bulat, a potpukovnik Radaković je komandant III Kordunaške brigade koja broji oko hiljadu vojnika – rezervista. njih oko tristo je na poligonu, a ostali se nalaze na položajima prema Perjasici – Tržiću, te na pravcu Bogovolja – Cetingrad.

Od borbene tehnike na poligonu sam vidio tenkove T-84 oko osam komada, te neke haubice kojima ne znam točan kalibar kojih ima oko šest komada. Dotična borbena tehnika koliko mi je poznato do polovice mjeseca svibnja stavlja se pod kontrolu UN, a ostalo naoružanje (pješadijsko) stavlja se u neka skladišta pod kontrolu milicije i snaga UN: To se mora provesti do gore navedenog roka jer JNA i TO moraju se povući sa teritorija Republike Hrvatske, naime jedan dio TO preći će u miliciju do starosne dobi 37 godina, a ostatak ide u civil u nekakvu privredu.

Komandir milicije u Slunju je neki Škorić Ljuban, te Trbojević Mane, a milicionari su Cimeša Đuro, Jančić Miladin, Višnjić Darko, Mandić Milorad, Višnjić Dmitar, topić Nenad, Kotur Milan, Kosijer Milan, Bošnjak Dragan, Bošnjak Duško, Tepavac Nenad (Garin), Duduković Milan, Karamarković Predrag, ostale pripadnike milicije poznam po viđenju, ali im imena i prezimena ne znam. Po prilici ih ima 40 do 50 su slunju, ali ih ima po tzv. „punktovima“: Rakovica, Cetingrad, Drežnik, Primišlje i Lađevac. na dotičnim punktovima ne znam brojčano stanje, niti znam koji su zapovjednici, ali mislim da će se prelaskom TO u miliciju ovaj broj povećati za toliko koliko se približno broj vojnika u TO smanji (do 37 godina). Od naoružanja posjeduju uglavnom pješadijsko naoružanje tj. automatske puške, puškomitraljeze i pištolje.

Vojna policija koja je stacionirana na vojnom poligonu je pod komandom Peurača Mile – kapetan. Brojčano stanje je približno oko 30. Posjeduju pješačko naoružanje i pištolje, a od motornih vozila posjeduju Pinzgauera dva komada, te Fiat 1107 jedan komad. U sastavu jedinice poligona nalazi se tzv. pozadinska baza koja u svom sastavu ima tehničko obezbeđenje radiona za popravku motornih vozila.

Komandir intedanskog odjeljenja je kapetan Dragić kojemu ime ne znam, jer je nedavno došao ih bihaća, a komandir radione za popravak vozila je Branilović Dragan, komandir stanice za  gorivo i mazivo je zastavnik Boca Tihomir.

Na poligonu se nalazi neki diverzantski vod, o tome vodu ne znam skoro ništa jer se do njih lako ne dolazi, samo znam da ne ma više od 40 ljudi, a komandir im je neki potporučnik čije ime nikad nisam čuo. Pretpostavljam da imaju samo pješadijsko naoružanje.

Moram napomenuti da se na poligonu uz širi krug komande uz potpukovnika Radakovića nalaze i oficiri koji sačinjavaju komandu, a to us aktivni kapetan Marton Zlatko – pomoćnik komandanta za pozadinu III brigade, rezervni kapetan I klase Simo Krnić – pomoćnik komandanta za bezbednost, kapetan Pekeč Lazo i Višnjić Milan – članovi štaba. Jedan od njih ej zadužen za moralno politička pitanja, ali ne zna koji. Uz dotične tu se nalaze još neki oficiri od potporučnika do kapetana za koje ne znam koje funkcije obavljaju, a to su bogdan Vein – kapetan, Tepavac Miljenko – kapetan, Ribič Ratko – kapetan, Topić Željko – kapetan.

U vezi minskih polja na poligonu slunj znam samo toliko da ih ima uz obalu rijeke Mrežnice na liniji Čubre – Čičin most, Čubre – Suvača, Čičin most – Tržić most. Mine se navodno nalaze i na južnim predjelima božić Glavice, jer štite sjeverni dio kasarne, to mi je poznato jer nam je saopćeno da se ne smijemo tamo kretati.

Institucije koje rade u Slunju su: općina Slunj, a predsjednik je Mile Bosnić, njegovi pomoćnici su Željko Krmar i Mlađan Mile zv. „Šilota“, predsjednik Izvršnog vijeća je Milovan Matijević, radnici Gordana Ulemek, Branko Katić, Milan Končar, Đuka Trbojević, Rade Bjelobrk, Boško Kukuruzović.

Elektra: poslovođa Banda Mile zv. „Škico“, Savić Ljubomir, ostale ne poznajem.

„Saobraćaj“ Slunj: direktor Srećko Butko, zamjenik direktora Rade Mišković, vozači Majstorović Milan, Polovina Đuro, Blanuša Nikola – navedeni voze autobus na relaciji Slunj – Beograd, mehaničar Karamarković Milorad, ostale ne poznam.

Dom zdravlja: direktor Ljuština (ime mi nije poznato, ali znam da je iz Beograda i da je zet od Dragojevića), Sjerić Milja – glavna sestra, te Grubor Duška, ostale ne znam.

Pekara: Lovre Flanjak i Bunčić Mišo, ostal ne poznam.

Pripadnici TO koji su bili obučeni i naoružani su slijedeći: Božić Đorđe, Trbojević Mile, Vujčić Milan, Slavović Mario, Krnić Dado, Katić Mile – „Bocun“, Dragan Brdar, Lacković Milan, Dane Grković, Višnjić Nikola, Orlović Dragan, Banda Mile, Dević Simo, Savić Ljubomir, Krnjeta Rade, Dereta Pero, Mirčić Pero, Vukojević Milan, Miljušević Mile, Grubor Gojko, Kotur Nedeljko, Kotur Zoran, Tepavac Nikola, Zinaić Miroslav, Jančić Sreto, Milošević Nenad, pašić Lepko, Pašić Zdravko, Pjevac Gojko, Pjevac Čedo, Kvočka Vajo, Belković Siniša, Čokeša Branko, Vučković Vlado, Kukić Miloš, Barać Đuro, Krnjeta Mile, Perić Mićo, Perić Vlado, Pekeč Mile – matičar, Ćosić Bogdan, Krmar Mirko, Orlić Nikola, Vukojević Dragoljub, Sudar Predrag „Peco“, Čačić (Braco), Ralić Mile „Meho“, Alinčić Đuka, Alinčić Mile, Vojnović Željko, Duduković Ilija, Majstorović Milan, Polovina Đuro, Dmitrović Mile sin Mirka, Dragojević Brane, Milanović Pero, VIšnjić Mića „Kubala“, ostale nepoznam.

Napominjem da je prilikom napada TO na Slunj iz pravca Veljuna glavnokomandujući bio Strunjaš Milan, a iz pravca Primišlja u ulozi komandira voda bio je Đuro Opačić i Vlado Vučković. To sam doznao na taj način što sam čuo razgovor između Opačića i jednog poručnika meni nepoznatog, jer isti su se hvalili i prepirali koji je bolje vodio tenkove. U tom razgovoru dobro sam čuo kad je Opačić rekao da nije nikad prije komandirao tenkovskim vodom pa je tenkove bolje rasporedio od poručnika koji je u tome profesionalac.“

Ovl. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj 511-05-41/1- K-157/1992.

Datum 20. 05. 1992. godine

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin Rakinić Gojko zanimanje automehaničar rođen 05. 05. 1936. godine, boravište – prebivalište Slunj ulica Nikole Kukić broj 15

je dana 20. 05. 1992. godine u Prostoriji Istražnog zatvora Okružnog u Karlovcu

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj

slijedeće obavijesti:

 

Sa Rakinić Gojkom je dana 07. 05. 1992. godine obavljen informativni razgovor i sačinjena službena zabilješka u kojoj je sve opširno navedeno. Međutim smatralo se potrebnim na neke okolnosti obaviti ponovo razgovor, pa u Istražni zatvor dana 20. 05. 1992. godine uz odobrenje vojnog sudca Matan Zvonka odilaze djelatnici PS Slunj, Obajdin Mirko i xxxxxxxxxxxxxxxxx. Rakinić Gojko navodi slijedeće

Peta armijska oblast iz Zagreba se preselila na vojni poligon V:P. 7260 Slunj u Zbijegu. Tada je bio Komandant pete armijske oblasti general Amramović Života zv. „Ledeni“ koji je zbog bolesti otišao s poligona a zamijenio ga je dan a05.11.1991. godine general Praščević Dobroslav koji je na poligon došao iz Zagreba, a ja samo znam da je crnogorac. Sve akcije o napadu slunjske općine vodio je Praščević preko pukovnika Bulata Rade i podpukovnika Mirka Radakovića.

Kada je bio napad na samo mjesto Slunj dana 16.11.1991. godine naredbe o napadu ej Bulatu i  Radakoviću izdavao Praščević, koji u vrijeme napada se nalazio smješten u Mrakovici kod Prijedora gdje se s vojnog poligona iz Zbijega preselila cijela peta armijska oblast. Svim akcijama je rukovodio Praščević preko Bulata i Radakovića.

Na vojnom poligonu u Zbijegu je komandatn svih jedinica JNA na terenu općine Slunj pukovnik Bulat Rade, a podpukovnik Radaković Mirko je komandant III Kordunaške Brigade.

U štabu Komande JNA su slijedeći:

– Podpukovnik Radaković Mirko, koji je rođen u Koranskom Lugu SO Slunj koji je

komandant štaba.-

– Simo Krnić koji je prije bio načelnik SUP-a Slunj, koji je po činu kapetan I klase,

obučen u vojnu SMB uniformu naoružan s kratkim i dugim naoružanje, a došao je na

vojni poligon dana 15.12.1991. godine. Krnić je oficir bezbednosti, a prije se nalazio

na području Veljuna, gdje se sam bio naprijedio u čin majora. Krnić je prvi uz

Radakovića.-

– Lazo Pekeč rodom iz Ruševice SO Slunj, koji je nastavnik bio u Cetingradu a prije ej

bio i Predsjsednik SO Slunj. Lazo jeisto obučen u vojnu SMB uniformu, naoružan s

dugim i kratkim naoružanjem. Ima čin kapetana I klase a na vojni poligon je došao

poslije pada Slunja, a do tada se nalazi negdje na području Ruševice i Cetingrada.-

– Višnjić  Milan rodom iz Kremena SO Slunj, koji ima obiteljsku kuću u Slunju, po

zanimanju je nastavnik zaposlen u Kremenu. Obučen je u vojničku uniformu SMB

naoružan s kratkim i dugim naoružanjem a po činu je kapetan I klase. Višnjić je

također došao poslije pada Slunja na vojni poligon.

Sva napred navedena četvorica govore svim vojnicima,  rezervistima, građanskim

osobam u službi JNA da se nitko živ ne da u ruke Ustaša, jer Ustaše koga uhvate, da ih

kolju, naživo odsijecaju ruke, noge i slično, tako da su ubijedili sve na poligonu kako

postupaju pripadnici policije, HV i drugi kada uhvate osobu srpske nacionalnosti.-

Također pri komandi JNA štabu su pripadali na vojnom poligonu u Zbijegu slijedeći koje sam ja vido: Ribić Ratko sin Nikole koji je bio direktor Narodnog sveučilišta u Slunju, obučen u vojnu uniformu SMB naoružan s kratkim i dugim naoružanjem, po činu kapetan I klase.

– Tepavac Miljenko sin Dušana, koji je prije radio u RIZ Pogon TV Slunj obučen u

vojničku uniformu SMB s kratkim i dugim naoružanjem, po činu kapetan I klase, koji

je neko vrijeme počeo raditi u Slunj u „TO Slunj“ kod Egić Dragića, ali je otišao od

Egića i prešao (?) kod Radakovića, jer se Egić i Radaković ne slažu u nekim pitanjima.

– Vein Bogdan sin Ilije iz Grabovca koji je bio prodavač na benzinskoj stanici u

Grabovcu „INA“ Karlovac, benzinska crpka Grabovac SO Slunj, obučen u vojničku

SMB uniformu, po činu kapetan I klase ,koji vrlo neugodan i s njim imaju problema u

samom štabu.

– Ilija Dunović iz Primišlja koji je bio rukovodioc pogona „Vrbenika“ u Primišlju po

činu kapetan I klase, obučen u vojnu SMB uniformu s kratkim i dugim naoružanjem,

bio neko vrijeme na vojnom poligonu u Zbijegu i poslije je otišao za Primišlje.-

Teritorijalna obrana SO Slunj smještena je u zgradi bivše Narodne obrane u Slunju, a komandant TO Slunj sa sjedištem u Slunju je Dragić Egić koji je rodom iz Grabovca SO Slunj, a prije je radio u Narodnoj obrani u Slunju, pa je samovoljno napustio posao, odvezao službeno vozilo na vojni poligon u Zbijeg, te odvezao još nekih veza i drugih materijala iz narodne obrane iz Slunja i sve odvezao na vojni poligon. U štabu „TO Slunj“ su još koliko je meni poznato slijedeći:

– Jezdić Janko iz Broćanca SO Slunj, koji je i prije radio zajedno sa Egićem u

Narodnoj obrani u Slunju.-

– Spasić Miomir iz Slunja koji je prije nekoliko godina penzionisan.

– Jedan zastavnik koji se također nalazi u penziji, po prezimenu mi se čini preziva

Ergarac a ime mu ne znam samo mi je poznato da je prije radio u „Automehanici“ u

Karlovcu  uvezi s vojnim vozilima.

Napominjem da su svi članovi „TO Slunj“ obučeni u vojne SMB uniforme s kratkim naoružanjem a Komandant Egić Dragić je po činu major.

Načelnik SM u Slunju bio je neki Pajić Mile ili Miloš jer ga ne poznajem samo sam čuo da je navodno s područja Vojnića. Taj Pajić je malog rasta zdepast, debeo i težak preko o100 kilograma ali više Pajić nije načelnik nego Škorić Ljuban navodno rodom iz Miljevca SO Slunj.

Također u miliciji se nalazi Trbojević Mane, koji je prije bio Načelnik PS Slunj, koji nosi staru milicajsku uniformu s njegovim oznakama, samostalnog inspektora. Nije mi poznato koju funkciju Mane obavlja a vjerovatno je pomoćnik Škorić Ljubanu.

Još u miliciji radi Bošnjak duško sin rade, a neko vrijeme je radio Drljača Nikola iz slunja, koji je radio i bio obučen u milicijsku uniformu oko 20 dana i poslije se skinuo.

Također je obukao  u milicijsku uniformu i Polovina Milan koji je bio u policiji u Rijeci, pa je otišao u mirovinu, te se ponovo obukao radio oko mjesec dana i skinuo se.

Sadašnju vlast u Slunju koliko je meni poznato drže dvojica ljudi, a to je neki Bosnić Mile koji obavlja funkciju Predsjednika SO Slunj, a funkciju Predsjednika Izvršnog Vijeća SO Slunj obavlja Milovan Matijević koji je kako sam prije saznao radio neko vrijeme u poduzeću „Saobraćaj“ Slunj. Njihov rad je samoinicijativan i za svoje postupke ne odgovaraju nikome. napominjem da je Matijević došao za predsjednika Izvršnog vijeća negdje u trećem mjesecu 1992 godine a navodno ej do tada bio Mlađan Mile zv. Šilota koji je izdavao potvrda mještanima za opljačkanu robu, vozila i traktore, pa se bavio sa švercom i izbacili su ga van iz općine.

U Slunju samo radi osnovna škola i ima nekoliko učenika a nastavu drži Bjelobrk Milka supruga Milenka Bjelobrka zastavnika V.P. 7260 Slunj, Radomilović Draga i njezin suprug Dragan.

Rade Bjelivuk koji je prije bio poslovođa Poduzeća za Ceste Karlovac RJ Slunj, sada je rukovodilac grupe za saniranje objekata, gdje radi Milutin Tepavac, Slavo i Lovro Flanjak, Marjan Ivšić i još neke meni nepoznate osobe.

U mjestu Slunju sam u vojnoj uniformi s naoružanjem vidio jednog vojnog poručnika, pa sam pitao koji je to mladić jer ga ne poznajem, pa su mi ostali rekli da je to Čokeša Miloš sin Mane Čokeše, Miloš ej bio policajac prije u PU Karlovac kao i njegov otac Mane, kojega dobro poznajem, a Mane je bio inspektor.

Prilikom napada na slunj dana 16.11.1991. godine s tenkovima su upravljali od pravca Debele Glave Kunić Milan rodom iz Primišlja koji je vozio prije autobus u poduzeću „Saobraćaj Slunj“, Opačić Đuro iz Primišlja koji je bio mesar u poduzeću „Agroproizvod“ Slunj koji je bio vođa tenkovske jedinice, zatim Vlado Vučković vozač iz Komunalca. Još sam na poligonu vidio sina mile Bande iz Slunja, ali ne znam da li je stariji ili mlađi.

Od građanskih lica koje rade u JNA kao i ja ostali su još na poligonu moj sin Predrag, zatim:

– Polovina Rade sin Mane iz Slunja koji je električar u V.P. 7260 Slunj.

– Mandić Miloš zv. Lošo koji je rodom iz Furjana, koji je zidar i više kućni majstor.

– Smrzlić Nenad iz Kremena, koji je vodoinstalater.

– Zdravo Rodić koji puni akumulatore na poligonu.

– Mara Boca koja je radila u računovodstvu, a uskoro će otići za Kragujevac sa

suprugom Tihomirom koji je oficir.

– Nikola Milošević iz Broćanca sin Pere, koji je vojni vozač pod ugovorom.

Prije napada na Slunj su vojsku napustili Pero Žgela oružar koji je otišao u SR Njemačku, Jure Perković, zatim Dragan Sabljak koji je navodno negdje u Karlovcu.

Zaboravio sam još se na vojnom poligonu nalazi lovočuvar Barać Đuro rođen 1935 godine u Zbijegu SO Slunj, koji ima kuću i obitelj u Plaškom a vojni stan u slunju, a radio je više u vojnom restoranu „Crvena zvijezda“ u Zbijegu.

Bivši policajac PS Slunj, Vorkapić Dušan je otišao na vojni poligon V:P: 7260 Slunj negdje početkom sedmog mjeseca 1991 godine i najprije je bio kao vojno lice jer je navodno trebao s vojskom potpisati ugovor, ali se nakon pada Slunja pošto su mu srušili četnici i vojska kuću u Slunj Vorkapić skinuo iz vojske, prešao u miliciju u Slunju gdje je bio svega 15 dana ili nešto više i bacio uniformu i sada radi u svojoj gostionici u Zeče Varošu zajedno sa Milošević Desankom, a konobarica im je Sijerić Gordana kćerka Vladimira i Milje Sijerić iz Slunja.

Koliko je meni poznato Vorkapić Duško je bio zajedno s Manom Čokešom i Cekinović Brankom član štaba „TO Primišlje“:

U Primišlju se nalazi duško Grubor koji je itedant i snabdjeva područje Perjasice , a vozio se u putničkom automobilu marke „Renault 18“ crvene boje, a koji je navodno mobiliziran az potrebe „TO Primišlja“. Kasnije sam čuo da je to vozilo negdje oteto, a navodno je vlasništvo poduzeća „Agroproizvod“ iz Slunja.

Iz slunja je tada bila otvorena autobusna linija za Beograd, a autobuse po dvojica su vozili vozači: Mišković Rade iz Begovog Brda SO Slunj, prebivalište Slunj, Blanuša Nikola rodom iz Bogovolje SO Slunj, sa prebivalištem u slunju, Majstorović Milan rodom iz Vrginmosta, sa prebivalištem u slunju i Butko Valent rodom iz Zagorja a prebiva u slunju, koji je radio kao instruktor u AMD Slunj. Autobus iz Slunja polazi u 07,00 sati i vraća se u 21,00 sati. Voze po dva vozača na autobusu. Relacija im je slijedeća:

Slunj-Vojnić-Vrginmost-Glina-Dvor na Uni – Bosanski Novi – Prijedor – Banja Luka – Tuzla – Bjeljina –Kuzminici – Mitrovica – Pazova – Ruma – Beograd. Autobus iz Slunja polazi ponedjeljkom, vraća se utorkom, srijedom za Beograd, vraća se četvrtkom, petkom za Beograd vraća se subotom a nedjelja je slobodna.

Za sada se više ništa ne mogu sjetiti, pa u koliko još nešto bude trebalo možete naknadno doći i opet ćemo razgovarati.

Ovl. služ. osoba: Mirko Obajd

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj 511-05-41/1- K-157/1992.

Datum 07. 05. 1992. godine

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxx zanimanje domaćica rođen xxxxxxxxxxx. godine, boravište – prebivalište xxxxxxxxxxxx

je dana 07. 05. 1992. godine u prostorijama Policijske Uprave Karlovcu

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj

slijedeće obavijesti:

 

Dana 21. 10. 1991. godine prilikom ponovnog bijega iz Brajdić Sela, općina slunj prema selu Klanac kod kuće xxxxxxxxxxxxxx ja i moj muž xxxxxxxxxxxxx Zatekli smo jedno vojno vozilo sa tri ili četiri vojnika i jednog starješinu koji su razgovarali sa Srbima sa područja Rakovice i to: Borovica Brankom, Trbojević Đurom zv. „Racalja“ iz Močićla i Kaurin Aleksa te u razgovoru sa navedenim saznali smo da vojske želi proći liniju kroz selo Klanac u pravcu Bihaća kako bi iz Bihaća dobili potrebnu opskrbu.

Budući da je artiljerije iz pravca Grabovca gdje su bili JNA i TO tukla po selu Klanac i Brajdić Selo prolaz armije iz Močila nije bio moguć, pa je u jednom trenutku Borovica Branko rekao prisutnom starješini „zovite Egića to njegovi pucaju“ nakon čega je jedan od vojnika otišao u vojno vozilo te preko veze rekao da prestane paljaba koja je ubrzo potom i prestala, iz čega se odmah zaključilo da je Borovica Branku dobro poznat tko vrši artiljerijski napada na Brajdić Selo, Klanac i Rakovicu.

Za Egić Dragića navodi da je bio komandant TO u Slunju, a sada priklonjen četnicima.

Ovlaštena sl. osoba:

Bertović Joso

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

CENTAR SLUŽBE ZA ZAŠTITU USTAVNOG PORETKA

K A R L O V A C

 

 

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

 

 

Sastavljen u ime Centra SZUP Karlovac

dana 13. 03. 1992. g. u prostorijama CSZUP Karlovac

Ovlaštena službena osoba: xxxxxxxxxxxxx

______________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Započeto u 12,39 sati

Građanin  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zanimanje xxxxxxxxxxxx,      nastanjen u Zagreb

ulica xxxxxxxxxxxxxx rođen xxxxxxxxxxxx. g.

u vezi s navedenim predmetom dao je slijedeću izjavu:

 

Nakon srbočetničkog napada na Slunj i ulaska vojske tzv. JNA u samo mjesto ja sam otišao u Kremen kod xxxxxxxxxxxxxx gdje sam  bio 8 dana. U vrijeme dok sam bio u Kremenu tamo nije bilo vojnih formacija, a naoružani mještani su čuvali selo. Tri dana nakon pada Slunja vidio sam paljenje kuća u selima Gornja Glina, Tatar Varoš i Ponor koje su počinili četnici, njih 30-ak sa područja Cvijanović Brdo, Veljun, Poloj pod zapovjedništvom Karamarković Miloša, umirovljenog policajca, Policijske uprave Karlovac, rodom iz Šlivajak (?) i MILOŠA vozača „Autotransporta“ Karlovac rodom iz (nečitko).

Ove navode mogu potvrditi stariji mještani sela Kremen i Miljevac, Gline koji su ostali nakon četničkog napada kod svojih kuća. Četnici su htjeli paliti kuće i u selima Mali Vuković i Kremen Donji, ali Milan Višnjić nastavnik škole u Kremenu i Mića Višnjić vlasnik gostione „Mir“ nisu dozvolili da pale te kuće. Nakon 8 dana vratio sam se u Slunj u svoj stan gdje sam nakon tri dana uhićen od pripadnika policije.

Prilikom uhićenja kod mene u stan su došli Pero  Glamočlija, bivši policajac PU Karlovac koji je bio obučen u šarenu uniformu, a sa njim su došli BAKIĆ SIMO, bivši policajac PU Karlovac, rodom iz Sudačke Rijeke i još trojica policajaca u šarenim uniformama. Bakić Simo bio je u plavoj uniformi i prilikom uhićenja vijeđao me je i govorio mi da sam ustaša. Navedeni policajci odveli su me u hotel Park kod načelnika „Stanice javne bezbednosti“ Slunj, MILOŠA PAJIĆA koji me je pitao što sam po nacionalnosti i naredio da me se zatvori.Nakon toga odveden sam  u zatvor koji se nalazi u zgradi bivšeg Sekretarijata za NO Slunj.

U Zatvoru u to vrijeme osim mene bili su UGARKOVIĆ TOMICA, MAĐAR MILAN, zet od PAVE GRŽANA i još petorica ljudi iz Nikšića i Popovca kojima ne znam imena. Poslije podne u zgradi bivšeg SNO ispitivao me je MILOŠ PAJIĆ. Interesirao se gdje sam bio za vrijeme i nakon napada na Slunj, ispitivao me o snagama MUP-a ali i ZNG i za vodeće ljude policije i Garde. nakon što sam pušten iz zatvora morao sam se svakodnevno javljati ispred zagrade „Ratnog predsedništva opštine Slunj“ gdje sam dobivao radne zadatke. Radne zadatke je dijelio i propusnice potpisivao KRMAR (?) ŽELJKO, član „Ratnog predsedništva opštuine Slunj“ i predsjednik SDS-a općine slunj. U „Štabu ratnog predsedništva“ osim Krmar Željka koji je bio u šarenoj uniformi sa oznakama 4S, viđao sam MILU BOSNIĆA predsjednika „Ratnog predsjedništva“ koji je bio u civilu i njegovog zamjenika MLAĐEN MILU zv. „Šilota“ koji je bio također u civilu. „Komandant TO“ je EGIĆ DRAGIĆ koji ima čin majora tzv. JNA, a njegov zamjenik je kap. tzv. JNA LAZO PEREČ (?).

Osim njih u „Štabu TO“ nalaze se JANKO JEZDIĆ, bivši sekretar SNS općine Slunj, SAŠA ŽAREC, kap. JNA MILJENKO TEPAVAC. U „Stanici javne bezbednosti“ Slunj osim načelnika Miloša Pajića iz vojnića bivšeg inspetora PS Vojnić, nalazi se njegov zamjenik SEDLAR MIRKO, inspektor (bivši) PU Zagreb (trešnjevka), rodom iz Perjasice, MANE TRBOJEVIĆ umirovljeni načelnik GSUP-a Slunj, MANE ČOKEŠA umirovljeni policajac PU Karlovac, ČIMEŠA MILAN umirovljeni inspektor PS Slunj, LJUBAN ŠKORIĆ, bivši inspektor PU Zagreb, KOTUR DUŠAN, bivši inspektor PS Slunj koji rade kao operativci, imaju plave uniforme sa oznakama „Milicija SAO Krajina“, a na kapam imaju trobojnicu. Od policajaca bivše PS Slunj u „Stanici javne bezbednosti“ sada se još nalaze JANJČIĆ MILADIN iz Primišlja, BOŠNJAK DUŠAN, MANDIĆ MILE iz slunja, DRLJAČA MILAN iz Slunja, koji također nose plave uniforme i rade na policijskim poslovima. „Stanica javne bezbednosti“ Slunj ima oformljenu specijalnu jedinicu koja ima oko 30 ljudi, opremljena sa šarenim i bijelim maskirnim uniformama, naoružani automatskim puškama, a jedan od vodećih ljudi u specijalnoj jedinici je PERO GLAMOČLIJE, bivši policajac PU Karlovac. Dok sam radio  u Primišlju tamo sam u vojnim uniformama sa činovima vidio Tomić Željka iz Slunja i Dunović Iliju iz Primišlja.

Završeno 14,02 sati.

 

 

U neposrednoj blizini Primišlja vidio sam 10-tak topova, a kako se na tom području ne nalazi nikakva druga vojna formacija, predpostavljam da su Topić i Dunović u zapovjednici artiljerijske jedinice. Znam da se na području koji graniči prema Bosni nalazi jedinice „TO Slunj“ koje vodi rezervni kapetan tzv. JNA BOŠNJAK BRANKO.  Nakon ulaska tzv. JNA i četnika u Slunj, došlo je do pljačke kuća i stanovali ostale imovine građana hrvatske nacionalnosti. U stanove i kuće Hrvata uselili su se pripadnici srbočetničkih formacija, izbjeglice srpske nacionalnosti iz Dubrava, iz Vojnića i Karlovca. Pljačkanje i uništavanje imovine građana hrvatske nacionalnosti činili su četnici sa područja Plaškog, T. Korenice i vojnića. Od mještana slunja poznato mi je da je MANE ČOKEŠA dovezao iz radione IVA 8’9 RENDULIĆA iz Cvitovića tokarski stroj, Đoko Sušić uzimao je automobile i odvozio kući u Primišlje. Dr. Ljuštine Sušić uzimao je automobile i odvozio kući u Primišlje. Dr. Ljuština opljačka o je apoteku u Slunju i prodavao lijekove.

Dana 23.02.1992.g. napustio am slunj i preko Beograda, Ljubljane, došao sam u Zagreb.

Zapisnik sam saslušao po diktatu i na njega nemam primjedbi te u znak suglasnosti dajem vlastoručni potpis.

zapisnik sam saslušao po diktatu i na njega nemam primjedbi te u znak suglasnosti dajem vlastoručni potpis.

 

 

 

Ovlaštena službena osoba:                                         Zapisničar:                              Građanin:

_____________________                                          ________                                Ćosić Zlatko

 

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

SLUŽBI ZA ZAŠTITU USTAVNOG PORETKA

CENTAR K A R L O V A C

 

Broj ______________________

Datum 07.03.1992.

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

 

 

Sastavljen u ime Centra Službe za zaštitu ustavnog poretka.

 

dana 07.03. 1992. godine, u prostorijama  CSZUP-a Karlovac______.

 

Prisutni su:

Ovlaštena osoba: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Zapisničar:                                               Galić Nena

 

 

 

Započeto u 11,30 sati.

 

Građanin xxxxxxxxxxxx ime ocaxxxxxxxx, zanimanje xxxxxxxxxxxxxx ,

nastanjen u Karlovacu   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

u  Slunju

 

(kratak sadržaj izjave)

 

Tokom 10. mjeseca 1991. g. u Slunju je došlo do podjele i sukoba između zapovjedništva snaga MUP-a RH i snaga ZNG RH. Zapovjednik snaga MUP-a PANIĆ IVAN bio je u dogovoru sa pripadnicima tzv. JNA i bio je spreman na razoružanje snaga Zbora narodne garde i dijela policijskih snaga, dok zapovjednik ZNG RH KATIĆ VLADIMIR nije bio spreman za ovaj dogovor. Ovaj sukob uzrok je, prema mom mišljenju, da je Slunj pao bez borbe a dio pučanstva se iz njega nije pravovremeno povukao jer nije bio obaviješten.

Dana 16.11.1991. g. nakon napada četnika na Slunj i tzv. JNA, ja sam ostala u skloništu Doma zdravlja zajedno sa dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a potom je u sklonište došla i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zajedno sa xxxxxxxxxxxxxxxxx ? po završetku pucnjave izišla sam iz skloništa Doma zdravlja oko 8 sati navečer i bila uhićena od vojnika tzv. JNA koji su me cijelu noć do ujutro do 9,00 sati zadržali na ulici. Ujutro oko 9,00 sati upućene smo xxxxxxxxxxxxxx i ja od jednog poručnika tzv. JNA odveli su xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednog turberkuloznog bolesnika (neznam mu ime) i mene, u dvorište zgrade nasuprot nogometnog igrališta, a nakon toga u caffe-bar ‘’Djibi’’ koji se nalazi u središtu Slunja. U međuvremenu u caff bar ‘’Djibi’’ dovedeni su slijedeće osobe hrvatske nacionalnosti MATANIĆ IVAN i njegova supruga ANĐELKA, LATINGER DRAGA i EDVARD i sestra od Drage Latingera. Iz caffe-bara ‘’Djibi’’ pripadnici tzv. JNA odseli su nas u Dom zdravlja gdje smo uzeli sanitetska vozila i dvije nepokretne bolesnice i odveli nas na vojni poligon. Sutradan ujutro vraćeni smo sa vojnog poligona natrag u Dom zdravlja gdje smo svi gore navedeni bili zadržani 3 do 4 dana. Nakon dolaska u Slunj doktora Ljuštine ‘’ministra zdravstva Repbulike Srpske Krajine’’ i medicinske sestre SIJERIĆ MILKE, svi uhićeni Hrvati, osim mene, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pušteni su kućama.

Po naređenju doktora Ljuštine ja sam čistila Dom zdravlja i dvorište. Dana 25.11.1991. g. uhićena sam od strane dvojice pripadnika tzv. ‘’Milicije SAO Krajine’’ i odvedena na recepciju hotela ‘’Park’’ u Slunju, gdje je smještena ‘’Stanica javne bezbednosti’’. Tu sam ispitivana od strane inspektora kojem neznam ime, a nakon čega sam odvedena u zatvor koji se nalazio u zgradi bivšeg Sekretarijata za NO, općine Slunj gdje sam zadržana do 06.12.1991.g. Za vrijeme dok sam bila u zatvoru svakodnevno sam ispitivana od pripadnika vojske tzv. JNA i policije ‘’SAO Krajine’’.

Od pripadnika vojske tzv. JNA ispitivao me je ppuk. ŠUPUT STANKO, poručnik PETROVIĆ iz Srbije, pripadnik vojne policije. Ppuk.  ŠUPUT STANKO ispitivao me je samo jedno i tada mi postavljao pitanja zašto sam u zatvoru i o ponašanju milicije ‘’SAO Krajine’’ prema meni. Poručnik Petrović ispitivao me je o imenima pripadnika MUP-a RH i ZNG, njihovim položajima, te zapovjednicima ZNG Lukač Ivanu i Katić Vladimiru, na koji način je dolazilo naoružanje u Slunj, brojnost ZNG i pripadnika MUP-a. U razgovoru je Petrović rekao da je zapovjednik Policijske stanice Slunj PANIĆ IVAN, njihov saradnik i da je bilo onako kako su se on i Panić dogovorili da bi u Slunju bilo 50 policajaca, Slunj ne bi bio razrušen, a svi bi ljudi normalno živjeli, a da su se pripadnici ZNG trebali razoružati. Od pripadnika ‘’Milicije SAO Krajine’’ ispitivao me je ČOKEŠA MANE, umirovljeni inspektor Policijske uprave Karlovac, a sada inspektor ‘’stanice javne bezbednosti’’ Slunj, i još trojica meni nepoznatih inspektora. Inspektora koje nisam poznavala postavljali su mi ista pitanja koja mi je postavljao poručnik tzv. JNA Petrović. Čokeša Mane ispitivao me je o pripadnicima rezervnog sastava ZNG i policije, te načinu dopreme naoružanja za Policijsku stanicu Slunj, zatim mi je postavljao pitanja o KOS MILANU, IVICI OBAJDINU, PREDRAGU OBAJDINU, MIJI OŠTRINI, pripadnicima rezervnog sastava MUP-a RH, koji su nosili oružje namjenjeno za obranu Slunja. U vrijeme dok sam bila u zatvoru čula sam razgovore oficira tzv. JNA koji su dogovorili ‘’To je historijska greška da je pucano na prazan grad, a trebalo se pucati na pripadnike snaga RH koji su se nalazili na položajima oko Slunja’’.

U zatvoru sam zadržana do 06.12.1991.g. , a nakon izlaska iz zatvora stanovala sam kod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pošto je moja kuća spaljena.

Završeno u 13,40 sati.

Po naređenju ‘’ratnog predsjedništva opštine Slunj’’, nakon puštanja iz zatvora morala sam se svakodnevno javljati ispred zgrade sadašnjeg ‘’ratnog predsjedništva opštine Slunj’’ gdje sam dobivala radni zadatak za taj dan i propusnicu, za kretanje po Slunju. Radne zadatke je davao i propusnice potpisivao KRMAR ŽELJKO, član ‘’ratnog predsjedništva’’ inače predsjednik SDS za općinu Slunj i jedan od organizatora srbočetničkih terorista na području Ruševice. Osim njega u zgradi ‘’ratnog predsjedništva’’ općine Slunj viđala sam BOSNIĆ MILU, predaje ? ‘’ratnog predsjedništva’’ inače člana Srpskog nacionalnog vijeća u Kninu, zaduženog za Kordun; DUDUKOVIĆ MILOŠA iz Točka (‘’Brko’’), koji je predsjednik ‘’Izvršnog odbora opštine’’: MLADJEN MILU, inače podpredsjednika SDS općine Slunj, EGIĆ DRAGIĆ, ‘’komandata TO opštine Slunj’’; KRNIĆ SIMO, umirovljenog sekretara OSUP-a Slunj, sada zamjenik komandanta regionalnog Štaba TO Veljun, MIRČIĆ PETRA, umirovljeni djelatnik Ministarstva uprave i pravosuđa, a sada upravitelj zatvora u Slunju; GOSTOVIĆ DMITRA, bivšeg inspektora PS Slunj, sada ‘’oficir bezbednosti’’ tzv. JNA; PAJIĆ MILOŠA načelnika ‘’stanice javne bezbednosti’’ Slunj, inače bivši policajac Policijske stanice Vojnić i SEDLAR MIRKA, komandir ‘’stanice javne bezbednosti’’ Slunj.

Na temelju propusnice koje sam dobivala za obavljanje naređenih mi radova imala sam mogućnost kretanja po Slunju. Za vrijeme kretanja po Slunju vidjela sam više bivših djelatnika Policijske stanice Slunj, među kojima TRBOJEVIĆ MANU, umirovljeni načelnik PS Slunj, CIMEŠA MILANA – komandir u mirovini PS Slunj: JANJČIĆ MILADIN, policajca, MANDIĆ MILORADA, policajca; BOŠNJAK DUŠKA, KOTUR MILANA, VORKAPIĆ DUŠKA, oni su svi bili u plavim policijskim uniformama i radili poslove ‘’Stanice javne bezbednosti’’. Osim navedenih policajaca u Slunju sam videla i RADOVIĆ MILANA, šef opće-pravnih poslova PS Slunj. Prvi put srela sam Radović Milana između 8. i 15.12.1991. g. kada je išao iz bivše zgrade Sekretarijata za NO Slunj u društvu sa Čokeša Manom, umirovljenim inspektorom PU Karlovac, a sada inspektorom u ‘’Stanici javne bezbednosti Slunj’’, Jančić Miladinom, bivšim policajcem PS Slunj, sada pripadnikom ‘’Stanice javne bezbednosti’’, Cimeša Milanom, bivšim komandirom PS Slunj.

Drugi pute Radovića sam srela između 20. i 25.12.1991.g. na stepenicama zgrade bivšeg Sekretarijata za NO koja je nakon srbočetničkog napada na Slunj korištena kao ‘’Stanica javne bezbednosti’’ Slunj. Radović je oba puta bio obučen u civilno odjelo i slobodno se kretao, a ja na njega nisam obraćala posebnu pažnju pošto sam mislila da i on radi u novoformiranoj ‘’Stanici javne bezbednosti’’ Slunj. U razdoblju između ?. i 25.12.1991.g. u tri navrata vidjela sam i VUKAŠINOVIĆ MILICU djelatnicu PS Slunj. Prvi put sam ja srela kod dviju zgrada u Plitvičkoj ulici nasuprot nogometnog igrališta Slunj, tada me je ona pozdravila. Nakon 4 do 5 dana ponovno sam srela Milicu Vukašinović u Školskoj ulici. Ona je tada prolazila pored zgarde bivšeg Komiteta SK općine Slunj, u kojoj je sada smješteno ‘’ratno predsjedništvo’’ općine Slunj i pozdravaljala je nekoliko uniformiranih lica sa pozdravom ‘’Zdravo drugovi’’. Nakon tri dana ponovno sam srela Milicu Vukašinović ispred zgrada u Plitvičkoj ulici, tada je išla sa jenom ženskom osobom. Milica Vukašinović također se slobodno kretala, a ja sam mislila da i ona sada radi u ‘’Stanici javne bezbednosti’’ Slunj. Radović Milana i Vukašinović Milicu osim mene u Slunju su vidjeli i ostali zatočeni Hrvati RUDAN SLAVO, njegova supruga NADA, JURAŠIN JURE, HOLJEVAC JOSO, OBAJDIN ANTE, OŠTRINA MARKO, HOLJEVAC MIJO, SKUKAN MILAN, ŠTEFANAC IVAN, FLANJAK SLAVO i njegov brat LOVRE.

Poslije 25.12.1991. g. nisam sretala više Radović Milana i Vukašinović Milicu, a ja sam sve do 15.01.1992.g. išla svakodnevno pred štab da se javim na radnu obavezu. Od 15.01.1992.g. bila sam u ‘’kućnom pritvoru’’ tj. bila sam kod kuće, a kod mene su dolazili pripadnici tzv. JNA i ‘’Milicije SAO Krajine’’. Dana 12.02.1992.g. dr. ZINAJIĆ BRANKO odvezao me je u Cazin od kuda sam otišao u Zagreb, a zatim u Karlovac.

Nakon dolaska u Karlovac vidjela sam ČAČIĆ RANKA, djelatnika SIZ-a stanovanja općine Slunj koji je sve vrijeme ratnih događanja bio pripadnik ‘’jedinica TO ‘’kako se šeće prema Gazi. Otac od Čačić Ranka, Dušan umirovljeni direktor OŠ Slunj, sada se nalazi u jedinicama TO Slunj. Čačić Ranka sretala sam u Slunju više puta gdje je bio u vojnoj uniformi sa oznakama oficira tzv. JNA, a posljednji puta u Slunju sam ga srela početkom 2. mjeseca 1992. g. u Ogulinskoj ulici.

Zapisnik sam slušala po diktatu, na isti nemam primjedbi, te u znak suglasnosti vlastoručno ga

potpisujem.

Ovlaštena službena osoba:                             Zapisničar:                              Građanin:

_____________________                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-366/92

 

Karlovac, 25. svibnja 1992.godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog Zakona o krivičnom postupku

(NN 53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91) i (25/92) podižem,

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

I okr. EGIĆ DRAGIĆA, sin Miladina,

rođ.21.5.1947. u Slunju, gdje i prebiva Milašinčićeva 43,

oženjen, Srbin, držav.RH,

II okr. JANKA JEZDIĆ, sin Rade, rod. 25.1.1934. u Slunju,

gdje i prebiva, Broćanac 12, Srbin, držav.RH,

III okr. MIOMIRA SPASIĆ, sin Đure, rod. 2.6.1941. u Zlokućanima, – Kosovo,

prebiva u Slunju, Nikole Kukuća br.17, Srbin, držav.RH,

 

IV MILANA ŽEGARAC, sin Ninka, rod. 5.9.1935. u Slunju,

prebiva u Karlovcu, Senjska br.2, Srbin, držav.RH,

 

da su:

 

tokom rujna 1991. godine u Slunju, u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv.”JNA” i drugih nelegalnih oružanih srbočetničkih formacija upravljenih na otcjepljenje djelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. “SAO Krajine”, zajednički dobrovoljno pristupili neprijateljskim formacijama te formirali tzv. “teritorijalnu obranu Slunj” i uz pomoć tzv. “JNA” na vojnom poligonu u Zbjegu, preuzeli oružje sekretarijata za narodnu obranu Slunj, te nakon što su organizirali mobilizaciju stanovništva Srpske nacionalnosti u selima Slušnica, Broćanac, Nova Kršlja, Grabovac i Kordunski Ljeskovac, navedeno oružje podjelili mještanima, a zatim u suradnji sa tzv.”JNA” organizirali zauzimanje Rakovice, Brajdić sela, Slunja i drugih mjesta na području općine i šire, gdje živi pretežno Hrvatsko pučanstvo koje je protjerano s tog područja, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske.

dakle, kao organizatori sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 236 f stavak 1 i 2 KZ RH, a kažnjivo po stavku 2 istog zakonskog propisa,

 

Stoga

Pre d l a ž e m

1da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava,

2. da se na raspravu pozove I okr.Dragić Egić, II okr.Jezdić Janko, III okr.Spasić Miomir i IV okr.Žegarac Milan, te da se provede dokaz saslušanjem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kao svjedoka

3. da se temeljem članka 191 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) nad okrivljenicima odredi

pritvor.

4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

 

o b r a z l o ž e n j e

 

Policijska stanica Slunj podnijela je prijavu protiv Egić Dragića, Jezdić Janka, Spasić Miomira i Žegarac Milana radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci optužnice.

Iz izjava xxxxxxxxxxxxxxx i Rakinić Gojka proizlazi da je I okrivljeni Dragić Egić neposredno prije agresije na RH bio zaposlen u Sekretarijatu za narodnu obranu SO Slunj, gdje je radio na poslovima teritorijalne obrane. Dana 2. rujna 1991.g. zajedno sa Jezdić Jankom, Spasić Miomirom i Žegarac Milanom dobrovoljno je pristupio neprijateljskim oružanim formacijama, te su otišli na područje Zbjega gdje se nalazi vojni poligon, i gdje su organizirali tzv. “teritorijalnu obranu SO Slunj” sve u cilju nasilnog rušenja državnog i društvenog ustrojstva RH,nakon čega su organizirali i mobilizaciju stanovništva Srpske nacionalnosti i uz pomoć tzv. “JNA” preuzeli oružje Sekretarijata za narodnu obranu općine Slunj, koje su podjelili mještanima Srpske nacionalnosti te su .uz pomoć JNA organizirali napade na mjesta pretežno nastanjena hrvatskim pučanstvom, koja su nakon toga i okupirana kao i samo mjesto Slunj, građani hrvatske nacionalnosti protjerani sa svojih ognjišta, mjesta okupirana i legalni organi RH spriječeni u kontroli toga područja.

Okrivljenici su bili organizatori oružane pobune na području općine .Slunj, gdje su i viđeni kao uniformirani i naoružani, i organizatori daljnjeg djelovanja protiv RH sve u cilju otcjepljenja djelova njenog teritorija i stvaranja tzv.”SAO Krajine”. Kao organizatori aktivno su sudjelovali u oružanoj pobuni protiv RH, zbog čega smatram da su ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 236 f stavak 2 KZ RH, pa je valjalo s obzirom na članak 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91 i 25/92) podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

S obzirom da okrivljenici za sada nisu dostupni legalnim organima pravosuđa Republike Hrvatske, predlažem da se temeljem članka 191 stavak 2 preuzetog ZKP-a nad okrivljenicima odredi pritvor, te da se shodno odredbi članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a suđenje vrši u odsutnosti jer smatram da bi neodržavanje rasprave moglo nanjeti štete interesima društva, a također i interesima mještana koji su oštećeni akcijama tj. oružanom pobunom okrivljenika.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-73/92-3

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po sucu Nini Bubaš kao predsjedniku vijeća, u kriv. predmetu protiv okr. Egić Dragića, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH, temeljem čl. 551 st. 1 preuzetog ZKP, 29. svibnja 1992.

 

n a r e d i o  j e:

Naređuje se izdavanje tjeralice protiv:

I okr. EGIĆ DRAGIĆA, sina Miladina, rođ.2l.5.l947.

u slunju, gdje i prebiva Milašinčićeva 43,oženjen,Srbin,

II. okr. JANKA JEZDIĆA sina Rade, rođ.25.l.l934.

u Slunju, gdje i prebiva Broćanac 12, Srbin,

III okr. MIJOMIRA SPASIĆA sina Dure,rođ.2.6.l94l.

u Zlokućanima, Kosovo, s prebivalištem u Slunju,

Nikole Kukuića 17, Srbin,

IV okr. MILANA ŽEGARCA sina Nina, rodj.5.9.1935. u

Slunju, s prebivalištem u Karlovcu, Senjska 2, Srbin

 

protiv kojih je podignuta optužnica zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH i odredjen pritvor, rješenjem ovoga suda broj III K-73/92-2, od 29.svibnja 1992.g.

Ovu naredbu izvršit će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 29. svibnja 1992. godine.

 

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Nina Bubaš

 

DOSTAVLJENO:

  1. PU Karlovac
  2. – 2 primjerka

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj 511-05-41/1- K-157/1992.

Datum 20. 05. 1992. godine

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin Rakinić Gojko zanimanje automehaničar rođen 05. 05. 1936. godine, boravište – prebivalište Slunj ulica Nikole Kukić broj 15

je dana 20. 05. 1992. godine u Prostoriji Istražnog zatvora Okružnog u Karlovcu

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj

slijedeće obavijesti:

 

Sa Rakinić Gojkom je dana 07. 05. 1992. godine obavljen informativni razgovor i sačinjena službena zabilješka u kojoj je sve opširno navedeno. Međutim smatralo se potrebnim na neke okolnosti obaviti ponovo razgovor, pa u Istražni zatvor dana 20. 05. 1992. godine uz odobrenje vojnog sudca Matan Zvonka odilaze djelatnici PS Slunj, Obajdin Mirko i xxxxxxxxxxxx. Rakinić Gojko navodi slijedeće

Peta armijska oblast iz Zagreba se preselila na vojni poligon V:P. 7260 Slunj u Zbijegu. Tada je bio Komandant pete armijske oblasti general Amramović Života zv. „Ledeni“ koji je zbog bolesti otišao s poligona a zamijenio ga je dan a05.11.1991. godine general Praščević Dobroslav koji je na poligon došao iz Zagreba, a ja samo znam da je crnogorac. Sve akcije o napadu slunjske općine vodio je Praščević preko pukovnika Bulata Rade i podpukovnika Mirka Radakovića.

Kada je bio napad na samo mjesto Slunj dana 16.11.1991. godine naredbe o napadu ej Bulatu i  Radakoviću izdavao Praščević, koji u vrijeme napada se nalazio smješten u Mrakovici kod Prijedora gdje se s vojnog poligona iz Zbijega preselila cijela peta armijska oblast. Svim akcijama je rukovodio Praščević preko Bulata i Radakovića.

Na vojnom poligonu u Zbijegu je komandatn svih jedinica JNA na terenu općine Slunj pukovnik Bulat Rade, a podpukovnik Radaković Mirko je komandant III Kordunaške Brigade.

U štabu Komande JNA su slijedeći:

– Podpukovnik Radaković Mirko, koji je rođen u Koranskom Lugu SO Slunj koji je

komandant štaba.-

– Simo Krnić koji je prije bio načelnik SUP-a Slunj, koji je po činu kapetan I klase,

obučen u vojnu SMB uniformu naoružan s kratkim i dugim naoružanje, a došao je na

vojni poligon dana 15.12.1991. godine. Krnić je oficir bezbednosti, a prije se nalazio

na području Veljuna, gdje se sam bio naprijedio u čin majora. Krnić je prvi uz

Radakovića.-

– Lazo Pekeč rodom iz Ruševice SO Slunj, koji je nastavnik bio u Cetingradu a prije ej

bio i Predsjsednik SO Slunj. Lazo jeisto obučen u vojnu SMB uniformu, naoružan s

dugim i kratkim naoružanjem. Ima čin kapetana I klase a na vojni poligon je došao

poslije pada Slunja, a do tada se nalazi negdje na području Ruševice i Cetingrada.-

– Višnjić  Milan rodom iz Kremena SO Slunj, koji ima obiteljsku kuću u Slunju, po

zanimanju je nastavnik zaposlen u Kremenu. Obučen je u vojničku uniformu SMB

naoružan s kratkim i dugim naoružanjem a po činu je kapetan I klase. Višnjić je

također došao poslije pada Slunja na vojni poligon.

Sva napred navedena četvorica govore svim vojnicima,  rezervistima, građanskim

osobam u službi JNA da se nitko živ ne da u ruke Ustaša, jer Ustaše koga uhvate, da ih

kolju, naživo odsijecaju ruke, noge i slično, tako da su ubijedili sve na poligonu kako

postupaju pripadnici policije, HV i drugi kada uhvate osobu srpske nacionalnosti.-

Također pri komandi JNA štabu su pripadali na vojnom poligonu u Zbijegu slijedeći koje sam ja vido: Ribić Ratko sin Nikole koji je bio direktor Narodnog sveučilišta u Slunju, obučen u vojnu uniformu SMB naoružan s kratkim i dugim naoružanjem, po činu kapetan I klase.

– Tepavac Miljenko sin Dušana, koji je prije radio u RIZ Pogon TV Slunj obučen u

vojničku uniformu SMB s kratkim i dugim naoružanjem, po činu kapetan I klase, koji

je neko vrijeme počeo raditi u Slunj u „TO Slunj“ kod Egić Dragića, ali je otišao od

Egića i prešao (?) kod Radakovića, jer se Egić i Radaković ne slažu u nekim pitanjima.

– Vein Bogdan sin Ilije iz Grabovca koji je bio prodavač na benzinskoj stanici u

Grabovcu „INA“ Karlovac, benzinska crpka Grabovac SO Slunj, obučen u vojničku

SMB uniformu, po činu kapetan I klase ,koji vrlo neugodan i s njim imaju problema u

samom štabu.

– Ilija Dunović iz Primišlja koji je bio rukovodioc pogona „Vrbenika“ u Primišlju po

činu kapetan I klase, obučen u vojnu SMB uniformu s kratkim i dugim naoružanjem,

bio neko vrijeme na vojnom poligonu u Zbijegu i poslije je otišao za Primišlje.-

Teritorijalna obrana SO Slunj smještena je u zgradi bivše Narodne obrane u Slunju, a komandant TO Slunj sa sjedištem u Slunju je Dragić Egić koji je rodom iz Grabovca SO Slunj, a prije je radio u Narodnoj obrani u Slunju, pa je samovoljno napustio posao, odvezao službeno vozilo na vojni poligon u Zbijeg, te odvezao još nekih veza i drugih materijala iz narodne obrane iz Slunja i sve odvezao na vojni poligon. U štabu „TO Slunj“ su još koliko je meni poznato slijedeći:

– Jezdić Janko iz Broćanca SO Slunj, koji je i prije radio zajedno sa Egićem u

Narodnoj obrani u Slunju.-

– Spasić Miomir iz Slunja koji je prije nekoliko godina penzionisan.

– Jedan zastavnik koji se također nalazi u penziji, po prezimenu mi se čini preziva

Ergarac a ime mu ne znam samo mi je poznato da je prije radio u „Automehanici“ u

Karlovcu  uvezi s vojnim vozilima.

Napominjem da su svi članovi „TO Slunj“ obučeni u vojne SMB uniforme s kratkim naoružanjem a Komandant Egić Dragić je po činu major.

Načelnik SM u Slunju bio je neki Pajić Mile ili Miloš jer ga ne poznajem samo sam čuo da je navodno s područja Vojnića. Taj Pajić je malog rasta zdepast, debeo i težak preko o100 kilograma ali više Pajić nije načelnik nego Škorić Ljuban navodno rodom iz Miljevca SO Slunj.

Također u miliciji se nalazi Trbojević Mane, koji je prije bio Načelnik PS Slunj, koji nosi staru milicajsku uniformu s njegovim oznakama, samostalnog inspektora. Nije mi poznato koju funkciju Mane obavlja a vjerovatno je pomoćnik Škorić Ljubanu.

Još u miliciji radi Bošnjak duško sin rade, a neko vrijeme je radio Drljača Nikola iz slunja, koji je radio i bio obučen u milicijsku uniformu oko 20 dana i poslije se skinuo.

Također je obukao  u milicijsku uniformu i Polovina Milan koji je bio u policiji u Rijeci, pa je otišao u mirovinu, te se ponovo obukao radio oko mjesec dana i skinuo se.

Sadašnju vlast u Slunju koliko je meni poznato drže dvojica ljudi, a to je neki Bosnić Mile koji obavlja funkciju Predsjednika SO Slunj, a funkciju Predsjednika Izvršnog Vijeća SO Slunj obavlja Milovan Matijević koji je kako sam prije saznao radio neko vrijeme u poduzeću „Saobraćaj“ Slunj. Njihov rad je samoinicijativan i za svoje postupke ne odgovaraju nikome. napominjem da je Matijević došao za predsjednika Izvršnog vijeća negdje u trećem mjesecu 1992 godine a navodno ej do tada bio Mlađan Mile zv. Šilota koji je izdavao potvrda mještanima za opljačkanu robu, vozila i traktore, pa se bavio sa švercom i izbacili su ga van iz općine.

U Slunju samo radi osnovna škola i ima nekoliko učenika a nastavu drži Bjelobrk Milka supruga Milenka Bjelobrka zastavnika V.P. 7260 Slunj, Radomilović Draga i njezin suprug Dragan.

Rade Bjelivuk koji je prije bio poslovođa Poduzeća za Ceste Karlovac RJ Slunj, sada je rukovodilac grupe za saniranje objekata, gdje radi Milutin Tepavac, Slavo i Lovro Flanjak, Marjan Ivšić i još neke meni nepoznate osobe.

U mjestu Slunju sam u vojnoj uniformi s naoružanjem vidio jednog vojnog poručnika, pa sam pitao koji je to mladić jer ga ne poznajem, pa su mi ostali rekli da je to Čokeša Miloš sin Mane Čokeše, Miloš ej bio policajac prije u PU Karlovac kao i njegov otac Mane, kojega dobro poznajem, a Mane je bio inspektor.

Prilikom napada na slunj dana 16.11.1991. godine s tenkovima su upravljali od pravca Debele Glave Kunić Milan rodom iz Primišlja koji je vozio prije autobus u poduzeću „Saobraćaj Slunj“, Opačić Đuro iz Primišlja koji je bio mesar u poduzeću „Agroproizvod“ Slunj koji je bio vođa tenkovske jedinice, zatim Vlado Vučković vozač iz Komunalca. Još sam na poligonu vidio sina mile Bande iz Slunja, ali ne znam da li je stariji ili mlađi.

Od građanskih lica koje rade u JNA kao i ja ostali su još na poligonu moj sin Predrag, zatim:

– Polovina Rade sin Mane iz Slunja koji je električar u V.P. 7260 Slunj.

– Mandić Miloš zv. Lošo koji je rodom iz Furjana, koji je zidar i više kućni majstor.

– Smrzlić Nenad iz Kremena, koji je vodoinstalater.

– Zdravo Rodić koji puni akumulatore na poligonu.

– Mara Boca koja je radila u računovodstvu, a uskoro će otići za Kragujevac sa

suprugom Tihomirom koji je oficir.

– Nikola Milošević iz Broćanca sin Pere, koji je vojni vozač pod ugovorom.

Prije napada na Slunj su vojsku napustili Pero Žgela oružar koji je otišao u SR Njemačku, Jure Perković, zatim Dragan Sabljak koji je navodno negdje u Karlovcu.

Zaboravio sam još se na vojnom poligonu nalazi lovočuvar Barać Đuro rođen 1935 godine u Zbijegu SO Slunj, koji ima kuću i obitelj u Plaškom a vojni stan u slunju, a radio je više u vojnom restoranu „Crvena zvijezda“ u Zbijegu.

Bivši policajac PS Slunj, Vorkapić Dušan je otišao na vojni poligon V:P: 7260 Slunj negdje početkom sedmog mjeseca 1991 godine i najprije je bio kao vojno lice jer je navodno trebao s vojskom potpisati ugovor, ali se nakon pada Slunja pošto su mu srušili četnici i vojska kuću u Slunj Vorkapić skinuo iz vojske, prešao u miliciju u Slunju gdje je bio svega 15 dana ili nešto više i bacio uniformu i sada radi u svojoj gostionici u Zeče Varošu zajedno sa Milošević Desankom, a konobarica im je Sijerić Gordana kćerka Vladimira i Milje Sijerić iz Slunja.

Koliko je meni poznato Vorkapić Duško je bio zajedno s Manom Čokešom i Cekinović Brankom član štaba „TO Primišlje“:

U Primišlju se nalazi duško Grubor koji je itedant i snabdjeva područje Perjasice , a vozio se u putničkom automobilu marke „Renault 18“ crvene boje, a koji je navodno mobiliziran az potrebe „TO Primišlja“. Kasnije sam čuo da je to vozilo negdje oteto, a navodno je vlasništvo poduzeća „Agroproizvod“ iz Slunja.

Iz slunja je tada bila otvorena autobusna linija za Beograd, a autobuse po dvojica su vozili vozači: Mišković Rade iz Begovog Brda SO Slunj, prebivalište Slunj, Blanuša Nikola rodom iz Bogovolje SO Slunj, sa prebivalištem u slunju, Majstorović Milan rodom iz Vrginmosta, sa prebivalištem u slunju i Butko Valent rodom iz Zagorja a prebiva u slunju, koji je radio kao instruktor u AMD Slunj. Autobus iz Slunja polazi u 07,00 sati i vraća se u 21,00 sati. Voze po dva vozača na autobusu. Relacija im je slijedeća:

Slunj-Vojnić-Vrginmost-Glina-Dvor na Uni – Bosanski Novi – Prijedor – Banja Luka – Tuzla – Bjeljina –Kuzminici – Mitrovica – Pazova – Ruma – Beograd. Autobus iz Slunja polazi ponedjeljkom, vraća se utorkom, srijedom za Beograd, vraća se četvrtkom, petkom za Beograd vraća se subotom a nedjelja je slobodna.

Za sada se više ništa ne mogu sjetiti, pa u koliko još nešto bude trebalo možete naknadno doći i opet ćemo razgovarati.

Ovl. služ. osoba: Mirko Obajd

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-73/92-5

Kv-95/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Nine Bubaš i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Egić Dragića i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236-f. st. 1. i 2. KZ RH, temeljem čl. 300 preuzetog ZKP (NN br. 53/91), 1. srpnja 1992. godine.

 

 

r i j e š i o  j e

 

I okr. EGIĆ DRAGIĆU, Milašinčićeva 43, Slunj,

II okr. JANKU JEZDIĆU, Broćanac 12, Slunj,

III okr. MIOMIRU SPASIĆU, N. Kukuća 17, Slunj,

IV. okr. MILANU ŽEGARCU, Senjska 2, Karlovac

 

s u d i t  ć e  u  o d s u t n o s t i  zbog krivičnog djela iz čl. 236-f. st. 1. i 2. KZ RH, za koje su optuženi optužnicom VT Karlovac, KT-366/92.

 

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

 

Obrazloženje

VT Karlovac optužilo je okr. zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2. KZ RH, te je predložilo da im se sudi u odsutnosti.

Okrivljenici prebivaju ili se trenutno nalaze (IV okr) na području koje trenutno nije pod kontrolom legalnih organa RH, kojima dakle nisu dostižni, a što potvrđuje i činjenica da ni nakon raspisivanja tjeralice i određivanja pritvora nisu pronađeni. Osim toga priroda i težina kriv. djela za koje se terete predstavljaju osobito važne razloge da im se sudi, iako su odsutni, pa je stoga prihvaćen prijedlog VT Karlovac i riješeno je kao u izreci.

 

U Karlovcu, 1. srpnja 1992. godine.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak                                                                                 Zvonimir Matan

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 3 dana od dana primitka pismenog otpravka istog. Žalba se ponosi pismeno u tri jednaka primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovog suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

 

 

DOSTAVLJENO:

  1. VT Karlovac na KT-366/92
  2. Branitelj uz rješ. o post.

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-157/1992.

Datum: 12.08.1992. godine.

 

 

 

V O J N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Veza: naša krivična prijava – poseban izvještaj od 22.05.1992.

 

Veza: vaš broj: %

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

POSEBAN IZVJEŠTAJ

 

kao dopuna krivične prijave od 22.05.1992. godine koju smo podnijeli protiv Dragića Egića i dr.

Pod našim brojem K-157/92 podnijeli smo krivičnu prijavu protiv Dragića Egića iz Slunja ul. Milašinčićeva br. 43, Janka Jezdića iz Broćanca kbr. 12 i dr. zbog osnovane sumnje da su počinili kriv. djela odnosno krivično djelo iz čl. 236 st. 1 i 2 KZH-a.

 

Dragić Egić je Komadant ‘’TO Slunj’’ sa sjedištem u Slunju, a ostali članovi štaba su Jezdić Janko, Miomir Spasić i Žegarac Milan.

xxxxxxxxxxxxx iz Broćanca je dobila propusnicu o kretanju dana 06.01.1992. godine i iz propusnice se vidi da je Komadant štaba ‘’SAO Krajine’’ ‘’TO Broćanac’’ Janko Jezdić, što znači da je Jezdić u Slunju član štaba ‘’TO Slunj’’ a u Broćancu SO Slunj, gdje prebiva je Komadant štaba ‘’TO Broćanac’’. Prilog propusnica.

Također se vidi iz izjave xxxxxxxxxxxxxxx iz Slunja ul. Milašinčićeva br. 43., koji sada momentalno prebiva u Omišlju kod sina, da je prilikom putovanja Janko Jezdić xxxxxxxxxxx ispisivao propusnicu o kretanju i Jezdić je uputio xxxxxxxxxxxx da se svrati u Broćanac, pa će xxxxxxxxxxxx na propusnicu staviti pečat supruga Jeka, što je xxxxxxxxxx i učinio i supruga od Janka je xxxxxxxxxxxxxxxx udarila pečat na propusnicu.

Također Vam dostavljamo na korištenje depešu koju so prošle godine dostavili PU Karlovcu u vezi s Egić Dragićem, kada je iz Narodne obrane Slunj, gdje je radio otuđio razne predmete.

P r i l o g: 2 kom.

ZAPOVJEDNIK PS:

Mirko Obajdin


POLICIJSKA STANICA SLUNJ

BROJ: 511-05-41/1-4-K-90/91.

SLUNJ, 03.09.1991.G.

 

MUP RH – INSPEKTORATU ZA OPERATIVNE POSLOVE JS – ZAGREB

 

PU – KARLOVAC

 

 

DANA 03.09.1991. G. OKO 10,00 SATI RADNIK OPĆINSKE UPRAVE SLUNJ xxxxxxxxxxxxx PRIJAVIO JE DA NEMA NA POSLU KOMADANTA ŠTABA TO SLUNJ EGIĆ DRAGIĆA OD OCA MILADINA, ROĐEN 21.05.1947. G. U CETINGRADU, SO-E SLUNJ, A SA PREBIVALIŠTEM U SLUNJU, UL. MILAŠINČEVA BR. 43.

NAVEDENI EGIĆ DRAGIĆ JE ZADNJI PUT VIĐEN 02.09.91.G.OKO 20,00 SATI KADA JE PRED SVOJ STAN U MILAŠINČEVOJ ULICI DOŠAO SA VOJNIM PINZ-GAJOM SA TRI VOJNIKA OD KOJIH JE JEDAN BIO OBUČEN U SIVOMASLINASTU UNIFORMU, A DVA VOJNIKA U ŠARENU MASKIRNU UNIFORMU. ZA NJIMA JE DOŠAO VOJNI AUTOMOBIL MARKE ‘’OPEL’’, PLAVE BOJE SA VOJNOIM REGISTRACIJOM, A NA KROVU IMA CRVENO PLAVA SVJETLA U KOJEM SU DOŠLA ČETIRI VOJNIKA SA MASKIRNIM UNIFORMAMA. TE SU IZAŠLI IZ AUTA NAORUŽANI SA ‘’ŠKORPIONIMA’’ TE JEDAN OTIŠAO PREMA MAGISTRALNOJ CESTI BR. 11, A OSTALA TROJICA SU STAJALA POKRAJ VOJNOG PINZ-GAUERA.

DRAGIĆ EGIĆ UZ POMOĆ VOJNIKA U PINZ-GAUERA IZ SVOG STANA IZNOSIO ODRAĐENE KUTIJE VELIČINE LADICE OD STOLA U KOJOJ SE JE NAJVJEROVATNIJE NALAZILA ODREĐENA DOKUMENTACIJA. KOLIKO JE TOČNO UTOVARENO TAKVIH KUTIJA U OVOM TRENUTKU NEMAMO SAZNANJA. NAKON UTOVARA DRAGIĆ EGIĆ JE SJEO U VOJNI PINZ-GAUER I OTIŠAO U NEPOZNATOM PRAVCU.

DANA 02.09.91.G. DRAGIĆ EGIĆ JE DOBIO NA KORIŠTENJE VOZILO ‘’ZASTAVA 101’’ GTL/55 – 5 V, ZELENE BOJE, REG. OZNAKE I BROJA KA 949-57, VL. KOMITETA ZA DRUŠTVENU DJELATNOST OPĆINE SLUNJ DA SA NJIME IZVRŠI PRESELJENJE ODREĐENIH DOKUMENATA IZ JEDNE ZGRADE INAČE VLASNIŠTVO SEKRETARIJATA NARODNE OBRANE U ZGRADU IZA OPĆINE SLUNJ GDJE BI PO NOVOME TREBAO BITI ŠTAB TO OPĆINE SLUNJ.

DANA 02.09.1991.G. U POPODNEVNIM SATIMA JE VIĐEN GDJE SA TIM VOZILOM PREVOZI SVOJU OBITELJ, TE JU JE VJEROVATNO SALIO NA DRUGO MJESTO, A VOZILO NIJE VRATIO, TE SE U OVOM TRENUTKU NE ZNA GDJE JE.

ŠTO SVE NEDOSTAJE U ŠTABU TO OPĆINE SLUNJ U OVOME TRENUTKU NE MOŽEMO UTVRDITI, JER SE VRŠI INVENTURA KOJA JE INAČE OTEŽANA JER JE SVE KLJUČEVE POSJEDOVAO EGIĆ DRAGIĆ, A DIO RADNIKA ŠTABA TO SRPSKE NACIONALNOSTI NA BOLOVANJU I U OVOM TRENUTKU SE NEZNA GDJE SE NALAZE.

O SVEMU ĆE BITI NAKNADNO OBAVJEŠTENI, A O KORISNIM SAZNANJIMA O VOZILU I EGIĆ DRAGIĆU MOLIMO VAS DA NAS OBAVIJESTITE POZIVOM NA BROJ GORNJI.

 

ZAPOVJEDNIK PS SLUNJ

IVAN PANIĆ

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-73/92-7

Kv-262/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u krivičnom predmetu protiv opt. Egić Dragića i dr., zbog krivičnog djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 9. studenog 1992.godine.

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

I – Temeljem čl. 1. st. 1. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv:

 

 

EGIĆ DRAGIĆA, sina Miladina, rođ. 21.05.1947. u Slunju,

Milašinčićeva 43, gdje i prebiva,

JEZDIĆ JANKA, sina Rade, rođ. 25.01.1934. u Slunju, prebiva

Broćanac 12,

SPASIĆ MIOMIRA, sina Đure, rođ. 02.06.1941.g. u Zlokućanima

Kosovo, s prebivalištem u Slunju, Nikole Kukića broj 17,

ŽEGARAC MILANA, sina Ninka, rođ. 5.9.1935. u Slunju,

posljednje prebivalištem Karlovac, Senjska kbr. 2.,

o b u s t a v l j a  s e

 

 

II – Rješenje ovog suda od 29. svibnja 1992. god., broj K-73/92-2 kojim je određen pritvor protiv Egić Dragića, Jezdić Janka, Spasić Miomira i Žegarac Milana, stavlja se van snage.

III – Naredba ovog suda od 29. svibnja 1992. godine broj K-73/92-3, kojom je naređeno izdavanje tjeralice protiv EGIĆ DRAGIĆA, JEZDIĆ JANKA, SPASIĆ MIOMIRA, ŽEGARAC MILANA, p o v l a č i  s e.

IV – Rješenje ovog suda od 1. srpnja 1992.godine, broj K-73/92-5, kojim je riješeno da će se suđenje provesti u odsutnosti EGIĆ DRAGIĆA, JEZDIĆ JANKA, SPASIĆ MIOMIRA i ŽEGARAC MILANA, stavlja se van snage.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

VT Karlovac pod brojem K-366/92 optužilo je I – IV okr. Egić Dragića i dr. da su počinili kriv. djelo pobliže opisano u izreci optužnice.

Tokom postupka sudac ovog suda odredio je pritvor protiv imenovanih, naredio izdavanje tjeralice, te riješio da će im se suditi u odsutnosti budući da tada nisu bili dostupni sudu.

Primjenom Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, a primjenom čl. 1. st. 1 označenog Zakona viejće je ocijenilo da su ispunjene pretpostavke predviđene Zakonom za obustavu postupka.

Budući da je postupak obustavljen valjalo je staviti van snage rješenje kojim je određen pritvor, povući naredbu o izdavanju tjeralice kao i staviti van snage rješenje kojim je određeno suđenje u odsutnosti.

Stoga je riješeno kao u izreci.

Karlovac, 9. studenog 1992.godine.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT Karlovac može uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri jednaka primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovoga suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

 

DOSTAVLJENO:

  1. VT Klc. na KT-366/92.
  2. I – IV opt., ogl. ploča suda
  3. Uprava Okr. zatvora Klc. – Odjel III
  4. PU Klc.
  5. Predsjedništvo ovog suda

 

 

 

 

 

– N –

I/ Rješenje nepravomoćno

II/Vidi upisnik ‘’K’’ i ‘’Kv’’

III/Dostavi kao gore

IV/Kalendar 8 dana

Karlovac, 9.11.1992.g.

 

S u d a c:

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -