- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slunj – KA 0013

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj 511-05-41/1-4- K-/34/92.

Datum 07. 05. 1992.

 

O K R U Ž N O M JAVNOM  TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

NIKOLA BJELOPETROVIĆ otac Milan Bjelopetrović

rođen dana 19. 12. 1962. u nepoznatom mjestu , općina Slunj Hrvatska , stanuje u Donje Primišlje broj 53 , općina Slunj ,  zanimanje skretničar

 

z b o g     krivičnog djela  iz člana 236.f  KZ RH – oružana pobuna  i

članka 132. KZ RH – razbojništvo

 

n a   n  a č i n  što je pristupio u redove nelegalne neprijateljske formacije tzv. „TO SAO Krajine“ u mjestu Primišlje, općina Slunj, te učestvovao u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske, te pod prijetnjom oružja oduzeo službeno vozilo DP „Agroproizvoda“ iz slunja od vozača xxxxxxxxx.

 

D o k a z :

 

 1. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxx dana 29. 04. 1992. godine.

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Ova Policijska stanica operativnim putem došla je do saznanja da je u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske i razbojništvu učestvovao Bjelopetrović Nikola, te je zavedena krim. obrada u toku koje je utvrđeno sljedeće:

Bjelopetrović Nikola radio je u radio je u HŽP Ogulin kao skretničar i nakon agresije na Republiku Hrvatsku isti se odmah stavlja na stranu agresora i priključuje se u redove nelegalne neprijateljske formacije tzv. „TO SAO Krajine“ u mjestu Primišlje, općina Slunj. T+Isti je učestvovao u napadu na strani agresora, na mjesto Slunj i druga mjesta u općini slunj i po našim saznanjima Bjelopetrović Nikola je i dalje pripadnik tzv. „TO SAO Krajine“ u mjestu Primišlje, općina Slunj.

Isti je u mjestu Primišlje u 9. mjesecu 1991. godine pod prijetnjom oružja da će pucati, obučen u šarenu maskirnu uniformu, sa dugim i kratkim naoružanjem oduzeo službeno vozilo marke „Renault“ 18 TLJ, crvene boje, godine proizvodnje 1986., reg. oznake i broja xxxxxxxxxxxx, vl. DP „Agroproizvod“ iz Slunja od vozača xxxxxxxxxxxxx (dokaz pod 1.).

Navedeni xxxxxxxxxxxxxx zajedno sa radnicima DP „Agroproizvod“ iz Slunja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx išao je u mjesto Primišlje da pokupe utržak iz njihove trgovine. Pošto se utržak nalazio u kući trgovca xxxxxxxxxxxxx oni su zajedno s njime otišli u njegovu kuću koja je udaljena oko 2 km od samog mjesta Primišlje. Tu su popili kavu, te je odjednom u kuću upao Bjelopetrović Nikola obučen u šarenu maskirnu uniformu sa dugim i kratkim naoružanjem i pod prijetnjom da će pucati zatražio ključeve od službenog vozila vl. DP „Agroproizvod“ iz Slunja. Vozač xxxxxxxxxxxxx mu je predao ključeve i Bjelopetrović Nikola se s vozilom udaljio u nepoznatom pravcu. Vozilo nikad nije vraćeno vlasniku, a po našim saznanjima i dalje se nalazi u mjestu Primišlje i služi kao službeno vozilo za pripadnike tzv. „TO SAO Krajine“ u mjestu Primišlje.

Ova Policijska stanica ima saznanja da je dosta mještana Primišlja pljačkalo kuće Hrvata po slunju i vrlo je vjerojatno da je u tim pljačkama sudjelovao i Bjelopetrović Nikola, koji je sklon krađama i razbojništvu što se vidi iz njegove krim. evidencije koju vam u prilogu dostavljamo.

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor na navedene okolnosti sa prijavljenim Bjelopetrović Nikolom jer isti trenutno nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Bjelopetrović Nikola počinio krivično djelo iz članka 236. f KZ RH – oružana pobuna i članka 132. KZ RH – razbojništvo.

O novim korisnim saznanjima u vezi Bjelopetrović Nikole obavijestit ćemo vas putem Posebnog izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

Prilog: 2.-                                                                                                       ZAPOVJEDNIK:

Mirko Obajdin

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj 511-05-41/1-4- K-135/92.

Datum 08. 05. 1992.

 

O K R U Ž N O M JAVNOM  TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

DUŠKO KUKIĆ otac Đuro

rođen dana 21. 06. 1954. u Gornjem Primišlju , općina Slunj Hrvatska , stanuje u Slunju broj 71 , općina Slunju ,  zanimanje vozač

 

z b o g     krivičnog djela  iz člana 236.f  KZ RH – oružana pobuna

 

 

n a   n a č i n   što je pristupio u redove nelegalne neprijateljske formacije tzv. „TO SAO Krajine“ u mjestu Primišlje, općina Slunj, te učestvovao u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske.

 

D o k a z :

 

 1. službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxx dana 29. 04. 1992. godine.

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Ova Policijska stanica operativnim putem došla je do saznanja da je u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske učestvovao Kukić Duško, te je zavedena krim. obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće.

Kukić Duško radio je u poduzeću „Autotransport“ Karlovac kao vozač i nakon agresije na Republiku Hrvatsku isti je 31. 07. 1991. godine zajedno s vozilom marke „RABA“, reg. oznake i broj KA 849-51, vl. „Autotransport“ Karlovac pristupio u redove nelegalne neprijateljske formacije tzv. „TO SAO Krajine“ u mjestu Primišlje, općina Slunj.

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor na navedene okolnosti sa prijavljenim Kukić Duškom jer isti trenutno nije dostupan djelatnicima ove Policijske stanice.

 

Iz naprijed opisanog i utvrđenog osnovano se sumnja da je prijavljeni Kukić Duško počinio krivično djelo iz članka 236. f KZ RH – oružana pobuna.

 

o novim korisnim saznanjima u vezi Kukić Duška biti ćete obaviješteni putem Posebnog izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

Prilog: 1.-                                                                                                       ZAPOVJEDNIK:

Mirko Obajdin

 

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj 511-05-41/1- K-135/92.

Datum 29. 04. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxx zanimanje djelatnik rođen xxxxxxxxxxxx godine, boravište – prebivalište Slunj ulica xxxxxxxxxxxx

je dana 29. 04. 1992. godine u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

u vezi lišavanja slobode na području Primišlja, općina Slunj

dao ovlaštenoj osobi Policijske Stanice Slunj

slijedeće obavijesti:

 

U 9. mjesecu 1991. godine ja sam išao sa putničkim automobilom marke „Reno 18“ crvene boje reg. oznake KA      – 50 vlasništvo poduzeća „Agroproizvod“ Slunj iz pravca Slunja u pravcu Primišlja. Sa mnom su išli radnici, odnosno radnice istog poduzeća xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Išli smo po promet od trgovine koja se nalazi u Primišlju gdje je poslovođa xxxxxxxxxxxxxx iz Primišlja. Otišli smo svi kod kuće xxxxxxxxxxxxxxxx gdje smo sjeli da popijemo kavu. U kući se nalazio suprug od xxxxxxxxxxx po imenu xxxxxxxxxx koji je zaposlen xxxxxxxxxxxxx Ogulin, njegov otac i majka. Također se nalazio i xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ali je tada xxxxxxxxxxxx bio u civilu.

Dok smo se nalazili u xxxxxxxxxxxj kući u kuću je upao Bjelopetrović Nikola koji je obučen u maskirnu uniformu i imao dugo i kratko naoružanje, te pretio da će pucati, govoreći da je kuća opkoljena i da ja njemu predam ključeve od putničkog automobila. Pošto je pretio sa oružjem ja sam Bjelopetroviću predao ključeve i on je s navedenim vozilom otišao od xxxxxxxxxxxxxxxx kuće u nepoznatom pravcu. Meni uopšte nije poznato da li je i koliko ljudi bilo oko xxxxxxxxxxxxxxxx kuće jer uopšte tada nisam izlazio na polje. Kada sam izašao iz xxxxxxxxxxxx kuće mene i xxxxxxxxxxxx zajedno sa xxxxxxxxxxxxx u pravcu Primišlja je vozio xxxxxxxxxxxxxx sa svojim putničkim automobilom, a ispred nas se kretao xxxxxxxxxxxxxx koji je upravljao s putničkim automobilom „Kombi“ vlasništvo xxxxxxxxxxxxxx iz Miljevca, općina Slunj xxxxxxxxxxxxxxxxx. Prilikom dolaska u Primišlje vozilo od xxxxxxxxxxxx je zaustavljeno po uniformisanim osobama, koje su me odmah izvukle iz vozila, počele me tući i prislonili su me na zid zgrade od Mjesnog ureda Primišlje.

Čitavo vrijeme sam bio licem okrenut prema zidu, s rukama podignutim u vis i raširenih nogu, a stalno su me držali na nišanu dvojica uniformiranih osoba koji su imali šarenu uniformu sa dugim naoružanjem. Ta dvojica su nas držala na nišanu s dugim oružjem, a između njih sam prepoznao Grubor Gojka, sina Dušana i majke Dušanke iz Slunja.

Pretres je vršila jedna ženska osoba zvana „Fifi“ a mislim da se zove Ljilja dok joj prezime ja ne znam, koja me je cijelog pretresla u cilju pronalaska oružja.

Nakon kraćeg vremena odveli su me kod zgrade koja se nalazi nedaleko od zgrade pošte ili nekog skladišta i tu sam sjeo na stolicu i morao sam biti okrenut sa glavom prema zidu. U međuvremenu sam vidio Vučković Vladimira u uniformi SNB koji je imao naoružanje, a pošto se dobro poznajemo Vlado mi uopšte nije htio ni prići, niti mi je što govorio, niti  pomogao.

Također sam vidio teretni automobil (hladnjaču) vlasništvo trgovačkog poduzeća „Kordun“ Slunj, koje vozilo je oteto na Veljunu prije nekoliko dana.

Kod mene je prišao Rade Krnić zvani „Rađa“ koji je poštar u Slunju, koji se prepirao sa Bjelopetrovićem i Gruborom i rekao im da ja normalno sjednem i da se okrenem od zida jer da ja nisam ništa učinio. Također me je branio od Bjelopetrovića i Grubora Kukić Duško iz Primišlja koji je bio obučen u šarenu uniformu sa dugim i kratkim naoružanjem, a koji je vozač zaposlen u poduzeću „Autotransport“ Karlovac, kojega lično poznajem i čuo sam da je Kukić prilikom napuštanja Karlovca odvezao sa sobom teretni kamion marke „RABA“ s prikolicom. Dok sam ja sjedio na stolcu kod skladišta Bjelopetrović Nikola, Grubor Gojko i još nekoliko muškaraca koje ja ne poznam su otišli u prostoriju mjesne zajednicu u Primišlju na pregovore gdje se nalazi Štab TO Primišlje, da vide šta će sa menom učiniti.

Na prozoru prostorije mjesne zajednice ja sam vidio Čokeša Manu, bivšeg inspektora SUP-a Slunj i Karlovca kojega dobro poznajem i Mane je bio obučen u staroj policijskoj uniformi sa oznakama.

Nakon sat i po vremena koliko je trajalo vijećanje u mjesnoj zajednici u Primišlju izišao je Bjelopetrović Nikola, Grubor Gojko i još njih nekoliko koje ja ne poznam i rekli su meni da sam slobodan.

Tada me je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prevezao sa svojim vozilom iz Primišlja do Zečev Varoša do kuće xxxxxxxxxxxxxx gdje me je ostavio, pa se xxxxxxxxxxx vratio nazad za Primišlje, a ja sam pješice nastavio put prema Slunju.

Došao sam do patrole PS Slunj, te sam ispriča o što mi se dogodilo pa su me oni prebacili do PS Slunj gdje sam čitav slučaj prijavio.

xxxxxxxxxxxxxxxx je odmah iz Primišlja do Zečev Varoša odvezao xxxxxxxxxxxxxxxxxx sa navedenim kombijem, a ne znam što se dogodilo sa prometom kojega smo uzeli od trgovkinje xxxxxxxxxx.

U vezi navedenog za sada nemam što izjaviti.

 

Ovlaštena službena osoba:

Obajdin Mirko

 

 

 


 

 

 

06. 05. 92.     11.41            — OPĆA ABECEDNA EVIDENCIJA —      FORMAT ABCF100

Prezime i ime                     BJELOPETROVIĆ, NIKOLA

Ime oca                               MILAN

Rođen                                  19. 12. 1962., NEPOZNATO MJESTO

Općina/država                   SLUNJ

Spol i državlja                   MUŠKI,  S F R J

Zanimanje                          SKRETNIČAR

Prebivalište                        DONJE PRIMIŠLJE

Općina/država                   SLUNJ

Ulica i broj                         DONJE PRIMIŠLJE, 53

—————————————————————————————————————————————-

PF1                                      PF3  POVRATAK                                                           CLEAR PREKID

0 LIČNI OPIS      1 RANIJE ADRESE     2 KR. DJELA     3 VOZILO     4 ORUŽJE     5 LEGITIMIRANJE

6 ISPRAVKE       7 NADZOR                  8 ROS/J               9 POTRAGE  A PREK   B KAZNE   C STRANCI

UPIŠI OZNAKU PODATAKA KOJE ŽELIŠ ISPISATI = = >

Osoba se vodi u : KRIM, LEG,

06.05.92.   11.41.                      – SPISAK KRIVIČNIH DJELA  —                                      FORMAT  KD-2

BJELOPETROVIĆ                                           NIKOLA                             19.12.196. MILAN

001  PS  SLUNJ                                               00067/78  130.1   KRAĐA

002  PS  SLUNJ                                               00179/86  132.1   RAZBOJNIŠTVO

003  PS  SLUNJ                                               00027/87  126.1  ŠUMSKA KRAĐA

—————————————————————————————————————————————-

PF3   POVRATAK             PF5/PF7   NAZAD     PF6/PF8   NAPRED         CLEAR PREKID

UPIŠI REDNI BROJ KR. DJELA KOJE ŽELIŠ ISPISATI = = >

K R A J    L I S T E  K R I V I Č N I H    D J E L A

 

 

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-332/92

 

Karlovac, 25. svibnja 1992. godine

ZC/JK

VOJNI SUD

 

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog  ZKP-a (NN 53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivinom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91) i /25/2), podižem

O P T U Ž N I C U

 

protiv

I okr.  NIKOLE BJELOPETROVIĆ, sin Milana

rođ. 19.12.1962.god. u Slunj, gdje i prebiva, Donje Primišlje br. 53, skretničar , Srbin,
držav. RH,

II okr. DUŠKA KUKIĆ, sin Đure, rođ. 21.6.1954. u

Slunju, gdje i prebiva, Nikole Kukića br. 71,

vozač, Srbin, držav. RH

 

da su:

 

tokom rujna 1991. godine u Slunju, u namjeri da oružjem stvaraju nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, a u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i drugih nelegalnih oružanih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajine“, dobrovoljno pristupili u redove nelegalne neprijateljske formacije tzv. „TO SAO Krajina“ u mjestu Primišlje, SO Slunj, zadužili naoružanje, te sudjelovali u napadu na mjesto Slunj koji je i okupiran, zbog čega nije pod kontrolom legalnih snaga Republike Hrvatske, a zatim su protupravno lišavali slobode građane Hrvatske nacionalnosti koji su odvoženi u zatvore,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Stoga

P r e d l a ž e m

 

 1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu pozove I okr. Bjelopetrović Nikola i II okr. Kukić Duško, te da se provede dokaz saslušanjem xxxxxxxxxxxx kao svjedoka
 3. da se na raspravi izvrši uvid u dopis Policijske stanice Slunj (4),

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska stanica Slunj podnijela je prijavu protiv Bjelopetrović Nikole  i protiv Kukić Duška radi krivičnog djela iz članka 236 f stavak 1 KZ RH pobliže opisanog u izreci optužnice.

xxxxxxxxxxxxxxxx je izjavio da je u 9. mj. 1991. g. išao sa putničkim automobilom vlasništvo poduzeća „Agroproizvod“ Slunj iz Slunja prema Primišlju zajedno sa radnicima poduzeća „Agroproizvod“ Slunj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dok su sjedili na kavi u kući xxxxxxxxxxxxxxxx, u kuću su upali i okrivljeni Bjelopetrović Nikola koji je bio obučen u maskirnu uniformu, zajedno sa još nekim nepoznatim ljudima. Svi su bili naoružani sa dugim i kratkim naoružanjem, te je I okr. Bjelopetroić Nikola prijetio da će pucati i tražio da mu se predaju ključevi od kola. Kada su im predali ključeve od kola otišao je sa vozilom u nepoznatom pravcu, a oni su drugim vozilom otišli u Primišlje gdje su također bili zaustavljeni po uniformiranim osobama koje su ih izvukle iz vozila i odveli do zgrade Mjesnog ureda Primišlje. U toj zgradi je bio I okr. i II okrivljenik Kukić Duško koji su im prijetili da će ih ubiti, i uopće su bili vrlo grubi lišavajući ih na protupravan način slobode.

S obzirom da su I okr. Bjelopetrović Nikola i Ii okr. Kukić Duško pristupili neprijateljskim nelegalnim formacijama, naoružali se dugim i kratkim naoružanjem, te vršili protupravno lišavanje slobode građana Hrvatske nacionalnosti, a upravo u vrijeme kada se izvodio napad na područje Slunja koji je nakon toga i okupiran, može se zaključiti  da je njihova namjera bila da sudjeluju u oružanoj pobuni u cilju nasilnog rušenja državnog ustrojstva Republike Hrvatske, radi odcjepljenja dijelova njenog teritorija i stvaranja tzv. „SAO Krajine“. Oružanim akcijama koje us okrivljenici sprovodili područje na kojem se nalaze nije dostupno legalnim organima Republike Hrvatske, zbog čega smatram da su zastupljeni u ponašanju okrivljenika svi bitni elementi krivičnog djela iz članka 225 f stavak 1 KZ RH, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovan.

S obzirom da okrivljenici nisu dostupni legalnim organima Republike Hrvatske predlažemo da se temeljem članka 191 stavak 2 ZKP-a (NN 53/91) nad imenovanim odredi pritvor, a zbog osobito važnih razloga iz članka 300 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), predlažem suđenje u odsutnosti.

ZAMJENIK VOJNOG UTŽITELJA

Zdravko Car

 

 


 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K   75/92-2

Kv-56/92-2

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Nine Bubaš kao predsjednice vijeća, Zvonimira Matana i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv I okr. BJELOPETROVIĆ NIKOLE i dr.  zbog kriv. djela iz čl. 236.f st. 1 KZRH, postupajući po prijedlogu VT Karlovac, broj Kt 332/92, u sjednici vijeća održanoj dana  3. lipnja 1992.

 

 

r i j e š i o   j e:

Temeljem čl. 300. st. 1. i 4. preuzetog ZKP (NN 53/91) kriv. postupak protiv I okr. Bjelopetrović Nikole i II okr. Kukić Duška provest će se u odsutnosti okrivljenika.

 

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod br. Kt 332/92 podiglo je optužnicu protiv okrivljenika zbog kriv. djela iz čl. 236.f. st. 1. KZRH koje djelo je pobliže opisano u izreci optužnice.

Tužiteljstvo predlaže da se postupak protiv optuženika provede u njihovoj odsutnosti.

Prijedlog je osnovan.

Oba optuženika borave na dijelu teritorija RH koji je pod okupacijom ilegalnih oružanih formacija pa nisu dostupni legalnim državnim organima.

Kako bi se zaštitili legalni interesi RH potrebno je krivični postupak što prije provesti pa je dakle prijedlog VT osnovan i zato ga je valjalo uvažiti te riješiti kao u izreci.

 

Karlovac, 3. lipnja 1992.

 

Predsjednik vijeća:
Nina Bubaš

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 3 dana od primitka otpravka rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 2 istovjetna prim. ili usmeno na sud. zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K   75/92-3

Kv-56/92-1

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Nine Bubaš kao predsjednice vijeća, Zvonimira Matana i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv I okr. BJELOPETROVIĆ NIKOLE i dr. , zbog kriv. djela iz čl. 236.f st. 1 KZRH, postupajući po prijedlogu VT Karlovac, broj Kt 332/92, u sjednici vijeća održanoj dana  3. lipnja 1992.

 

r i j e š i o   j e:

Temeljem čl. 191. st. 2. toč. 1.  preuzetog ZKP (NN 53/91) protiv

 

I  OKR. NIKOLE BJELOPETROVIĆ, sina Milana r. 19. 12. 1962. u Slunju, gdje i

prebiva, D. Primišlje 53, Srbina, radnika,

 

II  Okr.  DUŠKA KUKIĆ, sina Đure, r. 21. 6. 1954. g. u slunju, gdje i boravi ul.

Nikole Kukića 71, srbina, vozača

 

 

ODREĐUJE SE PRITVOR

 

 

Nakon uhićenja imenovane treba sprovesti u Okružni zatvor Karlovac

 

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnice protiv Bjelopetrović Nikole i Kukić Duška kojim im stavlja na teret kriv. djelo iz čl. 236.f. st. 1. KZRH koje je pobliže opisano u izreci optužnice.

Iz podataka u spisu proizlazi da obojica prebivaju na teritoriju koji nije pod kontrolom državnih organa već pod kontrolom nelegalnih oružanih formacija, pa su nedostupni sudu.

U takvoj situaciji proizlazi da se obojica nalaze u bijegu.

Iz te činjenice proizlazi da je ostvaren razlog o određivanju pritvora koji je naveden u citiranom zakonskom propisu, pa je valjalo protiv oba okrivljenika odrediti pritvor i riješiti kao u izreci.

 

Karlovac, 3. lipnja 1992.

 

Predsjednik vijeća:

Nina Bubaš

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 3 dana od primitka pismenog otpravka rješenja.

Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 2 istovjetna primjerka ili usmeno na sud. zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

DNA

 

 1. Vt Karlovac na br. Kt 332/92
 2. Nikola Bjelopetrović
  Duško Kukić, obojici nakon uhićenja
 3. Branitelju
 4. Uprava Okružnog zatvora Klc.
 5. Predsjedništvo ovog suda

 

N

 

 1. Rješenje nepravomoćno
 2. Vidi upisnik Kv

 

Klc. 3. 6. 1992.

 

Sudac:

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K   75/92-4

N A R E D B A

 

 

I  Temeljem čl. 551. st. 1. i 2. preuzetog ZKP (NN 53/91) u kriv. predmetu protiv I okr. Bjelopetrović Nikole i dr. zbog kriv. djela iz čl. 236.f. st. 1. KZRH određuje se raspisivanje potjernice.

 

II  Potjernicu treba raspisati za

 

I okr. BJELOPETROVIĆ NIKOLOM, sinom Milana r. 19. 12. 1962.

u slunju gdje i boravi, D. Primišlje 53, Srbina,

Skretničara,

 

II okr. KUKIĆ DUŠKA, sina Đure, ro. 21. 6. 1954. g. u Slunju, gdje boravi, ul. Nikole Kukića 71, Srbina vozača

 

III Potjernicu valja raspisati jer je protiv obojice okrivljenika određen pritvor.

 

IV Potjernicu će raspisati 70. bataljun vojne policije Karlovac.

 

V Nakon uhićenja imenovane treba sprovesti u Okružni zatvor Karlovac.

 

Karlovac, 3. lipnja 1992.

Predsjednik vijeća:

Zvonimir Matan

 

DNA

 

 1. 70. bataljun VP Karlovac 2x

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odsjek za analitiku i A O P

Broj: 511-05-01/4-4 3390/92.

Karlovac, 28. V 1992.

 

 

 

VOJNO TUŽITELJSTVO

 

K A R L O V A C

 

V e z a: Vaš broj KZ-332/92.

U vezi vašeg dopisa broj gornji izvještavamo vas, da je  BJELOPETROVIĆ NIKOLA sin-kći Milana rođen 19. XII 1962. Slunju Općina Slunj Republika Hrvatska osuđivan i to:

 

– Osuđivan zbog razbojstva na zatvorsku kaznu u trajanju od 5 godina. Presuda izrečena po Okružnom sudu Karlovac.

– Prijava podnesena za šumsku krađu.

– Bio je prijavljivan za krivična djela kao maloljetnik.

 

UO pojedinostima evidentiranim u kaznenoj evidenciji ne možemo vam dostaviti podatke jer je evidencija u Slunju, koja je momentalno priključena tzv. SAO Krajini.)

 

ŠEF ODSJEKA

IVAN GOJAK

 


 

 

Broj: K-75/92-8

 

ZAPISNIK

 

od 25. lipnja 1992.

O glavnoj raspravi kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet:

Zvonimir Matan Tužilac: Vojni Karlovac

(predsjednik vijeća-sudac)

Nina Bubaš Okrivljeni Bjelopetrović Nikola i dr.

Mladen Kosijer Zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st..1 KZRH

(članovi vijeća)

 

Ivana Kodrić Broj Vojnog tužilaštva     KT 332/92

(zapisničar)

 

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u 10,00 sati objavljuje predmet glavne rasprave.

Utvrđuje se da su pristupili:

1. zVojni Tužilac  Car Zdravko

2. Oštećeni  __________________________________________________________

3. Okrivljeni:  branitelj Jadranka Dizdarević, odvjetnik iz Karlovca

 

Svjedoci:  ________xxxxxxxxxxxxxxxx   osobno____________________________________

 

 

Konstatira se da je već rješenjem ovog suda od 3. 6. 1992. riješeno da će se postupak provesti u odsutnosti optuženika.

pred. vijeća otvara gl. raspravu, predmet rasprave, objavljuje sastav vijeća na koji strane nemaju primjedbi.

Prisutni svjedok upozoren u smislu 325. st. 1. ZKP upućen van sudnice.

KT čita optužnicu.

Potom se utvrđuje identitet optuženika.

I opt. NIKOLA BJELOPETROVIĆ ostali podaci kao na listu 3

II opt. DUŠKO KUKIĆ, ostali podaci na listu br. 5 spisa.

DOKAZNI POSTUPAK

Svjedok: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sada privremeno

xxxxxxxxxxxxxxxxx, nesrodan i nezavađen upozoren propisno

iskazuje:

– 2 –

 

Bio sam zaposlen u „Agroproizvod“ Slunj i jednog dana sam sa dvije službenice i sa vozilom poduzeća jer sam vozač bio otišao u mjesto Primišlje zbog utrška, već je bilo poznato da se tamo stanovništvo bunilo ali smo mi imali garancije da nam se neće ništa dogoditi. To je bilo u 9. mj. 1991. g. Kada smo došli do trgovine tamošnja trgovac xxxxxxxxxxxxxxx me je dočekala riječima, otkud ste došli baš danas zar ne vidiš koliko je tu vojske, a doista tu gdje je trgovina i sve drugo bilo je okupljeno 100 do 120 ljudi koji su svi bili naoružani raznim oružjem, neki u SMB a neki u maskirnim uniformama, a bilo je i naoružanih civila.

Mi smo nakon toga otišli do kuće xxxxxxxxxxxx jer je ona rekla da je novac kod kuće, tamo su ove službenice preuzele novac, pili smo zajednički kavu kada je u kuću upao Nikola Bjelopetrović koji je bio u maskirnoj uniformi sa oznakom milicija SAO Krajina, a u rukama je imao neki PM ne znam koji je uperio u mene i pitao me gdje su ključevi od automobila, rekao je da ne moj ništa pokušavati jer da sam okružen, naravno nisam ništa niti pokušao dok sam mu predao ključeve, a on je izašao, upalio kola i otišao. Tada je nas troje povezao natrag prema Slunju suprug xxxxxxxxxx no kada smo došli među ono mnoštvo naoružanih ljudi oni su nas zaustavili te su najprije mene zgrabili i izvukli iz kola te pritjerali do nekog zida i tamo me počeli maltretirati. Ove dvije žene su se udaljile nekuda, xxxxxxxxxxxx je izašao sam iz svojih kola. Kod izvlačenja iz automobila su mi vikali ustašo tebe tražimo. Dok je to maltretiranje bilo u toku naišao je Duško Kukić II opt. kojeg sam od ranije poznavao jer je on bio također vozač u Autotransport Karlovac, i on je bio u maskirnoj uniformi i naoružan ne sjećam se točno s kakvim oružjem i uzeo je mene u zaštitu izderavši se na prisutne da prestanu s tučom dodavši da ako bi netko nastavio da će s njim imati posla.

Kukić me malo povezao u stranu pa je nastalo nekakvo njihovo vijećanje pri čemu sam uopćio da je glavni među njima bio Mane Čokeša, uglavnom rečeno mi je da neće izdržati pa su me xxxxxxxxxxxx i Kukić xxxxxxxxx autom odvezli prema Slunju ima 2 km prije Slunja i tu su me ispustili rekavši da tu završava njihova granica. Automobil koji mi je uzeo Bjelopetrović vidio sam u blizini trgovine gdje smo se zaustavili i već su mu bile skinute tablice. Nikada auto nije vraćen, a ne znam gdje je završio.

Kada me pitate da li mi je poznato gdje su optuženi učestvovali u nekim akcijama borbenim, odgovaram, da je osobno nisam vidio. Međutim uvjeren sam da su i opt. kao i svi drugi u borbenim učestvovali, jer što bi drugo radili. Od ljudi koji su prije pada Slunja bili na frontu čuo sam da su putem daleko mnoge jedinice na suprotnoj strani prepoznali no moram reći da mi nitko nije rekao da su vidjeli upravo optuženike.

Nisam vidio da bi netko od optuženih građane lišavao slobode, osim naravno jer sam ja bio na kratko lišen te slobode. Nisam, točnije, Kukić Duško na svojoj uniformi nije imao posebne oznake.

Na pitanje branitelja izjavljuje:

Prilikom izvlačenja iza automobila, kako sam ranije opisao, a zatim nastavljenog maltretiranja tu je bio prisutan Nikola Bjelopetrović te me je i on lično uz ostale maltretirao te što me je udarao. Dok se već to događalo Kukić Duško tu uopće nije bio kada je naišao i kada me prepoznao onda je on

– 4 –

 

 

k r i v i       s u   :

 

što su:

 

tokom rujna 1991. g. u Slunju u namjeri da oružjem stvaraju nesigurnost života i imovine građana RH, a u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva RH i njenih legalnih izabranih organa vlasti, u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i drugih nelegalnih oružanih formacija upravljenih na odcjepljenje teritorija LRH i stvaranja tzv. ASO Krajina, dobrovoljno pristupili nelegalnim srbočetničkim formacijama na području Primišlja, zadužili naoružanjem te sudjelovali u akcijama protiv legalnih snaga RH radi njihova sprečavanja ulaska u to područje, a I opt. Bjelopetrović nikola je protupravno lišavao slobode mještane hrvatske nacionalnosti koje je otm prilikom i fizički maltretirao, pa tako protupravno lišio slobode xxxxxxxxxxxxxx,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva ili sigurnosti RH,

čime su počinili kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno u čl. 236.f. st.1. KZRH,

pa se istom zakonskom propisu

OSUĐUJU

 

I opt. NIKOLA BJELOPETROVIĆ na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, a

 

II opt. DUŠKO KUKIĆ na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

 

Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

 

Dovršeno.

 

Predsjednik vijeća:

 

Zapisničar:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K   75/92-10

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća te Nine Bubaš i Mladena Kosijera kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u kriv. predmetu I opt. BJELOPETROVIĆ NIKOLE i dr. zbog kriv. djela iz čla. 236.f. st. 1. KZRH, nakon provedene glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice Vojnog tužiteljstva Karlovac br. Kt 332/92 dovršena dana 25. lipnja 1992., u prisutnosti obojice optuženik

 

p r e s u d i o      j e  :

 

I opt. NIKOLA BJELOPETROVIĆ, sin Milana rodj. 19. 12. 1962. u Slunju, sa

prebivalištem D. Primišlje 53, radnik, Srbina,

drž. RH

 

II  opt.  DUŠKA KUKIĆ, sin Đure, rođ. 21. 6. 1954. g. u Slunju, gdje  mu je stalno

boravište,  ul. Nikole Kukića 71, radnik, Srbin,

dr. RH

 

 

što su:

 

tokom rujna 1991. g. u Slunju u namjeri da oružjem stvaraju nesigurnost života i  imovine građana Republike Hrvatske a u cilju nasilnog obaranja državnog ustrojstva RH i njenih legalno izabranih organa vlasti, u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i drugih nelgalnih oružanih formacija upravljenih na odcjepljenje teritorija Republike Hrvatske i stvaranju tzv. „SAO Krajina“ dobrovoljno pristupili na legalnim srbo-četničkim formacijama na području Primišlja, zadužili naoružanje te sudjelovali u akcijama protiv legalnih snaga RH radi njihova sprečavanja ulaska u to područje, a I opt. Bjelopetrović Nikola je protupravno lišavao slobode mještane Hrvatske nacionalnosti koje je tom prilikom i fizički maltretirao, pa je tako protupravno lišio slobode xxxxxxxxxxxxxx,

Dakle, sudjelovali  u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

čime su počinili kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno u čl. 236.f. st.1. KZRH, pa se po istom zakonskom propisu

OSUĐUJU

 

I opt. NIKOLA BJELOPETROVIĆ na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, a

 

II opt. DUŠKO KUKIĆ na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je optužnicu protiv obojice optuženika stavljajući ima na teret krivično djelo oružane pobune, a kako optuženici borave na dijelu teritorija Hrvatske koji nije pod kontrolom legalnim državnih organa, u samoj optužnici je predloženo da se krivični postupak provede u njihovoj odsutnosti.

Taj prijedlog sud je usvojio smatrajući da postoje razni razlozi za takav postupak obzirom da se radi o optuženicima koji u dogledno vrijeme neće biti dostupni državnim organima i jer se radi o specifičkom kriv. djelu.

Kako je zbog navedenog razloga postupak vođen u odsutnosti optuženika to oni nisu dali svoje obrane.

Međutim sud je proveo dokazni postupak u kojem je saslušan svjedok xxxxxxxxxxxxxx, a izvršen je i uvid u izvod iz KE za I opt. Bjelopetrović Nikolu i II opt. Duška Kukića.

Saslušan je svjedok xxxxxxxxxxx je bitno iskazao da je u 9 mj. 1991. g. došao u mjesto Primišlje sa dvije službenice računovodstva a svi iz poduzeća „Agroproizvod“ iz Slunja, u mjesnoj prodavaonici preuzeli utržak, pa su prilikom dolaska u  Primišlje zatekli barem 100 do 120 naoružanih ljudi od kojih su nki bili u civilu, neku u SMB uniformama a neki u maskirnim uniformama, pa kada je otišao do kuće poslovođe prodavaonice tamo je došao I opt. Bjelopetrović sa PM, tražio od njega ključeve od automobila kojem je on prodao i Bjelopetrović je taj automobil odvezao.

Kako su ostali bez vozila suprug šefice prodavaonice je njega i službenice svojim automobilom povezao i kada su došli gdje je bila masa naoružanih ljudi tu su zaustavili taj automobil izvukli su svjedoka iz istog a među onima koji su to učinili bio je i optuženi Bjelopetrović, odgurali ga do nekog zida te ga maltretirali, među ostalim i tako da su ga tukli a to je činio i Bjelopetrović.  To je potrajalo sve dok nije naišao II opt. Kukić Duško koji ga je prepoznao te uzeo u zaštitu zatraživši da prestanu prisutni da ga tuku i kad je to prestalo odvezli su ga prema Slunju. Nije osobno vidio da bi upravo optuženici učestvovali u oružanim akcijama, no smatra da su to činili uz obrazloženje, a što bi drugo radili.

Iz KE proizlazi da I opt. Bjelopetrović osuđivan zbog razbojstva dok II optuž. Kukić Dušan nikada nije kažnjavan.

Na osnovu ovako provedenih dokaza i njihove ocjene sud je utvrdio da su optuženici izvršili djelo koje im se djelomično izmijenjenom optužnicom stavlja na teret.

Naime, iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxx isto je dan na uvjerljiv načina tako da mu je sud u potpunosti poklonio vjerodu a na osnovu tog iskaza je utvrđeno da su optuženici u Primišlju upravo po svjedoku zatečeni među masom naoružanih ljudi u uniformama i sa drugim naoružanjem, a kako u to vrijeme još nije bila provedena nikakva mobilizacija makar i od nelegalnih vlasti očigledno je da su optuženici u te nelegalne oružane formacije stupili potpuno dobrovoljno. Također je utvrđeno, jer je to opće poznata stvar, da su se takve formacije suprotstavljale gdje su god mogle legalnim organima vlasti RH, a sa ciljem da se izazove što veća nesigurnost da se obori državno ustrojstvo RH, da se pojedini dijelovi teritorije odcijepe od RH. Utvrđeno je nadalje da je I opt. Bjelopetrović osobno građane Hrvatske nacionalnosti lišavao slobode jer je to učinio praktički i sa saslušanim svjedokom, kojeg je II opt. onda i oslobodio.

Iz navedenog utvrđenja proizlazi da su optuženici takovim ponašanjem ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune time, da su postupajući sa namjerom kako je naprijed navedeno ostvarili subjektivne elemente navedenog kriv. djela, a onim postupcima kojima su nastojali ostvariti cilj za koji su se zalagali ostvarili su objektivne elemente tog kriv. djela.

Zato sud obojicu optuženika proglasio krivim i izrekao kazne pri čemu je kazne različito odredio svakom optuženiku. Kod I opt. Bjelopetrović Nikole uzeto je u obzir kao naročito otegotno to što je ranije osuđivan i to za teško te nečasno kriv. djelo, kao i činjenica da je on osobno u konkretnom slučaju oduzimao društvenu imovinu radi ostvarenja kriv. djela za kojima je išao i osobno lišavao ljude slobode. Stoga je kazna koja je odmjerena njemu znatno veća od kazne odmjerene II opt. Kukić Dušanu te sud smatra da su se upravo takovom sankcijom u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja a posebno svrha individualne prevencije.

Iako je i II opt. nesumnjivo izvršio istovjetno kriv. djelo ipak u toj konkretnoj situaciji je pomogao svjedoku xxxxxxxxxxxxxxxx kojeg je doduše poznavao kao kolegu po profesiji unatoč činjenici što je velik broj ljudi očigledno bio neprijateljski raspoložen prema svjedoku i spreman da ga maltretira kada je već lišen slobode po I opt., a moglo bi se u takvoj situaciji svjedoku dogoditi i ono najgore, da ga masa jednostavno usmrti. Tu okolnost kao i raniju neosuđivanost sud je upravo uzeo u obzir kod izricanja sankcije pa je ovom optuženiku izrekao kaznu kao u izreci također smatrajući da će se i sa takovom sankcijom u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja.

Na kraju valja konstatirati da je sud riješio da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava obzirom da je postupak proveden u odsutnosti optuženika i svaka odluka koja bi išla na naplatu troškova bila bi, barem za sada, neizvršiva.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao u izreci presude.

 

Karlovac, 25. lipnja 1992.

 

Zapisničar:                                                                              Predsjednik vijeća.

 

Ivana Kodrić                                                                           Zvonimir Matan

 

PRAVNA POUKA

 

protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 8 dana od primitka otpravka ove presude. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 3 istovj. primjerka, ili usmeno na sud. zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

DNA

 

 1. VT Klc. na br. kt 332/92
 2. Jadranka Dizdarević, ovj. iz Klc.
 3. Bjelopetrović Nikola i
  Kukić Duško, putem oglasne ploče suda

 

 

N

 

 1. Presuda osuđujuća nepravomoćna
 2. Vidi upisnik K
 3. Spi u kal. 15 dana

 

Kl.c 17.7.1992.

 

Sudac:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD KARLOVAC

 

 

N A R E D B A

 

 

Općinski sud u Karlovcu u krivičnom predmetu protiv osuđenog Kukić Dušana radi krivičnog djela protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 236. st. 1. KZRH

 

n a r e d i o    j e

 

I  Temeljem članka 97 Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela privredne prijestupe i prekršaje, o d r e đ u j e    s e     i z d a v a n j e     t j e r a l i c e    za osuđenim KUKIĆ DUŠANOM sin Đure rođen 21. 6. 1954. godine u Slunju gdje mu je i zadnje poznato boravište ul. Nikole Kukića br. 71 sada nepoznatog boravišta.

II  Nalaže se Policijskoj upravi u Karlovcu da osuđenog Kukić Dušana pronađe, uhiti ga i privede ga u Općinski sud u Karlovcu ili u Okružni zatvor u Karlovcu, odnosno u Kazneno popravnu ustanovu mjesta gdje se uhiti ukoliko je bliže nego u Karlovac, jer mu sud u sadašnjim okolnostima ne može uručiti poziv za nastup na izvršenje kazne zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine na koju je osuđen presudom Vojnog suda u Karlovcu od 25. lipnja 1992. godine broj: -75/92-10, a postala je pravomoćna 1. 8. 1992. god.

Kada osuđeni bude pronađen i uhićen, molimo obavijestiti ovaj sud pozivom na gornji broj, kako bi ga sud mogao uputiti na izdržavanje kazne

U Karlovcu dne  26. kolovoza 1992.

 

 

Predsjednik suda:

Vladimir Brkić (?)

 

dostavljeno:

 

 1. Policijskoj upravi Karlovac (dva primjerka)
 2. Na spis Vojnog suda u Karlovcu K-75/92
 3. Spis – o v d j e –

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD KARLOVAC

 

N A R E D B A

 

Općinski sud u Karlovcu u krivičnom predmetu protiv osuđenog BJELOPETROVIĆ NIKOLE  radi krivičnog djela protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 236. st. 1. KZRH

 

n a r e d i o    j e

 

I  Temeljem članka 97 Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela privredne prijestupe i prekršaje,  o d r e đ u j e    s e     i z d a v a n j e     t j e r a l i c e    za osuđenog BJELOPETROVIĆ NIKOLU sin Milana rođen 19. 12. 1962. godine u Slunju sa zadnjim poznatim boravišem u Donjem Primišlju br. 53 Općina Slunj, sada nepoznatog boravišta.

II  Nalaže se Policijskoj upravi u Karlovcu da osuđenog Bjelopetrović Nikolu pronađe, te ga uhiti i privede u ovaj sud ili u Okružni zatvor u Karlovcu, odnosno u kazneno-popravnu ustanovu gdje bude uhićen ukoliko je bliže nego u Karlovac, jer mu sud ne može uručiti poziv za nastup na izvršenje kazne zatvora u trajanju od 8 (osam) godina na koju je osuđen presudom Vojnog suda u Karlovcu od 25. lipnja 1992. godine broj: -75/92-10, a postala je pravomoćna 1. 8. 1992. god.

Kada osuđeni bude uhićen, molimo obavijestiti ovaj sud pozivom na broj gornji, kako bi ga se moglo prepratiti na izdržavanje kazne. Trošak privođenja snosit će osuđeni.

U Karlovcu dne  26. kolovoza 1992.

 

 

Predsjednik suda:

Vladimir Brkić (?)

 

dostavljeno:

 

  1. Policijskoj upravi Karlovac (dva primjerka)
  2. Na spis Vojnog suda u Karlovcu K-75/92
  3. Okružni zatvor u Karlovcu
  4. Spis – o v d j e –

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD KARLOVAC                                                                       Broj: Su Ik-86/92-3

 

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

 

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996. g.

 

r i j e š i o    j e

 

I.  O b u s t a v l j a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku KUKIĆ DUŠANU

 

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Kukić Dušana, koja je izdana kod ovoga suda 26. 8. 1992. g. , pod brojem SuIk-86/92-2.

 

Obrazloženje

 

Osuđenik Kukić Dušan, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 –f (235) st. 1, u svezi čl. 236 –o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 4 (četiri) godine.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 235-f (235) st. 1 u svezi čl. 236-o (244) st. 1 KZ RH.

Dana 26. 8. 1992. g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem SuIk-86/92-2 protiv okr. Kukić Dušana, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu, ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog. žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

 

U Karlovcu, 19. studeni 1996. g.

 

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

DOSTAVITI

 1. okr. Kukić Dušan, putem oglasne ploče suda
 2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-332/92
 3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-75/92
 4. PU Karlovačka, po pravomoćnosti
 5. u izvršni spis

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD KARLOVAC                                                                       Broj: Su Ik-87/92-3

 

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996. g.

 

r i j e š i o    j e

 

I.  O b u s t a v l j a se izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku BJELOPETROVIĆ NIKOLI.

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Bjelopetrović Nikole, koja je izdana kod ovoga suda 26. 8. 1992. g. , pod brojem SuIk-87/92-2.

 

Obrazloženje

Osuđenik Bjelopetrović NIkola, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 –f (235) st. 1, u svezi čl. 236 –o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 8 (osam) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 235-f (235) st. 1 u svezi čl. 236-o (244) st. 1 KZ RH.

Dana 26. 8. 1992. g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem SuIk-87/92-2 protiv okr. Kukić Dušana, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu, ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog. žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996. g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

 

DOSTAVITI

 1. okr. Bjelopetrović Nikola, putem oglasne ploče suda
 2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-332/92
 3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-75/92
 4. PU Karlovačka, po pravomoćnosti
 5. u izvršni spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -