- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slunj – KA 0011

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU KARLOVAC

PS SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-?14/1992.

Datum : 13.02.1992.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

 

KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 

1. KRNIĆ SIMO zvani‘ , otac Jovan , i majka _ _

rođene rođen dana 09.05.1939. u Primišljanskom Tržiću općina Slunj

Hrvatska, stanuje u Slunju , ulica Novo Naseljebroj 2, općina Slunj, narodnost Srbin,

zanimanje penzioner, porodične prilike oženjen, završio je srednju školu

vojsku služio da u Bileću, čin rezervnog mlađeg oficira, oficira ili vojnog službenika

Rezervni kapetan I klase.

 

 

Zbog krivičnog djela iz članka 236. KZ RH-a – oružana pobuna

 

 

 

Na način što je nakon prestanka radnog odnosa na osobni zahtjev u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske-Policijskoj stanici Slunj, na poslovima i radnim zadacima Načelnika tadašnjeg SUP-a Slunj, dobrovoljno pristupio neprijateljskim nelegalnim formacijama tzv. ”Teritorijalne obrane Slunj” u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Prijavljeni je bio zaposlen u bivšem SUP-a Slunj na radnom mjestu Načelnika. Pošto je došlo do političkih promjena prijavljeni je podesao molbu za raskid radnog odnosa i u šestom mjesecu 1990 godine otišao u miro vinu. Aktivno surađuje s časnicima V.P.7260 Slunj, naročito s Komadantom Zgonjanin Cvijom, oficirom bezbednosti Rasimom i drugima, pa često odilazi na vojni poligon.U sedmom mjesecu 1991 godine prijavljeni pristupa aktivno neprijateljskim formacijama tzv.”Teritorijalne obran” Slunj” i postaje član štaba TO Slunj i Veljun.Od sedmog mjeseca 1991. godine ne prebiva u Slunju, nego na Veljunu, vojnom poligonu , Primišlju i drugim mjestima. Omogućuje martićevoj policiji da vrše pregled vozila, putnika i da skidaju putnike iz autobusa, tuču, maltretiraju putnike i

privode u Vojnić gdje su neki bili zadržani duže vrijeme.

Dana ? 1991 godine Krnić Simo bespravno oduzima putnički automobil marke “Golf” vI. xxxxxxxxxxxx iz Slunja radnika PS Slunj, zatim xxxxxxxxxxx, njegovu suprugu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx i njegovu suprugu privodi u vojni poligon V.P.7260 Slunj i predaje teroristima. Kada se pronađu navedeni obavit će se informativni razgovor s njima i dostavit će se naknadno službene zabilješke.

Krnić Simo aktivno učestvuje u organiziranju napada. na Slunj za 16.11.1991 godine kada je napad i izveden. Nakon pada Slunja dana 18.11. 1991-godine u mjestu Ključu primjećen je putnički automobil vl.Krnić Sime”, zatim putnički automobil vl.Novaković Mile iz Slunja, pa se sumnja da je s Krnićem bio i Trbojević Mane i da su navedeni imali popis policajaca PS Slunj i pripadnika ZNG Slunj, te su navedeni pokazivali osobe koje je milicija iz- Ključa skinula iz autobusa i koje. osobe su odvedene,

u zarobljeništvo, Nova Gradiška, Manjača i druge zatvore gdje se još sada neke osobe nalaze.Sve će se provjeriti i utvrditi.

Sada nakon pada Slunja -prijavljeni se nalazi u mjestu Slunju ali nam nije poznato koju funkciju obavlja u TO Slunj.

Na osnovu napred opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Krnić Simo počinio krivično djelo iz čl.236.F. KZ RH oružana pobuna.

O svim naknadnim saznanjima dostaviti ćemo Vam poseban izvještaj.

Prednje Vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

P r i l o g: 1.

 

ZAPOVJEDNIK:

Ivan Panić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU KARLOVAC

PS SLUNJ

 

Broj : 511-05-41/1-158/1992.

Datum : 22.5.1992.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

 

KARLOVAC

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 

1. RADAKOVIĆ MIRKO zvani‘ , otac Stevan , i majka _ _

rođene rođen dana 01.03.1951. u Novoj Kršlji općina Slunj

Hrvatska, stanuje u Zagrebu-Trnje, ulica Avenija Marina Držića

broj bb , općina Trnje, narodnost Srbin, zanimanje potpukovnik JNA

porodične prilike oženjen, završio je Vojnu akademiju

 

 

Zbog krivičnog djela iz članka 119. st. 1. KZJ preuzetog – služenje u neprijateljskoj vojsci

 

 

 

 1. SIMO KRNIĆ sin Jovana rođen 09.05.1939. godine u Primišljanskom Tržiću SO Slunj, sa

stalnim prebivalištem u Slunju ul. Novo Naselje br. 2, kapetan I klase. Protiv Krnića smo podnijeli krivične prijave pod našim brojevima K-14/92 zbog kriv. djela iz čl. 236 F KZH-a i br. K-58/92 zbog kriv. djela iz čl. 136 i 236. F. KZH-a.

 1. LAZO PEKEČ sin Milutina rođen 23.04.1947. godine u Ruševici SO Slunj, sa stalnim

prebivalištem u Cetingradu bb, po zanimanju nastavnik, kapetan I klase, po nacionalnosti Srbin. Još u sedmom mjesecu napustio posao u Cetingradu i prešao u ”TO Ruševici” gdje se nalazio do pada Slunja i poslije došao na vojni poligon Zbijeg gdje se i sada nalazi.

 1. MILAN VIŠNJIĆ sin Ljubana rođen 10.11.1943. godine u Miljevcu SO Slunj, sa stalnim

prebivalištem u Gornjem Kremenu bb Slunj po zanimanju nastavnik, kapetan I klase po nacionalnosti Srbin. Prilog: Izjava Rakinić Gojka i Magdić Ivana

 1. RATKO RIBIĆ sin Nikole i majke Ljube rođen 25.03.1956. godine u Slunju gdje i stalno

prebiva ul. Ivana Trnskog br. 4 bio direktor Narodnog sveučilišta u Slunj, po činu kapetan I klase po nacionalnosti Srbin. Protiv Ribića smo podnijeli kriv. prijavu zbog kriv. djela iz čl. 236. F. KZ-a naš br. K-79/92.

 1. MILJENKO TEPAVAC sin Dušana rođen 04.08.1958. godine u Rakovici SO Slunj, sa

prebivalištem u Slunju ul. I Hrvatske Brigade bb po nacionalnosti Srbin, kapetan I klase. Prilog: (Izjava Rakinić Gojka)

 1. VEIN BOGDAN sin Ilije i majke Darinke rođene Kovačević rođen dana

20.01.1954.godine u Grabovcu SO Slunj, gdje i stalno prebiva kbr. bb, po nacionalnosti Srbin, kapetan I klase. Protiv Veina smo podnijeli kriv. prijave zbog kriv. djela iz čl. 236 F. KZH-a Naš br. K-68/92. Prilog: (Izjava Rakinić Gojka)

 1. Ilija Dunović sin Đure rođen 06.04.1947. godine u Gornjem Primišlju SO Slunj, sa

stalnim prebivalištem u mjestu Primišlju bb, po nacionalnosti Srbin, kapetan I klase. Podnijeli smo krivičnu prijavu iz čl. 236. F. KZH-a Prilog: (Izjava Gojka Rakinića).

 1. TOPIĆ ŽELJKO sin Milana rođen 28.06.1952. godine u Broćancu SO Slunj gdje i

prebiva, to jest u Slunju ul. Milašinčićeva br. 28, po zanimanju geometar, kapetan I klase. Podnijeta kriv. prijava iz čl. 236. F. KZH-a. Naš br. K-73/92. Prilog: (Izjava Gojka Rakinića od 07.05.1992. godine).

 

 

Prvo prijavljeni Radaković Mirko potpukovnik bivše JNA je Komandant III Kordunaške Brigade sa sjedištem na vojnom poligonu u Zbijegu, a glavni u štabu komande su Krnić Simo zamjenik Radakovića, Višnjić Milan i Lazo Pekeč, dok i ostali prijavljeni se nalaze na vojnom poligonu i pripadaju komandi bivše JNA. Prema izjavi Rakinić Gojka Krnić Simo i ostali su govorili vojnicima, rezervistima da niti slučajno živi nesmiju pasti u ruke pripadnika ZNG, policije i Ustaša, je oni muče zarobljenike, naživo im sječu djelove tijela i slično. Svi navedeni se nalaze na vojnom poligonu u Zbijegu, obučeni su u vojničku SMB uniformu, sa kratkim i dugim naoružanjem i svi imaju činove od kapetana do podpukovnika.

Iz napred navedenog postoji osnovana sumnja da su Radaković i ostali počinili kriv. djelo iz čl. 119. st. 1. KZJ preuzetog zakona – služenje u neprijateljskoj vojsci.

Prednje Vam se dostavlja na daljnje korištenje.

P r i l o g: Službena zabilješka s izjavom Rakinić Gojka od 07.05. i 20.05.1992. godine.

Službena zabilješka s izjavom xxxxxxxxxxx iz Slunja ul. xxxxxxxxxxx.

Službena zabilješka koju je sastavio Obajdin Mirko dana 22.05.1992. godine za xxxxxxxxxxxx.

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Mirko Obajdin


 

 

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-158/92

Datum: 07.05.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin Rakinić Gojko  , zanimanje automehaničar      ,

rođen 05.05.1936. godine boravište- prebivalište Slunj, ulica __Nikole Kukića_______,

broj  15, je dana 06.05. 1992. godine u Istražnom zatvoru u Karlovcu

dao ovlaštenoj osobi: PS Slunj

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

”Dana 25.04.1992. godine bio sam oko 16,00 sati pošao prema radnom mjestu mehaničarskoj radioni na vojnom poligonu u Slunju. Tom prilikom su me susreli u ”Ladi Nivi” radnici poligona Rade Polovina, Đuro Polovina, Nikola Milošević, Đuro Barać, te me pozvali da krenem s njima u lov na divlje svinje na poligon. To sam i učinio. Uzeo sam pušku snajperku i pištolj TT 7,62 te sjeo u auto sa dotičnima i krenuli. Došavši na poligon rasporedili smo se, ja sam krenuo suprotno od njih i počeo birati mjesto gdje bi svinje trebale naići. Kretao sam se prema jednom brdu i tom prilikom ispred mene su bili ljudi u šarenim uniformama, čim sam ih ugledao odmah sam čuo naređenje ”odloži oružje”. Isto sam i učinio tj. tu sam zarobljen od izviđača Hrvatske vojske, razoružan i odveden u Josipdol, a zatim sproveden u Istražni zatvor u Karlovac.

U vezi agresije na Slunj od strane tzv. ”JNA” i ”TO” dajem slijedeću izjavu:

Slunj je napadnut od JNA i TO kojom je komandovao general Praščević Dobrosav, a njegovi počinjeni bili su pukovnik Bulat i potpukovnik Radaković Mirko koji su bili i neposredni izvršioci napada. U napadu sa strane TO prema mom saznanju glavno komandujući bio je Dragić Egić, a njegovi pomoćnici bili su Krnić Simo, Pekeč Lazo i Višnjić Milan. U isto vrijeme na Slunj su napali tzv. ”Martićevci” iz Plaškog i Titove Korenice kojima je bila važnija pljačka nego bilo što drugo.

Dokaz za isto je i to što su prilikom pohoda na Slunj odmah povezli razna kola sa prikolicama počevši od zaprežnih pa sve do teretnih kamiona. Od imena i prezimena pljačkaša prema pričama spominju se samo neki Vučetić Vezmar, iako ih je bilo prema pričanju čak stotina-dvije čak samo iz Plaškog.

Prilikom napada na Slunj u Slunju su poginuli sa strane Hrvata Modrušan Dragan, Nine Štefanac, Joso Begović i ostalu dvojicu ne poznajem. Modrušan i Štefanac su navodno poginuli od gelera granata, to mi je lično rekla majka poginulog Modrušan Dragana. Begović Joso je po mome saznanju poginuo od puščanog zrna, ali mi nije poznato tko ga je ubio.

Rušenje grada i paljevine izazvali su artiljerijska zrna i avijacija, a pojedinosti vezano za to neznam jer sam od 08.11.1991.god. do 20.11.1991.god bio na liječničkom pregledu na VMA Beograd.

Novo Selo je naknadno popaljeno, navodno su ga popalili neki Ličani i Slusničani, ali im imena nisam mogao doznati. Jedino što sam čuo to da je neki Pašić Zdravko zv. ”Omer” iz Broćanca navodno ubio Kovačević Milana i njegovu suprugu Kovačević Anu zv. ”Macani”, a priča se da je isti Pašić Zdravko ubio i dr. Krušića. Isto sam čuo od vozača kamiona Petrović Borivoja.

Za ubojstvo u Furjanu prema pričanju Končar Milana – sanitarnog inspektora koji je iste sahranjivao to su radili neki pljačkaši iz Nove Kršlje i Kordunskog Ljeskovca, čija imena ne spominje pa tako ih ni ja neznam.

Dosadašnja vlast u Slunju nije reagirala na ovaj zločin.

Sadašnju vlast u Slunju koliko mi je poznato drže dvojica ljudi, a to su neki Bosnić Mile koji obavlja funkciju predsjednika, a funkciju predsjednika Izvršnog vijeća Milovan Matijević. Njihov rad je samoincijativan i za svoje postupke koliko je meni poznato neodgovaraju nikome.

Komadant svih jedinica JNA na terenu općine Slunj je pukovnik Bulat, a potpukovnik Radaković je komadant III Kordunaške brigade koja broji oko hiljadu vojnika – rezervista. Njih oko tristo je na poligonu, a ostali se nalaze na položajima prema Perjasici – Tržiću, te na pravcu Bogovolja – Cetingrad.

Od borbene tehnike na poligonu sam vidio tenkove T-84 oko osa komada, te neke haubice kojima neznam točno kaliber kojih ima oko šest komada. Dotična borbena tehnika koliko mi je poznato do polovice mjeseca svibnja stavlja se pod kontrolu UN a ostalo naoružanje (pješadijsko) stavlja se u neka skladišta pod kontrolu milicije i snaga UN. To se mora provesti do gore navedenog roka jer JNA i TO moraju se povući sa teritorija Republike Hrvatske, naime jedan dio TO preći će u miliciju do starosne dobi 37 godina, a ostatak ide u civil u nekakvu privredu.

Komandir milicije u Slunju je neki Škorić Ljuban, te Trbojević Mane, a milicionari su Cimeša Đuro, Jančić Miladin, Višnjić Darko, Mandić Milorad, Višnjić Dmitar, Topić Nenad, Kotur Milan, Kosijer Milan, Bošnjak Dragan, Bošnjak Duško, Tepavac Nenad (Garin), Duduković Milan, Karamarković Predrag, ostale pripadnike milicije poznam po viđenju, ali im imena i prezimena neznam. Po prilici ih ima 40 do 50 u Slunju, ali ih ima po tzv. ”punktovima”: Rakovica, Cetingrad, Drežnik, Primišlje i Lađevac. Na dotičnim punktovima neznam brojčano stanje, niti znam koji su zapovjednici, ali mislim da će se prelaskom TO u miliciju ovaj broj povećati za toliko koliko se približno broj vojnika u TO smanji (do 37 godina). Od naoružanja posjeduju uglavnom pješadijsko naoružanje tj. automatske puške, puškomitraljeze i pišolje.

Vojna policija koja je stacionirana na vojnom poligonu je pod komandom Peurača Mile – kapetan. Brojčano stanje je približno oko 30. Posjeduju pješačko naoružanje i pištolje, a od motornih vozila posjeduju Pinzgauera dva komada, te Fiat 1107 jedan komad. U sastavu jedinice poligona nalazi se tzv. pozadinska baza koja u svom sastavu ima tehničko obezbeđenje radiona za popravku motornih vozila.

Komandir intedanskog odjeljenja je kapetan Dragić kojemu ime neznam, jer je nadavno došao iz Bihaća, a komandir radione za popravak vozila je Branilović Dragan, komandir sanice za gorivo i mazivo je zastavnik Boca Tihomir.

Na poligonu se nalazi neki diverzantski vod, o tome vodu neznam skoro ništa jer se do njih lako ne dolazi, samo znam da nema više od 40 ljudi, a komandir im je neki potporučnik čije ime nikad nisam čuo. Pretpostavljam da imaju samo pješadijsko naoružanje.

Moram napomenuti da se na poligonu uz širi krug komande uz potpukovnika Radakovića nalaze i oficiri koji sačinjavaju komandu, a to su aktivni kapetan Marton Zlatko – pomoćnik komadanta za pozadinu III brigade, rezervni kapetan I klase Simo Krnić – pomoćnik komandanta za bezbednost, kapetan Pekeč Lazo i Višnjić Milan – članovi štaba. Jedan od njih je zadužen za moralno politička pitanja, ali nezna koji. Uz dotične tu se nalaze još neki oficiri od potporučnika do kapetana za koje neznam koje funkcije obavljaju, a to su Bogdan Vein – kapetan, Tepavac Miljenko – kapetan, Ribić Ratko – kapetan, Topić Željko – kapetan.

U vezi minskih polja na poligonu Slunj znam samo toliko da ih ima uz obalu rijeke Mrežnice na liniji Čubre – Čičin most, Čubre-Suvača, Čičin most-Tržić most. Mine se navodno nalaze i na južnim predjelima Božić Glavice, jer štite sjeverni dio kasarne, to mi je poznato jer nam je saopćeno da se smijemo tamo kretati.

Institucije koje rade u Slunju su: općina Slunj, a predsjednik je Mile Bosnić, njegovi pomoćnici su Željko Krmar i Mlađan Mile zv. ”Šilota” predsjednik Izvršnog vijeća je Milovan Matijević, radnici Gordana Ulemek, Branko Katić, Milan Končar, Đuka Trbojević, Rade Bjelobrk, Boško Kukuruzović.

Elektra: poslovođa Banda Mile zv. ”Škico”, Savić Ljubomir, ostale ne poznajem.

”Saobraćaj” Slunj: direktor Srećko Butko, zamjenik direktora Rade Mišković, vozači Majstorović Milan, Polovina Đuro, Blanuša Nikola – navedeni voze autobus na relaciji Slunj – Beograd, mehaničar Karamarković Milorad, ostale ne poznam.

Dom zdravlja: direktor Ljuština (ime mi nije poznato, ali znam da je iz Beograda i da je zet od Dragojevića), Sjerić Milja – glavna sestra, te Grubor Duška, ostale neznam.

Pekara: Lovre Flanjak i Bunčić Mišo, ostale nepoznam.

Pripadnici TO koji su bili obučeni i naoružani su slijedeći: Božić Đorđe, Trbojević Mile, Vujčić Milan, Slavović Mario, Krnić Dado, Katić Mile – ”Bocun”, Dragan Brdar, Lacković Milan, Dane Grković, Višnjić Nikola, Orlović Draga, Banda Mile, Dević Simo, Savić Ljubomir, Krnjeta Rade, Dereta Pero, Mirčić Pero, Vukojević Milan, Miljušević Mile, Grubor Gojko, Kotur Nedeljko, Kotur Zoran, Tepavac Nikola, Zinaić Miroslav, Jančić Sreto, Milošević Nenad, Pašić Lepko, Pašić Zdravko, Pjevac Gojko, Pjevac Čedo, Kvočka Vajo, Belković Siniša, Čokeša Branko, Vučković Vlado, Kukić Miloš, Barać Đuro, Krnjeta Mile, Perić Mićo, Perić Vlado, Pekeč Mile – matičar Ćosić Bogdan, Krmar Mirko, Orlić Nikola, Vukojević Dragoljub, Sudar Predrag ”Peco”, Čačić (Braco), Ralić Mile ”Meho”, Alinčić Đuka, Alinčić Mile, Vojnović Željko, Duduković Ilija, Majstorović Milan, Polovina Đuro, Dmitrović Mile sin Mirka, Dragojević Brane, Milanović Pero, Višnjić Mića ”Kubala”, ostale nepoznam.

Napominjem da je prilikom napada TO na Slunj iz pravca Veljuna glavno komandujući bio Strunjaš Milan, a iz pravca Primišlja u ulozi komandira voda bio je Đuro Opačić i Vlado Vučković. To sam doznao na taj način što sam čuo razgovor između Opačića i jednog poručnika meni nepoznatog, jer isti su se hvalili i prepirali koji je bolje vodio tenkove. U tom razgovoru dobro sam čuo kad je Opačić rekao da nije nikad prije komandirao tenkovskim vodom pa je tenkove bolje rasporedio od poručnika koji je u tome profesionalac.”

 

Ovl. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-158/92

Datum: 07.05.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin Rakinić Gojko  , zanimanje automehaničar      ,

rođen 05.05.1936. godine boravište- prebivalište Slunj, ulica __Nikole Kukića_______,

broj  15, je dana 20.05. 1992. godine u Prostoriji Istražnog zatvora Okružnog u Karlovcu.

dao ovlaštenoj osobi: PS Slunj

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

Sa Rakinić Gojkom je dana 07.05.1992. godine obavljen informativni razgovor i sačinjena službena zabilješka u kojoj je sve opširno navedeno. Međutim smatralo se potrebnim na neke okolnosti obaviti ponovno razgovor, pa u Istražni zatvor dana 20.05.1992. godine uz odobrenje vojnog sudca Matan Zvonka odlaze djelatnici PS Slunj, Obajdin Mirko i xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rakinić Gojko navodi slijedeće:

Peta armijska oblast iz Zagreba se preselila na vojni poligon V.P. 7260 Slunj u Zbijegu. Tada je bio Komandant pete armijske oblasti general Amramović Života zv. ”Ledeni” koji je zbog bolesti otišao s poligona a zamjenio ga je dana 05.11.1991. godine general Praščević Dobroslav koji je na poligon došao iz Zagreba, a ja samo znam da je crnogorac. Sve akcije o napadu slunjske općine vodio je Praščević preko pukovnika Bulata Rade i podpukovnika Mirka Radakovića.

Kada je bio napad na samo mjesto Slunj onog dana 16.11.1991. godine naredbe o napadu je Bulatu i Radakoviću izdavao Praščević, koji u vrijeme napada se nalazio smješten u Mrakovici kod Prijedora gdje se s vojnog poligona iz Zbijega preselila cjela peta armijska oblast. Svim akcijama je rukovodio Praščević preko Bulata i Radakovića.

Na vojnom poligonu u Zbijegu je komadant svih jedinica JNA na terenu općine Slunj pukovnik Bulat Rade, a podpukovnik Radaković Mirko je komadant III Kordunaške Brigade.

U štabu Komande JNA su slijedeći:

– Podpukovnik Radaković Mirko, koji je rođen u Koranskom Lugu SO Slunj koji je komadant štaba.

– Simo Krnić koji je prije bio načelnik SUP-a Slunj, koji  je po činu kapetan I klase, .obučen u vojnu SMB uniformu naoružan s kratkim i dugim naoružanjem,a došao je na vojni poligon dana 15.12.1991 godine. Krnić je oficir bezbednosti, a prije se nalazio na području  Veljuna, gdje se sam bio unaprijedio u čin majora. Krnić je prvi uz”Radakovića.

– Lazo Pekeč rodom iz Ruševice SO Slunj, koji je nastavnik bio u Cetingradu a prije je bio i Predsjednik SO Slunj. Laze je iste .obučen u vojnu SMB uniformu, naoružan s dugim i kratkim naoružanjem. Ima čin kapetana I klase  a na vojni poligon je došao poslije pada Slunja, a do tada se nalazi negdje na području Ruševice i Cetingrada.

– Višnjić Milan rodom iz Kremena SO Slunj,koji ima obiteljsku kuću u Slunju, pe zanimanju je nastavnik;” zaposlen u Kremenu. Obučen je u vojničku uniformu SMB naoružan s kratkim i

dugim naoružanjem a po činu je kapetan I-klase. Višnjić je također došao poslije pada Slunja na,vojni poligon.

Sva napred navedena četvorica govore svima vojnicima, rezervistima, građanskim osobama u službi JNA da se nitko živ neda u ruke Ustaša, jer Ustaše koga uhvate:, da ih kelju, na

žive odsjecaju ruke, noge i slično, tako da su, ,ubjedili sve  na poligonu kake postupaju pripadnici policije,HV i drugi kada uhvate osobu srpske nacionalnosti.

Također pri komandi JNA štabu. su pripadnici na vojnom poligonu u Zbijegu slijedeći koje sam ja vidio: Ribić Ratko sin Nikole koji je bio direktor Narodnog sveučilišta u Slunju, obučen u vojnu uniformu SMB naoružan s kratkim i dugim naoružanjem, po činu kapetan I klase.

–        Tepavac Miljenko sin Dušana, koji je prije radio u RIZ Pogon TV Slunj obučen u

vojničku uniformu SMB  s kratkim i dugim naoružanjem, po činu kapetan I klase, koji je neko vrijeme počeo raditi u Slunju u ”TO Slunj” kod Egić Dragića, ali je otišao od Egića i ?  došao kod Radakovića, jer se Egić i Radaković ne slažu u nekim pitanjima.

–        Vein Bogdan sin Ilije iz Grabovca koji je bio prodavač na benzinskoj stanici u

Grabovcu ”INA” Karlovac, benzinska crpka Grabovac, SO Slunj, obučen u vojničku SMB uniformu, po činu kapetan I klase, koji vrlo neugodan i s njim imaju problema u samom štabu.

–        Ilija Dunović iz Primišlja koji je bio rukovodioc pogona ”Vrbenka” u Primišlju po

činu kapetan I klase, obučen u vojnu SMB uniformu s kratkim i dugim naoružanjem, bio neko vrijem na vojnom poligonu u Zbijegu i poslije je otišao za Primišlje.

Teritorijalna obrana SO Slunj smještena je u zgradi bivše Narodne obrane u Slunju, a

komadant TO Slunj sa sjedištem u Slunju jer Dragić Egić koji je rodom iz Grabovca SO Slunj, a prije jer radio u Narodnoj obrani u Slunju, pa je samovoljno napustio posao, odvezao službeno vozilo na vojni poligon u Zbijeg, te odvezao još nekih voza i drugih materijala iz narodne obrane iz Slunja i sve odvezao na vojni poligon. U štabu ”TO Slunj” su još koliko je meni poznato slijedeći:

– Jezdić Janko iz Broćanca SO Slunj, koji je i prije radio zajedno sa Egićem u Narodnoj obrani u Slunju.

– Spasić Miomir iz Slunja koji je prije radio u V.P.7260 Slunj po činu zastavnik, koji je prije nekoliko godina ‘penzionisan.’

– Jedan zastavnik koji se također nalazi u penziji, po ‘prezimenu mi se čini preziva Ergarac a ime mu neznam samo mi je poznato da je prije radio u “Automehanici” u Karlovcu u vezi s vojnim vozilima.

Napominjem da su svi članovi “TO Slunj” obučeni u vojne SMB uniforme s kratkim naoružanjem a.Komadant.Egić Dragić je po činu major.

Načelnik SM u Slunju bio je neki Pajić Mile ili Miloš jer ga ne poznajem samo sam čuo da je navodno  područja Vojnića. Taj Pajić je malog rasta zdepast, debeo i težak preko 100 kilograma ali više Pajić nije.načelnik nego Škorić Ljuban navodno rodom iz Miljevca SO Slunj

Također u miliciji se nalazi Trbojević Mane, koji je prije bio Načelnik PS Slunj, koji nosi staru milicijsku uniformu s njegovim oznakama, samostalnog inspektora.Nije mi poznato koju funkciju Mane obavlja a vjerovatno je pomoćnik Škorić Ljubanu.

Još u miliciji radi Bošnjak Duško sin Rade, a neko vrijeme je radio Drljača Nikola iz Slunja, koji je radio i bio obučen u milicijsku uniformu oko 20 dana i poslije se skinuo.

Također je obukao u milicijsku uniformu i Polovina Milan koji je bio u policiji u Rijeci, pa je otišao u mirovinu i Polovina je radio oko mjesec dana i skinuo se i nije mi poznato gdje se sada nalazi.

Bio je obučen u uniformu milicije i Cimeša Milan iz Slunja koji je ranije radio u SUP-a Slunj, pa je otišao u mirovinu,..te se ponovo obukao radio oko.mjesec dana i skinuo se.

Sadašnju vlast u Slunju koliko je meni poznato drže dvojica ljudi, ato je neki Bosnić Mile koji obavlja- funkciju Predsjednika SO Slunj, a funkciju Predsjednika Izvršnog Vijeća SO Slunj obavlja Milovan Matijević koji je kako sam. prije saznao radio neko vrijeme u poduzeću “Saobraćaj” Slunj. Njihov rad je samoinicijativan i za svoje postupke neodgovaraju nikome.Napominjem da je Matijević došao za predsjednika Izvršnog vijeća negdje u trećem mjesecu 1992 godine a navodno je do tada bio Mlađan Mile zv.Šilota koji je izdavao potvrda mještanima za opljačkanu robu, vozila i.traktore, pa se bavio sa švercom i izbacili su ga van iz općine.

U Slunju samo radi osnovna škola i ima nekoliko učenika a nastavu drži Bjelobrk Milka supruga Milenka Bjelobrka zastavnika V.P. 7260 Slunj,Radomilović Draga i njezin suprug Dragan.

Rade Bjelivuk goji je prije bio poslovođa’ Poduzeća za Ceste Karlovac RJ Slunj, sada je rukovodilac grupe za saniranje objekata gdje radi Milutin Tepavac,Slavo i Lovro Flanjak, Marjan Ivsić i još neke meni nepoznate osoba.

U mjestu Slunju sam u vojnoj uniformi s naoružanjem vidio jednog vojnog poručnika, pa sam pitao koji je to mladić jer ga ja poznajem, pa su mi ostali rekli da je to Čokeša Miloš sin Mane Čokeše, Miloš je bio policajac prije. u PU Karlovac kao i njegov otac Mane, kojega dobro poznajem, a Mane je bio inspektor.

Prilikom napada na Slunj dana 16.11.1991 godine s tenkovima su upravljali od pravca Debele Glave Kunić Milan rodom iz PrimišIja koji je vozio prije autobus u poduzeću ”Saobraćaj Slunj”,Opačić Djuro iz Primišlja koji je bio mesar u poduzeću “Agroproizvod ”  Slunj koji

je bio vođa tenkovske jedinice zatim Vlado Vučković vozač iz Komunalca. Još sam na poligonu vidio sina Mile Bande, iz Slunja, ali neznam dali je stariji ili mlađi.

Od građanskih lica koje rade u JNA kao i ja ostali su još na poligonu moj sin Predrag, zatim:

– Polovina Rade; sin Mane iz Slunja koji je električar u V.P. 7260 Slunj.

– Mandić ‘Miloš’ zv.Lošo koji je rodom iz Furjana, koji je zidar i više kućni majstor.

– Smrzlić Nenad iz Kremena, koji je vodoinstalater.

– Zdravo Rodić koji puni akumulatore na poligonu.

– Mara Boca koja je radila u računovodstvu, a uskoro će otić iz Kragujevac sa suprugom Tihomirom’koji je oficir.

– Nikola Milošević iz Broćanca sin Pere, koji je vojni vozač  pod ugovorom.

Prije napada na Slunj su vojsku napustili Pero Žgela oružan koji je otišao u SR Njemačku

i Jure Perković, zatim Dragan Sabljak koji je navodno negdje u Karlovcu.

Zaboravio sam još se na vojnom poligonu nalazi lovočuvar Barać Đuro rođen 1935.godine u Zbijegu SO Slunj, koji ima kuću i obitelj u Plaskom a vojni stan li Slunju, a radio je više u vojnom restoranu” Crvena zvjezda” u Zbijegu.

Bivši policajac PS Slunj, Vorkapić Dušan je otišao na vojni poligon V.P. 7260 Slunj negdje početkom sedmog mjeseca 1991 godine. i najprije je bio kao vojno lice jer je navodno trebao s vojskom potpisati ugovor, ali se nakon pada Slunja pošto su mu srušili četnici i vojska kuću u Slunj Vorkapić skinuo iz vojske i  prešao u miliciju u Slunju gdje je bio svega 15 dana ili nešto više i bacio uniformu i sada radi u svojoj gostionici u Zeče Varošu zajedno sa Milošević- Desankom, a konobarica im je Sijerić Gordana kćerka Vladimira i Milje Sijerić iz Slunja’

– Koliko je meni poznato, Vorkapić Duško je bio zajedno s Manom Čokešom i Cekinović Brankom član štaba “TO Primišlje”

U Primišlju se nalazi Duško Grubor koji je itedant i snabdjeva područje Perjasice, a vozio se u putničkom automobilu marke” Renol 18″ crvene boje, a koji je navodno mobiliziran za potrebe “TO Primišlje”. Kasnije sam čuo da je to vozilo negdje oteto, a navodno je:

vlasništvo poduzeća “Agroproizvod” iz Slunja.

Iz Slunja je tada bila otvorena autobusna linije za Beograd a autobuse po dvojica su vozili vozači: Mišković Rade- iz Begovog Brda SO Slunj, prebivalište Slunj, Blanuša Nikola rodom iz Bogovolje SO Slunj, sa prebivalištem u Slunju,Majstorović Milan rodom iz Vrginmosta, sa prebivalištem u Slunju i Butko Valent rodom iz Zagorja a prebiva u Slunju, koji je radio kao instruktor u AMD Slunjo Autobus iz Slunja polazi u 07,00 sati i vraća se u 21,00 sati. Voze po

dva vozača na autobusu. Relacija im je slijedeća: Slunj-Vojnić-Vrginmost-Glina-Dvor Na Uni-Bosanski Novi-Prijedor-Banja Luka–Tuzla-Bjeljina-Kuzminici-Mitrovica-Pazova- Ruma-Beograd.Autobus iz Slunja polazi ponedjeljkom,vraća se utorkom,srijedom za Beograd, vraća se četvrtkom, petkom za Beograd vraća se subotom a nedjelja je slobodna.

Za sada se više ništa nemogu sjetiti, pa u koliko još nešto bude trebalo možete naknadno doći  opet ćemo razgovarati.

 

Ovl. služ. osoba: Mirko Obajdin


 

 

 

S L U Ž B E N A  Z A B I L J E Š K A

 

 

Sastavljena u.Karlovcu dana 14.02.l992.godine,a povodom obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxx  na okolnosti njegovog povratka u okupirano mjesto Slunj.

Dana l3.02.l992.godine obavio sam informativni razgovor sa xxxxxxxxxxxxx iz Slunja,koji se trenutno nalazi kod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,a koji mi je tom prilikom ispričao o detaljima svog povratka i boravka (4 dana) u okupiranom Slunju i okolici.

Od okupacije Slunja tj. 16.11.l99l.godine do 04.l2.199l.godine, navedeni se nalazio u Bihaću kod xxxxxxxxxxxxx (vodnika “JNA”). U dogovoru sa xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx (također vodnik “JNA”) odlučio se vratiti u mjesto Slunj.Povratak je bio planiran 04.l2.199l.godine i po

dogovoru po njih je trebao doći u Bihać xxxxxxxxxxx.Kako isti u zakazano vrijeme nije došao,za Slunj su krenuli njih dvojica sami,tj.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Dolaskom u mjesto Slunj xxxxxxxxxxx je prvo otišao u svoj stan, te malo posložio stvari koje su bile razbacane na sve strane.

Naredno veče (kako nebi morao tražiti propusnicu) isti je prespavao u jednoj zgradi kod’poduzeća “Saobraćaj-Slunj” tj .kod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Idućeg dana tj. 05.l2.l991.godine priveden je na informativni razgovor kod Čokeša Mane.Uz Čokeša Manu u ispitivanju je sudjelovao i Jančić Miladin.Navedena dvojica su ga pitala kakva su bila njegova zaduženja u organiziranju obrane,tko je bio glavni u gardi i policiji, gdje se sada nalaze i sl.

Poslije toga xxxxxxxxxxx. je sa Cimeša Milanom i Trbojević Manom te još nekima otišao u kuću Cimeša Milana gdje su razgovarali (uz piće) o nastaloj situaciji a kroz razgovor je zaključio da svi podržavaju okupaciju Slunja i tzv. Krajinu.

Za vrijeme svog boravka u Slunju xxxxxxxxxxxxx primjetio je većinu”starih” policajaca srpske nacionalnosti koji i sada rade u Slunju kao već spomenuti Jančić Miladin,Mandić Milorad,Bošnjak Duško koji navodno radi u T.Korenici i Cimeša Đurađ,koji još ne radi iz razloga što puno pije i zbog toga što je dugo ostao raditi u PS Slunj.Sekretar SUP-a Slunj je izvjesni Pajić Milan iz Vojnića, dok Krnić Simo nije viđen u Slunju. Pošto je zgrada PS Slunj srušena, nova uprava SUP-a Slunj sada se nalazi na recepciji hotela “Park”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Po njegovom mišljenju na prostoru SO-e Slunj prevladavaju dvije struje tj. “mekša” koja se zalaže za mir i kakav takav suživot (koju spadaju i stanovnici Kremena,pa su zbog toga prozvani ustašama) i mnogo jača i brojnija “tvrda” koju čine četnići i ekstremisti,koji se zalažu za progon svih Hrvata.

Tom prilikom Višnjić Milan mu je ispričao da je osobno iz zatvora izvukao Ugarković Tomu (Antinog) koji je bio uhvaćen negdje u Gornjoj Glini.Tom prilikom je riskirao da i sam bude zatvoren,pošto je govorio da ako treba njega neka zatvore a da Tomu puste pošto on nije kriv, u čemu je nakon nekog vremena i uspio.

Trećeg dana boravka xxxxxxxxxxxxxx je uspio u SUP-u ishoditi propusnicu za putovanje, ali bez pečata.Kada je jednu nepoznatu žensku osobu (službenicu) upitao za pečat, ona je uzela njegovu propusnicu i poderala je, bacila u koš te rekla da se propusnice više ne daju.

Na ulici je susreo Opačić Đuru i pitao ga dali zna ko bi mu mogao izdati propusnicu za putovanje.Isti ga je uputio u Sekretarijat za narodnu obranu kod Jezdić ,Janka.

Dolaskom u zgradu Sekretarijata na vratima je ‘susreo doktora Krušić Dragutina i medicinsku sestru Oštrina’Marijanu,koje su upravo vodili iz zatvora.

Pošto je našao Jezdić Janka,kod kojeg radi i Gojsević Anka, nakon kraćeg razgovora isti mu je napisao dozvolu za kretanje,te mu rekao da se usput svrati kod njegove žene Jezdić Jeke u Broćancu i da će mu ama udariti pečat.

Nakon toga xxxxxxxxxxx je sa svojim vozilom (sam) krenuo u pravcu Bihaća.U Broćancu je ovjerio navedenu propusnicu.Na prvu patrolu (kontrolu) naišao je na Rendulić brdu (prije Grabovca),zatim u Grabovcu,na Preboju i Ličkom Petrovom Selu.Kako nije mogao putovati preko Drežnika i Vaganca morao je putovati preko Plitvica i Ličkog Petrovog Sela.

Na moj upit gdje ID.U se nalaze zetovi xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx,xxxxxxxxx kaže da se xxxxxxxxxxx-nalazi sa roditeljima u Slunju,dok je xxxxxxxxxx negdje u Cetingradu zajedno sa Pekeč Lazom i da je “čvrsto” za Krajinu,dok mu je supruga u Batajnici kod Beograda.

Mišljenje xxxxxxxxxxxxx je da je na području općine Slunj nemoguće normalno živjeti, jer sa svako kretanje treba”moliti” navedenu propusnicu,pa čak ako se krećete iz Slunja do Rastoka.

Svi Hrvati koje je uočio obilježeni su sa bijelom trakom oko rukava.

Po njegovim kasnijim saznanjima’i mišljenju,Višnjić Milana i Vorkapić Duška uhapsile su vlasti u Slunju (radi njihovih neslaganja u nekim političkim stavovima) i sprovele u zatvor u Vojnić.

Zabilješku sastavio:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Policijska stanica Slunj

Broj: 511-05-41/1-K-158/1992.

 

Karlovac dne, 22.05.1992. godine.

 

 

S L U Ž B E N A  Z A B I L J E Š K A

 

Sastavljena u ime Policijske stanice Slunj po krim. inspektoru Obajdin Mirku, a u vezi kontaktiranja s podpukovnikom JNA Radaković Mirkom.

RADAKOVIĆ MIRKO sin Stevana rođen 01.03.1951. godine u Novoj Kršlji SO Slunj, podpukovniki JNA nalazio se je na vojnom poligonu u Zbijegu V.P. 7260 Slunj. Djelatnici PS Slunj Zapovjednik Panić Ivan i njegov zamjenik Obajdin Mirko su stalno kontaktirali preko telefona i s ličnim susretima u vezi incidenata koji su nastali na terenu između vojske, mještana ZNG i policije. Negdje početkom 11 mjeseca 1991. godine Radaković je zatražio sastanak s Predsjednikom SO Slunj, Štrk Tomislavom, Zamjenikom zapovjednika PS Slunj Obajdin Mirkom pa sam ja i predsjednik Štrk otišli u vojnu kasarnu u Slunju i sastali smo se sa podpukovnikom Radaković Mirkom i podpukovnikom Šuputom ali mu ne znam ime. Nas četvorica smo razgovarali u kasarni o situaciji na terenu pa je tada Radaković predložio nama, da se ZNG u Slunju razoruža i raspusti, a da će policija zajedno s vojskom kontrolirati prometnice na relaciji Hrvatski Blagaj prema Grabovcu. Inače u suprotnome da će Slunj biti napadnut sa svim snagama i biti sravnjen sa zemljom.

Meni je lično rekao Radaković, imenjače Vaše kuće i stanovi od policije su ucrtane u karti i već su određeni elementi za pucanje s vojnog poligona u kuće i stanove u koliko se ne postupi po njihovom naređenju. Tada sam ja rekao Radakoviću da i on ima vikendicu u Novoj Kršlji ili K. Lugu, da ću i ja njegovu vikendicu srušiti u koliko on moju kuću sruši, ili ću mu ući u stan u Karlovcu kojega posjeduje u ul. Bartola Kašića-Grabrik.

Rastali smo se ja i Predsjednik s navedenim podpukovnicima, ali im ništa nismo odgovorili o njihovom ultimatumu. Također je Radaković rekao da vojno rukovodstvo ima veliki pritisak od štabova ”TO Slunj” Veljun, Primišlje i drugih, što već ne napada vojska mjesto Slunj.

Uslijedilo je raketiranje Slunja 11.11.1991. godine i trajalo 2.-3. dana a dana 15.11.1991. godine je topovska granata ispaljena iz topa ili tenka s vojnog poligona pogodila zgradu SO Slunj. Slučajno sam se zatekao u skloništu zgrade SO Slunj kada je zgradu pogodila granata, pa sam rekao predsjedniku Štrk Tomici da iz skloništa telefonom zove poligon i na telefon se javio Radaković koji je izjavio, da Predsjednik naredi ZNG i policiji da se preda i za pola sata da se na kapiju vojnog poligona donese bjela zastava zatim navodi da je on u zatvoru, pošto je rođen na području Slunja i sada drugi komanduje i u koliko se zastava ne donese pred kapiju u Zbijegu da će Slunj biti sravnjen sa zemljom. Predsjednik Štrk je s tim upoznao svoj štab, ali predaje nije bilo i dana 16.11.1991. godine uslijedio je sa svih strana na žestok napad na Slunj, koji je tog dana i pao

Radaković Mirko se momentalno nalazi na vojnom poligonu u Zbijegu SO Slunj i komandant je III Kordunaške brigade koja broji oko hiljadu vojnika – rezervista. Njih oko trista se nalazilo na vojnom poligonu a ostali se nalaze na položajima prema Perjasici – Tržiću te na pravcu Bogovolja-Cetingrad.

Ovl. služ.osoba:

Mirko Obajdin

 

 


 

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Sastavljena u PU Karlovac u ime PS Slunj po krim. inspektoru Obajdin Mirku a u vezi prikupljanja podataka za Krnić Simu.

KRNIĆ SIMO sin Jovana rođen dana 09.05.1939. godine u Primišljanskom Tržiću SO Slunj, sa stalnim prebivalištem u Slunju Novo Naselje br. 2 bio je Načelnik SUP-a Slunj, zatim je prije 2 ili više godina otišao u mirovinu.

Krnić ja rezervni oficir i stalno je kontaktirao s vojskom sa starješinama s vojnog poligona V.P. 7260 Slunj. Naročito je kontaktirao sa starijim vodnikom Bjelobrk Milenko, oficirom bezbednosti Rasimim zatim komandom Vojnog poligona Žgonjanin Cvijom. Simo je često odlazio na vojni poligon, zatim u Veljun gdje mu brat Miloš koji je bio vojno lice i sada je u mirovini ima vikendicu i u Veljunu Krnić postaje član štaba TO Veljun gdje je navodno i zamjenik Komadanta TO Strunjaš Milijana. Dok se Krnić nalazio u Veljunu bio je u vojnoj uniformi sivo+maslinastoj i omogućavao je martićevoj miliciji da vrši pregled putnika i robe, zatim skidanju putnika iz autobusa, maltretiranju i odvođenje u Vojnić gdje su putnici zadržavani i maltretirani.

Krnić preko Poloja dolazi u Primišlje zatim u vojni poligon i dolazio je u Slunj ali negdje od početka osmog mjeseca Simo se više ne viđa u Slunju nego poćiva na vojnom poligonu i u Veljunu.

Dana ? 1991. godine Krnić Simo oduzima bespravno putnički automobil marke ”Golf” vl. xxxxxxxxxxxx iz Slunja radnika PS Slunj, zatim xxxxxxxxxx, njegovu suprugu, xxxxxxxxxxx i njegovu suprugu privodi u vojni poligon i predaje teroristima. Opširnije o tome može dati podatke xxxxxxxxxxxxxxx radnik PS Slunj.

Krnić Simo aktivno učestvuje u organiziranju napada na Slunj i to na području Primišlja gdje je rođen i na području Veljuna gdje većinu vremena provodi u bratovoj vikendici. Nakon pada Slunja dana 18.11.1991. godine u mjestu Ključu primjećen je putnički automobil vlasništvo Krnić Sime, zatim mercedes vl. Novaković Mile veterinarskog tehničara iz Slunja i pogrebna kola vl. Breberina Branka iz Karlovca koje vozilo se nalazilo kod Lukač Mile iz Slunja koji je zarobljen i odvezen u Knin. Sumnja se da je Krnić Simo, Trbojević Mane imao popis policajaca iz Slunja i pripadnika ZNG i da su davali signale miliciji iz Ključa gdje se tko nalazi. Nešto o tom bi mogli znati policajci Radočaj Miroslav, Vukošić Mirko i dr. koji su bili zarobljeni u Ključu i odveženi u Staru Gradišku. Sumnja se da je Krnić Simo kada je saznao da se u konvoju nalazi xxxxxxxxxxxxxx radnica PS Slunj xxxxxxxxxxxxxx poslao po xxxxxxxxxx taksi koji je xxxxxxxxx odvezao iz Mrkonjić Grada u nepoznatom pravcu.

Sada nakon pada Slunja Simo se nalazi u Slunju ali mi nije poznato koju funkciju obavlja.

U Karlovcu, dne 06.02.1992. godine.

 

Ovl. službena osoba:

Mirko Obajdin

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-58/1992.

Datum 01.02.1992. g.

 

 

 

ZAPISNIK

o zaprimanju krivične prijave

 

 

Sastavljen u Policijskoj upravi Karlovac a u ime Policijske stanice Slunj.

 

dana 01.02.1992.godine.

 

Prisutni: Obajdin Mirko , ovlaštena službena osoba __Isti__, zapisničar.

 

Započeto s radom u 10,30 sati.

 

Pristupio je: xxxxxxxxxxxxxxx

 

zanimanje Radnik PS Slunj_, boravište u Slunju, ulicaxxxxxxxxxxxxxxxx

 

općina Slunj, star xx godina, oštećen krivičnim djelom – nije oštećen krivičnim djelom.

 

Prijavilac je prema članu 150. stav 2. ZKP-a prethodno upozoren da će učiniti krivičnog djelo lažnog prijavljivanja prema članu 185. KZ-a RH, ako prijavi određenu osobu da je učinila krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti iako zna da ta osoba nije učinilac, kao i onda ako prijavi da učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti iako zna da to djelo nije učinjeno, ili ako sam sebe prijavi za takvo djelo, iako ga nije učinio.

 

Prijavilac izjavljuje:                                       (Opis događaja)

 

Dana 31.10.1991. godine ja sam sa svojim putničkim automobilom marke ”Golf” reg. oznake xxxxxxxxxxxx zajedno sa suprugom xxxxxxxxx, susjedom xxxxxxxxxxxxx njegovom suprugom xxxxxxxxxx i kćerkom xxxxxxxxx prema dogovoru s Komadantom V.P. 7260 Slunj Žgonjanin Cvijom došao na vojni poligon u Slunju. S vojnog poligona sam vozio svoj automobil u Veljun a sa mnom je bio Duduković Miloš zv. Brko iz Točka. U Veljunu mi je Duduković saopštio da vozilo ostaje u Veljunu za potrebe Štaba TO Veljun, a mene su odvezli u Vojnić, gdje sam zadržan do 07.11.1991. godine. U Vojniću sam bio maltretiran, tučen i zatvaran, a dana 06.11.1991. godine oko 13,00 sati s mojim vozilom je u Vojnić došao Krnić Simo koji me je također maltretirao i Krnić je potpisao potvrdu o oduzetom vozilu.

Molim da se protiv Krnić Sime i Duduković Miloša pokrene krivični postupak zbog oduzimanja mog vozila, te da ih se po zakonu kazni a meni da se vrati moje vozilo ili plati.

Jedan putnički automobil marke ”Golf” reg. oznake i broja xxxxxxxxxxxxxx godina proizvodnje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i broj motora: xxxxxxxxx. Boja karoserije xxxxxxxxxxxx.- Vozilo u dobrom stanju, sačuvano. U vozilo je ugrađen autoradio marke ”Blaupunkt” –Vozilo je prešlo 55.000 kilometara.

–        Krnić Simo iz Slunja, Novo Naselje bb

–        Duduković Miloš zv. ”Brko” iz Točka SO Slunj.

Potvrda o privremeno oduzetim predmetima koju je potpisao Krnić Simo.

Stavljam prijedlog za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva za naknadu štete u iznosu 15.000 DM, povraćaj stvari povraćaj vozila u ispravnom stanju. odnosno poništaj pravnog posla ___________________________________________.

Poučan sam da prema odredbi člana 59. ZKP-a imam pravo da u toku istrage upozorim na sve činjenice i da predlažem dokaze koji su od važnosti za utvrđivanje krivičnog djela, pronalaženje učinioca krivičnog djela i utvrđivanje imovinsko-pravnog zahtjeva te da imam pravo razmatrati spise i razgledati predmete koji služe kao dokaz.

Zapisnik mi je prema članu 80. st. 1. ZKP-a pročitan, pa izjavljujem da zapisnik po svom sadržaju odgovara mojoj izjavi.

Završeno u 11,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:                             Zapisničar:                              Podnosilac prijave:

 

Mirko Obajdin               Isti. xxxxxxxxxxxxxxx

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-58/92

Datum: 01.02.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , zanimanje Radnik PS Slunj      ,

rođen xxxxxxxxxxxxxx. godine boravište- prebivalište Slunj, ulica __xxxxxxxxxxxxxx______,

broj  8/II, je dana 01.02.1992. godine u Prostoriji PU Karlovac , lišavanja slobode

i oduzimanja putničkog automobila. .

dao ovlaštenoj osobi: PS Slunj

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

Dana 31.10.1991. godine oko 16,00 sati ja sam se nalazio u podrumu svoga stana, kada je kod mene došao  xxxxxxxxxxxxxxxxxx i rekao meni da mu je javio podpukovnik Zgonjanin Cvijo Komadant V.P. 7260 Slunj da će biti napad na Slunj, te da idemo ja i on sa suprugama na vojni poligon, te će nam Cvijo obezbjediti propusnice za Bihać pa ćemo iz Bihaća preko Rijeke u Zagreb. Cvijo je rekao Kovačeviću da se sklonimo iz mjesta Slunja zbog napada. Na brzinu smo u moj putnički automobil marke ”Golf” sjeli ja i moja supruga xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, njegova supruga xxxxxxxxxx i njihova kćerka xxxxxxxxxxxx.

Ja sam vozio kroz mjesto Slunj prema kasarni u Slunju koja se nalazi u Kukićevoj ulici u Slunju. Kada sam došao do kasarne s vozilom nam stao ispred kasarne pa smo u vozilu ostali ja, supruga xxxxxxxx, xxxxxxxxx supruga xxxxxxxxx i kćerka xxxxxxxx, dok je xxxxxxxx sam otišao u kasarnu kod Komadanta Zgonjanin Cvije po propusnice za nas sve za ulazak na Vojni poligon u Slunju. Čim sam ja stao s vozilom kod kasarne odmah su dva vojnika stala pokraj mog vozila s automatskim oružjem, pa mi je odmah bilo sve sumnjivo. Tada je došao iz kasarne xxxxxxxxxx i od Zgonjanina dobio propusnice za nas samo za ulazak u vojni poligon u Zbijegu a ne za Bihać. Komadant Zgonjanin Cvijo je nama rekao da idemo na vojni poligon i da se javimo starijem vodniku Radonjić Bori na pilani u vojnom poligonu. Otišli smo na vojni poligon na pilanu i javili se Radonjiću koji nas je smjestio u prostoriji na pilani i naveče oko 21,00 sati k nama na poligon je došao Zgonjanin Cvijo i donesao nam neke konzerve da imamo što jesti. Pitali smo Cviju kada ćemo ići dalje, a Cvijo nam je odgovorio ”Glavno da smo Vas izvukli iz Slunja”.

Dana 01.11.1991. godine kod nas je došao podpukovnik Šuput, a ne znam mu ime sa još jednim podpukovnikom i razgovarali su s nama i otišli.

Dana  01.11.1991. godine oko 23,30 sati sa Veljuna SO Slunj došao je Duduković Miloš zv. ”Brko” rodom iz Točka, a s njim je došao isto jedan muškarac po prezimenu Duduković također iz Točka koji je čini se vozač u Viaduktu sa još dvojicom naoružanih muškaraca, pa su tada odvezli xxxxxxxxxxxx sa sobom a meni rekli da ja ujutro dođem na Veljun. Iz Slunja je Radonjić Boru nazvao oficir Bašić Rasim i naredio Radonjiću da nas nitko bez njegovog znanja nesmije odvesti s poligona.

Dana 03.11.1991. godine s Veljuna su ponova došla na vojni poligon oba Dudukovića, pa su mi rekli da sjednem u svoj putnički automobil i sa mnom je sjeo Duduković Miloš zv. Brko i ja sam vozio svoje vozilo s vojnog poligona na Veljun. Došli smo na Veljun i ispred Mjesnog ureda ja sam svoje vozilo parkirao, a Duduković je rekao da čekam kod njihovog dežurnog dok on nešto provjeri u njihovoj Komandi TO. Ja sam čekao u Mjesnom uredu na Veljunu kod njihovog dežurnog i nakon sat vremena je došao Duduković i Komadant TO za Veljun Strunjaš Milijan direktor Osmogodišnje škole na Veljunu i rekli da iz vozila uzmem svoje lične stvari i da auto zaključam, njima da predam ključeve što sam i učinio.

Tada me je Duduković Miloš sa svojim putničkim automobilom odvezao u Vojnić u zgradu SO Vojnić gdje mi je Duduković rekao da ću tamo ostati.

Nakon sat vremena Duduković Milooš se vratio nazad kod mene i donesao potvrdu od oduzetim predmetima u kojoj je navedeno da mi se vozilo privremeno oduzima jer je potrebno štabu TO Veljun. Ja sam primio potvrdu podpisao da sam predao vozilo a u podpisu na potvrdi stoji da je Komadant TO Veljun Strunjaš Milijan a potvrdu je podpisao vjeovatno njegov zamjenik Krnić Simo koji je sa mnom radio u SUP-a Slunj do prije dvije godine i bio je načelnik tadašnjeg SUP-a Slunj.

Duduković je od mene uzeo ključeve i otišao, a mene su stražari odveli u prostoriju zatvorsku u stanici u Vojniću, gdje su mene nepoznati ljudi maltretirali, vređali, tukli i govorili ”Gdje si srpski Ustaša najveći na Kordunu” opet me tukli izvodili napolje i maltretirali.

Dana 06.11.1991. godine došao sam na razgovor kod inspektora Vuletić Nikole koji je bio vrlo korektan prema meni i tražio Komadanta TO da me pusti na slobodu.

Istog dana oko 15,00 sati došao s mojim putničkim automobilom bivši moj načelnik SUP-a Slunj Krnić Simo s još jednim milicionerom i u prostoriji SM Vojnić Krnić je mene vređao govoreći mi slijedeće ”Gdje su Ti veliki prijatelji Hrvati s kojima si pio” Zatim mi je govorio da sam ”Prvi izdajica među trojicom na Kordunu” i zatim me nazivao mrcinom te vikao ”Moj je sin prvoborac a Ti si se odmetnuo u Ustaše”.

Nakon dugog maltretiranja, tuče to jest u više dana i navrata konačno sam dana 07.11.1991. godine oko 13,00 sati pušten iz zatvora u Vojniću i odvezen sam ponovno na vojni poligon a s poligona su u Vojnić odvezli xxxxxxxxxxxx, gdje je xxxxxxxxx i ostao. xxxxxxxxx je ostao u Vojniću do 14.11.1991. godine kada je pušten i toga dana smo ja, supruga, xxxxxxxxxx supruga xxxxxxxxx i kćerka xxxxxx s vojnog poligona preveženi u Vojnić a vozio nas je xxxxxxxx iz Primišlja s vozilom. Svi smo čekali u Vojniću do 18.11.1991. godine kada smo dobili propusnice i otišli u pravcu Beograda. Moje vozilo marke ”Golf” reg. oznake xxxxxxxxx mi je oduzeo Krnić Simo i Duduković Miloš i vozio je vozio Krnić Simo jer je s njom došao u Vojnić kada je mene ispitivao. – U vezi navedenog više nemam što da izjavim.

Ovl. službena osoba:

Mirko Obajdin


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-58/1992.

Datum: 03.04.1992. godine.

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Veza: naša krivična prijava – poseban izvještaj od 199_.

 

Veza: vaš broj _%_

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

POSEBAN IZVJEŠTAJ

 

kao dopuna krivične prijave _koju je podnesao xxxxxxxxxxxxx iz Slunja_.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI djelatnik PU Karlovac,Policijska stanica Slunj, po nacionalnosti Srbin je dana 31.10.1991 godine sa svojim putničkim automobilom marke “Golf- reg.oznake i broja xxxxxxxxx otišao iz Slunja na vojni poligon u Zbijegu V.P.7260 Slunj.

S vojnog poligona je xxxxxxxxxxx prema naredbi Štaba TO Veljun sa svojim putničkim automobilom zajedno sa Duduković Milošom zv.”Brkom” iz Točka SO Slunj došao na Veljun, kod zgrade Mjesnog ureda o U Veljunu je xxxxxxxxxxx prema naređenju Dudukovića i Strunjaš Milijana ostavio svoj automobil, te ga je Duduković sa svojim vozilom iz Veljuna prevezao u zatvor u Vojnić, gdje je ostao nekoliko dana .

Kada se xxxxxxxxx nalazio u zatvoru u Vojniću dana 03.11.1991 godine Duduković Miloš je donesao xxxxxxxxxxx potvrdu o privremeno oduzetim predmetima u kojoj je navedeno da se njegov putnički automobil oduzima za potrebe” Rejonskog Štaba TO Veljun” kojega je Komadant Strunjaš Milijan a potvrdu je podpisao Krnić Simo iz Slunja.

Dana 06.11.1991 godine Krnić Simo dolazi-s xxxxxxxxxx automobilom u Vojnić, zatim xxxxxxxxxxx ispituje,vređa, maltretira, da je izdajica Srba, da je srpski Ustaša i slično. xxxxxxxxxxxx za oduzimanje njegovog automobila tereti:

– KRNIĆ SIMU sina Jovana rođen 09.05.1939 godine u Tržiću Primišljanskom SO Slunj ,sa stalnim prebivalištem u Slunju ul.Novo Naselje br.2 po nacionalnosti Srbin, penzioner, bivši načelnik SUP-a Slunj momentalno- zamjenik ” Rejonskog štaba TO Veljun” .

– DUDUKOVIČ MILOŠA sina Milanka i majke Dragice rođene Pribić rođen dana 04.05.1955. godine u Karlovcu, sa stalnim prebivalištem u selu Točak br.9 SO Slunj. Miloša zovu ti Brko “.Pod našim brojem  K-85/1989 zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iz  člana 127 st.l KZH – nezakoniti lov, podnijeli smo protiv DudukovićMiloša krivičnu prijavu i dostavili Općinskom javnom tužilaštvu Karlovac.

Također smo Okružnom javnom tužilaštvu.Karlovac pod našim brojem 511-05-41/l-K-14/92 od 13.02.1992 godine dostavili krivičnu prijavu protiv Krnić Sime zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iz članka 236.F KZ RH-e – oružana pobuna.

P r i l o g: Zapisnik o zaprimanju krivične prijave , službena zabilj ška u vezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxx i potvrda o oduzetim predmetima.

Pošto se oba prijavljena nalaza na okupiranom području s njima nismo obavili informativni razgovor, jer momentalno nisu dostupni djelatnicima ove stanice.

ZAPOVJEDNIK:

Ivan Panić

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUZITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT- 53/92 .

 

Karlovac, 25. svibnja 1992. godine

ASM/MS

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Na osnovu članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP (NN. 53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN. 73/91 i 25/92) podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

protiv

 

I okr. RADAKOVIĆ MIRKA sina Stevana r. 1.3.1951.

u Novoj Kršlji, SO Slunj, sada prebiva u Zagrebu, Trnje,

Avenija Marina Držića bb, Srbina, podpukovnika JNA,

II okr. KRNIĆ SIME sina Jovana r. 9.5.1939. u Primišlju,

SO Slunj, sada prebiva u Slunju, Novo naselje 2, kapetana I klase,

III okr. PEKEČ LAZE, sina Milutina r. 23.4.1947. u Ruševici,

SO Slunj sada prebiva u Cetingradu bb, Slunj,

nastavnika – kapetana I klase, Srbina,

IV okr. VIŠNJIĆ MILANA, sina Ljubana r. 10.11.1943. u Miljevcu,

SO Slunj, sada prebiva u Gornjem Kremenu, SO Slunj,

nastavnika – kapetana I klase, Srbina,

V. okr. RIBIĆ RATKA , sina Nikole i Ljube r. 25.3.1956.

u Slunju, gdje i prebiva Ivana Trnskog br. 4, Srbina,

kapetana I klase,

VI. okr. TEPAVAC MILJENKA sina Dušana r. 4.8.1958. u

Rakovici, SO Slunj, sada prebiva u Slunju, I hrvatske brigade bb,

Srbina, kapetana I klase,

VII. okr. VEIN BOGDANA, sina Ilije i Darinke r. Kovačević,

r. 20.1.1954. u Grabovcu SO Slunj, gdje i prebiva na kbr. bb,

Srbina, kapetana I klase,

VIII okr. DUNOVIĆ ILIJE sina Đure r. 6.4.1947. u Gornjem Primišlju,

SO Slunj gdje i prebiva na kbr. bb, Srbina, kapetana I klase

IX. okr. TOPIĆ ŽELJKA sina Milana r. 28.6.1952. u Bročancu, SO Slunj,

sada prebiva u Slunju, Milašinčićeva br. 28, geometra, kapetana I klase,

 

 

da su:

 

U vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku od strane JA i paravojnih snaga i nakon 8. listopada 1991. godine iako su državljani Republike Hrvatske nastavili s borbom protiv Republike Hrvatske u okviru III kordunaške brigade sa sjedištem na Vojnom poligonu u zbjegu i to I okr. Radaković Mirko, kao komandant brigade, II okr. Krnić Simo kao zamjenik komandanta brigade, III okr. Lazo Pekeč, IV okr. Milan Višnjić, V okr. Ribić Ratko, VI okr. Tepavac Miljemko”,VII okr. Vein Bogdan, VIII okr. Dunović Ilija i IX okr. Topić Željko kao članovi štaba brigade, a u koju su dobrovoljno pristupili,

dakle, kao građani Republike Hrvatske za vrijeme oružanog sukoba služili u neprijateljskoj vojsci i sudjelovali u oružanim sukobima kao borci protiv Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo – službe u neprijateljskoj vojsci označeno i kažnjivo po članku 119 stavak 1 preuzetog KZ (NN. 53/91).

Stoga

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna rasprava,

2) da se na glavnu raspravu pozove i saslušaju kao svjedoci RAKINIĆ GOJKO (4), OBAJDIN MIRKO (11), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (14) ,

3) da se na glavnoj raspravi izvši uvid u potvrdu (17),

4) predlažemo da se I do IX okrivljenima sudi u odsutnosti.

 

Obrazloženje

 

 

Policijska stanica Slunj prijavila je I okr. Radaković Mirka do IX okr. Topić Željka da su počinili krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Rakinić Gojko navodi da je do 25. 4. 1992. godine bio prisutan u Slunju te kako u mjestu Slunj tako i na vojnom poligonu gdje su bile smještene jedinice tzv.”JNA” i TO. U odnosu na napad na mjesto Slunj da su napad izvršile jedinice “JA” i TO a da je napadom komandomao Hraščević Dobroslav dok su njegovi počinjeni bili pukovnik Bulat i potpukovnik I okr. Radaković Mirko, a koji su bili neposredni izvršioci napada. U napadu sa strane TO prema njegovom saznanju da je glavnu komandujući bio Egić Dragić a njegovi pomoćnici da su bili II okr. Krnić Simo, III okr. Pekeč Lazo i IV okr. Višnjić Milan. I okr. Radaković da je bio komandant III kordunaške brigade koja je brojila oko 1000 vojnika – rezervista. Pored I okr. u štabu III kordunaške brigade da su bili II okr. Krnić Simo rezervni kapetan I klase a obnašao je funkciju pomoćnika komandanta za sigurnost, kapetani III okr. Pekeč Lazo i IV okr. Višnjić Milan da su isto tako bili članovi štaba ali da nezna kakve su funkcije obnašali. Uz napred navedene u štabu III kordunaške brigade da su bili V. okr. Ribić Ratko, VI okr. Tepavac Miljenko VII okr. Vein Bogdan, VIII okr. Dumović Ilija i IX okr. Topić Željko svi sa činom kapetana ali da nezna koje su funkcije u štabu vršili. Svi okrivljeni da su bili u SNE uniforme i bili naoružani dugim i kratkim oružjem.

Obajdin Mirko djelatnik Policijske stanice Slunj navodi da se I okr. Radaković Mirko potpukovnik JNA: sve vrijeme pada Slunja nalazio na vojnom poligonu u zbjegu VP-7260. Početkom 11. mjeseca 1991.godine da je I okr. zatražio sastanak sa predsjednikom SO Slunj Štrk Tomislavom, zamjenikom zapovjednika PS Slunj Obajdin Mirkom, pa da su i zajedno otišli u kasarnu u Slunju i sastali se sa I okr. i Potpukovnikom Šuputom kojem nezna ime. Da su razgovarali o situaciji na terenu te da je tada I okr. predložen da se ZNG u Slunju razoruža”‘i raspusti. te da će policija zajedno s vojskom kontrolirati prometnice na relaciji Hrvatski Blagaj prema Grabovcu a u suprotnom da će Slunj biti napadnut sa svim snagama i sravnjen sa zemljom. U vezi ovog ultimatuma da on i Štrk Tomislav nisu ništa odgovorili.

Dana 11. 11. 1991. godine započel je napade na Slunj koji je trajao nekoliko dana a dana 15. 11. 1991. godine kada je granata pogodila zgradu SO Slunj da se nalazio u skloništu te zgrade i da je tada rekao Štrk Tomici da telefonom zove poligon i tada se je javio I okr. koji je izjavio da predsjednik općine naredi ZNG i policiji da se preda i za pola sata da se za vrata vojnog poligona donese bijela zastava a ako se zastava ne donese da će biti Slunj sravnjen sa zemljom. Radaković Mirko da se i sada nalazi na vojnom poligonu u zbjegu i da obnaša funkciju komandanta III kordunaške brigade.

xxxxxxxxxxxxx da je dana 31. 10. 1991. godine sa svojim osobnim vozilom marke “Golf” reg. broj xxxxxxxxxxxx zajedno sa svojom suprugom te xxxxxxxxxxxx i njegovom suprugom i kćerkom bio na dogovoru s Zgonjanin Cijom komandantom VP-7260 Slunj. Kada je išao sa vojnog poligona da je vozio svoje vozilo a s njim da je bio i  Duduković Miloš i u Veljunu mu je saopćio da njegovo vozilo tu ostaje za potrebe štaba TO Veljun. To je učinjeno i on je odvežen uVojnić gdje je zadržan do 7. 11. 1991.

Bio je zatvoren u zatvoru te je tu bio maltretiran, tučan i zatvaran a sa njegovim vozilom dana 6. 11. 1991. u Vojnić je došao II okr.Krnić Simo koji ga je isto tako maltretirao i predao mu potpisanu potvrdu o oduzetom vozilu. Dalje navodi da mu je osobno vozilo oduzeti ispred mjesnog ureda u Veljunu te da je tada kod njega došao i Strunjaš Milan komandant TO za Veljun te mu rekao da preda ključeve od vozila što je ,on i učinio.

Iz potvrde (17) izdane od SAO krajina, Općina Vojnić rejonski štab TO Veljun od 2. 11. 1991. proizlazi da se privremeno oduzima za potrebe štaba – rajonskog štaba TO Veljun osobno vozilo marke Golf reg. broj xxxxxxxxxxxxxxxx vlasništvo xxxxxxxxxxxx iz Slunja a vozilo da se zadržava do daljnjega sve do završetka rata, a potvrda je potpisana u zamjeni za komandanta Milana Strunješa II okr. Krnić Simo.

Iz navoda Rakinić Gojka a koji se nalazio u Slunju i na vojnom poligonu u Slunju do 25. 4. 1992. godine proizlazi da mu ime osobno poznato odnosno da je vidio i da zna da su

I do IX okrivljenog bili pripadnici III kordunaške brigade te da je I okr. po činio ptopukovnik bio komandant III kordunaške brigade a njegov zamjenik da je bio II okr. Krnić Simo koji je imao čin kapetana I klase, a članovi štaba da su bili III okr. Pekeč Lazo sa činom kapetana I klase IV okr. Višnjić Milan isto s činom kapetana I klase te V Ribić Ratko sa činom kapetana I klase, VI okr. Tepavac Miljenko sa činom kapetana I klase, VII okr. Vein Bogdan isto s činom kapetana I klase Dumović Ilija isto tako s činom kapetana I klase, kao i IX okr. Tomić Željko, te da su svi bili obučeni u SMB uniforme te naoružani kratkim i dugim oružjem. Isto tako da mu je iz neposrednog saznanja poznato da su svi okrivljeni sudjelovali i u oružanom napadu na mjesto Slunj.

Iz navoda Obajdin Mirka djelatnika Policijske stanice Slunj nedvojbeno proizlazi da je I okr. Radaković Mirko bio komandant III kordunaške brigade da je sudjelovao u napadu na Slunj a dalje neposredno s I okrivljenim kontaktirao prije napada i pada Slunja u neprijateljske ruke.

Iz navoda xxxxxxxxxxxxx proizlazi da mu je dana 31.10. 1991. godine za potrebe TO Veljun oduzeto osobno vozilo o čemu mu je izdana potvrda, a kom potvrdu je u zamjeni komandanta Stunješ Milana potpisao II okr.Krnić Simo, a koji je tu potvrdu i donio xxxxxxxxxxxxx u zatvor u Vojniću gdje ga je čak i ispitivao i maltretirao.

Iz osobnih podataka nedvojbeno proizlazi da su svi okrivljeni državljani Republike Hrvatske.

Iz svega napred nesporno proizlazi da su svi okrivljeni a u vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku od strane “JNA” i drugih paravojnih snaga te i nakon 8. 10. 1991. godine iako su državljani Republike Hrvatske nastavili s borbom protiv Republike Hrvatske,u okviru III kordunaške brigade koja je bila smještena na vojnom poligonu u Slunju – zbjegu te da su u toj brigadi obnašali funkcije koje su već naprijed navedene te da su u tu brigadu i dobrovoljno pristupili pa stoga nedvojbeno proizlazi da se u ponašanju svih okrivljenih stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

U smislu propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN 53/91) predlažemo da se svim okrivljenima sudi u odsutnosti obzirom da su svi okrivljeni trenutno nedostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske a isto tako postoje važni razlozi za suđenje u odsutnosti.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ANTON STANKOVIĆ-MOĆAN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj K 63/92-2

Kv 61/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća i sudaca Zvonimira Matana i Nine Bubaš kao članova vijeća postupajući povodom optužnice VT Klc. na br. Kt 53/92 u sjednici vijeća održanoj dana 5. lipnja 1992.

 

 

r i j e š i o  j e:

 

 

I Temeljem čl. 300. st. 3. i 4. preuzetog ZKP (NN 53/91) kriv. postupak protiv RADAKOVIĆ MIRKA KRNIĆ SIME, PEKEČ LAZE, VIŠNJIĆ MILANA, RIBIĆ RATKA, TEPAVAC MILJENKA, VEIN BOGDANA, DUNOVIĆ ILIJE i TOPIĆ ŽELJKA, provest će e u odsutnosti okrivljenika.

 

II Temeljem čl. 191. st. 2. toč. 1. ZKP protiv

 

I okr. RADAKOVIĆ MIRKA, sina Stevana, r. 1.3.1951. u Novoj Kršlji SO Slunj,

sa poslj. prebivalištem u Zagrebu, Avenije M. Držića bb,

II okr. KRNIĆ SIME, sina Jovana, r. 9.5.1939. u Primišlju, SO Slunj,

sa prebivalištem u Slunju, Novo Naselje br. 2.,

III okr. PEKEĆ LAZE, sina Milutina, r. 23.4.1947. u Ruševici, SO Slunj,

sa prebivalištem u Cetingradu bb,

IV okr. VIŠNJIĆ MILANA, sina Ljubana, r. 10.11.1943. u Miljevcu SO Slunj,

sa prebivalištem u Kremenu Gornjem, Slunj,

V. okr. RIBIĆ RATKA sina Nikole i Ljube, r. 25.3.1956. u Slunju,

gdje i boravi, ul. I. Trnskog 4,

VI okr. TEPAVAC MILJENKA, sina Dušana r. 4.8.1958. u Rakovici, SO Slunj,

sa prebivalištem u Slunju , ul. I Hrvatske brigade bb,

VII okr. VEIN BOGDANA, sina Ilije i Darinke, r. Kovačević, rođ. 20.1.1954.

u Grabovcu bb, gdje i prebiva SO Slunj,

VIII okr. DUNOVIĆ ILIJE, sina Đure r. 6.4.1947. u G. Primišlju, br. bb,

gdje stalno i boravi, SO Slunj,

IX. okr. TOPIĆ ŽELJKA, sina Milana r. 28.6.1952.g. u Bročancu

sa prebivalištem u Slunju, Milašinčićeva 28,

 

ODREĐUJE SE PRITVOR

 

III Nakon uhićenja okrivljenike treba sprovesti u Okružni zatvor Karlovac.

 

 

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podnijelo je kod ovog suda optužnicu protiv okrivljenika zbog kriv. djela iz čl. 119. st. 1. preuzetog KZ (NN 53/91) te predlaže da se protiv svih okrivljenika postupak provede bez u njihovoj odsutnosti i da se u odnosu na sve odredi pritvor.

Prijedlog je osnovan.

Svi okrivljenici borave na području SO Slunj kao pripadnici neregularnih naoružanih formacija čiji je cilj ocijepljenje dijela teritorija RH a istovremeno su i učestvovali u vojnim akcijama protiv RH. Sve to proizlazi iz spisa. Iz tog pak proizlazi da postoje dovoljno važni razlozi ,a radi se o zaštiti legalnih interesa RH, da se postupak protiv okrivljenika sprovede u njihovoj odsutnosti.

Obzirom na njihov boravak u neprijateljskim vojnim formacijama i privremenu nedostupnost državnim organima RH proizlazi da se nalaze u bijegu. Iz toga pad slijedi da je osnovan prijedlog VT za određivanje pritvora jer je ispunjen uvjet za prodređivanje pritvora propisan odredbom čl. 191. st. 2. toč. 1. ZKP.

Zato je valjalo riješiti kao u izreci.

Karlovac, 5. lipnja 1992.

Predsjednik vijeća:

Mladen Kosijer

 

PRAVNA POUKA

Nezadovoljna stranka protiv ovog rješenja ima pravo žalbe u roku od 3 dana od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 3 istovjetna primjerka ili usmeno na sud. zapisnik a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH . Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

 1. VT Klc. na br. Kt. 53/92.
 2. Radaković Mirko, Krnić Simo, Pekeć Lazo, Višnjić Milan, Ribić Ratko, Tepavac Miljenko, Vein Bogdan, Dunović Ilija, i Topić Željko, nakon uhićenja
 3. Branitelj,
 4. Uprava Okružnog zatvora Klc.
 5. Predsjedništvo Vojnog suda Klc.

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj K 63/92-3

N A R E D B A

 

I Temeljem čl. 551. st. 1. i 2. preuzetog ZKP (NN 53/91) u kriv. predmetu protiv RADAKOVIĆ MIRKA i dr. zbog kriv. djela iz čl. 119. st. 1. preuzetog KZRH određuje se raspisivanje potjernice za okrivljenicima.

II Potjernicu treba raspisati za:

 

I okr. RADAKOVIĆ MIRKA, sina Stevana, r. 1.3.1951. u Novoj Kršlji SO Slunj,

sa poslj. prebivalištem u Zagrebu, Avenije M. Držića bb,

II okr. KRNIĆ SIME, sina Jovana, r. 9.5.1939. u Primišlju, SO Slunj,

sa prebivalištem u Slunju, Novo Naselje br. 2.,

III okr. PEKEĆ LAZE, sina Milutina, r. 23.4.1947. u Ruševici, SO Slunj,

sa prebivalištem u Cetingradu bb,

IV okr. VIŠNJIĆ MILANA, sina Ljubana, r. 10.11.1943. u Miljevcu SO Slunj,

sa prebivalištem u Kremenu Gornjem, Slunj,

V. okr. RIBIĆ RATKA sina Nikole i Ljube, r. 25.3.1956. u Slunju,

gdje i boravi, ul. I. Trnskog 4,

VI okr. TEPAVAC MILJENKA, sina Dušana r. 4.8.1958. u Rakovici, SO Slunj,

sa prebivalištem u Slunju , ul. I Hrvatske brigade bb,

VII okr. VEIN BOGDANA, sina Ilije i Darinke, r. Kovačević, rođ. 20.1.1954.

u Grabovcu bb, gdje i prebiva SO Slunj,

VIII okr. DUNOVIĆ ILIJE, sina Đure r. 6.4.1947. u G. Primišlju, br. bb,

gdje stalno i boravi, SO Slunj,

IX. okr. TOPIĆ ŽELJKA, sina Milana r. 28.6.1952.g. u Bročancu

sa prebivalištem u Slunju, Milašinčićeva 28,

 

III Raspisivanje potjernice se određuje jer je protiv svih okrivljenika određen pritvor.

 

IV Potjernicu će raspisati 70. bataljun VP Karlovac.

 

V Nakon uhićenja okrivljenike treba sprovesti u Okružni zatvor Karlovac.

 

Karlovac, 5. lipnja 1992.

Dostavljeno:

 1. 70. bataljun VP Klc. u 2*

 

Predsjednik vijeća:

Zvonimir Matan


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

? KARLOVAC

?

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

? 25. svibnja 1992. godine podigli smo neposrednu optužnicu  ? Radaković Mirka i dr. radi krivičnog djela iz članka 119. preuzetog KZ (NN 53/91). U vezi ove optužnice od Policijske ? zaprimili smo dopis iz kojeg proizlazi da bi se u ovom ? svjedok mogao koristiti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i ?, pa vam stoga dostavljamo taj dopis, te službenu zabilješku u razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

S obzirom na naprijed navedeno dostavljamo naprijed navedene ? predlažemo da se kao svjedoci saslušaju xxxxxxxxxxxxxxxxxx?.

 

 

Prilog: 2.

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Antun Stanković Moćan


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/L-K-158/1992.

Karlovac, dne. 27.05.1992. godine.

 

 

VOJNO TUŽITELJSTVO

K A R L O V A C

 

 

Veza: Vaš br. KT-53/1992. od 25.05.1992. godine.

 

U svezi s Vašim dopisom broj i datum gornji, izvješćujemo Vas da na vojnom sudu možete koristiti slijedeće svjedoke:

– xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji se sada nalazi u Zagrebu.

– Obajdin Mirka Zapovjednika PS Slunj sa sjedištem u PU Karlovac. – Obojica će svjedočiti u vezi prijavljenoga Radaković Mirka.

– xxxxxxxxxxxx radnika PS Slunj sa sjedištem u PU Karlovac koji će svjedočiti u vezi prijavljenog Krnić Sime.

– Rakinić Gojka iz Slunja ul. Nikole Kukića br. 15., koji se sada nalazi u pritvoru u Karlovcu u Okružnom zatvoru. Predmet ima vojni sudac Matan Zvonko. Rakinić može svjedočiti za svih devet prijavljenih.

– xxxxxxxxxxxxxx policajca PS Slunj, sa prebivalištem u Karlovcu, koji je bio komandir izviđačkog voda i on je skoro sve vidio na vojnom poligonu u Zbijegu u dužem vremenskom razdoblju.

Pozive za svjedoke šaljite preko Nas, pa ćemo mi pozive uručiti, jer navedeni xxxxxxxxxxxxxxxx živi u Zagrebu, pa ćemo preko izbjeglica doznati adresu.

P r i l o g: 1 kom.

 

ZAPOVJEDNIK PS:

Mirko Obajdin

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-158/92

Datum: 26.05.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , zanimanje Policajac pripravnik____

rođen xxxxxxxxxxxxxx. godine boravište- prebivalište Slunj, ulica __xxxxxxx______,

broj  xxxx sada u Karlovcu, xxxxxxxxxxxxx je dana 26.05.1992. godine

Prostoriji PU Karlovac , u vezi zapažanja stanovništva Slunja, Srpske nacionalnosti na

vojnom poligonu u Slunju.

dao ovlaštenoj osobi: PS Slunj

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

Zaposlen sam u Policijskoj stanici Slunj i od početka bio sam komandir voda xxxxxxxxxx a držali smo položaj od Mrzlog Polja gdje je smješten vojni poligon V.P. 7260 Slunj do Slušnice a nekada smo prema zadatku išli u Primišlje i druga mjesta. Na tim djelovima slunjske općine nalazio sam se s ljudstvom od početka šestog mjeseca 1991.godine pa sve do 18.11.1991. godine kada smo se povukli s područja slunjske općine pošto je Slunj pao.

Za vrijeme kretanja po navedenom području sa svojim vodom u vojnim uniformama SMB i s naoružanjem sam vidio slijedeće osobe:

 

–        Vujčić Milana iz Slunja, skladištar u TP Kordun Slunj.

–        Vujčić Predrag sin Milana.

–        Mudrić Đuro prodavač s benzinske stanice u Slunju.

–        Tepavac Nikolu sina Ilije zv. Laćo iz Slunja.

–        Kukić Miloša sina Ilije mesara iz Slunja, zaposlen u poduzeću ”Agroproizvod” Slunj

–        Tepavac Miljenka sina Dušana, koji ima čin kapetana.

–        Belković Sinišu sina Nike i Ankice iz Slunja

–        Bakiš Nedeljka sina Milke iz Slunja koji je prodavao u Vjesniku.

–        Orlović Dragana privatni ugostitelj iz Slunja.

–        Orlović Nikola vojni šumarski tehničar iz Slunja.

–        Polovina Đuru sina Mane vozač autobusa u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj

–        Polovina Radu sina Mane brata od Đure koji je zaposlen u V.P. 7260 Slunj.

–        Ljevnaić Branko trgovac iz Slunja, stanuje ul. I Hrvatske brigade

–        Milošević Nikolu vozača u V.P. 7260 Slunj sin Pere.

–        Tepavac Đuro sin Nikole zv. ”Gari” iz Slunja.

–        Tepavac Nikola zv. ”Gari” koji je bio prije policajac i u zatvoru zbog silovanja kćeri

–        Sinovi Tepavac Nikole zv. ”Garin” kojima se ne mogu sjetiti momentalno imena.

–        Čačić Mile sin Mićana, koji je radio u pošti u Velikoj Kladuši.

–        Čačić Milan zv. ”Braco” sin Mićana, koji je prije radio u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj zatim u Zagrebu i došao nazad na vojni poligon

–        Dević Simo rodom iz Primišlja, radio u RIZ Pogon TV Slunj.

–        Rakinić Predrag sin Gojka i Stane iz Slunja, čin kapetana.

–        Rakinić Gojka automehaničar kod V.P. 7260 Slunj.

–        Đuro Barać lovočuvar V.P. 7260 Slunj.

–        Topić Željko sin Milana iz Slunja geometar kapetan.

–        Ribić Ratko sin Nikole iz Slunja, kapetan I klase.

–        Vojnović Željko sin Milorada koji je radio u narodnoj obrani u Slunju.

–        Višnjić Nikola sin Ilije zv. ”Vojvoda” iz Kremena koji ima gostionicu u Slunju.

–        Mišković Rade vozač autobusa poduzeća ”Saobraćaj” Slunj.

–        Raičević Žarko vojno lice u mirovini zet Milke Mandić, rodom iz Crne Gore i vikao je da je on ”Šešeljovac”

–        Karamarković Milorad zv. Karo automehaničar zaposlen u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj.

–        Sin od Milorada i Stane Karamarković a čini mi se da se zove Željko.

–        Topić Nenad zv. ”Bobo” sin Milana i Stane, koji je bio vozač u TP Kordun Slunj.

–        Sudar Predrag zv. Peco sin Rade iz Točka, a zet je od Karamarković Milorada i Stane.

–        Mandić Miloš zv. Lošo iz Furjana ima crvenu ladu od vozila.

–        Majstorović Milan rodom iz Vrginmosta a inače vozač autobusa u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj

–        Majstorović Milan sin Milana iz Slunja.

–        Ralić Mile zv. ”Meho” iz Bogovolje, stanuje u Slunju prodavač na benzinskoj stanici u Slunju

–        Krnić Marjan sin Dušana i Milje, koji ima gostionicu u Slunju kod benzinske stanice.

–        Aličić Đuka mesar iz Primišlja.

–        Alinčić Mile sin Đuke mesara.

–        Vučković Vlado sin Milana zv. ”Đuran” iz Slunja koji je prije radio u Komunalcu.

–        Vučković Đoko sin Milana brat od Vlade.

–        Krnjeta Rade sin Milana iz Slunja kuća preko puta Šumarije.

–        Krneta Mile iz Slunja koji je radio u narodnoj obrani u Slunju.

–        Zec Branko sin Dušana radio u SO Slunj i stalno se kretao sa Jančić Svetozarom iz Slušnice za Stražišće.

Orlović Dragan i Božić Đorđe su se vozali po poligonu na protuavionskom topu koji se

nalazio na kamionu i prvi počeli pucati na mene i moj vod, a Polovina Đuro je upravljao s tenkom kao i Vučković Vladimir. Svi navedeni su se čitavo vrijeme nalazili na vojnom poligonu na pripremi i obuci, obučeni u SMB uniformu s dugim naoružanjem, što mogu posvjedočiti i policajci iz mog voda.

Ovl. služ. osoba:

Mirko Obajdin


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

 

Broj: 511-05-41/1-K-181/92

Datum: 02.06.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxx , zanimanje xxxxxxxxxx___

rođen xxxxxxxxx. godine boravište- prebivalište Slunj, ulica _xxxxxxxxx__,

broj  xxxx je dana 26.05.1992. godine  u Prostoriji PU Karlovac ,

u vezi zapažanja stanovništva Slunja, Srpske nacionalnosti na vojnom poligonu u Slunju.

dao ovlaštenoj osobi: PS Slunj

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

Bio sam u pričuvnom sastavu u PS Slunj i pripadao sam vodu xxxxxxxxxxxxxxx gdje je bio komandir xxxxxxxxx. Sa mnom u vodu nalazio se je xxxxxxxxx – aktivni policajac PS Slunj, xxxxxxxxxxx – također aktivni policajac PS Slunj xxxxxxxxxxxxx – aktivni policajac i još nekoliko policajaca aktivnih i pričuvni koji su radili u PS Slunj. Mi smo držali položaje od Mrzlog Polja gdje je smješten Vojni poligon VP 7260 Slunj do Slušnice, a nekada smo prema zadatku išli u Primišlje i druga mjesta, jer smo mi isključivo radili na izviđanju i obavještavanju. Na tim djelovima slunjske općine nalazio sam se s navedenima od početka 6. mjeseca 1991. godine pa do 18.11.1991. godine kada smo se povukli s područja slunjske općine pošto je Slunj pao.

Za vrijeme kretanja i izviđanja po navedenom području sa svojim kolegama vidio sam u vojnim uniformama ”SMB”  s naoružanjem slijedeće osobe:

–        Vujčić Milana iz Slunja, skladištara u TP ”Kordun” Slunj,

–        Vujčić Predraga sin Milana,

–        Mudrić Đuru, prodavač s benzinske stanice u Slunju,

–        Tepavac Nikolu sin Ilije, zv. ”Laćo” iz Slunja,

–        Kukić Miloša sin Ilije,mesar iz Slunja, bio je zaposlen u ”Agroproizvodu” Slunj,

–        Tepavac Miljenka sin Dušana, ima čin kapetana,

–        Belković Siniša sin Nike i Ankice iz Slunja,

–        Bakeš Nedeljka sin Milke iz Slunja, prodavač u Vjesniku,

–        Orlović Dragana, privatni ugostitelj iz Slunja,

–        Orlić Nikolu, radio u VP 7260 Slunj kao šumarski tehničar,

–        Polovina Đuru, sin Mane, vozač autobusa u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj,

–        Polovina Radu sin Mane, brat od Đure, zaposlen u VP 7260,

–        Ljivnajić Branka iz Slunja, sa stanom u ul. I Hrvatske brigade,

–        Milošević Nikolu, vozač u VP 7260 Slunj, sin Pere,

–        Tepavac Đuru sin Nikole, zv. ”Garin” iz Slunja,

–        Tepavac Nikolu zv. ”Garin”, koji je bio prije policajac, a i zatvoren zbog krivičnog djela silovanja svoje kćeri,

–        Čačić Milu sin Mićana, radio je u Velikoj Kladuši,

–        Čačić Milana zv. ”Braco” sin Mićana, prije radio u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj, potom u Zagrebu, a sredinom 1991. godine došao na Vojni poligon u Slunj.

–        Dević Simu rodom iz Primišlja, radio u RIZ pogon TV Slunj,

–        Rakinić Predraga sin Gojka i Stane iz Slunja, po činu kapetan, zaposlen u VP 7260 Slunj,

–        Rakinić Gojka, automehaničar kod VP 7260 Slunj,

–        Đuru Baraća, lovočuvar u VP 7260 Slunj,

–        Topić Željka sin Milana iz Slunja, geometar, viđen u činu kapetana,

–        Ribić Ratka sin Nikole iz Slunja, viđen u činu kapetana I klase,

–        Vojnović Željka sin Milorada, radio u Narodnoj obrani u Slunju,

–        Višnjić Nikolu sin Ilije, zv. ”Vojvoda” iz Kremena, ima gostionicu u Slunju,

–        Mišković Radu, vozač autobusa poduzeća ”Saobraćaj” iz Slunja

–        Raičević Žarka, umirovljeno vojno lice, rodom iz Crne Gore, vikao da je on Šešeljevac, zet Milke Mandić iz Slunja,

–        Karamarković Milorada zv. ”Karo”, automehaničar, zaposlen u poduzeću ”Saobraćaj” Slunj,

–        sin od Milorada i Stane Željko Karamarković,

–        Topić Nenada zv. ”Bobo” sin Milana i Stane, bio je vozač u TP ”Kordun” Slunj.

–        Sudar Predraga zv. ”Peco” sin Rade iz Točka, zet od Karamarković Milorada i Stane,

–        Mandić Miloša zv. ”Lošo” iz Slunj, ima crvenu ”Ladu”.

–        Majstorović Milana rodom iz Vrginmosta, a inače vozač autobusa ”Saobraćaj” Slunj,

–        Majstorović Milan sin Milana i Mice iz Slunja,

–        Ralić Milu zv. ”Meho” iz Bogovolje, stanuje u Slunju, a prodavač na benzinskoj stanici u Slunju,

–        Krnić Marijan zv. ”Brico” sin Dušana i Milje, ima gostionicu Plava Lađa u Slunju,

–        Alinčić Đuku mesara iz Slunja i

–        njegovog sina Alinčić Milu,

–        Vučković Vladu sin Milana zv. ”Đuranov” iz Slunja, prije radio u ”Komunalcu” Slunj,

–        Vučković Đoku sin Milana brat od Vlade, radio kao vozač u RIZ Slunj,

–        Krnjeta Radu sin Milana iz Slunja, ima kuću preko puta Šumarije u Slunju,

–        Krnjeta Milu iz Slunja, radio u Narodnoj obrani,

–        Zec Branka sin Dušana iz Slunja, radio u Skupštini općine Slunj tržni inspektor, stalno

se kretao u društvu Jančić Svetozara iz Slušnice sa Vojnog poligona prema Stražištu – Močile.

Orlić Dragan i Božić Đorđe zv. ”Đoko”, vozali se po Vojnom poligonu s kamionom na kojem je bio smješten protiavionski top i iz istog su pucali na naš vod a Polovina Đuro je upravljao tenkom kao i Vučković Vlado.

Svi navedeni su se čitavo vrijeme nalazili na Vojnom poligonu Slunj na pripremi i obuci, obučeni u ”SMB uniforme”, s dugim naoružanjem što mogu posvjedočiti sve moje kolege iz voda.”.

Potpuno identičnu izjavu kao xxxxxxxx, dao je i xxxxxxxx iz Slunja, xxxxxxxxxxxxxxxxx, aktivni policajac PS Slunj.

Ovl. službena osoba:

Mirko Obajdin


Broj: K-63/92-8

Z A P I S N I K

 

Od   21. srpnja  1992.

 

O glavnoj raspravi Vojnog suda u Karlovcu.

 

Prisutni od suda :                                                                                Krivični predmet :

 

Zvonimir Matan Tužilac : Vojni Klc.

 

Juraj Boljkovac Okrivljeni : Radaković Mirko i dr.

 

Mladen Kosijer zbog kriv. djela iz čl. 119. st. 1 preuzetog KZ RH

 

Ivana Kodrić Broj Voj. tužilaštva : KT 53/92

 

 

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u 10,30 sati objavljuje predmet glavne rasprave.

Utvrđuje se da su pristupili :

 

1.   Voj. Tužilac  Stanković Močan Antun

2. Oštećeni : ___________

3. Okrivljeni : I pot. Radaković Mirko i dr. uz branitelja Popović Davora odvj. iz Karlovca

4. Svjedoci: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxo, Rakinić Gojko, xxxxxxxx, nije pristupio xxxxxxxxx za kojeg je xxxxxxxxxxxxx rekao da nije pronađen na adresi koje se nalazi u spisu.

 

 

Svjedoci su upozoreni u smislu čl- 325. i 229. ZKP te upućeni van sudnice.

Gl. rasprava počinje.

 

Utvrđuje se da je rješenjem od 5.6.1992.g. br. Kv 61/92 odlučeno da će se postupak u ovom predmetu provesti u odsutnosti optuženika.

Kako je u odnosu na X okr. Bošnjak Branka podignuta naknadno dopunska optužnica to vijeće donosi

r j e š e n j e

 

i u odnosu na Bošnjak Branka postupak će se provesti u odsutnosti ovog optuženika.

 

Predsjednik vijeća objavljuje predmet gl. rasprave, sastav vijeća na koje strani nemaju primjedbi.

Utvrđuje se identitet opuženika.

I opt. Radaković Mirko

II opt. Krnjić Simo

III opt. Pekeć Lazo

IV opt. Višnjić Milan

V. opt. Ribić Ratko

VI opt. Tepavac Miljenko

VII. opt. Vein Bogdan

VIII opt. Dunović Ilija,

IX opt. Topić Željko, za sve ostale podaci kao na listu br. 18. i 19. spisa.

X opt. Bošnjak Branko ostali podaci kao na listu br. 7. spisa.

VT čita optužnicu od 25.5.1992. i dopunsku optužnicu od 15.6.1992.

 

 

DOKAZNI POSTUPAK

 

 

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxx

opomenuti iskazuje:

 

Ja sam nakon pada Slunja neprijateljske ruke izbjegao sa suprugom u selu Šturilići, a negdje polovicom 12.mj.1991.g. u mjestu Tržača Raštela bio je organiziran sastanak predstavnika općine Cazin i općine Slunj ali sada već od strane okupacijske vlasti, na tom sastanku bio sam i ja prisutan razgovaralo se o povratku izbjeglica u Slunj. Među osobama koje su bile na tom sastanku iz Slunja znam da je bio prisutan Radaković Mirko. On je tamo prisustvovao u ulozi nekog komandanta, ja neznam točno kojeg komadant Slunja ili komadant poligona, Radaković Mirko je tada bio u uniformi preko uniforme imao je pancirku pa je to izgledalo kao da se radi o maskirnoj uniformi. Nisam vidio kod njega oružje, ne znam da li je nešto imao ispod pancirke. Vidio sam da je imao i pratnju. Od optuženika još mogu reći da sam vidio Bošnjak Branka na propusnici koju sam dobio bio je njegov potpis da bi se moga kretati na području Slunja kada sam se jedan dan vratio tu sam propusnicu dobio od Štaba u Selu Koranski lug, a taj štab navodno je nadležan za Bogomolju, Leskovac i Furjan. Što se tiče potpisa ja sam ga prepoznao jer inače poznajem i njega i brata i oca. Nikog od ostalih optuženika kada sam dolazio u okupirani Slunj nisam vidio.

Na svjedoka nema daljnjih pitanja.

 

Svjedok RAKINIĆ GOJKO, sin Milovana, 56 godina, automehaničar, iz Slunja Ogulinska 15, nesrodan, nezavađen, propisno opomenut iskazuje:

 

Ja sam negdje od 6.mj. 1991.g. pa nadalje s obzirom da sam bio mobiliziran uglavnom boravio una poligonu u Slunju gdje sam o nanije bio zaposlen’ kao automehaničar, pa mogu izjaviti da sam sve optužene osim Bošnjak Branka vidio na poligonu vojnom. Jednom prilikom sam vidio praktički sve zajedno u menzi a inače sam ih viđao u prolazu.’Radaković Mirko je po činu potpukovnik bivše JNA, svi ostali su kapetani. Radaković Mirko je bio komadant III Kordunaše brigade kako. su je tamo nazivali. Radaković je bio zapovjednik. naveden jedinice TO ta jedinica nije bila u okviru JNA ona je imala i svoju posebnu teh. službu i njihovi su nam pripadnici čak otuđivali vozila i obijali pumpe gdje se točilo gorivo. Sjedište Radakovićevog štaba bio je u prostorijama Kasarne u Slunju. sve do dolaska Unprofora kada se taj štab preselio negdje na’teren, ali ja ne znam gdje.

Inače koliko sam ja čuo jedinice teg brigade bile su locirane na terenu Perjasice, Tržića i prema Bosni. Već sam rekao da osobno Bošnjak Branka ja sam vidio ali sam čuo da je on član tog štaba i da je zapovjednik naše čete na terenu prema Bosni.

Kada sam je optuženike vidio u restoranu svi su bili obučeni u SMB uniformu sa oznakama činova kakve se oznake koriste u JNA, Radaković je međutim imao maskirnu uniformu ali također oznake čina, osim toga on je uvijek nosio pancer košulju i imao neku svoju oružanu pratnju. Ja sam optuženog vidio u restoranu u II polovini 1. mj. 1992.g. na nekima sam vidio da imaju pištolje dok za druge ne mogu reći da li su imali oružje. Napomenuo bi da je bilo i drugih naoružanih i li ljudi bez oružja u uniformama ali ja to nikog ne poznajem. Sve optužene osim Radakovića poznajem od ranije iz Slunja a njega sam prvi put vidio od prilike u II polovini 7m .j. 1991.g. u kasarni u Slunj i od tada ga poznajem. Nije mi poznato da li su optuženi sa svojim jedinica negdje učestvovali u oružanim akcijama, jer ja sam uglavnom boravio u bazi u VP 7260 tako da se ja tada nisam puno kretao. Daljnjih pitanja na svjedoka nema.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, radnik policije, xxxxxxxxxxxxxxxx. nesrodan nezavadnje iskazuje:

Prije svega izjavljujem da osobno od prije rata poznajem sve optuženike izuzev Radaković Mirka. Krnić Simo je bio Sekretar OSUP Slunj, a ja sam u tom organu bio rukovodioc upravnog dijela službe pa ga tako i poznajem i od tuga znam da je nakon izbora 1991.g. podnio zahtjev za mirovinu pa je i penzioniran, naslijedio ga je na tom poslu Panić Ivan, potom je povremeno boravio u Slunju a povremeno koliko sam čuo i na Krku i Veljunu jer tamo ima vikendicu, da bi negdje u 9. mj. 1991.g. otišao iz Slunja i više se nije vraćao. 31.10.1991. sam pozvan na poligon Slunj da ću dobiti propusnicu za Bosnu odatle sam međutim sa svojim autom odveli u Veljun dok su supruga i stvari ostala na poligonu, tu je bila u Veljunu stanica milicija Krajina i TO , odatle sam odveden 3.11.1991.g. u Vojnić gdje je došao zanom Duduković Miloš zv. “Brko” koji

mi je predao jednu potvrdu iz koje proizlazi da se oduzima moj automobil, a na potvrdi je bio potpis Krnić Sime.

U Vojnić je 6.11.1991. došao Krnić sa mojim autom pa sam izdvojenog zatvora priveden u milic. stanicu i om me je tamo saslušavao nazivao me pogrdnim imenima, ali me nije fizički maltretirao. Od tada ga više nisam sreo. Tada je bio obučen u SMB uniformu ali nisam primijetio da je imao oružje, nisam kod toga vidio njegove oznake.

Pekeć Lazu sam viđavao do 10.9.1991.g. u Gojkovcu dolazio je obično iz pravca Vojnića, bio je obučen u SMB uniformu naoružan pištoljem, čin nisam primijetio. Višnjim Milana sam viđao u samom Slunju civilu nikada u bilo kakvoj uniformi.

Jednaka je situacija sa Ribić Ratkom.

Ni ostale optužene u Slunj dok sam tamo boravio nisam vidio niti jednog u uniformi, a otišao sam iz Slunja 31.10.1991.g. Daljnjih pitanja na svjedoka nema.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Slunj,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nesrodan nezavadnjen oplemetu iskazuje:

Ja poznajem sve optužene, od ranije prije rata. Tako znam da je Radaković Mirko bio po činu potpukovnik, i da je on zamijenio na mjestu komadanta 1VP 7260 Zgonjanin Cviju, formalno on nije preuzeo njegovu dužnost ali je rukovodio svojim operacijama, a to je krenulo 10.8.1991.g kada je palo selo Vaganac a zatim rukovodio napadima na Rakovicu i druga na području SO Slunj gdje živjeli Hrvati. Upravo je on negdje poslije 8.10.1991.g. pozvao predstavnice policije Slunj i općine pa smo išli na sastanak u kasarnu u Slunju Trg Tomislav pred. SO i ja, a s druge strane su bili Radaković i Šuput, ime ne znam ali je i on po činu potpukovnim. Na tim pregovorima trebalo se dogovoriti 8 nekim primirju i o tome da se omogući normalni prolaz prema Šturliću jer je to bio jedini pravac slobodan za snabdijevanje Slunja iz BiH. Tražili su da se razoruža ZNG a da će radnici policije i JNA kontrolirati situaciju, i prijetili su uz put pa je tako Radaković rekao da vojska ima ucrtane pozicije svih kuća sa odgovarajućim elementima i da će sve bombardirati kada to odlući. Na ovaj zahtjev nismo mogli ništa odgovoriti tako smo se razišli.

Na onom sastanku Radaković je bio u uniformi JNA sa činom potpukovnika i naoružan, inače je i bio aktivni oficir JNA. Dana 15.11.1991.g. sam se nalazio u zgradu SO Slunj u skloništu i tada je prva top. granata pogodila zgradu općine pa je predsjednik Trg Tomislav nazvao vojni poligon jer smo inače održavali telefo. veze javio se upravo Radaković i Strg ga pitao zašto se puca, Radaković je rekao da je an zatvoren a drugi izdaju naređenja za otvaranje vatre. U tom istom razgovoru je Radaković rekao pred. SO da Slunj treba da se preda i to tako da se donesene bijela zatava na kapiju kasarne u Zbijegu i to u roku od 2 sata u protivnom da će Slunj biti sravnjen sa zemljom. Naravno po tom nije postupljeno, ali je kasnije izvršen napad toj. 16.11. i tada je Slunj i pao u četničke ruke. Inače je samo mjesto raketirano i ranije 11. , 12. i 13.11.1991.g.

Nakon pada Slunja nikoga od optuženih nisam sreo niti vidio, a od ljudi koji su kasnije dolazili sa teretna Slunja sam saznao da je Radaković Mirko postao komadant III kord. brigade, a da su Krnić Simo, Pekeć Lazo i Višnjić Milan bili glavni suradnici u štabu te brigade . Ostali optuženici su u toj brigadi.

Ja sam naknadno saznao da je inače napadom na Slunj komandirao general Prašćević iz Prijedora, a na licu mjesta sa napadom rukovodili Radaković Mirko i jedan od Bulata, ali ne znam točno koji jer ima veći broj oficira JNA sa tim prezimenom. Jedino sam Radaković Mirka vidio u vojnoj uniformi ostale ne  a nisam ih mogao vidjeti jer su napustili Slunj, Krnić

je boravio na Veljunu, Pekeć Cetingradu, a ostali na poligonu u Slunju. Oni su Slunj napustili negdje u 7 i 8.mj. 1991.g. Prema mojim naknadnim saznanjima Krnić je bio član štaba TO na Veljunu a Pekeć Lazo u Ruševici, a oni su se kasnije združili.

Daljnjih pitanja na svjedoka nema.

Vrši se uvid u fotokopiju “potvrde” o privremenom oduzimanju predmeta za potrebe Štaba ” sa lista br. 17 spisa, Konstatira se da VT odustaje od prijedloga da se saslušaju svjedoci koji su predloženi bilo u dopunskoj opt. u posebnim pismenim podnescima.

Daljnjih dokaznih prijedloga nema.

DOKAZNI POSTUPAK DOVRŠEN

 

Vojni tužitelj u cijelosti ostaje kod optužnice i dopunske optužnice jer smatra da je na osnovi iskaza svjedoka utvrđeno da su svi optuženici nakon 8.10.1991.g. nastavili kao državljani RH s bojom u okviru neprijateljske vojske pa stoga predlaže da se proglase krivim i osude po zakonu.

Branitelj optuženika pak izjavljuje da po njegovom mišljenju svi optuženici zapravo nisu bili državljani RH , pa kao takovi nisu niti mogli izvršiti djelo koje im se stavlja na teret.

RASPRAVA DOVRŠENA

 

Vijeće se povlači na vijećanje i donosi, a nakon toga pred. vijeća javno izriče slijedeću

P R E S U D U

IME  REPUBLIKE HRVATSKE

 

I opt. RADAKOVIĆ :MIRKO

II opt. KRNIĆ SIMO

III opt. PEKEĆ LAZO, IV opt. VIŠNJIĆ MILAN, V opt. RIBIĆ RATKO, ,VI opt. TEPAVAC MIRKO, VII opt. VEIN BOGDAN, VIII opt. DUNOVIĆ ILIJA, IX opt. TOPIĆ ŽELJKO i X opt. BOŠNJAK BRANKO.

 

 

k r i v i  s u:

što su:

 

u vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku od strane “JNA” i paravojnih snaga i nakon 8. listopada 1991. iako su državljani RH nastavili s borbom protiv Republike Hrvatske u okviru III Kordunaše brigade sa sjedištem na vojnom poligonu u Zbjegu i to I opt. Radaković Mirko kao komadant brigade II opt. Krnić Simo kao zamjenik komadanta brigade, III opt. Lazo Pekeć, IV okr. Milan Višnjić, V okr. Ribić Ratko, VI okr. Tepavac Miljenko, VII okr. Vein Bogdan, VIII okr. Dumović Ilija i X okr. Topić Željko kao članovi štaba brigade, a X okr. Bošnjak Branko kao komadant I bataljuna, a u koju su dobrovoljno pristupili,

dakle, kao građani Republike Hrvatske za vrijeme oružanog sukoba služili u neprijateljskoj vojsci i sudjelovali u oružanim sukobima kao borci protiv RH,

čime su počinili kriv. djelo protiv RH ;- služba u neprijateljskoj vojsci – označeno u čl.119. st.l. preuzetog KZ,(NN 53/91), pa se po istom zakonskom propisu

O S U Đ U J U

 

I opt. RADAKOVIĆ MIRKO

na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

 

II opt. KRNIĆ SIMO

na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

 

III opt. PEKEĆ LAZO

 

IV opt. VIŠNJIĆ MILAN

 

V opt. RIBIĆ RATKO

 

VI opt. TEPAVAC MILJENKO

 

VII opt. VEIN BOGDAN

 

VIII opt. DUNOVIĆ ILIJA

 

IX opt. TOPIĆ ŽELJKO

 

X opt. BOŠNJAK BRANKO

 

na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina svaki.

 

Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Dovršeno.

 

Predsjednik vijeća:

 

Zapisničar:

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K. 63/92-10

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana, kao predsjednika vijeća, te Juraja Boljkovca i Mladena Kosijera, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u kriv. predmetu protiv I-opt. Radaković Mirka i dr., zbog kriv. djela iz čl. 119. st. 1. preuzetog KZ (N.N 53/91), nakon provedene glavne i javne rasprave, zakazane povodom optužnice Vojnog tužiteljstva Karlovac br.KT-53/92 od 25.5.1992.god. i dopunske optužnice isti broj od 15.6.1992. , dovršene dana 21. srpnja 1992. god. , u prisutnosti zamjenika Vojnog tužitelja Stanković-Moćan Antona, te branitelja po službenoj dužnosti svih optuženih Popović Davora, odvjetnika iz Karlovca,

 

 

p r e s u d i o  j e:

I okr. RADAKOVIĆ MIRKO sina Stevana r. 1.3.1951.

u Novoj Kršlji, Općina Slunj, sa poslj. stalnim prebivalištem u Zagrebu,

Trnje, Avenija Marina Držića bb, Srbina, podpukovnika JNA,

II okr. KRNIĆ SIMO sina Jovana r. 9.5.1939. u Primišlju,

Općina Slunj, s prebivalištem u Slunju, Novo naselje 2, kapetana I klase,

III okr. PEKEČ LAZO, sina Milutina r. 23.4.1947. u Ruševici,

Općina Slunj, s prebivalištem u Cetingradu bb, Slunj,

nastavnik – kapetana I klase JNA,  Srbina,

IV okr. VIŠNJIĆ MILAN, sina Ljubana r. 10.11.1943. u Miljevcu,

Općina Slunj, s prebivalištem u  Gornjem Kremenu, Općina  Slunj,

nastavnika – kapetana I klase JNA, Srbina,

V. okr. RIBIĆ RATKO , sina Nikole i Ljube r. 25.3.1956.

u Slunju, gdje i prebiva, Ul. Ivana Trnskog br. 4, Srbina,

kapetan I klase JNA,

VI. okr. TEPAVAC MILJENKO sina Dušana r. 4.8.1958. u

Rakovici, Općina Slunj, s prebivalištem u Slunju, I Hrvatske brigade bb,

Srbina, kapetan I klase JNA,

VII. okr. VEIN BOGDAN, sina Ilije i Darinke r. Kovačević,

r. 20.1.1954. u Grabovcu, Općina Slunj, gdje i prebiva na kbr. bb,

Srbina, kapetana I klase JA,

VIII okr. DUNOVIĆ ILIJA sina Đure r. 6.4.1947. u Gornjem Primišlju,

SO Slunj gdje i prebiva na kbr. bb, Srbina, kapetana I klase JA,

IX. okr. TOPIĆ ŽELJKO sina Milana r. 28.6.1952. u Bročancu, Općina Slunj,

sada prebiva u Slunju, Milašinčićeva br. 28, geometra, kapetana I klase JA,

X. opt. BOŠNJAK BRANKO, sin Rade, rođ. 1.3.1958. god. s Jošanima, Općina

Titova Korenica, s prebivalištem u Slunju, XV. Kordunaške brig. bb, Srbin,

 

 

k r i v i  s u:

 

što su:

 

u vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku od strane ”JNA” i paravojnih snaga i nakon 8. listopada 1991. god. iako su državljani Republike Hrvatske nastavili s borbom protiv Republike Hrvatske u okviru III. Kordunaške brig. sa sjedištem na Vojnom poligonu u Zbjegu i to I-opt. Radaković Mirko kao komandant brigade, II –opt. Krnić Simo, kao zamjenik komandanta brigade, III-opt. Lazo Pekeč, IV.-opt. Milan Višnjić, V-opt. Ribić Ratko, VI-opt. Tepavac Miljenko, VII-opt. Vein Bogdan, VIII-opt. Dunović Ilija, IX.-opt. Topić Željko, kao članovi štaba brigade, a X-opt. Bošnjak Branko kao komandant I. bataljuna iste brigade, a u koju su dobrovoljno pristupili,

dakle, kao građani Republike Hrvatske za vrijeme oružanog sukoba služili u neprijateljskoj vojsci i sudjelovali u oružanim sukobima kao borci protiv Republike Hrvatske,

čime su počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – službom u neprijateljskoj vojsci – označeno u čl. 119. st. 1. preuzetog KZ-a, pa se po istom zakonskom propisu

 

O S U Đ U J U

I opt. RADAKOVIĆ MIRKO

na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

II opt. KRNIĆ SIMO

na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

III opt. PEKEČ LAZO

IV opt. VIŠNJIĆ MILAN

V opt. RIBIĆ RATKO

VI opt. TEPAVAC MILJENKO

VII opt. VEIN BOGDAN,

VIII opt. DUNOVIĆ ILIJA,

IX. opt. TOPIĆ ŽELJKO  i

X. opt. BOŠNJAK BRANKO

na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina svaki.

Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu br. KT-53/92 od 25.5.1992.god. protiv prvih IX. okrivljenih, a onda naknadno i dopunsku optužnicu protiv X. opt. Bošnjak Branka od 15.6.1992.god., kojom je istovremeno djelomično u odnosu na sve optuženike izmjenjen činjenični opis djela koje optuženicima stavlja na teret.

Ujedno je u predloženoj optužnici predloženo da se krivični postupak provede u odsutnosti osuđenika jer su svi nedostupni sudu, te da se u odnosu na sve odredi pritvor, pa je sud posebnim Rješenjem od 5.6.1992. god. i odredio suđenje u odsutnosti, a istim rješenjem je u odnosu na sve optužene određen pritvor.

Sve optuženike branio je branitelj po službenoj dužnosti kojeg je postavio sud.

Kako je postupak vođen i proveden u odsutnosti optuženih, to isti nisu uopće iznosili obranu, pa je sud na glavnoj raspravi nakon pročitane optužnice odmah proveo dokazni postupak.

U dokaznom postupku saslušani su svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, izvršen je uvid u fotokopiju potvrde o privremenom oduzimanju predmeta sa lista br. 17. spisa.

Drugi dokazi nisu niti predloženi, odnosno Vojni tužitelj je od pismeno predloženih dokaza na glavnoj raspravi odustao.

Na osnovu iskaza saslušanih svjedoka te njihove ocjene, a uzevši u obzir i spomenutu fotokopiju potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, sud je utvrdio da su svi optuženici izvršili krivično djelo koje ime se stavlja na teret i koje je pobliže opisano u izreci ove presude.

Tako je svjedok xxxxxxxxxxxxx u svom iskazu bitno iskazao da je nakon okupacije Slunja prebjegao u susjednu BiH, pa je naknadno oko polovice dvanaestog mjeseca 1991. g. prisustvovao sastanku u mjestu Tržačka Raštela koji su organizirale vlasti iz Općine Cazin i okupacione vlasti iz Slunja i na tom sastanku je vidio uz ostale prisutne i Radaković Mirka, koji je bio u nekoj uniformi. Znade sa tog sastanka da je Radaković bio prisutan u ulozi komandanta, ali ne može precizirati da li komandanta Slunja ili poligona.

Ostale optuženike iz ovog predmeta nije vidio, ali je na propusnici koju je dobio da bi se mogao kretati na području Slunja vidio potpis X-opt. Bošnjak Branka, kojeg inače poznaje od ranije, kao i njegovog brata Jocu. Tu propusnicu je dobio od nekog Štaba u selu Koranski Lug.

Svjedok Rakinić Gojko je pak iskazao da je od 6. mjeseca 1991.g. kao mobilizirana osoba boravio na Vojnom poligonu u Slunju, pa je tamo u menzi vidio na okupu sve optužene, osim Bošnjak Branka. Radaković Mirko je po činu potpukovnik ”JNA” dok su svi ostali optuženici bili kapetani I. klase, a navedeni Radaković je bio komandant III Kordunaške brig. Sjedište tog Štaba bilo je inače u prostorijama kasarne u samom Slunju, sve do dolaska snaga UN-a. Inače je čuo da su jedinice te brigade bile locirane na terenu Perjasice, Tržića i prema Bosni. Za Bošnjak Branka je čuo da je i on član Štaba te brigade i da je zapovjednik jedne čete na terenu prema Bosni. Kad je optužene vidio u restoranu, svi su bili obučeni u SMB uniforme sa oznakama činova, dok je Radaković imao maskirnu uniformu. Sve njih vidio je u drugoj polovini I. mjeseca 1992.god. Napomenuo je da sve optužene poznaje od ranije osim optuženog Radakovića.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxx osobno poznaje sve optuženike osim Radaković Mirka Krnić Simo je bio sekretar OSUP-a Slunj u kojem Organu je svjedok bio zaposlen, a nakon izbora 1990. otišao je u mirovinu, da bi ga na tom području zamijenio Panić Ivan. Kasnije je on bio zadužen u Veljunu, gdje je vidio da postoji Stanica milicije ”Krajina”, kao i TO ”Krajina”, da bi 3.11.91.g. bio prebačen u Vojnić, gdje mu je Duduković Miloš predao potvrdu iz koje proizlazi da mu se oduzima privatni automobil za potrebe TO, a potpis na potvrdi je bio od Krnić Sime. Par dana kasnije Krnić Simo je upravo sa njegovim automobilom došao u Vojnić, pa ga je tu i vidio u SMB uniformi, a on ga je i ispitivao. Od ostalih optuženih sve do 10.9.1991.viđavao je Pekeč Lazu, koji je dolazio svom tastu i bio obučen u SMB uniformu, te naoružan pištoljem. Višnjić Milana i Ribić Ratka nije vidio u uniformi. Sve dok je boravio u Slunju, od kuda je otišao 31.10.91., nikoga od ostalih optuženih tamo nije viđao.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx izjavljuje da poznaje sve optužene iz vremena prije rata da mu je poznato da je Radaković Mirko bio potpukovnik JNA i da je na mjestu komandanta VP 7260 Slunj zamijenio ranijeg komandanta Zgonjanin Cviju, a da je kasnije i to počevši 10.8.1991.i dalje rukovodio napadima na hrvatska naselja na području Slunja da je najprije napadnuto selo Vaganac, zatim Rakovica i onda i druga sela.

Upravo Radaković Mirko je nešto poslije 8.10.91.god. kao predstavnik JNA pozvao predstavnike Općine Slunj i Policije, pa su na taj sastanak išli predsjednik SO Slunj Štrk Tomislav i svjedok, kao predstavnik policije, a osim Radakovića od strane JNA bio je prisutan i neki oficir Šuput, također potpukovnik. Na tom sastanku predstavnici JNA su tražili da se razoruža ZNG, nakon čega bi policija i JNA kontrolirali put za Šturlić prema BiH, kao jedini slobodni i moguć prolaz za snadbjevanje Slunja. Te zgode upravo Radaković je kazao da vojska ima na kartama ucrtane pozicije svih kuća i da će sve bombardirati kada se na to odluči. I na tom sastanku Radaković je bio u uniformi JNA sa činom potpukovina.

Dana 15.11.91. g. svjedok se nalazio u zgradi SO Slunj u skloništu, pa kada je prva granata pogodila zgradu, predsjednik SO Štrk nazvao je telefonom Vojni poligon Slunj, te mu se javio Radaković, i na njegovo pitanje, zbog čega se puca, Radaković mu je odgovorio da je on zatvoren i da drugi izdaju naređenja za otvaranje vatre na Slunj. Te iste zgode Radaković je od predsjednika tražio da se Slunj proda, time da se u roku od 2 sata na kapiju kasarne u Zbjegu donese bijela zastava, u protivnom da će Slunj biti sravnjen sa zemljom, no po tome nije postupljeno, ali je slijedećih dana Slunj nakon napada pao u četničke ruke.

Nakon pada Slunja nikoga od optuženih nije sreo niti vidio, ali je kao radnik policije naknadno od ljudi koji su dolazili sa područja Slunja saznao, da je Radaković Mirko postao komandant III kordunaške brigade, Krnić Simo, Pekeč Lazo i Višnjić Milan, bili su njegovi najbliži suradnici u Štabu te Brigade, a ostali osuđenici članovi. Svi optuženici osim Radakovića su prema njegovom saznanju napustili Slunj negdje u 7 i 8 mjesecu 1991.god. i prešli na neprijateljsku stranu. Naknadno je saznao i to da je Krnić Simo bio član Štaba TO u Veljunu, a Pekeč Lazo u Ruševici, tek kasnije su se združili u Štabu navedene brigade.

Prema tome iz upravo citiranih iskaza svjedoka proizlazi da su svi optuženici nakon 8. listopada 1991. god. kao državljani RH stupili u neprijateljske oružane formacije, od kojih je samo Radaković bio od ranije pripadnik JNA. Svi su oni boravili na području Općine Slunj prije početka rata, pa su prema tome svi bili i državljani RH, a to se odnosi i na Radakovića kojeg također i prije dolaska u Slunj služio na području RH-a.

Iz iskaza svjedoka dalje proizlazi da je sa sjedištem u Zbjegu također na području Općine Slunj formirana tzv. III kordunaške brigade i da je upravo I opt. Radaković postao komandant Štaba te brigade, a svi okrivljenici članovi tog istog štaba, odnosno X.-opt. Bošnjak Branko je postao komandant I. bataljuna te brigade. To sve naročito proizlazi iz iskaza svjedoka Rakinić Gojka, koji je i sam prije rata bio zaposlen kao građansko lice u JNA na poligonu u Slunju, a od početka rata je kao navodno mobilizirana osoba, neprekidno boravio na samom poligonu, a koji je izričito iskazao da je sve okrivljenike jednom prilikom vidio na okupu u menzi u SMB uniformama sa oznakama činova, osim X-okr. Bošnjaka, koji tu nije bio prisutan.

Nadalje, posebno iz iskaza xxxxxxxxxxxxx proizlazi da je I. opt. Radaković bio zapovjednik, odnosno komandant tako formirane nelegalne vojne formacije i ne samo to, nego, da je i zapovjedao napadima na pojedina hrvatska sela, počevši od Vaganca pa nadalje, praktički sve dok Slunj nije pao u neprijateljske ruke.

Obzirom da je optuženi Radaković došao u Slunj prije početka neprijateljstva na tom terenu, sigurno je da to nije učinio prisilno. Ostali su pak optuženici i to oni koji su inače ranije boravili i radili u samom mjestu Slunj, napustili su ga tokom 8 i 9 mjeseca, pa i ranije, što znači da su i oni to učinili dobrovoljno, jer ih nitko od Organa vlasti RH nije dirao, niti im činio ma kakove neprilike. Isto tako su postupili i preostali optuženici koji su prije rata živjeli i radili van Slunja, a i na području te Općine. Proizlazi da su svi potpuno samostalno i dobrovoljno se priključili neregularnim vojnim formacijama neprijatelja. Što više, prema izjavi  Rakinić Gojka spomenuta III kordunaške brigada nije bila u sastavu JNA, već sasvim posebna naoružana formacija. Istina, tu je jedinicu snabdjela je oružjem i ostalim JNA, kao u ostalom i sve neregularne jedinice koje su svoje djelovanje usmjerile na rušenje novog državnog ustrojstva i odcjepljenje dijelova teritorija RH, odnosno kao konačno proizlazi, da su svi optuženici služili praktički u neprijateljskoj vojsci.

Postupajući na opisani način, koji sud smatra utvrđenim, svi optuženici su ostvarili sva bitna subjektivna i objektivna obilježja krivičnog djela službe u neprijateljskoj vojsci. Svi su naime u redove tih oružanih djela službe u neprijateljskoj vojsci. Svi su naime u redove tih oružanih formacija stupili dobrovoljno, kao članovi štaba ili zapovjednici učestovali su kao komandujući kadar u napadima na hrvatska naselja, dakle u oružanim akcijama, postupajući potpuno namjerno, drugim riječima sa umišljajem.

Iz činjenice da su stupili u više puta navedenu vojnu formaciju primivši pri tome odgovarajuće uniforme i oznake činova, kao i oružje, te da su kao članovi štaba i zapovjednici stvarno djelovali u borbenim akcijama, svim tim ostvarili su i objektivni učin krivičnog djela koji im se stavlja na teret.

Prema tome na osnovu svega do sada navedenog sud smatra utvrđenim da su svi okrivljenici izvršili djelo službe u neprijateljskoj vojsci iz čl. 119. st. 1. preuzetog KZ-a, pa im je sud proglasivši ih krivim izrekao i kaznu.

Kod toga je sud ocijenio da je ipak od svih najodgovorniji I-opt. Radaković Mirko, koji se stavio na čelo te vojne formacije i njome komandovao uz ostalo i u borbenim akcijama, pa je njemu izrečena najduža vremenska kazna.

Također sud ocjenjuje da je i odgovornost II opt. Krnić Sime, koji je bio zamjenik zapovjednika brigade veća od odgovornosti ostalih optuženika, a istovremeno da nije odgovoran kao I. opt. Radaković, pa je i Krniću izrečena veća vremenska kazna od ostalih.

Izrečene kazne za sve optužene sud smatra podobnim za ostvarivanjem svrhe kažnjavanja i primjerenim stepenu njihove krivične odgovornosti, pa je zato optuženicima izrekao kazne kao u izreci.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao u izreci presude.

U Karlovcu, 21. srpnja 1992.god.

 

 

Zapisničar:                                                                                          PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Ivana Kodrić                                                                                       Zvonimir Matan

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K 63/92-16

Kv 196/92

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Kosijer Mladena kao predsjednika vijeća, te Matan Zvonimira i Janjac Marijana kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv I opt. RADAKOVIĆ MIRKA i dr., zbog kriv. djela iz čl. 119.st. 1. preuzetog KZ (NN 53/91), postupajući po službenoj dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 14. listopada 1992.

 

 

r i j e š i o  j e:

 

 1. Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela

počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske protiv

 

I opt. Radaković Mirka

II opt. Krnić Sime

III opt. Pekeć Laze

IV opt. Višnjić Milana

V. opt. Ribić Ratka

VI. opt. Tepavac Miljenka

VII opt. Vein Bogdana

VIII. opt. Dumović Ilije

IX. opt. Topić Željka

X. opt. Bošnjak Branka

 

krivični postupak se obustavlja.

 

 1. Temeljem čl. 99. st. 1. preuzetog ZKP (NN 53/91) troškovi krivičnog postupka padaju na

teret budžetskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac je pod br. Kt 53/92 od 25.5.1992. kod Vojnog suda podiglo optužnicu protiv optuženih stavljajući im na teret da su počinili kriv. djelo službom u neprijateljskoj vojsci iz čl. 119. st. 1. preuzetog KZ, pa je sud proveo i glavnu raspravu, u odsutnosti okrivljenika, koja je dovršena dana 21.7.1992.g., a kada je donesena i prvostepena presuda, te su svi optuženi oglašeni krivima i izrečene su im kazne i to tako da je I opt. Radaković Mirko osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina svaki.

Presuda nije pravomoćna, jer je branitelj optuženika po službenoj dužnosti uložio žalbu protiv navedene presude.

Vijeće smatra da krivično djelo koje je predmet ovog postupka, ulazi u okvir onih djela koja su obuhvaćena djela u vezi sa ratom u RH oprašta krivični progon odnosno postupak, te je u skladu sa st. 2. čl. 1. tog Zakona sud dužan postupati po službenoj dužnosti, te je tako i postupio s time da je u skladu sa citiranom zakonskom odredbom postupak valjalo obustaviti.

Kako je postupak obustavljen valjalo je u pogledu troškova riješiti da isti padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Karlovac, 14. listopada 1992.

Predsjednik vijeća:

Mladen Kosijer

 

 

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja Vojni tužitelj ima pravo uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka tog rješenja. Žalba se podnosi ovom sudu pismeno u 3 istov. primjerka ili usmeno na sudski zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

DNA:

 1. VT Klc. na br. Kt 53/92.
 2. Odvjetnik Davor Popović iz Klc.
 3. za sve optužene oglasna ploča suda.

 

N

N E Č I T K O

 


 

 

 

VOJNI SUD KARLOVAC

Oznaka spisa K 63/92

 

 

D O S T A V N I C A

 

Primalac Vojno tužiteljstvo Karlovac  na broj Kt 53/92.

Naziv pismena koja se dostavljaju rješenje o 2.9.1992.

Broj priloga: __________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLVOAC

Broj: KT-53/92

Karlovac, 16. listopada 1992.godine

ASM/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 3. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupaka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske, protiv rješenja Vojnog suda u Karlovcu broj K-39/92 u krivičnom predmetu protiv I. okr. Radaković Mirka i dr. radi krivičnog djela iz članka 119. stavak 1. preuzetog KZ (NN 53/91) podnosim

 

 

Ž A L B U

– zbog pogrešne primjene Zakona

 

Rješenjem Vojnog suda u Karlovcu broj K. 63/92 od 14. listopada 1992. godine, a temeljem članka 1 stavak 2 citiranog Zakona o oprostu krivični postupak protiv I okr. Radaković Mirka i dr. zbog krivičnog djela iz članka 119. stavak 1. preuzetog KZ (NN 53/91) je obustavljen.

Smatram da je u konkretnom slučaju došlo do pogrešne primjene citiranog Zakona.

Presudom Vojnog suda u Karlovcu I okr. Radaković Mirko kao komadant brigade, II okr. Krnjić Simo kao zamjenik komadanta brigade, III okr. Pekeč Lazo, IV. okr. Višnjić Milan, V. okr. Ribičić Ratko, VI okr. Tepavac Miljeko, VII okr. Vein Bogdan, VIII okr. Dunović Ilija, IX. okr. Topić Željko kao članovi štaba brigade, a X. okr. Bošnjak Branko kao komadant I. bataljuna iste brigade:

Iz obrazloženja pobijane presude proizlazi da su svi okrivljeni dobrovoljno pristupili u 3. Kordunašku brigadu u kojoj su obnašali naprijed navedene časničke dužnosti. Isto tako nesporno je da je ta brigada učestvovala u oružanim akcijama protiv Republike Hrvatske.

Vojni sud u Karlovcu smatra da je ovo krivično djelo izvršeno u svezi s ratnim sukobom i da je stoga obuhvaćeno Zakonom o oprostu.


 

 

VOJNI SUD KARLOVAC

 

VRHOVNOM sudu REPUBLIKE HRVATSKE

BROJ K 63/92-19

Krivično odnosno privredno-

kazneni predmet:

Vojni tužitelj Karlovac

Okrivljenik: Radaković Mirko i dr.

Zbog kriv. djela: 119. st. 1. preuzt. KZ

Zbog priv. prijestupa:______

 

Dostavlja se spis radi donošenja odluke povodom žalbe.

 

Naziv, datum i broj pobijane odluke: rješenje od 14.10.1992. K 63/92. broj lista 54-55

 

Tko i kada je uložio žalbu:  1. Vojno tužiteljstvo od 16.10.92 . broj lista   57

 

Kada je pobijana odluka dostavljena podnositelju žalbe 15.10.1992. broj lista ____

 

Prilažu se: spis, prijepis, pobijene odluke, žalba, odgovor na žalbu i dostavnice, koje se nalaze u spisu.

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

V O J N O M  S U D U

KARLOVAC

 

 

Vraća se spis sa 18 primjeraka rješenja br. _________ ovog suda.

 

 

 

Viši stručni referent:

/Vladimir Vuletin/


REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

 

Broj: I Kž 783/1992-3

 

R J E Š E N J E

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda dr. Novoselec Petra, kao predsjednika vijeća, te mr. Horvatinović Ružice i Potrebica Ante kao članova vijeća i stručnog suradnika Tomerlin-Almer Rajke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Radaković Mirka i dr. zbog krivičnog djela službe u neprijateljskoj vojsci iz članka 119. stavak 1. Krivičnog zakona SFRJ koji je preuzet na temelju članka 1. Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona SFRJ (”Narodne novine” br. 53/91) kao zakon Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: KZJ), odlučujući o žalbi vojnog tužitelja podnesenoj protiv rješenja Vojnog suda u Karlovcu od 14. listopada 1992. godine. br. K 63/92-16 (Kv-196/92), u sjednici održanoj 10. studenog 1992.

 

 

r i j e š i o  j e :

 

Odbija se žalba vojnog tužitelja kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

 

Pobijanim rješenjem izvanraspravno vijeće Vojnog suda u Karlovcu (članak 23. stavak 6. Zakona o krivičnom postupku koji je preuzet na temelju članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku – ”Narodne novine” br. 53/91 – kao zakon Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu ZKP), po službenoj dužnosti, u postupku o žalbi, na temelju članka 1. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (”Narodne novine” br. 58/92), obustavilo je krivični postupak protiv opt. Radaković Mirka, opt. Krnić Sime, opt. Pekeč Laze, opt. Višnjić Milana, opt. Ribić Ratka, opt. Tepavac Miljenka, opt. Vein Bogdana, opt. Dumović Ilije, opt. Topić Željka i opt. Bošnjak Branka zbog krivičnog djela službe u neprijateljskoj vojsci iz članka 119. stavak 1. KZJ.

Protiv tog rješenja žalbu je podnio vojni tužitelj, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači i odredi da se krivični postupak nastavi.

Javni tužitelj Hrvatske, vračajući spise, prema članku 370. stavak 2. ZKP, stavio je prijedlog da se pobijano rješenje preinači i odredi da se krivični postupak nastavi.

Žalba nije osnovana

Nakon završene glavne rasprave nepravomoćnom presudom Vojnog suda u Karlovcu (protiv koje se vojni tužitelj nije žalio) svi optuženici su osuđeni zbog krivičnog djela službe u neprijateljskoj vojsci iz članka 119. stavak 1. KZJ, pobliže opisanog u izreci te presude (list 43), opt. Radaković Mirko na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, a svi ostali optuženici na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina svaki.

Prema članku 1. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, obustavlja se krivični postupak protiv počinitelja krivičnih djela u oružanim sukobima ratu protiv Republike Hrvatske ili u svezi s tim sukobima, odnosno ratom, počinjenih u razdoblju od 17. kolovoza 1990. do dana stupanja na snagu ovog zakona, do 25. rujna 1992.

Kako iz činjeničnog opisa djela proizlazi, da su se optuženici nakon 8. listopada 1991. godine dobrovoljno priključili tzv. ”JNA” i paravojnim formacijama, te da su u njihovom sastavu djelovali kao borci protiv Republike Hrvatske, to je prvostepeni sud, protivno žalbenim navodima, pravilno zaključio, da su svi optuženici za opisano djelovanje od 8. listopada 1991.godine do dana stupanja na snagu citiranog Zakona o oprostu, do 25. rujna 1992. godine, obuhvaćeni oprostom  iz tog zakona, kao apsolutnom smetnjom za daljnje vođenje krivičnog postupka, za inkriminiranu djelatnost. Na ovu okolnost prvostepeni sud (vijeće iz članka 23. stavak 6. ZKP) pazi po službenoj dužnosti, te sukladno tome donosi odgovarajuću odluku, u ovom slučaju rješenje o obustavi krivičnog postupka.

Nezadovoljstvo koje tek sada pokazuje vojni tužitelj, kroz tvrdnje u žalbi, da su optuženici, osim krivičnih djela službe u neprijateljske vojsci iz čl. 119. st. 1. KZJ počinili i ratne zločine, o čemu se prikupljaju podaci, nije od značaja u ovom postupku, u kojem su optuženici činjenično i pravno optuženi samo za kriv. djelo službe u neprijateljskoj vojsci iz čl. 119. st. 1. KZJ (list 18 i 19), za koje su nepravomoćno i osuđeni, što je očito prihvatio i vojni tužitelj, koji se nije žalio.

S obzirom na izloženo, trebalo je žalbu vojnog tužitelja, na temelju članka 397. stavak 3. ZKP, odbiti kao neosnovanu.

U Zagrebu, 10. studenog 1992.

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Tomerlin-Almer Rajka, v.r.                                                                           dr. Novoselec Petar v.r.

 

 

Suglasnost ovog prijepisa s izvornikom ovjerava

Viši stručni referent

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -