- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Slavonski Brod – PZ-0001

 

POPIS PREDMETA ZA KAZNENA DJELA RATNOG ZLOČINA

PO EVIDENCIJI ŽUPANIJSKOG SUDA U POŽEGI

stanje na dan 15. srpnja 1997.g.

 

1. K-82/91

 

RADMANOVIĆ JANKO i STOJANOVIĆ RADISAV, zbog kaznenog djela iz čl.120.st.1.0KZRH

po optužnici ŽDO iz Požege br. KT-72/91-34 od 6. prosinca 1991. g., u pravomoćnoj presudi K-82/91-31 od 25. listopada 1993. g.

I opt. JANKO RADMANOVIĆ, sin Jovana i Ljubice r. Rebić, rođ. 25. kolovoza 1948. g. u Mečenčanima, općina Kostajnica RH, Srbina, državljanina SRJ, oficira JA, čin major iz Sl.Broda, Andrije Štampara 38, sada nepoznatog boravišta u RH, lišenog slobode 17. rujna 1991. g. u 07,00 sati, a razmijenjenog kao ratnog zarobljenika dana 9. prosinca 1991. g.,

II opt. RADISAV STOJANOVIĆ, sin Ničifora i Dušanke r.Jovanović, rođ. 18. svibnja 1955. g. u Bublici, općina Prokuplje, SRJ, sa stanom u Sl.Brodu, Andrije Šampara 38, Srbina državljanina SRJ, oficira JA, u činu kapetana I klase, sada nepoznata boravišta, lišenog slobode 17. rujna 1991. g. u 07,00 sati, a razmijenjenog kao ratnog zarobljenika dana 9. prosinca 1991. g.,

kojom se proglašavaju krivim što su:

zajedno, dana 15. i 16. rujna 1991. g. kao komandanti vojarne “Ivan Senjug -Ujak” u Sl.Brodu suprotno Konvenciji o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, a posebnog članka 51.st.2.t.4., čl. 52. st. 1. i č1.57.st.2. Dopunskog protokola uz Ženevsku konvenciju od 12. kolovoza 1949.g. o zaštiti žrtava oružanih sukoba, izdavali naredbe da se bez obzira na djelovanje redovnih oružanih snaga RH i bez odabira ciljeva otvara vatra iz svog raspoloživog naoružanja na pojedine djelove grada, koje naredbe su podređeni oficiri i vojnici izvršavali otvarajući vatru iz automatskih pušaka, puškomitraljeza, minobacača, ručnih bacača, protuavionskih topova, bestrzajnih topova, oklopnih transportera i dr. pješadijskog naoružanja, a kojom prilikom su uništeni i u znatnoj mjeri oštećeni: Spomen dom “Ivana Brlić Mažuranić”, Robna kuća “Vesna”, “Bamby” ,hoteli “Park” i “Brod”, Sportska dvorana “Klasje”, Osnovna škola “Mika Babić”, Dječji vrtić “Pčelica”, Bolnica “Plavo polje” , Samostan časnih sestara “Bazilijanskih”, Katolička crkva” Sv. Nikola Tavelić ” , kao i velik broj privatnih i društvenih stambenih objekata, te kojom prilikom su građanske osobe Marica Miloš, Konstantin Bašić, Marija Kovačević i Drago Vidaković zadobili lakše tjelesne ozljede, a Ivan Babić teške tjelesne ozljede,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanih sukoba naredili da se izvrši napad bez izbora cilja kojim se pogađa civilno stanovništvo i protuzakonito i samovoljno uništava u velikim razmjerima imovina,

pa su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva opisano i kažnjivo po čl. 120. st. 1 OKZRH,

pa su osuđeni:

I opt. JANKO RADMANOVIĆ i II opt. RADISAV STOJANOVIĆ, svaki na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Oštećenici kao svjedoci:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Svjedoci:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -