- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Skabrnja – ZD 0009

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU                                                                       Kio-245/95.

R J E Š E NJE

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru u krivičnom predmetu protiv okr. JANKA ĐURICE i dr. zbog krivičnog djela iz čl. 120.st.l. OKZRH, odlučujući o zahtjevu za provedbu istrage Okružnog državnog odvjetnika u Zadru br. KT-71/95. od 21.rujna 1995. godine, temeljem čl.150.s.t2. ZKP,

r i je š i o    j e

Protiv okr.

1. JANKA ĐURICA sina Dušana, rođenog 19.ožuska 1952. godine u Zečevu, opć. Kistanje, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

2. MILOVANA ĆOSO sina Vladimira, rođenog 24.veljače 1972. godine, u Francuskoj, zadnje mjesto prebivališta u Jagodnji Gornjoj, opć. Polača , Srbina drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

3. MOMČILA DRAČA sina Milana, rođenog 2. siječnja 1966. godine u Zadru, zadnje mjesto prebivališta u Islamu Grčkom, opć. Smilčić, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

4. RAJKA DRAČA sina Mihajila, rođenog 18.listopada 1955. godine u Zadru, zadnje mjesto prebivališta u Islamu Grčkom opć. Smilčić, Srbina, drž. RH,

sada nepoznatog mjesta boravka,

5. MILANA DRAČA sina Mihajila, rođenog 20.1istopada 1940. godine, u Islamu Grčkom opć. Smilčić, Srbina, drže RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

6. DRAGANA DUBROJA sina Milenka, rođenog 29.1ipnja 1962. godine, u Biljanima Gornjim, opć. Smilčić Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

7. ZDRAVKA DUKIĆ sina Danila, rođenog 7.studenog 1951. godine, u Biljanima Gornjim, opć Smilčić Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

8. GORANA ERCEG sina Nike, rođenog 23.veljače 1968. godine, u Zadru, zadnje mjesto prebivališta u Zemuniku Gornjem, Srbina drže RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

9. SLOBODANA ERCEG sina Nike, rođenog 20.ožujka 1963. u Zadru, zadnje mjesto prebivališta u Zemuniku Gornjem, Srbina drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

10. MILORADA GAGIĆ sina Save, rođenog 20.rujna 1965. godine, u Zadru, zadnje mjesto prebivališta u Islamu Grčkom, opć. Smilčić, Srbina, drž. RH sada nepoznatog mjesta boravka,

11. SAVE GAGIĆ sina Jovana, rođenog 24.siječnja 1942. godine, u Islamu Grčkom opć. Smilčić, Srbina drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

12. PETRA GAGIĆ sina Ilije, rođenog 10.siejčnja 1967. godine, u Zadru, zadnje mjesto prebivališta u Biljanima Gornjim, Opć. Smilčić ,Srbina, drž.RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

13. PETRA GRAIĆ sin Save, rođenog 14.srpnja 1948. god., u Bukoviću, Opć. Benkovac, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

14. GOJKA GRAIĆ sina Tanasija, rođenog 8.veljače 1949. godine, u Bukoviću opć. Benkovac, Srbina, drž. RH sada nepoznatog mjesta boravka,

15. JOVE IVANEŽA sina Božidara, rođenog 29.travnja 1966. godine, u Zadru, zadnje mjesto prebivališta u Smilčiću, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

16. MARKA LACMANOVIĆ sina Veljka, rođenog 9.siječnja 1963. godine u Biljanima Gornjim, Opć. Smilčić, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

17. ZORANA LAKIĆ sina Save, rođenog 18. listopada 1960. godine, u Biljanima Gornjim, Opć. Smilčić, Srbina, drž. RH sada nepoznatog mjesta boravka,

18. DRAGE LEŽAJA sina Prokopa i majke Ljubice, rođenog 9.travnja 1960.godine, u Biljanima Gornjim, Opć. Smilčić, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

19. SLAVKA LEŽAJA sina Save, rođenog 15.travnja, 1963. godine u Biljanima Gornjim, Opć. Smilčić, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

20. ĐURE MARIČIĆ sina Ilije, rođenog 21.veljače 1921. godine u Zemuniku Donjem, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

21. VLADE OLUIĆ sina Jovana, rođenog 20.1istoapda 1948. godine u Islamu Grčkom, Opć. Smilčić, Srbina, drž. RG, sada nepoznatog mjesta boravka,

22. STRAHINJA RADMANOVIĆ sina Gavrila, rođenog 20. ožujka 1961. godine u Biljanima Gornjim, Opć. Smilčić, Srbina drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

23. DRAGE REPAJA sina Nikole i majke Janje, rođenog 6. siječnja 1960. godine, u Biljanima Gornjim, Opć. Smilčić, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

24. BOGDANA REPAJA sina pok. Jove, rođenog 9.siječnja 1955. godine, u Biljanima Gornjim Opć. Smilčić Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

25. BRANKA STJELJA sina Luke, rođenog 6.kolovoza 1960. godine, u Biljanima Gornjim, Opć. Smilčić, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

26. MIROSLAVA VITAS sina Velimira, rođenog 9.kolovoza 1963. godine, u Benkovcu, Srbina, drž. RH, sada nepoznatog mjesta boravka,

PROVEST CE SE ISTRAGA

jer postoji osnovana sumnja,

da su 18.studenog 1991. godine, u tijeku oružanog sukoba između srpskih odmetničkih

bandi (milicije tzv. SAO Krajine, tzv. teritorijalne obrane Benkovac i dragovoljaca iz Srbije i Bosne) i postrojbi bivše tzv. JA, na jednoj strani i oružanih snaga Republike Hrvatske na drugoj provodeći velikosrpsku ideju vojnog osvajanja i izdvajanja dijela teritorija Republike Hrvatske, protivno čl. 3. toč. 1 a. Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, prihvaćene u Ženevi 1949. godine, kao i protivno čl.4. toč.2a 2d i čl.13. toč.2. Dopunskog protokola uz tu Konvenciju o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba, kao .pripadnici oružanih neprijateljskih postrojbi tzv. SAO Krajine, zajedno s postrojbama tzv. JA, ušli u selo Škabrnje te su nakon slomljenog otpora branitelja sela uništavali bez vojne potrebe stambene, gospodarske i sakralne objekte, gađajući topničkim oruđima po naselju bez izbora cilja, pa su iz podruma i drugih zaklonjenih prostora nasilno izvukli sklonjeno civilno -neboračko stanovništvo pretežito

žene i starije osobe koji nisu pružali nikakav otpor, pa potom ubili najmanje 43 osobe hicima iz vatrenog oružja iz neposredne blizine od kojih su neke i masakrirali, pa je preostalo civilno stanovništvo bilo prisiljeno da bijegom iz svojih domova spašava živote ostavljajući svu pokretnu i nepokretnu imovinu,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba sudjelovali u napadu i ubijanju civilnog stanovništva te uništavanju u velikim razmjerima imovine tog stanovništva što nije bilo opravdano vojnim potrebama,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava -ratni zločinom protiv civilnog stanovništva, označeno u čl.120.st.l. OKZ RH.

II

ODREĐUJE SE PRITVOR po osnovu čl.182.st.l. ZKP koji pritvor će započeti trajati od vremena njihovog uhićenja i od tada trajati najduže jedno mjesec dana.

Obrazloženje

Okružno državno odvjetništvo u Zadru podnio je zahtjev za provedbu istrage protiv JANKA ĐURICA i dr. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo činjenično opisano i pravno okvalificirano kao u izreci ovog rješenja.

Osnovana sumnja u tom pravcu proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki o obavljenim informativnim razgovorima sa osobama koje se predlažu saslušati kao svjedoci.

Zbog boravka okrivljenika na do nedavno zaposjednutom području Republike Hrvatske, nije provedena radnja ispitivanja na okolnosti inkriminiranog djela,. Međutim, provođenje istrage u predloženom pravcu je neophodno kao i donošenje odluke u smislu čl.150.st.2. ZKP, zbog potrebe saslušanja svjedoka, za koje se zbog ratnih djelovanja i posljedica sa sigurnošću ne može predvidjeti da li će biti u svakom trenutku dostupni sudu.

Budući se radi o krivičnom djelu za čije izvršenje je predviđena kazna zatvora u trajanju od 20 godina ,to se u ovom slučaju stječu uvjeti iz čl.182.st.l. ZKP za obavezno određivanje pritvora.

U Zadru, 27.rujna 1995.

ISTRAŽNI SUDAC :

 Antun Klišmanić

PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 sata u odnosu na rješenje o određivanju pritvora te u roku od tri dana u odnosu na rješenje o provedbi istrage, ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA

1. Okrivljeniku

2. Okružnom drž. odvj. Zadar

3. Okružni zatvor Zadar

4. u spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -