- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Selo Barica – PZ 0012

12. K-38/95

MIROSLAV VUJIČIĆ i DRAGAN PAVIĆ, zbog kaznenog djela iz čl. 120.st.l. OKZRH,

po optužnici ŽDO u Požegi, KT-31195 od 12. srpnja 1995.g.,

u pravomoćnoj presudi poslovni broj: K-38/95-25 od 17. listopada 1995.g., protiv:

1. Optuženik MIROSLAVA VUJIČIĆA, sina Milenka i Stojanke rođene Majstorović, rođenog 23. listopada 1967. g. u Pakracu, s posljednjim prebivalištem u Donjim Grahovljanima 82, Srbina, bez državljanstva, neosuđivan, nalazi se u pritvoru,

2. Optuženik DRAGANA PAVIĆA, sina Milana i Nade rođene Marković, rođenog 9. srpnja 1965. godine u Pakracu, sa zadnjim prebivalištem Donji Grahovljani 23,

a u tijeku rata je boravio, ulica Vinogradska 53, Srbina, sada bez državljanstva, vodi se kazneni postupak kod Vojnog suda u Bjelovaru zbog kaznenog djela iz čl. 244. st. 2. u v. čl. 236. KZRH, gdje mu je izrečena nepravomoćna presuda na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, nalazi se u pritvoru,

kojom se oglašava ju krivima što su:

priključivši se mjeseca kolovoza 1991. godine paravojnim formacijama koje su za cilj imale rušenje ustavom utvrđenog poretka RH, te stvaranje tzv. “velike Srbije”, protivno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949.g., dana 18. srpnja 1992. godine oko 09,00 sati, došli do šume zvane “Branjevina” u blizini sela Barice gdje su civilne osobe Ivan Filipin i Jaga Filipin kosili travu, te u namjeri da ih usmrte bez ikakvog razloga pucali na njih rafalno iz automatskog oružja kao i pojedinačnim hicima, kojom prilikom je Ivan Filipin zadobio prostrijele rane lijeve nadlaktice tako da je uslijed iskrvarenja umro, a Jaga Filipin brojne prostrijele rane glave i grudnog koša uslijed čega je trenutno nastupila njena smrt,

d a k I e, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba izvršili napad na pojedine civilne osobe kojeg je posljedica smrt dvije osobe,

čime su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, opisano u čl. 120. st. 1. OKZRH,

pa se temeljem istog članka Miroslav Vujičić i Dragan Pavić osuđuju na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina, svaki.

Oštećenik: Zdenko Filipin.

Svjedok: xxxxxxxxxxxxxxxx

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -