- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini u BIH

Ravno – ra025

PREZIME:                                           xxxxxxxxxxx
IME, IME OCA:                                  xxxxxxxxx
GODINA ROĐENJA:                         1927.
MJESTO ROĐENJA:                          Kijev Dol, općina Ravno
PREBIVALIŠTE:                                 Kijev Dol, općina Ravno
PRIVREMENI BORAVAK:   
STRUČNA SPREMA:            
ZANIMANJE:                                    
BRAČNO STANJE:                          
DRŽAVLJANSTVO:                          
NACIONALNOST:                            Hrvat

Dana: 08.04.1993. godine
 
SLUŽBENA ZABILJEŠKA
 
U
cilju rasvjetljivanja događaja i počinjenog  genocida nad hrvatskim
pučanstvom, na području sela Kijev Do, općina Ravno, gdje je ubijeno
osam civila, zapaljeno više kuća, te na drugi način vršen četnički
teror, dana xxxx1993. godine u Dubrovniku smo obavili informativni
razgovor sa xxxxxxxx, rođen xxxxx1927. godine u Kijevom Dolu, Ravno,
gdje je i stalno nastanjen xxxxxxxxxxxxxxx
Izvori
su nam prenijeli da su srbočetničke postrojbe na šire područje općine
Ravno, a između ostalog i u selo Zavala došli 17. ili 18.9.1991.
godine, te da su blokirali skoro sve puteve tako da je u velikoj mjeri
Hrvatima bio onemogućen prolazak. Prema kazivanju izvora četnici su u
Kijev Do došli tek kasnije oko 7.11.1991. godine i nakon dolaska
skupili su sve mještane na jedno mjesto, zatim vršili pretrese kuća,
pljačku, oduzimali svo oružje /lovačke puške i pištolje/ i sl. Isti dan
četnici su zapalili izvorovu kuću, zatim kuće Miloša Krkića, Pere
Krkića, Ive Krkića, Joze Hapana, Mate Dubelj, Ive Dubelj i Šime Dubelj.
Pošto je izvor sve ovo gledao sa obližnjeg brda odlučio je da pobjegne
iz Kijeva Dola. S obzirom da je otišao u selo Mračevo koje je već bilo
okupirano, tu je od strane četnika uhićen, ispitivan i maltretiran i
poslije 6 dana ponovo vraćen u Kijev Do. Već tada u Kijevu Dolu
pobijeno je 7 civila i jedna osoba je nestala/ kasnije leš pronađen u
čatrnji/.
Tom su prilikom u Kijevom Dolu pobijeni:
– Božica Krkić, kći Mitra i Jele, rođena 1916. godine u Kijevu Dolu,
– Bosa Krkić, kći Pere, rođena 1917. godine
– Ivana Krkić, kći Ive i Anice Gubelj, rođena 1927. godine iz Kijevu Dolu,
– Manda Krkić, kći Ive i Anice, rođena 1932. godine
– Miho Krkić, sin Mihe i Jele Hapan, rođen 1933. godine u Kijevu Dolu,
– Mara Krkić, kći Pere i Anice, rođena 1924. godine u Kijevu Dolu/leš
Mare pronađen u sedmom mjesecu u čatrnji.
– Mara Hapan, kći Nikole i Mare, rođena 1925. godine u Kijevu Dolu,
– Mara Dublje, kći Mitra i Jele, rođena 1906. godine u Kijevu Dolu/
Prema riječima izvora, od više osoba je čuo da je zločin u Kijevom Dolu
počinjen 13.11.1991. godine počinio Siniša Simović, rezervista bivše JA
iz Crne Gore zajedno sa Lazom Čebedžijom i Tomom Vujinović, iz Kijevaog
Dola.
Pored
navedenog izvori su nam prenijeli da je iz Kijeva Dola, od strane
četnika uhićeno i odvedeno u logor u Bileću više mještana hrvatske
nacionalnosti među kojima su Ivo Dubelj i njegova žena Janja, Janja
Hapan, Mate Dubelj i Jozo Hapan.
Napominjemo
da nam je izvor dao jedan svoj tekst u kojem je opširno napisao
događaje u Kijevom Dolu, prije i za vrijeme okupacije, a što je
sastavni dio ove zabilješke, tako da nismo u ovoj sl. zabilješci vršili
detaljniji opis navedenih događanja u Kijevom Dolu.
Zabilješku sačinio:

{loadposition user18} 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -