- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Pozega – PZ 0028

29. K. 9/97.

MILANKOVIĆ ŽELJKO I DR. zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH,

po optužnici ŽDO u Požegi br. KT.65/96-10. od 10. siječnja 1997. godine,

u nepravomoćnoj presudi, posl. br. K.9/97.-9. od 12. ožujka 1997. godine,

ista se nalazi po žalbenom postupku na Vrhovnom sudu RH, u kaznenom predmetu protiv:

I. optuženika Željka Milankovića, sina bogdana i Danice, rođene Sekulić,

rođen 31. listopada 1968. godine, u Pakracu, sa zadnjim prebivalištem u Lipiku, ulica

Jadranska kbr. 19, Srbin, strojobravar, neoženjen, bez djece, bez imovine, sada nepoznata

boravišta na teritoriju RH,

II optuženik Veljko Budić, sin Branka i Ane, rođene Čalić , rođen. 1.

studenog 1972. godine u Pakracu, s prebivalištem u Grahovljanima, Srbin, državljanin RH,

automehaničar, neoženjen, bez djece, bez imovine, nalazi se u pritvoru Okružnog suda u

Požegi,

III optuženik Milan Pavić, sin Ilije i Jovanke r. Vujanić, rođen 2. kolovoza

1959. godine u Donjim Grahovljanima, općina Pakrac, gdje je i prebivao, Srbin, sada

nepoznata boravišta,

IV optuženik Milan Sudar, sin Jovana, rođen 18. listopada 1957. godine u Pakracu, sa zadnjim prebivalištem u Kraguju kbr. 73, Srbin, sada nepoznata boravišta

kojom se proglašava krivim, što su dana 9. kolovoza 1994. godine, kao pripadnici izviđačko diverzantskog voda okupacijske vojske tzv. “SAO Krajina”, u skladu s uputama okupacijskih i vojno agresivnih vlasti i po naređenju zapovjednika Jure Šajatovića, naoružani automatskim puškama i streljivom krenuli iz privremeno zauzetog teritorija u Gavrinici, te prešavši liniju razgraničenja ušli na slobodni teritorij RH, u namjeri da protivno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba, za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine ubijaju građane hrvatske nacionalnosti, pa kada su došli do ceste Pakrac-Požega u ulici Ivana Gundulića uz cestu postavili zasjedu i kada je iz pravca Pakraca naišao osobni automobil marke” VW 120″ reg. oz. DA 308- BC u kojem su se nalazili Vjenceslav Štrbac i njegov suvozač Dario Družinec, iz automatskog oružja cal 7,62 mm, otvorili vatru po automobilu kojom prilikom su sa više profila pogodili Vjenceslava Škrbca, zadavši mu strijelne rane grudnog koša, vrata, i lijeve uške, strijelni kanal, kroz jetru i desno pluće, koje povrede su bile teške i po život opasne i dovele su do smrti Vjenceslava Štrbca, .

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, izvršen napad na pojedine civilne osobe, koji je za posljedicu imao smrt jedne osobe,

čime su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, označeno po čl. 120. st. 1. OKZRH, pa se osuđuju na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina SVAKI.

Oštećenici kao svjedoci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -