- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Pozega – PZ-0002

 

2. K-6/93

 

PONORAC LUKA, NIKODINOVIĆ LUKA, SIMEUNOVIĆ MIODRAG i DREKOVIĆ RAJKO, zbog kaznenog djela iz čl. 142. OKZRH,

po optužnici ŽDO iz Požege na KT-82/92 od 27. siječnja 1993. g. protiv:

I opt. LUKA PONORAC , sin Boška, rođ. 8. siječnja 1966. g. u lmljanima, općina Skender Vakuf, R BiH, sa zadnjim prebivalištem u Vraniću kbr.3., općina Požega, Srbin, poljodjelac, sada u bijegu,

II opt. NIKODINOVIĆ LUKA, sin Milivoja, rođen. 9. veljače 1962. u Imljanima, općina Skender Vakuf, R BiH, sa zadnjim prebivalištem u Cr1jencima kbr.3, općina Požega, sada u bijegu,

III opt. SIMEUNOVIĆ MIODRAG, sin Marka, rođ. 6.travnja 1960. g. u Crljencima, općina Požega, s!l zadnjim prebivalištem u Kutini, Aleja Vukovar kbr.2, sada li bijegu,

IV opt. RAJKO DREKOVIĆ, sin Jovana, rođ. 13. srpnja 1955.g. u Bjelajcima, općina Pakrac, gdje je i imao prebivalište, sada u bijegu,

u presudi, potvrđenoj na Vrhovnom sudu, K-6/93-8 oglašava ju se krivim što su:

dana 28. kolovoza 1991. g. oko 13,00 sati u selu Lučinci, općina Požega kao pripadnici srbočetničkih formacija koje su bile locirane na Bučju te im je namjera bila ugrožavanje teritorija RH, naoružani došli u skladište prodavaonice PPK Kutjevo u kojoj je radio xxxxxxxxxxx, te uzeli od istog razne robe, a zatim pod prijetnjom oružja natjerali xxxxxxxxxxx, da pođe s njima, te su ga odveli na Bučje gdje je xxxxxxxxxxxx bio zatočen 42 dana, a zatim su ga fizički i psihički maltretirali, kao i druge zatočenike – civile sa područja Slavonije, izgladnjivali ih i tukli da bi nakon 42 dana zatočeništva razmijenili ga za srbočetničke ekstremiste koji su uhićeni na teritoriju RH, a postupajući za sve vrijeme dok je xxxxxxxxxxxxx bio zatočen na Bučju protivno 4. Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949.g.,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba mučili civilno stanovništvo, te nečovječno postupali prema civilnom stanovništvu,

čime su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva opisano i kažnjivo po čl. 142. OKZRH,

pa se osuđuju:

I opt. PONORAC LUKA, II opt. NIKODINOVIĆ LUKA, III opt. SIMEUNOVIĆ MIODRAG i IV opt. DREKOVIĆ RAJKO na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina svaki.

Oštećenik kao svjedok: xxxxxxxxxxxxxxx

Svjedok: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -