- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Plaski – KA 0013

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PS ČRNOMEREC-SUSEDGRAD

Broj: 511-18-21/3-K-902/93.

Datum: 19.05.1993.

VOJNOM  DRŽAVNOM ODVJETNIKU

Z A G R E B

Na osnovi člana ___. stav ____ Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. MILKOVIĆ BRANKO      , zvani __ __,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Mile i majka _ rođene rođen dana 25.10.1955.

Janja Gora općina   _Ogulin ,R   RH , s stanom u _Zagrebu,

ulica  _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , općina Črnomerec po narodnosti _ Srbin   __,

državljanin _RH__ , zanimanje policajac, obiteljske prilike oženjen, završio je VSS

Postoje temelji sumnje da je osumnjičeni MILKOVIĆ BRANKO, počinio kazneno djelo:

– NARUŠAVANJE TERITORIJALNE CJELOVITOSTI opisano u članku . Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske (Narodne novine br. 74/92. od 04.studenog 1992.), na taj način što je:

Osumnjičeni MILKOVIĆ BRANKO, je prema unaprijed stvorenoj namjeri dana 8. 7. 1991. godine, samovoljno prekinuo radni odnos u PU Zagreb, PS Maksimir i Pešćenica, napustio stalno mjesto preDivališta u Zagrebu, otišao u Plaški gdje je stupio u redove tzv. milicije SAO Krajine, te je kao pripadnik navedenih formacija tijekom 1992. godine, djelovao na narušavanju teritorijalne cjelovitosti međunarodno priznate države Hrvatske.

DOKAZI:

1. Vlastoručno pisana izjava

Dana 21.05.1993. godine, Kos Nikola i Milka, iz Zagreba, Črnomerec br. 94, su vlastoručno napisali izjavu o preseljenju u Zagreb.

(Vidi vlastoručnu izjavu – prilog 1.).

2. Službena zabilješka o obavljenom infor. razgovoru sa xxxxxxxxxxxx, , Zagreb.

(Vidi sl. zabilješku – prilog 2).

OSTALA PRIKUPLJENA OBAVJEŠTENJA:

1. Ugovor o zamjeni stana između osumnjičenog Milković Branka i xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Plaški.

(Vidi ugovor – prilog 3).

2. Djelatnici PS Črnomerec-Susedgrad, su od xxxxxxxxxxxxxxx izuzeli molbu za preseljenje izdanu od PS Plaški.

(Vidi molbu – prilog 4).

3. Službena zabilješka o podacima sadržanim u krim. evidencijama za osumnjičenog Milković Branka.

(Vidi sl. zabilješku – prilog 5).

4. Dopis o raspisanoj objavi za osumnjičenim Milković Brankom.

(Vidi dopis – prilog 6.).

Prilog: kao u tekstu.

Ovl. sl. osoba                                                                                      Z A P O V J E D N I K

xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                Ivan Rukavina

O TOME OBAVIJEST:

– PU Zagreb, Odjel za analitičke

poslove i AOP-e,

– Okružno državno odvjetništvo

Zagreb,

– Odjel za suzbijanje gospodarstvenog

kriminaliteta,

– Odjel za obrambene pripreme,

– Pismohrana – o v d j e


PS ČRNOMEREC-SUSEDGRAD

Zagreb, 10.05.1993. SI

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Sastavljena dana 10.05.1993. godine, u PS Črnomerec-Susedgrad, povodom obavljenog infor. razgovora sa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, iz Zagreba, Črnomerec xxxxxxx, na okolnosti izvršene provjere za osobe, koje su duže vrijeme izbivale sa područja grada Zagreba, a za koje postoje indicije da su se borile protiv RH-a.

xxxxxxxxxxxxx, od oca xxxxxxxxx rođena xxxxxxxxxx. godine, u Zenici , općina xxxxxxxxxxxxxxxxx zaposlena u MUP-a RH-a, xxxxxxxxxxxxxxxx, sa stanom u Zagrebu, xxxxxxxxxxxxxxxxx, a koja je izjavila slijedeće:

Da je u mjestu Plaškom, RH-a sa svojom suprugom xxxxxxxxxxxxxxx posjedovala montažnu kuću, tj. dvoiposobni stan, vel. 57 metara 2, automehaničarsku radionu sa komplet alatom i to u Ul. xxxxxxxxxxxxx. Bila je zaposlena u   xxxxxxxxxxx’, te je radila u svojstvu kuharice i da je u 7. mj. 1992. godine, bila provela u xxxxxxxxxxx, gdje je radila, nakon čega je pozvana milicija tzv. SAO Krajine i tom prilikom na očevid joj došao Milković Branko, a koji je prije toga radio u Zagrebu, i bio je u uniformi na kojoj je pisalo: ”Milicija SAO Krajine”. Tada je saznala da je isti počeo raditi u miliciji od 1.5.1992. god., nakon čega je isti predložio da zamjene stan.

Izjavljuje, da na njenu kuću je bila bačena bomba i tom prilikom nitko nije povrijeđen, a niti je počinjena veća materijalna šteta, a s obzirom na uvjete u kojima je živjela u Plaškom, odlučila je sa svojim suprugom da zamjene stan za Zagreb, xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Milković Branko bivši djelatnik PU Zagreb, sredio je sve papire, kao i papire u PS Plaškom preko UNPROFORA da može napustiti općinu Plaško i otići u Zagreb, i tom prilikom sa sobom je ponijela tri putne torbe, dok je sve drugo pokretnu i nepokretnu imovinu ostavila u Plaškom. Jedne večeri Milković Branko sa svojim bratom, kojem neznam ime, došao je kod nje na adresu, xxxxxxxxxxxxxxxxx, općina Plaški, te prisilno joj uzeo sav alat kojeg je njen suprug posjedovao u automehaničarskoj radioni i tada je došlo do saznanja zbog svoje osobne sigurnosti, da što prije mora napustiti općinu Plaški i otići za Zagreb.

Ovl. sl. osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


UGOVOR O ZAMJENI STANA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


S T A N I C I  J A V N E  B E Z B E D N O S T I

P L A Š K I

PREDMET: Kos Nikola i xxxxxxxxxxxxxxx

–        Molba za preselenje –

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

S obzirom da je naša kćerka xxxxxxxxxx /jedinica/ stalno nastanjena u Zagrebu, gdje i studira, a prije nekoliko dana sklopili smo i ugovor o zamjeni stana u Plaškom za stan u Zagrebu xxxxxxxxxxx sa Milković Brankom. Zamjena je izvršena iz tog razloga što se Milković odlučio živjeti u rodnom mjestu Plaški, a dok smo mi odlučili živjeti u Zagrebu, gdje imamo osiguran stan i mirovinu, odnosno sredstva za život.

Zbog napred navedenog molimo Naslov da nam omogući odlazak odnosno preselenje na navedenu adresu u Zagrebu. Navedenu zamjenu stana imali smo izvršiti i prije ratnih sukoba, s obzirom da smo i prije dolaska u Plaški živjeli u Zagrebu gdje smo se i vjenčali.

Moralno i materijalno izjavljujemo da prilikom sklapanja ugovora o zamjeni stana, nije bilo prisutno nikakve sile ili prinude, već je glavni razlog koji smo gore i naveli.

U nadi povoljnog i što bržeg rešenja unapred se zahvaljujemo.

U Plaškom, 13.08.1992.g.

PODNOSIOCI MOLBE:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Broj: Kio-3/94-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

sastavljen dana 24. siječnja 1994.. godine

Vojnom sud u Karlovcu.

Prisutni od sluca:                                                                                Krivični predmet protiv:

Istražni sudac:  pred. suda: Juraj Boljkovac                                      MEDAKOVIĆ MILOŠ i dr.

Zapisničar:  Mile Paulić zbog kriv. djela iz čl. 231.st. 1. (236 b) KZ RH

Početak u 12,30 sati.

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. tužilac_____________

Okrivljeni_______________

Branilac________________

Oštećeni________________

Tumač_________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obaviješten odnosno, zašto nije obaviješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti samo istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koji bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: 

Mjesto rođenja i

godina starosti:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odnos s okrivljenim

i oštećenim:                nije u srodstvu niti u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu članka 238. ZKP-a mora svjedočiti pa izjavljuje:

Upozoren u smislu čl. 219. i 221. st. 2. ZKP-a, iskazuje:

Upozoren u smislu cl. 229 i 231 st. 2 ZKP-a, iskazuje:

Ja sam sa suprugom xxxxxxxx i kćerkom xxxxxxxxxx živio i radio u Plaškom od 1.7.1971godine pa do 19.8.1992.godine. Kćerka mi je još prije toga 1996.godine otišla u Zagreb i od tada živi u Zagrebu. U penziji se nalazim od 1987.godine. U Plaškom sam imao stanarsko pravo na da osobnom stanu, a pored toga imao sam u vlasništvu i autolakirersku radionu s odgovarajućim priborom – alatom.

Nakon što je počeo rat, odnosno agresija na RH i nakon što je područje Plaškog u drugoj polovini 1991.godine okupirano od  raznih pobunjeničkih srpskih vojnih formacija, moj život postao nesnosan. Osjećao sam se ugroženim, pa je moja kćerka dala u Zagreb preko novina ponudu za zamjenu stana. Ponudio sam zamjenu stana u Plaškom za zamjenu u Zagrebu. Nedugo iza toga, a to je bilo još sredinom 1991.godine na moju ponudu, javio se u Zagreb mojoj kćerki okr. Mirković Branko. No tada nije došlo do zamjene stana, jer je okrivljeni pored stana u zamjenu tražio i izvjesnu sumu.DEM, koje ja njemu.nisam mogao dati.

Negdje u ožujku 1992.godine ja sam jedno kraće vrijeme bio u Rijeci i nakon povratka u Plaški pozvan sam u vojnu komandu, koja je. bila. smještena u zgradi “Šumarije”

Tom prilikom u vojnoj komandi ispitivao me je akr. Medaković Miloš, kojeg do tada osobno nisam poznavao. Poznavao sam jedino njegovog oca Medaković Milana-. Prilikom ispitivanja,u koje je u osnovi bilo korektno, okrivljeni se predstavio kao Medaković Miloš i tom prilikom je rekao da je inspektor – oficir KOS-a. Okrivljeni je bio u SMB uniformi JNA i naoružan pištoljem. Imao je i oznaku čina, ali neznam kojeg. Star je oko 30 godina, crnomanjast, srednje visine i mršaviji. Ništa drugo, njemu neznam, pa niti o njegovoj pripadnosti pobunjeničkim ” formacijama i ulozi u istima. Dozvolu za napuštanje Plaškog dobio sam u Vojnoj komandi.

Nakon povratka u Plaški a prije spomenutog ispitivanja, negdje u travnju 1992.godine netko je u noći bacio bombu na moj stan, pri čemu je djelomično oštećen stan i namještaj, dok smo ja i supruga ostali ne povređeni. Negdje u prvoj polovini srpnja 1992.godine mojoj supruzi xxxxxxxxxxxxxxx, gdje je radila kao xxxxxxxxx došao je jedne zgode okr. Milković Branko i pitao “je dali još, uvjek vredi naša ponuda za zamjenu stana. Nakon toga došao je k ‘meni u stan i to pitao i mene. Rekao sam mu da vrijedi i mi smo se dogovorili oko zamjene stana.

Prilikom tih razgovora okr. Milković Branko, kojeg’ja također od ranije nisam poznavao”poznavao sam mu samo oca i braću koji žive u Plaškom. On se meni sam predstavio kao Milković Branko, te rekao da radi kao inspektor u “Martićevoj miliciji “Bio je obučen u plavu milicijsku uniformu s oznakom “Milicija krajina” i bio je naoružan pištoljem. Također mi je u razgovoru rekao da će mi on sve srediti oko prelaska iz Plaškog u Zagreb. Nakon toga nas dvojica smo dana 6.8.1992.godine potpisali u općini Plaški Ugovor o zamjeni. stana, u kojem je između ostalog pisalo da moram najkasnije do 31.8.1992.godine napustiti područje Plaškog. PO tom mi je on sredio kod okupacijskih vlasti sve papiri oko napuštanja Plaškog i ja sam uz pomoć UNPROFORa Sa suprugom dana 19.8.1992 godine napustio Plaški i preko Turnja prešao u

Karlovac, a zatim i u Zagreb, gdje se sada nalazim.Sve svoje stvari osim onih koje sam strpao u nekoliko putnih torbi, ostavio sam u Plaškom Supruga 01 okrivljenog predala je prije toga ključeve stana u Zagrebu mojoj kćerki, a ja ključeve svog stana u Plaškom okr. Milković Branku.

Ništa drugo o pripadnosti okr. Milković Branka pobunjeničkim oružanim formacijama tzv Republike Srpske krajine ja neznam. Zaključujem jedino koliko sam vidio i što mi je on rekao, a i što sam čuo od mještana da je radio u miliciji tzv. Republike Srpske krajine. Također neznam što je on radio kao pripadnik spomenute milicije.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82 st. 1 ZKP-a, zapisnik nije čitan.

Istražni sudac:

Predsjednik suda:                                           Zapisničar:                                          Svjedok:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJN TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-170/93

Karlovac, 5. svibnja 1994. godine

ASM/VG

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 41. (45) stavak 2 točka 3 i članka 165 (174) stavak 2 ZKP-a, podižem

O P T U Ž N I C U

protiv

MILKOVIĆ BRANKA, sin Mile, rođ. 25.10.1955.g. u

Janja Gori, općina Ogulin, sa prebivalištem u Zagrebu,

xxxxxxxxxxxxxxx, Srbin, drž. RH,

da je:

u drugoj polovini 1991. godine, samovoljno napustio posao u Policijskoj upravi Zagreb, te otišao na područje Plaškog u vrijeme oružane agresije tzv. ”JNA” i drugih paravojnih srbočetničkih formacija na Republiku Hrvatsku, te pristupio istima u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske u cilju otcjepljenja tog djela teritorija od Republike Hrvatske, pa je stoga preuzeo funkciju inspektora ”Martićeve policije”, te učestvovao u organiziranju života na području Plaškog, na način da se spriječi uspostava pravnog poretka Republike Hrvatske, zbog čega je to područje i dalje privremeno okupirano i van kontrole Republike Hrvatske,

dakle, pokušao upotrebom sile otcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske,

pa da je time, počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – ugrožavanjem teritorijalne ukupnosti – označeno i kažnjivo po članku 231 (236 b) stavak 1 KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž em

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava
 2. da se na glavnu raspravu pozove i sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u fotokopiju ugovora o zamjeni stana (7), molbu za preseljenje (8), službenu zabilješku (9), objavu (10).
 4. da se okrivljenom temeljem članka 290 (300) stavak 3 ZKP-a sudi u odsutnosti.

O b r a z l o ž e n j e

Policijska stanica Črnomerec prijavila je Milković Branka da je počinio kriv. djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv okr. Milković Branka provedena je istraga.

Svjedok xxxxxxxxxxxx pored ostalog je iskazao da je od 1.7.1970. pa do 19.8.1992. godine, živio sa suprugom i kćerkom u Plaškom. 1986.godine, da mu je kćerka otišla živjeti i raditi u Zagreb, a u Plaškom da je imao stanarsko pravo na jednom dvosobnom stanu. U drugoj polovini 1991.g. kada je došlo do agresije na RH i područje Plaškog okupirano od srbočetničkih formacija da je život bio nesnosan. Upravo iz tog razloga da je njegova kćerka preko novina zatražila zamjenu stana i da joj se na tu njenu objavu sredinom 1991.g. javio okrivljeni Milković Branko, ali do zamjene stana nije došlo, jer je okrivljeni pored zamjene stana tražio i izvjesnu sumu DEM. Negdje u prvoj polovini srpnja 1992.g. kod njegove supruge u xxxxxxxxxxxxx došao je okrivljeni i pitao da li još uvijek vrijedi ponuda za zamjenu stana, a nakon toga da je došao i kod njega u stan i njega to pitao, pa su se dogovorili oko zamjene stana. Prilikom tih razgovora sa okrivljenim Milković Branko, kojeg od ranije nije poznavao, a poznavao je samo njegovog oca i braću koja žive u Plaškom, on se i predstavio kao Milković Branko i da radi kao inspektor u ”Martićevoj policiji”, bio je obučen u plavu milicijsku uniformu sa oznakom ”Milicija-Krajina”i bio naoružan pištoljem. Isto tako da mu je rekao da će on sve srediti oko prelaska iz Plaškog u Zagreb, pa su nakon toga potpisali ugovor o zamjeni stana, u kojem je među ostalim pisalo da mora najkasnije do 31.8.1992.g. napustiti Plaški. Pošto mu je okrivljeni sredio kod okupacijskih vlasti sve papire za napuštanje Plaškog, da je on uz pomoć UNPROFOR-a sa suprugom otišao iz Plaškog preko Turnja u Karlovac, a zatim u Zagreb.

xxxxxxxxxxx saslušana kao svjedok pored ostalog je iskazala da su htjeli zamjeniti stan u Plaškom za stan u Zagrebu, pa da je upravo radi toga i okrivljeni koji je prije rata bio u službi u policiji u Zagrebu stupio u kontakt sa njenom kćerkom, ali tada nije došlo do zamjene stana. Negdje u 8.mj. da je okrivljeni došao na područje Plaškog, a kasnije da je saznala da je radio u stanici milicije u Plaškom. Okrivljenog da je upoznala u 6. mj. 1992.g. kada je kao milicijski inspektor došao u lokal gdje je ona radila, upravno radi neke krađe. Nakon toga, da je rekao da je zainteresiran i dalje za zamjenu stana i da bi se trebali pokušati dogovoriti o zamjeni stana, a okrivljeni obzirom da je radio u miliciji uspio im pribaviti sve dokumente, kako bi mogli napustiti Plaški. Kad su dobili te papire, s tim papirima su uz pomoć ”Crvenog križa” i UNPROFOR-a napustili Plaški, te preko Turnja došli u Karlovac, a kasnije u Zagreb.

Iz fotokopije ugovora o zamjeni stana proizlazi da su okr. Milković Branko i xxxxxxxx sklopili dana 6.8.1992. godine, ugovor o zamjeni stana.

Iz objave na listu 10 proizlazi da je okrivljeni dana 8.7.1991.g. samovoljno prekinuo radni odnos u PU Zagreb, te napustio mjesto prebivališta u Zagrebu, te otišao u Plaški, te stupio u redove srbočetničkih formacija tzv. ”SAO Krajine”.

Iz svega naprijed navedenog, kako iskaza saslušanih svjedoka, tako i materijalnih dokaza koji priležu spisu proizlazi da je okrivljeni u drugoj polovini 1991.g. samovoljno napustio posao u PU Zagreb, te otišao na područje Plaškog, a sve za vrijeme oružanih akcija i agresije tzv. ”JNA” i drugih paravojnih srbočetničkih formacija za Republiku Hrvatsku, te istima pristupio u namjeri da stvara oružjem nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te otcijepljenja tog dijela teritorija od Republike Hrvatske i pripajanju tzv. ”Velikoj Srbiji”, te učestvovao u organiziranju života na području Plaškog, na način da se spriječi uspostavu pravnog poretka Republike Hrvatske, zbog čega je to područje i dalje privremeno okupirano i van kontrole Republike Hrvatske, pa se stoga u njegovom ponašanju stječu svi bitni elementi utuženog kriv. djela pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Kako se okrivljeni trenutno nalazi na privremeno zaposjednutom području Republike Hrvatske i nedostupan je pravosudnim organima Republike Hrvatske, a radi se o ovako teškom kriv. djelu, smatramo da postoje osobito razlozi da se okrivljenom temeljem članka 290 (300) stavak 3 ZKP sudi u odsutnosti.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković-Moćan


K-134/94-4

08. lipnja ’94.

Vojnog            u  Karlovcu

Mladen Kosijer                                               Vojni               Karlovac

Zvonimir Matan                                                                     Branko Miklavčić

Marijan Janjac                                                                        231.st. 1. KZRH

Tonka Rendulić                                                                      KT-170/93

10,00

Vojni                                                                                       Anton Stanković-Moćan

nitko

Zvonko Žaja, odvj. iz Klc.

Konstatira se da se rasprava provodi u odsutnosti okrivljenika, a temeljem Rješenja od 31. svibnja 1994.god.

Predsjednik vijeća objavljuje predmet glavne rasprave kao i sastav sudskog vijeća, te se konstatira da na isto nema primjedbi.

Glavna rasprava je javna.

Obzirom da se glavna rasprava provodi u odsutnosti okrivljenika, glavna rasprava počinje čitanjem optužnice.

Utvrđuje se identitet okr.

Okr. MILKOVIĆ BRANKO (podaci kao na listu br. 19).

DOKAZNI POSTUPAK:

Stranke suglasno predlažu da se pročitaju iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Vijeće donosi

r j e š e n j e

Prihvaća se prijedlog, te se čitaju iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxx. Vrši se uvid u fotokopiju Ugovora o zamjeni stana (7), molbu za preseljenje (8), službenu zabilješku (9) i objavu (10).

Daljnjih dokaznih prijedloga nema.

Dokazni postupak dovršen.

Vijeće daje riječ strankama:

Zamjenik VT smatra da se posebno na iskazu svjedoka i objave, kao i fotokopije ugovora o zamjeni stana nesporno može zaključiti da je okr. počinio utuženo kriv. djelo, pa predlaže da se isti proglasi krivim i osudi po Zakonu.

Branitelj okr. smatra da bi trebalo postupili po načelu indubio proreo, no u svakom slučaju da je pravna kvalifikacija takova da bi trebao razmisliti o primjeni Zakona o oprostu.

GLAVNA RASPRAVA DOVRŠENA.

Predsjednik vijeća donosi i objavljuje slijedeću

P R E S U D U

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!!!

Okr. BRANKO MILKOVIĆ,

k r i v  j e:

što je:

u drugoj polovini 1991. godine, samovoljno napustio posao u Policijskoj upravi Zagreb, te otišao na područje Plaškog u vrijeme oružane agresije tzv. ”JNA” i drugih paravojnih srbočetničkih formacija na Republiku Hrvatsku, te pristupio istima u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske u cilju otcjepljenja tog djela teritorija od Republike Hrvatske, pa je stoga preuzeo funkciju inspektora ”Martićeve policije”, te učestvovao u organiziranju života na području Plaškog, na način da se spriječi uspostava pravnog poretka Republike Hrvatske, zbog čega je to područje i dalje privremeno okupirano i van kontrole Republike Hrvatske,

dakle, pokušao upotrebom sile otcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske,

pa da je time, počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – ugrožavanjem teritorijalne ukupnosti – označeno i kažnjivo po članku 231 (236 b) stavak 1 KZ RH. pa se temeljem istog zakonskog propisa

o s u đ u j e:

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 10 (DESET) GODINA.

Temeljem čl. 90. (98. st. 4) ZKP-a okr. se oslobađa snašanja troškova kriv. postupka, te isti padaju na teret proračunskih sredstava suda.

dovršeno u 10,30 sati.

Predsjednik vijeća:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U HRVATSKU

Broj: K- 134/94-6

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od suca Mladena Kosijera, kao predsjednika vijeća i sudaca Zvonimira Matan i Marijana Janjac, kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. BRANKA MILKOVIĆ, zbog kriv. djela iz čl. 231. st. 1. KZRH-a, nakon glavne i javne rasprave, zakazane povodom Optužnice VT Karlovac br. KT-170/93 od 30. prosinca 1993.god., dovršene dana 08.lipnja 1994.godine, u prisutnosti zamjenika VT Antona Stanković-Moćan, te branitelja po službenoj dužnosti Zvonka Žaja, zv. Željka Štapek, odvjetnika iz Karlovca,

p r e s u d i o  j e:

Okr. BRANKO MILKOVIĆ, sin Mile, rođ. 25.10.1955.god.

u Janja Gori, općina Ogulin, sa zadnjim poznatim prebivalištem

u Zagrebu, xxxxxxxxxxxxxxx., Srbina, drž. RH-a,

k r i v  j e:

što je:

u drugoj polovini 1991. godine, samovoljno napustio posao u Policijskoj upravi Zagreb, te otišao na područje Plaškog u vrijeme oružane agresije tzv. ”JNA” i drugih paravojnih srbočetničkih formacija na Republiku Hrvatsku, te pristupio istima u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske u cilju otcjepljenja tog djela teritorija od Republike Hrvatske, pa je stoga preuzeo funkciju inspektora ”Martićeve policije”, te učestvovao u organiziranju života na području Plaškog, na način da se spriječi uspostava pravnog poretka Republike Hrvatske, zbog čega je to područje i dalje privremeno okupirano i van kontrole Republike Hrvatske,

dakle, pokušao upotrebom sile otcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske,

pa da je time, počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – ugrožavanjem teritorijalne ukupnosti – označeno i kažnjivo po članku 231 (236 b) stavak 1 KZ RH. pa se temeljem istog zakonskog propisa

o s u đ u j e:

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 10 (DESET) GODINA.

Temeljem čl. 90. (98. st. 4) ZKP-a okr. se oslobađa snašanja troškova kriv. postupka, te isti padaju na teret proračunskih sredstava suda.

O b r a z l o ž e n j e

VT Karlovac Optužnicom br. KT-190/93. od 05. svibnja 1994.god. optužilo je Branka Milković, radi kriv. djela iz 231. (236.b) st. 1. KZRH-a, kako je to pobliže opisano u izreci presude. Ujedno je u istoj optužnici stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti okrivljenika.

Temeljem pravomoćnog rješenja od 31. svibnja 1994. god., a iz razloga pobliže navedenih u istom Rješenju provedeno je suđenje u odsutnosti okrivljenika.

U dokaznom postupku, a radi utvrđenja činjeničnog stanja suglasnošću stranaka pročitani su iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxx, izvršen je uvid u fotokopiju Ugovora o zamjeni stana (list 7). Molbu za preseljenje (list 8), Službenu zabilješku (list 9) i Objavu (list 10).

Na osnovu ovako provedenog dokaznog postupka utvrđeno je da je okr. počinio utuženo krivično djelo.

Svjedok xxxxxxx iskazao je da je od 01.07.1970.g. pa do 19.08.1992.god., živio sa suprugom i kćerkom u Plaškom. 1986.god. kćerka je otišla živjeti i raditi u Zagreb, a u Plaškom je imao stanarsko pravo na jednom dvosobnom stanu. U drugoj polovini 1991.godine kada je došlo do agresije na RH i područje Plaškom, okupirano od srbočetničkih formacija da je život postao nesnosan, upravo iz tog razloga njegova kćerka je preko novina zatražila zamjenu stana i da joj se na tu njenu objavu sredinom 1991. god. javio okr. Milković Branko, ali do zamjene stana nije došlo, jer je okr. pored zamjene stana tražio i izvjesnu sumu DEM. Negdje u prvoj polovini srpnja 1992.god. kod njegove supruge u  xxxxxxxxxxxxxxxxxx došao je okr. i pitao da li još uvijek vrijedi ponuda za zamjenu stana. Nakon toga došao je i kod njega u stan i njega to pitao,pa su se dogovorili oko zamjene stana. Prilikom tih razgovora sa okrivljenikom Milković Brankom, kojeg od ranije nije poznavao, a poznavao je samo njegovog oca i braću koja žive u Plaškom, okr. se sam predstavio kao Milković Branko i kazao da radi kao inspektor u ”Martićevoj miliciji” a bio je obučen u plavu milicijsku uniformu sa oznakom ”Milicija-Krajina” i bio naoružan pištoljem. Isto tako da mu je rekao da će on sve srediti oko prelaska iz Plaškog u Zagreb, pa su nakon toga potpisali Ugovor o zamjeni stana u kojem je između ostalog pisalo da mora najkasnije do 31.08.1992.god. napustiti Plaški. Pošto mu je okr. sredio kod okupacijskih vlasti sve papire za napuštanje Plaškog, on je uz pomoć UNPROFOR-a sa suprugom otišao iz Plaškog preko Turnja u Karlovac, a zatim i u Zagreb.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxx iskazala je da su htjeli zamijeniti stan u Plaškom za stan u Zagrebu, pa je upravo radi toga okrivljenik koji je prije rata bio u službi u Policiji u Zagrebu stupio u kontakt sa njenom kćerkom, ali tada nije došlo do zamjene stana. Negdje u 8 mjesecu okr. je došao na područje Plaškog, a kasnije da je saznala da je radio u ”Stanici milicije” u Plaškom. Okrivljenika je upoznala u 6. mjesecu 1992.god. kada je kao milicijski inspektor došao u lokal gdje je ona radila, radi neke krađe. Nakon toga kazao je da je zainteresiran i dalje za zamjenu stana i da bi se trebali pokušati dogovoriti o zamjeni stana. Okrivljenik obzirom da je radio u ”Miliciji” uspio im je pribaviti sve dokumente kako bi mogli napustiti Plaški. Kada su dobili te papire, sa istima su uz pomoć ”Crvenog križa” i UNPROFOR-a napustili Plaški, te preko Turnja došli u Karlovac, a kasnije u Zagreb.

Iz fotokopije Ugovora o zamjeni stana vidljivo je da su okr. Milković Branko i xxxxxxxxx sklopili dana 6.8.1992.god. Ugovor o zamjeni stana, time da xxxxxxxxxx mijenja svoje stanarsko pravo na montažnoj kući u Plaškom za stanarsko pravo stana u Zagrebu, čiji je nosilac Milković Branko.

Iz Objave na listu br. 10. proizlazi da je okrivljeni dana 8.7.1991.god. samovoljno prekinuo radni odnos u PU Zagreb, te napustio mjesto prebivališta u Zagrebu i otišao u Plaški, te stupio u redove srbo-četničkih formacija tzv. ”SAO Krajine”.

Analizirajući provedeni dokazni postupak vidljivo je da je okr. sve do 8.7.1991.god. bio djelatnik PU Zagreb. Potom samovoljno napušta posao u PU Zagreb, te odlazi na područje Plaškog, a sve to u vrijeme oružanih akcija iz agresija tzv. ”JNA” i drugih paravojnih srbo-četničkih formacija na Republiku Hrvatsku. Upravo uslijed toga dolazi do okupacije područja Plaškog koje je i danas pod okupacijom srbočetničkim formacija gdje zbog takove okupacije vojnim sredstvima još uvijek Republike Hrvatske nije uspostavila svoju vlast. Istima je okr. pristupio u namjeri da stvara oružjem nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, sa ciljem otcjepljenja tog dijela teritorija od Republike Hrvatske i pripajanju tzv. ”Velikoj Srbiji”. Prema iskazima svjedoka vidljivo je da je okr. došao u xxxxxxxxxxxxx kao ”milicijski inspektor” radi neke krađe, a svjedok xxxxxxxxxxxxx potvrdio je da se okr. sam predstavio kao inspektor u ”Martićevoj miliciji” i da je imao obučenu uniformu sa naznakom ”Milicija Krajine”, te je bio naoružan pištoljom. Iz navedenoga se nesporno dade zaključiti da je okr. napustivši svoj radni odnos u PU Zagreb i prešavši na okupirano područje u samom početku sukoba preuzeo funkciju inspektora u ”Martićevoj miliciji”, te u istom svojstvu bio i 6.8.1992.god. kada je zaključen Ugovor o zamjeni stana, pa je jasno da je učestvovao u organiziranju života na području Plaškog, a osim toga sam je ishodovao ”papire” za napuštanje okupiranog područja xxxxxxxxxxxx, što su isti i učinili, te je na taj način sprečavao uspostavu pravnog poretka Republike Hrvatske, zbog čega je to područje i nadalje okupirano i van kontrole Republike Hrvatske. Stoga sud smatra da se u postupanju okrivljenika stječu svi bitni elementi utuženog krivičnog djela.

Prilikom odmjeravanja kazne sud nije raspolagao socijalnom anamnezom osim podataka o starosnoj dobi. Međutim vidljivo je da je isti prije 8.7.1991.god. radio u PU Zagreb od kojeg je dobio stan na korištenje. Potom u samom početku sukoba srbo-četničkih formacija u suradnji tzv. bivše ”JNA” napušta svoj posao i priključuje se djelovanju tih paravojnih formacija na privremeno okupiranom području Plaški. Dapače proizlazi i iz Ugovora o zamjeni stana da se isti odlučio živjeti u rodnom mjestu Plaški, a i tijekom 1992.god., kao inspektor radi u tzv. ”Martićevoj miliciji”. Stoga je jasno pokazao svoje opredjeljenje protiv Republike Hrvatske, te je sud smatrao da se jedino ovakovom kaznom može ostvariti svrha specijalne i generalne prevencije kao i opće krivične zaštite.

Obzirom na nedostupnost okrivljenika, odlučeno je da trošak postupka pada na teret proračunskih sredstava.

U Karlovcu, 08. lipnja 1994. god.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić, v.r.                                                                           Mladen Kosijer v.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana. Branitelju optuženika kojemu je suđeno u odsutnosti taj rok za podnošenje žalbe počinje teći protekom 8 dana za koje vrijeme je presuda bila izvješena na oglasnoj ploči suda (čl.123.st. 4. ZKP). Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka pismeno ili usmeno na zapisnik putem ovog suda na Vrhovni sud Republike Hrvatske Zagreb.

Dna:

 1. VT Klc. na KT-170/93
 2. Željko Štapek, odvj. iz Klc.
 3. Branko Milković, putem ogl ploče suda


REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Broj: I Kž 752/1994-3

R J E Š E N JE

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Gudelj Milana, kao predsjednika vijeća, te Drakulić Milene, mr. Zmajević Branka, mr. Frančula Rudolfa i Mikor Milivoja, kao članova vijeća i sudskog savjetnika Klarić-Baranović Senke, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Milković Branka zbog krivičnog djela iz čl. 231. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnijetoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 8. lipnja 1994. godine br. K-134/94, u sjednici održanoj 6. prosinca 1994. godine, saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Pantlik Mladena,

r i j e š i o  je:

Uvažava se žalba opt. Milković Branka, ukida se presuda suda prvog stupnja te se predmet vraća tom sudu na ponovno suđenje.

O b r a z l o ž e n j e

Vojni sud u Karlovcu pobijanom presudom oglasio je krivim opt. Milković Branka zbog krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz čl. 231. st. 1. KZRH, pa ga je temeljem tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od deset godina.

Protiv te presude žali se optuženik putem branitelja Žaja Zvonka odvjetnika iz Karlovca zbog; bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona i odluke o krivičnoj sankciji te predlaže da se pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

Izjašnjavajući se o žalbi temeljem čl. 360. st. 2. ZKP zamjenik državnog odvjetnika Republike Hrvatske predložio je da ista bude odbijena.

Žalba je osnovana i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

U izreci presude nije navedena neposredna radnja izvršenja (upotreba sile) ili druga radnja usmjerena na protuustavno odcjepljenje nekog dijela teritorija Republike Hrvatske, a

koja čini biće krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz čl. 231. st. 1. KZRH. Samim time je i izreka presude nerazumljiva, i ostvarena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 354. st. 1. toč. 11. ZKP, na koju se ukazuje i u žalbi.

Ovaj drugostupanjski sud smatra da je i činjenično stanje pogrešno utvrđeno pa je i iz tog osnova žalba optuženika utemeljena. Naime, prvostupanjski sud temeljem rezultata dokaznog postupka pogrešno zaključuje da je optuženik, na način opisan u izreci presude, pokušao upotrebom sile (već je rečeno da nije navedeno u čemu se sastoji upotreba sile) odcijepiti područje Plaškog koji je sastavni dio teritorija Republike Hrvatske. Po ocjeni ovog drugostupanjskog suda priključivanje optuženika pobunjenicima n Plaškom i tzv. “Martićevoj miliciji” pa i određene radnje koje je obavljao kao i “inspektor te policije”, a što je utvrđeno i opisano u izreci presude, ne daju dovoljno osnova za zaključak da je optuženik time

pokušao odcijepiti dio teritorija Republike Hrvatske, kao što to, za sada preuranjeno, zaključuje sud prvog stupnja.

Naprotiv takovo ponašanje optuženika, kako je utvrđeno i navedeno u izreci presude, prije bi navodilo na zaključak da je on sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske (čl. 235. KZRH), a to je djelo ostvareno već činjenicom odlaska i pridruživanja pobunjenicima a čiji su ciljevi općepoznati, dakle notorni.

Iz navedenih razloga valjalo je uvažiti žalbu optuženika i temeljem čl. 375. st. 1. ZKP

riješiti kao u izreci.

U ponovljenom suđenju sud prvog stupnja raspravit će sva sporna pitanja, i otkloniti

počinjenu postupovnu povredu, na koje je upozoreno ovom odlukom (čl. 380. st. 3. ZKP).

Prije svega ocijenit će jesu li u radnjama optuženika, onako kako su opisane u optužbi odnosno kako budu utvrđene na glavnoj raspravi, sadržani bitni sastojci (objektivni i subjektivni) krivičnog djela ugrožavanja teritorijalne ukupnosti iz čl. 231. st. 1. KZRH. Ukoliko iz činjeničnog utvrđenja bude proizlazio spomenuti pravni opis djela, u tom slučaju trebat će i činjenični opis djela uskladiti s utvrđenim stanjem stvari, ako to ne učini vojni tužitelj, tako da se u izreci presude jasno opiše radnja izvršenja tog djela.

Ako se pak utvrdi da je optuženik počinio djelo oružane pobune koje bi po mišljenju ovoga suda proizlazilo iz do sada utvrđenih činjenica i opisa djela izreke presude, tada će

trebati optuženika oglasiti krivim ali samo za njegovo djelovanje poslije 25. rujna 1992.

godine, jer za ono iz druge polovine 1991. pa do 25. rujna 1992. godine treba primjeniti

Zakon o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 58/94).

U razlozima presude sud prvog stupnja će određeno i potpuno izložiti koje činjenice i iz kojih razloga uzima kao dokazane ili nedokazane, kojim se razlozima rukovodio pri rješavanju pravnih pitanja, osobito pri utvrđivanju postoji li krivično djelo i krivična odgovornost optuženika i pri primjeni određenih odredbi krivičnog zakona na optuženika i njegovo djelo (čl. 347. st. 7. ZKP).

U Zagrebu, 6. prosinca 1994.

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Klarić-Baranović Senka v.r.                                                                           Gudelj Milan, v.r.

Suglasnost ovog prijepisa s izvornikom ovjerava


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: K  12/95-15

Kv-413/95

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matana, kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac, kao članova vijeća, uz sudjelovanje Tonke Rendulić, u kriv. predmetu protiv okr. Branka Milković, zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 23. studeni 1995.godine,

r i j e š i o  j e:

I  – Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92) krivični postupak protiv okr.

BRANKA MILKOVIĆ, sina Mile, rođ. 25.10.1955.god. u

Janja Gori, općina Ogulin, sa zadnjim poznatim prebivalištem

u Zagrebu, xxxxxxxxxxxxx., Srbina, drž. RH,

radi krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH s e  o b u s t a v l j a.

II          – Rješenje istražnog suda ovoga suda od 27. siječnja 1994.godine broj Kio-3/94, kojim je određen pritvor protiv okr. Milković Branka stavlja se van snage.

III        – Naredba istražnog suca ovoga suda od 27. siječnja 1994. god. br. Kio-3/94, a kojim je određeno izdavanje tjeralice protiv Milković Branka  s e   p o v l a č i .

IV        – Temeljem čl. 91. ZKP-a trošak krivičnog postupka pada na teret proračunskih sredstava suda.

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod posl. br. KT-170/93 od 5. svibnja 1994.god. podiglo je optužnicu protiv Milković Branka zbog kriv. djela iz čl. 231. st. 1. KZRH-a, time da je podneskom od 21. studenog 1995.god. obavijestilo sud da mijenja pravu kvalifikaciju, tako da se sada radi o kriv. djelu oružane pobune, označeno i kažnjivo po čl. 235. st. 1. KZRH.

Istražni sudac ovoga suda prije podizanja optužnice proveo je istragu, pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti, obzirom da je djelo počinjeno u drugoj polovini 1991.god., a radi se o krivičnom djelu koje je obuhvaćeno abolicijom, to je Vijeće ocjenilo da postupak u smislu citiranih propisa u izreci treba obustaviti, te je ujedno Rješenje o pritvoru stavljeno van snage, a tjeralica povučena.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

U Karlovcu, 23. studeni 1995.godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Tonka Rendulić, v.r.                                                                           Zvonimir Matan, v.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT može uložiti žalbu u roku od 24 sata, od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Dna:

 1. VT Klc. na KT-170/93.
 2. Milković Branko, putem oglasne ploče suda
 3. Branitelj Zvonko Žaja, odvj. iz Karlovca
 4. Uprava Okružnog zatvora Karlovac
 5. PU Karlovačka
 6. Predsjedništvo suda

Za točnost otpravka-ovl. dj

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -